Impact Factor: 0.836

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 20.000