List of names


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


 UnitItems
ACK-dkdm2 poz.
WIMiC-kbik32 poz.
WEiP-kcw53 poz.
BG-ssk2 poz.
WIEiT-ke4 poz.
WGiG-kgo80 poz.
WH-kkf1 poz.
WIMiR-kwzmk46 poz.
WIMiR-ksw35 poz.
WZ-spzme10 poz.
WH-kkf6 poz.
WIMiR-kkem3 poz.
WGGiOŚ-kse83 poz.
WIEiT-ke45 poz.
WGGiOŚ-kse18 poz.
WIMiR-ktl2 poz.
WGGiIŚ-kotg39 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WZ-kis42 poz.
WIMiIP-kism37 poz.
WGGiIŚ-kgzik39 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WWNiG-kin94 poz.
WIEiT-ki3 poz.
WIMiC-ktmb29 poz.
WGGiOŚ-kse45 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WGGiIŚ-kkoś3 poz.
WIMiR-kseuoś29 poz.
WIMiC-kcmo132 poz.
WGGiOŚ-kgf24 poz.
BG-oin4 poz.
WIMiIP-kism261 poz.
WIMiIP-kmm107 poz.
WMN-kfm10 poz.
WIMiR-kkem29 poz.
WIMiIP-kpp6 poz.
WMN-kpp3 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WIMiIP-kmm20 poz.
WIMiC-kca18 poz.
WIMiR-krm4 poz.
WGiG-kezp62 poz.
WIMiIP-ktc84 poz.
WIMiIP-ktc16 poz.
WGGiOŚ-kgzig10 poz.
WIEiT-ki5 poz.
WZ-kbot37 poz.
WIMiR-ktl33 poz.
WIEiT-ke46 poz.
ACK-dab10 poz.
WMS-krr11 poz.
WZ-kzokpg3 poz.
WGiG-kgbg88 poz.
WEAIiE-kme6 poz.
WZ-kzp1 poz.
WEiP-kmcp7 poz.
WMS-kammo7 poz.
WZ-kze2 poz.
WGGiOŚ-kgo23 poz.
WMS-kammo9 poz.
WIMiIP-kmm23 poz.
WZ-kiz34 poz.
WGGiOŚ-kgf9 poz.
WFiIS-kod14 poz.
WIMiIP-kmm10 poz.
WGGiOŚ-kgzig8 poz.
WGGiOŚ-kmpig67 poz.
WIMiR-krm15 poz.
WIMiR-kmw60 poz.
WO-ktf95 poz.
WIMiIP-kpp94 poz.
WO-kip67 poz.
WEAIiIB-kmie120 poz.
WIMiR-krm11 poz.
WGGiOŚ-kgo15 poz.
WEiP-ktp37 poz.
ACK-zao9 poz.
WH-ksoas26 poz.
WFiIS-kis3 poz.
WEAIiE-ke7 poz.
WEAIiIB-kee13 poz.
WIMiC-kcmo4 poz.
WFiIS-kis30 poz.
WIMiC-ktmb27 poz.
WGGiOŚ-khgi13 poz.
WO-kis12 poz.
WIEiT-ki24 poz.
WIEiT-ki96 poz.
WIMiR-kseuoś14 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMS-kammo4 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WEiP-kej32 poz.
WGGiOŚ-kse5 poz.
WGGiOŚ-kgis13 poz.
WIMiIP-kmm2 poz.
WGGiOŚ-khgi91 poz.
WO-b1 poz.
WGGiIŚ-kotg71 poz.
WMN-kfm18 poz.
WFiIS-kis15 poz.
WO-kip48 poz.
WIMiIP-ktc110 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WH-kkf23 poz.
WIMiC-kcn31 poz.
WIMiC-kcn33 poz.
WIMiR-kmw70 poz.
WMN-kfm41 poz.
WIEiT-ke36 poz.
WIMiR-krm24 poz.
WGiG-kgbg83 poz.
WIMiC-ktmb165 poz.
WGGiOŚ-khgi4 poz.
WGiG-kisps8 poz.
WH-ksgks29 poz.
WGGiOŚ-koś7 poz.
WMN-kpp292 poz.
WIMiIP-zfp1 poz.
WIMiC-kcmo22 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WGGiOŚ-kmpig168 poz.
WIMiC-kcn61 poz.
WIMiC-kfc2 poz.
WEAIiE-kan4 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WIMiR-krm59 poz.
WGGiOŚ-kgf29 poz.
WEAIiIB-kaib24 poz.
WIMiC-kbik7 poz.
WGGiOŚ-kgf1 poz.
WGiG-kisps35 poz.
WMS-kmf2 poz.
WGGiIŚ-kgftś4 poz.
WGiG-kgbg13 poz.
WZ-kefz41 poz.
ACMiN28 poz.
WIEiT-ki19 poz.
WEiP-ktp19 poz.
WIMiR-kmw16 poz.
WMS-kmd6 poz.
WEiP-kcw17 poz.
WMN-ksm1 poz.
WIMiR-kmgpt51 poz.
WIMiR-krm3 poz.
WH-kphn1 poz.
OEN2 poz.
WFiIS-kzf11 poz.
WGGiIŚ-kgftś18 poz.
WIMiR-kap6 poz.
WGiG-kgbg1 poz.
WIEiT-ke113 poz.
WGGiOŚ-kmpig24 poz.
WEAIiIB-kmie42 poz.
WIMiC-kcn66 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WEAIiIB2 poz.
WIMiR-krm132 poz.
WIMiR-kap27 poz.
WWNiG-kin36 poz.
WIMiIP-kism13 poz.
WEiP-kew18 poz.
WIMiR-krm9 poz.
ACMiN79 poz.
WFiIS-kzf5 poz.
WGGiOŚ-kgf27 poz.
WIEiT-ke6 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WH-ksgks34 poz.
WIMiC-kcmo34 poz.
WGGiOŚ-kgo18 poz.
WIEiT-ki10 poz.
WGGiIŚ-kg5 poz.
WIMiR-kap23 poz.
WIMiR-kwzmk25 poz.
WZ-kzp34 poz.
WIEiT-kt16 poz.
WFiIS-kfc8 poz.
WFiIS-kfc65 poz.
WGGiOŚ-kgzig2 poz.
WEAIiIB-keaspe18 poz.
WWNiG37 poz.
WFiIS-kfmb49 poz.
WIMiIP-kmm26 poz.
WGGiOŚ-kmpig102 poz.
WGiG-kezp7 poz.
WFiIS-kfmb21 poz.
WH-ksgks1 poz.
WEiP-kmcp17 poz.
BG-ssk1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WIMiIP-kism16 poz.
WGGiIŚ-kotg9 poz.
WGGiIŚ-kotg25 poz.
WWNiG-kin2 poz.
WEAIiIB-kis32 poz.
WGGiOŚ-kaśk26 poz.
BG-oin1 poz.
WGGiOŚ-kgo27 poz.
WIMiR-kkem52 poz.
WGGiOŚ-kmpig7 poz.
WIEiT-ke55 poz.
WGiG-kgbg8 poz.
WIMiR-ktl4 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WO-kck25 poz.
WGGiOŚ-kgf34 poz.
WGGiOŚ-khgi24 poz.
WGGiOŚ-kgis10 poz.
WGiG-kisps21 poz.
WGGiOŚ-khgi1 poz.
WZ-kbot29 poz.
ACK-zao10 poz.
WEAIiE-ka7 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiR-kmgpt46 poz.
WGGiIŚ-kkoś23 poz.
WGGiIŚ-kgftś25 poz.
ACMiN1 poz.
WZ-kefz2 poz.
WZ-kiz1 poz.
WMS-kammo5 poz.
WGGiIŚ-kgib6 poz.
WIEiT-ke18 poz.
WMS-kmf1 poz.
WMN-kfm25 poz.
ACMiN83 poz.
WGGiOŚ-kgf3 poz.
ACK-zwe23 poz.
WIMiC-kb43 poz.
WIMiR-krm64 poz.
WIMiR-kmgpt43 poz.
WZ-kefz4 poz.
WFiIS3 poz.
WEAIiIB-kaib2 poz.
WMS-kmd32 poz.
WWNiG-kig9 poz.
WIMiIP-kmm4 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-kap42 poz.
WIMiR-kseuoś33 poz.
WIMiR-kmw34 poz.
WIMiR-kkem41 poz.
WFiIS-kzf20 poz.
WMS-krr6 poz.
WFiIS-kfc9 poz.
WIMiIP-kism21 poz.
WIMiIP-kmsż20 poz.
WZ-kze32 poz.
WEAIiE-ki1 poz.
WMN-knmimn1 poz.
WO-kip2 poz.
WGGiOŚ-kgo3 poz.
WEiP-kcw16 poz.
WIMiC-kca10 poz.
WIMiR-ksw112 poz.
WGGiOŚ-kse29 poz.
WZ-kzokpg9 poz.
WFiIS-kfmb1 poz.
WIMiIP-kmm31 poz.
WGGiOŚ-kgf5 poz.
WIMiC-kbik10 poz.
WMS-kammo13 poz.
WEAIiIB-kmie6 poz.
WIMiC-kbn51 poz.
WIEiT-kt4 poz.
WGGiOŚ-kgis7 poz.
WGiG-kezp39 poz.
WIMiR-kmw7 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WIMiR-krm1 poz.
WIMiR-kseuoś11 poz.
WH-ksgks23 poz.
WIMiC-kb12 poz.
WIMiIP-kmsż42 poz.
WEAIiE-kee1 poz.
WIMiC-kfmp11 poz.
WIMiC-kca77 poz.
WGiG-kezp33 poz.
WGiG-kisps7 poz.
WGGiOŚ-khgi12 poz.
WEiP-kmcp2 poz.
WIMiR-kkem1 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WIMiC-kb22 poz.
WGGiOŚ-koś6 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WGGiIŚ-kkoś6 poz.
WIMiR-kseuoś12 poz.
WGiG-kgbg28 poz.
WEAIiIB-keaspe28 poz.
WEAIiIB-kee2 poz.
WGGiIŚ-kgftś50 poz.
WEAIiIB-kaib40 poz.
WZ-kiz118 poz.
WIMiR-kmw2 poz.
WIMiC-kchk34 poz.
WEAIiE-ke5 poz.
WMN-kmn40 poz.
WIEiT-ke20 poz.
WMN-kpp6 poz.
WMN-kpp9 poz.
WEAIiIB-keaspe9 poz.
WIMiIP-kism147 poz.
WIMiIP-kism2 poz.
WEiP-ktp25 poz.
WEiP-kew44 poz.
WEAIiIB-kis6 poz.
WIMiIP-kmsż43 poz.
WEAIiE-ki2 poz.
WFiIS-kod705 poz.
WGGiOŚ-kgf14 poz.
WGGiOŚ-kgis22 poz.
WEAIiE-ke4 poz.
WEiP-kzre30 poz.
WMN-knmimn17 poz.
WGiG-kgbg5 poz.
WGGiOŚ-kgzig18 poz.
WWNiG-kin1 poz.
WIMiR-krm8 poz.
WFiIS-kis10 poz.
WGGiOŚ-kgo25 poz.
WEAIiIB-kmie158 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
WIMiR-krm7 poz.
WEAIiE-kee13 poz.
WEAIiIB-kee17 poz.
WEAIiIB-kaib113 poz.
WIMiC-kcn42 poz.
WGiG-kisps13 poz.
WIMiIP-kism18 poz.
WIMiR-kmw41 poz.
WEiP-kmcp8 poz.
WGGiOŚ-kgis24 poz.
WGiG-kisps36 poz.
WIEiT-ke44 poz.
WGGiOŚ-kmpig4 poz.
WIMiR-krm41 poz.
WFiIS-kfc10 poz.
WO-ktf40 poz.
WGGiOŚ-kmpig8 poz.
WEiP-kzre12 poz.
WEiP-kew247 poz.
WGGiOŚ-mg1 poz.
WZ-kzokpg4 poz.
WIMiR-ktl89 poz.
WEAIiIB-keaspe39 poz.
WIEiT-kt1 poz.
WIMiR-ksw1 poz.
WIMiR5 poz.
WGiG-kgo13 poz.
WIMiC-kbik75 poz.
WIMiC-kchk10 poz.
WFiIS-kod178 poz.
WMS-kammo11 poz.
WFiIS-kod246 poz.
WMS-krr15 poz.
WGGiOŚ-kgf4 poz.
WH-kkf11 poz.
WIMiIP-kmsż142 poz.
WGGiIŚ-kgftś14 poz.
WIMiC-kcmo35 poz.
WO-kck2 poz.
WEAIiIB-kee36 poz.
ACK-dkdm8 poz.
WIMiC-kbn10 poz.
WEAIiIB-kaib6 poz.
WGGiOŚ-kgf30 poz.
WEiP-ktp119 poz.
WGGiOŚ-khgi64 poz.
WMS-kammo2 poz.
WWNiG-kwg5 poz.
WIMiC-kchk131 poz.
WEiP-kppe12 poz.
WEiP-ktp2 poz.
WIMiIP-kmm1 poz.
WFiIS-kis24 poz.
WGGiIŚ-kotg6 poz.
WMN-kpp34 poz.
WGGiOŚ-kgo14 poz.
WIMiC-kfc42 poz.
WIMiIP-kism13 poz.
WEAIiIB-kis21 poz.
WGGiIŚ-kg1 poz.
WEAIiE-kan1 poz.
WIMiR-krm2 poz.
WIMiC-ktmb28 poz.
WMN-kfm7 poz.
WIMiIP-kism43 poz.
WGGiOŚ-kgzig65 poz.
WH-ksoas88 poz.
WIMiR-kmgpt14 poz.
WIMiR-kap1 poz.
WGGiOŚ-kmpig36 poz.
WIMiR-kap3 poz.
WGGiIŚ-kgftś5 poz.
WH-kphn25 poz.
BG-oin8 poz.
WEAIiE-ki4 poz.
WGGiOŚ-kgis1 poz.
WFiIS-kod197 poz.
WIMiC-ktmb39 poz.
WGGiOŚ-kgzig17 poz.
BG-oin13 poz.
WEiP-ktp18 poz.
WEiP-kmcp21 poz.
WIMiR-krm5 poz.
WIMiIP-kpp100 poz.
WGGiOŚ-kmpig6 poz.
WZ-kze29 poz.
WMN-kpp28 poz.
WEAIiIB-kis13 poz.
WIMiIP-kism6 poz.
WMS-krr8 poz.
WIMiIP-kpp1 poz.
WZ-kefz1 poz.
WGGiOŚ-kse1 poz.
Rb13 poz.