List of selected author’s publications

Karbowniczek Mirosław, dr hab. inż., prof. AGH
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
YearType of publicationImpact Factor
 1. zaznacz do wydruku

  An attempt of reproduction of the medieval technology of lead metallurgy at Losien (Poland) region (...)

 2. zaznacz do wydruku

  An attempt of reproduction of the medieval technology of lead metallurgy at Dąbrowa Górnicza–Łosień, site 8 (...)

 3. zaznacz do wydruku

  Analiza lepkości stali w zakresie temperatur krzepnięcia[Steel viscosity analysis in the range of solidification temperatures] (...)

 4. zaznacz do wydruku

  Analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłymSteel rheological properties analysis in semi-solid state (...)

 5. zaznacz do wydruku

  Analysis of rheological properties of steel near solidus point using Gleeble\registered simulator (...)

 6. zaznacz do wydruku

  Archives of Metallurgy and Materials ; ISSN 1733–3490 (...)

 7. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości pienienia żużli z podwyższoną zawartością tlenków fosforuInvestigations of possibility of foaming slag with high phosphorus pentoxide content (...)

 8. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel[Possibilities od dephosphorisation of hot metal containing chromium and nickel] (...)

 9. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości pienienia żużli z podwyższoną zawartością tlenków fosforu : [streszczenie]Investigations of possibility of foaming slag with high phosphorus pentoxide content : [abstract] (...)

 10. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości pienienia żużli z podwyższoną zawartością tlenków fosforuInvestigations of possibility of foaming slag with high phosphorus pentoxide content (...)

 11. zaznacz do wydruku

  Badania możliwości pienienia żużli z podwyższoną zawartością tlenków fosforu : [streszczenie]Investigations of possibility of foaming slag with high phosphorus pentoxide content : [abstract] (...)

 12. zaznacz do wydruku

  Badania nad utylizacją żużli krzemomanganowychInvestigation on utilization of silicomanganese slags (...)

 13. zaznacz do wydruku

  Badania nad utylizacją żużli krzemomanganowychInvestigation on utilization of silicomanganese slags (...)

 14. zaznacz do wydruku

  Badania parametrów kąpieli metalowej przy użyciu urządzenia ,,Celox“The celox apparatus used to metal bath parameters investigated (...)

 15. zaznacz do wydruku

  Badania wpływu własności fizycznych darniowej rudy żelaza na proces redukcji w piecu dymarskim[The influence of physical features of iron ore on the reduction process in the ancient smelting furnace] (...)

 16. zaznacz do wydruku

  Carbon reducers for the processes of ferroalloy production in the electric furnaceReduktory węglowe dla procesów wytapiania żelazostopów w piecach elektrycznych (...)

 17. zaznacz do wydruku

  Charakterystyki wytrzymałościowe reduktorów węglowych dla przemysłu żelazostopówStrength characteristics of carbon-reducers for the ferroalloy industry (...)

 18. zaznacz do wydruku

  “Co-operation between the Institute of Metallurgy & Materials Science, AGH-UST, Cracow, Poland and steel producers within the scope of privatization, research and education” (...)

 19. zaznacz do wydruku

  Comparative analysis of the lining life of converters having different capacityPorovnávacia analýza kompane konvertorov r\^{o}znej vel'kosti (...)

 20. zaznacz do wydruku

  Czynniki wpływające na trwałość wyłożenia ogniotrwałego konwertora tlenowegoParameters affecting oxygen converter lining consumption (...)

 21. zaznacz do wydruku

  Den' metallurga – 2009 : Fakul'tet Inzenerii Metallow i Promyšlennoj Informatiki[Mettalurgist's Day – 2009 : Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science] (...)

 22. zaznacz do wydruku

  Działania zmierzające w kierunku wydłużenia kampanii konwertora tlenowegoSteps to increase of lining life oxygen converter (...)

 23. zaznacz do wydruku

  Dzień Hutnika 2007 w Akademii Górniczo-Hutniczej[Metallurgist's Day 2007 at AGH University of Science and Technology] (...)

 24. zaznacz do wydruku

  Dzień Hutnika 2010 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGHMetallurgist' Day 2010 (...)

 25. zaznacz do wydruku

  90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : 1919–2009 ; Dzień Hutnika 2009 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejNinety years of Mining and Metallurgy Academy at Cracow 1919-2009 ; Metallurgist's Day 2009 in the Department of Metals Engineering and Industrial Informatics (...)

 26. zaznacz do wydruku

  EAF slag foaming practice in stainless steel production (...)

 27. zaznacz do wydruku

  EAF stainless steel foaming slag new technique, high efficient technology (...)

 28. zaznacz do wydruku

  EAF-foamy slag in stainless steel production new extremely efficient technology easy to handle and cost-efficientPieniący się żużel przy produkcji stali nierdzewnej w piecu łukowym : nowa niezwykle skuteczna technologia łatwa w obsłudze i opłacalna (...)

 29. zaznacz do wydruku

  Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace (...)

 30. zaznacz do wydruku

  Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace (...)

 31. zaznacz do wydruku

  Experimentální tavba v zelezářské peci se zahloubenou nístějíExperimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace (...)

 32. zaznacz do wydruku

  Foaming of EAF stainless steel slags with {Cr_{2}O_{3}} using Steelcal™Pienienie żużli zawierających {Cr_{2}O_{3}} podczas produkcji stali nierdzewnych w piecu łukowym przy użyciu Steelcal™ (...)

 33. zaznacz do wydruku

  Influence of high chromium oxide content in slag on its foaming possibilities (...)

 34. zaznacz do wydruku

  Influence of MnO on steelmaking slag foaming (...)

 35. zaznacz do wydruku

  Influence of slag charge chemical composition and reducer on the {FeO} reduction efficiencyWpływ składu chemicznego wsadu żużlowego i rodzaju reduktora na efektywność redukcji {FeO} (...)

 36. zaznacz do wydruku

  Interactions between liquid slag and graphite during the reduction of metallic oxides (...)

 37. zaznacz do wydruku

  Interactions between liquid slag and graphite during the reduction of metallic oxidesInterakcje pomiędzy ciekłymi żużlami, a grafitem w trakcie redukcji tlenków metalicznych (...)

 38. zaznacz do wydruku

  Investigations of non-metallic phase obtained from converter slag reduction process (...)

 39. zaznacz do wydruku

  Kryteria doboru reduktora węglowego do procesu redukcji żużli stalowniczychCriterion of carbon reductant selection for the process of steel slags reduction (...)

 40. zaznacz do wydruku

  Laboratory investigations of high chromium slag foaming in EAF (...)

 41. zaznacz do wydruku

  Laboratory investigations of high-chromium slag foamingBadania laboratoryjne spieniania żużli wysokochromowych (...)

 42. zaznacz do wydruku

  Liquid iron dephosphorisation at nickel and chromium presence (...)

 43. zaznacz do wydruku

  Method for the production of a foamed slag in a metal bathVerfahren zur erzeugung einer schaumschlacke in einer metallischen schmelze (...)

 44. zaznacz do wydruku

  Method of production of a slag–forming compound for secondary steel refining in a ladle or ladle furnace (...)

 45. zaznacz do wydruku

  Microstructure evolution in hot worked steel after heating to semi-solid state (...)

 46. zaznacz do wydruku

  Model odsiarczania kąpieli metalowej w kadzi : obliczanie odtleniaczy i składników żużlotwórczychModel of ladle desulphurization of melt : calculation of deoxidizing agents and slag formers (...)

 47. zaznacz do wydruku

  Model of desulphurization of steel melts in ladles – deoxidation and slag formers calculation (...)

 48. zaznacz do wydruku

  Model of slag foaming in electric arc furnaces (...)

 49. zaznacz do wydruku

  Model tworzenia sie spienionego żużla metalurgicznego[The model of forming foaming metallurgical slags] (...)

 50. zaznacz do wydruku

  Model tworzenia się spienionego żużla metalurgicznego[Model of metallurgical slag foaming] (...)

 51. zaznacz do wydruku

  Model układu odciągu gazów z elektrycznego pieca łukowego[Model of off-gas duct from electric arc furnace (EAF)] (...)

 52. zaznacz do wydruku

  Modelowanie składu żużli stalowniczychModeling of steel slags composition (...)

 53. zaznacz do wydruku

  Modifications of the non-metallic phase obtained from converter slag reduction process (...)

 54. zaznacz do wydruku

  Możliwości produkcji wyrobów płaskich w PolscePossibilities of production flat-rolled products in Poland (...)

 55. zaznacz do wydruku

  Możliwości spieniania żużla z podwyższoną zawartością tlenków chromu w piecach łukowychPossibilities of high chromium oxide slag foaming in electric arc furnaces (...)

 56. zaznacz do wydruku

  Możliwości utylizacji żużli stalowniczych przez redukcję reduktorami węglowymi Possibility of steel slag utilization through reduction by carbon reductans (...)

 57. zaznacz do wydruku

  Możliwości zagospodarowania drobnoziarnistych odpadów hutniczychPossibility of utilization of the fine-grained metallurgy waste (...)

 58. zaznacz do wydruku

  Możliwości zastosowania odpadów poszlifierskich z produkcji łożysk jako wsadu w piecu łukowymUsability of grinding waste material arising during bearing production as the arc furnace charge (...)

 59. zaznacz do wydruku

  Możliwości zastosowania żużla syntetycznego w metalurgii stali[The synthetic slag used in steelmaking] (...)

 60. zaznacz do wydruku

  Neues Verfahren zur Erzeugung von Schaumschlacke. Aus der Forschung zur Praxisreife[New method of foamy slag production. From research to practice] (...)

 61. zaznacz do wydruku

  New solutions in the electric arc steelmaking production-construction, technology, perspectives (...)

 62. zaznacz do wydruku

  Niskotopliwa mieszanka rafinacyjno-odsiarczająca[Low-melting refining and desulphurising mixture] (...)

 63. zaznacz do wydruku

  Obobsennaâ model' kristallizacii, makrosegregacii i naprâzenno-deformirovannogo sostoâniâ stal'nogo slitka pri nepreryvnoj razlivkeGeneral model of macrosegregation and stress-strain state in ingot during continuous casting (...)

 64. zaznacz do wydruku

  Ocena możliwości zrównoważenia importu wyrobów płaskichMeasures for balance of flat products import (...)

 65. zaznacz do wydruku

  Odsiarczanie stali w układzie konwertor – piec kadziowySteel desulphurisation in converter end ladle furnace (...)

 66. zaznacz do wydruku

  Optimization of the slag formation conditions in the ladle steel refining processOptimalizácia podmienok tvorby trosky v procese rafinácie ocele (...)

 67. zaznacz do wydruku

  Optymalizacja doboru wsadu dla pieca łukowego w oparciu o rozmyte programowanie linioweElectric arc furnace charge optimization based on fuzzy linear programming (...)

 68. zaznacz do wydruku

  Pienienie żużli z podwyższoną zawartością tlenku chromu w piecu łukowymSlag foaming with high chromium oxide content in arc furnace (...)

 69. zaznacz do wydruku

  Possibilities of dephosphorization of hot pig iron containing chromium and nickel (...)

 70. zaznacz do wydruku

  Possibilities of metallurgical slag utilization (...)

 71. zaznacz do wydruku

  Preface (...)

 72. zaznacz do wydruku

  Proces redukcji tlenków żelaza z ciekłych faz żużlowych w aspekcie utylizacji żużli stalowniczychReduction process of iron oxides from liquid slag phases from the point of view of steelmaking slags utilization (...)

 73. zaznacz do wydruku

  Przegląd modeli zmian zawartości azotu w procesie wytwarzania staliReview of the nitrogen conteut changing models in steelmaking processes (...)

 74. zaznacz do wydruku

  Razvitie modelirowaniâ upravleniâ domennoj peč'ûDevelopment of modeling the black furnace control (...)

 75. zaznacz do wydruku

  Reduction of iron oxides with carbon saturated liquid iron : [abstract] (...)

 76. zaznacz do wydruku

  Schaumschlackenverfahren bei der Edelstahlherstellung im ElektrolichtbogenofenEAF foamy slag in stainless steel production (...)

 77. zaznacz do wydruku

  Slag former materials used to dephosphorisation of hot metal containing chromium and nickel (...)

 78. zaznacz do wydruku

  Snizeni náklad\o{u} na taveni oceli v eop pouzitim kysliko-palivových hořák\o{u}Koszty wytapiania stali w piecu łukowym z zastosowaniem palników gazowo-tlenowych = [Steelmaking costs in arc furnace with the oxy-fuel burners using] (...)

 79. zaznacz do wydruku

  Spienianie żużli z podwyższoną zawartością tlenków chromuFoaming of slag with high chromium oxide content (...)

 80. zaznacz do wydruku

  Sposób produkcji żużla rafinacyjnego stosowanego przy wytwarzaniu stali[Method of obtaining refining slag used in steel-making processes] (...)

 81. zaznacz do wydruku

  Sposób wytwarzania mieszanki żużlotwórczej dla pozapiecowej rafinacji stali w kadzi lub w piecu kadziowym[Method of manufacturing slag–forming mixture for the secondary steel refining in a ladle or in a ladle furnace] (...)

 82. zaznacz do wydruku

  Sprawozdanie z doświadczalnego procesu dymarskiego ,,Dymarki 2000” w Nowej SłupiReport concerning the experimental “Dymarki 2000” bloomery process in Nowa Słupia (...)

 83. zaznacz do wydruku

  Stan techniczny Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach i zakres prac przygotowawczych do ekspozycjiThe current state of Blast Furnace Assembly at Starachowice and the scope of preliminary activities for its exposition (...)

 84. zaznacz do wydruku

  Studia porównawcze żużli dymarskich i miseczkowatych z Pokrzywnicy, stan. 1, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskieComparative studies of bloomery and bowl-shaped slags from Pokrzywnica, site 1, Pawłów gmina, Świętokrzyskie voivodeship (...)

 85. zaznacz do wydruku

  Technologia wielkopiecowa w zakładzie starachowickim w II połowie XIX wieku[Blast furnace technology in Starachowice metallurgical plant at 2nd half XIX century] (...)

 86. zaznacz do wydruku

  Teoretyczne podstawy procesu metalurgicznego w starożytnych piecach dymarskichTheoretical basis of the metallurgical process in ancient bloomery furnaces (...)

 87. zaznacz do wydruku

  The application of thermodynamic calculations for the semi-solid processing designZastosowanie obliczeń termodynamicznych do projektowania procesów formowania w stanie stało-ciekłym (...)

 88. zaznacz do wydruku

  The application of thermodynamic calculations for the semi-solid processing design (...)

 89. zaznacz do wydruku

  The converter slag reduction process at different ways of reducer addingProces redukcji żużla konwertorowego przy różnych sposobach wprowadzania reduktora (...)

 90. zaznacz do wydruku

  The electric arc furnace off-gasses modeling using CFD (...)

 91. zaznacz do wydruku

  The influence of physical features of iron ore on the reduction process in the ancient smelting furnace (...)

 92. zaznacz do wydruku

  The nodal wear model (NWM) as an alternative to understand the mechanisms of flow and wear in the blast furnace crucibleWęzłowy model zużywania (NWM) jako alternatywa zrozumienia mechanizmów przepływu i zużycia wyłożenia garu wielkiego pieca (...)

 93. zaznacz do wydruku

  The optimisation of electric energy consumption in the electric arc furnaceOptymalizacja zużycia energii w elektrycznym piecu łukowym (...)

 94. zaznacz do wydruku

  The sixteenth-century methods of gold recovery from ore in Złoty Stok (Silesia, Poland) (...)

 95. zaznacz do wydruku

  Tradycje i perspektywy zespołu wielkopiecowego w Starachowicach : materiały konferencji naukowej : Starachowice 8–9 czerwca 2001 roku[Traditions and perspectives of the blast furnace type in Starachowice] (...)

 96. zaznacz do wydruku

  Utilization of steelmaking slags with by-product recovery : May 10–11th, 2010, Krakow, Poland : proceedings (...)

 97. zaznacz do wydruku

  Własności reologiczne stopów metali w stanie stało-ciekłym wykazujących tiksotropięRheological properties of metal alloys with thixotrophy in semi-solid state (...)

 98. zaznacz do wydruku

  Wpływ dmuchu kombinowanego na zużycie wyłożenia ogniotrwałego konwertoraThe influence of combined blowing on converter linings consumption (...)

 99. zaznacz do wydruku

  Wpływ {MnO} na spienianie żużla stalowniczegoInfluence of {MnO} on the steelmaking slag foaming (...)

 100. zaznacz do wydruku

  Wpływ niektórych parametrów procesu na wskaźniki produkcyjne elektrycznego pieca łukowegoInfluence of some process parameters on the index output of electric arc furnace (...)

 101. zaznacz do wydruku

  Wpływ palników gazowo-tlenowych na pracę pieca łukowegoThe effect of fuel-oxygen burners on arc furnace running (...)

 102. zaznacz do wydruku

  Wpływ palników gazowo-tlenowych na roztapianie wsadu w elektrycznym piecu łukowymThe influence of oxygen-gas burners on the charge melting in the electric arc furnace (...)

 103. zaznacz do wydruku

  Wpływ parametrów procesu na zużycie energii elektrycznej w piecu łukowymInfluence of process parameters on electricity consumption in arc furnaces (...)

 104. zaznacz do wydruku

  Wpływ parametrów technologicznych wytapiania stali w Hucie Katowice na przebieg odsiarczaniaInfluence of steelmaking technological parameters on desulphurization process in Huta Katowice Steelworks (...)

 105. zaznacz do wydruku

  Wpływ rodzaju materiału spieniającego na parametry pienienia żużla w piecu łukowymInfluence of the foaming materials on the slag foaming parameters in electric arc furnaces (...)

 106. zaznacz do wydruku

  Wpływ rodzaju spieniacza na parametry pienienia żużla w piecu łukowymInfluence of the foaming materials on the foaming parameters in electric arc furnaces (...)

 107. zaznacz do wydruku

  Wpływ spienionego żużla na wskaźniki pracy pieca łukowego[Influence of slag foaming on work parameters of electric arc furnaces] (...)

 108. zaznacz do wydruku

  Wpływ sposobu realizacji kombinowanego dmuchu na zmianę zawartości azotu w staliInfluence of combined blowing type on nitrogen content change in metal bath (...)

 109. zaznacz do wydruku

  Wpływ zawartości {MnO} na pienienie żużla stalowniczegoInfluence of {MnO} on steelmaking slag foaming (...)

 110. zaznacz do wydruku

  Wpływ żużla kadziowego na przebieg odsiarczania stali w warunkach Huty Katowice S.A.Influence of ladle slag on desulphurization process in the Katowice Steelworks (...)

 111. zaznacz do wydruku

  Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Józefie Kozielskim[In memorian of Professor Józef Kozielski] (...)

 112. zaznacz do wydruku

  Wykorzystanie CFD do modelowania układu odciągu gazów z elektrycznego pieca łukowegoUse of CFD modeling to simulate EAF off-gas duct flow (...)

 113. zaznacz do wydruku

  Zastosowanie palników do wspomagania pracy pieca łukowegoOxy-fuel burners assisted electric arc furnace operation (...)

 114. zaznacz do wydruku

  Železářská struska z lokality Starachowice v PolskuThe iron slag from Starachowice in Poland (...)