List of selected author’s publications

Szumera Magdalena, dr inż.
Faculty of Materials Science and Ceramics
YearType of publicationImpact Factor
*1 zaznacz do wydruku [chapter]
TitleActivity of glassy fertilisers in soil environment
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Janina Ostrowska
SourceChemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. — Prague ; Brussels ; Stockholm : CZECH-POL TRADE, cop. 2002. — (Chemistry for Agriculture / ed. Adam Pawełczyk ; vol. 3). — ISBN 80-238-8784-X. — S. 303–307. — Bibliogr. s. 306–307

top page [top page]

*2 zaznacz do wydruku [paper]
TitleAktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrotechnical applications
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourcePolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2008. — ISBN 978-83-60958-22-3. — S. 100

top page [top page]

*3 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


TitleAktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznychChemical activity of ceramic glazes as microelements carriers for agrocultural science applications
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceMateriały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4 s. 168–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

top page [top page]

*4 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0

IF

TitleAluminium influence on the crystalization and bioactivity of silico-phosphate glasses from {NaCaPO_{4}-SiO_{2}} system
AuthorsMaciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Magdalena SZUMERA
SourceJournal of Non-Crystalline Solids ; ISSN 0022-3093. — 2010 vol. 356 s. 224–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

top page [top page]

*5 zaznacz do wydruku [chapter]
TitleBiologiczna aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowych[Biological activity of silicate-phosphate glasses]
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceNa pograniczu chemii i biologii. T. 11 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108

top page [top page]

*6 zaznacz do wydruku [paper]
TitleChemicznie aktywne szkła krzemianowo-fosforanoweChemical active silicate-phosphate glasses
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Leszek STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Grzegorz KUCIŃSKI
SourcePostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały IV konferencji ceramicznej = proceedings of the 4th ceramic conference : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — S. 139–145. — Bibliogr. s. 145. — Abstrakt pt.: Aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowych dla zastosowań agrotechnicznych W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 99 [Autorzy: Irena Wacławska, Magdalena Szumera]

top page [top page]

*7 zaznacz do wydruku [paper]
TitleCrystallization of silico-phosphate glasses
AuthorsM. SITARZ, M. SZUMERA
SourceESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.S. 275. — Bibliogr. s. 275

top page [top page]

*8 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

IF

TitleCrystallization of silico-phosphate glasses
AuthorsM. SITARZ, M. SZUMERA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2008 vol. 91 no. 1 s. 255–260. — Bibliogr. s. 260

top page [top page]

*9 zaznacz do wydruku [paper]
TitleDTA study of phase transformations of silicate-phosphate glasses
AuthorsM. SZUMERA, I. WACŁAWSKA
SourceCCTA 9 : 9th [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German symposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August–5 September 2003 Zakopane, Poland : abstracts. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2003. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

top page [top page]

*10 zaznacz do wydruku [paper]
TitleFiltracyjne szkła porowatePorous glasses for filtration
AuthorsMarcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz
SourcePostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference] : Zakopane 20–23 września 2001. [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — S. 161–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

top page [top page]

*11 zaznacz do wydruku [paper]
TitleFiltracyjne szkła porowate[Porous glasses for filtration]
AuthorsMarcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz
SourceIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 60

top page [top page]

*12 zaznacz do wydruku [paper]
TitleFosforanowe materiały ceramiczne do immobilizacji kadmu w środowisku glebowymSoil Cd immobilization by phosphate ceramic materials
AuthorsWACŁAWSKA I., SZUMERA M.
SourcePolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2010. — ISBN 978-83-60958-62-9. — S. 67

top page [top page]

*13 zaznacz do wydruku [proceedings in journal]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 27.0

IF

TitleInfluence of {B_{2}O_{3}} on the structure and crystallization of soil active glasses
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA, Zbigniew Olejniczak
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2010 vol. 99 iss. 3 s. 879–886. — Bibliogr. s. 885–886, Abstr.. — MEDICTA 2009 : the 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 15–18 June, 2009 Marseille, France : selected papers / guest eds. Jean Rouquerol, Isabelle Beurroies. — [Netherlands : Springer, 2010]

top page [top page]

*14 zaznacz do wydruku [article]

IF

TitleInfluence of {MgO(CaO)} on the structure of silicate-phosphate glasses : {Ta} and NMR study
AuthorsIrena WACŁAWSKA, M. SZUMERA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2006 vol. 84 no. 1 s. 185–190. — Bibliogr. s. 189–190

top page [top page]

*15 zaznacz do wydruku [paper]
TitleInteraction of glassy fertilizers and toxic elements
AuthorsWACŁAWSKA I., SZUMERA M., Smerek A., Sopel I.
SourceECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN 978-83-60958-45-2. — S. 177. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 766–770. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 769–770, Abstr.

top page [top page]

*16 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 6.0


TitleInteraction of glassy fertilizers and toxic elementsWzajemne oddziaływanie szklistych nawozów szucznych z pierwiastkami toksycznymi
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA, Anna Smerek, Izabela Sopel
SourceMateriały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4 s. 572–576. — Bibliogr. s. 576, Abstr.

top page [top page]

*17 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


TitlePhospho-silicate glasses, self-degradable in environment conditions
AuthorsL. STOCH, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA
SourceAdvanced Materials Research ; ISSN 1022-6680. — 2008 vols. 39–40 s. 335–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.

top page [top page]

*18 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

IF

TitleReactivity of silicate-phosphate glasses in soil environment
AuthorsI. WACŁAWSKA, M. SZUMERA
SourceJournal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2009 vol. 468 s. 246–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

top page [top page]

*19 zaznacz do wydruku [chapter]
TitleSlow release glassy fertilizers as artificial soils for agriculture
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA, Janina Ostrowska
SourceDevelopment in production and use of new agrochemicals / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. — Prague ; Brussels : CZECH-POL TRADE, 2005. — (Chemistry for Agriculture / ed. Adam Pawełczyk ; vol. 6). — ISBN 80-239-5360-5. — S. 88–97. — Bibliogr. s. 97

top page [top page]

*20 zaznacz do wydruku [paper]
TitleSpectroscopic and thermal studies of silicate-phosphate glass
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.S. 274

top page [top page]

*21 zaznacz do wydruku [article]

IF

TitleSpectroscopic and thermal studies of silicate-phosphate glass
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2007 vol. 88 no. 1 s. 151–156. — Bibliogr. s. 156

top page [top page]

*22 zaznacz do wydruku [paper]
TitleSpectroscopic study of biologically active glasses
AuthorsI. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, M. SITARZ
SourceXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — S. 264

top page [top page]

*23 zaznacz do wydruku [article]

IF

TitleSpectroscopic study of biologically active glasses
AuthorsM. SZUMERA, I. WACŁAWSKA, W. MOZGAWA, M. SITARZ
SourceJournal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2005 vols. 744–747 s. 609–614. — Bibliogr. s. 614, Abstr.

top page [top page]

*24 zaznacz do wydruku [paper]
TitleStructural role of Fe in the soil active glasses
AuthorsM. SITARZ, I. WACŁAWSKA, M. SZUMERA, P. STOCH
SourceXth International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials and biological systems : Kraków–Białka Tatrzańska, 6–10 September 2009. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-60958-47-6. — S. 106

top page [top page]

*25 zaznacz do wydruku [paper]
TitleStruktura, trwałość termiczna i aktywność chemiczna szkieł krzemianowo-fosforanowychStructure, thermal stability and chemical activity of silicate-phosphate glasses
AuthorsMagdalena SZUMERA
SourceV Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 22

top page [top page]

*26 zaznacz do wydruku [article]
TitleSzkła nawozowe dla upraw ogrodniczychGlassy fertilizers for horticulture
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI
SourceMateriały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1 s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

top page [top page]

*27 zaznacz do wydruku [article]
TitleSzkła porowate w procesie filtracji piwaPorous glasses for the filtration process of beer
AuthorsMarcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Krystyna WODNICKA
SourceSzkło i Ceramika. — Tyt. poprz.: Przemysł Szklarski ; ISSN 0039-8144. — 2003 R. 54 nr 3 s. 32–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

top page [top page]

*28 zaznacz do wydruku [paper]
TitleTermiczna analiza porowatych, biologicznie aktywnych szkieł dla ogrodnictwaThermal analysis of porous, biologically active glasses for gardening
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceV Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 116

top page [top page]

*29 zaznacz do wydruku [article]

IF

TitleThermal analysis of glasses for proecological applications
AuthorsIrena WACŁAWSKA, M. SZUMERA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2003 vol. 72 s. 1065–1072. — Bibliogr. s. 1071–1072, Abstr.

top page [top page]

*30 zaznacz do wydruku [paper]
TitleThermal and chemical activity of silicate-phosphate glasses acting as glassy fertilizers
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceXX ICG 04 Kyoto [Dokument elektroniczny] : XX International Congress on Glass : September 27–October 1, 2004, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

top page [top page]

*31 zaznacz do wydruku [paper]
TitleThermal behaviour of B, Fe and Cu-doped silicate-phosphate glasses
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceCCTA 10 : 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2nd Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN 978-83-751818-3-8. — S. 66. — Bibliogr. s. 66

top page [top page]

*32 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 27.0

IF

TitleThermal behaviour of Fe-doped silicate-phosphate glasses
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2010 vol. 101 s. 423–427. — Bibliogr. s. 427, Abstr.

top page [top page]

*33 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


TitleTrwałość termiczna szkieł tlenkowofluorkowych z układu {K_{2}O-BaO-Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-LaF_{3}}Thermal stability of glass from {K_{2}O-BaO-Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-LaF_{3}} system
AuthorsMarcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA
SourceMateriały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2008 T. 60 nr 4 s. 177–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu

top page [top page]

*34 zaznacz do wydruku [paper]
TitleUse of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceCCTA 10 : 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint with 2nd Czech–Hungarian–Polish–Slovakian thermoanalytical conference : 20 August–3 September 2009 Zakopane, Poland : abstracts. — Szczecin : PPH Zapol, cop. 2009. — Na okł. dod.: conference materials. — ISBN 978-83-751818-3-8. — S. 67

top page [top page]

*35 zaznacz do wydruku [proceedings in journal]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 27.0

IF

TitleUse of thermal analysis in the study of soil Pb immobilization
AuthorsIrena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceJournal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2009 vol. 99 iss. 3 s. 873–877. — Bibliogr. s. 877, Abstr.. — MEDICTA 2009 : the 9th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis : 15–18 June, 2009 Marseille, France : selected papers / guest eds. Jean Rouquerol, Isabelle Beurroies. — [Netherlands : Springer, 2010]

top page [top page]

*36 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWpływ {CaO (MgO)} na strukturę szkieł krzemianowo-fosforanowychInfluence of {Cao (MgO)} on the structure of silicate-phosphate glasses
AuthorsMagdalena SZUMERA, Irena WACŁAWSKA
SourceV Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 160

top page [top page]

*37 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWpływ dodatku {MnO_{2}} na trwałość termiczną szkieł krzemianowo-fosforanowychEffect of {MnO_{2}} on thermal stability of silicate-phosphate glasses
AuthorsSZUMERA M., WACŁAWSKA I.
SourcePolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2010. — ISBN 978-83-60958-62-9. — S. 56

top page [top page]

*38 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWpływ miedzi na termiczną i biochemiczną aktywność szkieł krzemianowo-fosforanowychInfluence of copper on thermal and biochemical activity of silicate-phosphate glasses
AuthorsSUŁOWSKA J., WACŁAWSKA I., SZUMERA M.
SourcePolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2010. — ISBN 978-83-60958-62-9. — S. 58

top page [top page]

*39 zaznacz do wydruku [paper]
TitleWzajemne oddziaływanie szkieł krzemianowo-fosforanowych i roztworów soli strontuInteraction of silicate-phosphate glasses and strontium salts solutions
AuthorsWACŁAWSKA I., SZUMERA M.
SourcePolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2010. — ISBN 978-83-60958-62-9. — S. 57

top page [top page]

*40 zaznacz do wydruku [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 6.0


TitleZastosowanie metody ultradźwiękowej do badania biodegradacji szkieł nawozowychUse of ultrasonic method in the study of glass fertilizers biodegradation
AuthorsBeata MACHERZYŃSKA, Justyna SUŁOWSKA, Irena WACŁAWSKA, Magdalena SZUMERA
SourceMateriały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3 s. 409–414. — Bibliogr. s. 414, Streszcz.

top page [top page]