Impact Factor: 1.095

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 10.000