Impact Factor: 0.485

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000