Impact Factor: 1.606

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000