Impact Factor: 3.578

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 40.000