Impact Factor: 1.234

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000