Impact Factor: 4.803

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000