Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 2402.
 1. {^{137}Cs, ^{210}Pb} heavy metals and magnetic susceptibility as age indicators of Vistula river overbank alluvia near Kraków / Piotr Szwarczewski, Tomasz Kalicki, Edyta ?okas, Anna Michno, Barbara Radwanek-B?k, Jacek B. Szma?da, Przemys?aw WACHNIEW, El?bieta Król // W: “Methods of absolute chronology” : 10th international conference : 22–25th April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n., 2010]. — S. 32

  top page [top page]

 2. A Cartesian closed category of foliated manifolds / Tomasz RYBICKI // W: Geometry and Foliations 2003 GF2003 : second announcement : September 10–19, 2003 Kyoto, Japan. — [Japan : Ryukoku University, 2003]. — S. 396–403. — Bibliogr. s. 403

  top page [top page]

 3. A compacted thickness correction in the palaeotectonic reconstruction / Micha? STEFANIUK, Tomasz MA?KOWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2000 vol. 44 no 1 s. 101–108. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 4. A concept of a monitoring infrastructure for workflow-based Grid applications / Bartosz BALI?, Marian BUBAK, W?odzimierz FUNIKA, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller, Tomasz AROD?, Marcin KURDZIEL // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Micha? Tura?a. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 136–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.

  top page [top page]

 5. A concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber / BATKO Wojciech, FELIS Józef, FLACH Artur, Giesko Tomasz, KAMISI?SKI Tadeusz, Zbrowski Andrzej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3 s. 785, [poz.] 64. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemy?l, 10–14 wrze?nia 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

  LF

  top page [top page]

 6. A concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber / Wojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tomasz Giesko, Tadeusz KAMISI?SKI, Andrzej Zbrowski // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemy?l, Poland, September 10–14. 2007 : materia?y. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddzia? etc., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat reader; nap? CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

  top page [top page]

 7. A concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room / Wojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISI?SKI, Tomasz Giesko, Andrzej Zborowski // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 2 s. 201–207. — Bibliogr. s. 207

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 8. A coupled FEM model of macrosegregation and stress-strain state formation in ingot during continuous casting with mechanical soft reduction / Andrzej MILENIN, Tomasz REC // Steel Research International. — Tyt. poprz.: Steel Research ; ISSN 1611-3683. — 2008 [vol. 79] spec. ed. s. 603–610. — Bibliogr. s. 610, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [do?. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedur? peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 9. A formal approach to modelling of real-time systems using RTCP-nets / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC, Piotr MATYASIK, Wojciech SZMUC // Foundations of Computing and Decision Sciences. — 2005 vol. 30 no. 1 s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

  top page [top page]

 10. A GPU-based method for approximate real-time fluid flow simulation / Tomasz RO?EN, Krzysztof BORYCZKO, Witold ALDA // Machine Graphics & Vision : international journal ; ISSN 1230-0535. — 2008 vol. 17 no. 3 s. 267–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 11. A group of autonomic mobile robots cooperating to perform transportation tasks / Tadeusz UHL, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogus?aw Smólski, W?adys?aw W?osi?ski. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN 978-83-924901-2-8. — S. 22

  top page [top page]

 12. A Lie group structure on strict groups / Tomasz RYBICKI // Publicationes Mathematicae. Debrecen ; ISSN 0033-3883 . — 2002 t. 61 fasc. 3–4 s. 533–548. — Bibliogr. s. 547–548, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 13. A low noise, low power, high dynamic range amplifier-filter circuit for recording neural signals using multielectrode arraysProjekt uk?adu scalonego o ma?ych szumach, du?ym zakresie dynamicznym i ma?ym poborze mocy do rejestracji sygna?ów neuronowych z u?yciem matryc mikroelektrodowych / Przemys?aw RYDYGIER, Tomasz FIUTOWSKI, W?adys?aw D?BROWSKI // Przegl?d Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 11a s. 64–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 14. A new approach to amplitude-and-phase interpretation of magnetotelluric data from the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwi?ski // Slovak Geological Magazine ; ISSN 1335-096X. — 2001 vol. 7 no. 2 s. 145–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

  top page [top page]

 15. A new approach to supporting component applications on Grid / Maciej Malawski, Tomasz Barty?ski, Eryk Ciepiela, Joanna Kocot, Przemys?aw Pelczar, Marian BUBAK // W: Cracow'06 Grid Workshop : November 20–23, 2005 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — Na ok?.: October 15–18, 2006, Cracow, Poland. — ISBN 83-915141-7-X ; EAN 9788391514177. — S. 328–336. — Bibliogr. s. 335–336, Abstr.

  top page [top page]

 16. A new approach to theoretical modeling of membrane potential / Andrzej LEWENSTAM, Witold KUCZA, Tomasz Sokalski, Robert FILIPEK, Johan Bobacka, Marek DANIELEWSKI // W: SMCBS'2007 International workshop : 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing' : the 3rd international workshop and the XVIth international meeting of the electrochemical section of the Polish Chemical Society : W?odowice, Poland, November 4–8, 2007 : programme and book of abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry. — [Warsaw, Poland : PAS IPC, cop. 2007]. — ISBN 83-89585-18-9. — S. 7

  top page [top page]

 17. A new data of the present day overbank sedimentation in the Vistula river flood plain in the Krakow Gate / Jacek B. Szmanda, Tomasz Kalicki, Edyta ?okas, Anna Michno, Barbara Radwanek-B?k, Przemys?aw WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: State of geomorphological research in 2009 : proceedings of the conference : 15.–17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic : book of abstracts / eds. Pavel Mentlík, Filip Hartvich ; Czech Association of Geomorphologists, Department of Geography, University of West Bohemia in Plzen, Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i., Prague. — [Czech Republic] : Tribun EU, cop. 2009. — (Geomorfologický sborník ; 8). — Na ok?. tyt. konf. w j. czeskim. — ISBN 978-80-7399-746-5. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

  top page [top page]

 18. A new method for determining chemical composition of refining slag in the ladle furnace : [abstract] / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Pawe? DRO?D? // W: MOLTEN 2009 : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — ISBN 978-956-8504-20-5. — S. 85. — Pe?ny tekst W: MOLTEN 2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 815–821. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Abstr.

  top page [top page]

 19. A new method of lowering detection limit to nanomolar range with solid-state lead-selective electrodes / Grzegorz Lisak, Bartosz Rozmys?owicz, Tomasz Sokalski, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM // W: 215th ECS Meeting [Dokument elektroniczny] : San Francisco, May 24–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ESC, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 20. A platform for collaborative e-science applications / Marian BUBAK, Tomasz GUBA?A, Maciej MALAWSKI, Bartosz BALI?, W?odzimierz FUNIKA, Tomasz BARTY?SKI, Eryk CIEPIELA, Daniel Har??lak, Marek KASZTELNIK, Joanna KOCOT, Dariusz Król, Piotr NOWAKOWSKI, Micha? Pelczar, Matthias Assel // W: KU KDM 2009 : druga konferencja u?ytkowników komputerów du?ej mocy : Zakopane, March 12–13, 2009 : abstracts / ACK Cyfronet AGH. — Kraków : ACK Cyfronet AGH, 2009. — Opis cz??c. wg ok?.S. 7–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 21. A proposal of application failure detection and recovery in the Grid / Marian BUBAK, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Micha? Tura?a. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 22. A receiver feedback aggregation in ANTS environment / Robert CHODOREK, Tomasz ORZECHOWSKI, Agnieszka Chodorek // W: SoftCOM 2005 [Dokument elektroniczny] : 13 international conference on Software, telecommunications & computer networks : September 15–17, 2005 Split, Marina Frapa (Croatia). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Split : FESB, University of Split, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [1], Abstr.

  top page [top page]

 23. A rules-to-trees conversion in the inductive database system VINLEN / Tomasz Szyd?o, Bart?omiej ?NIE?Y?SKI, Ryszard S. Michalski // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM '05 conference : Gdansk, Poland, June 13–16, 2005 / eds. Mieczys?aw A. K?opotek, S?awomir T. Wierzcho?, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2005. — (Advances in Soft Computing). — S. 496–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr.

  top page [top page]

 24. A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) / Marek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Koz?owski, Ma?gorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lity?ska-Zaj?c, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Recherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335. — Bibliogr. s. 333–335

  top page [top page]

 25. A simple method for measuring heat flux in boiler furnacesUproszczona metoda wyznaczania strumienia ciep?a przejmowanego w komorze paleniskowej kot?a / Tomasz Sobota, Dawid TALER // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kot?ów : jubileuszowa konferencja kot?owa 2009 z okazji 60-lecia Fabryki Kot?ów RAFAKO SA w Raciborzu = International conference on Boiler technology 2009 : Szczyrk, 13–15 pa?dziernika 2009, T. 3 / red. z. Andrzej W. Walewski (red. nacz.), [et al.] ; Politechnika ?l?ska. Instytut Maszyn i Urz?dze? Energetycznych. Zak?ad Kot?ów i Wytwornic Pary, Fabryka Kot?ów RAFAKO SA. — Gliwice : ,,AKAPIT” Danuta Gruszczy?ska, 2009. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika ?l?ska ; z. 23). — ISBN 978-83-927340-1-7. — S. 75–90. — Bibliogr. s. 90, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 26. A simple method for measuring heat flux in boiler furnacesUproszczona metoda wyznaczania g?sto?ci strumienia ciep?a przejmowanego przez komor? paleniskow? kot?ów / Tomasz Sobota, Dawid TALER // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2010 nr 1 s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0

  LF

  top page [top page]

 27. A study on lowering the detection limit with solid-state lead-selective electrodes / Grzegorz Lisak, Tomasz Sokalski, Johan Bobacka, Leo Harju, Andrzej LEWENSTAM // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2010 vol. 83 iss. 2 s. 436–440. — Bibliogr. s. 440, Abstr. — A. Lewenstam dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0

  IF

  top page [top page]

 28. A system for testing and characterization of ASIC/MPWS / Jerzy Zaj?c, Janusz Wójcik, Daniel Tomaszewski, Halina NIEMIEC, [et al.] // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jab?onki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszy?ska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — ?ód? : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 277–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

  top page [top page]

 29. A tool for building collaborative applications by invocation of Grid Operations / Maciej MALAWSKI, Tomasz Barty?ski, Marian BUBAK // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pe?ne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie do??czonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 243–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 30. A traffic phase effect in PGM/PGMCC transmission / Agnieszka Chodorek, Robert CHODOREK, Tomasz ORZECHOWSKI // W: SoftCOM 2005 [Dokument elektroniczny] : 13 international conference on Software, telecommunications & computer networks : September 15–17, 2005 Split, Marina Frapa (Croatia). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Split : FESB, University of Split, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [1], Abstr.

  top page [top page]

 31. A two-level algorithm of time series change detection based on a unique changes similarity method / Tomasz PE?ECH-PILICHOWSKI, Jan T. DUDA // W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology [Dokument elektroniczny] : October 18–20, 2010, Wis?a, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. M. Ganzha, M. Paprzycki. — Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2010. — Dane na dysku Flash. — (Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology ; ISSN 1896-7094 ; vol. 5). — Dod. na dysku Flash: ,,XXVI Jesienne Spotkania”. — ISBN 978-83-60810-22-4. — S. 259–263. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

  top page [top page]

 32. {a-Si:C:H} films as a new material for improvement of solar cells / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: IMAPS Poland : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Dar?ówko 18–21 September 2005 : proceedings / eds. Piotr Majchrzak [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 33. {a-Si:C:H} films as a new material for improvement of solar cells / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: IMAPS Poland [Dokument elektroniczny] : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Dar?ówko, 18–21 September  2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Zbigniew Suszy?ski [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 211–214. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 34. Abbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen[GPS Monitoring of land subsidence in mining area's] / Ryszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka . — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-3-86797-053-2. — S. 326–331. — Bibliogr. s. 331, Zsfassung, Abstr.

  top page [top page]

 35. Abstract Lie groups and locally compact topological groups / Jacek LECH, Tomasz RYBICKI // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica 4. — 2004 folia 23 s. 123–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr.

  top page [top page]

 36. Abstract workflow composition in K-WfGrid project environment / Tomasz GUBA?A, Marian BUBAK, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Cracow '04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.

  top page [top page]

 37. AC Hall Effect set-up for investigation of protective and gas sensor films / Andrzej BRUDNIK, Janusz Maruszczyk, Tomasz STAPI?SKI // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Pola?czyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — [Rzeszów : University of Technology], 2001. — Na ok?. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — S. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Abstr.

  top page [top page]

 38. Active control of mechanical systems vibration / Tomasz SALAMON, Tadeusz UHL, Lucjan MI?KINA, Janusz KOWAL // W: ACTIVE '97 [Dokument elektroniczny] : the 1997 international symposium on Active control of sound and vibration : Budapest, Hungary 1997 August 21–23. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : OPAKFI, Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theater Technology, 1997. — 1 dysk optyczny. — Publikacja zawarta w: Proceedings of ACTIVE 2004 [Dokument elektroniczny]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 or higher ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr. s. 52

  top page [top page]

 39. Adaptacja mi?dzywojennej fabryki o?ówków ,,Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKO?, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemys?owe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : do?wiadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja mi?dzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / Górno?l?ska Wy?sza Szko?a Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urz?d Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

  top page [top page]

 40. Adaptacja siatek w modelowaniu metod? elementów sko?czonych procesów przep?ywu ciep?aMesh adaptation in finite element modelling of heat transport processes / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materia?ów. — S. 90–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.

  top page [top page]

 41. Adaptacja siatki w symulacji procesu przemiany fazowej[Mesh adaptation for simulation of phase transition process] / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: PTSK : X Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : Kraków–Zakopane 10–12 wrze?nia 2003 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej ; Politechnika Krakowska. Instytut Pojazdów Szynowych. — [S. l.] : Wydawnictwo ABRYS, 2003. — Opis cz??c. wg ok?.S. 21. — Bibliogr. s. 21

  top page [top page]

 42. Adaptative Holt's forecasting model based on immune paradigm / Tomasz PE?ECH // Zapiski Gornogo instituta. — 2006 t. 167 č. 2 s. 353–356. — Bibliogr. s. 356. — Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. sov. t. L. S. Sin\'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovani\v{u}, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učrezdenie vysšego professional'nogo obrazovani\v{a}, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2006. — Dod. na ok?. tyt.: Problemy osvoeni\v{a} poleznyh iskopaemyh

  top page [top page]

 43. Adaptive control space structure for anisotropic mesh generation / Tomasz JURCZYK, Barbara G?UT // W: ECCOMAS CFD 2006 [Dokument elektroniczny] : European Conference on Computational Fluid Dynamics : Egmond aan Zee, The Netherlands : September 5–8, 2006 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. P. Wesseling, E. Oñate, J. Périaux. — Delft, The Netherlands : TU Delft, [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 44. Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems / Barabara G?UT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: WCCM V : fifth World Congress on Computational Mechanics : July 7–12, 2002 Vienna, Austria : book of abstracts. Vol. 2 / International Association for Computational Mechanics. — Vienna : University of Technology. Institute for Strength of Materials ; Institute for Lightweight Structures and Aerospace Engineering, 2002. — S. II-99. — Bibliogr. s. II-99

  top page [top page]

 45. Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: WCCM V : proceedings of the fifth World Congress on Computational Mechanics : Vienna, Austria July 7–12, 2002 / International Association for Computational Mechanics. [Dokument elektroniczny]. — Dost?p: {http://www.wccm.tuwien.ac.at} [19.03.2003]. — Ekran 1–9. — Bibliogr. ekran 8–9, Abstr.

  top page [top page]

 46. Adaptive neural controller for the task of trajectory tracking for the 3DOF manipulator / Dariusz MARCHEWKA, Tomasz ?abi?ski // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Lig?za, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN 83-916420-4-6. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

  top page [top page]

 47. Adaptive remeshing in the {Fe} modeling of moving boundary problems : [abstract] / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: Adaptive modeling and simulation : proceedings of the first international conference : Göteborg, Sweden 29 September–1 October 2003 / eds. N.-E. Wiberg, P. Díez. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2003. — S. 109–110 + CD-ROM. — Bibliogr. s. 110

  top page [top page]

 48. Adsorption of chromate on various geological materials / Tomasz BAJDA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník s. 9–10. — Abstrakt referatu z: Konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

  top page [top page]

 49. Adsorption of chromium compounds on various mineral raw materials / Tomasz BAJDA // W: Biogeochemical processes and cycling of elements in the environment : ISEB15 : proceedings of the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry : Wroc?aw, Poland, September 11–15, 2001 / eds. Jerzy Weber, [et al.]. — Wroc?aw : PTSH – Polish Society of Humic Substances, 2001. — ISBN 83-906403-5-X. — S. 281–282. — Bibliogr. s. 282

  top page [top page]

 50. Adsorption of Trihalomethanes (THMs) on activated carbons / Agnieszka W?ODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz In?ynieria ?rodowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2009 vol. 3 no. 1 s. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 51. Advanced methods for condition monitoring of machinery in distributed online monitoring and diagnostic systems / Tomasz BARSZCZ. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Robotics ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008. — 282, [1] s.. — Bibliogr. s. 270–[283]. — ISBN 978-83-7204-755-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0


  top page [top page]

 52. Advanced transmission electron microscopy for characterisation of coated materials for aerospace / Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2007 vol. 30 s. 41. — Electron microscopy and microanalysis conference : to celebrate the 30th anniversary of Scanning Electron Microscopy Laboratory of Biological and Geological Sciences and the 40th anniversary of JEOL in Poland : Kraków, 17–18th September 2007 ; Accessory minerals {\it in-situ} : microanalytical methods and petrological applications : workshop, 15–16.09.2007, Kraków / eds. Bartosz Budzy? ; Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — Na s. tyt. dod.: Kraków, 15–18 September 2007

  top page [top page]

 53. Advantages of application of mineral raw materials and their processing modern methods of statistical description / Tomasz NIEDOBA // W: Problemy nedropol'zovaniâ : mezdunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2009 g. : programma ; rabočie materialy / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčrezdenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Peterburg : GI, 2009. — S. 126

  top page [top page]

 54. Agentspace as an infrastructure for workflow management over the Internet / Stanis?aw Ambroszkiewicz, Krzysztof CETNAROWICZ, Tomasz Nowak // W: The sixth international conference on Computer supported cooperative work in design : July 12–14, 2001, London, Ontario, Canada : proceedings of the second international workshop on Software agents and workflows for systems interoperability / eds. Zakaria Maamar, Weiming Shen, Hamada H. Ghenniwa. — [Canada : National Research Council of Canada, 2001]. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 55. AIDA 951® – Turbosets monitoring and diagnostics system / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urz?dze? i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

  top page [top page]

 56. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 87

  top page [top page]

 57. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, [et al.], Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [2], Summ.

  top page [top page]

 58. Air pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland) / Ireneusz Malik, Ma?gorzata DANEK, Tomasz DANEK, Marek KR?PIEC // W: WorldDendro 2010 : the 8th international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — ISBN 978-951-40-2235-7. — S. 75

  top page [top page]

 59. Akcelerator sprz?towy do szyfrowania strumienia danychHardware accelerator for data stream encryption / Tomasz KRYJAK, Marek GORGO? // Automatyka : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 695–707. — Bibliogr. s. 707, Streszcz., Summ,

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 60. Akcelerometry iMEMS w diagnostyce pomp wielot?oczkowych[Accelerometers iMEMS in the multipiston pumps diagnostics] / Tomasz KORBIEL, Damian Kwapisz // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n., 2008] + CD-ROM. — S. 105–106

  top page [top page]

 61. Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowos?deckiego w 1956 roku[The “baloon campaign” on the territory of Nowy S?cz County in 1956 / Tomasz J. Biedro?, Anna SIWIK // Rocznik S?decki ; ISSN 0080-3561. — 2008 t. 36 s. 310–317. — A. Siwik – afiliacja AGH potwierdzona o?wiadczeniem Autora

  top page [top page]

 62. Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli ,,K?odawa” w ?wietle nowych bada?Actualization of inanimate nature documentary sites in K?odawa Salt Mine in light of new research / Sylwester Janiów, Grzegorz Misiek, Tomasz TOBO?A, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // W: Quo vadis sal : przemys? solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : K?odawa, 11–12 pa?dziernika 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS, 2007]. — S. 35–36. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 63. Aktualne mo?liwo?ci oceny gazono?no?ci cienkowarstwowych mioce?skich utworów Przedgórza Karpat metodami geofizyki wiertniczej na przyk?adzie z?o?a Cierpisz[Current possibilities of evaluation of gas thin film Miocene Carpathian Foredeep formations by well logging methods on the example of Cierpisz deposit] / Celina Syrek-Moryc, Teresa Ku?aga, Tomasz ZORSKI, Magdalena Front, Marek Stadtmuller // W: ,,Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” : XVI mi?dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 16th international scientific-technical conference : Krynica, 15–17 czerwca 2005 / kol. red. Stanis?aw Rychlicki, Jan Ziaja ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 2005. — ISBN 83-917286-2-5. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

  top page [top page]

 64. Aktywno?? spo?eczna studentów niepe?nosprawnych i ich relacje ze spo?eczno?ci? akademick?[Social activity of disabled students and their relations with academic society] / Tomasz PIRÓG // W: Niepe?nosprawni studenci w spo?eczno?ci akademickiej : ?ród?a sukcesów i pora?ek w integracji spo?ecznej i aktywno?ci zawodowej / pod red. Barbary G?ciarz. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2010. — ISBN 978-83-7683-018-6. — S. 95–117. — Bibliogr. s. 116–117

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 65. Alabaster – przyk?ady zastosowa? w rze?bie i architekturzeAlabaster – examples of applications in sculpture and architekture / Tomasz ?LIWA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX konferencja naukowa doktorantów = IX PhD students' scientific conference : Szklarska Por?ba, 25–27 maja 2009 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc?awskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 126. Konferencje ; nr 53 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wroc?aw University of Technology ; no. 126. Conferences ; no. 53). — S. 284–293. — Bibliogr. s. 292

  top page [top page]

 66. Alabastry z ?urawna (zapadlisko przedkarpackie, Ukraina) – dzieje eksploatacji i wybrane przyk?ady zastosowaniaAlabaster from Zhuravno (Carpathian Foredeep, Ukraine) – the history of its exploitation and selected examples of its use / Tomasz ?LIWA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony ?rodowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN 978-83-7464-378-8. — S. 39–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 67. Algebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowychAlgebraic-graphical methods of knowledge representation for analysis and verification of attributive tabular systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Automatyka : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2 s. 535–543. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 68. Algorytm detekcji linii Kikuchiego w mikroskopii elektronowej[Algorithm for Kikuchi lines detection in electron microscopy] / Rafa? FR?CZEK, Tomasz ZIELI?SKI // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wroc?aw, 6–9.09.2004 : materia?y kongresowe. T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 699–702. — Bibliogr. s. 702, Streszcz.

  top page [top page]

 69. Algorytm estymacji rynkowych warto?ci wska?ników kosztu wytworzenia i zu?ycia ??cznego obiektów budowlanych posiadaj?cych ró?ne okresy eksploatacjiEstimate algorithm of development cost and combine wear cost indicators associated with the market value of real properties with different exploitation time periods / Tomasz ADAMCZYK, Janusz D?browski // Studia i Materia?y Towarzystwa Naukowego Nieruchomo?ci = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 1 s. 83–93. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr. — Dod. w publikacji ISBN 978-83-61564-24-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 70. Algorytm oblicze? równoleg?ych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze stref? pó?ciek??Parallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz D?BI?SKI, Miros?aw G?OWACKI, Dariusz J?DRZEJCZYK, Adrian GUMU?A // Hutnik Wiadomo?ci Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne po?wi?cone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzie? Hutnika 2010 s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 71. Algorytm oblicze? równoleg?ych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz D?BI?SKI, Dariusz J?DRZEJCZYK, Miros?aw G?OWACKI // Hutnik Wiadomo?ci Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne po?wi?cone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4 s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

  top page [top page]

 72. Algorytm przydzia?u bitów dla transmisji ADSL z eliminacj? przeników obcych[Bit allocation algorithm for ADSL transmission with cross-talk cacellation] / Jaros?aw BU?AT, Tomasz ZIELI?SKI // W: PWT 2006 : Pozna?skie Warsztaty Telekomunikacyjne 2006 : XI pozna?ska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Pozna? 7–8 grudnia 2006 : sesje: Kszta?cenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, ?wiat?owody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary bada? systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe / Wydzia? Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Pozna?skiej, IEEE Communications Society. Chapter Communications. Pozna?. — [Pozna? : WEiT PP, 2006]. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz.

  top page [top page]

 73. Algorytmiczna korekcja zniekszta?ce? geometrycznych kamery bronchoskopuAlgorithmic correction of geometric distortion of bronchoscope camera / Miros?aw SOCHA, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELI?SKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych = Measuring systems-modelling and simulation : materia?y XV sympozjum : Krynica, 18–22 wrze?nia 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. Wydzia? Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 219–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 74. Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka W?ODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w ?rodowisku cz?owieka : Cz?stochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Cz?stochowska. — Cz?stochowa : Wydawnictwo Politechniki Cz?stochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Cz?stochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN 978-83-7193-416-2. — S. 38

  top page [top page]

 75. Alterations on the apatite and calcite surface buried in arctic soil (Spitsbergen): an AFM and SEM study / Anna P?onka, Maciej MANECKI, Marek Matyjasik, Sara Summers, Colin Inglefiled, Tomasz BAJDA, Jaros?aw Majka // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 134–135. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Por?ba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 76. Amorficzne stopy w postaci proszkuAmorphous powder alloys / Tomasz KOZIE?, Wiktoria RATUSZEK, Zbigniew K?DZIERSKI // W: XXXII Szko?a In?ynierii Materia?owej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? Metalurgii i In?ynierii Materia?owej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na ok?. dod.: SIM 2004. — S. 639–644. — Bibliogr. s. 643–644, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 77. Amorficzne warstwy antyrefleksyjne (ARC) do podwy?szania sprawno?ci ogniw s?onecznychAmorphous antireflective coatings (ARC) for improvement of solar cells efficiency / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: Kierunki dzia?alno?ci i wspó?praca naukowa Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materia?y konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Pi?at. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 107–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 78. Amorficzne warstwy uwodornione typu a-Si:C:H oraz a-Si:N:H do zastosowa? w ogniwach s?onecznych jako pokrycia antyrefleksyjne[Amorphous hydrogenated thin a-Si:C:H and a-Si:N:H for solar cells as antireflective coatings] / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: I Krajowa konferencja fotowoltaiki [Dokument elektroniczny] : Krynica Zdrój, 9–11 pa?dziernika 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Metalurgii i In?ynierii Materia?owej Polskiej Akademii Nauk, 2009]. — 1 dysk optyczny. — Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 ,,Upowszechnianie osi?gni?? polskiej oraz ?wiatowej fotowoltaiki w  procesie kszta?cenia na poziomie wy?szym”. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz.

  top page [top page]

 79. Amorficzne warstwy uwodornione typu {a-Si:C:H} oraz {a-Si:N:H} do zastosowa? w ogniwach s?onecznych jako pokrycia antyrefleksyjneAmorphous hydrogenated thin films {a-Si:C:H} and {a-Si:N:H} for solar cells as antireflective coatings / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegl?d Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 5 s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 80. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalno?ci w fazie ciek?ejVitrification of the alloy with liquid immiscibility gap / Tomasz KOZIE?, Anna ZIELI?SKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: XXXIII Szko?a In?ynierii Materia?owej : SIM 2005 : Kraków–Ustro?, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? Metalurgii i In?ynierii Materia?owej. — [Kraków : AGH, 2005]. — Opis cz??c. wg ok?.S. 143–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz.

  top page [top page]

 81. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalno?ci w fazie ciek?ejVitrification of the alloy with liquid immiscibility gap / Tomasz KOZIE?, Anna ZIELI?SKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: XXXIII Szko?a In?ynierii Materia?owej [Dokument elektroniczny] : materia?y konferencyjne : Kraków–Ustro?, 4–7 X 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydzia? Metalurgii i In?ynierii Materia?owej. — [Kraków : AGH, 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 5–6, Streszcz.

  top page [top page]

 82. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalno?ci w stanie ciek?ymVitrification of alloys with liquid miscibility gap / Zbigniew K?DZIERSKI, Tomasz KOZIE?, Krzysztof Ziewiec // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiej?tno?ci. — Kraków : PAU, cop. 2009. — ISBN 978-83-7676-019-3. — S. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

  top page [top page]

 83. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalno?ci w stanie ciek?ymVitrification of alloys with liquid miscibility gap / Tomasz KOZIE?, Zbigniew K?DZIERSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 123, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0374). — Bibliogr. s. 118–[124], Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 12.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 20.0


  top page [top page]

 84. Amorphous and microcrystalline silicon-based alloys for device applicationsAmorficzne i mikrokrystaliczne stopy na bazie krzemu i ich zastosowania / Tomasz STAPI?SKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 160, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 78). — Bibliogr. s. 151–[161]

  top page [top page]

 85. Amorphous hydrogenated silicon-nitrogen {(a-Si_{1-x}N_{x}:H)} films deposited by PECVD / Stanis?awa A. JONAS, Tomasz J. STAPI?SKI, Edward P. WALASEK, Mariusz K. Chrab?szcz // Journal of Wide Bandgap Materials. — 2001 vol. 9 no. 1–2 s. 83–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

  top page [top page]

 86. Amorphous hydrogenated silicon-carbon and silicon-nitrogen as antireflective coatings for solar cells / Tomasz STAPI?SKI, Barbara SWATOWSKA // W: ICANS 22 : science and technology : 22nd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, Breckenridge, Colorado : USA : 19–24 August 2007 : abstract book. — [USA : s. n., 2007]. — S. [1]

  top page [top page]

 87. Amorphous hydrogenated silicon-carbon as new antireflective coating for solar cells / Tomasz STAPI?SKI, Barbara SWATOWSKA // Journal of Non-Crystalline Solids ; ISSN 0022-3093. — 2006 vol. 352 s. 1406–1409. — Bibliogr. s. 1409, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 88. Amorphous hydrogenated silicon-nitride films for solar cells applications / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Micha? Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsi?biorstwo Wielobran?owe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 89. An algorithm for detecting lesions in CBF and CBV perfusion maps / Tomasz HACHAJ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2008 vol. 4 no. 7 s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 90. An analysis of magnetic convection in a cubic enclosureAnaliza konwekcji magnetycznej w naczyniu sze?ciennym / FORNALIK El?bieta, Bednarz Tomasz, Ozoe Hiroyuki, SZMYD Janusz S., KOLENDA Zygmunt // W: Materia?y XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gda?sk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gda?skiej, Instytut Maszyn Przep?ywowych im. R. Szewalskiego PAN w Gda?sku. — Pruszcz Gda?ski : AGNI, 2005 . — Na ok?. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 178, Abstr. — Pe?ny tekst W: Materia?y XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gda?sk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gda?skiej, Instytut Maszyn Przep?ywowych im. R. Szewalskiego PAN w Gda?sku. — Pruszcz Gda?ski : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

  top page [top page]

 91. An application of splines in synchronous analysis of nonstationary machine runWykorzystanie funkcji sklejanych w analizie synchronicznej niestacjonarnego biegu maszyn / Tomasz KORBIEL, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4 s. 119–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 92. An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encounteredPróba i trudnosci wykonania oceny wp?ywu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespo?u Miejskiego (KZM) / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgo?a, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Micha? Mazurek // Journal of Elementology ; ISSN 1644–2296. — 2010 vol. 15 no. 4 s. 725–743. — Bibliogr. s. 742–743, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0

  LF

  top page [top page]

 93. An automatic approach to PLC programming for a large scale slow control system (based on LHC Cryogenic Distribution Control System) / Czes?aw FLUDER, Juan Casas-Cubillos, Marek CIECHANOWSKI, Paulo Gomes, Pawe? JOD?OWSKI, Micha? Klisch, Mateusz Sosin, Antonio Tovar-Gonzalez, Tomasz WOLAK, ?ukasz Zwali?ski // W: ICCC'2008 : 9th International Carpathian Control Conference : XXXIIIrd seminary Asr'2008 “Instruments & control” (Asr 2008) ; 22nd Automated systems of control of technological processes (ASR TP 2008) ; 10th Automatyzacja maszyn, urz?dze? i procesów (APRO) : Sinaia, Romania, May 25–28, 2008 / eds. Emil Petre, Eugen Bobaşu, Dan Popescu ; University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics, IEEE Romanian Section – Control System Society. — Romania : University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics. Department of Automatic Control, [2008]. — ISBN 978-973-746-897-0. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

  top page [top page]

 94. An empirical comparison of decomposition algorithms for complex finite element meshes / Tomasz JURCZYK, Barbara G?UT, Jacek KITOWSKI // W: PPAM 2001 : fourth international conference on Parallel Processing and Applied Mathematics : Na??czów, Poland, September 9–12, 2001 / Technical University of Cz?stochowa. Institute of Mathematics & Computer Science. — [Cz?stochowa : TU, 2001]. — S. 78

  top page [top page]

 95. An empirical comparison of decomposition algorithms for complex finite element meshes / Tomasz JURCZYK, Barbara G?UT, Jacek KITOWSKI // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 4th [fourth] international conference, PPAM 2001 : Na??czów, Poland, September 9–12, 2001 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; 2328). — S. 493–501. — Bibliogr. s. 500–501, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 96. An infinite dimensional version of the third Lie theorem / Tomasz RYBICKI // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo ; ISSN 1973-4409. — 2002 no. 69 Suppl. s. 209–217. — Bibliogr. s. 217, Abstr.. — The proceedings of the 21st winter school “Geometry and physics” : Srní, January 13–20, 2001. — [Palermo : s. n., 2002]

  top page [top page]

 97. An infrastructure for Grid application monitoring / Bartosz BALI?, Marian BUBAK, W?odzimierz FUNIKA, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller // W: Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 9th European PVM/MPI Users' Group Meeting : Linz, Austria, September 29–October 2, 2002 : proceedings / eds. Dieter Kranzlmüller [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2474). — S. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 98. An MEA-based system for multichannel, low artifact simulation and recording of neural activity / Pawe? HOTTOWY, W?adys?aw D?BROWSKI, Sergei Kachiguine, Andrzej SKOCZE?, Tomasz FIUTOWSKI, Alexander Sher, Przemys?aw RYDYGIER, Alexander A. Grillo, Alan M. Litke // W: MEA Meeting 2008 : 6th international meeting on Substrate-integrated Micro Electrode Arrays : July 8–11, 2008, Reutlingen, Germany : proceedings / NMI Applied R&D. — Stuttgart : BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, 2008. — ISBN 3-938345-05-5. — S. 259–262. — Bibliogr. s. 262, Summ.

  top page [top page]

 99. An ultrahigh vacuum system for {\em in situ} studies of thin films and nanostructures by nuclear resonance scattering of synchrotron radiation / Svetoslav Stankov, [et al.], Tomasz ?L?ZAK, Józef KORECKI // Review of Scientific Instruments ; ISSN 0034-6748. — 2008 vol. 79 iss. 4 s. 045108-1–045108-6. — Bibliogr. s. 045108-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 100. An unprecedented cooper(I,II)–octacyanotungstate(V) 2-D network: crystal structure and magnetism of {[Cu^{II}(tren)]{Cu^{I}[W^{V}(CN)_{8}]}\cdot1.5H_{2}O} / Tomasz Korzeniak [et al.], Kazimierz KOWALSKI, Barbara Sieklucka // Chemical Communications. — 2005 no. 23 s. 2939–2941. — Bibliogr. s. 2941

  IF

  top page [top page]

 101. Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwa?ymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZY?SKI // W: Kierunki dzia?alno?ci i wspó?praca naukowa Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materia?y konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Pi?at. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 102. Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwa?ymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZY?SKI // Przegl?d Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 10 s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 103. Analityczne porównanie metod pomiarowych na przyk?adzie testu Blanda-AltmanaAnalytical comparison of measurement methods using Bland-Altman test / Tomasz OWERKO // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzyma?y i Wojciecha Ci??kowskiego. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, cop. 2010. — ISBN 978-83-7493-518-0. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68

  top page [top page]

 104. Analiza biomechaniczna endoprotez stawu biodrowego z wykorzystaniem metody elementów sko?czonych[Biomechanical analysis of endoprosthesis of hip joint using finite element methods] / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej, Wojciech Ryniewicz // W: Symulacja 2010 [Dokument elektroniczny] : Podklasztorze, 25–26 marzec 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. [11], Streszcz.

  top page [top page]

 105. Analiza biomechaniczna w stawie biodrowym po ca?kowitej alloplastyce z ró?nymi wariantami endoprotez cementowychBiomechanic analysis in the hip joint after total alloplasty with various variants of cemented endoprostheses / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz Madej // W: Mechanika w Medycynie : [Dziesi?te Mi?dzynarodowe Seminarium Naukowe : 17–18 wrze?nia 2010, Rzeszów] / pod red. Mieczys?awa Korzy?skiego, Janusza Cwanka, Volodymyra Liubimova. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010. — (Mechanika w Medycynie ; [nr] 10). —ISBN 978-83-7199-622-1. — S. 253–264. — Bibliogr. s. 263–264

  top page [top page]

 106. Analiza czasowo-cz?stotliwo?ciowa sygna?ów biomedycznychTime-frequency analysis of biomedical signals / Tomasz ZIELI?SKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materia?y II [drugiego] sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. Wydzia? Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zak?ad Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i In?ynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zak?adu Metrologii AGH, 2000. — S. 44–96. — Bibliogr. s. 82, 88–96, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 107. Analiza dobrych przyk?adów wprowadzania zrównowa?onego rozwoju w przedsi?biorstwach ??cznie z edukacj? studentów[Implementing sustainable development in companies combined with education of students – a study of good examples] / Tomasz BERGIER, Jakub Kronenberg, Karolina Maliszewska // W: Edukacja dla zrównowa?onego rozwoju. T. 2, Edukacja dla ?adu ekonomicznego : [VII konferencja : pa?dziernik 2009, Wroc?aw] / red. nauk. serii Tadeusz Borys, red. nauk. tomu Bazyli Poskrobko. — Bia?ystok ; Wroc?aw : Wydawnictwo Ekonomia i ?rodowisko, 2010. — ISBN 978-83-61643-68-5. — S. 393–405. — Bibliogr. s. 404–405

  top page [top page]

 108. Analiza dok?adno?ci wyników pomiarów granulometrycznych ró?nych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielko?ci cz?stek (Infrared Particle Sizer)Analysis of precision of various mineral raw materials granulometric measurements results given by Infrared Particle Sizer / Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Jacek KORDEK, Damian KRAWCZYKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika ?l?ska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 19–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 109. Analiza dr?enia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZY?SKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: In?ynieria biomedyczna : ksi?ga wspó?czesnej wiedzy tajemnej w wersji przyst?pnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN 978-83-7464-168-5. — S. 173–178. — Bibliogr. s. 178. — Tekst na do??czonym VCD-ROMie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 110. Analiza dr?enia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZY?SKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: Podstawy in?ynierii biomedycznej : [podr?cznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN 978-83-7464-263-7. — S. 175–185. — Bibliogr. s. 185

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 111. Analiza efektywno?ci rynku w oparciu o strategie zarz?dzania portfelem papierów wartosciowych na przyk?adzie polskich spó?ek gie?dowych[Market effectiveness analysis based on securities portfolio management – examples of Polish listed companies] / Stanis?aw URBA?SKI, Tomasz Czuchra // W: Bud?etowanie dzia?alno?ci jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : Kraków–Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydzia? Zarz?dzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Zarz?dzania Finansami WZ AGH, 2000. — S. 346–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz.

  top page [top page]

 112. Analiza eksperymentalna konwekcji mieszanej w procesie wytwarzania kryszta?ów metod? CzochralskiegoExperimental analysis of mixed convection in the process of single crystal growth by Czochralski method / El?bieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA, Tomasz A. Kowalewski // W: Teoria i in?ynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydzia? Metali Nie?elaznych. Katedra Teorii i In?ynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nie?elazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 113. Analiza falkowa i jej zastosowanie do identyfikacji wad w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowychThe wavelet analysis and its use to the identification of defects in sheet metals of perennial exploited bridge constructions / Artur BLUM, Adam KRUK, Tomasz ?ATA // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej cia?a sta?ego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22nd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 pa?dziernika 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 114. Analiza formowania stopów aluminium i magnezu w stanie sta?o-ciek?ym przy u?yciu zaawansowanego modelowania komputerowegoAnalysis of forming of aluminium and magnesium alloys in semi-solid state by advanced computer modelling / Krzysztof SO?EK, Andrzej Bia?obrzeski, Tomasz Stuczy?ski, Zbigniew MITURA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materia?ów. — 2003 t. 3 nr 3-4 s. 126–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr.

  top page [top page]

 115. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury ?rodkowej i górnej oraz triasu na Ni?u PolskimGeological analysis and evaluation of water and geothermal energy resources for the middle and Upper Jurassic and Triassic formations on the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Miros?aw JANOWSKI, Mariusz JARZY?SKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KU?NIAK, Barbara MAS?OWSKA-KU?NIERZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, z?o?owych i ochronie ?rodowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 373–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

  top page [top page]

 116. Analiza i ocena wyników bada? przemys?owych ruchomych belek odbojowych[Analysis and evaluation of results of industrial tests of movable fender beams] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK, Marek P?ACHNO // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyci?gów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 58–70

  top page [top page]

 117. Analiza i ocena wyników bada? przemys?owych ruchomych belek odbojowych[Analysis and evaluation of results of industrial tests of movable fender beams] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyci?gów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 71–86

  top page [top page]

 118. Analiza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistegoAnalysis and design of software for real-time systems / Tomasz SZMUC // W: Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o ró?nym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddzia? Ma?opolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Ma?opolska przy wspó?pr. KA AGH, 2001. — S. 32–87. — Bibliogr. s. 85–87, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 119. Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o ró?nym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddzia? Ma?opolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Ma?opolska przy wspó?pr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 120. Analiza istotno?ci czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca przy u?yciu sieci neuronowej[Analysis of the risk factor significance in the Coronary Artery Disease by application of neural network] / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Tomasz LECH, Aldona Dembinska-Kiec // W: Biocybernetyka i in?ynieria biomedyczna : XII krajowa konferencja naukowa : sekcja 3. – Sztuczne narz?dy, sekcja 4 – Biomechanika, sekcja 5 – Informatyka medyczna, sekcja 6 – Sieci neuronowe, T. 2 / Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i In?ynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i In?ynierii Biomedycznej, Mi?dzynarodowe Centrum Biocybernetyki. — Warszawa : [s. n.], 2001. — ISBN 83-901334-5-8. — S. 800–804. — Bibliogr. s. 804, Streszcz.

  top page [top page]

 121. Analiza jako?ci prognozowania przerzutów do w?z?ów ch?onnych u chorych z rakiem krtani[Analysis of quality of proliferation to lymph glands for patient with larynx cancer] / Tomasz LECH, Andrzej IZWORSKI, Wies?aw Dobro? // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V [pi?ta] krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zak?ad Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n., 2000]. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 122. Analiza mechanizmów j?zyka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Analysis of UML 2.0 properties for a modeling of real time software] / Rados?aw KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Wspó?czesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60

  top page [top page]

 123. Analiza metod detekcji dyfrakcyjnych linii Kikuchiego : rozprawa doktorska[Analysis of Kikuchi lines detection algorithms : doctoral thesis] / Rafa? FR?CZEK ; promotor: Tomasz Zieli?ski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Wyd. 2 uwzgl?dniaj?ce uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanis?awa Staszica, 2007. — 118 s.. — Bibliogr. s. 111–118. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 83-918624-9-6

  top page [top page]

 124. Analiza mo?liwo?ci obni?enia drga? sto?u diagnostycznego pomp wtryskowych SPP-312[Possibility of reducing the level of vibration of a fuel pomp testing device – SPP-312] / Tomasz KORBIEL, Pawe? KOWALCZYK // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Nied?wiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy In?ynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 147–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 125. Analiza mo?liwo?ci prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzgl?dniaj?cego stosowan? technologi?Analysis of possibilities of forecasting the results of Polish copper ores benefication with applied technology taken into account / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Górnictwo i Geoin?ynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1 s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 126. Analiza mo?liwo?ci stosowania prasy ?limakowej do scalania odpadów pochodzenia ro?linnegoPossibilities of using of screw press for briquetting the agricultural waste / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-83-60691-31-1. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Pe?ny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 143–151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 150, Summ.

  top page [top page]

 127. Analiza mo?liwo?ci transmisji wideo w sieciach publicznych HSPA : [streszczenie][Possibilities of video transmission in public HSPA networks : abstract] / Andrzej G?OWACZ, Tomasz Pawlicki, Jehoszafat Zimnowoda // Przegl?d Telekomunikacyjny, Wiadomo?ci Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6 s. 214–215. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA NOT Spó?ka z o. o., 2010. — Pe?ny tekst W: KKRRiT 2010 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : SIGMA NOT Spó?ka z o. o., 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 463–467. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 456, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 128. Analiza mo?liwo?ci wykorzystania magazynów ciek?ego propanu lokowanych w strefie kawern wysadów solnych, do produkcji energiiAnalysis of energy production possibilities from liquid storage in salt domes cavities / Leszek Paj?k, Andrzej GONET, Tomasz ?LIWA, Dariusz KNEZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4 s. 657–667. — Bibliogr. s. 667, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 129. Analiza mo?liwo?ci zastosowania rur z w?ókien szklanych w odwiertach eksploatacyjnych z dop?ywem siarkowodoruAnalysis of fiberglass tubing and casting use for exploitation wells with hydrosulphide inflow / S?awomir WYSOCKI, Tomasz ?LIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1 s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 130. Analiza mo?liwych rozwi?za? transmisji bezprzewodowej w zastosowaniu do zdalnego nadzoru osób chorych na astm? : [streszczenie][An analysis of wireless networks for remote monitoring of asthma : abstract] / Marcin WI?NIEWSKI, Marek NATKANIEC, Tomasz ZIELI?SKI // Przegl?d Telekomunikacyjny, Wiadomo?ci Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6 s. 211–212. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA NOT Spó?ka z o. o., 2010. — Pe?ny tekst W: KKRRiT 2010 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : SIGMA NOT Spó?ka z o. o., 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 324–327. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 327, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 131. Analiza napr??e? i przemieszcze? w strefie roboczej endoprotezy stawu biodrowegoThe analysis of stresses and translations in working zone endoprosthesis of hip joint / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: VI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczys?awa Korzy?skiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 6). — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133

  top page [top page]

 132. Analiza niepewno?ci wyniku identyfikacji parametrycznej[Analysis of the uncertainty of parameters identification] / Tomasz TWARDOWSKI // W: Metrologia wspomagana komputerowo MWK'99 : IV [czwarta] szko?a–konferencja : Rynia k/Warszawy 7–10 czerwca 1999. T. 2 : Referaty. — Stare Babice k. Warszawy : ,,Bilgraf”, [1999]. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36

  top page [top page]

 133. Analiza numeryczna elektrodynamicznej obróbki blach z wykorzystaniem po?redniego elementu spr??ystego[Numerical analysis of the electrodynamic production of metal sheet details with use of intermediate resilient pad] / Józef BEDNARCZYK, Tomasz ZA?USKI // W: MES 2009 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : XI konferencja naukowo-techniczna : odporno?? udarowa konstrukcji : V konferencja naukowo-techniczna : Pisz, 20–23 pa?dziernika 2009 : streszczenia referatów / red. nauk. Wies?aw Kraso?. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. — S. 15

  top page [top page]

 134. Analiza numeryczna elektrodynamicznej obróbki blach z wykorzystaniem po?redniego elementu spr??ystegoNumerical analysis of the electrodynamic production of metal sheet details with use of intermediate resilient pad / Józef BEDNARCZYK, Tomasz ZA?USKI // Mechanik : miesi?cznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 7 s. 447–483. — Bibliogr. s. 483

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 135. Analiza numeryczna rozwoju p?kni?? lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtr?ceniami niemetalicznymi[Numerical analysis of laminar tearing in the ferrite-pearlite structure with non-metallic inclusions] / Tomasz ?ATA // Przegl?d Spawalnictwa / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2006 t. 78 nr 1 s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

  top page [top page]

 136. Analiza numeryczna wp?ywu w?asno?ci górotworu na transport ciep?a wokó? otworowego wymiennik ciep?aNumerical analysis of the rock properties effect on the heat transport around borehole heat exchanger / Tomasz ?LIWA, Marek JASZCZUR, Andrzej GONET // W: SWCIM – 2010 : materia?y XIV Sympozjum Wymiany Ciep?a i Masy / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2010]. — ISBN 978-7663-036-6. — S. 551–562. — Bibliogr. s. 562, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 137. Analiza op?acalno?ci wprowadzenia nowych modu?ów do programu rozwi?zuj?cego zagadnienie rozkroju [Profit analysis of new modules implementation in cutting optimization software] / Tomasz LECH // W: Program XXXIX [trzydziestej dziewi?tej] sesji Studenckich Kó? Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica : 9 maja 2002 r. Kraków / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002]. — S.251

  top page [top page]

 138. Analiza pola falowego w prostych o?rodkach anizotropowych pod k?tem interpretacji pomiarów 3C[Analysis of elastic wave field in simple anisotropic media with applications in 3C seismic] / Andrzej LE?NIAK, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji z?ó? w?glowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 139. Analiza pola temperatury i napr??e? cieplnych w czasie nagrzewania i och?adzania ruroci?gu parowegoTemperature field and thermal stresses analysis in steam pipeline during heating and cooling process / Szczepan Lubecki, Dawid TALER, Tomasz Sobota // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ; ISSN 1429-1533 ; nr 315. Seria Elektryka. — 2006 z. 56 s. 429–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.. — GRE 2006 : X Forum Energetyków : mi?dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bielsko-Bia?a, 12–14 czerwca 2006, T. 2. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006

  top page [top page]

 140. Analiza polaryzacji trójsk?adowych zapisów sejsmicznych na przyk?adzie rejestracji z kopalni ,,Rudna”Polarization analysis of three-components seismic records – examples from copper mine “Rudna” / Andrzej LE?NIAK, Tomasz DANEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 575–588. — Bibliogr. s. 587–588, Summ.

  top page [top page]

 141. Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych uk?adach rozdrabniania ska? bazaltowychThe comparative analysis of crushers in basalt rocks comminution multiple stage systems / Alicja NOWAK, Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoin?ynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1 s. 267–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 142. Analiza porównawcza produkcji wodoru i zwi?zanej z ni? emisji {CO_{2}} przy zgazowaniu w?gla kamiennego w reaktorach Shell oraz TexacoComparative analysis of hydrogen production and related {CO_{2}} emission during hard coal gasification in Shell and Texaco technologies / Piotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Aleksander KARCZ, Marek ?ci??ko // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2 s. 63–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 pa?dziernika 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? Polskiej Akademii Nauk, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 6.0


  top page [top page]

 143. Analiza porównawcza przyrz?dów do pomiaru twardo?ci powierzchniowej form odlewniczych : [streszczenie][Comparative analysis of the instruments for the hardness measurement of foundry moulds] / Krzysztof SMYKSY, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wydzia? Odlewnictwa AGH, Oddzia? Krakowski STOP. — [Kraków : AGH, 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; nap?d CD-ROM

  top page [top page]

 144. Analiza post?pu odwadniania Kopalni W?gla Brunatnego ,,Be?chatów” – stan dotychczasowy i prognozowanyThe analysis of the dewatering progression of the Brown Coal-Mine “Belchatow” – so far and project condition / Tomasz Rychli?ski, Andrzej SZCZEPA?SKI // W: Wspó?czesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gda?ska. Wydzia? Budownictwa Wodnego i In?ynierii ?rodowiska. — Gda?sk : WBWiI? PG, 2003. — Opis cz??c. wg ok?.S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

  top page [top page]

 145. Analiza potencjalnych mo?liwo?ci pozyskiwania ciep?a ska? z karpackich odwiertów naftowychAnalysis of potential possibility the heat extraction from rocks using oil wells in Carpathian Mountain / Tomasz ?LIWA, Pawe? Nycz // Technika Poszukiwa? Geologicznych : Geotermia, Zrównowa?ony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2010 R. 49 z. 1–2 s. 119–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0


  top page [top page]

 146. Analiza procesu mieszania p?ynów newtonowskich w mikserze statycznym[Analysis of flow-mixing process in a static mixer] / Marek JASZCZUR, Tomasz Bednarz, Janusz SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: Teoria i in?ynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydzia? Metali Nie?elaznych. Katedra Teorii i In?ynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nie?elazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 147–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 147. Analiza rozchodzenia si? energii w reduktorze pod k?tem jego diagnostyki[Transfer path analysis of the gear box in terms of its diagnostics] / Krzysztof MENDROK, Jerzy Tomaszewski, Jacek CIE?LIK, Tadeusz UHL // W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, 2003. — ISBN 83-916598-4-4. — S. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

  top page [top page]

 148. Analiza rozpraszania energii drga? w aktywnych zawieszeniach pojazdu dla wybranych algorytmów sterowania[Analysis of the energy dissipation in vehicle suspensions for selected control algorithms] / Janusz KOWAL, Jacek SNAMINA, Tomasz WZOREK // W: ,,Wp?yw wibracji na otoczenie” : XII sympozjum : Janowice, 27–30 wrze?nia 2010. — [S. l. : s. n., 2010]. — S. [15]

  top page [top page]

 149. Analiza rz?dów w diagnostyce niestacjonarnych procesów wibroakustycznych : streszczenie[Orders analysis in diagnostic of nonstationary vibroacoustic processes] / Tomasz KORBIEL // W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIV ogólnopolskie sympozjum : W?gierska Górka, 05 – 10. 03. 2007 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafa? Burdzik ; Politechnika ?l?ska. Wydzia? Transportu. — [Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego

  top page [top page]

 150. Analiza rz?dów w diagnostyce niestacjonarnych procesów wibroakustycznychOrder analysis in the diagnostic nonstationary vibroacoustic process / Tomasz KORBIEL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 3 s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 151. Analiza skuteczno?ci dzia?ania wybranych modeli uwagiEffectiveness analysis of selected attention models / Ma?gorzata W?odarczyk, Tomasz KRYJAK, Piotr Wolski // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1 s. 217–218. — Bibliogr. s. 217, 218. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zak?ad Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagiello?ski. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010

  top page [top page]

 152. Analiza stanu biomechanicznego w stawie biodrowym po ca?kowitej alloplastyce z ró?nymi wariantami endoprotez bezcementowychThe analysis of biomechanical state in a hip joint after complete alloplastics with different variant of cementless endoprosthesis / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Pa?stwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 2 s. 137–152. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ. — Dod. afiliacja Autorki: A. Ryniewicz - Uniwersytet Jagiello?ski – Collegium Medicum, Wydzia? Lekarski, Katedra Protetyki. — Afiliacja Autora: T. Madeja potwierdzona errat? w czasopi?mie Tribologia 2011 R. 41 nr 1

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 153. Analiza stanu dynamicznego maszyn wirnikowych na przyk?adzie stanowiska laboratoryjnego[Dynamic condition analysis of rotating machinery – a laboratory case study] / Jaros?aw BEDNARZ, Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa?stwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN 83-7204-489-9. — S. 144–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

  top page [top page]

 154. Analiza strukturalna wielowarstw na przyk?adzie magnetycznych z??cz tunelowych[Structure analysis of magnetic tunnel junction multilayers] / Jaros?aw KANAK, Tomasz STOBIECKI, Piotr WI?NIOWSKI, Wies?aw POWRO?NIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 56

  top page [top page]

 155. Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji materia?u detrytycznego w basenach sedymentacyjnychAnalysis of tectonic subsidence and sediment deposition rate for the sedimentary basins of the Western Outer Carpathians / Pawe? Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz S?OMKA, Jan GOLONKA // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewn?trznych i pieni?skiego pasa ska?kowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, 2006. — ISBN 83-912870-2-5. — S. 179–199. — Bibliogr. s. 194–199, Abstr.

  top page [top page]

 156. Analiza symulacyjna przepustowo?ci i opó?nie? pakietów w sieci standardu Bluetooth[Simulation analysis of throughput and time delay for Bluetooth networks] / Tomasz Horaček, Wies?aw LUDWIN // W: KKRRiT 2004 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Warszawa, 16–18 czerwca 2004 : materia?y konferencyjne / Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. — [Warszawa : FWRRiTM, 2004]. — S. 139–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz.

  top page [top page]

 157. Analiza ?rednicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciep?a pod k?tem oporów przep?ywu no?nika ciep?aAnalysis of exploitation casing diameter in the borehole heat exchanger at an angle of heat carrier flow resistance / Tomasz ?LIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ // Technika Poszukiwa? Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 3 s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 158. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwi?za? systemu wentylacji z ch?odzeniem dla zespo?u pomieszcze? o zmiennym zapotrzebowaniu powietrza i ch?odu[Technical and economic analysis of solutions for the ventilation system with cooling for the compartment complex of variable air and cool demands] / Tomasz Str?k, Witold SZEWCZYK // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materia?y XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Ko?cielisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk ?ywio?]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — S. 473–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz.

  top page [top page]

 159. Analiza tempa depozycji materia?u detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewn?trznych jako wska?nik aktywno?ci tektonicznej ich obszarów ?ród?owychTectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathians basins – constraints from analysis of sediment deposition rate / Pawe? Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz S?OMKA, Jan GOLONKA, Micha? KROBICKI // Przegl?d Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 t. 54 nr 10 s. 878–887. — Bibliogr. s. 886–887, Summ.

  top page [top page]

 160. Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy w?óknistej w m?ynie no?owym : streszczenieTheoretical analysis of fiber biomass comminution process in knife mill / Tomasz DZIK, Rafa? MI?SO // Zeszyty Naukowe / Politechnika ?wi?tokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12 s. 53–54. — Pe?ny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebra? i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika ?wi?tokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo P?, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebra? i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika ?wi?tokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo P?, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 161. Analiza w?asno?ci silnika indukcyjnego synchroniziwanego LSPMSM metod? oblicze? polowychAn analysis of linear starting permanent magnet synchronous machine (LSPMSM) with the help of field calculations / Marcin Bajek, Tomasz B?k, Wies?aw JA?D?Y?SKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7 s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kó? Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kó? Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 162. Analiza w?a?ciwo?ci mikromechanicznych i tribologicznych pow?ok nanokompozytowych {nc-WC/a-C} i {Nc-WC/a-C:H}Analysis of micromechanical and tribological properties of {nc-WC/a-C} and {nc-WC/a-C:H} nanocomposite coatings / Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wies?aw RAKOWSKI, S?awomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Pa?stwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3 s. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 163. Analiza wp?ywu wielko?ci uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowychAnalysis of the grain's size of the feed influence on comminution effects in cylindrical crushers / Tomasz GAWENDA, Andrzej Skotnicki // W: Kruszywa mineralne = Mineral aggregates : surowce – rynek – technologie – jako?? = natural resources – market – technology – quality : Szklarska Por?ba, 16–18 kwietnia 2008 r. / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc?awskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 121. Seria: Konferencje ; nr 50). — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68

  top page [top page]

 164. Analiza wra?liwo?ci modelu uk?adu klatka-przeciwci??ar podlegaj?cego zderzeniu z ruchomymi belkami odbojowymiAnalysis of sensitivity of the cage-counterweight model colliding with movable fender beams / Tomasz ROKITA // W: Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wie? wyci?gowych wspó?pracuj?cych z tymi belkami : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 14). — S. 71–86. — Bibliogr. s. 86. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 165. Analiza wtórnego zginania w mimo?rodowych po??czeniach nitowychAnalysis of secondary bending for riveted joints with eccentricities / Ma?gorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 58 nr 2 s. 137–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 166. Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów w?glowych[Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents] / Miros?aw KWIATKOWSKI, Tomasz G?gor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Chemicznego : Pozna? 18–22 wrze?nia 2005 : materia?y zjazdowe : [abstracts] / zespó? red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Pozna? : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P23. — Bibliogr. s. S5–P23

  top page [top page]

 167. Analiza wydajno?ci technologii serwletowej w wybranych zastosowaniach bazodanowychEfficiency analysis of servlet technology in selected database operations / Arkadiusz Gabiga, Adam PIÓRKOWSKI, Tomasz DANEK // Studia Informatica. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki ?l?skiej. Seria Informatyka ; ISSN 0208-7286. — 2009 vol. 30 no. 2B s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 168. Analiza wymaga? u?ytkowników w tworzeniu systemów wspieraj?cych samodzielne ?ycie osób starszych – koncepcja ,,inteligentnego domu” w projekcie MPOWER[Analysis of users' requirements in making the systems supporting self-depended life of elders – “intelligent house” concept in MPOWER project] / Lucjan Stalmach, Tomasz W?och, Mariusz Duplaga, Miros?aw SOCHA, Miros?awa Dzikowska, Krzysztof Gajda // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony ?rodowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 11

  top page [top page]

 169. Analiza wyników bada? laboratoryjnych procesu hamowania w ruchomych belkach odbojowych[Analysis of the laboratory test results of braking process in movable fender beams] / Tomasz ROKITA // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyci?gów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 20–38

  top page [top page]

 170. Analiza wyników bada? procesu ?adowania frezuj?cymi organami ?limakowymiAnalysis of the laboratory test results of the loading process with milling worm organs / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // W: Zagadnienia mechaniki p?kania i skrawania materia?ów : monografia / pod red. Józefa Jonaka. — Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010. — ISBN 978-83-62025-07-7. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 155–156

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 171. Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla ró?nych zestawów danych wej?ciowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]Analysis of well log data interpretation using SATUN computer program for different set of input data from thin-bedded formations in Carpathian Foredeep / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne s. 399. — Tekst pol.-ang. — Praca bez afiliacji AGH. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania w?glowodorów a zrównowa?ony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : mi?dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 172. Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla ró?nych zestawów danych wej?ciowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]Analysis of well log data interpretation using SATUN computer program for different set of input data from thin-bedded formations in Carpathian Foredeep / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne s. 399. — Tekst pol.-ang. — Praca bez afiliacji AGH. — GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : mi?dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania w?glowodorów a zrównowa?ony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg ok?. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego

  top page [top page]

 173. Analiza zawarto?ci ziaren nieforemnych w kruszywach pochodz?cych z odpadów przyw?glowych uzyskiwanych w kruszarkach szcz?kowych[Analysis of irregular particles contents in aggregates originated from coal was given by jaw crushers] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 [nr] 1 s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

  top page [top page]

 174. Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwi?za? reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy[Analysis, classification and evaluation of selected problems and solutions for knowledge representation and verification] / Antoni LIG?ZA, Rados?aw KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu in?ynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 pa?dziernika 1999 : materia?y konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266. — Streszcz.

  top page [top page]

 175. Analogowo-cyfrowy mostek do pomiaru rezystancjiAnalog-digital bridge for resistance measurement / Andrzej ZATORSKI, Tomasz Sworzeniowski // W: Kierunki dzia?alno?ci i wspó?praca naukowa Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materia?y konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Pi?at. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 227–228. — Bibliogr. s 228, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 176. Analysis and possibilities of geothermal recovery during natural gas extraction in watered fields, on example of the Tarnów gas field / Tomasz ?LIWA, Andrzej GONET, Stanis?aw STRYCZEK // W: Mineral raw materials and mining activity of the 21st century : November 25–27, 2003 Ostrava, Czech Republic. Pt. 1 / [ed. Fečko Peter] ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. — Ostrava : VSB –TU, 2003. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

  top page [top page]

 177. Analysis of a heat pump system based on borehole heat exchangers for a swimming pool complex in Krynica, S-Poland / Tomasz ?LIWA // W: Geothermal Training in Iceland 1999 : reports of the United Nations University Geothermal Training Programme in 1999 : [21st annual session of the UNU/GTP : Reykjavík, April–October 1999] / ed. Lúdvík S. Georgsson ; UNU ; Orkustofnun. — [Reykjavík : UNU, 1999]. — Opis cz??c. wg ok?. oraz wst?pu. — S. 357–384. — Bibliogr. s. 377–378, Abstr.

  top page [top page]

 178. Analysis of borehole heat exchangers design in view of stream of heat exchanged maximization with the rock mass / Tomasz ?LIWA, Andrzej GONET // W: Proceedings of the World Geothermal Congress 2010 [Dokument elektroniczny] : 25–30 April 2010, Bali – Indonesia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Roland Horne. — [Indonesia] : International Geothermal Association, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis wg. CD-ROM-u. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

  top page [top page]

 179. Analysis of channel holding time in wireless mobile systems: does the probability distribution of cell residence time matter? / Edward Chlebus, Tomasz ZBIE?EK, Wies?aw LUDWIN // W: Teletraffic Engineering in a Competitive World : proceedings of the International Teletraffic Congress–ITC-16 : Edinburgh, 7–11 June 1999 / ed. P. Key, D. Smith. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1999. — (Teletraffic Science and Engineering ;ISSN 1388-3437 ; vol. 3a). — S. 117–128. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr.

  top page [top page]

 180. Analysis of Fast Kurtogram performance in case of high level non-Gaussian noise / Tomasz BARSZCZ, Adam JAB?O?SKI // W: ICSV 16 [Dokument elektroniczny] : the 16th International Congress on Sound and Vibration : Recent developments in acoustics, noise and vibration : Kraków, Poland, 5–9 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Marek Pawelczyk, Dariusz Bismor. — [S. l. : International Institute of Acoustics and Vibration, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60716-71-7. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Abstr. W: ICSV16 : the sixteenth International Congress on Sound and Vibration : Kraków, Poland, 5–9 July, 2009 : program and book of abstracts / eds. Dariusz Bismor, [et al.]. — [Poland : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-60716-72-4. — S. 176. — Tyt.: Analysis of Kurtogram performance in case of high-level non-Gaussian noise

  top page [top page]

 181. Analysis of precipitation kinetics in {Al-Li-Cu-Mg-Zr} alloys by the differential scanning calorimetry (DSC)Badania przebiegu procesów wydzielania/rozpuszczania w stopie {Al-Li-Cu-Mg-Zr} za pomoc? skaningowej kalorymetrii ró?nicowej (DSC) / Agnieszka TWARDOWSKA, Tomasz Czeppe, Jan KUSI?SKI // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3 s. 452–455. — Bibliogr. s. 455, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, ?ód?, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Ksi??ek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 182. Analysis of social data dynamics / Jaros?aw KO?LAK, Anna ZYGMUNT, Tomasz Grabiec, Anna Pietraszko // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczy?ski Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddzia? Górno?l?ski, 2009. — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-60810-28-6. — S. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 183. Analysis of thermodynamic losses in regeneration systems of the extraction back-pressure power unit in a combined heat and power plantAnaliza strat termodynamicznych w uk?adach regeneracji bloku upustowo-przeciwpr??nego elektrociep?owni / Tadeusz TOKARZ, Tomasz Karpiel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2007 vol. 26 no. 3 s. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Summ.

  top page [top page]

 184. Analysis of vocal folds movement in high speed videoendoscopy based on level set segementation and image registration / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELI?SKI, Dimitar Deliyski // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanis?aw Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr. — To? W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanis?aw Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 185. Analysis, verification and design of tabular systems : logical, algebraic and graphical methodsAnaliza, weryfikacja i projektowanie systemów tablicowych : metody logiczne, algenraiczne i graficzne / Antoni LIG?ZA, Grzegorz J. NALEPA, Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI // Automatyka : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2 s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 186. Analytical TEM and AFM studies of nitrided multilayer titanium-base biomaterialsAnalityczna TEM i AFM w badaniach azotowanych wielowarstwowych biomateria?ach tytanowych / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Philippe-André Buffat, Mariusz ?UCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Tadeusz Wierzcho? // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3 s. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, ?ód?, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Ksi??ek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 187. Analytical TEM and SFM studies of the multilayered titanium biomaterials / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Krystyna Spiradek-Hahn, Philippe A. Buffat // Microscopy and Microanalysis ; ISSN 1431-9276. — 2003 vol. 9 suppl. 3 s. 322–323. — Bibliogr. s. 323. — MC 2003 : Microscopy Conference 2003 : Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 31st Conference : Dresden, Germany, September 7–12, 2003 : proceedings / eds. Thomas Gemming, [et al.]. — [Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003]. — Opis cz??c. wg ok?.

  IF

  top page [top page]

 188. Analytical TEM investigation of the multilayered {Ti-1Al-1Mn} and {Ti-6Al-4V} alloys for medicine / Mariusz ?UCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Proceedings of the 1st [First] Stanis?aw Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June–5th July 2003 Kraków, Poland. Pt. 1: Advanced sample preparation techniques for TEM / eds. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Metallurgy and Material Science [etc.]. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

  top page [top page]

 189. Ancient salt mine in Bochnia : as the pattern of attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Tomasz TOBO?A, Micha? STEFANIUK // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2nd international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Wa?kowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH, 2005]. — Opis cz??c. wg ok?.S. 51–54. — Bibliogr. s. 54

  top page [top page]

 190. Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Micha? STEFANIUK, Tomasz TOBO?A // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33rd International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego

  top page [top page]

 191. Anisotropic 2D meshes in finite element modelling / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Pawe? J. MATUSZYK, Maciej PIETRZYK // W: ECCM-2001 : 2nd European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : Cracow, Poland, June 26–29, 2001. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Adobe Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Cracow : Datacomp : Cracow University of Technology. Institute of Computer Methods in Civil Engineering, 2001. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Ekran 1–14. — Bibliogr. ekran 13–14, Abstr.

  top page [top page]

 192. Anisotropic 2D meshes in finite element modelling / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Pawe? J. MATUSZYK, Maciej PIETRZYK // W: ECCM-2001 : 2nd European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : Cracow, Poland, June 26–29, 2001 : abstracts. Vol. 1 / eds. Z. Waszczyszyn, J. Pamin. — Kraków : Fundacja Zdrowia Publicznego ,,Vesalius” Publisher, 2001. — S. 258–259. — Bibliogr. s. 259, Summ.

  top page [top page]

 193. Anisotropic volume mesh generation controlled by adaptive metric space / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: NUMIFORM'07 [Dokument elektroniczny] : materials processing and design: modeling, simulation and applications : proceedings of the 9th international conference on Numerical methods in industrial forming processes : Porto, Portugal, 17–21 June 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Jose M. A. César de Sá, Abed D. Santos. — [S. l.] : American Institute of Physics, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (AIP Conference Proceedings ; 908) ; (Materials Physics and Applications). — ISBN 978-0-7354-0416-8. — S. 233–238. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

  top page [top page]

 194. Anisotropic volume mesh generation controlled by adaptive metric space / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: NUMIFORM'07 : the 9th international conference on Numerical methods in industrial forming processes : June 17–21, 2007, Porto, Portugal : conference program ; book of abstracts. — [Portugal] : Publindústria, Produção de Comunicação, [2007]. — ISBN 978-972-8953-17-1. — S. 11

  top page [top page]

 195. Aplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowychPC based application of data collecting from distributed measured objects / Grzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 196. Aplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowych[PC based application of data collecting from distributed measured objects] / Grzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespó? Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — ISBN 83-7204-565-8. — S. 24–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

  top page [top page]

 197. Appea : a platform for development and execution of Grid applications / Marian BUBAK, Daniel Har??lak, Piotr NOWAKOWSKI, Tomasz GUBA?A, Maciej MALAWSKI // W: Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, Pt. 1 / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, cop. 2007. — (Information and Communication Technologies and the Knowledge Economy ; ISSN 1574-1230 ; vol. 4). — ISBN 978-1-58603-801-4. — S. 123–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

  top page [top page]

 198. Appea: a framework for the design and development of business applications on the Grid / Marian BUBAK, Daniel Har??lak, Piotr NOWAKOWSKI, Tomasz GUBA?A, Maciej MALAWSKI // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

  top page [top page]

 199. Applicability of ground-based microwave interferometer on the example of an industrial chimney located on the mining area / Przemys?aw KURAS, Tomasz OWERKO, Anna SZAFARCZYK // W: 11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — (Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2010-1). — Opis cz???. wg ok?. — ISBN 978-3-86797-099-0. — S. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

  top page [top page]

 200. Applicability of the ASTM compliance offset method to determine crack closure levels for structural steel / Ma?gorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA // International Journal of Fatigue ; ISSN 0142-1123. — 2007 vol. 29 s. 1434–1451. — Bibliogr. s. 1450–1451, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 201. Application monitoring in CrossGrid and other Grid projects / Bartosz BALI?, Marian BUBAK, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller // W: Grid computing : second European AcrossGrids conference, AxGrids 2004 : Nicosia, Cyprus, January 28–30, 2004 : revised papers / ed. Marios D. Dikaiakos. — Belin, [et al.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3165). — S. 212–219. — Bibliogr. s. 218–219, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 202. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓ?KO, Przemys?aw SYPKA, Tomasz Koz?owski // W: EUSIPCO 2004 [Dokument elektroniczny] : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004, Vienna, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. F. Hlawatsch [et al.] ; EURASIP ; Technische Universität Wien. — [Wien : TU, 2004]. — 1 dysk optyczny + Abstract book. — Organizator konf.: EURASIP. — S. 545–548. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 548, Abstr.

  top page [top page]

 203. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓ?KO, Przemys?aw SYPKA, Tomasz Koz?owski // W: EUSIPCO 2004 : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004 Vienna, Austria : abstract book. — Wien : Suvisoft LTD, 2004. — S. 55

  top page [top page]

 204. Application of 2D and 3D computer models to construction and presentation of selected geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2007]. — ISBN 978-80-227-2734-1. — Opis cz??c. wg. ok?.S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

  top page [top page]

 205. Application of amorphous a-{Si:C:H} antireflective coatings for silicon solar cells for the 22nd EU PVSEC / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: Twenty second European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds. G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN 3-936338-22-1. — S. 1213–1215. — Bibliogr. s. 1215, Abstr.

  top page [top page]

 206. Application of advanced image processing techniques to automatic Kikuchi lines detection / Rafa? FR?CZEK, Tomasz ZIELI?SKI // W: EUSIPCO 2006 [Dokument elektroniczny] : 14th European Signal Processing Conference : September 4–8, 2006, Florence, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CD by Enrico Bagnoli, Michele Casula ; EURASIP European Association for Signal Processing, Universitá di Pisa, INCOR-DGMP. — [Italy] : EUSIPCO, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  top page [top page]

 207. Application of an open environment for simulation of power plant unit operation under steady and transient conditions / Tomasz BARSZCZ, Piotr Czop // Schedae Informaticae ; ISSN 1732-3916. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello?skiego. Prace Informatyczne. — 2009 vol. 17/18 s. 87–116. — Bibliogr. s. 113–116, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 208. Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek, LE?NIAK Andrzej, Baran Grzegorz // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n., 2008]. — S. 454

  top page [top page]

 209. Application of B-spline to representation of selected lines and surfaces / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = Vol. 13 / Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis cz??c. wg ok?.S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

  top page [top page]

 210. Application of CFdesign software to visualization of flow suspension in a prototype settling tank / W?odzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: CADSM 2003 : dosvìd rozrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì = the experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : materìali VII mìznarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï = proceedings of the VIIth international conference : 18–22 lûtogo 2003 L'vìv–Slavs'ke, Ukraïna = 18–22 February 2003 Lviv–Slavske, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2003. — S. 473–477. — Bibliogr. s. 477, Abstr.

  top page [top page]

 211. Application of cluster analysis for the assessment of the left ventricle long-axis orientation in mice with heart failure / Magdalena JAB?O?SKA, Tomasz Skórka, Urszula Tyrankiewicz, Henryk FIGIEL // W: VIth Symposium on Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences : Warsaw, Poland, 22–24 September 2010 : programme and book of abstracts / Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences. — [Warsaw : IOC PAS, 2010]. — Opis wg ok?.S. P-16 abstracts-posters. — Bibliogr. s. P-16. — Dod. afiliacja M. Jab?o?ska: H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN

  top page [top page]

 212. Application of diagnostic algorithm for wind turbines / Tomasz BARSZCZ // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM, 2008] + CD-ROM. — ISBN 978-83-927690-0-2. — Opis cz??c. wg ok?.S. 33. — Pe?ny tekst na do??czonym CD-ROMie pt.: Application of diagnostic algorithms for wind turbines = Dobór algorytmów diagnostycznych dla turbin wiatrowych. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tytu? przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

  top page [top page]

 213. Application of diagnostic algorithms for wind turbinesDobór algorytmów diagnostycznych dla turbin wiatrowych / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2009 nr 2 s. 7–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 214. Application of existing wells as ground heat source for heat pumps in Poland / Tomasz ?LIWA, Jaros?aw Kotyza // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 s. 3–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 215. Application of {Fe-16Cr} ferritic alloy to interconnector for a solid oxide fuel cell / Tomasz BRYLEWSKI, Makoto Nanko, Toshio Maruyama, Kazimierz PRZYBYLSKI // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2001 vol. 143 iss. 2 s. 131–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr. — Tomasz Brylewski – dod. afiliacja: Tokyo Institute of Technology

  IF

  top page [top page]

 216. Application of GAM additive non-linear models to estimate real estate market valueZastosowanie addytywnych modeli nieliniowych GAM do szacowania rynkowej warto?ci nieruchomo?ci / Janusz D?browski, Tomasz ADAMCZYK // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz In?ynieria ?rodowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2010 vol. 4 no. 2 s. 55–62. — Bibliogr. s. 62, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 217. Application of Grazing Incidence X-Ray Analysis (GIXA) for multilayer systems / Piotr MIETNIOWSKI, Wies?aw POWRO?NIK, Jaros?aw KANAK, Tomasz STOBIECKI, Piotr Ku?wik // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Micha? Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsi?biorstwo Wielobran?owe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 74

  top page [top page]

 218. Application of hardware-in-the-loop for virtual power plant / Tomasz BARSZCZ, Micha? MA?KA // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM, 2008] + CD-ROM. — ISBN 978-83-927690-0-2. — Opis cz??c. wg ok?.S. 34. — Pe?ny tekst na do??czonym CD-ROMie. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Streszcz., Summ. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tytu? przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

  top page [top page]

 219. Application of Hardware-In-The-Loop for Virtual Power PlantZastosowanie technologii Hardware-In-The-Loop w projekcie Wirtualnej Elektrowni / Tomasz BARSZCZ, Micha? MA?KA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 4 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 220. Application of human factor cepstral coefficients to robust recognition of pathological pronunciation in noisy environment / Tomasz ZIELI?SKI, Pawe? Gajda, Marcin Stachura [et al.] // W: ICSES'06 : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, ?ód?, Poland : conference proceedings. Vol. 1 / eds.: Micha? Tadeusiewicz [et al.]. — ?ód? : Technical University of ?ód?. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — S. 241–244. — Bibliogr. s. 244, Abstr.

  top page [top page]

 221. Application of human factor cepstral coefficients to robust recognition of pathological pronunciation in noisy environment / Tomasz ZIELI?SKI, Pawe? Gajda, Marcin Stachura [et al.] // W: ICSES'06 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, ?ód?, Poland : conference proceedings. Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Micha? Tadeusiewicz [et al.]. — ?ód? : Technical University of ?ód?. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 241–244. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 244, Abstr.

  top page [top page]

 222. Application of Kalman filter to noise reduction in multichannel data / Andrzej LE?NIAK, Tomasz DANEK, Marek Wojdy?a // Schedae Informaticae ; ISSN 1732-3916. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello?skiego. Prace Informatyczne. — 2009 vol. 17/19 s. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 223. Application of Kalman filter to noise reduction of magnetotelluric recordings / LE?NIAK Andrzej, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n., 2008]. — S. 453

  top page [top page]

 224. Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka / Tomasz LIPECKI, Wojciech JA?KOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008 s. 239–250. — Bibliogr. s. 250

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 225. Application of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils / Anna Figu?a, Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: IXth International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n., 2008]. — ISBN 978-83-60958-10-0. — S. 26

  top page [top page]

 226. Application of modular diagnostics system in power generation industry / Tomasz BARSZCZ, Lucjan MI?KINA, Tadeusz UHL // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001. — Kraków : Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (,,Problemy In?ynierii Mechanicznej i Robotyki”). — Opis cz??c. wg. ok?. — S. 491–496. — Bibliogr. s. 496, Abstr.

  top page [top page]

 227. Application of Nernst-Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space / Tomasz Sokalski, Peter Lingenfelter, Andrzej LEWENSTAM // W: Electrochemistry in molecular and microscopic dimensions : 53rd annual meeting of the International Society of Electrochemistry jointly organised with GDCh-Fachgruppe Angewandte Elektrochemie : 15–20 September 2002 Düsseldorf, Germany : book of abstracts / ISE [etc.]. — Frankfurt am Main : DECHEMA e. V., 2002. — S. 51

  top page [top page]

 228. Application of Nernst-Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space domains / Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // Electrochemistry Communications ; ISSN 1388-2481. — 2001 vol. 3 iss. 3 s. 107–112. — Bibliogr. s. 112

  IF

  top page [top page]

 229. Application of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processesZastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu matematycznym procesu sedymentacji / W?odzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony ?rodowiska ; ISSN 0324-8461. — 2002 vol. 28 no. 2 s. 59–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 230. Application of non-standard methods of georadar data processing : a case study of landslide investigations at KamionkaZastosowanie niestandardowych metod przetwarzania danych georadarowych na przyk?adzie bada? osuwiska w Kamionce / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, KARCZEWSKI Jerzy, ZI?TEK Jerzy // W: Ochrona i in?ynieria ?rodowiska : zrównowa?ony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica Prof. dra hab. in?. Antoniego Tajdusia. — S. 47, Z1–1. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 231. Application of nonlinear methods to inversion of 1D magnetotelluric sounding data based on very fast simulated annealing / Juliusz MIECZNIK, Marek WOJDY?A, Tomasz DANEK // Acta Geophysica Polonica. — 2003 vol. 51 no. 3 s. 307–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.

  top page [top page]

 232. Application of position-sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction of thin films and multilayers / Piotr MIETNIOWSKI, Wies?aw POWRO?NIK, Jaros?aw KANAK, Piotr MAJ, Tomasz STOBIECKI, Pawe? GRYBO?, W?adys?aw D?BROWSKI // W: E-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 48, Poster A/PII.28

  top page [top page]

 233. Application of probabilistic neural networks for detection of mechanical faults in electric motorsZastosowanie probabilistycznych sieci neuronowych do wykrywania mechanicznych uszkodze? silników elektrycznych / Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Tomasz Romaniuk // Przegl?d Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 8 s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 234. Application of probabilistic neural networks for fault detection in rotating machinery / Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Tomasz Romaniuk // W: Diagnosis of processes and systems / ed. Zdzis?aw Kowalczuk. — Gda?sk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009. — (Control and Computer Science : information technology, control theory, fault and system diagnosis ; vol. 7). — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-926806-3-5. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 235. Application of resonant ultrasound spectroscopy in diagnostics of rings / Tomasz ?UKOMSKI, Tadeusz Stepinski // W: 11th IMEKO TC 10 workshop on Smart diagnostics of structures [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 18–20, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / AGH University of Science and Technology. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na Dysku Flash. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

  top page [top page]

 236. Application of selected balance methods to the evaluation of performance parameters of the extraction back-pressure power unit in a combined heat and power plantZastosowanie wybranych metod bilansowych do oceny efektywno?ci pracy bloku upustowo-przeciwpr??nego elektrociep?owni / Tadeusz TOKARZ, Tomasz Karpiel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 1 s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 237. Application of spectral kurtosis for detection of a tooth crack in the planetary gear of a wind turbine / Tomasz BARSZCZ, Robert B. Randall // Mechanical Systems and Signal Processing ; ISSN 0888-3270. — 2009 vol. 23 s. 1352–1365. — Bibliogr. s. 1364–1365, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 238. Application of spectral kurtosis for diagnostics of machinary : [abstract] / Tomasz BARSZCZ // W: GAMM 2009 [Dokument elektroniczny] : 80th annual meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics : Gda?sk, Poland, 9–13 February 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Gda?sk University of Technology. — [Gda?sk : UT, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM

  top page [top page]

 239. Application of the AutoCAD graphic program to the construction of the computer matrix of the solar line geometrical diagram / Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : September [21–23], 2005, Kočovce. Roč. 14 = Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis cz??c. wg ok?.S. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

  top page [top page]

 240. Application of the AutoCad program to determination of the solar layers and visualization of the limits of terrain isolation / Krzysztof PA?AC, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis cz??c. wg ok?.S. 120–123. — Bibliogr. s. 123

  top page [top page]

 241. Application of the CABRI computer program to geometrical presentations / PA?AC Krzysztof, WIEJA Tomasz // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = Vol. 13 / Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis cz??c. wg ok?.S. 89–96. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 242. Application of the co-current and counter-current sedimentation devices to the simultaneous suspension clarifying and sediments thickening / Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ. — Kraków : Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2004. — 102 s. — (Monographs / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics ; no. 26) ; (Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Bibliogr. s. 93–102

  top page [top page]

 243. Application of the {\em Flash MX} program to visualization of selected metric problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O, Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : September [21–23], 2005, Kočovce. Roč. 14 = Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis cz??c. wg ok?.S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

  top page [top page]

 244. Application of the Flash MX program to computer visualization of the conics constructions in the Monge and Mapping projections / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: 28. Konference o geometrii a grafice : sborník příspěvk\uu : Lednice, 8.–11. září 2008 / Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně. — [Brno : Karel Kovařík, nakladatelství Littera, 2008]. — ISBN 978-80-85763-41-6. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

  top page [top page]

 245. Application of the liquid miscibility gap in metallic glasses / Tomasz KOZIE?, Zbigniew K?DZIERSKI, Anna ZIELI?SKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Pawe? Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr. — to?. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Pawe? Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM

  top page [top page]

 246. Application of the sequential extraction procedure for speciation of selected heavy metals in airborne particulate matter / Ewa Dzik, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 63. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Por?ba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 247. Application of the strip yield model to crack growth predictions for structural steelZastosowanie modelu pasmowego p?yni?cia do prognozowania wzrostu p?kni?? zm?czeniowych z stali konstrukcyjnej / Ma?gorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2010 vol. 57 no. 1 s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 248. Application of thick film technology in solar charge controllers / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Wies?aw Zaraska, Jan KOPROWSKI // W: IMAPS Poland : XXX international conference of IMAPS Poland Chapter 2006 : Kraków 24–27 September 2006 : proceedings / eds. Wies?aw Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak ; Institute of Electron Technology. Cracow Division. — Kraków : IET CD, 2006 + CD-ROM. — Opis cz??c. wg ok?.S. 413–416. — Bibliogr. s. 416, Abstr.

  top page [top page]

 249. Application of thick film technology in solar charge controllersZastosowanie technologii grubowarstwowej w fotowoltaicznych regulatorach ?adowania akumulatorów / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Wies?aw Zaraska, Jan KOPROWSKI // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegl?d Elektroniki. — 2006 R. 47 nr 12 s. 36–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.. — XXX International conference of IMPAS Poland Chapter : the International Microelectronics and Packaging Society : Kraków, 24–27 September 2006. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Ksi??ek Technicznych SIGMA-NOT Spó?ka z o. o., 2006

  top page [top page]

 250. Application of virtual power plant for condition monitoring of power generation unitZastosowanie wirtualnej elektrowni do diagnostyki bloku energetycznego / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4 s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 251. Application of wavelet series to speech analysis / Mariusz ZIÓ?KO, Tomasz Drwi?ga // W: Proceedings of the fourteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowa? matematyki w biologii i medycynie : Leszno n. Warsaw, 17–20 September 2008 / eds. Marek Bodnar, Urszula Fory? ; Department of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. University of Warsaw. — Warsaw : UW. IAMM, [2008]. — ISBN 83-903893-4-7. — S. 146–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

  top page [top page]

 252. Application with rich user interface powered by the GridSpace Virtual Laboratory / Maciej MALAWSKI, Tomasz GUBA?A, Tomasz JADCZYK, Katarzyna Prymula, Irena Roterman, Marian BUBAK // W: KU KDM 2010 : third ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane March 18–19, 2010 : proceedings. — Kraków : ACK Cyfronet, cop. 2010. — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-61433-02-6. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

  top page [top page]

 253. Applications of dust and gas air pollutants spreading stochastic models / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jaros?aw Siewior, Tadeusz TUMIDAJSKI // W: EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18th–19th September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii ?rodowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n., 2006]. — Opis wg ok?.S. 84

  top page [top page]

 254. Application of existing wells as ground heat source for heat pumps in Poland / Tomasz ?LIWA, Jaros?aw Kotyza // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wies?aw Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 42

  top page [top page]

 255. Applications of the Nernst-Planck-Poisson model: strong interference and unbiased selectivity coefficients in ion-selective electrode membranes / Peter Lingenfelter, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6–10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. — [Galway : ESEAC, 2004]. — S. 194. — Bibliogr. s. 194

  top page [top page]

 256. Aproksymacja krzywych sk?adu ziarnowego za pomoc? ró?nych metod statystycznychThe approximation of grain composition curves by various statistical methods / Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika ?l?ska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 257. Aproksymacja krzywych sk?adu ziarnowego za pomoc? bayesowskich estymatorów parametrów w rozk?adzie WeibullaApproximation of particle size composition curves by Bayesian estimators for Weibull distribution function parameters / Tomasz NIEDOBA // Zeszyty Naukowe Politechniki ?l?skiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1795. Górnictwo. — 2008 z. 284 s. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 258. Aproksymacja rozk?adu pr?dko?ci wiatru za pomoc? nieparametrycznych metod statystycznychProximation of wind velocity distribution function by non-parametric statistical methods / Bartosz SOLI?SKI, Tomasz NIEDOBA // W: Konwersja odnawialnych ?róde? energii / red. nauk. Aleksander Lisowski ; Szko?a G?ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydzia? In?ynierii Produkcji. — Warszawa : Wydawnictwo: Wie? Jutra, 2009. — ISBN 83-89503-79-4. — S. 52–58. — Bibliogr.s. 58, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 259. Architectural patterns for the adaptable SOA solution stackWzorce architektoniczne dla adaptowalnego stosu rozwi?za? SOA / Krzysztof ZIELI?SKI, Marek PSIUK, Tomasz SZYD?O, Robert SZYMACHA // W: Kierunki dzia?alno?ci i wspó?praca naukowa Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materia?y konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Pi?at. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 260. Architecture and performance of RPC-based distributed vibration monitoring and diagnostic system / Tomasz BARSZCZ // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2009 vol. 42 s. 532–541. — Bibliogr. s. 540–541, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 261. Architektura oraz mo?liwo?ci przetwarzania i interpretacji profilowa? geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinProcessing and interpretation of well log data using the Geo-Win system / Jadwiga JARZYNA, Maria BA?A, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, W?adys?aw Twaróg [et al.] // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 191–192. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw w?glowodorowych ze ?róde? krajowych – innowacje i osi?gni?cia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 262. ART-type artificial neural networks applications for classification of operational states in wind turbines / Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Mateusz Wójcik // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 10th International Conference, ICAISC 2010 : Zakopane, Poland, June 13–17, 2010, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; 6114). — ISBN-10 3-642-13231-6 ; ISBN-13 978-3-642-13231-5. — S. 11–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0


  top page [top page]

 263. Artificial neural networks application to calculate parameter values in the magnetotelluric method / Andrzej Bielecki, Tomasz DANEK, Janusz Jagodzi?ski, Marek Wojdy?a // W: Computational Science – ICCS 2007 : 7th international conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 2 / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4488). — ISBN-10 3-540-72585-7 ; ISBN-13 978-3-540-72585-5. — S. 558–561. — Bibliogr. s. 561, Abstr. — to?. W: Computational Science – ICCS 2007 [Dokument elektroniczny] : 7th International Conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4487, LNCS 4488, LNCS 4489, LNCS 4490). — ISBN 978-3-540-72583-1 ; ISBN 978-3-540-72585-5 ; ISBN 978-3-540-72587-9 ; ISBN 978-3-540-72589-3. — S. 558–561. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 561, Abstr. — Publikacja zawarta w Pt. 2

  top page [top page]

 264. Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materialsAspekty projektowania uk?adów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BRO?EK, Tomasz GAWENDA, Zdzis?aw Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównowa?onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4 s. 59–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 15.0

  IF

  top page [top page]

 265. Aspekty fizyczne i rozwój obrazowania magnetyczno-rezonansowego[Physical aspects and development of magnetic and resonance imaging] / Henryk FIGIEL, Tomasz Skórka // W: XL Zjazd fizyków polskich = 40th General meeting of Polish physicists : Kraków, 6–11 wrze?nia 2009 : program i streszczenia = programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanis?aw Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [S. l. : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-924262-3-3. — S. 32

  top page [top page]

 266. Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metod? IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanis?aw MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 267. Aspekty prawne zapewnienia bezpiecze?stwa informacji cyfrowej[Legal aspects of ensuring digital information security] / Tomasz PE?ECH // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Cz?stochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2004 R. 4 nr 6 s. 99–106. — Bibliogr. s. 106

  top page [top page]

 268. Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method / Eliza Kaltenberg, Anna KLESZCZEWSKA, Justyna FLIS, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: IXth International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n., 2008]. — ISBN 978-83-60958-10-0. — S. 40

  top page [top page]

 269. Assessement of the properties of the Flash MX program in presentation of solid geometry problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics. Sborník příspěvk\uu. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [S. l. : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička, cop. 2007]. — ISBN 978-80-7375-249-1. — S. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

  top page [top page]

 270. Assessment of application of the AutoCad graphic program in the record of architectonic survey of antique objects by means of the triangulation method / Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis cz??c. wg ok?.S. 176–179. — Bibliogr. s. 179

  top page [top page]

 271. Assessment of diagnostic features in the Coronary Artery Disease (CAD) by application of statistical methods and neural networks / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Aldona Dembi?ska-Kie?, Ryszard TADEUSIEWICZ, Tomasz LECH // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2004 vol. 8 no. 2 s. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

  top page [top page]

 272. Assessment of the relation between cardiac function and left ventricle long-axis orientation in murine model of heart failure / Magdalena JAB?O?SKA, Tomasz Skórka, Urszula Tyrankiewicz, Henryk FIGIEL // W: XLIII Polish seminar on Nuclear magnetic resonance and its applications [Dokument elektroniczny] : Kraków, 1–2 December 2010 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Henryk Niewodnicza?ski Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences. — Kraków : INP, 2010. — (Report ; no. 2046/P). — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dost?pu: {http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2010/2046.pdf?lang=pl} [2010-12-08]. — Bibliogr. s. 18. — Afiliacja dod. M. Jab?o?skiej: INP PAN

  top page [top page]

 273. ATAMS 2001 : advanced technologies, applications and market strategies for 3G : Cracow, Poland June 17–20, 2001 : proceedings / ed. Wies?aw LUDWIN, Andrzej R. PACH, Tomasz ZBIE?EK. — Cracow : Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2001. — IV, 356 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 274. ATLAS Data Challenges in GRID environment on CYFRONET cluster / Tomasz BO?D, Anna Kaczmarska, Tadeusz Szymocha // W: Grid computing : first European across grids conference : Santiago de Compostela, Spain, February 13–14, 2003 : revised papers / eds. Francisco Fernández Rivera, [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science / eds. G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen ; 2970). — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 275. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Ni?u PolskimAtlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPA?SKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KU?NIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBO?, Jan Szewczyk, Andrzej Soko?owski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HA?ADUS, Jaros?aw KANIA, Krzysztof Kurzyd?owski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ?LIWA, Roman Ney, Beata K?pi?ska, Wies?aw Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANA?, Wojciech SOLARSKI, Bogus?aw MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanis?aw NAGY, Krzysztof Szama?ek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Koz?owski, Zdzis?aw Malenta, Aneta Sapi?ska-?liwa, Anna SOWI?D?A?, Jaros?aw Kotyza, Krzysztof P. Leszczy?ski, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo ?rodowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska. Zak?ad Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.. — Na ok?. tyt.: Atlas zasobów geotermanych na Ni?u Polskim. Formacje mezozoiku

  top page [top page]

 276. Atrakcje geoturystyczne Geostrady ?rodkowosudeckiejGeotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada / Tomasz BARTU?, Wojciech MASTEJ, Marek ?ODZI?SKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 43–60. — Bibliogr. s. 58–60, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 277. Atrakcje geoturystyczne Geostrady WschodniosudeckiejGeotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada / Tadeusz S?OMKA, Marek DOKTOR, Tomasz BARTU?, Wojciech MASTEJ, Marek ?ODZI?SKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–72

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 278. Atrakcje geoturystyczne Geostrady ZachodniosudeckiejGeotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada / Marek ?ODZI?SKI, Wojciech MAYER, Micha? STEFANIUK, Tomasz BARTU?, Wojciech MASTEJ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 19–42. — Bibliogr. s. 39–42, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 279. Attractors of iterated function systems and Markov operators / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Abstracts and Applied Analysis. — 2003 vol. 8 s. 479–502. — Bibliogr. s. 501–502

  top page [top page]

 280. Augmented reality interface for visualization of volumetric medical data / Tomasz Hachaj, Marek R. OGIELA // W: Image processing and communications challenges 2 / ed. Ryszard S. Chora?. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Advances in Intelligent and Soft Computing ; ISSN 1867-5662 ; 84). — ISBN 978-3-642-16294-7. — S. 271–277. — Bibliogr. s. 277, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 7.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 281. AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnie? zwi?zanych z powierzchni? topograficzn?AutoCAD applications to selected problems related to topographic surface / Andrzej KOCH, Krzysztof PA?AC, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki In?ynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Stanowi cz??ciowo kontynuacj?: Materia?y Seminarium Geometrii i Grafiki In?ynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 z. 7 s. 19–24. — Summ.. — Materia?y seminarium geometrii i grafiki in?ynierskiej : czerwiec 1999. — Gliwice : PTGiGI, 1999

  top page [top page]

 282. Automatic detection and lesion description in cerebral blood flow and cerebral blood volume perfusion maps / Tomasz HACHAJ, Marek R. OGIELA // Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology (formerly the Journal of VLSI Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology) ; ISSN 1939-8018. — 2010 vol. 61 no. 3 s. 317–328. — Bibliogr. s. 327–328, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 283. Automatic estimation of the intima-media thickness of the common carotid artery / Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI, Aimé Lay-Ekuakille // W: SPA 2009 : signal processing : algorithms, architectures, arrangements, and applications : Pozna?, 24–26th{} September 2009 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section, Chapters Signal Processing, Circuits and Systems. — Pozna? : University of Technology, 2009 + CD-ROM. — ISBN-13 978-83-62065-00-4. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.

  top page [top page]

 284. Automatic estimation of the intima-media thickness of the common carotid arteryAutomatyczna estymacja grubo?ci b?ony wewn?trznej i ?rodkowej t?tnicy szyjnej / Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI, Aimé Lay-Ekuakille // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegl?d Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 3 s. 109–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 285. Automatic flow building for component Grid applications / Marian BUBAK, Kamil Górka, Tomasz Guba?a, Maciej MALAWSKI, Katarzyna ZAJ?C // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th international conference, PPAM 2003 : Cz?stochowa, Poland, September 7–10, 2003 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3019). — S. 804–811. — Bibliogr. s. 811, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 286. Automatic recognition of pathological phoneme production / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELI?SKI, Tomasz Wo?niak, Stanis?aw Grabias, Daniel Król // Folia Phoniatrica et Logopaedica ; ISSN 1021-7762. — 2008 vol. 60 no. 6 s. 323–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 287. Automatic speech recognition system based on wavelet analysis / Mariusz ZIÓ?KO, Jakub GA?KA, Bartosz ZIÓ?KO, Tomasz JADCZYK, Dawid Skurzok, Jan WICIJOWSKI // W: ICSC 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE Fourth International Conference on Semantic Computing : Carnegie Mellon University : Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 22–24 September 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [S. n. : s. l., 2010]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-0-7695-4154-9. — S. 450–451. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 451, Abstr.

  top page [top page]

 288. Automatyczna detekcja elementów asymetrii w dynamicznych mapach CBF perfuzji mózgowejAutomatic detection of asymmetry elements in dynamic CBF brain perfusion maps / Tomasz HACHAJ // Elektrotechnika i Elektronika : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tyt. poprz.: Elektrotechnika. — 2008 t. 27 z. 2 s. 76–83. — Bibliogr. s. 82–83, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 289. Automatyczna ocena zaburze? emisji g?osu b?d?cych wynikiem procesów neurodegeneracyjnych w oparciu o analiz? wyizolowanych g?osekAutomatic classification of voice disorders induced by neurodegenerative disease based on isolated sounds analyses / Tomasz ORZECHOWSKI, Katarzyna CHMURZY?SKA, Piotr RADKOWSKI // Automatyka : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 91–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 290. Automatyczna ocena zaburze? realizacji g?osek w dyzartriiAutomatic assessment of distortions in isolated sounds in dysarthia disease / Tomasz ORZECHOWSKI, Katarzyna CHMURZY?SKA, Piotr RADKOWSKI, Andrzej IZWORSKI // Speech and Language Technology = Technologia Mowy i J?zyka / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddzia? w Poznaniu ; ISSN 1895-0434. — 2008 vol. 11 s. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 0.0


  top page [top page]

 291. Awaryjno?? transformatorów energetycznych – na przyk?adzie elektrowni ?agiszaEmergency problems of transformers – based on power station ?agisza / Marek Krzy?owski, Tomasz Kuczek, Micha? Kyrcz, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15 s. 139–145. — Biobliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kó? Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Go?dasza przy wspó?pr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 292. Azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej bezchromowej z wytworzon? warstw? martenzytu odkszta?ceniowegoGlow discharge nitriding of chromium-free austenitic steel with a pre-formed deformation martensite layer / Jerzy Jele?kowski, Tomasz Borowski, Stanis?aw J. SKRZYPEK, Tadeusz Wierzcho? // Zeszyty Naukowe Politechniki ?wi?tokrzyskiej. Mechanika; ISSN 0239-4979. — 2005 z. 82 s. 169–177. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.. — III Szko?a letnia in?ynierii powierzchni : zbiór wyk?adów i komunikatów : Kielce–Ameliówka, 23–25 wrze?nia 2004 r. / Politechnika ?wi?tokrzyska. — Kielce : P?w, 2005

  top page [top page]

 293. B2R: an algorithm for converting Bayesian networks to sets of rules / Bart?omiej ?NIE?Y?SKI, Tomasz ?ukasik, Marek Mierzwa // W: Database and expert systems applications : 21st international conference, DEXA 2010 : Bilbao, Spain, August 30 – September 3, 2010 : proceedings, Pt. 2 / eds. Pablo García Bringas, Abdelkader Hameurlain, Gerald Quirchmayr. — Berlin ; Heildelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6262). — ISBN-10 3-642-15250-3 ; ISBN-13 978-3-642-15250-4. — S. 177–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0


  top page [top page]

 294. Badania akcelerometryczne wybranych punktów uk?adu ruchuAccelerometric testing of selected points of the human locomotor system / El?bieta Szczygie?, Sylwia Król, Pawe? Grzebie?, Tomasz KORBIEL, Tadeusz Mazur // Rehabilitacja Medyczna = Medical Rehabilitation ; ISSN 1427-9622. — 2010 t. 14 nr 3 s. 8–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 295. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena[Diagnostic research with use of Barkhausen efect] / Tomasz KORBIEL // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2007 nr 1 s. 20–21

  top page [top page]

 296. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena[Diagnostic research with use of Barkhausen efect] / Tomasz KORBIEL // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2007 nr 2 s. 41–43. — Bibliogr. s. 43. — Doko?czenie art. z nru 1

  top page [top page]

 297. Badania dynamiki wyci?gu szybowegoTesting of shaft hoist dynamics / Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // W: Bezpiecze?stwo pracy urz?dze? transportowych w górnictwie : IV mi?dzynarodowa konferencja : Ustro?, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Bada? i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — L?dziny : CBiDGP, [2008]. — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 83-922183-88. — S. 287–296. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 298. Badania eksperymentalne i modelowanie wzrostu p?kni?? zm?czeniowych po przeci??eniu w stali konstrukcyjnejExperimental tests and modelling of fatigue crack growth after overloads on structural steel / Andrzej SKORUPA, Ma?gorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesi?ta] konferencja naukowa. T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Nied?wiedzki ; Katedra Urz?dze? Technologicznych i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 237–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 299. Badania eksploatacyjne nowej generacji zmechanizowanej ?cianowej obudowy Glinik-13/22-POz w kopalni ,,Murcki”Exploitation investigations on new generation of longwall powered support Glinik-13/22-PZOz at ,,Murcki” / Adam KLICH, Jan PTAK, Tomasz Czapik, Waldemar Lisiecki // Wiadomo?ci Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 7–8 s. 307–313. — Bibliogr. s. 313. — Summ., Streszcz., Rez.

  top page [top page]

 300. Badania eksploatacyjne ruchomych belek odbojowych górniczych wyci?gów szybowychExploitation tests of movable fender beams of mine shaft hoists / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: ,,Modelowanie w mechanice” : XXXIX [trzydziesty dziewi?ty] sympozjon PTMTS : 14–18.02.2000 Wis?a : streszczenia referatów / kol. red. Witold Gutkowski [et al.] ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddzia? Gliwice ; Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika ?l?ska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000. — S. 131. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 301. Badania energoch?onno?ci procesu mielenia oraz podatno?ci na rozdrabnianie sk?adników litologicznych polskich rud miedziInvestigation of grinding process energy consumption and grindability of lithologic components of Polish copper ores / Tadeusz TUMIDAJSKI, Ewelina Kasi?ska-Pilut, Tomasz GAWENDA, Zdzis?aw Naziemiec, Rados?aw Pilut // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównowa?onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1 s. 61–72. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 15.0

  IF

  top page [top page]

 302. Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / S?awomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JA?KOWSKI, Monika ?ÓJ, Miko?aj SKULICH // Zeszyty Naukowe Politechniki ?l?skiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wis?a, 20–22 czerwca 2007 / Wydzia? Górnictwa i Geologii Politechniki ?l?skiej, G?ówna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony ?rodowiska Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Mi?dzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki ?l?skiej, 2007

  top page [top page]

 303. Badania jako?ci stopów aluminium produkowanych w Alumetal K?ty S. A.[Investigations of the aluminium alloys quality produced in Alumetal K?ty Company] / Stanis?aw RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof B?asiak, Tomasz Kli? // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji ?wi?ta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydzia? Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2004]. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67

  top page [top page]

 304. Badania kompakcji pokrywy osadowej ?rodkowej i pó?nocnej PolskiInvestigations of compaction of sedimentary cover of central and northern Poland / Micha? STEFANIUK, Maciej BOROWIEC, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MA?KOWSKI // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, z?o?owych i ochronie ?rodowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 215–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

  top page [top page]

 305. Badania koncentracji bromu w solach kamiennych z?o?a boche?skiegoStudy of bromine contents in salt deposit of Bochnia (Badenian, southern Poland) / Tomasz TOBO?A // Przegl?d Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 8 s. 688–693. — Bibliogr. s. 693. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 306. Badania kwasowo?ci modyfikowanych materia?ów warstwowych jako katalizatorów DeNOxA comparison of acidity of modified montmorillonites / Danuta OLSZEWSKA, Tomasz Obrochta // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jod?owski ; kom. nauk.: Bronis?aw Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

  top page [top page]

 307. Badania laboratoryjne procesu ?adowania frezuj?cymi organami ?limakowymiLaboratory tests of loading process by cutting components of cutter-loader / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // W: KOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpiecze?stwo – efektywno?? – niezawodno?? : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozie? ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — ISBN 978-83-60708-46-0. — S. 387–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 308. Badania laboratoryjne ruchomych belek odbojowychLaboratory tests of movable fender beams / Tomasz ROKITA, Pawe? Kot // W: Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wie? wyci?gowych wspó?pracuj?cych z tymi belkami : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 14). — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 309. Badania laboratoryjne wp?ywu siarkowodoru na rury ok?adzinowe z w?ókien szklanych w symulowanych warunkach otworowychLaboratory research in simulated well conditions of hydrogen sulphide impact on fiberglass casing / Tomasz ?LIWA, S?awomir WYSOCKI // Technika Poszukiwa? Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 1 s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 310. Badania lamelowego wymiennika ciep?aExperimental study of plate-fin-and-tube heat exchangers / Dawid TALER, Tomasz Sobota // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Mechanika ; ISSN 1897-6328. — 2001 R. 98 z. 5-M s. 239–247. — Bibliogr. s. 247, Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 311. Badania magnetotelluryczne w KarpatachMagnetotelluric surveys in the Carpathians / Tomasz Czerwi?ski, Andrzej Gajewski, Wojciech KLITY?SKI, Juliusz MIECZNIK, Micha? STEFANIUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 543–559. — Bibliogr. s. 558–559, Summ.

  top page [top page]

 312. Badania magnetotelluryczne w Karpatach : zarys historii, stan aktualny i perspektywyMagnetotelluric survey in the Carpathians : [an outline of history, state of the art and prospects] / Tomasz Czerwi?ski, Micha? STEFANIUK // Geofizyka : biuletyn informacyjny / Przedsi?biorstwo Bada? Geofizycznych ; ISSN 1733-9197. — 2005 nr 1 s. 40–65. — Bibliogr. s. 62–65, Abstr., Summ. — Tytu? ang. s. 57

  top page [top page]

 313. Badania magnetotelluryczne w rozpoznawaniu wg??bnej budowy wysadu[Magnetotelluric survey to study the deep structure of salt domes] / Tomasz Czerwi?ski, Micha? STEFANIUK // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wies?awa Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi?. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN 83-89174-71-5. — S. 93–102

  top page [top page]

 314. Badania martwic wapiennych w obr?bie ?ródliskowych torfowisk kopu?owych we wschodniej Polsce[Studies in calcareous tufa in spring peat bogs of Eastern Poland] / Rados?aw Dobrowolski, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Krystyna Ba?aga, Tomasz Durakiewicz, Anna Pazdur // W: Geochronologia Górnego Czwartorz?du Polski w ?wietle datowania radiow?glowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Wroc?aw : WIND – J. Wojewoda, 1999. — S. 179–197. — Bibliogr. s. 196–197

  top page [top page]

 315. Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli ,,Bochnia”Study of tectonic mesostructures in the “Bochnia” Salt Mine, South Poland / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBO?A // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2 s. 85–98. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 316. Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przyk?ad z Zapadliska Przedkarpackiego[Calibration of well logs using mineralogical data: example from the Carpathian Foredeep] / Jan ?rodo?, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-4-7. — S. 122

  top page [top page]

 317. Badania mineralogiczno-gemmologiczne ko?ci s?oniowej na przyk?adzie ciosów s?onia afryka?skiego i mamuta syberyjskiegoComparative mineralogical-gemmological studies of ivory from an African elephant and a Siberian mammoth / Magdalena DUMA?SKA-S?OWIK, Jerzy FIJA?, Adam GAWE?, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Tomasz Sito // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 49–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setn? rocznic? urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 wrze?nia 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowro?ski, Tadeusz Szyd?ak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energi?. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 318. Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno ko?o TarnobrzegaModelling of hydrogeological consequences of the closure of native sulphur open-pit mine Piaseczno near Tarnobrzeg / Andrzej HA?ADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2 s. 75–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

  LF

  top page [top page]

 319. Badania nad oddzia?ywaniem emisji komunikacyjnych na otaczaj?ce ?rodowisko na przyk?adzie lotniska w Balicach ko?o KrakowaInvestigation of transport emission on the surrounding environment – an example of the Kraków Balice airport / Jan TARKOWSKI, Marek SIKORA, Wies?awa Mucha, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, z?o?owych i ochronie ?rodowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 405–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

  top page [top page]

 320. Badania nad procesem ci?gnienia drutów z aluminium i jego stopówWire drawing process investigation of aluminium wires and its alloys / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Micha? JAB?O?SKI, ?ukasz Dziduch, Tomasz Popis // Hutnik Wiadomo?ci Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne po?wi?cone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 50–52. — Bibliogr. s. 52. — III Mi?dzynarodowa konferencja ci?garska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ci?gnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Cz?stochowska. Wydzia? In?ynierii Procesowej, Materia?owej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Ci?garskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Ksi??ek Technicznych SIGMA-NOT Spó?ka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 321. Badania nap?dów kolei linowychTestings of drive systems of cableway installations / Marian WÓJCIK, Jaros?aw KONIECZNY, Andrzej PODSIAD?O, Tomasz ROKITA // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38 s. 98–104. — Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI mi?dzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jako??, niezawodno?? oraz bezpiecze?stwo lin i urz?dze? transportu linowego” pt. ,,Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

  top page [top page]

 322. Badania naukowe i kszta?cenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalno?ci naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska w Akademii Górniczo-HutniczejScientific research and education of petroleum geologists in the history of development of the petroleum-geology speciality at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, University of Mining and Metallurgy / Wac?aw BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KU?MIEREK, Tomasz MA?KOWSKI, Kazimierz S?UPCZY?SKI, Wojciech STRZETELSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 741–791. — Bibliogr. s. 768–788, Summ.

  top page [top page]

 323. Badania nowych konstrukcji wielostrumieniowych urz?dze? sedymentacyjnychThe investigations of new constructions of lamella settlers / Józef G?GA, W?odzimierz Piotr KOWALSKI, Rafa? MI?SO, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie ?elaza i stali : II [druga] konferencja naukowo-techniczna : Raba Ni?na k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materia?y konferencyjne / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego. Oddzia? w Krakowie [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2000. — Opis wg ok?. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 324. Badania odporno?ci na zu?ycie pow?ok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe research of resistance on abrasive wear of films have been obtained by chemical vapour deposition (CVD) / Tomasz MADEJ, Anna RYNIEWICZ // W: Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych w?a?ciwo?ciach : materia?y konferencji naukowo-technicznej : Rzeszów–Bystre, 2001 / red. Mieczys?aw Korzy?ski ; Politechnika Rzeszowska im. I. ?ukasiewicza, Wytwórnia Sprz?tu Komunikacyjnego “PZL Rzeszów”. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. — ISBN 83-7199-175-4. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84

  top page [top page]

 325. Badania promieniotwórczo?ci o?rodka skalnego w celu rozpoznania geologicznego oraz oceny bezpiecze?stwa radiacyjnego ?rodowiskaGeological exploration and assessment of radiation hazard as reason of radioactivity analysis in geological environment / Jan Swako?, Tomasz ZORSKI // W: Geofizyka w in?ynierii i ochronie ?rodowiska dla potrzeb samorz?dno?ci lokalnej : konferencja : D?be, marzec 2001 / red. Jadwiga Jarzyna ; Pa?stwowy Instytut Geologiczny ; Zak?ad Geofizyki Wydzia?u Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : [s. n., wyd. 2000]. — S. 191–211. — Bibliogr. s. 210–211, Abstr.

  top page [top page]

 326. Badania przemys?owe ruchomych belek odbojowych oraz trzonu wie?y wyci?gowej w szybie Bartosz II KWK ,,Katowice–Kleofas”[Industrial testing of movable fender beams and the overwind structure in the shaft Bartosz II in the coal mine Katowice–Kleofas] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyci?gów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 39–57

  top page [top page]

 327. Badania przep?ywowo-cieplne krzy?owo-pr?dowego wymiennika ciep?a o powierzchni rozwini?tej[Thermal-hydraulic investigation of the cross-flow heat exchanger with enhanced heat transfer surface] / Stanis?aw GUMU?A, Dawid TALER, Tomasz Sobota // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materia?y XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Ko?cielisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk ?ywio?]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

  top page [top page]

 328. Badania ruroci?gów i walczaków w Elektrowni Turów S. A. metod? szumu Barkhausena z wykorzystaniem transformaty falkowej i trójwymiarowych obrazów magnetycznych IBNInspection of pipelines and boilers in Turów Power Plant by the three dimensional magnetic imaging – IBN obtained from the wavelet transform of the Barkhausen noise signal : new analysis – new paradigms / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Janusz Jab?o?ski, Jan Wyszy?ski // Zeszyty Problemowe : badania nieniszcz?ce / Polskie Towarzystwo Bada? Nieniszcz?cych i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5 s. 241–246. — Bibliogr. s. 243–244, Summ.. — 29 KKBN : 29 [Dwudziesta dziewi?ta] Krajowa Konferencja Bada? Nieniszcz?cych : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Bada? Nieniszcz?cych i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

  top page [top page]

 329. Badania rzeczoznawcze prowadzone przez Katedr? Transportu Linowego AGH na przyk?adzie rozwi?za? technicznych urz?dze? hamuj?cych na wolnych drogach przejazduExpertise tests carried out by the Department of Rope Transport on the example of new technical solutions of emergency braking devices at overwind travels / Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // W: Wybrane problemy bezpiecze?stwa w górnictwie polskim = Selected problems of safety in Polish mining / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. Wydzia? In?ynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 39). — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII mi?dzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jako??, niezawodno?? oraz bezpiecze?stwo lin i urz?dze? transportu linowego” pt. ,,Metodyka poprawy bezpiecze?stwa transportu pionowego w polskich zak?adach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.S. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 330. Badania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowymStructural investigations of surface layers of corundum ceramics subjected to shot peening warried out in a texture test / Feliks STALONY-DOBRZA?SKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Pawe? Ostachowski // Rudy i Metale Nie?elazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 829–836. — Bibliogr. s. 836. — VII konferencja naukowa Odkszta?calno?? metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [?a?cut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Metali Nie?elaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 331. Badania symulacyjne modelu transmisji szerokopasmowej PLC w domowych instalacjach elektrycznych 230/400 VThe simulation research of the model of broadband PLC transmission in home's electrical systems 230/400 V AC / ?ukasz ZBYDNIEWSKI, Tomasz ZIELI?SKI, Pawe? TURCZA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii ,,Metrologia – narz?dzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 wrze?nia 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na ok?. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

  top page [top page]

 332. Badania tribologiczne biokompatybilnych warstw otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe tribology tests of biocompatible layers have been obtained by chemical vapour deposition / Anna RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: V Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczys?awa Korzy?skiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : [s. n.], 2000. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 5). — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210

  top page [top page]

 333. Badania tribologiczne materia?ów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznychThe tribological research of the dental materials used in prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Pa?stwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2005 R. 36 nr 6 s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 334. Badania tribologiczne materia?ów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznych[Tribological studies of dental materials used in prosthetic reconstructions] / Anna Ryniewicz, Andrzej Gala, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ // W: EPA 2005 : a vision of modern prosthodontics : 29th annual conference of the European Prosthodontic Association ; 23rd annual conference of the Polish Prosthodontic Association : September 1–3, 2005, Pozna?, Poland. — Pozna? : Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, [2005]. — ISBN 83-60187-13-4. — S. 30

  top page [top page]

 335. Badania tribologicznych w?a?ciwo?ci mono- i dwuwarstwowych napoin z br?zu {CuSn6}Tribological tests of properties of mono- and two- layer weld pads of bronze {CuSn6} / Stanis?aw KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Pa?stwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

  top page [top page]

 336. Badania wielostrumieniowej sedymentacji wspó?pr?dowejThe investigations of a lamella concurrent sedimentation process / W?odzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // In?ynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet In?ynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: In?ynieria Chemiczna. — 2001 t. 22 z. 3C s. 777–782. — Bibliogr. s. 782

  IF

  top page [top page]

 337. Badania w?asno?ci neutronowych próbek ska? formacji mioce?skiej przedgórza KarpatA study of neutron properties of rock samples taken from Miocen formation of foreland of Carpathians / Andrzej BOLEWSKI, Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 713–716. — Bibliogr. s. 716, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji z?ó? w?glowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 338. Badania w?asno?ci tribologicznych napoin wielowarstwowych z br?zu {CuSn6} nak?adanych na pod?o?e stalowe metod? MIGTribological tests of multilayer {CuSn6} bronze welds padded on the steel base by the MIG method / Andrzej SKORUPA, Stanis?aw KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // Przegl?d Spawalnictwa / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2007 [R.] 79 nr 8 s. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.. — Nowe materia?y i technologie w spajaniu : 49. krajowa konferencja spawalnicza : Szczecin, 4–7 wrze?nia 2007 / pod red. Jerzego Nowackiego ; Politechnika Szczeci?ska. Instytut In?ynierii Materia?owej. Zak?ad Spawalnictwa. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007

  top page [top page]

 339. Badania wp?ywu k?ta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na pr?dko?? sedymentacji w procesie zag?szczania zawiesinResearch of the influence of the angle of inclination of the multi flux lamella on the sedimentation velocity in process of sedimentation concentration / W?odzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Bia?ostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9 s. 261–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 340. Badania wychyle? wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta PolkowiceThe investigation of high apartment buildings inclinations on protection pillar of Polkowice City / Mieczys?aw JÓ?WIK, Wojciech JA?KOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzgl?dnieniem problematyki towarzysz?cej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta pi?ta] Zimowa Szko?a Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 341. Badania zawarto?ci bromu w bade?skich solach kamiennych z?o?a Siedlec–MoszczenicaStudy of bromine contents in the Badenian salts of Siedlec–Moszczenica deposit / Tomasz TOBO?A // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1 s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

  top page [top page]

 342. Badania zawarto?ci metali ci??kich w glebach gminy O?wi?cim przy u?yciu GIS[Research of dependence heavy metals contents in soil with applying GIS methods in O?wi?cim district] / Tomasz BARTU? // W: Spatial information management in the new millennium = Zarz?dzanie informacj? przestrzenn? w nowym tysi?cleciu : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / Wydzia? Techniki Uniwersytetu ?l?skiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 86–96

  top page [top page]

 343. Badania zawarto?ci metali ci??kich w glebach gminy O?wi?cim przy u?yciu GIS[Research of dependence heavy metals contents in soil with applying GIS methods in O?wi?cim district] / Tomasz BARTU? // W: Spatial information management in the new millennium = Zarz?dzanie informacj? przestrzenn? w nowym tysi?cleciu / red. Gra?yna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydzia? Techniki Uniwersytetu ?l?skiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 344. Badania zbrojenia szybowego w oparciu o globalny wspó?czynnik t?umieniaTesting of shaft reinforcement using global attenuation coefficient / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 1 s. 27–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 345. Badanie (weryfikacja) w?asno?ci baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego[Knowledge base analysis (verification) with use of coloured Petri nets] / Marcin SZPYRKA, Antoni LIG?ZA, Tomasz SZMUC // W: In?ynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 1 / pod red. Zdzis?awa Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2000. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126

  top page [top page]

 346. Badanie dok?adno?ci instrumentów RTK GNSS w oparciu o standard ISO 17123-8Examination of the accuracy of RTK GNSS receivers based on ISO 17123-8 standard / Tomasz OWERKO // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19 s. 341–350. — Bibliogr. s. 349, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61576-09-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 347. Badanie drga? konstrukcji in?ynierskich przy u?yciu naziemnego radaru interferometrycznegoExamination of engineering construction vibration using ground-based interferometric radar / Przemys?aw KURAS, Tomasz OWERKO // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX konferencja naukowa doktorantów = IX PhD students' scientific conference : Szklarska Por?ba, 25–27 maja 2009 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc?awskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 126. Konferencje ; nr 53 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wroc?aw University of Technology ; no. 126. Conferences ; no. 53). — S. 162–171. — Bibliogr. s. 170–171

  top page [top page]

 348. Badanie koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych z?o?a BochniStudy of potassium and magnesium contents in salt deposit Bochnia (southern Poland) / Tomasz TOBO?A // Przegl?d Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 12 s. 1163–1168. — Bibliogr. s. 1168, Summ.

  top page [top page]

 349. Badanie pow?ok termoelementów na zwil?alno?? podczas k?pieli w stopach aluminium, miedzi, mosi?dzu i br?zuExamination of thermocouple coating on wettability during bathing in aluminum, copper, brass and bronze alloys / Pawe? MADEJSKI, Tomasz SIWEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 10 s. 1243–1247. — Bibliogr. s. 1247, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 350. Badanie procesu kruszenia z zamkni?tym obiegiem materia?uResearch of crushing process with closed material cycle / Zdzis?aw Naziemiec, Tomasz GAWENDA // W: Kruszywa mineralne = Mineral aggregates : surowce – rynek – technologie – jako?? = natural resources – market – technology – quality : Szklarska Por?ba, 18–20 kwietnia 2007 r. / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc?awskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 119. Seria: Konferencje ; nr 48). — S. 107–116. — Bibliogr. s. 116

  top page [top page]

 351. Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przyk?adzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 352. Badanie stabilno?ci okre?lenia wspó?rz?dnych punktu w pomiarach GPS-RTKTesting the stability of determination of point coordinates in GPS-RTK measurements / Tomasz LIPECKI, Wojciech JA?KOWSKI // Przegl?d Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2001 R. 73 nr 6 s. 18–22. — Bibliogr. s. 21–22

  top page [top page]

 353. Baza danych oraz szczegó?owy model geologiczny 3D dla podziemnego sk?adowania {CO_{2}} w rejonie Be?chatowa na przyk?adzie struktury BudziszewicDatabase and detailed 3D geological model for {CO_{2}} underground storage in the Be?chatów region, a case study of the Budziszewice structure / Jacek Che?mi?ski, ?ukasz Nowacki, Bartosz PAPIERNIK, Maciej Tomaszczyk // Biuletyn Pa?stwowego Instytutu Geologicznego / Pa?stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (1): Z?o?a kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation s. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 4.0


  top page [top page]

 354. Bearings fault detection in gas compressor with high impulsive noise level / Tomasz BARSZCZ, Rados?aw Zimroz, Adam JAB?O?SKI, Walter Bartelmus // W: CM2010/MFPT2010 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies 2010 : 22–24 June, 2010, England. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Great Britain : Coxmoor Publishing, Co., 2010]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-1-901892-33-8. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.

  top page [top page]

 355. Betony ogniotrwa?e na spoiwie ilasto-hydraulicznym[Refractory castables with clay-hydraulic bond] / Andrzej KLOSKA, Halina MI?CZY?SKA, Tomasz Koz?owski // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 wrze?nia 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew P?dzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 86

  top page [top page]

 356. Betony ogniotrwa?e na spoiwie ilasto-hydraulicznymRefractory castables with clay-hydraulic bond / Andrzej KLOSKA, Halina MI?CZY?SKA, Tomasz Koz?owski // W: Post?py technologii ceramiki, szk?a i budowlanych materia?ów wi???cych = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materia?y III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference] : Zakopane 20–23 wrze?nia 2001. [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. P?dzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddzia? w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — S. 317–320. — Bibliogr. s. 320, Abstr.

  top page [top page]

 357. BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka W?ODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2 s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ. — to?. Na CD-ROM-ie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 358. Bezpo?rednie i po?rednie czynniki kszta?tuj?ce wielko?? kapita?u[Direct and indirect elements formative capital size] / Tomasz DZIUBI?SKI, Stanis?aw MYSZA // W: Bud?etowanie dzia?alno?ci jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materia?y konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarz?dzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarz?dzania Finansami Wydzia?u Zarz?dzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

  top page [top page]

 359. Bezprzewodowe systemy pomiarowe dla potrzeb diagnostyki strukturalnejWireless measuring systems for SHM / Tomasz BOJKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 360. Bezprzewodowy system monitorowania mostów[Wireless system of bridge monitoring] / Tadeusz UHL, Piotr KUROWSKI, Artur Hanc, Krzysztof Tworkowski, Tomasz Wróblewski // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powsta?a w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzie? 2006. — ISBN 83-7204-577-1. — S. 234–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz.

  top page [top page]

 361. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostyczny[Wireless measurement system] / Tomasz BOJKO, Grzegorz Chmaj // W: diag'2006 : diagnostyka techniczna urz?dze? i systemów : VI krajowa konferencja : Ustro? 17–20 pa?dziernika 2006 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydzia?u Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespó? Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : ISE WE WAT, 2006. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

  top page [top page]

 362. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostycznyWireless measurement system / Tomasz BOJKO, Grzegorz Chmaj // W: DIAG'2006 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja Diagnostyka techniczna urz?dze? i systemów : Ustro?, 17–20. 10. 2006 : materia?y konferencyjne na prawach r?kopisu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [WAT], 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 363. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostycznyWireless measurement system / Tomasz BOJKO, Grzegorz CHMAJ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 3 s. 291–296. — Bibliogr. s. 296, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 364. Bezstratna kompresja sygna?ów biomedycznych[Lossless compression of biomedical signals] / Jaros?aw BU?AT, Krzysztof DUDA, Roman RUMIAN, Jacek ST?PIE?, Pawe? TURCZA, Tomasz ZIELI?SKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2002 nr 5/6 s. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — VI [Szósta] konferencja automatyków : Rytro 2002 : jubileusz 50-lecia Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki / Zak?ad Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. — Warszawa : Agencja Wydawnicza SIMP, 2002. — Zeszyt po?wi?cony dzia?alno?ci naukowej Zak?adu Metrologii AGH – Kraków

  top page [top page]

 365. Bezstratna kompresja ultrasonograficznych obrazów medycznych z wykorzystaniem predykcyjnej wersji transformacji falkowejLossless medical ultrasound image compression using lifting version of wavelet transform / Jacek ST?PIE?, Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2001 : materia?y III [trzeciego] sympozjum : Krynica, 7–11 maja 2001 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica. Wydzia? Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zak?ad Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i In?ynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zak?adu Metrologii AGH, 2001. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 366. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 1999-2003. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, AGH University of Science and Technology in Cracow : 1999-2003 / oprac.: Maria GARCZY?SKA, Ma?gorzata ?ABNO, Stefania MAYERHOFER, Ma?gorzata MUSIA? ; oprac. systemu oprogramowania: Bogus?awa MACHETA, Jacek KMIECIK, Tomasz DUNIN-W?SOWICZ ; wersja elektroniczna PDF Jacek KMIECIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. — Kraków : Biblioteka G?ówna AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Ró?na numeracja stron. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego

  top page [top page]

 367. Bilans wodny dla zamkni?tego sk?adowiska odpadówWater balance of closed landfill / Tomasz BERGIER, W?odzimierz WÓJCIK // In?ynieria ?rodowiska. — 2001 t. 6 z. 2 s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 368. Binary and ternary amorphous silicon based thin films / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPI?SKI // W: ELTE 2010 ; IMAPS-CPMT : 10th Electron Technology conference and 34th international microelectronics and packaging : Wroc?aw, 22–25 September 2010 : book of abstracts / eds. Andrzej Dziedzic, Karol Malecha, Jacek Radojewski. — Wroc?aw : Wroc?aw University of Technology. Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, [2010]. — Dod. na ok?.: 1910–2010 100 years of Technical Universities in Wroc?aw. — ISBN 978-83-917701-8-4. — S. 162. — Bibliogr. s. 162. — Pe?ny tekst W: ELTE 2010 ; IMAPS-CPMT [Dokument elektroniczny] : 10th electron technology conference ELTE2010 and 34th international microelectronics and packaging IMAPS-CPMT Poland conference : Wroc?aw, 22–25 September 2010 : proceedings of ELTE/IMPAS-CPMT 2010 conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej Dziedzic [et al.]. — Wroc?aw : University of Technology, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 3–4, Abstr. — ISBN 978-83-917701-9-1

  top page [top page]

 369. Biomass as a limited resource – Polish perspective / Adam GU?A, Tomasz MIROWSKI, Janina WOLSZCZAK // W: Proceedings of 1st Polish-Icelandic conference on renewable energy : Warsaw, 21–22 June, 2010 / ed. Tomasz S. Wi?niewski ; RES The School for Renewable Energy Science. — Warsaw : Warsaw University of Technology, 2010. — ISBN 978-83-901411-5-2. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr.

  top page [top page]

 370. Biomass as the basic source of renewable energy sources in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis cz??c. wg programu konf.S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

  top page [top page]

 371. Bitrate optimization of multicarrier transmission via copper wire in the presence of RFI interferences / Jaros?aw BU?AT, Tomasz ZIELI?SKI, Tomasz TWARDOWSKI // W: ICSES'04 : proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems : 13–15 September, Pozna?, Poland / eds. Maciej Bartkowiak [et al.]. — [S. l. : Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2004]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

  top page [top page]

 372. Bitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine) / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WI?C?AW, Tomasz TOBO?A, Hieronim ZYCH, Adam KOWALSKI, Sebastian Ptak // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 s. 447–461. — Bibliogr. s. 460–461

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 373. Blok ogranicze? termicznych turbiny w systemie monitoringu i diagnostyki AIDA II[Turbine thermal stress limiter in monitoring and diagnostic system AIDA II] / Mariusz Banaszkiewicz, Tomasz BARSZCZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 280. Seria: Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2002 z. 51 s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr., Rez. — Brak afiliacji AGH. — GRE 2002 : VIII forum energetyków : mi?dzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, T. 1. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2002. — ISBN 8388492047

  top page [top page]

 374. Boosting the Fisher Linear Discriminant with random feature subsets / Tomasz AROD? // W: Computer Recognition Systems : proceedings of the 4th international conference on Computer Recognition Systems CORES'05 : [May 22–25, 2005, Rydzyna, Poland] / eds. Marek Kurzy?ski [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. — (Advances in Soft Computing). — S. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Summ.

  top page [top page]

 375. Bronchovid – zintegrowany system wspomagaj?cy diagnostyk? bronchoskopow?[Bronchovid – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics] / Mariusz Duplaga, Miko?aj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Tomasz ZIELI?SKI // W: IV Krakowskie warsztaty In?ynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Do?wiadczalnej i Biomechaniki, 2007]. — S. 19

  top page [top page]

 376. BRONCHOVID – zintegrowany system wspomagaj?cy diagnostyk? bronchoskopow?BRONCHOVID – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics / Mariusz Duplaga, Miko?aj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Lucjan JANOWSKI, Tomasz ZIELI?SKI // Przegl?d Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: In?ynieria medyczna s. 42–48. — Bibliogr. s. 48. — IV Krakowskie warsztaty in?ynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Pa?stwowy Zak?ad Wydawnictw Lekarskich, 2007

  top page [top page]

 377. Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki j?drowej, Cz. 1[Creation of geochemical and mineralogic rock models using the advanced methods of nuclear well logging, Pt. 1] / Urszula Wo?nicka (koordynator) ; wspó?aut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespo?em, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]. — Kraków : IFJ, 2008. — 14 s. — (Raport / Instytut Fizyki J?drowej im. Henryka Niewodnicza?skiego Polskiej Akademii Nauk ; nr 2008/AP). — Bibliogr. s. 14, Abstr. — Dost?pny w Internecie. — Tryb dost?pu: {www.ifj.edu.pl/publ/reports/2007/} [2009-06-17]

  top page [top page]

 378. Budowa struktur wg??bnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegl?d modeli interpretacyjnychGeologic features of deep-seated structures in the Przemy?l sigmoid area: review of interpretation models / Jan KU?MIEREK, Tomasz MA?KOWSKI, Monika SZCZYGIE?, Urszula Baran, Krzysztof Pieni?dz // Technika Poszukiwa? Geologicznych : Geotermia, Zrównowa?ony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2 s. 31–34, [3] k. tabl.. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 379. Budowanie kultury zaufania w spo?eczno?ciach lokalnych : problemy trzeciego sektora[Building a culture of trust in local communities : problems of the third sector] / Tomasz PIRÓG // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesno?ci : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zak?ad Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN 978-83-7688-000-6. — S. 300–310

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 380. Building collaborative applications for system-level science / Marian BUBAK, Tomasz GUBA?A, Marek KASZTELNIK, Maciej MALAWSKI // W: High speed and large scale scientific computing / eds. Wolfgang Gentzsch, Lucio Grandinetti, Gerhard Joubert. — Amsterdam : IOS Press, cop. 2009. — (Advances in Parallel Computing ; ISSN 0927-5452 ; vol. 18). — ISBN 978-1-60750-073-5. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 309–310, Abstr. — M. Bubak – dod. afiliacja: Informatics Institute, University of Amsterdam

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 381. Calcium ion selective electrodes under galvanostatic current control / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // W: The 10th international meeting on Chemical Sensors [Dokument elektroniczny] : July 11–14, 2004, Tsukuba, Japan. Vol. 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society of Japan ; Japan Association of Chemical Sensors. — Tsukuba : CS, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Technical Digest. Chemical Sensors ; vol. 20 suppl. B). — S. 85–86, 2P048 [ró?na numeracja stron]. — Bibliogr. s. 86, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; nap?d CD-ROM

  top page [top page]

 382. Calcium ion-selective electrodes under galvanostatic current control / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // Sensors and Actuators B: Chemical ; ISSN 0925-4005. — 2005 vol. 108 s. 836–839. — Bibliogr. s. 838–839, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 383. Calibration of the strip yield model for fatigue crack growth predictions in structural steelKalibracja modelu pasmowego p?yni?cia do prognozowania rozwoju p?kni?? zm?czeniowych w stali konstrukcyjnej / Tomasz MACHNIEWICZ // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 2 s. 46–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 384. Calibration the SY model for structural steel based on crack closure measurements / Tomasz MACHNIEWICZ // W: Engineering structural integrity: research, development and application. Vol. 1, Oral papers : ninth international conferenece on Engineering structural integrity assessment : proceedings of the UK forum for engineering structural integrity's : Beijing, PRC, 15–19 October 2007 / eds. S. J. Wu [et al.]. — [China] : EMAS Publishing, cop. 2007. — ISBN 978-7-111-05002-5. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 306–307

  top page [top page]

 385. Capacity of invariant measures related to Poisson-driven stochastic differential equations / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Nonlinearity ; ISSN 0951-7715. — 2003 vol. 16 s. 441–455. — Bibliogr. s. 455, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 386. Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland) / Dariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Pawe? KOSAKOWSKI, Tomasz MA?KOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33rd International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego

  top page [top page]

 387. Case study : information and communication technologies supporting education / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH, Zygmunt Wróbel // W: e-enjoy ICT Quality book / ed. Zbigniew Nawrat. — Zabrze : M-Studio, 2010. — ISBN 978-83-62023-32-5. — S. 41–60. — Bibliogr. s. 58–60

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 7.0


  top page [top page]

 388. CEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009 / eds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka. — [Kraków : AGH, 2009]. — 297, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

  top page [top page]

 389. Centrum diagnostyczne maszyn – propozycja architekturyMachine diagnostic center – proposal of the architekture / Tomasz BARSZCZ, Adam JAB?O?SKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 9 s. 711–714. — Bibliogr. s. 714, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 390. Centrum diagnostyczne maszyn – propozycja architekturyMachinery diagnosis center – an architecture proposal / Tomasz BARSZCZ // W: Systemy wykrywaj?ce, analizuj?ce i toleruj?ce usterki / red. Zdzis?aw Kowalczuk. — Gda?sk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. — (Automatyka i Informatyka : technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka ; vol. 6). — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-926806-2-8. — S. 313–320. — Bibliogr. s. 320, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 391. Centrum Doskana?o?ci Charakteryzowania Materia?ów Metodami Mikroskopii ElektronowejThe Centre of Excellence for Materials Characteristic by Electron Microscopy (CoE-MEM) / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ // Hutnik Wiadomo?ci Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne po?wi?cone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4 s. 166–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 392. Certyfikacja energetyczna urz?dze? d?wigowych jako urz?dze? transportu pionowegoEnergy certification of lifting gears as devices of vertical transport / Tomasz KRAKOWSKI // Transport Miejski i Regionalny : miesi?cznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12 s. 31–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 393. Challenges of sustainable development in Poland / eds. Jakub Kronenberg, Tomasz BERGIER ; authors: Tomasz Bergier, Piotr Bielski, Tadeusz Borys, Gisela Bosch, Tomasz Bu?a?ek, Miko?aj Czajkowski, Tomasz Jele?ski, Karol Koneczny, Agnieszka Kopa?ska, Agata Koz?owska, Jakub Kronenberg, Joanna Kulczycka, Przemys?aw Kurczewski, Anna Lewandowska, Piotr Magnuszewski, ?ukasz Makuch, Karolina Maliszewska, Jan Sendzimir, Micha? Stangel, Marta Strumi?ska-Kutra, Leszek ?wi?tek, Tomasz ?ylicz. — Krakow : Sendzimir Foundation, 2010. — 398 s.. — Bibliogr. s. 376–393, Index. — ISBN 978-83-62168-01-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.5
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 394. Challenges of sustainable development in Poland / eds. Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier ; authors: Tomasz BERGIER, Piotr Bielski, Tadeusz Borys, Gisela Bosch, Tomasz Bu?a?ek, Miko?aj Czajkowski, Tomasz Jele?ski, Karol Koneczny, Agnieszka Kopa?ska, Agata Koz?owska, Jakub Kronenberg, Joanna Kulczycka, Przemys?aw Kurczewski, Anna Lewandowska, Piotr Magnuszewski, ?ukasz Makuch, Karolina Maliszewska, Jan Sendzimir, Micha? Stangel, Marta Strumi?ska-Kutra, Leszek ?wi?tek, Tomasz ?ylicz. — Krakow : Sendzimir Foundation, 2010. — 398 s.. — Bibliogr. s. 376–393, Index. — ISBN 978-83-62168-01-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 24.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 25.0
  punktacja MNiSW dla AGH (wg Rozp. z 2012): 12.5


  top page [top page]

 395. Changes in microstructure and texture during deformation and recrystallization of {Al} single crystals with initial orientation (110)[001]Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas odkszta?cania i rekrystalizacji monokryszta?ów {Al} z pocz?tkow? orientacj? (110)[001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Miros?aw WRÓBEL, Stanis?aw DYMEK, Marek BLICHARSKI // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 655–658. — Bibliogr. s. 658, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gda?sk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 396. Changes of selected biochemical parameters of rats under low frequency vibration Zmiany wybranych biochemicznych parametrów u m?odych szczurów pod wp?ywem ekspozycji drga? niskocz?stotliwo?ciowych / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Tomasz Majchrzak, Maciej RUMI?SKI, Ma?gorzata ?ychowska, Zbigniew D?browski // W: Structures – waves – biomedical engineering. Vol. 11 / ed. Ryszard Panuszka. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 397. Characterisation of nanocomposite nc-WC/a-C and nc-WC/a-C:H coatings on oxygen hardened {Ti-6Al-4V} alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3 s. 418–421. — Bibliogr. s. 421

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 398. Charakterystyka azotowanych warstw powierzchniowych na stopie {Ti-1Al-1Mn}Characterization of the nitride surface layers on {Ti-1Al-1Mn} alloy / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Mariusz ?UCKI, Magdalena BIEL, Krystyna Spiradek-Hahn, Tadeusz Wierzcho? // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 4 s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 399. Charakterystyka geochemiczna bade?skich soli kamiennych rejonu przykarpackiego[Geochemical characteristics of the Badenian salts in the Carpathian Region] / Hanna Tomassi-Morawiec, Tomasz TOBO?A, Krszysztof BUKOWSKI // W: ,,Mioce?skie z?o?a soli w rejonie przykarpackim” = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” : 11–12. 02. 2004 Kraków / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 29–30

  top page [top page]

 400. Charakterystyka i wykorzystanie karpackich wód leczniczychCharacteristic and existence of Carpathian curative waters / Bogus?aw Porwisz, Andrzej SZCZEPA?SKI, Barbara Tomaszewska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2006 t. 80 nr 11 s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

  top page [top page]

 401. Charakterystyka mikroprocesorowego przyrz?du do pomiaru twardo?ci powierzchniowej form odlewniczych[The characteristics of the microprocessor meter for the foundry mould hardness measurement] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Krzysztof SMYKSY // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wydzia? Odlewnictwa AGH. Oddzia? Krakowski STOP. — [Kraków : AGH, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

  top page [top page]

 402. Charakterystyka mikrostruktury biomateria?ów tytanowych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowejMicrostructure characterisation of titanium biomaterials using transmission electron microscopy methods / Magdalena BIEL, Mariusz ?UCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Tytan i jego stopy : przetwórstwo i zastosowanie w technice i medycynie : VII [siódme] ogólnopolskie seminarium : 14–16 pa?dziernika 2002 r. Cz?stochowa–Podlesice / pod red. Moniki Gierzy?skiej-Dolnej ; Politechnika Cz?stochowska. Instytut Obróbki Plastycznej, In?ynierii Jako?ci i Bioin?ynierii ; Polskie Towarzystwo Biomechaniki w Warszawie. — Cz?stochowa : Wydawnictwo Politechniki Cz?stochowskiej, 2002. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 403. Charakterystyka mikrostruktury i w?a?ciwo?ci nanokompozytowych pow?ok {nc-TiC/a-C} na stali VANADIS 23 i na stopie {Ti-6Al-4V}Microstructure and properties characterisation of the nanocomposite {nc-TiC/a-C} coatings on VANADIS 23 steel and {Ti-6Al-4V} alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Marcin KOT, Katarzyna W?odarczyk, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 4 s. 1120–1123. — Bibliogr. s. 1123

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 404. Charakterystyka mikrostruktury kwazikrystalicznej fazy ikosaedrycznej w stopie {Al_{65}Cu_{23}Fe_{12}}Microstructure characterization of the icosahedral quasicrystalline phase in {Al_{65}Cu_{23}Fe{12}} alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Beata DUBIEL, Agnieszka RADZISZEWSKA, S?awomir K?C, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 6 s. 1385–1392. — Bibliogr. s. 1392, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 405. Charakterystyka przep?ywu materia?ów w odlewniczych urz?dzeniach fluidyzacyjnychCharacteristics of granular foundry material flow in fluidised bed devices / Aleksander FEDORYSZYN, Tomasz FEDORYSZYN // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesi?ta] konferencja naukowa. T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Nied?wiedzki ; Katedra Urz?dze? Technologicznych i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 406. Charakterystyka systemu naftowego m?odszego paleozoiku rowu lubelskiego w ?wietle wyników modelowa? parametrów petrofizycznychPetroleum play of the Upper Palaeozoic deposits in the Lublin Trough according to the results of modelling of petrophysical parameters / Tomasz MA?KOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ?APINKIEWICZ // Przegl?d Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 9 s. 797–798. — Bibliogr. s. 798

  top page [top page]

 407. Charakterystyka systemu RTLinux wzgl?dem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistegoProfile of RTLinux system over existing real-time operating systems / Tomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafa? Mrówka // W: Systemy czasu rzeczywistego : VII [siódma] konferencja : Kraków, 25–28 wrze?nia 2000 : materia?y konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Rados?aw Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 295. — Summ.

  top page [top page]

 408. Chemical and biological analysis of chromium waste / Anna HO?DA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoin?ynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4 s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 409. Chemiczna infiltracja porowatych grafitów w?glikiem krzemuChemical infiltration of porous graphites by silicon carbide / Edward WALASEK, Stanis?awa JONAS, Andrzej KIELSKI, Stanis?awa KLUSKA, Jan PIEKARCZYK, Gra?yna KRUPA, Tomasz STAPI?SKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 1 s. 36–40. — Bibliogr. s. 38–40, Streszcz., Summ., Rez., Reś

  top page [top page]

 410. Choosing length of eigenfilter time equalizer in discrete multitone modems / Jaros?aw BU?AT, Pawe? TURCZA, Tomasz ZIELI?SKI // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Zió?ko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wy?sza Szko?a Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, A? Akademia ?wi?tokrzyska. — Kielce : A?, 2003. — Opis cz??c. wg ok?.S. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

  top page [top page]

 411. Chromatite {Ca[CrO_{4}]} in soil polluted with electroplating effluents (Zabierzów, Poland) / Tomasz BAJDA // The Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2005 vol. 336 s. 269–274. — Bibliogr. s. 274, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 412. Chromium (III) oxidation in a reservoir impacted by tannery discharges / Davide Vignati, Ewa Szalinska, Andrzej BOBROWSKI, Pawe? KAPTURSKI, Agnieszka Smolicka, Tomasz Haziak, Janusz Dominik // W: GÖTEBORG 2009 SWEDEN : SETAC Europe: 19th annual meeting : 31 May – 4 June 2009, Göteborg, Sweden : protecting ecosystem health: Facing the challenge of a globally changing environment : abstract book. — S. l. : s. n., [2009]. — S. [1], MO 005

  top page [top page]

 413. Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanegoCast shadows of geometrical objects on a topographic surface in the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Wydzia?u Geodezji i Kartografii 2 ; ISSN 1506-2864. — 2007 z. 27 s. 55–64. — Bibliogr. s. 63, Summ.

  top page [top page]

 414. City traffic modeling and optimization using agent environment / Mateusz Bukowski, Jaros?aw KO?LAK, Tomasz Zawada // W: CMS'09 : Computer Methods and Systems : 7th conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Lig?za, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — ISBN 83-916420-5-4. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

  top page [top page]

 415. Clinical and radiological outcome of bone grafting with {HAp-TCP} in hip and knee revison arthroplasty / Jacek Kowalczewski, Anna ?LÓSARCZYK, Marcin Milecki, Aleksander Wielopolski, Dariusz Marczk, Tomasz Oko? // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4 s. 78, O3.7. — EUROBIOTECH 2008 : central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

  IF

  top page [top page]

 416. Clustering organisms using metabolic networks / Tomasz AROD? // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 2 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5102). — Pe?ne teksty referatów z pt. 2 zamieszczone na CD-ROM-ie do??czonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-386-6 ; ISBN-13 978-3-540-69386-4. — S. 527–534. — Bibliogr. s. 534, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 417. CMOS SOI technology characterization and verification of device models for analogue design : abstract / Miros?aw Grodner, [et al.], Wojciech KUCEWICZ, Krzysztof Kucharski, Jacek Marczewski, Halina NIEMIEC, Maria SAPOR, Micha? SZEL?NIAK, Daniel Tomaszewski // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jab?onki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszy?ska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — ?ód? : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 259–260. — Bibliogr. s. 260

  top page [top page]

 418. Co z t? prac?? : spo?eczne konsekwencje przemian na rynku pracy[Who works? : social consequences of changes in the local market] / Tomasz PIRÓG // W: Od robotnika do internauty = From the factory hand to the Internet surfer : w kierunku spo?ecze?stwa informacyjnego = towards the information society : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Les?awa H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN 978-83-7464-214-9. — S. 479–490. — Bibliogr. s. 489–490

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 419. Co-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect / Tomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis cz??c. wg programu konf.S. 1495–1498. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.

  top page [top page]

 420. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie w?gla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównowa?onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4 s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 421. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; nap?d CD-ROM. — Tytu? z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji “Paper index”)

  top page [top page]

 422. Coal-mine and metallurgy industry restructuring in Poland towards the European Union access / Tomasz DZIUBI?SKI, Joanna WOJANOWSKA // W: 2nd international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.

  top page [top page]

 423. Coatings on metallic interconnects for high temperature FC: to protect or to react? / Paolo Piccardo, Pietro Genocchio, Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRA?UCH, Tomasz BRYLEWSKI, Robert Ruckdäschel, Sébastien Chevalier, Giles Caboche, Sébastien Fontana // W: Solutions for high temperature corrosion protection in energy conversion systems : European Federation of Corrosion workshop : September 30–October 2, 2009, Frankfurt am Main, Germany : book of abstracts. — [Germany : EFC, 2009]. — (EFC-Event ; no. 321). — S. 50–51

  top page [top page]

 424. Coincidental figures in selected double-image projections / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O // W: SCG'2002 : proceedings of Symposium on Computational Geometry : Bratislava, September 2002, Kočovce, SR. Vol. 11 / ed. Daniela Velichová ; Slovak University of Technology in Bratislava. — Bratislava : SUT. Department of Mathematics, Mechanical Engineering Faculty. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

  top page [top page]

 425. Collaborative virtual laboratory for e-health / Marian BUBAK, Tomasz GUBA?A, Marek KASZTELNIK, Maciej MALAWSKI, Piotr NOWAKOWSKI, Peter M. A. Sloot // W: Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, Pt. 1 / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, cop. 2007. — (Information and Communication Technologies and the Knowledge Economy ; ISSN 1574-1230 ; vol. 4). — ISBN 978-1-58603-801-4. — S. 537–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.

  top page [top page]

 426. Comments to the paper: Fatigue crack growth and life predictions under variable amplitude loading for a cast and wrought aluminum alloy [Glancey CD and Stephens RR. Int J Fatigue, 2006;28:53-60] : [discussion] / Ma?gorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // International Journal of Fatigue ; ISSN 0142-1123. — 2007 vol. 29 s. 587–588. — Bibliogr. s. 588

  IF

  top page [top page]

 427. Commutators of contactomorphisms / Tomasz RYBICKI // Advances in Mathematics ; ISSN 0001-8708. — 2010 vol. 225 iss. 6 s. 3291–3326. — Bibliogr. s. 3325–3326, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0

  IF

  top page [top page]

 428. Communication between end-users and databases using mobile agent technology / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // W: Internet and multimedia systems and applications : proceedings of the IASTED international conference : August, 13–16, 2001, Honolulu, Hawaii, USA / ed. M. H. Hamza. — Anheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2001. — (A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED). — ISBN 0-88986-299-0. — S. 433–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

  top page [top page]

 429. Comparison analysis of use BHE in different climatic conditions / Tomasz ?LIWA, Kyriaki Sakellariou // W: Proceedings of the World Geothermal Congress 2010 [Dokument elektroniczny] : 25–30 April 2010, Bali – Indonesia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Roland Horne. — [Indonesia] : International Geothermal Association, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis wg. CD-ROM-u. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

  top page [top page]

 430. Comparison of advanced fault detection methods for rolling bearings fault in wind turbines / Tomasz BARSZCZ, Jacek URBANEK, Tadeusz UHL // W: CM2010/MFPT2010 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies 2010 : 22–24 June, 2010, England. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Great Britain : Coxmoor Publishing, Co., 2010]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-1-901892-33-8. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

  top page [top page]

 431. Comparison of advanced signal analysis techniques for bearing fault detection / Andrzej KLEPKA, Tomasz BARSZCZ, Adam JAB?O?SKI // W: ICSV 16 [Dokument elektroniczny] : the 16th International Congress on Sound and Vibration : Recent developments in acoustics, noise and vibration : Kraków, Poland, 5–9 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Marek Pawelczyk, Dariusz Bismor. — [S. l. : International Institute of Acoustics and Vibration, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60716-71-7. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Abstr. W: ICSV16 : the sixteenth International Congress on Sound and Vibration : Kraków, Poland, 5–9 July, 2009 : program and book of abstracts / eds. Dariusz Bismor, [et al.]. — [Poland : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-60716-72-4. — S. 176. — Aut.: Andrzej KLEPKA

  top page [top page]

 432. Comparison of different approaches to the description of the detection limit of ion-selective electrodes / Jerzy J. Jasielec, Tomasz Sokalski, Robert FILIPEK, Andrzej LEWENSTAM // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2010 vol. 55 iss. 22 s. 6836–6848. — Bibliogr. s. 6848, Abstr. — A. Lewenstam dod. afiliacja: \AAbo University, Finland

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0

  IF

  top page [top page]

 433. Comparison of HMM and DTW methods in automatic recognition of pathological phoneme pronunciation / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELI?SKI, Pawe? ?wi?toja?ski, Piotr ?o??d?, Daniel Król, Tomasz Wo?niak, Stanis?aw Grabias // W: Interspeech 2007 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8th annual conference of the International Speech Communication Association : Antwerp, Belgium, August 27–31, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Radboud Universiteit Nijmegen. — [Grenoble] : ISCA, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Interspeech / International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 1705–1708. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 1708, Abstr.

  top page [top page]

 434. Comparison of hybrid programming models for the GMRES method / Joanna P?a?ek, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: SYmbolic and Numeric Algorithms for Scientific COmputation : SYNASC03 : 5th international workshop : Timişoara, Romania, October 1–4, 2003 : proceedings / eds. Dana Petcu [et al.]. — Timişoara : Editura MIRTON, 2003. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

  top page [top page]

 435. Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Izabela KRACZKOWSKA, Bo?ena GO??BIOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník s. 10–11. — Abstrakt referatu z: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

  top page [top page]

 436. Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: PEMT'06 : 5th Pan-European conference on Planning for minerals and transport infrastructure: the way forward : [Sarajevo, May 18th–20th, 2006] : proceedings. Book 2 / eds. Muris Osmanagi\'{c}, Ešref Gačanin. — Sarajevo : MAUNA-Fe, 2006 + CD-ROM. — S. 361–372. — Bibliogr. s. 371–372, Abstr.

  top page [top page]

 437. Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // AI Aggregates International. — 2006 iss. 4 s. 16–22. — Bibliogr. s. 22. — To?. éd. française. — s. 16–23, w j. ros. — s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Deutsche Ausgabe. — s. 16–23, ed. española

  top page [top page]

 438. Comparison of some properties of {MgB_{2}} doped with nano {SiC} made by hot isostatic pressing / Tomasz ?ada [et al.], Kazimierz PRZYBYLSKI // W: Zastosowania Nadprzewodników ZN-6 = Applications of Superconductors AoS-6 : VI seminarium i warsztaty = 6th seminar & workshop : streszczenia = book of abstracts : Kazimierz Dolny, 16–18. 06. 2005 / [Oddzia? Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. — [Lublin : OLPTETiS, 2005]. — Opis wg ok?.S. 6

  top page [top page]

 439. Comparison of specific surface measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 10th Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VSB–TU, 2006]. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

  top page [top page]

 440. Comparison of the effectiveness of automatic targeting, using systems of ATR type, with manual targeting, based on full test procedure ISO 17123-3Porównanie efektywno?ci celowania automatycznego systemami typu ATR oraz manualnego na podstawie pe?nej procedury testowej ISO 17123-3 / Tomasz OWERKO, Przemys?aw KURAS, Anna SZAFARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz In?ynieria ?rodowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2010 vol. 4 no. 1/1 s. 107–113. — Bibliogr. s. 113, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 441. Comparison of the mechanical response of HSLA steel deformed under static and dynamic loading conditions / Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Tomasz ?LEBODA, Monika STEFA?SKA-K?DZIELA // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl. s. 747–752. — Bibliogr. s. 752, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds.: Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

  top page [top page]

 442. Comparison of the results of the evolution laminar movement calculation with use CFD methods and analytical equation / W?odzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KO?ODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: TCSET'2004 : sučasnì problemi radìoelektronìki, telekomunìkacìj, komp'ûternoï ìnzenerìï = modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : materìali mìznarodnoï konferencìï = proceedings of the international conference : 24–28 lûtogo 2004 L'vìv–Slavs'ko, Ukraïna = February 24–28, 2004 Lviv–Slavsko, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2004. — S. 278–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

  top page [top page]

 443. Compensation law – again / Jan NORWISZ, Tomasz MUSIELAK // W: ESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis cz??c. wg ok?.S. 187. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 444. Complex modelling platform based on digital material representation / ?ukasz RAUCH, ?ukasz MADEJ, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: Complex systems concurrent engineering : collaboration, technology innovation and sustainability : [14th ISPE international conference on Concurrent engineering : 2007, Sao Paulo, Brazil] / eds. Geilson Loureiro, Richard Curran. — London : Springer-Verlag, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-1-84628-975-0 ; e-ISBN 978-1-84628-976-7. — S. 403–410. — Bibliogr. s. 410, Abstr.

  top page [top page]

 445. Complex-network-based methodology for analysis of biomedical dataMetodologia analizy danych biomedycznych bazuj?ca na sieciach z?o?onych / S?awomir Goryczka, Tomasz AROD? // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2006 vol. 2 no. 3 s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 446. Component-based system for Grid application workflow composition / Marian BUBAK, Kamil Górka, Tomasz Guba?a, Maciej MALAWSKI, Katarzyna ZAJ?C // W: Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 10th European PVM/MPI User's Group Meeting : Venice, Italy, September 29–October 2, 2003 : proceedings / eds. Jack Dongarra, Domenico Laforenza, Salvatore Orlando. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2003. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2840). — S. 611–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.

  top page [top page]

 447. Computational tasks in bronchoscope navigation during computer-assisted transbronchial biopsy / Jaros?aw BU?AT, Krzysztof DUDA, Miros?aw SOCHA, Pawe? TURCZA, Tomasz ZIELI?SKI, Mariusz Duplaga // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pe?ne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie do??czonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 178–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 448. Computationally efficient algorithm for the estimation of the intimamedia thickness of the common carotid artery / Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI, Aleksander Kwater, Tomasz Grodzicki // Procedia Computer Science ; ISSN 1877-0509. — 2010 vol. 1 iss. 1 s. 465–474. — Bibliogr. s. 474, Abstr.. — ICCS 2010 : International Conference on Computational Science : [Amsterdam, May 31–June 2, 2010]. — S. l. : Elsevier, cop. 2010
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0


  top page [top page]

 449. Computationally efficient algorithm for the estimation of the intima-media thickness of the common carotid artery / Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI, Aleksander Kwater, Tomasz Grodzicki // W: ICCS 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10th International Conference on Computational Science : Amsterdam, May 31 – June 2, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Peter M. A. Sloot, G. Dick van Albada, Jack Dongarra. — S. l. : Elsevier, [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

  top page [top page]

 450. Computationally simple Super-Resolution algorithm for video from endoscopic capsule / Krzysztof DUDA, Tomasz ZIELI?SKI, Mariusz Duplaga // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanis?aw Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr. — To? W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanis?aw Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 451. Computer – assisted diagnosis system for detection, measure and description of dynamic computer tomography perfusion maps / Tomasz Hachaj, Marek R. OGIELA // W: Image processing & communications challenges / eds. Ryszard S. Chora?, Antoni Zab?udowski. — Warsaw : Academy Publishing House EXIT, 2009. — (Problemy Wspó?czesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii: Leonard Bolc). — ISBN 978-83-60434-62-8. — S. 350–357. — Bibliogr. s. 357, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 452. Computer aided analysis of types of a specifically determined conic with application of the CABRI program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii = Proceedings of Seminars on Computational Geometry. Ročnik 8 = Vol. 8 : September 1999, Kočovce / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76. — Abstr.

  top page [top page]

 453. Computer aided solution of spatial geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Tomasz SULIMA SAMUJ??O // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis cz??c. wg ok?.S. 40–43. — Bibliogr. s. 43

  top page [top page]

 454. Computer aided teaching descriptive geometry / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O, Tomasz WIEJA // W: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. září 2006, Nové Město na Moravě / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF. — [České Budějovice : JU, 2006]. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

  top page [top page]

 455. Computer aided teaching of central projection in the Flash MX program / CICHACZ Sylwia, WIEJA Tomasz // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2007]. — ISBN 978-80-227-2734-1. — Opis cz??c. wg. ok?.S. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

  top page [top page]

 456. Computer aided visualization of problems related to polyhedra / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJ??O, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis cz??c. wg ok?.S. 24–27. — Bibliogr. s. 27

  top page [top page]

 457. Computer visualization of the polar-stereographic projection / Marek GAWRON, Jerzy DIETRICH, Adam LANKOSZ, Tomasz WIEJA // W: SCG'2008 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2008, Kočovce, Roč. 17 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2008]. — ISBN 978-80-227-2952-9. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr

  top page [top page]

 458. Concepts of systems for information retrieval / Tomasz ORZECHOWSKI // W: SIBCOM-2001 : modern communication technologies : the IEEE-Siberian workshop of students and young researches : Russia, Tomsk, November 28–29, 2001 : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Tomsk IEEE Chapter & Student Branch. — [New York : IEEE, 2001]. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr.

  top page [top page]

 459. Concepts of systems for information retrieval / Tomasz ORZECHOWSKI // W: CEEMAS'01 : proceedings of the second international workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems : Kraków, 26–29 September 2001 / eds. Barbara Dunin-K?plicz, Edward Nawarecki ; University of Mining and Metallurgy. Department of Computer Science ; Jagiellonian University. Institute of Computer Science ; Polish Information Processing Society. — [Kraków : UMM, DCS, 2001]. — ISBN 83-915953-0-7. — S. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.

  top page [top page]

 460. Condition monitoring of a turboset by measurement of its torsional vibration / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL, Jacek URBANEK, Bernard Schmidt // W: IFToMM Rotordynamics 2010 [Dokument elektroniczny] : the 8th IFToMM international conference on Rotor dynamics : September 12–15, 2010, Seoul, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n., 2010]. — Dane na Dysku Flash. — ISBN 978-89-5708-187-7 ; ISBN 978-89-5708-189-1. — S. 404–409. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 409, Abstr.

  top page [top page]

 461. Conservation of edge essentiality profiles in metabolic networks across species / Tomasz AROD? // W: Complex sciences : first international conference, Complex 2009 : Shanghai, China, February 23–25, 2009 : revised papers, Part 2 / ed. Jie Zhou. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. — (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering / ed. Imrich Chlamtac ; ISSN 1867-8211). — ISBN-10 3-642-02468-8 ; ISBN-13 978-3-642-02468-9. — S. 1865–1876. — Bibliogr. s. 1875–1876, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 462. Constructing abstract workflows of applications with workflow composition tool / Tomasz GUBA?A, Daniel Harezlak, Marian BUBAK, Maciej MALAWSKI // W: Cracow'06 Grid Workshop : K-Wf Grid : the knowledge-based workflow system for Grid aaplications : October 15–18, 2006 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Steffen Unger. — [Kraków] : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — ISBN 978-83-915141-8-4. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

  top page [top page]

 463. Context dissemination and aggregation for ambient networks: Jini based prototype / Kazimierz BA?OS, Tomasz SZYD?O, Robert SZYMACHA, Krzysztof ZIELI?SKI // W: Smart sensing and context : first European conference, EuroSSC 2006 : Enschede, Netherlands, October 25–27, 2006 : proceedings / eds. Paul Havinga [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 4272). — S. 54–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 464. Context dissemination for ambient networks composition and decomposition / Tomasz SZYD?O, Robert SZYMACHA, Kazimierz BA?OS, Krzysztof ZIELI?SKI // W: ISCIT 2007 [Dokument elektroniczny] : 2007 International Symposium on Communications and Information Technologies : 16–19 October 2007, Sydney, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 1-4244-0977-2. — S. 91–96. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przyj?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

  top page [top page]

 465. Convection of a paramagnetic fluid in a cubic enclosure under the strong magnetic field – visualization / Tomasz Bednarz, El?bieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: TFEC 6 [Dokument elektroniczny] : the sixth KSME-JSME thermal and fluids engineering conference : Jeju City, Korea, March 20–23, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jeju : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 466. Convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from side walls and placed below a superconducting magnet – comparison between experiment and numerical computations / Tomasz Bednarz, El?bieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Thermal Science and Engineering ; ISSN 0918-9963. — 2006 vol. 14 no. 4 s. 107–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

  top page [top page]

 467. Computer visualisation of same geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics. Sborník příspěvk\uu. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [S. l. : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička, cop. 2007]. — ISBN 978-80-7375-249-1. — S. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

  top page [top page]

 468. Correlation between exchange bias dynamics and magnetization reversal asymmetry in {[Pt/Co]_{3}/Pt/IrMn} multilayers / Gregory Malinowski, Sebastiaan van Dijken, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI // Applied Physics Letters ; ISSN 0003-6951. — 2007 vol. 90 s. 082501-1–082501-03. — Bibliogr. s. 082501-03

  IF

  top page [top page]

 469. Correlation between measurements and Monte-Carlo calculations for the NNTE logging-tool / Andrzej Drabina, Tomasz ZORSKI, Urszula Wo?nicka. — Kraków : INP, 2003. — 10 s. — (Report / The Henryk Niewodnicza?ski Institute of Nuclear Physics ; no. 1926/AP). — Bibliogr. s. 7–8, Abstr. — Dost?pny w Internecie. — Tryb dost?pu: {www.ifj.edu.pl/reports/2003.html} [2009-06-17]

  top page [top page]

 470. Cracovia : origoKraków : the genesis = Kraków : pocz?tek / konsultanci: Zbigniew Pianowski, Kazimierz Radwa?ski, Jacek RAJCHEL, Tomasz W?c?awowicz. — Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2010. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Windows Media Player ; nap?d CD-ROM. — Tekst w j?z. pol.-ang.-niem. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 471. Creation and application of heterogeneous grid environment for seismic modelingOpis utworzenia i zastosowania heterogenicznego ?rodowiska gridowego do modelowa? sejsmicznych / Jacek STRZELCZYK, Tomasz DANEK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9 s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr., Streszcz. — Data wydania potwierdzona o?wiadczeniem Wydawnictwa

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0


  top page [top page]

 472. CT data processing and visualization aspects of virtual colonoscopy / Andrzej SKALSKI, Miros?aw SOCHA, Tomasz ZIELI?SKI, Mariusz Duplaga // W: EUSIPCO 2007 [Dokument elektroniczny] : 15th European signal processing conference : September 3–7, 2007, Pozna?, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marek Doma?ski, Ryszard Stasi?ski, Maciej Bartkowiak ; European Association for Signal Processing, Pozna? University of Technology, PTETiS. Pozna? Section. — [S. l.] : EURASIP, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-921340-2-2. — S. 2509–2513. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 2513, Abstr.

  top page [top page]

 473. Current controlled ion transport through a solvent polymeric membrane / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Magdalena Maj-Zurawska, Andrzej LEWENSTAM // W: Mátrafüred 02 : international conference on Electrochemical sensors : October 13–18, 2002 Mátrafüred, Hungary : book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

  top page [top page]

 474. Cyberprzestrze? a obywatelska deliberacjaCyberspace and a civic deliberation / Tomasz MAS?YK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeci?ski. Wydzia? Nauk Ekonomicznych i Zarz?dzania. Instytut Informatyki w Zarz?dzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na ok?.: Problemy spo?ecze?stwa informacyjnego. — ISBN 83-60637-23-7 ; ISBN 978-83-60637-23-4. — S. 146–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 475. Cyclic oxidation of (La, Sr) (CR, V){O_{3}} coated crofer 22 APU alloy for SOFC interconnects / Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRA?UCH, Tomasz BRYLEWSKI, Bart?omiej Jastrz?bski // W: European fuel cell forum 2009 [Dokument elektroniczny] : 29 June – 2 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : s. n.], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d Cd-ROM. — Tytu? przej?to ze s. tyt.. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

  top page [top page]

 476. CYFRONET contribution to coreGRID: problem solving environments, tools and GRID systems / Marian BUBAK, W?odzimierz FUNIKA, Bartosz BALI?, Tomasz GUBA?A, Maciej MALAWSKI, Marcin RADECKI, Katarzyna RYCERZ, Marcin SM?TEK, Tomasz SZEPIENIEC // W: Cracow '04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 45–57. — Bibliogr. s. 54–57, Abstr.

  top page [top page]

 477. Cyfrowa analiza uci??liwo?ci migotania ?wiat?a w dziedzinie cz?stotliwo?ciowejDigital analysis of Flicker severity in frequency domain / Andrzej BIE?, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELI?SKI // W: XXXV MKM 2003 : XXXV [trzydziesta pi?ta] Mi?dzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 wrze?nia 2003 r. / materia?y pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 478. Cyfrowa ??czno?? radiowa w wyrobniskach ?cianowych i drogach transportowych z wykorzystaniem promieniuj?cego kabla wraz z monitoringiem na powierzchni kopalni[Leaking cable signal digital radio communication in underground mine exploitation and transport areas and their connection to surface monitoring system] / Jacek Stankiewicz, Tomasz Kruszec, Cezary WOREK // W: ,,??czno?? i automatyzacja w górnictwie – 2004” : III sympozjum naukowo-techniczne : Ustro?, 28–29 pa?dziernika 2004 r.. — [Katowice : G?ówny Urz?d Górnictwa, 2004]. — S. 48–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

  top page [top page]

 479. Cyfrowa regulacja temperatury pracy sensora gazu[Digital control of gas sensor working temperature] / Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Micha? Wyroba, Tomasz Gajos // W: COE 2002 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : VII [siódma] konferencja naukowa : Rzeszów, 5–8 czerwca 2002 : materia?y konferencyjne. T. 2 / Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej ; Politechnika Rzeszowska. — [Rzeszów : s. n., 2002]. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 480. Cyfrowa rewolucja w poszukiwaniach w?glowodorów[Digital revolution in hydrocarbon exploration] / Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MA?KOWSKI // Rynek Polskiej Nafty i Gazu : raport Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 1896-4702. — 2006 nr 1 s. 45–48

  top page [top page]

 481. Cyfrowe przetwarzanie sygna?ów : od teorii do zastosowa?[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELI?SKI. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i ??czno?ci, cop. 2005. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 482. Cyfrowe przetwarzanie sygna?ów : od teorii do zastosowa?[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELI?SKI. — Wyd. 2 popr.. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i ??czno?ci, cop. 2007. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 483. Cyfrowy podzia? w ?wietle obywatelskiego uczestnictwa w spo?ecze?stwie informacyjnymDigital divide in the perspective of civil participation in the information society / Tomasz MAS?YK // W: Od spo?ecze?stwa industrialnego do spo?ecze?stwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : ksi?ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Les?awowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Les?aw H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 235–247. — Biblliogr. s. 245–247

  top page [top page]

 484. Cyfrowy pomiar pr?dko?ci obrotowej – problemy realizacji praktycznej[The digital measure of rotational speed – the practical realization problems] / Marcin BASZY?SKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2007 : VIII krajowa konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Nap?dzie Elektrycznym = 8th national conference on Control in Power Electronics & Electrical Drives : ?ód?, 21–23 listopada 2007 r. : materia?y konferencyjne, T. 1 / Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji SENE, Oddzia? ?ódzki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Automatyki Politechniki ?ódzkiej, Sekcja Energoelektroniki i Nap?du Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. — ?ód? : KNiO SENE ; PTETiS. Oddzia?, 2007 + CD-ROM. — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-912711-4-8. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.

  top page [top page]

 485. ,,Czarne d?by” z aluwiów Wilii w rejonie Smorgoni (Bia?oru?)[,,Black oaks” from alluvium of the river Wilia in Smorgon region] / Marek KR?PIEC, Jonas Karpavicius, Tomasz Kalicki // Sprawozdania z Czynno?ci i Posiedze? Polskiej Akademii Umiej?tno?ci. Oddzia? w Krakowie. — 1998 [wyd. 1999] T. 62 s. 178–179

  top page [top page]

 486. Czasooptymalny odporny algorytm sterowania serwonap?du elektrycznegoThe time-optimal robust control algorithm of electric servodrive / Tomasz DRABEK // Elektrotechnika i Elektronika : pó?rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tyt. poprz.: Elektrotechnika. — 2007 t. 26 z. 1–2 s. 14–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

  top page [top page]

 487. Czynniki warunkuj?ce atrakcyjno?? us?ug administracji elektronicznej dla polskich przedsi?biorstwFactors affecting attractivity of electronic administration services for Polish enterprises / Tomasz PE?ECH-PILICHOWSKI, Jan T. DUDA // W: Zarz?dzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wies?aw Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-153-1. — S. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 488. D-nets – Petri net form of rule-based systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Foundations of Computing and Decision Sciences. — 2006 vol. 31 no. 2 s. 175–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

  top page [top page]

 489. DAG4DIANE: enabling DAG-based application / Grzegorz Grzes?o, Tomasz SZEPIENIEC, Marian BUBAK // W: Cracow'09 Grid Workshop : October 12–14, 2009 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimierz Wiatr. — [Kraków] : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2010. — ISBN 978-83-61433-01-9. — S. 310–313. — Bibliogr. s. 313, Abstr.

  top page [top page]

 490. Data acquisition system for long-term measurements in photovoltaic arrays / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA // W: IMAPS Poland : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Dar?ówko 18–21 September 2005 : proceedings / eds. Piotr Majchrzak [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

  top page [top page]

 491. Data acquisition system for long-term measurements in photovoltaic arrays / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA // W: IMAPS Poland [Dokument elektroniczny] : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Dar?ówko, 18–21 September  2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Zbigniew Suszy?ski [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 183–186. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

  top page [top page]

 492. Data acquisition, monitoring and control software for DETNI / Bartosz MINDUR, Tomasz FIUTOWSKI, Burckhard Gebauer, Christian Schulz, Piotr WI?CEK // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 81

  top page [top page]

 493. Data challenges in ATLAS Monte Carlo production in GRID environment / Tomasz BO?D, Anna Kaczmarska, Tadeusz Szymocha // W: Cracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Micha? Tura?a. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — S. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

  top page [top page]

 494. Data processing tasks in wireless GI endoscopy: image-based capsule localization & navigation and video compression, [Pt.] 1 / BU?AT Jaros?aw, DUDA Krzysztof, Duplaga Mariusz, FR?CZEK Rafa?, SKALSKI Andrzej, SOCHA Miros?aw, TURCZA Pawe?, ZIELI?SKI Tomasz // W: EMBC 2007 : “sciences and technologies for health” : 29th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; the biennial conference of the French Society of Biological and Medical Engineering (SFGBM) : August 23–26, 2007, Lyon, France : final program and abstract book / IEEE EMB, SFGBM. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — (Conference proceedings / IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; ISSN: 1557-170X). — ISBN: 1-4244-0788-5. — S. 359

  top page [top page]

 495. DataGrid tutorial report / Steven Fisher, Katarzyna ZAJ?C, Tomasz BO?D, Marek Garbacz, Tadeusz Szymocha, Maciej MALAWSKI, Robert PAJ?K // W: Cracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Micha? Tura?a. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — S. 226–227. — Bibliogr. s. 227

  top page [top page]

 496. Datowanie radiow?glowe[Radiocarbon dating] / Adam WALANUS, Tomasz Goslar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 146, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0347). — Bibliogr. s. 143–[147], Indeks. — ISBN 978-83-7464-257-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 497. DC/AC and DC/DC inverters / Wojciech Grzesiak, Tomasz Maj, Jerzy Pocz?tek, Jan KOPROWSKI // W: XXIV [Twenty fourth] International Conference IMAPS – Poland 2000 : Rytro 25–29 September 2000 : proceedings / [eds. Wies?aw Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak]. — Kraków : Research and Development Centre for Hybrid Microelectronics and Resistors, 2000. — S. 329–334. — Abstr.

  top page [top page]

 498. Decision tables in Petri net models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 4585). — S. 648–657. — Bibliogr. s. 657, Abstr.

  top page [top page]

 499. Decomposition of vibration signals into deterministic and nondeterministic components and its capabilities of fault detection and identification / Tomasz BARSZCZ // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2009 vol. 19 no. 2 s. 327–335. — Bibliogr. s. 334–335

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 500. Decrease of {Pb} bioavailability in soils by addition of phosphate ions / Maciej MANECKI, Anna BOGUCKA, Tomasz BAJDA, Olaf Borkiewicz // Environmental Chemistry Letters. — 2006 vol. 3 s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 501. Dedykowane przetwarzanie dokumentów z uwzgl?dnieniem standardów i specyfiki systemów referencyjnych[Dedicated document processing according to the standards and specificity of the reference systems] / Marek VALENTA, Robart MARCJAN, Tomasz Górka, Marek Guzowski // W: Wspó?czesne systemy informatyczne i ich zastosowania : praca zbiorowa / pod red. nauk. Adriana Kapczy?skiego, S?awomira Smugowskiego ; Polskie Towarzystwo Informatyczne . — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddzia? Górno?l?ski, 2010. — ISBN 978-83-60810-31-6. — S. 291–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 502. Deep magnetotelluric soundings in the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwi?ski // W: EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] 61st [Sixty first] conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book. Vol. 2. — [Zeist : EAGE, 1999]. — S. P188

  top page [top page]

 503. Definiowanie polskiej polityki rozwoju odnawialnych ?róde? energiiFormulations of Polish of renewable energy sources / Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA, Aleksander D. Panek, Tomasz Miernik // Gospodarka Paliwami i Energi?. — 2003 nr 5–6 s. 5–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — ,,Racjonalizacja u?ytkowania energii i ?rodowiska” : dziesi?ta jubileuszowa konferencja : 14–16 pa?dziernika 2002 Dobieszków k. ?odzi. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Ksi??ek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o. o., 2003. — Opis cz??c. wg wst?pu

  top page [top page]

 504. Definition and interpolation of discrete metric for mesh generation on 3D surfacesDefinicja i interpolacja dyskretnej metryki dla tworzenia siatek na powierzchniach trójwymiarowych / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK // Computer Science = Informatyka / University of Mining and Metallurgy, Kraków ; ISSN 1508-2806. — 2005 vol. 7 s. 89–103. — Bibliogr. s. 102–103

  top page [top page]

 505. Deformable image registration : {\em improved fast free form deformation} / Bart?omiej W. Papie?, Tomasz P. ZIELI?SKI // W: VISIGRAPP 2010 [Dokument elektroniczny] : 3rd international joint conference on Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : VISAPP – international conference on Computer vision theory and applications ; IMAGAPP – international conference on Imaging theory and applications ; GRAPP – international conference on Computer graphics theory and applications ; IVAPP – international conference on Information visualization theoery and applications ; IMTA – Image Mining Theory and Applications ; ECSMIO – Engineering and Computational Sciences for Medical Imaging in Oncology : Angers, France 17–21 May, 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 530–535. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 535, Abstr. — Publikacja zawarta w cz??ci VISAPP, Vol. 1

  top page [top page]

 506. Deformable image registration – a critical evaluation: Demons, B-spline FFD and spring mass system / Jian-Kun Shen, Bogdan J. Matuszewski, Lik-Kwan Shark, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELI?SKI, Chirstopher J. Moore // W: MediVis 2008 : fifth international conference BioMedical Visualization : information visualization in medical and biomedical informatics : 9–11 July 2008 London, United Kingdom : proceedings / eds. Chris Moore, [et al.]. — Piscataway : IEEE Computer Society, cop. 2008. — ISBN 978-0-7695-3284-4. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

  top page [top page]

 507. Deformacja struktury krystalicznej a spektroskopowe w?a?ciwo?ci w zakresie UV-VIS niebieskiego halitu z K?odawy i kryszta?ów soli cechszty?skiej z Niemiec na?wietlanej promieniowaniem izotopu radioaktywnego {^{60}Co}[Crystal structure deformation and spectroscopic properties in UV-VIS range of blue halite from Klodawa Salt Mine and the crystals of Zechstein Salt from Germany irradiated by {^{60}Co} radioactive isotope / Sylwia Zelek, Katarzyna Studnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBO?A // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne = Polish Crystallographic Meeting : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wroc?aw, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Bada? Strukturalnych PAN. — [Wroc?aw : s. n., 2009]. — Opis cz??c. wg ok?.S. 80–81. — Bibliogr. s. 81

  top page [top page]

 508. Degradation of PLA/hemp and PLA/jute composities / Barbara SZARANIEC, Tomasz Goryczka // W: Modern polymeric materials for environmental applications including COST MP0701 Workshop 'Environmental impact of polymer nanocomposites – from preparation to recycling' : 4th international seminar : Kraków, 1–3 Dec. 2010, Vol. 4 iss. 2 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, cop. 2010. — ISBN 978-83-930641-1-3. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr.

  top page [top page]

 509. Dekonwolucja w geofizyce wiertniczejDeconvolution in well logging / Tomasz ZORSKI // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, z?o?owych i ochronie ?rodowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 161, Abstr.

  top page [top page]

 510. Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzy?ci i ograniczenia w praktycznym zastosowaniuDeconvolution in well logging methods – advantages and disadvantages of practical application / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 205. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw w?glowodorowych ze ?róde? krajowych – innowacje i osi?gni?cia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 511. Demokracja deliberatywna a Internet[Deliberative democracy and Internet] / Tomasz MAS?YK // W: Media a polityka / pod red. Magdaleny Szpunar. — Rzeszów : Wydawnictwo Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania, 2007. — ISBN 978-83-60583-06-7. — S. 253–265

  top page [top page]

 512. Dendroclimatological study of larch ({\em {Larix decidua}} Mill.) in southern Poland / Ma?gorzata DANEK, Tomasz DANEK // W: WorldDendro 2010 : the 8th international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — ISBN 978-951-40-2235-7. — S. 367

  top page [top page]

 513. Deposition, characterization and modeling of thin silicon tandem cell on glass and foil / Andrzej KO?ODZIEJ, Pawe? KREWNIAK, Witold BARANOWSKI, Tomasz KO?ODZIEJ // W: 25th European Photovoltaic Solar Energy ; 5th world conference on Photovoltaic energy conversion [Dokument elektroniczny] : conference and exhibition : 6–10 Sept 2010, Valencia, Spain : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : WIP – Renewable Energies, cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 3-936338-26-4. — S. 3056–3059. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 3059, Abstr.

  top page [top page]

 514. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals / Stanis?aw Skompski, Mariusz Paszkowski, Micha? KROBICKI, Kostya Kokovin, Dieter Korn, Anna Toma?, Tomasz Wrzo?ek // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2001 vol. 51 no. 3 s. 217–236, [20]. — Bibliogr. s. 231–233, Abstr.

  top page [top page]

 515. Depth dependence of iron diffusion in {Fe_{3}Si} studied with nuclear resonant scattering / Daniel Kmiec, Bogdan Sepiol, Marcel Sladecek, Marcus Rennhofer, Svetoslav Stankov, Gero Vogl, Bart Laenens, Johan Meersschaut, Tomasz ?L?ZAK, Marcin ZAJ?C // Physical Review B : condensed matter and materials physics / American Physical Society, American Institute of Physics ; ISSN 1098-0121. — Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2007 vol. 75 s. 054306-1–054306-5. — Bibliogr. s. 054306-4–045306-5

  IF

  top page [top page]

 516. Description of Linux computing cluster for MCB / Piotr GRONEK, Tomasz WOLAK // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydzia? Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 17-1–17-4 [numeracja ca?o?ci nieci?g?a]

  top page [top page]

 517. Description of the homogeneity of materials microstructure: using the computer aided analysis / Krzysztof Ro?niatowski, Tomasz Wejrzanowski, Gabriela GÓRNY, Marian R?CZKA // W: Proceedings of 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005. Vol. 1 / eds. Jacek Chrapo?ski, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — Na grzbiecie ok?. dodatkowo: 9th ECSIA & 7th STERMAT. — S. 400–406. — Bibliogr. s. 406, Abstr.

  top page [top page]

 518. Design and implementation of the electronic programme guides for the MPEG2–based DVB system / Tomasz Dajda, Marcin Ci?lak, Grzegorz He?dak, Piotr PACYNA // W: PROMS 2000 : Protocols for Multimedia Systems : Cracow, Poland October 22–25, 2000 : proceedings / eds. Piotr Pacyna, Zdzis?aw Papir ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Telecommunications. — Cracow : Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2000. — S. 274–281. — Bibliogr. s. 280–281. — Abstr.

  top page [top page]

 519. Design of a low noise, low power, high dynamic range amplifier-filter circuit for recording neural signals using multielectrode arrays / Przemys?aw RYDYGIER, Tomasz FIUTOWSKI, W?adys?aw D?BROWSKI // W: MIXDES 2009 : mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of the 16th international conference : ?ód?, Poland, 25–27 June, 2009 / ed. Andrzej Napieralski. — ?ód? : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of ?ód?, 2009. — ISBN 978-83-928756-0-4. — S. 242–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr. — To?: MIXDES 2009 [Dokument elektroniczny] : mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of the 16th international conference : ?ód?, Poland 25–27 June, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Andrzej Napieralski. — [Poland] : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of ?ód?, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-928756-0-4. —Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 520. Design of distributed Grid workflow composition system / Marian BUBAK, Tomasz Guba?a, Micha? Kapa?ka, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Micha? Tura?a. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 115–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

  top page [top page]

 521. Design of high efficiency SSL LED lamps supplied by autonomous photovoltaic installations / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Janusz Chamiolo, Tadeusz PISARKIEWICZ, Jan KOPROWSKI, Michal Jaskiewicz // W: ELTE 2010 ; IMAPS-CPMT : 10th Electron Technology conference and 34th international microelectronics and packaging : Wroc?aw, 22–25 September 2010 : book of abstracts / eds. Andrzej Dziedzic, Karol Malecha, Jacek Radojewski. — Wroc?aw : Wroc?aw University of Technology. Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, [2010]. — Dod. na ok?.: 1910–2010 100 years of Technical Universities in Wroc?aw. — ISBN 978-83-917701-8-4. — S. 73. — Bibliogr. s. 73

  top page [top page]

 522. Design of high efficiency SSL LED luminaires supplied by stand-alone photovoltaic installations / Wojciech Grzesiak, Micha? Cie?, Tomasz Maj, Janusz Chamio?o, Tadeusz PISARKIEWICZ, Jan KOPROWSKI, Micha? Ja?kiewicz // W: ELTE 2010 ; IMAPS-CPMT [Dokument elektroniczny] : 10th Electron Technology conference ELTE2010 and 34th international microelectronics and packaging IMAPS-CPMT Poland conference : Wroc?aw, 22–25 September 2010 : proceedings of ELTE/IMPAS-CPMT 2010 conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej Dziedzic, [et al.]. — Wroc?aw : Wroc?aw University of Technology, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-917701-9-1. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 523. Design of Lerner prototype filters for communication filter banks / Tomasz ZIELI?SKI, Pawe? TURCZA // W: BAC'99 : Broadband Access Conference : Cracow, Poland October 11–13, 1999 : proceedings / ed. Andrzej R. Pach, Zdzis?aw Papir. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji Post?pu Telekomunikacji, 1999. — S. 42–47. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

  top page [top page]

 524. Design of Lerner prototype filters for audio cosine-modulated filter banks / Tomasz ZIELI?SKI // W: ICSES'2000 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Ustro?, 17–20 October 2000 / [ed. Jacek Konopacki]. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Electronics, 2000. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

  top page [top page]

 525. Design of Lerner prototype filters for audio cosine-modulated filter banks / Tomasz P. ZIELI?SKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

  top page [top page]

 526. Design of pneumatic active suspension system for vehicles – mechatronic approach / Tomasz SALAMON, Tadeusz UHL, Janusz KOWAL // W: Proceedings of ACTIVE 99 : the 1999 international symposium on Active control of sound and vibration : an international INCE symposium : Fort Lauderdale, Florida, USA 1999 December 02–04. Vol. 1 / ed. Scott Douglas. — Washington DC, USA : Institute of Noise Control Engineering of the USA, Inc., 1999. — Do??czony CD-ROM. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 166

  top page [top page]

 527. Design of prototype filters for cosine-modulated filter banks / Pawe? TURCZA, Tomasz P. ZIELI?SKI // W: IWSSIP'99 : 6th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : June 2–4, 1999 Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. Jaroslav Polec [et al.]. — [Bratislava : s. n., 1999]. — S. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

  top page [top page]

 528. Design, fabrication and characterization of SOI pixel detectors of ionizing radiation / D. Tomaszewski [et al.], M. KOZIE?, W. KUCEWICZ, K. Kucharski, S. KUTA, J. Marczewski, H. NIEMIEC, M. SAPOR, M. SZELE?NIAK // W: Science and technology of semiconductor on Insulator structures devices operating in a harsh environment [Dokument elektroniczny] : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop : Kiev, Ukraine, 26–30 April 2004. — Dane tekstowe / eds. Flandre Denis [et al.]. — Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2005. — (Series: NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry ; vol. 185). — Ekran 291–296. — Tryb dost?pu: http://www.springeronline.com/sgw/cda/ [2005-04-04]. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. ekran 296, Abstr. — Pe?ny tekst tylko dla autorów

  top page [top page]

 529. Detailed computer simulations of manufacturing of test incomplete casts / Krzysztof SO?EK, Tomasz Stuczy?ski, Andrzej Bia?obrzeski, Roman Kuziak, Zbigniew MITURA // W: S2P 2004 [Dokument elektroniczny] : Semi-Solid Processing : 8th international conference on Semi-Solid Processing of alloys and composites : September 21–23, 2004, Limassol, Cyprus. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : ABE, 2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg obwol.S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

  top page [top page]

 530. Detection of clustered microcalcifications in small field digital mammography / Tomasz AROD?, Marcin KURDZIEL, Tadeusz J. Popiela, Erik O. D. Sevre, David A. Yuen // Computer Methods and Programs in Biomedicine. — 2006 vol. 81 s. 56–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 531. Detekcja atmosfer Cottrella i martenzytu : ocena degradacji stali na walczaki metod? spektroskopii mechanicznejDetection of Cottrell atmospheres and martensite : degradation of steel used for boilers by mechanical spectroscopy / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszcz?ce / Polskie Towarzystwo Bada? Nieniszcz?cych i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 nr 6 s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Abstr.. — 30 KKBN : 30 [trzydziesta] Krajowa Konferencja Bada? Nieniszcz?cych : Szczyrk 23–25 pa?dziernika 2001 r / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Bada? Nieniszcz?cych i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2001

  top page [top page]

 532. Determination of crack closure for structural steel from local compliance recordsWyznaczanie poziomu zamykania si? p?kni?cia w stali konstrukcyjnej na podstawie lokalnych pomiarów podatno?ci / Ma?gorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2004 vol. 51 no 3 s. 391–414. — Bibliogr. s. 413–414, Streszcz.

  top page [top page]

 533. Determination of parameters of the rheological model of aluminum alloys with thixotropic microstructure in the high temperature range in the solid state / Krzysztof SO?EK, Zbigniew MITURA, Tomasz Stuczy?ski, Roman Kuziak // W: Aluminium 2005 : conference papers = materia?y konferencyjne : 12–14 October 2005, Kliczków, Poland / Instytut Metali Nie?elaznych w Gliwicach. Oddzia? Metali Lekkich w Skawinie. — [S. l. : s. n., 2005]. — Opis cz??c. wg ok?.S. [1]. — Tekst ang.-pol.

  top page [top page]

 534. Determination of parameters of the rheological model of aluminum alloys with thixotropic microstructure in the high temperature range in the solid state / Krzysztof SO?EK, Zbigniew MITURA, Tomasz Stuczy?ski, Roman Kuziak // W: Aluminium 2005 [Dokument elektroniczny] : conference papers = materia?y konferencyjne : 12–14 October 2005, Kliczków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Metali Nie?elaznych w Gliwicach. Oddzia? Metali Lekkich w Skawinie. — [S. l. : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 10

  top page [top page]

 535. Determination of the quaternary groundwater quality in the Skawina region / B. TOMASZEWSKA // W: SECOTOX 2001 : Ecotoxicology and environmental safety on the verge of the third millennium: trends, threats and challenges : SECOTOX world congress and sixth European conference on Ecotoxicology and environmental safety : Kraków – Poland, 20–24 August 2001 : congress proceedings / eds. I. Twardowska, E. Kmiecik. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,,ART-TEKST”, 2001. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 74

  top page [top page]

 536. Development and execution of collaborative application on the ViroLab Virtual Laboratory / Marek KASZTELNIK, Tomasz GUBA?A, Maciej MALAWSKI, Marian BUBAK // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Micha? Tura?a, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

  top page [top page]

 537. Development and implementation of drill rig hydraulic drivesKierunki rozwoju hydraulicznych nap?dów w urz?dzeniach wiertniczych / Jan ARTYMIUK, Stanis?aw BEDNARZ, Giuseppe Falbo, Tomasz Ma?ozi?? // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1 s. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Summ. — to?. CD-ROM

  top page [top page]

 538. Development of a monolithic active pixel sensor using SOI technology with a thick device layer / J. Marczewski, P. Grabiec, K. Kucharski, D. Tomaszewski, W. KUCEWICZ, T. Kusiak, H. NIEMIEC, M. SAPOR, F. H. Ruddell, B. M. Armstrong, H. S. Gamble, B. W. Loster, S. Majewski // IEEE Transactions on Nuclear Science ; ISSN 0018-9499. — 2010 vol. 57 no. 1 s. 381–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32.0
  punktacja MNiSW dla AGH (wg Rozp. z 2010): 16.0

  IF

  top page [top page]

 539. Development of a new method of inspecting wire ropes in belt conveyorsRozwój metody badania linek stalowych ta?m przeno?nikowych / Jerzy KWA?NIEWSKI, Tomasz Machula // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2006 vol. 51 iss. 2 s. 231–240. — Bibliogr. s. 240

  top page [top page]

 540. Development of microstructure and texture as a result of a change in the path of plastic flow in {Cu} and {Cu-5%Al}Rozwój mikrostruktury i tekstury wywo?any zmian? kierunku plastycznego p?yni?cia w {Cu} i {Cu-5%Al} / Miros?aw WRÓBEL, Stanis?aw DYMEK, Marek BLICHARSKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Jaros?aw GAZDOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 3 s. 201–212. — Bibliogr. s. 212, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 541. Development of microstructure and texture during recrystallization of a {Cu-Al} single crystal with (1 0 0)[0 1 1] orientation / Miros?aw WRÓBEL, Tomasz MOSKALEWICZ, Janusz KRAWCZYK, Marek BLICHARSKI, Stanis?aw DYMEK // Materials Chemistry and Physics. — Tyt. poprz.: Materials Chemistry ; ISSN 0254-0584. — 2003 vol.  81 s. 524–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 542. Development of microstructure and texture during deformation and recrystallization of {CuAl5}(110)[001] single crystalRozwój mikrostruktury i tekstury podczas odkszta?cenia i rekrystalizacji monokryszta?u {CuAl5} o orientacji (110)[001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Miros?aw WRÓBEL, Stanis?aw DYMEK, Marek BLICHARSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 2 s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 543. Development of monolithic active pixel sensor in SOI technology fabricated on the wafer with thick device layer / W. KUCEWICZ, B. M. Armstrong, H. S. Gamble, P. Grabiec, K. Kucharski, J. Marczewski, W. MAZIARZ, H. NIEMIEC, F. H. Ruddell, M. SAPOR, D. Tomaszewski // W: 2008 IEEE NSS/MIC/RTSD conference record [Dokument elektroniczny] : Nuclear Science Symposium (NSS) ; Medical Imaging Conference (MIC) ; 16th international workshop on Room-Temperature Semiconductor X- and Gamma-Ray Detectors (RTSD) : 19–25 October 2008 Dresden, Germany. — Wersja dla Windows. — Dane tekstowe / guest ed. Paul Sellin ; Nuclear & Plasma Sciences Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [New York] : IEEE, 2008. — 1 dysk optyczny. — (IEEE conference record - Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference ; ISSN 1082-3654). — ISBN 978-1-4244-2715-4. — S. 1123–1125. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 1125, Abstr.

  top page [top page]

 544. Development of readout circuit for monolithic active pixel sensors in SOI technology / Tomasz Klatka, Micha? KOZIE?, Wojciech KUCEWICZ, Halina NIEMIEC, Maria SAPOR // W: Proceedings of the 16th European Conference on Circuits Theory and Design, ECCTD'03 : September 1st–4th, 2003 Cracow, Poland. Vol. 2 / eds. Z. Galias [et al.]. — Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics, 2003. — S. II-9–II-12. — Bibliogr. s. II-12, Abstr.

  top page [top page]

 545. Development of very high rate and resolution hybrid Micro-Strip Gas Chamber Detectors in DETNI / Christian Schulz, S. S. Alimov, W?adys?aw D?BROWSKI, Tomasz FIUTOWSKI, Burckhard Gebauer, Bartosz MINDUR, Piotr WI?CEK, Thomas Wilpert // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 82

  top page [top page]

 546. Development of very high rate and resolution neutron detectors in DETNI / Burckhard Gebauer, Svyatoslav S. Alimov, Andrea Borga, Andrea Brogna, Siro Buzzetti, Francesco Casinini, W?adys?aw D?BROWSKI, Tomasz FIUTOWSKI, Günter Kemmerling, Martin Klein // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 78

  top page [top page]

 547. Development of wireless sensors for experimental modal analysis of civil engineering structures / Tomasz BOJKO, Jaros?aw BEDNARZ, Wojciech LISOWSKI // W: Smart structures and materials : III ECCOMAS thematic conference : July 9–11, 2007, Gdansk, Poland : book of abstracts / eds. W. Ostachowicz, J. Holnicki-Szulc, C. Mota Soares ; ECCOMAS, Polish Academy of Science, Gdansk. Institute of Fluid-Flow Machinery – IFFM-PAS. — Gda?sk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przep?ywowych, 2007. — Opis cz??c. wg ok?. — ISBN 978-83-88237-02-7. — S. 25. — Bibliogr. s. 25. — Pe?ny tekst W: Smart structures and materials [Dokument elektroniczny] : III ECCOMAS thematic conference : 9–11 July 2007, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Academy of Science, Gdansk. Institute of Fluid-Flow Machinery – IFFM-PAS [etc.]. — [Gda?sk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przep?ywowych, 2007]. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg obwoluty. — ISBN 978-83-88237-03-4. — S. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji “Proceedings”). — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.

  top page [top page]

 548. Diagnostics of steam turbines control system and possibilities of its future development / Tomasz BARSZCZ // W: MMAR 2002 : proceedings of the 8th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 2–5 September 2002 Szczecin. Vol. 1 : Control theory ; Identification and signal processing ; Neural networks and fuzzy logic / eds. S. Domek, R. Kaszy?ski. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczeci?skiej, [2002]. — Opis cz??c. wg ok?. — S. 619–624. — Bibliogr. s. 623–624, Abstr.

  top page [top page]

 549. Diagnostics of turbines' control systemDiagnostyka uk?adów regulacji turbin / Tomasz BARSZCZ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Exploitation Problems of Machines. — Tyt. poprz.: Zagadnienia Tarcia Zu?ycia i Smarowania ; ISSN 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 3 s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 550. Diagnostyka aktywna w uk?adach regulacji turbin[Active diagnostics in turbines control systems] / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2004 vol. 30 t. 1 s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.. — DIAGNOSTICS'2004 : 3rd international congress of Technical diagnostics : September 6–9, 2004 Pozna?, Poland. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, 2004]

  top page [top page]

 551. Diagnostyka konstrukcji stalowych na przyk?adzie zbrojenia szybowegoSteel construction diagnosis on typical example pit shaft construction / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARA?SKI // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij zurnal. Tehnìčnì nauki. — 2006 t. 2 No. 2 s. 187–190. — Bibliogr. s. 190. — Ûvìlejnij specvipusk do 40-rìččâ zasnuvannâ Ìnstitutu mehanìki ta ìnformatiki

  top page [top page]

 552. Diagnostyka maszyn wirnikowych oparta na metodzie OMAX[Rotating machinery diagnostics based on OMAX method] / Jaros?aw BEDNARZ, Tadeusz UHL, Tomasz BARSZCZ // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — Opis cz??c. wg ok?. — Monografia powsta?a w wyniku dyskusji prowadzonej na XII Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzie? 2007. — ISBN 978-83-7204-683-3. — S. 29–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 553. Diagnostyka przek?adni planetarnej pracuj?cej w trudnych warunkach eksploatacyjnych[Diagnosis of hard working planetary gear] / Wojciech BATKO, Henryk Madej, Tomasz KORBIEL // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : W?gierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika ?l?ska. Wydzia? Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 39. — Streszcz. — to?. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : W?gierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafa? Burdzik ; Politechnika ?l?ska. Wydzia? Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8, ref. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji ,,Spis tre?ci”). — Bibliogr. s. 8

  top page [top page]

 554. Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowychThermal imaging diagnostics in nonstationary boundary conditions / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL // W: ?ód? 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materia?y konferencyjne : streszczenia. — ?ód? : [s. n.], 2009. — ISBN 978-83-88499-26-5. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — To? W: ?ód? 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : ?ód? – S?ok 23–26 czerwca 2009 : materia?y konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Akademia Nauk. Komitet In?ynierii L?dowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — ?ód? : Politechnika ?ódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materia?ów Budowlanych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88499-27-2. — S. 71–72. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Pe?ny tekst: s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 555. Diagnostyka zbrojenia szybowego w oparciu o estymacje wspó?czynników t?umienia[Pit shaft construction diagnostic using attenuation coefficient] / Tomasz KORBIEL, Robert BARA?SKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : W?gierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika ?l?ska. Wydzia? Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 67. — to?. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : W?gierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafa? Burdzik ; Politechnika ?l?ska. Wydzia? Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9, ref. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji ,,Spis tre?ci”). — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 556. Digital signature security : the present and the futureBezpiecze?stwo podpisu elektronicznego : tera?niejszo?? i przysz?o?? / Tomasz PE?ECH, Marcin Paprzycki // W: Internet 2005 / red. Daniel J. Bem [et al.]. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2005. — (Biblioteka Teleinformatyki ; t. 1). — Na ok?.: Biblioteka Teleinformatyczna. — S. 159–172. — Bibliogr. s. 171–172

  top page [top page]

 557. Displacement calculation of heart walls in ECG sequences using level set segmentation and B-Spline Free Form Deformations / Andrzej SKALSKI, Pawe? TURCZA, Tomasz ZIELI?SKI // W: Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG 2010, Warsaw, Poland, September 20–22, 2010 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leonard Bolc [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6375). — ISBN-10 3-642-15906-0 ; ISBN-13 978-3-642-15906-0. — S. 268–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0


  top page [top page]

 558. Dissolution of lead arsenates promoted by organic acids / Tomasz BAJDA, Maciej MANECKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2010 vol. 36 s. 25–26. — Bibliogr. s. 26. — Contemporary problems of geochemistry : the 1st conference organized by the Geochemical Group of the Mineralogical Society of Poland : Kielce, September 27–30, 2010 : abstracts, excursion and field session guide / eds. Zdzis?aw M. Migaszewski, Agnieszka Ga?uszka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2010]

  top page [top page]

 559. Dissolution of vanadinite at pH= 2.0–6.0 and 25°C / Justyna FLIS, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 66. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Por?ba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 560. Distributed personalised search system / Tomasz Marcin ORZECHOWSKI, Grzegorz Góralski // W: MCSS 2010 : Multimedia Communications, Services and Security : IEEE International Conference : Kraków, 6–7 May 2010 : proceedings / eds. Jacek Da?da, Jan Derkacz, Andrzej G?owacz. — [Polska : s. n., 2010]. — ISBN 978-83-88309-92-2. — S. 188–191. — Bibliogr. s. 191, Abstr.

  top page [top page]

 561. Distribution of volume on the American stock market / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ // Ekonomia Mened?erska = Managerial Economics / Wydzia? Zarz?dzania Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1 s. 143–163. — Bibliogr. s. 159–162, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 562. Distribution of volume on the German stock market / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2005 vol. 31 no. 4 s. 117–133. — Bibliogr. s. 131–133

  top page [top page]

 563. Dotychczasowe do?wiadczenia rekultywacji wyrobisk po eksploatacji z?o?a w?gla brunatnego ,,Sieniawa”The hithero experiences in the reclamation of post-mining areas of “Sieniawa” brown coal deposit / Grzegorz GALINIAK, Jerzy Jarosz, Rafa? Tomaszewski // Górnictwo i Geoin?ynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 s. 4 s. 167–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 wrze?nia 2010, Z. 2. — Opis cz??c. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 564. D?uga pami?? wolumenu obrotów : porównanie gie?d w Warszawie i FrankfurcieLong memory of trading volume : comparison of Warsaw and Frankfurt stock exchange / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci?skiego ; ISSN 1640-6818 ; nr 462. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6 s. 571–580. — Bibliogr. s. 579–580, Summ.. — Rynek kapita?owy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedr? Ubezpiecze? i Rynków Kapita?owych Wydzia?u Nauk Ekonomicznych i Zarz?dzania : Ko?obrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczy?ski ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  top page [top page]

 565. D?ugookresowe w?asno?ci wolumenu obrotów i zmienno?ci cen akcji na przyk?adzie spó?ek z indeksu DJIALong-run properties of trading volume and volatility of equities listed in DJIA index / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions : kwartalnik = quarterly ; ISSN 1230-1868. — 2006 [wyd. 2007] nr 3–4 s. 29–56. — Bibliogr. s. 52–55

  top page [top page]

 566. Dobór cech diagnostycznych w chorobie niedokrwiennej serca za pomoc? metody statystycznej i metody sztucznych sieci neuronowych[Determination of the diagnostic features in the Coronary Artery Disease (CAD) by application of statistical methods and neural networks] / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Tomasz LECH, Aldona Dembinska-Kiec // W: Biocybernetyka i in?ynieria biomedyczna : XIII krajowa konferencja naukowa : Gda?sk, 10–13 wrzesie? 2003. T. 1, Biosystemy / red. Antoni Nowakowski ; Komitet Biocybernetyki i In?ynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo In?ynierii Biomedycznej, Politechnika Gda?ska. Wydzia? Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Katedra In?ynierii Biomedycznej. — [Gda?sk : Politechnika Gda?ska, 2003]. — S. 488–493. — Bibliogr. s. 493, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 567. Dobór cech konstrukcyjnych elementów w uk?adzie zag?szczania peletyzatora z matryc? p?ask?Defining of constructional features of compacting system elements in a flat matrix peltizer / Tomasz DZIK // Przegl?d Mechaniczny / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 10 s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 568. Dobór optymalnego otworowego wymiennika ciep?a w otworze Jachówka 2K do g??boko?ci 2870 m[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well to a depth 2870 m] / Tomasz ?LIWA, Jaros?aw Kotyza // W: Metodyka i technologia uzyskiwania u?ytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego. [Cz. 1] : Tekst ; [Cz. 2] : Za??czniki / oprac. zespó? pod kier. Juliana Soko?owskiego ; Urz?d Miejski Sucha Beskidzka [etc.]. — Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o. ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Pracownia Geosynoptyki i Geotermii, 2000. — Opis cz??c. wg ok?. — S. 251–284. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 569. Dobór optymalnego otworowego wymiennika ciep?a w otworze Jachówka 2K do g??boko?ci 3950 m[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well to a depth 3950 m] / Jaros?aw Kotyza, Tomasz ?LIWA // W: Metodyka i technologia uzyskiwania u?ytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego. [Cz. 1] : Tekst ; [Cz. 2] : Za??czniki / oprac. zespó? pod kier. Juliana Soko?owskiego ; Urz?d Miejski Sucha Beskidzka [etc.]. — Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o. ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Pracownia Geosynoptyki i Geotermii, 2000. — Opis cz??c. wg ok?. — S. 284–301. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 570. Dobór optymalnego wymiennika ciep?a w otworze Jachówka 2K w Suchej Beskidzkiej[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well in Sucha Beskidzka] / Jaros?aw Kotyza, Tomasz ?LIWA // W: VIII [Ósmy] kurs Polskiej Szko?y Geotermalnej na temat: Metodyka i technologia uzyskiwania u?ytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego : Sucha Beskidzka 8–9 czerwca 2000 r. / Polska Geotermalna Asocjacja [etc.]. — [Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o., 2000]. — S. 39–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

  top page [top page]

 571. Dobór uk?adu zag?szczania prasy ?limakowej do scalania odpadów z produkcji rolnej[The choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Pu?awy, 22–24 pa?dziernika 2008 r.. — [S. l. : s. n., 2008]. — Do publikacji do??czono CD-ROM zawieraj?cy materia?y uzupe?niaj?ce. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

  top page [top page]

 572. Dobór uk?adu zag?szczania prasy ?limakowej do scalania odpadów z produkcji rolnejThe choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9 s. 429–433. — Bibliogr. s. 433. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 pa?dziernika 2008 Pu?awy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodz? z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Pu?awach i Wydzia?u In?ynierii Procesowej i Ochrony ?rodowiska Politechniki ?ódzkiej

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 573. Dok?adna lokalizacja po?o?enia elektrod EEG przy pomocy elektromagnetycznego digitizeraPrecise localization of the EEG electrodes placement by help of electromagnetic digitizer / Tomasz Zyss, Bartosz Sawicki, Andrzej STANIS?AWCZYK // Przegl?d Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 5 s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 574. Dok?adno?? geostatystycznej prognozy wielko?ci zasobów w?gla we wst?pnych etapach rozpoznania z?o?aAccuracy of the geostatistical prediction of coal resources on the initial phase of exploration of deposit / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-B?ASZCZYK, Tomasz Seku?a // W: Geologia formacji w?glono?nych Polski = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materia?y = proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska. Katedra Geologii Z?o?owej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH, 2010]. — ISBN 987-83-919850-6-4. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

  top page [top page]

 575. Domain decomposition coupled with Delaunay mesh generation / Tomasz JURCZYK, Barbara G?UT // W: Computational Science – ICCS 2002 : International Conference : Amsterdam, The Netherlands, April 21–24, 2002 : proceedings. Pt. 1 / eds. Peter M. A. Sloot [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2329). — S. 353–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 576. Domain decomposition techniques for parallel generation of tetrahedral meshes / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Do??czony CD-ROM zawiera pe?ne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 641–650. — Bibliogr. s. 649–650, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 577. Dr Tomasz Sulima Samuj??o – posthumous tributeDr Tomasz Sulima Samuj??o - wspomnienie po?miertne / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki In?ynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Stanowi cz??ciowo kontynuacj?: Materia?y Seminarium Geometrii i Grafiki In?ynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 2009 vol. 19 s. 93–94. — Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 578. DSC examinations of the {Al-20 wt.%Zn} sand-cast alloy inoculated with {Ti}-containing grain-refiners / Dimitrios Tsivoulas, Tomasz Czeppe, Witold K. KRAJEWSKI // In?ynieria Materia?owa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3 s. 590–593. — Bibliogr. s. 593

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 579. Dwuwymiarowe modele termicznego przeobra?enia materii organicznej i ekspulsji w?glowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukrai?skichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MA?KOWSKI, Jan KU?MIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Pawe? KOSAKOWSKI, Artur Piotr ?APINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIE?, Aurelia ZAJ?C, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo- i gazono?no?ci wschodniej cz??ci Karpat polskich s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 580. Dwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji w?glowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiejTwo-diomensional modelling of contours of hydrocarbon expulsion zones in the central Carpathian depression / Tomasz MA?KOWSKI, Jan KU?MIEREK, Artur Piotr ?APINKIEWICZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, z?o?owych i ochronie ?rodowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydzia? Geologii, Geofizyki i Ochrony ?rodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

  top page [top page]

 581. Dyfrakcja ?wiat?a widzialnego na tkaninach – analogie do dyfrakcji na kryszta?ach[Diffraction of the visible light on fabrics : analogies to the diffraction on crystals] / Magdalena Makarewicz, Tomasz Kluj, Andrzej ZI?BA // W: XLVI Konwersatorium krystalograficzne = 46th Polish crystallographic meeting : Wroc?aw, 24–25 czerwca 2004. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 27, O-16

  top page [top page]

 582. Dynamics modeling and identification of the AmigoBot robot / Tomasz BURATOWSKI, Józef Giergiel // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2010 vol. 14 no. 1 s. 65–79. — Bibliogr. s. 79

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 6.0


  top page [top page]

 583. Dynamics of water at membrane surfaces: Efect of headgroup structure / Krzysztof Murzyn, Wei Zhao, Mikko Karttunen, Marcin KURDZIEL, Tomasz Róg // Biointerphases (online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1559-4106. — 2006 vol. 1 nr 3 s. 98–104. — Bibliogr. s. 104. — Pierwsza afiliacja: Jagiellonian University

  top page [top page]

 584. Dynamiczny pomiar mocy mechanicznej maszyn wirnikowychDynamic measurement of mechanical power of rotating machinery / Tomasz BARSZCZ, Jacek URBANEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 no. 5 s. 483–486. — Bibliogr. s. 486, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 585. Dyskusja panelowa po?wi?cona zagadnieniom terminologicznym geoinformatykiInformation about a panel discussion on terminology and vocabulary organised by the Geoinformatics Commission PAU / Janusz KOTLARCZYK, Zbigniew SITEK, Micha? ODLANICKI-POCZOBUTT, Wojciech Pachelski, Stanis?aw MULARZ, Wojciech Widacki, Jan R. Ol?dzki, Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Zbigniew KASINA, Henryk MARCAK, Józef JACHIMSKI, Andrzej LE?NIAK, Wojciech MASTEJ, Barbara Namys?owska-Wilczy?ska, Jakub Bodziony, Jakub SIEMEK, Andrzej OLAJOSSY, Tomasz SZMUC, Marian Flasi?ski, Mariusz Flasi?ski, Ryszard ?LUSARCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2001 nr 3 s. 57–79. — Bibliogr. w ró?nych cz??ciach tekstu, Abstr.

  top page [top page]

 586. Dyslokacje bli?niaków odkszta?cenia w materia?ach RSCDislocations of mechanical twins in FCC single crystals / Tomasz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szko?a In?ynierii Materia?owej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. Wydzia? In?ynierii Metali i Informatyki Przemys?owej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis cz??c. wg ok?.S. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz.

  top page [top page]

 587. Dystrybucja poprawek RTK GNSS za pomoc? protoko?u NTRIPDistribution of RTK GNSS corrections via NTRIP protocol / Tomasz OWERKO, Przemys?aw KURAS // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wroc?awskiej = VIII PhD students scientific conference : Szklarska Por?ba, 12–14 maja 2008 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wroc?aw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc?awskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc?awskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 122. Konferencje ; nr 51 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wroc?aw University of Technology ; no. 122. Conferences ; no. 51). — S. 174–184. — Bibliogr. s. 183–184

  top page [top page]

 588. Dzia?alno?? Pracowni i Zespo?u Geometrii Wykre?lnej i Grafiki In?ynierskiej[Activity of Division and Team of Descriptive Geometry and Engineering] / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // W: Wydzia? Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materia?y jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na ok?adce: Jubileusz 10-lecia Wydzia?u Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN 978-83-92319-14-6. — S. 124–128

  top page [top page]

 589. Dzienne rozliczanie kredytu a amortyzacja prowizji[Daily accounting of credits and commission amortization] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Monitor Rachunkowo?ci i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6 s. 7–19

  top page [top page]

 590. D?wigi osobowe – zabytki techniki warte zachowaniaPassenger elevators – relics of the technology deserving preservation / Tomasz KRAKOWSKI // Transport Miejski i Regionalny : miesi?cznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2010 nr 12 s. 28–30, 34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0


  top page [top page]

 591. E-zdrowie: zdalne systemy monitoringu pacjentów na przyk?adzie astmyE-health: the remote patience monitoring systems in asthma diseases / Marcin WI?NIEWSKI, Tomasz ZIELI?SKI // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : ?ód?, 6–8 wrze?nia 2010 : materia?y / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Ku?mierek. — ?ód? : Politechnika ?ódzka, 2010. — S. 284–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz., Abstr. — Bibliogr. s. 189, Streszcz., Abstr. — Pe?ny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : ?ód?, 6–8 wrze?nia 2010 r. : materia?y. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika ?ódzka. — [?ód? : P?, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 592. Early Neolithic in the Upper Tisza Basin: new data from Moravany, Eastern Slovakia / Marek Nowak, Janusz Krzysztof Koz?owski, Ma?gorzata Kaczanowska, Marían Vizdal, Tomasz Kalicki, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anna Budek, Georgiy Litvinyuk, Maria Lity?ska-Zaj?c, Ewa STOBIERSKA, Piotr WYSZOMIRSKI // Eurasian Prehistory ; ISSN 1730-8518. — 2010 vol. 7 no. 1 s. 159–219. — Bibliogr. s. 215–219, Abstr. — Dod. w publiacji ISBN 978-83-923258-3-2

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0
  punktacja MNiSW dla AGH (wg Rozp. z 2010): 0.5


  top page [top page]

 593. Edukacja dla zrównowa?onej gospodarki wodnej przez anga?owanie studentów w rozwi?zywanie rzeczywistych problemów[Education for sustainable water management by involving students in real issues] / Tomasz BERGIER, Jakub Damurski, Karolina Maliszewska // W: Edukacja dla zrównowa?onego rozwoju. T. 4, Edukacja dla ?adu ?rodowiskowego / red. nauk. serii Tadeusz Borys, red. nauk. tomu: Bartosz Bartniczak, Sabina Zaremba-Warnke. — Bia?ystok ; Wroc?aw : Wydawnictwo Ekonomia i ?rodowisko, 2010. — ISBN 978-83-61643-76-0. — S. 187–199. — Bibliogr. s. 198–199

  top page [top page]

 594. EEG-GEO – narz?dzie do obliczania po?o?enia elektrod EEG i ich wizualizacji[EEG-GEO – a tool for EEG electrodes position calculation and for their visualisation] / Tomasz Zyss, Andrzej STANIS?AWCZYK, Bartosz Sawicki // W: KOmputerowe Wspomaganie BAda? Naukowych : [materia?y XIII krajowej konferencji KOWBAN'2006 : Polanica Zdrój, 25–27. 10. 2006 r.]. T. 13 / Wroc?awskie Towarzystwo Naukowe. — Wroc?aw : Wydawnictwo WTN, 2006. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.

  top page [top page]

 595. Efekt redukcji wtórnej w staro?ytnych ?u?lach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomo?ci Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne po?wi?cone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Przemys?u Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11 s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

  top page [top page]

 596. Efekty interakcji obci??e? we wzro?cie p?kni?? zm?czeniowych w stopie aluminium D16Cz[Load interaction effects in fatigue crack growth in aircraft aluminium alloy D16Cz] / Ma?gorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // W: Zm?czenie i mechanika p?kania : materia?y XX sympozjum Zm?czenie i mechanika p?kania : Bydgoszcz–Pieczyska, kwiecie? 2004 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Mi?dzysekcyjny Zespó? Zm?czenia i Mechaniki P?kania Materia?ów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2004. — Opis cz??c. wg ok?.S. 387–394. — Bibliogr. s. 394

  top page [top page]

 597. Efektywna estymacja parametrów obiektów dynamicznych w dziedzinie cz?stotliwo?ci[Efficient dynamic parameter estimation in frequency domain] / Tomasz TWARDOWSKI // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materia?y Kongresu, T. 3 / red. i sk?ad Jacek Dusza, Zygmunt Jab?o?ski. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., [2001]. — S. 903–906. — Bibliogr. s. 906, Streszcz.

  top page [top page]

 598. Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym[Effective interest rate - a decision criterion] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Rachunkowo?? (Warszawa) : pismo Stowarzyszenia Ksi?gowych w Polsce ; ISSN 0481-5475. — 2004 R. 55 nr 7 s. 13–18

  top page [top page]

 599. Efektywne zastosowanie modelowa? numerycznych w sejsmologii górniczejEffective use of numerical modelling in mining seismology / Tomasz DANEK, Anna PI?TA, Andrzej LE?NIAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 11 s. 18–24. — Bibliogr. s. 24

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 4.0


  top page [top page]

 600. Efektywno?? modernizacji parku maszynowego w ?wietle zu?ycia energii czyli historia kopalni surowców skalnych pisana d?ulamiEffectiveness of modernization of the open pit machines from the energy consumption point of view or history of rock raw materials mining written in joules / Jan MARIANOWSKI, Tomasz Cie?la // Górnictwo i Geoin?ynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4 s. 409–419. — Bibliogr. s. 418–419, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 wrze?nia 2010, Z. 2. — Opis cz??c. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 601. Efektywno?? p?ukania kruszyw naturalnych w ró?nych urz?dzeniach p?ucz?cych[Efficiency of aggregates washing operations in various types of washers / Zdzis?aw Naziemiec, Tomasz GAWENDA, Jaros?aw ?agowski // W: Nowoczesne kopalnie ?wiru i piasku : konferencja naukowo-techniczna : 15–16 czerwca 2010 r. – Zegrze : katalog / red. wyd. Przemys?aw P?onka. — Racibórz : BMP Sp. z o. o., [2010]. — S. 18–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 602. Efektywno?? p?ukania kruszyw, Cz. 1[Efficiency of aggregates washing operation, P. 1] / Zdzis?aw Naziemiec, Tomasz GAWENDA, Jaros?aw ?agowski // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 4 s. 60–63

  top page [top page]

 603. Efektywno?? p?ukania kruszyw, Cz. 2[Efficiency of aggregates washing operation, P. 2] / Zdzis?aw Naziemiec, Tomasz GAWENDA, Jaros?aw ?agowski // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2010 nr 5 s. 59–64. — Bibliogr. s. 64

  top page [top page]

 604. Efektywno?? programów do modelowa? sejsmicznych bazuj?cych na falowej i promieniowej teorii propagacji falEfficiency of programs for seismic modeling based on wave and ray theory of wave propagation / Pawe? MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji z?ó? w?glowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis cz??c. wg ok?.

  top page [top page]

 605. Efektywno?? rozdrabniania bry? skalnych spadaj?c? kul?Effectiveness of disintegration of rock solids by the falling ball / B?BEN Artur, WIERZBA Tomasz // W: TUR 2002 : II [druga] mi?dzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2002 = II [second] international conference Mining Techniques 2002 : Kraków–Krynica, wrzesie? 2002 : materia?y konferencyjne = proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 693–703. — Bibliogr. s. 703, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 606. Efficiency aspects of control space definition for the generation of surface meshes / Barbara G?UT, Tomasz JURCZYK // W: SIAM conference on Computational Science & Engineering CSE05 : February 12–15, 2005, Orlando, Florida : final program and abstracts / Society for Industrial and Applied Mathematics. — [Philadelphia, PA : SIAM, 2005]. — Opis wg ok?.S. 90, CP 45

  top page [top page]

 607. Efficiency of the GSI secured network transmission / Bartosz BALI?, Marian BUBAK, Wojciech Rz?sa, Tomasz SZEPIENIEC // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036). — S. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 608. Efficiency of the GSI secured network transmission / Bartosz BALI?, Marian BUBAK, Wojciech Rz?sa, Tomasz SZEPIENIEC // W: Computational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 107–115, LNCS 3036. Pt. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 114–115, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 609. Eignung des vorhandenen Nivellementnetzes auf dem Gebiet des Oberschlesischen Steinkohlenreviers sowie der GPS-Technik zum Anschluss der Messungen von residualen Deformationen in der Umgebung der stillgelegten Bergwerke[The usefulness of the existing levelling network in the Upper Silesia Coal Mining Area and the GPS techniques for the reference of the measurements of residual deformations in the area of liquidated mines] / Zygmunt NIEDOJAD?O, Andrzej KWINTA, Tomasz STOCH // W: 6. Altbergbau-Kolloquium : 09.  bis 11.  November 2006, Aachen / Alsdorf / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2006. — Opis cz??c. wg ok?adki. — S. 238–256. — Bibliogr. s. 256, Zsfassung. — Kwinta A. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 610. Ekologiczne ogrzewanie Szko?y w Ro?nowieEcological heating in the Ro?nów School / Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER // Technika Poszukiwa? Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 62 z. 1–2 s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 611. Ekologiczne ?ród?o energii : [rozmowa][Ecological energy source] / Andrzej GONET, Tomasz ?LIWA ; rozm. Mariusz Karwowski // Forum Akademickie : ogólnopolski miesi?cznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2004 R. 11 nr 9 s. 45–47. — [Lu?ne wypowiedzi: prof. zw. dr. hab. in?. Andrzeja Goneta, dr. in?. Tomasza ?liwy]

  top page [top page]

 612. Ekonomiczna analiza mo?liwo?ci wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej w Busku-Zdroju[Economic analysis of utilise possibility of low-temperature geothermal energy in Busko-Zdrój] / Andrzej GONET, Tomasz ?LIWA // W: Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Lisika. — Kielce : Wydawnictwo XYZ, 2010. — ISBN 978-83-930668-1-0. — S. 335–362

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 3.0


  top page [top page]

 613. Ekonomiczne i funkcjonalne aspekty zastosowania stojaków typu SV z nowym zamkiemEconomical and functional aspects of application of the SV type props with new lock / KRAUZE Krzysztof, KOTWICA Krzysztof, WYDRO Tomasz, MAZIARZ Micha? // W: Nowoczesne metody eksploatacji w?gla i ska? zwi?z?ych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — ISBN 83-915742-9-6. — Na ok?. dod.: TUR 2007. — S. 643–655. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 614. Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania cz??ci silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six SigmaExpert system of improving manufacturing processes of aviation engine elements applying Six Sigma strategy / Tomasz Sie?ko, Stanis?aw NOWAK, Adam Sury, Bogus?aw ?WI?TEK, Marek SIBIELAK, Waldemar R?CZKA, Krzysztof ?ABA, Agata LIS // Rudy i Metale Nie?elazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 841–846. — VII konferencja naukowa Odkszta?calno?? metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [?a?cut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Metali Nie?elaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 615. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodz?cych w wysokoci?nieniowych prasach walcowych za pomoc? innych urz?dze?[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 1 s. 48–52. — Bibliogr. s. 52

  top page [top page]

 616. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodz?cych w wysokoci?nieniowych prasach walcowych za pomoc? innych urz?dze?, Cz. 2[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance, Pt. 2] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2 s. 39–41. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 617. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodz?cych w wysokoci?nieniowych prasach walcowych za pomoc? innych urz?dze?, Cz. 3[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance, Pt. 3] / Tomasz GAWENDA, Andrzej Skotnicki // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4 s. 82–85. — Bibliogr. s. 85

  top page [top page]

 618. Eksperymentalne badania po?o?enia nieci?g?o?ci, pustek i stref rozlu?nie? w górotworze za pomoc? georadaru otworowegoExperimental researches of discontinuous, empties and fracture zones location in rock mass by borehole georadar / Tomasz ??tka, Rafa? Czarny, Krzysztof Krawiec, Mariusz Kudyk, Zenon PILECKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN ; ISSN 2080-0819. — Tyt. poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN 2081-0245. — 2010 nr 77 s. 67–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr. — Zenon Pilecki – dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 0.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 4.0


  top page [top page]

 619. Eksperymentalne badania w?asno?ci zm?czeniowych zak?adkowych po??cze? nitowych stosowanych w lotnictwieAn experimental investigation on the fatigue performance of the aircraft riveted lap joints / Ma?gorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL // Przegl?d Mechaniczny / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 12 s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 620. Eksperymentalne wyznaczanie sk?adowych wspó?czynnika wnikania ciep?a w wymiennikach o powierzchni rozwini?tejExperimental determination of components of heat transfer coefficient in heat exchanges with extended surface / Tomasz Sobota, Dawid TALER // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Mechanika ; ISSN 1897-6328. — 2001 R. 98 z. 5-M s. 167–175. — Bibliogr. s. 174, Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 621. Eksploatacja pomp wielot?oczkowych w oparciu o analiz? trajektorii fazowych[Exploitation criterion of multipiston pumps base on phase trajectories analysis] / Tomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita, 2008]. — S. [72–74]

  top page [top page]

 622. Eksploatacja zbrojenia szybu górniczego w oparciu o globalny wspó?czynnik t?umieniaMaintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL // Eksploatacja i Niezawodno?? / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne = Maintenance and Reliability ; ISSN 1507-2711. — 2008 nr 1 s. 44–48. — Bibliogr. s. 48

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 623. Elastic wave-field modeling in seismic exploration / Tomasz DANEK // W: Science and supercomputing in Europe : report 2005 / eds. Paola Alberigo, Giovanni Erbacci, Francesca Garofalo ; CINECA, HPC-Europa, Pan-European Research Infrastructure on High Performance Computing. — Bologna, Italy : CINECA Centro di Calcolo Interuniversitario dell'Italia Nord-Orientale, 2006. — (Transnational Access). — S. 321–325. — Bibliogr. s. 325., Abstr.

  top page [top page]

 624. Electromechanical impedance method for damage detection on mechanical structures / Mateusz ROSIEK, Adam MARTOWICZ, Tadeusz UHL, Tadeusz St?pi?ski, Tomasz ?UKOMSKI // W: 11th IMEKO TC 10 workshop on Smart diagnostics of structures [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 18–20, 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / AGH University of Science and Technology. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na Dysku Flash. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

  top page [top page]

 625. Elektroencefalografia[Electroencephalography] / Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK, Tomasz Zyss // W: In?ynieria biomedyczna : ksi?ga wspó?czesnej wiedzy tajemnej w wersji przyst?pnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN 978-83-7464-168-5. — S. 128–140. — Bibliogr. s. 139–140. — Tekst na do??czonym CD-ROMie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 626. Elektrodynamiczne formowanie blach z wykorzystaniem o?rodka spr??ystegoA method of electrodynamic pressing of metal sheets using a resilient medium / Józef BEDNARCZYK, Tomasz ZA?USKI // Mechanik : miesi?cznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2009 R. 82 nr 10 s. 828–830, 832, 834. — Bibliogr. s. 834

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 627. Elektronika[Electronics] / Stanis?aw KUTA, Jacek JASIELSKI, Jan KOPROWSKI, Dariusz KO?CIELNIK, Jerzy KRAL, Witold MACHOWSKI, Tomasz ZIELI?SKI // W: Poradnik in?yniera elektryka, T. 1 / aut.: Jan Baran [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009. — wyd. 3 zm. i rozsz. — ISBN 978-83-204-2937-4. — S. 409–645. — Bibliogr. s. 644-645

  top page [top page]

 628. Elektronika spinowaSpin electronics / Tomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jaros?aw KANAK, Piotr MIETNIOWSKI, Wies?aw POWRO?NIK, Witold SKOWRO?SKI, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WI?NIOWSKI, Jerzy WRONA, Aliaksandr ZALESKI // W: Kierunki dzia?alno?ci i wspó?praca naukowa Wydzia?u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materia?y konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Pi?at. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 85–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 629. Elektrownie na zielonymPower plants on the green / Tomasz MIROWSKI // W: Polskie Elektrownie 2009 = Polish Power Plants 2009 / red. nacz. Katarzyna Urba?czyk-Kogut. — Kraków : AKNET, [2009]. — S. 54–58, 154–158. — Bibliogr. s. 58, 158. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 630. Elementy i uk?ady elektroniczne. Cz. 1[Electronic devices and circuits] / pod red. Stanis?awa KUTY ; [zesp. aut. Stanis?aw KUTA, Tomasz JANUSZEWICZ, Jacek JASIELSKI, Jan KOPROWSKI, Marek KSI??KIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Jan POR?BSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 450, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie ; KU 0017). — Bibliogr. s. 449–[451]

  top page [top page]

 631. Eliminacja przeników obcych w transmisji ADSL – porównanie algorytmówAlien crosstalk cancellation in ADSL transmission-evaluation of algorithms / Tomasz TWARDOWSKI, Jaros?aw BU?AT // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 wrze?nia 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 632. ELTE'07 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowa ,,Technologia elektronowa” ELTE 2007 : Kraków 4–7.09.2007 materia?y konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. nauk. Tomasz STAPI?SKI, Barbara SWATOWSKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Wojciech MAZIARZ ; Katedra Elektroniki. Wydzia? Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w  Krakowie. — [Kraków : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — 214 s. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. przy ref. — ISBN 83-88309-51-X

  top page [top page]

 633. Endobronchial tumor mass indication in videobronchoscopy : {\em block based analysis} / Artur Przelaskowski, Rafa? Jozwiak, Tomasz ZIELI?SKI, Mariusz Duplaga // W: VISIGRAPP 2010 [Dokument elektroniczny] : 3rd international joint conference on Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : VISAPP – international conference on Computer vision theory and applications ; IMAGAPP – international conference on Imaging theory and applications ; GRAPP – international conference on Computer graphics theory and applications ; IVAPP – international conference on Information visualization theoery and applications ; IMTA – Image Mining Theory and Applications ; ECSMIO – Engineering and Computational Sciences for Medical Imaging in Oncology : Angers, France 17–21 May, 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 536–542. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 542, Abstr. — Publikacja zawarta w cz??ci VISAPP, Vol. 1

  top page [top page]

 634. Energetyka geotermalna jako element zrównowa?onego rozwojuGeothermal as an element of sustained development / Dariusz KNEZ, Tomasz ?LIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis?awa Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2004 R. 21/1 s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 635. ,,Energia dla przysz?ych pokole? – odnawialne ?ród?a energii”,,Energy for the future generations – renewable sources of energy” / Miros?aw KWIATKOWSKI, Krzysztof Altman, Wies?aw Acela, Urszula Babiarz, Rafa? Brotkiewicz, Grzegorz ?wik?ak, Katarzyna Dreja, Tomasz Laszczyk, Marcin Miska, Arkadiusz Rymarz, Rafa? Zaj?c // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydzia? Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwa? XXI wieku w kszta?ceniu, badaniach naukowych i wspó?pracy z przemys?em : mi?dzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg ok?. — S. P.29. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 636. Energia geotermalna: odnawialna i ekologiczna opcja dost?pna dla ka?dego kraju[Geothermal energy: the domestic, renewable, green option] / Tomasz ?LIWA // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 12

  top page [top page]

 637. Energia ze ?róde? odnawialnych alternatyw? dla gmin, powiatów, województw i ca?ej Polski : sprawozdanie i wnioski z VIII Ogólnopolskiego Forum O?E : Mi?dzybrodzie ?ywieckie, 15–17 maja 2002[Energy from renewable sources as an alternative for counties, districts, voivodeships and the whole Poland] / oprac. Julian Soko?owski, Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER, Micha? KARCH, Aleksandra WOLCZKO. — Kraków : Komitet Organizacyjny i Naukowy VIII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych ?róde? Energii, cop. 2002. — 32 s.. — Brak afiliacji dla Redaktorów: T. Fiszer, M. Karch, A. Wolczko

  top page [top page]

 638. Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanis?aw PIRÓG // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Bia?ystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzis?aw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Bia?ystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Bia?ystok, Poland. — Bia?ystok : Bia?ystok Technical University, 2008. — Opis cz??c. wg. ok?. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

  top page [top page]

 639. Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanis?aw PIRÓG // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149 s. 416–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzis?aw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0


  top page [top page]

 640. Energy storage systems the flywheel energy storage / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanis?aw PIRÓG, Marcin BASZY?SKI // W: EPE–PEMC 2008 : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : September 1 – 3, 2008 Pozna?–Polska : abstracts / Pozna? University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering Pozna? Section, EPE – PEMC Council and European Power electronics and Drives Association. — Pozna? : PTETiS Publishers, 2008. — ISBN 978-83-921340-6-0. — S. 69. — Index. — Pe?ny tekst W: EPE–PEMC 2008 [Dokument elektroniczny] : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : 1–3 September 2008 Pozna?–Polska : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : [Pozna?], 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-1-4244-1742-1. — S. 1802–1806 D11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Bibliogr. s. 1806, Abstr.

  top page [top page]

 641. Ensemble of linear models for predicting drug properties / Tomasz AROD?, David A. Yuen, Arkadiusz Z. Dudek // Journal of Chemical Information and Modeling / American Chemical Society. — Tyt. poprz.: Journal of Chemical Information and Computer Sciences. — 2006 vol. 46 s. 416–423. — Bibliogr. s. 422–423

  IF

  top page [top page]

 642. Equalizer design for discrete multitone systems combining response shortening and spectral shaping / Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELI?SKI, Pawe? TURCZA // W: ECCTD'05 [Dokument elektroniczny] : 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : Ireland, 29 August–2 September 2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University College Cork, Ireland. — [S. l.] : IEEE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis cz??c. wg obwol.S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; nap?d CD-ROM. — Tyt. przej?to z ekranu tytu?owego. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 643. ESB – modern SOA infrastructure / Tomasz MASTERNAK, Marek PSIUK, Dominik RADZISZOWSKI, Tomasz SZYD?O, Robert SZYMACHA, Krzysztof ZIELI?SKI, Daniel ?MUDA // W: SOA infrastucture tools : concepts and methods / eds. Stanis?aw Ambroszkiewicz, [et al.] ; Pozna? University of Economics. — Pozna? : Pozna? University of Economics Press, 2010. — ISBN 978-83-7417-544-9. — S. 17–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 7.0


  top page [top page]

 644. Estimates of capacity of self-similar measures / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Annales Polonici Mathematici ; ISSN 0066-2216. — 2002 78 [nr] 2 s. 141–157. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.

  top page [top page]

 645. Estimation of stator windings modal parameters in power generation turboset / Tomasz BARSZCZ, Jacek URBANEK, Tadeusz UHL // W: IFToMM Rotordynamics 2010 [Dokument elektroniczny] : the 8th IFToMM international conference on Rotor dynamics : September 12–15, 2010, Seoul, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea : s. n., 2010]. — Dane na Dysku Flash