List of selected author’s publications

Cichoń Dariusz, dr inż.
Faculty of Management
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  Efektywne zarządzanie nieruchomościami w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznychEffective estate management in aspect of income tax of physical persons (...)

 2. zaznacz do wydruku

  Etyczne aspekty zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi w PolsceEthics aspect of property management in Poland (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Formy realizacji i finansowania w sektorze budownictwa mieszkaniowego[Realization and financing forms in housing construction sector] (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy[Globalisation as a reason for changes in workflow systems] (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Information flow management for decision-making purposes (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Kierunki rozwoju alternatywnych rodzajów transportu w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw branży hutnictwa[Development trends of an alternative kinds of transport in Poland on the example of metallurgy enterprises] (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Kryzys przemysłu stalowego w Polsce i kierunki jego przeobrażeń[Crisis of steel industry in Poland and directions of its transformation] (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Nieruchomości w Polsce : pośrednistwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Nieruchomości w procesach restrukturyzacyjnychReal estates in the restructuring process (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Ochrona trwałości stosunku najmu mieszkań w Unii Europejskiej na przykładzie Republiki Federalnej NiemiecPermanence protection of relation of renting flats in European Union on the example of Germany (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Ogólna charakterystyka marketingu[General characteristics of marketing] (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Podatkowe instrumenty zarządzania nieruchomościamiFisical tools of real estate management (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Podstawy budownictwa[The basics of building] (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Podstawy marketingu[The basics of marketing] (...)

 18. zaznacz do wydruku

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – regulacje prawne w USA[Agency in real estate turnover – legal regulations in the USA] (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Regulacje najmu lokali mieszkalnych na gruncie prawa niemieckiegoThe regulations of real estates renting in German law (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Rola wiedzy na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu na przykładzie miasta KrakowaThe role of knowledge on real estate market under crisis conditions in a case of city of Cracow (...)

 21. zaznacz do wydruku

  Rozproszone systemy ekspertoweDistributed expert systems (...)

 22. zaznacz do wydruku

  Rynek nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2002[Property market in the context of recent legal changes] (...)

 23. zaznacz do wydruku

  Soveršenstvovanie transportnoj logističeskoj sistemy metallurgičeskogo predpriâtiâPerfection of the transporting logistic system of the metallurgical enterprise (...)

 24. zaznacz do wydruku

  Status of real estate managers in Poland (...)

 25. zaznacz do wydruku

  Systemy zarządzania przepływem pracyWorkflow management systems (...)

 26. zaznacz do wydruku

  Timesharing jako nowoczesna formuła sprzedaży praw do nieruchomości na rynku polskimTimesharing – is it a deception of the modern formula of property selling? (...)

 27. zaznacz do wydruku

  Kierunki działań usprawniających rynek nieruchomościImprovement directions of property market (...)

 28. zaznacz do wydruku

  Zarządzanie nieruchomościami w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych : wybrane aspekty : stan prawny na dzień 1 stycznia 2005[Real estate management – aspect's fisical policy] (...)

 29. zaznacz do wydruku

  Zarządzanie nieruchomościami w krajach Unii Europejskiej[Real estate management in European Union countries] (...)

 30. zaznacz do wydruku

  Znaczenie etyki zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysuEthics aspect of property management (...)