Impact Factor: 2.380

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 35.000