List of selected author’s publications

Basista poprz. Śliż Izabela, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
*1 [paper]
TitleGML – a real standard?
AuthorsIzabela ŚLIŻ, Piotr CICHOCIŃSKI
SourceEILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-87-90907-73-0. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: napęd CD-ROM ; Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 9, Summ.

top page [top page]

*2 [paper]
TitleMożliwości programów GIS w zakresie importu i eksportu danych przestrzennych zapisanych w formacie GML[Capabilities of the GIS softwares in the field of import and export spatial data in GML format]
AuthorsIzabela ŚLIŻ
SourceINFOBAZY 2008 : systemy, aplikacje, usługi : materiały V krajowej konferencji naukowej : Sopot, 15–17 października 2008 / red. Antoni Nowakowski ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — ISBN 83-908112-6-0. — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Summ.

top page [top page]

*3 [chapter]
TitleNowe możliwości prezentacji i wykorzystania cyfrowych planów miast z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej[New possibilities presentation and using of digital cities plans with utilization of Geographic Information System]
AuthorsIzabela ŚLIŻ
SourceWspółczesne problemy metodyki kartograficznej / pod red. Mieczysława Sirko, Pawła Cebrykowa ; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. — Lublin : Oddział Kartograficzny PTG, 2007 + CD-ROM. — (Prace i Studia Kartograficzne ; t. 1). — Na CD-ROM-ie dod.: XXXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna – postery, Lublin 2007. — ISBN 978-83-924797-4-1 . — S. 262–270

top page [top page]

*4 [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


TitlePrzykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnychSome examples of using GML for the exchange of Polish geoinformation resources
AuthorsIzabela BASISTA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI
SourceRoczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 5 s. 31–41. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

top page [top page]

*5 [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


TitleThe possibilities of geoinformation resources recorded in GML accessing with chosen GIS softwareMożliwości odczytu zasobów geoinformacyjnych zapisanych w języku GML przy użyciu wybranego oprogramowania GIS
AuthorsJarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Izabela BASISTA
SourceGeomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2010 vol. 4 no. 1 s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Summ., Streszcz..

top page [top page]

*6 [paper]
TitleUsing geographic information system software for a digital city map construction
AuthorsIzabela ŚLIŻ
SourceEILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-87-90907-73-0. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10–11, Summ.

top page [top page]

*7 [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


TitleWstępny projekt podsystemu geoinformatycznego do analizy rynku nieruchomościGeoinformatic subsystem project for real estate market analysis
AuthorsIzabela BASISTA
SourceStudia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 4 s. 45–56. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-61564-36-2

top page [top page]

*8 [paper]
TitleWykorzystanie otwartych standardów i wolnego oprogramowania przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych[The application of open standards and open source software for Polish geoinformation resources exchange]
AuthorsIzabela BASISTA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI
SourceII konferencja z cyklu: Wolne oprogramowanie w geoinformatyce na temat: Współczesne trendy i perspektywy rozwoju : Wrocław, 13–14 maja 2010 / Uniwersytet Przyrodniczy. — [Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, 2010]. — S. 42–44

top page [top page]