Impact Factor: 1.510

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2008): 24.000