List of selected author’s publications

Mika Marek, mgr inż.
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
YearType of publicationImpact Factor
 1. Badania modelowe rozbieżnej hydrostatycznej szczeliny smarowejModel tests of hydrostatic divergent lubrication gap / Marek MIKA, Dariusz LEPIARCZYK, Józef SALWIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ; ISSN 1429-6055 ; nr 271. Seria Mechanika . — 2001 z. 69 s. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.. — XX [Dwudziesty] Sympozjon PKM : Podstawy Konstrukcji Maszyn : Polanica-Zdrój 24–28.09.2001 / red. Tadeusz Łagoda, Ewald Macha ; Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Opolu. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

  top page [top page]

 2. Badanie parametrów pracy nowego rozwiązania pompy bezwirnikowejTests of rotorless pump operational parameters / Dariusz LEPIARCZYK, Marek MIKA // W: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003. T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 3. Badanie parametrów pracy nowego rozwiązania pompy bezwirnikowejTests of rotorless pump operational parameters / Dariusz LEPIARCZYK,Marek MIKA // W: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 : Ustroń–Zawodzie 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran [1–6]. — Bibliogr. ekran [5–6], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 4. Hydrostatyczne łożysko wzdłużne[Hydrostatic axial bearing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef SALWIŃSKI, Kazimierz BEDNAREK, Marek MIKA. — Int.Cl.: F16C 17/04 ^{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203635 B1. — Zgłosz. nr 354846 z dn. 2002-07-03 ; Opubl. 2009-10-30. — full text: PL203635B1.pdf.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 25.0


  top page [top page]

 5. Koncepcja nowego rozwiązania konstrukcyjnego protezy stawu kolanowego[The new conception of prosthetic knee joint] / Józef SALWIŃSKI, Piotr TRZASKOŚ, Marek MIKA // W: III Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej = III Cracow workshop on Medical engineering : 13–14 maja 2004 : streszczenia = abstracts. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 75

  top page [top page]

 6. Konstrukcja i badanie układu smarującego łożyska z pionowym usytuowaniem osiDesign and tests of lubrication system for shafts with vertical axes / Dariusz LEPIARCZYK, Marek MIKA, Józef SALWIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ; ISSN 1429-6055 ; nr 271. Seria Mechanika . — 2001 z. 69 s. 129–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.. — XX [Dwudziesty] Sympozjon PKM : Podstawy Konstrukcji Maszyn : Polanica-Zdrój 24–28.09.2001 / red. Tadeusz Łagoda, Ewald Macha ; Politechnika Opolska. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Opolu. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

  top page [top page]