List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
ACK-dkdm2 poz.
WIMiC-kbik31 poz.
WEiP-kcw52 poz.
BG-ssk2 poz.
WIEiT-ke3 poz.
WGiG-kgo78 poz.
WH-kkf1 poz.
WIMiR-kwzmk44 poz.
WIMiR-ksw35 poz.
WZ-spzme9 poz.
WH-kkf6 poz.
WIMiR-kkem3 poz.
WGGiOŚ-kse74 poz.
WIEiT-ke43 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WGGiIŚ-kotg39 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WZ-kis42 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WGGiIŚ-kgzik38 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WWNiG-kin92 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiC-ktmb28 poz.
WGGiOŚ-kse45 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kseuoś29 poz.
WIMiC-kcmo128 poz.
WGGiOŚ-kgf24 poz.
BG-oin4 poz.
WIMiIP-kism251 poz.
WIMiIP-kmm104 poz.
WMN-kfm10 poz.
WIMiR-kkem29 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WMN-kpp2 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WIMiC-kca18 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WGiG-kezp61 poz.
WIMiIP-ktc78 poz.
WIMiIP-ktc16 poz.
WGGiOŚ-kgzig9 poz.
WIEiT-ki5 poz.
WZ-kbot37 poz.
WIMiR-ktl32 poz.
WIEiT-ke46 poz.
ACK-dab10 poz.
WMS-krr11 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WGiG-kgbg85 poz.
WEAIiE-kme6 poz.
WZ-kzp1 poz.
WEiP-kmcp6 poz.
WMS-kammo7 poz.
WZ-kze2 poz.
WGGiOŚ-kgo23 poz.
WMS-kammo8 poz.
WIMiIP-kmm23 poz.
WZ-kiz34 poz.
WGGiOŚ-kgf9 poz.
WFiIS-kod2 poz.
WIMiIP-kmm10 poz.
WGGiOŚ-kgzig8 poz.
WGGiOŚ-kmpig63 poz.
WIMiR-krm15 poz.
WIMiR-kmw60 poz.
WO-ktf92 poz.
WIMiIP-kpp90 poz.
WO-kip66 poz.
WEAIiIB-kmie118 poz.
WIMiR-krm11 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEiP-ktp30 poz.
ACK-zao9 poz.
WH-ksoas26 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WEAIiE-ke7 poz.
WEAIiIB-kee13 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WFiIS-kis26 poz.
WIMiC-ktmb27 poz.
WGGiOŚ-khgi12 poz.
WO-kis12 poz.
WIEiT-ki23 poz.
WIEiT-ki92 poz.
WIMiR-kseuoś14 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMS-kammo4 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WEiP-kej29 poz.
WGGiOŚ-kse5 poz.
WGGiOŚ-kgis13 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WGGiOŚ-khgi88 poz.
WGGiIŚ-kotg69 poz.
WO-b1 poz.
WMN-kfm18 poz.
WFiIS-kis15 poz.
WO-kip48 poz.
WIMiIP-ktc110 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WH-kkf23 poz.
WIMiC-kcn31 poz.
WIMiC-kcn33 poz.
WIMiR-kmw69 poz.
WMN-kfm40 poz.
WIEiT-ke36 poz.
WIMiR-krm24 poz.
WGiG-kgbg80 poz.
WIMiC-ktmb164 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WH-ksgks29 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WMN-kpp275 poz.
WIMiIP-zfp1 poz.
WIMiC-kcmo22 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WGGiOŚ-kmpig163 poz.
WIMiC-kcn61 poz.
WIMiC-kfc2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WIMiR-krm56 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WEAIiIB-kaib24 poz.
WIMiC-kbik7 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WGiG-kisps35 poz.
WMS-kmf2 poz.
WGGiIŚ-kgftś4 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WZ-kefz40 poz.
ACMiN28 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WEiP-ktp14 poz.
WIMiR-kmw16 poz.
WMS-kmd5 poz.
WEiP-kcw17 poz.
WMN-ksm1 poz.
WIMiR-kmgpt51 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WH-kphn1 poz.
OEN2 poz.
WFiIS-kzf11 poz.
WGGiIŚ-kgftś18 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-ke110 poz.
WGGiOŚ-kmpig23 poz.
WEAIiIB-kmie42 poz.
WIMiC-kcn66 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WEAIiIB2 poz.
WIMiR-krm124 poz.
WIMiR-kap25 poz.
WWNiG-kin35 poz.
WIMiIP-kism13 poz.
WEiP-kew18 poz.
WIMiR-krm9 poz.
ACMiN78 poz.
WFiIS-kzf4 poz.
WGGiOŚ-kgf27 poz.
WIEiT-ke5 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WH-ksgks31 poz.
WIMiC-kcmo32 poz.
WGGiOŚ-kgo18 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiIŚ-kg5 poz.
WIMiR-kap23 poz.
WIMiR-kwzmk25 poz.
WZ-kzp34 poz.
WIEiT-kt16 poz.
WFiIS-kfc8 poz.
WFiIS-kfc62 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-keaspe18 poz.
WWNiG35 poz.
WFiIS-kfmb45 poz.
WIMiIP-kmm26 poz.
WGGiOŚ-kmpig102 poz.
WGiG-kezp7 poz.
WFiIS-kfmb21 poz.
WH-ksgks1 poz.
WEiP-kmcp16 poz.
BG-ssk1 poz.
WZ-kefz1 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WGGiIŚ-kotg8 poz.
WGGiIŚ-kotg22 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis31 poz.
WGGiOŚ-kaśk26 poz.
BG-oin1 poz.
WGGiOŚ-kgo27 poz.
WIMiR-kkem44 poz.
WGGiOŚ-kmpig7 poz.
WIEiT-ke54 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WIMiR-ktl4 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WO-kck25 poz.
WGGiOŚ-kgf30 poz.
WGGiOŚ-khgi22 poz.
WGGiOŚ-kgis10 poz.
WGiG-kisps21 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WZ-kbot29 poz.
ACK-zao10 poz.
WEAIiE-ka7 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiR-kmgpt45 poz.
WGGiIŚ-kkoś22 poz.
WGGiIŚ-kgftś23 poz.
ACMiN1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WZ-kiz1 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiIŚ-kgib4 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMN-kfm25 poz.
ACMiN83 poz.
WGGiOŚ-kgf3 poz.
ACK-zwe23 poz.
WIMiC-kb43 poz.
WIMiR-krm64 poz.
WIMiR-kmgpt39 poz.
WZ-kefz4 poz.
WFiIS3 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WMS-kmd32 poz.
WWNiG-kig9 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kap41 poz.
WIMiR-kseuoś33 poz.
WIMiR-kmw33 poz.
WIMiR-kkem38 poz.
WFiIS-kzf17 poz.
WMS-krr6 poz.
WFiIS-kfc9 poz.
WIMiIP-kism20 poz.
WIMiIP-kmsż20 poz.
WZ-kze32 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WMN-knmimn1 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WEiP-kcw16 poz.
WIMiC-kca10 poz.
WIMiR-ksw109 poz.
WGGiOŚ-kse27 poz.
WZ-kzokpg9 poz.
WIMiIP-kmm31 poz.
WGGiOŚ-kgf5 poz.
WIMiC-kbik6 poz.
WMS-kammo13 poz.
WEAIiIB-kmie6 poz.
WIMiC-kbn49 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGGiOŚ-kgis7 poz.
WGiG-kezp39 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WIMiR-kseuoś11 poz.
WH-ksgks22 poz.
WIMiC-kb12 poz.
WIMiIP-kmsż41 poz.
WEAIiE-kee1 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WIMiC-kca77 poz.
WGiG-kezp31 poz.
WGiG-kisps4 poz.
WGGiOŚ-khgi11 poz.
WIMiR-kkem1 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiC-kb22 poz.
WGGiOŚ-koś6 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WGiG-kgbg28 poz.
WEAIiIB-keaspe28 poz.
WEAIiIB-kee1 poz.
WGGiIŚ-kgftś48 poz.
WEAIiIB-kaib39 poz.
WZ-kiz114 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiC-kchk33 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WMN-kmn40 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMN-kpp6 poz.
WMN-kpp9 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WIMiIP-kism144 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WEiP-ktp25 poz.
WEiP-kew44 poz.
WEAIiIB-kis6 poz.
WIMiIP-kmsż41 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WFiIS-kod666 poz.
WGGiOŚ-kgf14 poz.
WGGiOŚ-kgis22 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WEiP-kzre30 poz.
WMN-knmimn17 poz.
WGiG-kgbg5 poz.
WGGiOŚ-kgzig15 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-krm8 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WEAIiIB-kmie147 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WEAIiIB-kee17 poz.
WEAIiIB-kaib113 poz.
WIMiC-kcn42 poz.
WGiG-kisps13 poz.
WIMiIP-kism17 poz.
WIMiR-kmw40 poz.
WEiP-kmcp8 poz.
WGGiOŚ-kgis24 poz.
WGiG-kisps32 poz.
WIEiT-ke38 poz.
WGGiOŚ-kmpig4 poz.
WIMiR-krm40 poz.
WFiIS-kfc7 poz.
WO-ktf39 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WEiP-kzre12 poz.
WEiP-kew245 poz.
WGGiOŚ-mg1 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WIMiR-ktl89 poz.
WEAIiIB-keaspe34 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiR-ksw1 poz.
WIMiR5 poz.
WGiG-kgo12 poz.
WIMiC-kbik75 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WFiIS-kod174 poz.
WMS-kammo11 poz.
WFiIS-kod225 poz.
WMS-krr13 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WH-kkf11 poz.
WIMiIP-kmsż141 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WIMiC-kcmo33 poz.
WO-kck2 poz.
WEAIiIB-kee36 poz.
ACK-dkdm8 poz.
WIMiC-kbn10 poz.
WEAIiIB-kaib6 poz.
WGGiOŚ-kgf30 poz.
WEiP-ktp117 poz.
WGGiOŚ-khgi61 poz.
WMS-kammo2 poz.
WWNiG-kwg5 poz.
WIMiC-kchk127 poz.
WEiP-kppe12 poz.
WEiP-ktp2 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WFiIS-kis21 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WMN-kpp31 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WIMiC-kfc42 poz.
WIMiIP-kism12 poz.
WEAIiIB-kis21 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiC-ktmb28 poz.
WMN-kfm7 poz.
WIMiIP-kism43 poz.
WGGiOŚ-kgzig63 poz.
WH-ksoas84 poz.
WIMiR-kmgpt14 poz.
WIMiR-kap1 poz.
WGGiOŚ-kmpig35 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WH-kphn25 poz.
BG-oin8 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WFiIS-kod197 poz.
WIMiC-ktmb39 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
BG-oin13 poz.
WEiP-ktp15 poz.
WEiP-kmcp20 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiIP-kpp95 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WZ-kze28 poz.
WMN-kpp25 poz.
WEAIiIB-kis13 poz.
WIMiIP-kism6 poz.
WMS-krr8 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WZ-kefz1 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
Rb13 poz.