Impact Factor: 5.211

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 40.000