List of selected author’s publications

Paczosa-Bator Beata, dr inż.
Faculty of Materials Science and Ceramics
YearType of publicationImpact Factor
 1. Adsorptive stripping voltammetric determination of vanadium(V) witch chloranilic acid using cyclic renewable mercury film silver based electrode / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2009 vol. 633 iss. 2 s. 333–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 2. Analityczne wykorzystanie polimerów przewodzącychConducting polymer based electrochemical sensors (Application of the conducting polymers in analysis) / Beata PACZOSA, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 509–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 3. Analysis of the influence PVC membrane composition on ion transport properties investigate with EIS / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 4. Application of copper amalgam electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected edible mushrooms : [abstract] / R. PIECH, W. Opoka, M. Szlósarczyk, B. Muszyńska, B. BAŚ, B. PACZOSA-BATOR, J. Krzek // W: Euro Analysis 2009 : 6–10 Sep 2009, Innsbruck, Austria / EuCheMS, ASAC, Austrian Council. — [Austria : s. n., 2009]. — S. [1] P064-A1. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 5. Application of electrochemical impedance spectroscopy coupled with potentiometric method as tool in optimization parameters of ion-selective electrodes / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102S s. s128. — 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 6. Application of the electrode type Hg(Ag)FE in the determination of molybdenum, manganese and selenium / Robert PIECH, Bogusław BAŚ,Beata PACZOSA-BATOR // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s273. — Bibliogr. s. s273. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

  IF

  top page [top page]

 7. Badania własności transportowych membran elektrod jonoselektywnych czułych na jony sodu i chloruTransport properties of ion-selective membranes sensitive for sodium and chloride ions / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n., 2009]. — S. 187, PC-05-29. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 8. Badania zmiany składu membran polimerowych w kontakcie z elektrolitami[The study of membrane composition change after conditioning in different electrolytes] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl. s. 229, S05_P8. — Bibliogr. s. 229. — ,,Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 9. Badanie czasowych zmian potencjału błon biologicznych – wykorzystanie polimerów przewodzących jako modelowych membran[Conducting polymer films as model biological membranes and its application for investigation of the potential – time dependencies] / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 51, P 10. — Bibliogr. s. 51

  top page [top page]

 10. Badanie wpływu parametrów fizykochemicznych jonów na proces formowania potencjału membran polimerowychThe influence of cationic properties on potential formation mechanism of polymer membranes / Beata PACZOSA-BATOR, Robert FILIPEK, Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Marek DANIELEWSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 207, S7.1-PS1-32

  top page [top page]

 11. Bezobsługowe czujniki potencjometryczne jonów {Pb^{+2}} wykorzystujące polimery przewodzące[Maintenance free, solid contact type {Pb^{+2}} sensitive potentiometric sensors] / T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 582. — Bibliogr. s. 582

  top page [top page]

 12. Bio-mimetic study of a competitive ion-exchange at biologically active membrane sites : [abstract] / B. PACZOSA, M. Stepien, M. Maj-Zurawska, A. LEWENSTAM // Magnesium Research ; ISSN 0953-1424. — 2008 vol. 21 no. 2 s. 135–136

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 13. Biomimetic membranes sensitive towards monovalent cations based on poly(N-methylpyrrole) / Beata PACZOSA-BATOR, Milena Stępień, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 14. Biomimetic study of the {Ca^{2+}-Mg^{2+}} and {K^{+}-Li^{+}} antagonism on biologically active sites: new methodology to study potential dependent ion exchange / Beata PACZOSA-BATOR, Milena Stepien, Magdalena Maj-Zurawska, Andrzej LEWENSTAM // Magnesium Research ; ISSN 0953-1424. — 2009 vol. 22 s. 10–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10.0

  IF

  top page [top page]

 15. Charakterystyka własności transportowych membran PCW[Transport properties of plasticized PVC membranes] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n., 2008]. — S. 99

  top page [top page]

 16. Competitive binding of calcium and magnesium ions to bilogically active ligands by use of conducting polymers / B. PACZOSA, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, J. Bobacka, A. Ivaska, A. LEWENSTAM // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6–10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. — [Galway : ESEAC, 2004]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 17. Conducting polymer films as model biological membranes : electrochemical and ion-exchange properties of {PPy} and PEDOT films doped with heparin / B. PACZOSA, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 s. 1543–1552. — Bibliogr. s. 1552, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 18. Conducting polymer films as model biological membranes : electrochemical and ion-exchange properties of {PPy} and PEDOT films doped with heparin / B. PACZOSA, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15th–18th September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa ,,SIGMA”, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 125. — Bibliogr. s. 125

  top page [top page]

 19. Conducting polymer films as model biological membranes : electrochemical and ion-exchange properties of poly(pyrrole) films doped with asparagine and glutamine / Beata PACZOSA-BATOR, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2006 vol. 51 s. 2173–2181. — Bibliogr. s. 2181, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 20. Conducting polymer films modified by active ligands as model to study propagation of biological membrane potential with time / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Development in production and use of new agrochemicals / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. — Prague ; Brussels : CZECH-POL TRADE, 2005. — (Chemistry for Agriculture / ed. Adam Pawełczyk ; vol. 6). — ISBN 80-239-5360-5. — S. 830–838. — Bibliogr. s. 838

  top page [top page]

 21. Conducting polymers as model biological membranes. Electrochemical characterization of ion-exchange properties of asparagine and glutamine / B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15th–18th September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa ,,SIGMA”, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 180a. — Bibliogr. s. 180a

  top page [top page]

 22. Conducting polymers films as model biological membranes : transitory membrane potential of {Ca^{2+}} and {Mg^{2+}} sensitive polypyrrole films doped by amino acids / B. PACZOSA-BATOR, J. MIGDALSKI, S. Tarasiewicz, A. LEWENSTAM // W: 207th Meeting of the Electrochemical Society [ECS] and Solid Oxide Fuel Cells (SOFC-IX) [Dokument elektroniczny] : Québec City, Canada, May 15–20, 2005 : meeting program. — Dane tekstowe / ECS the society for solid-state and electrochemical science and technology. — [New Jersey, USA : ECS the society for solid-state and electrochemical science and technology, 2005]. — Ekran 1, 1723. — Tryb dostępu: www.electrochem.org/meetings/past/207/meeting.htm [2005-05-31]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Technical program including meeting abstracts”). — Bibliogr. ekran 1

  top page [top page]

 23. Conducting polymers films as model biological membranes : membrane potential formation of {Ca^{2+}} and {Mg^{2+}} sensitive polypyrrole films doped by amino acids / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA // W: PITTCON 2005 : PITTsburg CONference on Analytical chemistry and applied spectroscopy : chemistry, nanotechnology ; forensics, pharmaceuticals ; life sciences, anti-terrorism ; food science, environmental : February 26 – March 4, 2005, Orlando, Florida : final program : abstracts. — [S. l. : s. n., 2005]. — Ekran 1, 1480-6. — Tryb dostępu: www.pittcon.org [2005-06-10]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. ekran 1

  top page [top page]

 24. Conducting polymers in modelling transient potential of biological membranes / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // Bioelectrochemistry / Bioelectrochemical Society ; ISSN 1567-5394. — Tyt. poprz.: Bioelectrochemistry and Bioenergetics (Print) ; ISSN 0302-4598. — 2007 vol. 71 s. 66–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 25. Czujniki potencjometryczne jonów {Cd^{+2}} z membranami polimerów przewodzących[Conducting polymer based {Cd^{+2}} sensitive potentiometric sensors] / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 577. — Bibliogr. s. 577

  top page [top page]

 26. Determination of {Mo(VI)} traces by adsorptive stripping voltammetry at renewable mercury film silver based electrode / R. PIECH, B. BAŚ, B. PACZOSA-BATOR, W. W. KUBIAK // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 85. — Bibliogr. s. 85

  top page [top page]

 27. Determination of the leaching of polymeric ion-selective membrane components by stripping voltammetry / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2010 vol. 81 s. 1003–1009. — Bibliogr. s. 1008–1009, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0

  IF

  top page [top page]

 28. Determination of trace antimony by adsorptive stripping voltammetry using cylindrical mercury film electrode / Anna BUGAJNA, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s260. — Bibliogr. s. s260. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

  IF

  top page [top page]

 29. Diagnostic of functionality of polymer membrane – based ion selctive electrodes by impedance spectroscopy / Aleksandar Radu, Salzitsa Anastasova-Ivanova, Beata PACZOSA-BATOR, Marek DANIELEWSKI, Johan Bobacka, Andrzej Lewenstam, Dermot Diamond // Analytical Methods ; ISSN 1759–9660. — 2010 vol. 2 s. 1490–1498. — Bibliogr. s. 1497–1498

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0


  top page [top page]

 30. Influence of electrodeposition and conditioning on the morphology and electrochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films doped with adenosinotriphosphate / B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15th–18th September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa ,,SIGMA”, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 149. — Bibliogr. s. 149

  top page [top page]

 31. Influence of morphology and topography on potentiometric response of biomimetic conducting polymer-based membranes / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 32. Influence of morphology and topography on potentiometric response of magnesium and calcium sensitive PEDOT films doped with adenosine triphosphate (ATP) / B. PACZOSA-BATOR, J. Peltonen, J. Bobacka, A. LEWENSTAM // Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. — 2006 vol. 555 s. 118–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 33. Influence of PVC membrane composition on ion transport / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 89

  top page [top page]

 34. Influence of real-life conditions on response of miniature, all-solid-state ion-selective sensors used as a detector in autonomous, deployable sensing device / Salzitsa Anastasova, [et al.], Beata PACZOSA-BATOR, Bartłomiej WIERZBA, [et al.] // W: PITTCON 2009 [Dokument elektroniczny] : conference & expo : 08–13 March 2009 : Chicago (US). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n., 2009]. — (Chemistry Conferences). — s. [1]. — {http://doras.dcu.ie/2432/2/Pittcon_2008_-_Abstract_SA-DD.pdf} [2010-01-04]. — Bibliogr. s. 1

  top page [top page]

 35. Investigation of the influence of polymeric membrane composition on the ion transport properties by Electrochemical Impedance Spectroscopy : poster / Beata PACZOSA-BATOR, Witold KUCZA, Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS'2007 International workshop : 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing' : the 3rd international workshop and the XVIth international meeting of the electrochemical section of the Polish Chemical Society : Włodowice, Poland, November 4–8, 2007 : programme and book of abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry. — [Warsaw, Poland : PAS IPC, cop. 2007]. — ISBN 83-89585-18-9. — S. 20

  top page [top page]

 36. Jednoczesne oznaczanie galu i germanu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem elektrody błonkowejSimultaneously determination of gallium and germanium by stripping voltammetry on film electrode / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR, Jadwiga Krusiec, Władysław W. KUBIAK // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12–16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. — [Łódź : s. n., 2009]. — S. 187, PC-05-31. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 37. Magnesium and calcium-dependent membrane potential of poly(pyrrole) films doped with adenosine triphosphate / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Beata PACZOSA, Andrzej LEWENSTAM // Microchimica Acta (1966, Print) ; ISSN 0026-3672. — 2003 vol. 143 s. 177–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 38. Magnesium and calcium-dependent membrane potential of poly(pyrrole) films doped with adenosine triphosphate / MIGDALSKI J., BŁAŻ T., PACZOSA B., LEWENSTAM A. // Analytical Abstracts. — 2004 vol. 66 no. 3 s. 407, 03A41

  top page [top page]

 39. Modulation of the cationic sensitivity of the poly(pyrrole) films doped with adenosine triphosphate / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Beata PACZOSA, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9–13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. — Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 137. — Bibliogr. s. 137

  top page [top page]

 40. Novel sensitive voltammetric determination of trace gallium(III) with presence of catechol on mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 86. — Bibliogr. s. 86

  top page [top page]

 41. Nowe nurty w potencjometrii[New trends in potentiometry] / Andrzej LEWENSTAM, Teresa BŁAŻ, Beata PACZOSA-BATOR, Jan MIGDALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-127-2. — S. 19, R 5

  top page [top page]

 42. Oznaczanie śladów toru metodą woltamperometrii stripingowej na elektrodzie błonkowej[Determination of thorium traces by means of the stripping voltammetry method with the use of the film electrode] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN 978-83-925269-7-1. — S. 366. — Bibliogr. s. 366

  top page [top page]

 43. Potential dependent ion exchange – application of conducting polymers for study of the ionic ,,antagonism” on biologically active sites : [abstract] / A. LEWENSTAM, B. PACZOSA-BATOR, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI // W: WEEM 2009 : international workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials : July, 14–19. 2009. Szczyrk, Poland / ISE International Society of Electrochemistry, Uniwersytet Warszawski. — S. l. : s. n., [2009]. — S. 30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 44. Potential-time response of biomimetic membranes in presence of zinc and magnesium ions / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s271–s272. — Bibliogr. s. s272. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

  IF

  top page [top page]

 45. Potentiometric response of biomimetic conducting polymer-based membranes : influence of morphology and topography : [abstract] / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Johan Bobacka, Jan Migdalski // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI – 11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 : meeting program. — S. l. : s. n., [2009]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — Migdalski J. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 46. Potentiometric response of biomimetic conducting polymer-based membranes : influence of morphology and topography / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Johan Bobacka, Jan Migdalski // W: Vienna [Dokument elektroniczny] : 216/th ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 2151-2035 ; MA 2009-02). — Na CD numer ISSN 1091-8213. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Afiliacja Autora J. Migdalski: Abo Academi University

  top page [top page]

 47. Recent advances in solid-contact ion sensors and solid-contact reference electrodes : [abstract] / Johan Bobacka, Ulriika Mattinen, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska, Salzitsa Anastasova, Aleksander Radu, Dermot Diamond, Beata PACZOSA-BATOR // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI – 11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 : meeting program. — S. l. : s. n., [2009]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 48. Recent advances in solid-contact ion sensors and solid-contact reference electrodes / Johan Bobacka, Ulriika Mattinen, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska, Salzitsa Anastasova, Aleksandar Radu, Dermot Diamond, Beata PACZOSA-BATOR // W: Vienna [Dokument elektroniczny] : 216/th ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 2151-2035 ; MA 2009-02). — Na CD numer ISSN 1091-8213. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 49. “Solid contact” {Ca^{+2}} potentiometric sensors with conducting polymer as a mediating layer / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 497. — Bibliogr. s. 497

  top page [top page]

 50. “Solid contact” {Cu^{+2}} potentiometric sensors with conducting polymer as a mediating layer / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna ({\it Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 498. — Bibliogr. s. 498

  top page [top page]

 51. Study the influence of ISM composition change during condtoning time on potentiometric response / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 88. — Bibliogr. s. 88

  top page [top page]

 52. Synteza i elektrochemiczna charakterystyka filmów polipirolowych domieszkowanych asparaginą i glutaminą[Synthesis and electrochemical properties of polypyrrole films doped with asparagine and glutamine] / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // W: Na pograniczu chemii i biologii. T. 11 / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. — S. 231–239. — Bibliogr. s. 239

  top page [top page]

 53. The correlation of sodium, potassium, calcium and magnesium ions in human organism studied by potentiometric and spectrofotometric methods / Beata PACZOSA-BATOR, Beata Danielak, Robert PIECH // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s271. — Bibliogr. s. s271. — Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9–13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. — [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]

  IF

  top page [top page]

 54. The determination of molybdenum in selected edible mushrooms by adsorptive stripping voltammetry / R. PIECH, E. NIEWIARA, B. PACZOSA-BATOR, M. Szlósarczyk // W: 15th ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19–23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010]. — ISBN 978-83-928986-5-8. — S. 198–200. — Biliogr. s. 200, Abstr.

  top page [top page]

 55. The influence of surface morphology on the open-circuit electrochemical behaviour of conducting polymer films used as model biological membranes / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 – June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. — Kraków : PAS ICSC, 2006. — S. 145

  top page [top page]

 56. The study of metal ion binding to the heparin by use biomimetic materials / B. PACZOSA-BATOR, B. KORONA, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: 15th ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19–23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010]. — ISBN 978-83-928986-5-8. — S. 195–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr. — A. Lewensam – dod. afiliacja: Process Chemistry Centre c/o Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology “Pro Sens”. Abo Akademi University, Finland

  top page [top page]

 57. The time-dependent potentiometric response of {Na^{+}} sensitive polymeric membranes treated by the DLM and NPP models / Beata PACZOSA-BATOR, Robert FILIPEK, Jerzy Jasielec, Marek DANIELEWSKI, Andrzej LEWENSTAM // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102S s. s127. — Bibliogr. s. s127. — 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 58. Ultrasensitive voltammetric detection of ultra trace vanadium(V) using mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, B. BAŚ, A. Pec, W. W. KUBIAK // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st – June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. — ISBN 978-83-60514-10-8. — S. 87. — Bibliogr. s. 87

  top page [top page]

 59. Woltamperometryczne oznaczanie śladów selenu w układzie {Cu(II)-Se(IV)}[Voltammetric determination of selenium traces in {Cu(II)-Se(IV)}] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Witold RECZYŃSKI, Beata PACZOSA-BATOR // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n., 2008]. — S. 99. — Bibliogr. s. 99

  top page [top page]

 60. Woltamperometryczne oznaczanie śladów skandu z mordant blue 9 w prostych i złożonych matrycach[Voltammetric determination of trace scandium with mordant blue 9 in simple and complex matrix] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P_10. — Bibliogr. s. 230. — ,,Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 61. Wpływ konkurencyjnej wymiany jonowej na potencjał membranowy[Influence of competitive ion-exchange processes on membrane potential] / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN 978-83-7464-175-3. — S. 48–49. — Bibliogr. s. 49

  top page [top page]

 62. Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznychApplication of adsorptive stripping voltammetry to determination of uranium content in the raw materials and ceramic products / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 1 s. 59–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 63. Wykorzystanie katodowej woltamperometrii stripingowej w badaniach zmiany składu membran jonoselektywnych w czasie : [poster][The study of PVC membranes composition change in time by cathodic stripping voltammetry] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN 978-83-7464-238-5. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

  top page [top page]

 64. Wykorzystanie metody spektroskopii impedancyjnej w badaniach mechanizmów transportu w membranach polimerowych[Analysis of the influence PVC membrane composition on ion transport properties investigate with EiS] / Beata PACZOSA-BATOR, Witold KUCZA, Agnieszka Tomasik, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-127-2. — S. 51, P 4

  top page [top page]

 65. Wykorzystanie polimerów przewodzących jako materiałów pozwalających na śledzenie procesów jonowymiennych biologicznych membranConducting polymers as model to study ion-exchange processes of biological membrane / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.S. 207, S7.1-PS1-31

  top page [top page]

 66. Wykorzystanie woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznychApplication of stripping voltammetry to the determination of uranium in raw materials and ceramic products / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2008. — ISBN 978-83-60958-22-3. — S. 77. — Bibliogr. s. 77

  top page [top page]

 67. Wysokoczułe woltamperometryczne oznaczanie wolframu w układzie catechol-chloran(V)[High sensitive voltammetric determination of tungsten using catechol-chlorate(V) system] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Anna BUGAJNA, Władysław W. KUBIAK, Sebastian Baś // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN 978-83-925269-7-1. — S. 365. — Bibliogr. s. 365

  top page [top page]

 68. Zastosowanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w analizie toru[The use of adsorptive stripping voltammetry in the determination of thorium] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P11. — Bibliogr. s. 230. — ,,Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 69. Zastosowanie kwasu chloranilowego w woltamperometrii stripingowej[Application of chloranilic acid in stripping voltammetry] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P9. — Bibliogr. s. 230. — ,,Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 70. Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu śladów skandu[The use of stripping voltammetry method in determination of scandium traces] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN 978-83-925269-7-1. — S. 364. — Bibliogr. s. 364

  top page [top page]