Impact Factor: 1.548

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 20.000