List of selected author’s publications

Szczepański Andrzej, prof. dr hab. inż.
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
YearType of publicationImpact Factor
 1. Analiza postępu odwadniania Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów” – stan dotychczasowy i prognozowanyThe analysis of the dewatering progression of the Brown Coal-Mine “Belchatow” – so far and project condition / Tomasz Rychliński, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

  top page [top page]

 2. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermanych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku

  top page [top page]

 3. Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of Paleozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Lucyna RAJCHEL, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Krzysztof P. Leszczyński, Anna SOWIŻDŻAŁ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 240 s.. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje paleozoiku

  top page [top page]

 4. Charakterystyka i wykorzystanie karpackich wód leczniczychCharacteristic and existence of Carpathian curative waters / Bogusław Porwisz, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2006 t. 80 nr 11 s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

  top page [top page]

 5. Charakterystyka odwadniania wdrażanego podsystemu SosnowiecCharacteristics of dewatering applied in the subsystem Sosnowiec / Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Jan Dzbik, Stanisław Kopek, Andrzej Małkowski, Andrzej Muniak // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 177, Abstr.

  top page [top page]

 6. Conceptual dewatering project for closed hard–coal mines of the Sosnowiec sub–systemKoncepcja odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // W: 7th International Mine Water Association Congress : Congress Theme: ,,Mine Water and the Environment” : Katowice–Ustroń, Poland 11–15 September 2000 : proceedings / eds. Andrzej Różkowski, Marek Rogoż. — [Katowice : The International Mine Waters Association, Uniwersytet Śląski, 2000]. — (Earth Sciences). — S. 206–217. — Bibliogr. s. 216–217, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 7. Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacjiThe final target model of the dewatering of mine Saturn and neighbouring mines under conditions of their liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 1 s. 75–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 8. Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacjiTarget dewatering model of the coal mine KWK Sosnowiec and neighbouring mines under conditions of liquidation / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 2 s. 103–124. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 9. Dwuskalowe modelowanie procesów filtracji w rejonie złoża BełchatówDual-scale groundwater modeling of the Bełchatów lignite deposit / Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia : modelowanie przepływu wód podziemnych : tom poświęcony pamięci Profesor Tatiany Bocheńskiej / red. nauk. Jacek Gurwin, Stanisław Staśko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 2729). — S. 295–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

  top page [top page]

 10. Efektywność odwadniania zlikwidowanych koplań z wykorzystaniem głębinowych agregatów pompowychEffectiveness of dewatering of closed mines with deep-well pump units / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 687–694. — Bibliogr. s. 693–694, Abstr.

  top page [top page]

 11. {\em Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej} : XV Sympozjum z cyklu Problemy Wykorzystania Wód Podziemnych w Gospodarce Komunalnej : Częstochowa, 22–23.04.2004{\it Managing groundwaters in the European Union} : 15th Symposium on Municipal Use of Groundwaters / Elżbieta Kowalczyk, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 8/1 s. 621–622

  top page [top page]

 12. Hydrogeochemiczny stan środowiska gruntowowodnego w rejonie SkawinyHydrogeochemical state of the groundwaters environment in the Skawina region / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999. T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — S. 493–496. — Bibliogr. s. 496. — Abstr.

  top page [top page]

 13. Hydrogeologiczne problemy i skutki likwidacji kopalń w Polsce[Hydrogeological problems and results of flooding of mines in Poland] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologiczne problemy eksploatacji i likwidacji kopalń : konferencja naukowo-techniczna : I [pierwsze] Dolnośląskie Dni Nauki i Techniki : Dzień Hydrogeologa : Lubin 9–10 listopada 1999 r. : materiały konferencyjne. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. 42–60. — Bibliogr. s. 59–60

  top page [top page]

 14. Hydrogeologiczne problemy likwidacji kopalńHydrogeological problems of flooding up of mines / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — S. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 15. Hydrogeologiczne uwarunkowania likwidacji zakładów górniczychHydrological conditions of mine liquidation / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 7–8 s. 25–30. — Bibliogr. s. 29–30. — Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

  top page [top page]

 16. Hydrogeologiczne uwarunkowania i skutki likwidacji zakładów górniczych w PolsceHydrogeological conditions and consequences of mining plant liquidations in Poland / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 221–228. — Bibliogr. s. 227–228, Abstr.

  top page [top page]

 17. Hydrogeologiczne, ruchowe i ekonomiczne podstawy zmian systemów odwadniania w likwidowanych kopalniach węgla kamiennegoHydro-geological, operational and economic basics of drainage systems changes in liquidated hard coal mines / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2000 t. 56 nr 1 s. 9–14. — Bibliogr. s. 14. — Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 18. Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Seria Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

  top page [top page]

 19. Identyfikacja istotnych oddziaływań w częściach wód powierzchniowych i podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych[Identification of important influences on surface and ground water bodies threatened of not to achieve the environmental objectives] / Z. Gręplowska [et al.], A. SZCZEPAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, S. Tyszewski, S. WITCZAK // W: Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Nachlik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : PK, 2004. — (Monografia / Politechnika Krakowska ; 318. Seria Inżynieria Środowiska). — S. 104–110

  top page [top page]

 20. Identyfikacja obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych[Identification of actual surface and ground water state] / Z. Gręplowska [et al.], A. SZCZEPAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, S. Tyszewski, S. WITCZAK // W: Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Nachlik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : PK, 2004. — (Monografia / Politechnika Krakowska ; 318. Seria Inżynieria Środowiska). — S. 80–87

  top page [top page]

 21. Konieczność zmian przepisów w zakresie gospodarowania zasobami współwystępujących wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych i zwykłych : (artykuł dyskusyjny)The necessity of changing regulations with respect to the management of water resources appearing together: for hydropathic purposes, of natural mineral and regular water (article for discussion) / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2005 nr 4 s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Rez.

  top page [top page]

 22. Lecznicze wody siarczkowe z miejscowości Las Winiarski k. Buska-ZdrojuTherapeutic sulphide waters in vicinity of Las Winiarski near Busko-Zdrój / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Bogusław Porwisz // W: Geologia stosowana i ochrona środowiska : III krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Jubileuszu 55-lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki : Suchedniów, 15.06.2007 r. / [Przedsiębiorstwo Geologiczne ; Hydrogeotechnika]. — Kielce : PPU DCF, 2007. — ISBN 83-907606-7-3. — S. 97–112. — Bibliogr. s. 111–112, Abstr.

  top page [top page]

 23. Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW KrakówMethodological conditions of groundwater bodies distinctions: an example of the Regional Water Management Board in Kraków / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2009 nr 436 z. 9/2 s. 507–513. — Bibliogr. s. 512–513, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 24. Metodyka modelowego bilansowania zasobów wód podziemnych w ich zlewniowym zagospodarowaniuCurrent problems of groundwater management and groundwater resources / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2008 nr 431 s. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 25. Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnychMethodology for determining the exploitable resources of groundwater intakes / Stanisław Dąbrowski [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 11–19. — Abstr.

  top page [top page]

 26. Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych : poradnik metodyczny[Methods of determination of admissible volume of extracted groundwater] / Stanisław Dąbrowski [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI (kier. nauk.). — Warszawa : Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2004. — 298 s.. — Bibliogr. s. 290–294, Indeks

  top page [top page]

 27. Modelowanie matematyczne w gospodarowaniu środowiskiem wodnym i jego ochronie[Mathematical modelling in water environment management and its protection] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem : III [trzecie] Forum Inżynierii Ekologicznej : Nałęczów 2000 / red. oprac. Inez Wiatr, Halina Marczak. — Lublin : Wydawnictwo Ekoinżynieria, [2000]. — S. 91–98

  top page [top page]

 28. Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 ZagnańskMathematical modelling applied to evaluate groundwater resources in watershed areas – example from the groundwater aquifer MGWB 414 Zagnańsk / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2008 nr 431 s. 235–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 29. Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnychMathematical modelling in estimation of geothermal water resources / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Geologos (Poznań). — 2006 [nr] 10 s. 253–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.. — MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006 Poznań–Ciążeń / red. nauk. Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006

  top page [top page]

 30. Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni KoprzywiankiModelling as a tool for evaluation of the influence of groundwater intakes on surface flows – example from the Koprzywnianka river catchment area / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2008 nr 431 s. 219–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 31. Możliwości zastosowania wybranych metod oceny podatności na zmiany w środowisku gruntowo-wodnym w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe possibility of using some methods of assessment of susceptibility of the groundwater environment to mining-induced changes in the north-eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Sławomir GÓRA, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2009 nr 436 z. 9/1 s. 115–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 32. Naturalne warunki przepływu wód podziemnych w rejonie Leżajska, odtworzone na podstawie badań modelowychModelling of natural conditions of groundwater circulation in the Leżajsk region / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2009 nr 436 z. 9/1 s. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 33. Nieinwazyjne metody badań w określeniu zagrożenia wodnego na przykładzie kopalni Nowy LądNon-invasive study method for defining the threat to water with the Nowy Ląd mine as an example / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej HAŁADUS, Grzegorz Kortas, Władysław Boczar, Wiktor Silbert // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 279–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

  top page [top page]

 34. Ocena możliwości eksploatacyjnych wód podziemnych w dorzeczu Górnej WisłyAssessment of the groundwater exploitation potential of the Upper Vistula River Basin / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN-13 978-83-88927-16-4. — S. 889–904. — Bibliogr. s. 904, Abstr.

  top page [top page]

 35. Ocena możliwości eksploatacyjnych wód z utworów dewońskich w rejonie Cieszyn–Ustroń–Bielsko-BiałaEstimation of admissible volume of groundwater Devonian formations in the Cieszyn–Ustroń–Bielsko-Biała region / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Geologos (Poznań). — 2006 [nr] 10 s. 285–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006 Poznań–Ciążeń / red. nauk. Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006

  top page [top page]

 36. Ocena stanu wód powierzchniowych i podziemnych[Evaluation of surface and ground water state] / Z. Gręplowska [et al.], A. SZCZEPAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, S. Tyszewski, S. WITCZAK // W: Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Nachlik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : PK, 2004. — (Monografia / Politechnika Krakowska ; 318. Seria Inżynieria Środowiska). — S. 88–103

  top page [top page]

 37. Ocena stanu zaawansowania zmian w systemie odwadniania KWK SaturnEstimating the advancement of changes to the dewatering system at Saturn coal mine / Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Jan Dzbik, Stanisław Kopek, Andrzej Małkowski, Andrzej Muniak // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 179–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr.

  top page [top page]

 38. Odwadnianie zlikwidowanych kopalń z wykorzystaniem pompowych agregatów głębinowychDewatering of closed mines with deep-well pump units / Jacek POSTAWA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Adam Tomys // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1 s. 189–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego / red. nauk. z.: Jerzy Kicki, Stanisław Piechota ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Opis wg obwoluty

  top page [top page]

 39. Pozwolenia zintegrowane narzędziem zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, na przykładzie PKN ORLEN[Integrated permissions as a tools of prevention and reduction of environment pollution on the example of PKN ORLEN] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Edukacja ekologiczna : podstawy działań naprawczych w środowisku : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Nałęczów : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2004. — S. 214–217

  top page [top page]

 40. Priorytety w naukach geologicznych stosowanych[Priorities in sciences applied geology] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2001 t. 49 nr 3 s. 182

  top page [top page]

 41. Problemy hydrogeologiczne związane z likwidacją kopalńHydrogeological problems concerning closing down of mines / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 388 s. 211–228. — Bibliogr. s. 226–228. — Abstr.

  top page [top page]

 42. Problemy prawne, organizacyjne i ruchowe służby hydrogeologicznej w świetle wyników działalności Komisji ds. Zagrożeń Wodnych w warunkach zatapiania likwidowanych kopalńLegal, organisational and operational problems of the hydrogeological service in the light of activities of the Commission for Water Hazards in conditions of abandoned mine flooding / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 3 wyd. spec. s. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.. — Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych : I konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce–Podlesice, 3–5 października 2007 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2007

  top page [top page]

 43. Problemy z określaniem zasobów ujęć przy niedostatku danych pochodzących z monitoringu na przykładzie ujęcia komunalnego ,,Myszaki” w BełchatowieProblems in defining the well yields due to insufficient data originating from monitoring, with the communal water intake “Myszaki” in Bełchatów as example / Jarosław Krawczyk, Bartłomiej RZONCA, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 183–188. — Bibliogr. s. 187–188, Abstr.

  top page [top page]

 44. Prognoza wpływu likwidacji kopalni ,,Trzebionka” na jakość wód podziemnych w GZWP ChrzanówForecast of influence of ,,Trzebionka” mine closure on groundwater quality in Chrzanów MGB / Robert FRĄCZEK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. T. 2, 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim / pod red. Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Różkowskiego. — Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2005. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 37). — ISBN 83-87431-72-9. — S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

  top page [top page]

 45. Prognozy zmian w rejonach zlikwidowanej eksploatacji górniczejPrognoses of changes in the post mining areas / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane / pod red. Bronisława Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. — ISBN 978-83-7538-169-6. — S. 183–194. — Bibliogr. dla części drugiej: Wody kopalniane s. 195–198

  top page [top page]

 46. Projektowany docelowy model odwadniania KWK SaturnProjected target dewatering model of the Saturn coal mine / Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 475–485. — Bibliogr. s. 484, Summ.

  top page [top page]

 47. Słownik hydrogeologiczny[Hydrogeological lexicon] / Tatiana Bocheńska, Jan Dowgiałło, Antoni S. KLECZKOWSKI [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI, Stanisław WITCZAK ; Ministerstwo Środowiska ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2002. — 460, [1] s. — Bibliogr. s. 339–343, Indeksy w j. pol., ang., franc., niem., ros. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 48. Sposób skojarzonej likwidacji hydrogeologicznie połączonych wyrobisk kopalń odkrywkowych[Co-ordinated method of liquidating open-pit mine excavations hydrogeologically connected with each other] / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego ,,SIARKOPOL” w Tarnobrzegu ; wynalazca: Józef Kirejczyk [et al.], Ryszard UBERMAN, Stanisław RYBICKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI. — IntCl^{6} : E21B 43/28. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174973 B1. — Zgłosz. nr 305281 z dn. 1994-10-03 ; Opubl. 1998-10-30. — full text: PL174973B1.pdf.

  top page [top page]

 49. Stan rozpoznania i gospodarka zasobami wód podziemnych w Polsce[Current state and underground water management in Poland] / Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Stanisław WITCZAK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2003 t. 77 nr 10 s. 369–370, 378. — Bibliogr. s. 378. — Ochrona jakości i zasobów wód w aspekcie dyrektyw Unii Europejskiej : X [dziesiąta] ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Zakopane–Kościelisko, 5–7 listopada 2003 roku ; XXXVI [trzydziesty szósty] Zjazd Gazowników Polskich : (Warszawa 6–7 listopada 2003 r.). — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2003

  top page [top page]

 50. Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ustawy Prawo wodne z dn. 28.09.1998 r.[Position of the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources and Forestry project regarding Water Laws 28.09.1998] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 2 s. 141

  top page [top page]

 51. Systemy odwadniające kopalń likwidowanych w północnej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoDewatering system of the coal mines in the process of liquidation in the northern part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB) / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. T. 2, 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim / pod red. Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Różkowskiego. — Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2005. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 37). — ISBN 83-87431-72-9. — S. 156–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 52. Tak dalej być nie może! : kilka uwag o roli wód podziemnych i gospodarowaniu ich zasobami w PolsceIt cannot be like now any longer! : some comments on the role of groundwaters and their management in Poland / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 1 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN-13 978-83-88927-16-4. — S. 37–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

  top page [top page]

 53. Uwarunkowania gospodarki wodnej w Polsce[The aims of water management in Poland] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Gospodarowanie zasobami wód podziemnych : XIV [czternasta] konferencja z cyklu Problemy wykorzystywania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : Częstochowa 11–12 kwietnia 2002 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie ; Śląski Urząd Wojewódzki. Oddział Zamiejscowy Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZITS przy ,,Wodociągach Częstochowskich” S. A. — [Częstochowa : s. n., 2002]. — S. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Summ.

  top page [top page]

 54. W stu pięćdziesiątą rocznicę sformułowania przez H. Darcy'ego liniowego prawa filtracji[The 150th anniversary of the publication of Darcy's Law] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Publiczne zdroje wodociągowe miasta Dijon  : dodatek – nota D / Henry Darcy, red. Marek Marciniak, tł. z jęz. fr. Anna Michalska. . — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. — S. 9–11. — Bibliogr. s. 10–11

  top page [top page]

 55. Warunki eksploatacji ujęć wód podziemnych na obszarach zurbanizowanych[Exploitation conditions of groundwater intakes at urban and industrial areas] / Andrzej Kowalczyk, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy ,,Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n., 2008]. — ISBN 83-904408-6-5. — S. 1–10. — Bibliogr. s. 8–10

  top page [top page]

 56. Wody kopalniane w obszarach intensywnej eksploatacji górniczej[Mine waters in the areas of intensive mining] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Różkowski // W: Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane / pod red. Bronisława Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. — ISBN 978-83-7538-169-6. — S. 146–180. — Bibliogr. dla części drugiej: Wody kopalniane s. 195–198

  top page [top page]

 57. Wody podziemne : zasoby, ochrona i gospodarkaUnderground water : resources, protection and management / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2003 nr 10 s. 10–12. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 58. Wody podziemne w dorzeczu górnej Wisły, zasoby i ich ochrona[Subterranean waters of the Vistula, resources and protection] / SZCZEPAŃSKI A. // W: O czym mówią rzeki górnej Wisły w 2000 roku : monografia : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Bojarskiego ; Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. — Kraków : IIiGW PK, 2001. — S. 65–78

  top page [top page]

 59. Wpływ działalności rolniczej na jakość wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Raby[Influence of agricultural activity on groundwater quality hazard in the Raba river basin] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy ,,Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n., 2008]. — ISBN 83-904408-6-5. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136

  top page [top page]

 60. Wpływ górnictwa na środowisko wodneInfluence of mining on the water environment / Andrzej SZCZEPAŃSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 10 s. 968–971. — Bibliogr. s. 971

  top page [top page]

 61. Wpływ górnictwa na wody : streszczenie[Influence of mining on the water] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Woda – surowiec XXI wieku : konferencja ; Międzynarodowe targi geologiczne : geologia 2004 : sprzęt, technika, myśl : Warszawa, 26–27 maja 2004 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 12

  top page [top page]

 62. Współczesne problemy gospodarki wodnej i zasobów wódRecent problems of water management and resources / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ ,,Geosfera”, 2008. — ISBN 978-83-915765-7-1. — S. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 63. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 1[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 1] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Kmiecik E., Żurek A. – Afiliacja AGH na podstawie pozostałych części tego wydawnictwa, t. 13. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 64. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 2] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 481 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Wykaz autorów do cz. 2 i 3 zamieszczony w T. 13, cz. 3. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 65. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 3] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 485–1016 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks do cz. 2 i 3. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 66. Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 4[Current problems of hydrogeology, Vol. 13, pt. 4] / red. Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Anna ŻUREK. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — 102, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — Brak afiliacji AGH. — ISBN-13 978-83-88927-16-4

  top page [top page]

 67. Występowanie, chemizm, zasoby i znaczenie wód leczniczych MałopolskiExistence, chemism, abundance and the importance of curative waters of Małopolska / Bogusław Porwisz, Danuta Reśko, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska // W: Górnictwo w Małopolsce : konferencja naukowa : Kraków, 28 września 2006 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 68. Zagrożenia w gospodarowaniu zasobami wód leczniczych na przykładzie rejonu Krynicy i MuszynyEndangerings of therapeutic waters resources management – for example of Krynica and Muszyna region / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń. T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 695–700. — Bibliogr. s. 700, Abstr.

  top page [top page]

 69. Zagrożenie ujęcia wód czwartorzędowych w wyniku wielkopowierzchniowego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego susbstancjami ropopochodnymi[Hazard to the water intake from Quaternary sediments at the result of diffuzed oil-hydrocarbons contamination] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Łukasz CZUDEC // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy ,,Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n., 2008]. — ISBN 83-904408-6-5. — S. 89–97. — Bibliogr. s. 97

  top page [top page]

 70. Zasoby geotermalne wód na Niżu Polskim[Geothermal water resources in the Polish Lowlands] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem) : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : PTIE. Oddział, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008. — ISBN 978-83-89263-31-5. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 38

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 71. Zasoby geotermalne wód na Niżu Polskim : [streszczenie]Geothermal water resources in the Polish Lowlands / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: VI Forum inżynierii ekologicznej 2008 : uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem) : Nałęczów 2008 / red. oprac.: Inez Wiatr, Halina Marczak. — [S. l.] : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, cop. 2008. — ISBN 978-83-89263-30-8. — S. 10. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 72. Zastosowanie modelowania matematycznego do sterowania pracą ujęć ,,Wodociągów Częstochowskich” w aspekcie zagrożenia jakości wód związkami azotu[Applying mathematical modelling to manage the Częstochowa water intakes under the aspect of water quality threat due to nitrogen compounds] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Zbigniew Kaczorowki, Włodzimierz Malicki // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XIII [trzynaste] sympozjum naukowo-techniczne pt. ,,Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych” : Częstochowa 6–7 kwietnia 2000 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie [et al.]. — [Częstochowa : s. n., 2000]. — S. 78–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 73. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii : [streszczenie][Sustainable use of resources, materials, water and energy] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: VI Forum inżynierii ekologicznej 2008 : uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem) : Nałęczów 2008 / red. oprac.: Inez Wiatr, Halina Marczak. — [S. l.] : Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, cop. 2008. — ISBN 978-83-89263-30-8. — S. 9

  top page [top page]

 74. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii[Sustainable use of resources, materials, water and energy] / Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Uwarunkowania ekorozwoju turystyki i rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania i zarządzania środowiskiem) : monografia / pod red. Inez Wiatr i Haliny Marczak ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. — Lublin : PTIE. Oddział, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008. — ISBN 978-83-89263-31-5. — S. 29–31

  top page [top page]