Impact Factor: 0.639

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000