Impact Factor: 0.187

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2009): 15.000