List of selected author’s publications

Pirowski Tomasz, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
*1 [article]
TitleAspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications
AuthorsStanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI
SourceGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.

top page [top page]

*2 [article]
TitleBadanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D
AuthorsTomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK
SourceGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.

top page [top page]

*3 [article]
TitleGenerowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS [Systemów Informacji Geograficznej]Generating slope and aspect maps using different GIS packages
AuthorsWojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI
SourceGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1 s. 101–122. — Bibliogr. s. 122. — Streszcz., Summ.

top page [top page]

*4 [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


TitleInitial evaluation of fused satellite images aplicability to vectorisation and classificationWstępna ocena przydatności obrazów scalonych z różnych sensorów na potrzeby wektoryzacji i klasyfikacji ich treści
AuthorsTomasz PIROWSKI, Joanna Baran, Michał Dzień
SourceGeomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2009 vol. 3 no. 4 s. 65–77. — Bibliogr. s. 75–77, Summ., Streszcz.

top page [top page]

*5 [article]
TitleIntegracja danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów – propozycja kompleksowej oceny scalonych obrazówThe integration of remote sensing data acquired with various sensors – a proposal of merged image assessment
AuthorsTomasz PIROWSKI
SourceGeoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8 s. 59–75. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

top page [top page]

*6 [paper]
TitleIntegracja obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczościData fusion of multiresolution satellite images
AuthorsTomasz PIROWSKI
SourceKatalog wystawców X międzynarodowych targów GEA : materiały szkoleniowe : 16–18. 09. 2004 Kraków. — Kraków : [s. n.], 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 78–87. — Bibliogr. s. 87

top page [top page]

*7 [paper]
TitleMerging LANDSAT TM images and airborne photographs for monitoring of open-cast mine area
AuthorsStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI
SourceISPRS 2000 : Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) : Amsterdam, The Netherlands 16–23 July 2000 : proceedings. CD 2. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Windows 95. — Dane tekstowe. — The Netherlands : GITC, 2000. — Wymagania systemowe : Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — S. 920–927. — Bibliogr. s. 926–927, Abstr.

top page [top page]

*8 [article]
TitlePodwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych Ikonos – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułamiVarious formulas for pan-sharpening of multispectral Ikonos images – statistical and visual assessment of results
AuthorsTomasz PIROWSKI, Grażyna BOBEK
SourceArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b s. 649–660. — Bibliogr. s. 658–659, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-920594-9-2

top page [top page]

*9 [paper]
TitlePodwyższanie rozdzielczości przestrzennej obrazów wielospektralnych IKONOS – statystyczne i wizualne porównanie wyników otrzymanych różnymi formułamiDifferent formulas for pan-sharpening of IKONOS multispectral images – statistical and visual assessment of results
AuthorsTomasz PIROWSKI, Grażyna BOBEK
Source,,Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 197–198

top page [top page]

*10 [article]

punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


TitleRanking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości – ocena formalna scalenia danych LANDSAT TM i IRS-PANRank of fusion methods of remotely sensed images of various resolution – formal assessment of merging LANDSAT TM and IRS-PAN data
AuthorsTomasz PIROWSKI
SourceArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20 s. 343–358. — Bibliogr. s. 355–357, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61-576-10-5

top page [top page]

*11 [book]
TitleRozpoznanie geotermicznej anomalii w strefie nasunięcia karpackiego w rejonie Tarnów-Łękawica : praca zbiorowa[A study of geothermics anomaly in the Carpathian overthrust zone in Tarnów-Łękawica region]
Authorspod red. Wiesława Bujakowskiego ; Autorzy: Antoni Barbacki, Wiesław Bujakowski, Józef Chowaniec, Adam Górka, Stanisław MULARZ, Nestor Oszczypko, Leszek Pająk, Krystian PYKA ; w przygotowaniu publikacji uczestniczyli: Janusz ANTONIUK, Ligia Borowska, Barbara Czerwińska, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir Graczyk, Jan Moryc, Włodzimierz J. MOŚCICKI, Tomasz PIROWSKI, Alina WRÓBEL
DetailesKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — 165, [1] s.. — Bibliogr. s. 162–[166]. — ISBN 978-83-60195-45-1

top page [top page]

*12 [proceedings in journal]
TitleTeledetekcyjne metody rejestracji krajobrazuRemote sensing methods of landscape recording
AuthorsStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI
SourceRoczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec. s. 67–78, [2]. — Bibliogr. s. 76–77, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

top page [top page]

*13 [paper]
TitleThematic information content assessment of aerial and satellite data fusionOcena zawartości informacji tematycznych fuzji danych lotniczych i satelitarnych
AuthorsStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI
SourceCadastre, photogrammetry, geoinformatics – modern technologies and development perspectives : proceedings of 2-nd international conference : October 17–19, 2000 Lviv–Cracow / ed. Władysław Mierzwa ; Ukrainian Society for Photogrammetry and Remote Sensing [et al.]. — Kraków : University of Mining and Metallurgy. Faculty of Geodesy and Environmantal Engineering, 2000. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

top page [top page]

*14 [proceedings in journal]
TitleWybrane problemy modelowania przestrzennych interakcji zachowań konsumentów z wykorzystaniem GIS [Systemy Informacji Geograficznej]Modelling of the spatial interaction of consumers behaviour with the use of GIS–chosen problems
AuthorsTomasz PIROWSKI, Wojciech DRZEWIECKI
SourceArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10 s. 61-1–61-8. — Bibliogr. s. 61-8. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej / red. Józef Jachimski ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [et al.]. — Kraków : Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej], 2000

top page [top page]

*15 [article]
TitleWykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania procesu akumulacji zanieczyszczeń w rejonie Zbiornika DobczyckiegoUsing of satellite remote sensing for water contaminants accumulation process assessment in Dobczyce Reservoir
AuthorsStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Beata HEJMANOWSKA, Tomasz PIROWSKI
SourceArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16 s. 425–435. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-920594-5-X

top page [top page]

*16 [paper]
TitleZmiany sposobu użytkowania i pokrycia terenu w bezpośrdniej zlewni Zbiornika Dobczyckiego w świetle interpretacji obrazów lotniczych i satelitarnychLand-use/land-cover changes on direct watershed of the Dobczyce Reservoir in the light of airborne and satellite images interpretation
AuthorsStanisław MULARZ, Wojciech DRZEWIECKI, Tomasz PIROWSKI
Source,,Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej, 2007]. — Opis częśc. wg okł.S. 73–74. — Bibliogr. s. 74

top page [top page]