Impact Factor: 2.546

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 30.000