Impact Factor: 5.058

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 45.000