List of selected author’s publications

Migaczewska Ewa, dr
Faculty of Humanities
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  Dyskurs dziennikarski w prasie branżowejJournalistic discourse in specialist periodicals (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Dyskurs polityczny w mediach konfesyjnych jako forma komunikacji perswazyjnej[Political discussion in confessional mass media as a form of persuasive communication] (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Dziennikarstwo – zawód służby społecznej? : przyczynek do rozważań nad etycznym wymiarem profesjiJournalism – public service profession? : contribution to the discussion over the ethical dimension of journalism (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Dziennikarz – zawód zaufania publicznego? : analiza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń[Journalist – the profession of public trust? : analysis of social expectations and perceptions] (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Dziennikarz w społeczeństwie medialnymThe journalist in media society (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Etyczne aspekty zawodu dziennikarza – próba refleksjiEthical aspects of the journalism – the trial of reflection (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Etyczne postulaty {\em versus} polska praktyka : konfrontacja dokumentów deontologii zawodowej z realizacją zawodu dziennikarzaEthical demands {\it versus} the Polish practice : confrontation of documents of the professional deontology with the realization of the journalist's profession (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Fora dyskusyjne jako forma e-komunikacji wśród czytelników prasyDiscussion forums as a form of e-communication among the press readers (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Gazeta elektroniczna – substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej?E-newspaper: substitute, supplement or equal partner of printed press? (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Jak go widzą, tak go piszą... : analiza wizerunku polskiego dziennikarza w opiniach ekspertów sceny medialnej i zawodowej elity[Presented as seen... : the analysis of the image of Polish journalist in the opinions of media experts and professional elite] (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Meandry wolności : media i dziennikarze w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza[Windings of freedom : media and journalists in Poland and Ukraine – comparative analysis] (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Miejski ratusz w globalnej wiosce : charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym[City hall in global village : the character of citizen activity in the information society] (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Platforma sukcesu, złudzeń czy zdrajców? : sposoby kształtowania przez prasę wizerunku medialnego Platformy Obywatelskiej[The platform of success, delusion or traitors? : the ways of shaping the medial image of Platforma Obywatelska (Citizens' Platform) by the press] (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Platforma zwycięzców zamiast unii przegranych – rola myślenia rynkowego w rywalizacji wyborczej[The platform of winners instead of the union of losers – the role of market approach in election rivalry] (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Polski dziennikarz – perfekcyjny manipulator?[Polish journalist – a perfect manipulator?] (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Polski dziennikarz: wzór normatywny jego roli zawodowej[Polish journalist: normative model of his professional role] (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Profesjonalizm w dziennikarstwie – historycznie i współcześnie[Professionalism in journalism – historical and contemporary aspects] (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Rola mediów – jako organizatorów przestrzeni wyborczej – w społeczeństwie informacyjnym : analiza przypadku: determinanty wizerunku medialnego Prawa i Sprawiedliwości ukształtowanego przez tygodnik {\em Wprost} w kampanii parlamentarnej w 2001 rokuThe role of media – as organizers of an election space – in information society : case study: the image's determinants of Prawo i Sprawiedliwość party created by the weekly “Wprost” in the parliamentary elections in 2001 (...)

 19. zaznacz do wydruku

  ,,Włączeni i wykluczeni” – użytkowanie Internetu jako element normatywny w amerykańskim i polskim środowisku akademickim[Included and excluded – using Internet as a normative element in American and Polish academic community] (...)