Impact Factor: 1.032

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 25.000