List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kgbg7 poz.
WIEiT-kt42 poz.
WMN-kfm36 poz.
WIMiIP-kmm144 poz.
WEiP-kcw2 poz.
WIEiT-kt44 poz.
WIMiC-kca186 poz.
WIMiIP-kpp38 poz.
WIMiR-krm104 poz.
WFiIS-kfc15 poz.
WGGiOŚ-kgo4 poz.
WGGiIŚ-kkoś20 poz.
WGiG-kgbg4 poz.
WEAIiIB-kee27 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
ACK-zwe17 poz.
WIMiR-kseuoś58 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WIMiR-kmw13 poz.
WIMiR-krm2 poz.
SWFiS3 poz.
WMN-ksm4 poz.
WMN-kfm51 poz.
WZ-kis33 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WO-kck15 poz.
WIMiC-kchk68 poz.
WFiIS-kis5 poz.
WIMiC-ktspa6 poz.
WEAIiIB-kis9 poz.
WMN-knmimn57 poz.
WIEiT-ke11 poz.
WH-kkf11 poz.
WGGiIŚ-kg13 poz.
WIMiC-ktcmo15 poz.
WIMiC-kbik201 poz.
WIMiR-kmw6 poz.
WFiIS-kis2 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiIŚ-kkoś14 poz.
WIMiR-kmgpt5 poz.
WIMiC-kcmo20 poz.
WIMiIP-kmm57 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WGGiOŚ-kse72 poz.
WEAIiIB-kmie9 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WIEiT-kt53 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WIMiIP-kmm8 poz.
WIMiC-kcmo134 poz.
WMN-kfm2 poz.
WH-kphn22 poz.
WGGiIŚ-kg57 poz.
WIMiIP-kmm17 poz.
WFiIS-kis8 poz.
WH-kkf45 poz.
WMS-kammo15 poz.
WGGiOŚ-kgo2 poz.
WIMiIP-ktc4 poz.
WMN-kpp2 poz.
WIMiC-kcn91 poz.
WIMiC-kcmo34 poz.
WGGiOŚ-kse17 poz.
WEAIiE-kan2 poz.
WGGiIŚ-kgftś16 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WGGiOŚ-kgzig8 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WIMiC-ktcmo88 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WIEiT-ki184 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WZ-kzokpg14 poz.
WFiIS-kfmb2 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WGiG-kgo20 poz.
WGGiIŚ-kotg11 poz.
WGGiOŚ-kaśk54 poz.
WEAIiIB-kaib18 poz.
WGGiOŚ-kgzig9 poz.
WGiG-kgo2 poz.
WIMiC-kfc4 poz.
WFiIS1 poz.
WIMiIP-kism10 poz.
WMS-kammo1 poz.
WWNiG-kwg2 poz.
WGGiOŚ-kmpig135 poz.
WIMiC-ktspa30 poz.
WIMiR-kmgpt1 poz.
WIEiT-ki34 poz.
WGGiOŚ-koś4 poz.
WZ-kiz14 poz.
WIMiR-kmw79 poz.
WEAIiIB-kaib22 poz.
WGiG-kisps24 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WIMiIP-kmm59 poz.
WIMiIP-kmsż2 poz.
WFiIS-kis9 poz.
WIEiT-kt6 poz.
WGiG-kezp2 poz.
WZ-kzp24 poz.
WGiG-kisps29 poz.
WIMiC-kbik8 poz.
WZ-kzp7 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WIMiIP-kmm6 poz.
WZ-kis33 poz.
WGGiOŚ-kse38 poz.
WEAIiIB-keaspe31 poz.
WMN-knmimn49 poz.
WIMiIP-kism40 poz.
WIMiIP-kism84 poz.
WMS-kmf3 poz.
WZ-kiz4 poz.
WZ-kzokpg16 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WMS-kmd5 poz.
WIMiR-krm53 poz.
WIMiC-ktmb13 poz.
WZ-kis35 poz.
WFiIS-kzf68 poz.
WZ-kzp88 poz.
WIMiIP-kip20 poz.
WIMiR-kwzmk15 poz.
WIMiC-kcmo236 poz.
WIEiT-ke16 poz.
WEAIiE-kee3 poz.
WZ-kze1 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WIMiR-kap2 poz.
WGGiIŚ-kg20 poz.
WZ-kefz18 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WO-kis5 poz.
WEAIiIB-keaspe37 poz.
WEAIiIB-kaib12 poz.
WEAIiIB-kaib68 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WGiG-b1 poz.
WIMiC-ktmb95 poz.
WIMiIP-kism3 poz.
WGiG-kgp7 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiR-kmw61 poz.
WIMiC-ktcmo9 poz.
WEAIiIB-keaspe71 poz.
WIMiC-kca206 poz.
WGGiOŚ-kmpig14 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WGGiOŚ-kmpig93 poz.
WGGiOŚ-kgzig46 poz.
WIMiR-krm91 poz.
WIMiIP-kmm32 poz.
ACK-zwe3 poz.
WIMiC-kfmp5 poz.
WIMiR-kmgpt9 poz.
WIMiC-kcs13 poz.
WGiG-kgbg2 poz.
WIMiC-kbik49 poz.
WIEiT-ke37 poz.
WO-kip44 poz.
WIMiC-kbik90 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGGiIŚ-kotg4 poz.
WMN-knmimn46 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WEiP-kej14 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WFiIS-kzf1 poz.
WGiG-kgp24 poz.
WGGiOŚ-khgi19 poz.
WGGiOŚ-kgzig67 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke36 poz.
WGGiIŚ-kotg3 poz.
WIMiC-kbik29 poz.
WMN-kpp1 poz.
WGGiOŚ-khgi5 poz.
WZ-kefz4 poz.
WGiG-kisps14 poz.
WIMiIP-kism354 poz.
WMN-kfm93 poz.
WEAIiE-ka1 poz.
WGGiOŚ-kgf48 poz.
WEAIiIB-kaib20 poz.
WGiG-kgbg12 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WO-ktf74 poz.
WIMiC-kca48 poz.
WIEiT-ki17 poz.
WIMiC-kfmp14 poz.
WGiG-kisps19 poz.
WIMiC-ktcmo20 poz.
WFiIS2 poz.
WWNiG-kwg6 poz.
WGGiOŚ-koś1 poz.
ACMiN51 poz.
WGGiOŚ-kgo8 poz.
WIMiR-kmw107 poz.
WGGiOŚ-kse2 poz.
WIMiR-kkem31 poz.
WGGiOŚ-kgis15 poz.
WMS-kmd29 poz.
WEAIiIB-kaib91 poz.
WZ-kefz54 poz.
WMN-kfm12 poz.
WMN-kfm3 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WGiG31 poz.
WGGiOŚ-kgis92 poz.
WGGiIŚ-kgftś13 poz.
WEAIiIB-keaspe48 poz.
WH-ksgks20 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WIEiT-ke53 poz.
WEAIiIB-kaib8 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WGGiIŚ-kotg8 poz.
WFiIS2 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WEAIiIB-kis3 poz.
WFiIS-kfms3 poz.
WMN-kpp52 poz.
WO-kip53 poz.
WGGiIŚ-kotg18 poz.
WEAIiIB-kmie41 poz.
WEiP-kppe18 poz.
WEiP-kew13 poz.
WIMiR-kmw15 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WIMiR-kap46 poz.
WEiP-kzre21 poz.
WIMiR-kmw48 poz.
WIMiR-kwzmk24 poz.
WMS-kmd6 poz.
WIMiIP-kism15 poz.
WIMiIP-kpp9 poz.
WEAIiIB-kaib9 poz.
WIMiR-kmgpt4 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WIEiT-ki1 poz.
WGiG-kgp29 poz.
WEAIiIB-kaib14 poz.
WMN-kpp41 poz.
WZ-spzme1 poz.
WO-kis21 poz.
WIMiC-kfmp3 poz.
ACMiN52 poz.
WEiP-kzre8 poz.
WGiG-kezp18 poz.
WZ-kiz7 poz.
WEAIiIB-kis2 poz.
WIMiC-kb12 poz.
BG-ozs15 poz.
WO-kis3 poz.
WGiG-kisps1 poz.
WIMiR-kap16 poz.
WWNiG-kin2 poz.
ACK-dab11 poz.
WEAIiE-ki5 poz.
WEiP-kej29 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIEiT-kt7 poz.
WWNiG-kig4 poz.
WZ-kzokpg11 poz.
WGiG-kgo41 poz.
WGGiOŚ-kmpig3 poz.
WIEiT-ki6 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WWNiG-kig17 poz.
WEiP-kew7 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WEiP-kppe10 poz.
WFiIS-kzf2 poz.
WMN-knmimn22 poz.
WIMiC-kcmo9 poz.
WGGiIŚ-kg6 poz.
WEAIiE-ka3 poz.
WGGiOŚ-khgi2 poz.
WIMiC-ktmb3 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiC-kcmo20 poz.
WIMiC-kchk1 poz.
WGiG-kisps67 poz.
WFiIS-kis7 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WEAIiE-ka4 poz.
WGGiIŚ-kotg33 poz.
WGGiOŚ-kse15 poz.
WEiP-ktp46 poz.
WIMiC-kb9 poz.
WGGiIŚ-kgftś9 poz.
WIMiR-kkem4 poz.
WH-kphn28 poz.
WO-kis2 poz.
WGGiOŚ-kse13 poz.
WGGiOŚ-kgf37 poz.
WGGiOŚ-kgis47 poz.
WEAIiIB-kis28 poz.
WZ-kefz21 poz.
WGGiOŚ-khgi49 poz.
BG-oc7 poz.
WGiG-kgp4 poz.
WEAIiIB-kaib4 poz.
WZ-kis7 poz.
WIMiR-kkem31 poz.
WMS-krr2 poz.
WIEiT-kt5 poz.
WIMiC-kb3 poz.
WIEiT-ke28 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WFiIS-kod5 poz.
WIEiT-kt17 poz.
WIMiC-kfmp27 poz.
WZ-kefz34 poz.
WGGiIŚ-kkoś10 poz.
WFiIS-kfc25 poz.
WGGiIŚ-kg34 poz.
WIMiC-ktspa4 poz.
WGiG-kgbg15 poz.
WZ-kefz3 poz.
WO-kck62 poz.
WEAIiIB-kaib25 poz.
WFiIS-kfmb9 poz.
WIMiC-kcmo75 poz.
WGGiOŚ-kgo11 poz.
WZ-kzp45 poz.
WGGiOŚ-kgzig38 poz.
WIMiR-krm66 poz.
WMS-krr70 poz.
WZ-kzp23 poz.
WIMiR-kseuoś1 poz.
WEiP-kzre49 poz.
WZ-kis3 poz.
WGGiIŚ-kgzik27 poz.
WFiIS-kfc158 poz.
WFiIS-kod23 poz.
WFiIS-kod669 poz.
WIMiC-kfmp105 poz.
WFiIS-kfc51 poz.
WIMiIP-kip5 poz.
WMS-kammo15 poz.
WFiIS-kzf93 poz.
DA3 poz.
WMS-kmd44 poz.
WEAIiIB-kaib26 poz.
WEAIiE-km1 poz.
WEiP-kej4 poz.
WIEiT-ki2 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiOŚ-kse5 poz.
WGGiOŚ-kse5 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WFiIS-kzf35 poz.
WIMiR-kmgpt15 poz.
WIMiC-ktcmo1 poz.
WO-kip1 poz.
WGGiOŚ-kgo1 poz.
WH-ksgks26 poz.
WGiG-kgp30 poz.
WMN-kpp27 poz.
WMS-krr4 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WIMiR-kkem7 poz.
WZ-kis7 poz.
WZ-kis14 poz.
WEAIiIB-kaib16 poz.
ACK-zwe2 poz.
WGGiIŚ-kgib23 poz.
WGGiOŚ-kgf70 poz.
WIMiC-ktmb33 poz.
WGGiOŚ-kmpig1 poz.
WFiIS-kzf3 poz.
WIMiC-kcmo11 poz.
WIMiR-kmw3 poz.
WIMiC-kcmo82 poz.
WGGiIŚ-kgftś43 poz.
WGiG-kgo65 poz.
WEiP-kppe31 poz.
WWNiG-kin5 poz.
WEiP-ktp34 poz.
WMS-krr2 poz.
WIMiR-kseuoś3 poz.
WIMiIP-ktc2 poz.
WIMiC-ktmb57 poz.
WIMiR-kseuoś23 poz.
WIMiR-kkem46 poz.
WFiIS-kfms22 poz.
WIMiC-ktmb6 poz.
WIMiC-ktmb18 poz.
WIMiR-kmw3 poz.