Impact Factor: 0.708

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 20.000