Impact Factor: 0.880

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000