Impact Factor: 3.324

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000