List of selected author’s publications

Schmidt Paweł, dr inż.
???
YearType of publicationImpact Factor
*1 zaznacz do wydruku [paper]
TitleBusiness processes modeling within a framework of SOA technology
AuthorsKazimierz Frączkowski, Paweł SCHMIDT
SourceProject management essential reality for business and government : 21st IPMA World Congress Cracow 2007 : 18–20 June 2007 Cracow, Poland / eds: Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-89541-93-2. — S. 469–471

top page [top page]

*2 zaznacz do wydruku [paper]
TitleComparison of gas distribution between multicomponent and normal Fick's model in the anode of the PEM fuel cellPorównanie rozpływu gazu w anodzie ogniwa paliwowego PEM dla wieloskładnikowego i normalnego modelu Fick'a
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceIC – SPETO 2004 : XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 27th International Conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice – Niedzica, 26–29. 05. 2004, T. 1 / eds. Piotr Holajn, Dariusz Spałek ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ Wydział Elektryczny, 2004]. — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

top page [top page]

*3 zaznacz do wydruku [paper]
TitleConstructing of magnets exciting the specific field distribution : evolutionary computation application and its practical verification
AuthorsB. GARDA, P. SCHMIDT
SourceIGTE [Dokument elektroniczny] : the 12th international IGTE symposium on Numerical field calculation in electrical engineering : Graz, Sept. 18–20, 2006 : [proceedings]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Graz University of Technology. Department for Fundamentals and Theory in Electrical Engineering – IGTE. — [Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 218–223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 223, Abstr.

top page [top page]

*4 zaznacz do wydruku [paper]
TitleDistribution of temperature and electrical fields in electrode of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceZKwE'2005 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : X konferencja : Poznań, 18–20 kwietnia 2005 : materiały / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Poznań : IEP PP, 2005]. — S. 83–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

top page [top page]

*5 zaznacz do wydruku [paper]
TitleDistribution of the current density and electric potential in the cathode of the PEM fuel cell using Maxwell-Stefan model
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourcePTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : XIV sympozjum środowiskowe PTZE'2004 : Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : Zakopane 21–23 czerwca 2004 / PTZE ; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Instytut Elektrotechniki, Warszawa. — Warszawa : PTZE, 2004. — S. 88–91. — Bibliogr. s. 91

top page [top page]

*6 zaznacz do wydruku [proceedings in journal]
TitleDistribution of the current density in electrolyte of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceAdvances in Electrical and Electronic Engineering ; ISSN 1336-1376. — 2004 vol. 3 no. 2 s. 286–290. — Bibliogr. s. 289–290, Summ.. — Proceedings of the 5th international conference ELEKTRO 2004 connected with the 5th International conference New trends in diagnostics and repairs of electrical machines and equipments : Žilina, Slovakia, May 25–26, 2004. Vol. 1 / guest eds. Dušan Pudiš, Ivan Martinček. — v{Z}ilina ; Trenčín : University of Žilina. Faculty of Electrical Engineering ; University of Trenčín. Faculty of Mechatronics, Slovakia, 2004

top page [top page]

*7 zaznacz do wydruku [paper]
TitleDistribution of the potential and current density in the electrode of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceEPNC 2004 : Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits : XVIII symposium : June 28–30, 2004, Poznań, Poland : proceedings / Polish Academy of Sciences. Committee on Electrical Engineering [etc.]. — Poznań : PTETiS Publishers, 2004. — S. 83–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

top page [top page]

*8 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0


TitleDlaczego warto zarządzać projektami?[Why worth management of projects?]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceNapędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2010 R. 12 nr 7/8 s. 130–134. — Bibliogr. s. 134

top page [top page]

*9 zaznacz do wydruku [paper]
TitleInfluence of membrane parameters on the distribution of voltage and current density in the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourcePTZE Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu : XIV sympozjum środowiskowe PTZE'2004 : Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce : Zakopane 21–23 czerwca 2004 / PTZE ; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Instytut Elektrotechniki, Warszawa. — Warszawa : PTZE, 2004. — S. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

top page [top page]

*10 zaznacz do wydruku [proceedings in journal]
TitleInvestigation of the fuel cell temperature distribution on the current density and electric potential fields
AuthorsPaweł SCHMIDT, Eugeniusz KURGAN
SourceJournal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice. — Tyt. poprz.: Medical Informatics & Technologies ; ISSN 1642-6037. — 2005 vol. 9 s. 241–246. — Bibliogr. s. 246. — MIT 2005 : Medical Informatics & Technologies : X jubilee international conference : October 20–22, 2005 Ustron–Jaszowiec, Poland. — Sosnowiec : University of Silesia. Computer Systems Department, 2005

top page [top page]

*11 zaznacz do wydruku [paper]
TitleInvestigation of the polymer membrane parameters on the distribution of protons in PEM fuel cellWpływ parametrów membrany polimerowej na rozkład protonów w ogniwie paliwowym PEMFC
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceIC – SPETO 2005 : XXVIII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów = 28th International Conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory : Gliwice – Ustroń, 11–14. 05. 2005, T. 2 / Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ, 2005]. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr., Streszcz.

top page [top page]

*12 zaznacz do wydruku [paper]

IF

TitleMathematical model of gas transport in anisotropic porous electrode of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceComputational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 2 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3037). — S. 244–251. — Bibliogr. s. 251, Abstr.

top page [top page]

*13 zaznacz do wydruku [paper]

IF

TitleMathematical model of gas transport in anisotropic porous electrode of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceComputational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 244–251, LNCS 3037. Pt. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 251, Abstr.

top page [top page]

*14 zaznacz do wydruku [paper]
TitleModel of mass and charge transport in anisotropic porous electrode of the PEM fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceAMTEE'05 : seventh international conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering : applied to power systems : September 12 – 14, 2005 Pilsen, Czech Republic, Pt. 2 / University of West Bohemia. Faculty of Electrical Engineering, IEEE. — Plzen : Západočeská univerzita. Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. — S. G 31–G 40. — Bibliogr. s. G 40, Abstr.

top page [top page]

*15 zaznacz do wydruku [article]
TitleModel of mass transport and current density distribution in electrode of PEM fuel cell using Maxwell-Stefan approach
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceActa Technica CSAV. — 2004 vol. 49 s. 281–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

top page [top page]

*16 zaznacz do wydruku [paper]
TitleNumerical simulation of the proton exchange membrane fuel cells for intelligent building applications
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceInBuS 2004 : 3rd international congress on Intelligent Building Systems : congress proceedings / comp. by Jerzy Mikulik ; Polish Academy of Sciences. Cracow Branch [etc.]. — Cracow : Oficyna Wydawnicza ,,TEXT”, 2004. — ISBN: 83-88934-51-1. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

top page [top page]

*17 zaznacz do wydruku [book]
TitleNumeryczna analiza pola gęstości prądu i temperatury w ogniwie paliwowym : praca doktorska[Numerical analysis current density and temperature fields in fuel cell]
AuthorsPaweł SCHMIDT ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektroniki Automatyki Informatyki i Elektrotechniki. Katedra Elektrotechniki
DetailesKraków : [s. n.], 2005. — 134 s.. — Bibliogr. s. 132–134, Streszcz., Summ.

top page [top page]

*18 zaznacz do wydruku [paper]
TitlePomiary charakterystycznych parametrów przebiegów zwarciowych w sieciach wysokiego napięciaMeasurement of typical shortcut parameters in high-voltage circuits
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceTransactions on computer applications in electrical engineering : XV conference ZKwE'10 : Poznań, April 19–21, 2010 / ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. — Poznan : University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010. — ISBN 978-83-89333-34-6. — S. 101–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

top page [top page]

*19 zaznacz do wydruku [paper]
TitleProblemy integracyjnych projektów branży automatyki i robotyki przemysłowejTypical problems of the investment projects in the industrial automatics and robotics
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceZKwE'09 : transactions on computer applications in electrical engineering : XIV conference : Poznań, April 20–22, 2009 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics Poznań University of Technology. — Poznań : UT. IEEE, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences and IEEE. Poland Section. — ISBN 978-83-89333-24-7. — S. 381–382. — Bibliogr. s. 382, Streszcz.

top page [top page]

*20 zaznacz do wydruku [paper]
TitleProblemy realizacji złożonych instalacji elektrycznych w inwestycyjnych projektach budowlanych[Development and performance problems of complex electrical installations in investment building projects]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceInżynieria elektryczna w budownictwie : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2009 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski. Centralne Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, [et al.]. — Kraków : SEP. Oddział, 2009. — ISBN 978-83-61702-00-9. — S. 59–69. — Bibliogr. s. 69

top page [top page]

*21 zaznacz do wydruku [paper]
TitleSimulation of the distribution of water in polymer electrolyte fuel cell
AuthorsEugeniusz KURGAN, Paweł SCHMIDT
SourceZKwE'2004 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : IX konferencja naukowo-techniczna : Poznań–Kiekrz, 19–21 kwietnia 2004 : materiały. T. 1 / red. nauk. Ryszard Nawrowski ; Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej IEP PP. — Poznań : Wydawnictwo IEP PP, 2004. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.

top page [top page]

*22 zaznacz do wydruku [paper]
TitleSystem do bezdotykowego pomiaru średnicy węża gumowegoInstrumentation system for non-touching measurement of the rubber tube diameter
AuthorsPaweł SCHMIDT, Marek SOŁEK
Source20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe (MSN) studentów i młodych pracowników nauki = 20th international scientific symposium of students and young research workers. T. 2, Elektrotechnika i elektronika = Vol. 2, Electronical engineering and electronics : Zielona Góra, 11–12 maja 1998 / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ ; ALDEC Inc. The Source for EDA Solutions, 1998]. — Opis częśc. wg okł.S. 193–198. — Bibliogr. s. 198

top page [top page]

*23 zaznacz do wydruku [paper]
TitleTechniki adaptacyjne w zarządzaniu projektem IT[Adaptable technics in IT project management]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceProjekty software'owe : budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. : s. n., [2008]. — S. 163–192

top page [top page]

*24 zaznacz do wydruku [proceedings in journal]
TitleThe processing software for measurement system for high voltage and high power tests
AuthorsPaweł SCHMIDT, Marek SOŁEK, Michał Babiuch
SourcePoznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering ; ISSN 1897-0737. — 2007 iss. 53 s. 113–122. — Bibliogr. s. 122. — Computer applications in electrical engineering 2006 : scientific conference : Poznan, April 10–12, 2006 / ed. Ryszard Nawrowski. — Poznan : Poznan University of Technology, 2007

top page [top page]

*25 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWarsztaty zarządzania projektami – wprowadzenie[Workshops of project management – introduction]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceProjekty software'owe : budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. : s. n., [2008]. — S. 225–242

top page [top page]

*26 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWyznaczanie charakterystycznych parametrów prądu zwarciowego[Calculation of the characteristic parameters of the short circuit current]
AuthorsPaweł SCHMIDT, Marek SOŁEK
SourceZKwE'2005 : Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice : X konferencja : Poznań, 18–20 kwietnia 2005 : materiały / Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Poznań : IEP PP, 2005]. — S. 215–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

top page [top page]

*27 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWyznaczanie parametrów udarów piorunowych w przebiegach dyskretnychCalculating typical parameters of the lighting voltage impulses in the discrete waveforms
AuthorsPaweł SCHMIDT, Michał Babiuch
SourceZKwE'2008 : XIII Conference ZKwE'08 : transactions on Computer applications in electrical engineering : Poznan, April 14–16, 2008 / sci. ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology, Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, IEEE. Poland Section. — Poznań : IEEE. PUT, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-89333-19-3. — S. 125–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz.,

top page [top page]

*28 zaznacz do wydruku [paper]
TitleZarządzanie projektem IT zgodnie z metodyką PRINCE2™[The management of IT project in accordance with PRINCE2™ methodology]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceProjekty software'owe : budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu programistycznego : 27–28 marca 2008, Warszawa Miedzeszyn. — S. l. : s. n., [2008]. — S. 123–161

top page [top page]

*29 zaznacz do wydruku [article]
TitleZespół zarządzania projektem, Cz. 2[Project management team, Pt. 2]
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceBiuletyn Automatyki ; ISSN 1507-3890. — 2009 nr 2 s. 24–25. — Brak afiliacji AGH

top page [top page]

*30 zaznacz do wydruku [paper]
TitleZintegrowane systemy zarządzania produkcją MESIntegrated systems of production management MES
AuthorsPaweł SCHMIDT
SourceTransactions on computer applications in electrical engineering : XV conference ZKwE'10 : Poznań, April 19–21, 2010 / ed. Ryszard Nawrowski ; Institute of Electrical Engineering and Electronics. Poznan University of Technology. — Poznan : University of Technology. Institute of Electrical Engineering and Electronics, 2010. — ISBN 978-83-89333-34-6. — S. 289–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz.

top page [top page]