List of selected author’s publications

Bąk Patrycja, dr inż.
Faculty of Mining and Geoengineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  Bariery rozwoju sekurytyzacji aktywów na polskim rynku kapitałowym[Barriers of securitization development on Polish capital market] (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązaniaCharacteristics of the subjects securitization's process and their functions (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka wybranych instrumentów finansowych na rynku polskimCharacteristics of chosen financial instruments on Polish market (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnegoCharacteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Pt. 1, Sources of the own capital (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Cz. 2, Źrodła kapitału obcegoCharacteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Pt. 2, Sources of the foreign capital (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Modele sekurytyzacji aktywów – metody transferu wierzytelnościModels of securitisation – the transfer of receivables (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Ocena korzyści wynikających z zastosowania sekurytyzacji w spółce węglowejAssessment of benefits for the coal company resulting from an application of securitisation (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Rola innowacji finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem[Role of financial innovations in the enterprise management] (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Securitization as a method of financing coal mining industrySekurytyzacja jako metoda finansowania górnictwa węgla (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Securitization as a method of financing coal mining industry (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania działalności spółek węglowychSecuritization as a source of financing coal mining company (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Sekurytyzacja aktywów na polskim rynku kapitałowym z uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennegoSecuritization on Polish capital market with consideration of coal mining (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Sekurytyzacja aktywów w aspekcie zastosowania w górnictwie węgla kamiennegoSecuritisation of assets applied in the coal mining industry (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Sekurytyzacja jako technika finansowania działalności przedsiębiorstw górniczychSecuritization as a technique of financing the mining companies' activities (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Sekurytyzacja nowym instrumentem na rynku finansowymSecuritization new instrument on the financial markets (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Struktury finansowania transakcji sekurytyzacyjnych[Finance structures of securitization's process] (...)

 17. zaznacz do wydruku

  21st World Mining Congress & EXPO 2008 : New challenges and visions for mining : Economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008 (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowychInfluence of securitization on selected financial indicators (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwSources of financing the enterprises activity (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie sektora górniczegoFinancing of the investment activity based on the example of coal mining industry (...)