Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 2067.
 1. A Cartesian closed category of foliated manifolds / Tomasz RYBICKI // W: Geometry and Foliations 2003 GF2003 : second announcement : September 10–19, 2003 Kyoto, Japan. — [Japan : Ryukoku University, 2003]. — S. 396–403. — Bibliogr. s. 403

  top page [top page]

 2. A compacted thickness correction in the palaeotectonic reconstruction / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2000 vol. 44 no 1 s. 101–108. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 3. A concept of a monitoring infrastructure for workflow-based Grid applications / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 136–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.

  top page [top page]

 4. A concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber / BATKO Wojciech, FELIS Józef, FLACH Artur, Giesko Tomasz, KAMISIŃSKI Tadeusz, Zbrowski Andrzej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3 s. 785, [poz.] 64. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

  LF

  top page [top page]

 5. A concept of an actuator for positioning of elements of a measurement system in an anechoic chamber / Wojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tomasz Giesko, Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Zbrowski // W: OSA 2007 [Dokument elektroniczny] : LIV Otwarte Seminatium z Akustyki : Rzeszów–Przemyśl, Poland, September 10–14. 2007 : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział etc., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat reader; napę CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]

  top page [top page]

 6. A concept of an actuator for the positioning measurement system in an anechoic room / Wojciech BATKO, Józef FELIS, Artur FLACH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Tomasz Giesko, Andrzej Zborowski // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 2 s. 201–207. — Bibliogr. s. 207

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 7. A coupled FEM model of macrosegregation and stress-strain state formation in ingot during continuous casting with mechanical soft reduction / Andrzej MILENIN, Tomasz REC // Steel Research International. — Tyt. poprz.: Steel Research ; ISSN 1611-3683. — 2008 [vol. 79] spec. ed. s. 603–610. — Bibliogr. s. 610, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 8. A formal approach to modelling of real-time systems using RTCP-nets / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC, Piotr MATYASIK, Wojciech SZMUC // Foundations of Computing and Decision Sciences. — 2005 vol. 30 no. 1 s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

  top page [top page]

 9. A GPU-based method for approximate real-time fluid flow simulation / Tomasz ROŻEN, Krzysztof BORYCZKO, Witold ALDA // Machine Graphics & Vision : international journal ; ISSN 1230-0535. — 2008 vol. 17 no. 3 s. 267–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 10. A group of autonomic mobile robots cooperating to perform transportation tasks / Tadeusz UHL, Tomasz BURATOWSKI, Grzegorz CHMAJ // W: Selected research findings of an innovative nature : Polish universities and institutes of the Polish Academy of Sciences / sci. ed. board: Bogusław Smólski, Władysław Włosiński. — Warsaw : Polish Academy of Sciences, 2007. — ISBN 978-83-924901-2-8. — S. 22

  top page [top page]

 11. A Lie group structure on strict groups / Tomasz RYBICKI // Publicationes Mathematicae. Debrecen ; ISSN 0033-3883 . — 2002 t. 61 fasc. 3–4 s. 533–548. — Bibliogr. s. 547–548, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 12. A new approach to amplitude-and-phase interpretation of magnetotelluric data from the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwiński // Slovak Geological Magazine ; ISSN 1335-096X. — 2001 vol. 7 no. 2 s. 145–147. — Bibliogr. s. 147, Abstr.

  top page [top page]

 13. A new approach to supporting component applications on Grid / Maciej Malawski, Tomasz Bartyński, Eryk Ciepiela, Joanna Kocot, Przemysław Pelczar, Marian BUBAK // W: Cracow'06 Grid Workshop : November 20–23, 2005 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — Na okł.: October 15–18, 2006, Cracow, Poland. — ISBN 83-915141-7-X ; EAN 9788391514177. — S. 328–336. — Bibliogr. s. 335–336, Abstr.

  top page [top page]

 14. A new approach to theoretical modeling of membrane potential / Andrzej LEWENSTAM, Witold KUCZA, Tomasz Sokalski, Robert FILIPEK, Johan Bobacka, Marek DANIELEWSKI // W: SMCBS'2007 International workshop : 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing' : the 3rd international workshop and the XVIth international meeting of the electrochemical section of the Polish Chemical Society : Włodowice, Poland, November 4–8, 2007 : programme and book of abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry. — [Warsaw, Poland : PAS IPC, cop. 2007]. — ISBN 83-89585-18-9. — S. 7

  top page [top page]

 15. A new data of the present day overbank sedimentation in the Vistula river flood plain in the Krakow Gate / Jacek B. Szmanda, Tomasz Kalicki, Edyta Łokas, Anna Michno, Barbara Radwanek-Bąk, Przemysław WACHNIEW, Piotr Szwarczewski // W: State of geomorphological research in 2009 : proceedings of the conference : 15.–17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic : book of abstracts / eds. Pavel Mentlík, Filip Hartvich ; Czech Association of Geomorphologists, Department of Geography, University of West Bohemia in Plzen, Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR, v.v.i., Prague. — [Czech Republic] : Tribun EU, cop. 2009. — (Geomorfologický sborník ; 8). — Na okł. tyt. konf. w j. czeskim. — ISBN 978-80-7399-746-5. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

  top page [top page]

 16. A new method for determining chemical composition of refining slag in the ladle furnace : [abstract] / Jan FALKUS, Tomasz KARGUL, Paweł DROŻDŻ // W: MOLTEN 2009 : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — ISBN 978-956-8504-20-5. — S. 85. — Pełny tekst W: MOLTEN 2009 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the VIII international conference on Molten slags, fluxes and salts : 18–21 January 2009, Santiago, Chile. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Mario Sánchez [et al.] ; Universidad de Concepción, Chile. Department of Metallurgical Engineering. — Santiago : GECAMIN Ltd., cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 815–821. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 821, Abstr.

  top page [top page]

 17. A new method of lowering detection limit to nanomolar range with solid-state lead-selective electrodes / Grzegorz Lisak, Bartosz Rozmysłowicz, Tomasz Sokalski, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM // W: 215th ECS Meeting [Dokument elektroniczny] : San Francisco, May 24–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ESC, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 18. A platform for collaborative e-science applications / Marian BUBAK, Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI, Bartosz BALIŚ, Włodzimierz FUNIKA, Tomasz BARTYŃSKI, Eryk CIEPIELA, Daniel Harężlak, Marek KASZTELNIK, Joanna KOCOT, Dariusz Król, Piotr NOWAKOWSKI, Michał Pelczar, Matthias Assel // W: KU KDM 2009 : druga konferencja użytkowników komputerów dużej mocy : Zakopane, March 12–13, 2009 : abstracts / ACK Cyfronet AGH. — Kraków : ACK Cyfronet AGH, 2009. — Opis częśc. wg okł.S. 7–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 19. A proposal of application failure detection and recovery in the Grid / Marian BUBAK, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 20. A receiver feedback aggregation in ANTS environment / Robert CHODOREK, Tomasz ORZECHOWSKI, Agnieszka Chodorek // W: SoftCOM 2005 [Dokument elektroniczny] : 13 international conference on Software, telecommunications & computer networks : September 15–17, 2005 Split, Marina Frapa (Croatia). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Split : FESB, University of Split, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [1], Abstr.

  top page [top page]

 21. A rules-to-trees conversion in the inductive database system VINLEN / Tomasz Szydło, Bartłomiej ŚNIEŻYŃSKI, Ryszard S. Michalski // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM '05 conference : Gdansk, Poland, June 13–16, 2005 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2005. — (Advances in Soft Computing). — S. 496–500. — Bibliogr. s. 500, Abstr.

  top page [top page]

 22. A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) / Marek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Recherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335. — Bibliogr. s. 333–335

  top page [top page]

 23. A simple method for measuring heat flux in boiler furnacesUproszczona metoda wyznaczania strumienia ciepła przejmowanego w komorze paleniskowej kotła / Tomasz Sobota, Dawid TALER // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : jubileuszowa konferencja kotłowa 2009 z okazji 60-lecia Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu = International conference on Boiler technology 2009 : Szczyrk, 13–15 października 2009, T. 3 / red. z. Andrzej W. Walewski (red. nacz.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Fabryka Kotłów RAFAKO SA. — Gliwice : ,,AKAPIT” Danuta Gruszczyńska, 2009. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; z. 23). — ISBN 978-83-927340-1-7. — S. 75–90. — Bibliogr. s. 90, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 24. A system for testing and characterization of ASIC/MPWS / Jerzy Zając, Janusz Wójcik, Daniel Tomaszewski, Halina NIEMIEC, [et al.] // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 277–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

  top page [top page]

 25. A tool for building collaborative applications by invocation of Grid Operations / Maciej MALAWSKI, Tomasz Bartyński, Marian BUBAK // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pełne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie dołączonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 243–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 26. A traffic phase effect in PGM/PGMCC transmission / Agnieszka Chodorek, Robert CHODOREK, Tomasz ORZECHOWSKI // W: SoftCOM 2005 [Dokument elektroniczny] : 13 international conference on Software, telecommunications & computer networks : September 15–17, 2005 Split, Marina Frapa (Croatia). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Split : FESB, University of Split, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [1], Abstr.

  top page [top page]

 27. {a-Si:C:H} films as a new material for improvement of solar cells / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: IMAPS Poland : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Darłówko 18–21 September 2005 : proceedings / eds. Piotr Majchrzak [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 28. {a-Si:C:H} films as a new material for improvement of solar cells / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: IMAPS Poland [Dokument elektroniczny] : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Darłówko, 18–21 September  2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Zbigniew Suszyński [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 211–214. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

  top page [top page]

 29. Abbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen[GPS Monitoring of land subsidence in mining area's] / Ryszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala // W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka . — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — (Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-3-86797-053-2. — S. 326–331. — Bibliogr. s. 331, Zsfassung, Abstr.

  top page [top page]

 30. Abstract Lie groups and locally compact topological groups / Jacek LECH, Tomasz RYBICKI // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica 4. — 2004 folia 23 s. 123–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr.

  top page [top page]

 31. Abstract workflow composition in K-WfGrid project environment / Tomasz GUBAŁA, Marian BUBAK, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Cracow '04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.

  top page [top page]

 32. AC Hall Effect set-up for investigation of protective and gas sensor films / Andrzej BRUDNIK, Janusz Maruszczyk, Tomasz STAPIŃSKI // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Polańczyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — [Rzeszów : University of Technology], 2001. — Na okł. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — S. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Abstr.

  top page [top page]

 33. Active control of mechanical systems vibration / Tomasz SALAMON, Tadeusz UHL, Lucjan MIĘKINA, Janusz KOWAL // W: ACTIVE '97 [Dokument elektroniczny] : the 1997 international symposium on Active control of sound and vibration : Budapest, Hungary 1997 August 21–23. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : OPAKFI, Scientific Society for Optics, Acoustics, Motion Pictures and Theater Technology, 1997. — 1 dysk optyczny. — Publikacja zawarta w: Proceedings of ACTIVE 2004 [Dokument elektroniczny]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 or higher ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Abstr. s. 52

  top page [top page]

 34. Adaptacja międzywojennej fabryki ołówków ,,Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doświadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

  top page [top page]

 35. Adaptacja siatek w modelowaniu metodą elementów skończonych procesów przepływu ciepłaMesh adaptation in finite element modelling of heat transport processes / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — S. 90–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.

  top page [top page]

 36. Adaptacja siatki w symulacji procesu przemiany fazowej[Mesh adaptation for simulation of phase transition process] / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: PTSK : X Warsztaty Naukowe PTSK : Symulacja w badaniach i rozwoju : Kraków–Zakopane 10–12 września 2003 : streszczenia / Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej ; Politechnika Krakowska. Instytut Pojazdów Szynowych. — [S. l.] : Wydawnictwo ABRYS, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 21. — Bibliogr. s. 21

  top page [top page]

 37. Adaptative Holt's forecasting model based on immune paradigm / Tomasz PEŁECH // Zapiski Gornogo instituta. — 2006 t. 167 č. 2 s. 353–356. — Bibliogr. s. 356. — Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. sov. t. L. S. Sin\'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovani\v{u}, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učrezdenie vysšego professional'nogo obrazovani\v{a}, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2006. — Dod. na okł. tyt.: Problemy osvoeni\v{a} poleznyh iskopaemyh

  top page [top page]

 38. Adaptive control space structure for anisotropic mesh generation / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT // W: ECCOMAS CFD 2006 [Dokument elektroniczny] : European Conference on Computational Fluid Dynamics : Egmond aan Zee, The Netherlands : September 5–8, 2006 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. P. Wesseling, E. Oñate, J. Périaux. — Delft, The Netherlands : TU Delft, [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 39. Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems / Barabara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: WCCM V : fifth World Congress on Computational Mechanics : July 7–12, 2002 Vienna, Austria : book of abstracts. Vol. 2 / International Association for Computational Mechanics. — Vienna : University of Technology. Institute for Strength of Materials ; Institute for Lightweight Structures and Aerospace Engineering, 2002. — S. II-99. — Bibliogr. s. II-99

  top page [top page]

 40. Adaptive mesh generation for non-steady state heat transport problems / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: WCCM V : proceedings of the fifth World Congress on Computational Mechanics : Vienna, Austria July 7–12, 2002 / International Association for Computational Mechanics. [Dokument elektroniczny]. — Dostęp: {http://www.wccm.tuwien.ac.at} [19.03.2003]. — Ekran 1–9. — Bibliogr. ekran 8–9, Abstr.

  top page [top page]

 41. Adaptive neural controller for the task of trajectory tracking for the 3DOF manipulator / Dariusz MARCHEWKA, Tomasz Żabiński // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN 83-916420-4-6. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

  top page [top page]

 42. Adaptive remeshing in the {Fe} modeling of moving boundary problems : [abstract] / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: Adaptive modeling and simulation : proceedings of the first international conference : Göteborg, Sweden 29 September–1 October 2003 / eds. N.-E. Wiberg, P. Díez. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2003. — S. 109–110 + CD-ROM. — Bibliogr. s. 110

  top page [top page]

 43. Adsorption of chromate on various geological materials / Tomasz BAJDA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník s. 9–10. — Abstrakt referatu z: Konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

  top page [top page]

 44. Adsorption of chromium compounds on various mineral raw materials / Tomasz BAJDA // W: Biogeochemical processes and cycling of elements in the environment : ISEB15 : proceedings of the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry : Wrocław, Poland, September 11–15, 2001 / eds. Jerzy Weber, [et al.]. — Wrocław : PTSH – Polish Society of Humic Substances, 2001. — ISBN 83-906403-5-X. — S. 281–282. — Bibliogr. s. 282

  top page [top page]

 45. Adsorption of Trihalomethanes (THMs) on activated carbons / Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2009 vol. 3 no. 1 s. 51–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 46. Advanced methods for condition monitoring of machinery in distributed online monitoring and diagnostic systems / Tomasz BARSZCZ. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Robotics ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008. — 282, [1] s.. — Bibliogr. s. 270–[283]. — ISBN 978-83-7204-755-7

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0


  top page [top page]

 47. Advanced transmission electron microscopy for characterisation of coated materials for aerospace / Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2007 vol. 30 s. 41. — Electron microscopy and microanalysis conference : to celebrate the 30th anniversary of Scanning Electron Microscopy Laboratory of Biological and Geological Sciences and the 40th anniversary of JEOL in Poland : Kraków, 17–18th September 2007 ; Accessory minerals {\it in-situ} : microanalytical methods and petrological applications : workshop, 15–16.09.2007, Kraków / eds. Bartosz Budzyń ; Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2007. — Na s. tyt. dod.: Kraków, 15–18 September 2007

  top page [top page]

 48. Advantages of application of mineral raw materials and their processing modern methods of statistical description / Tomasz NIEDOBA // W: Problemy nedropol'zovaniâ : mezdunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2009 g. : programma ; rabočie materialy / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčrezdenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Peterburg : GI, 2009. — S. 126

  top page [top page]

 49. Agentspace as an infrastructure for workflow management over the Internet / Stanisław Ambroszkiewicz, Krzysztof CETNAROWICZ, Tomasz Nowak // W: The sixth international conference on Computer supported cooperative work in design : July 12–14, 2001, London, Ontario, Canada : proceedings of the second international workshop on Software agents and workflows for systems interoperability / eds. Zakaria Maamar, Weiming Shen, Hamada H. Ghenniwa. — [Canada : National Research Council of Canada, 2001]. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 50. AIDA 951® – Turbosets monitoring and diagnostics system / Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

  top page [top page]

 51. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Masayuki Kaneda, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 : 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — S. 87

  top page [top page]

 52. Air convection in a cubic enclosure with laterally shifted electric coil without a gravity field / Tomasz Bednarz, [et al.], Janusz S. SZMYD // W: ICTAM04 [Dokument elektroniczny] : XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics : August 15–21, 2004, Warsaw, Poland : abstracts and CD-ROM proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. — Warszawa : IPPT PAN, 2004. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod. : International Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [2], Summ.

  top page [top page]

 53. Akcelerator sprzętowy do szyfrowania strumienia danychHardware accelerator for data stream encryption / Tomasz KRYJAK, Marek GORGOŃ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 695–707. — Bibliogr. s. 707, Streszcz., Summ,

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 54. Akcelerometry iMEMS w diagnostyce pomp wielotłoczkowych[Accelerometers iMEMS in the multipiston pumps diagnostics] / Tomasz KORBIEL, Damian Kwapisz // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n., 2008] + CD-ROM. — S. 105–106

  top page [top page]

 55. Akcja balonowa na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 1956 roku[The “baloon campaign” on the territory of Nowy Sącz County in 1956 / Tomasz J. Biedroń, Anna SIWIK // Rocznik Sądecki ; ISSN 0080-3561. — 2008 t. 36 s. 310–317. — A. Siwik – afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

  top page [top page]

 56. Aktualizacja stanowisk halitu niebieskiego w Kopalni Soli ,,Kłodawa” w świetle nowych badańActualization of inanimate nature documentary sites in Kłodawa Salt Mine in light of new research / Sylwester Janiów, Grzegorz Misiek, Tomasz TOBOŁA, Lucyna NATKANIEC-NOWAK // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS, 2007]. — S. 35–36. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 57. Aktualne możliwości oceny gazonośności cienkowarstwowych mioceńskich utworów Przedgórza Karpat metodami geofizyki wiertniczej na przykładzie złoża Cierpisz[Current possibilities of evaluation of gas thin film Miocene Carpathian Foredeep formations by well logging methods on the example of Cierpisz deposit] / Celina Syrek-Moryc, Teresa Kułaga, Tomasz ZORSKI, Magdalena Front, Marek Stadtmuller // W: ,,Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna = 16th international scientific-technical conference : Krynica, 15–17 czerwca 2005 / kol. red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 2005. — ISBN 83-917286-2-5. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

  top page [top page]

 58. Alabaster – przykłady zastosowań w rzeźbie i architekturzeAlabaster – examples of applications in sculpture and architekture / Tomasz ŚLIWA // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX konferencja naukowa doktorantów = IX PhD students' scientific conference : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 126. Konferencje ; nr 53 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology ; no. 126. Conferences ; no. 53). — S. 284–293. — Bibliogr. s. 292

  top page [top page]

 59. Algebraiczno-grafowe metody reprezentacji wiedzy dla analizy i weryfikacji atrybutowych systemów tablicowychAlgebraic-graphical methods of knowledge representation for analysis and verification of attributive tabular systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2 s. 535–543. — Bibliogr. s. 543, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 60. Algorytm detekcji linii Kikuchiego w mikroskopii elektronowej[Algorithm for Kikuchi lines detection in electron microscopy] / Rafał FRĄCZEK, Tomasz ZIELIŃSKI // W: KM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9.09.2004 : materiały kongresowe. T. 2 / pod red. Janusza Mroczki. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 699–702. — Bibliogr. s. 702, Streszcz.

  top page [top page]

 61. Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4 s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

  top page [top page]

 62. Algorytm przydziału bitów dla transmisji ADSL z eliminacją przeników obcych[Bit allocation algorithm for ADSL transmission with cross-talk cacellation] / Jarosław BUŁAT, Tomasz ZIELIŃSKI // W: PWT 2006 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2006 : XI poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 7–8 grudnia 2006 : sesje: Kształcenie w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, Światłowody w sieciach telekomunikacyjnych, Multimedia, Nowe obszary badań systemów i sieci telekomunikacyjnych, Sieci i systemy bezprzewodowe / Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, IEEE Communications Society. Chapter Communications. Poznań. — [Poznań : WEiT PP, 2006]. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz.

  top page [top page]

 63. Algorytmiczna korekcja zniekształceń geometrycznych kamery bronchoskopuAlgorithmic correction of geometric distortion of bronchoscope camera / Mirosław SOCHA, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych = Measuring systems-modelling and simulation : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 219–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 64. Aliphatic hydrocarbons C7–C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 64). — ISBN 978-83-7193-416-2. — S. 38

  top page [top page]

 65. Alterations on the apatite and calcite surface buried in arctic soil (Spitsbergen): an AFM and SEM study / Anna Płonka, Maciej MANECKI, Marek Matyjasik, Sara Summers, Colin Inglefiled, Tomasz BAJDA, Jarosław Majka // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 134–135. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Poręba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 66. Amorficzne stopy w postaci proszkuAmorphous powder alloys / Tomasz KOZIEŁ, Wiktoria RATUSZEK, Zbigniew KĘDZIERSKI // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 639–644. — Bibliogr. s. 643–644, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 67. Amorficzne warstwy antyrefleksyjne (ARC) do podwyższania sprawności ogniw słonecznychAmorphous antireflective coatings (ARC) for improvement of solar cells efficiency / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 107–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 68. Amorficzne warstwy uwodornione typu a-Si:C:H oraz a-Si:N:H do zastosowań w ogniwach słonecznych jako pokrycia antyrefleksyjne[Amorphous hydrogenated thin a-Si:C:H and a-Si:N:H for solar cells as antireflective coatings] / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: I Krajowa konferencja fotowoltaiki [Dokument elektroniczny] : Krynica Zdrój, 9–11 października 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, 2009]. — 1 dysk optyczny. — Projekt nr UDA-POKL.04.02.00-00-053/08-00 ,,Upowszechnianie osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w  procesie kształcenia na poziomie wyższym”. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz.

  top page [top page]

 69. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w fazie ciekłejVitrification of the alloy with liquid immiscibility gap / Tomasz KOZIEŁ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. 143–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz.

  top page [top page]

 70. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w fazie ciekłejVitrification of the alloy with liquid immiscibility gap / Tomasz KOZIEŁ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 5–6, Streszcz.

  top page [top page]

 71. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłymVitrification of alloys with liquid miscibility gap / Zbigniew KĘDZIERSKI, Tomasz KOZIEŁ, Krzysztof Ziewiec // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, cop. 2009. — ISBN 978-83-7676-019-3. — S. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

  top page [top page]

 72. Amorphous and microcrystalline silicon-based alloys for device applicationsAmorficzne i mikrokrystaliczne stopy na bazie krzemu i ich zastosowania / Tomasz STAPIŃSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 160, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 78). — Bibliogr. s. 151–[161]

  top page [top page]

 73. Amorphous hydrogenated silicon-nitrogen {(a-Si_{1-x}N_{x}:H)} films deposited by PECVD / Stanisława A. JONAS, Tomasz J. STAPIŃSKI, Edward P. WALASEK, Mariusz K. Chrabąszcz // Journal of Wide Bandgap Materials. — 2001 vol. 9 no. 1–2 s. 83–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

  top page [top page]

 74. Amorphous hydrogenated silicon-carbon and silicon-nitrogen as antireflective coatings for solar cells / Tomasz STAPIŃSKI, Barbara SWATOWSKA // W: ICANS 22 : science and technology : 22nd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, Breckenridge, Colorado : USA : 19–24 August 2007 : abstract book. — [USA : s. n., 2007]. — S. [1]

  top page [top page]

 75. Amorphous hydrogenated silicon-carbon as new antireflective coating for solar cells / Tomasz STAPIŃSKI, Barbara SWATOWSKA // Journal of Non-Crystalline Solids ; ISSN 0022-3093. — 2006 vol. 352 s. 1406–1409. — Bibliogr. s. 1409, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 76. Amorphous hydrogenated silicon-nitride films for solar cells applications / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 77. An algorithm for detecting lesions in CBF and CBV perfusion maps / Tomasz HACHAJ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2008 vol. 4 no. 7 s. 35–41. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 78. An analysis of magnetic convection in a cubic enclosureAnaliza konwekcji magnetycznej w naczyniu sześciennym / FORNALIK Elżbieta, Bednarz Tomasz, Ozoe Hiroyuki, SZMYD Janusz S., KOLENDA Zygmunt // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 167–168. — Bibliogr. s. 178, Abstr. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

  top page [top page]

 79. An application of splines in synchronous analysis of nonstationary machine runWykorzystanie funkcji sklejanych w analizie synchronicznej niestacjonarnego biegu maszyn / Tomasz KORBIEL, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4 s. 119–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 80. An automatic approach to PLC programming for a large scale slow control system (based on LHC Cryogenic Distribution Control System) / Czesław FLUDER, Juan Casas-Cubillos, Marek CIECHANOWSKI, Paulo Gomes, Paweł JODŁOWSKI, Michał Klisch, Mateusz Sosin, Antonio Tovar-Gonzalez, Tomasz WOLAK, Łukasz Zwaliński // W: ICCC'2008 : 9th International Carpathian Control Conference : XXXIIIrd seminary Asr'2008 “Instruments & control” (Asr 2008) ; 22nd Automated systems of control of technological processes (ASR TP 2008) ; 10th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Sinaia, Romania, May 25–28, 2008 / eds. Emil Petre, Eugen Bobaşu, Dan Popescu ; University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics, IEEE Romanian Section – Control System Society. — Romania : University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics. Department of Automatic Control, [2008]. — ISBN 978-973-746-897-0. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

  top page [top page]

 81. An empirical comparison of decomposition algorithms for complex finite element meshes / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT, Jacek KITOWSKI // W: PPAM 2001 : fourth international conference on Parallel Processing and Applied Mathematics : Nałęczów, Poland, September 9–12, 2001 / Technical University of Częstochowa. Institute of Mathematics & Computer Science. — [Częstochowa : TU, 2001]. — S. 78

  top page [top page]

 82. An empirical comparison of decomposition algorithms for complex finite element meshes / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT, Jacek KITOWSKI // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 4th [fourth] international conference, PPAM 2001 : Nałęczów, Poland, September 9–12, 2001 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; 2328). — S. 493–501. — Bibliogr. s. 500–501, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 83. An infinite dimensional version of the third Lie theorem / Tomasz RYBICKI // Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo ; ISSN 1973-4409. — 2002 no. 69 Suppl. s. 209–217. — Bibliogr. s. 217, Abstr.. — The proceedings of the 21st winter school “Geometry and physics” : Srní, January 13–20, 2001. — [Palermo : s. n., 2002]

  top page [top page]

 84. An infrastructure for Grid application monitoring / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller // W: Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 9th European PVM/MPI Users' Group Meeting : Linz, Austria, September 29–October 2, 2002 : proceedings / eds. Dieter Kranzlmüller [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2474). — S. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 85. An MEA-based system for multichannel, low artifact simulation and recording of neural activity / Paweł HOTTOWY, Władysław DĄBROWSKI, Sergei Kachiguine, Andrzej SKOCZEŃ, Tomasz FIUTOWSKI, Alexander Sher, Przemysław RYDYGIER, Alexander A. Grillo, Alan M. Litke // W: MEA Meeting 2008 : 6th international meeting on Substrate-integrated Micro Electrode Arrays : July 8–11, 2008, Reutlingen, Germany : proceedings / NMI Applied R&D. — Stuttgart : BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, 2008. — ISBN 3-938345-05-5. — S. 259–262. — Bibliogr. s. 262, Summ.

  top page [top page]

 86. An ultrahigh vacuum system for {\em in situ} studies of thin films and nanostructures by nuclear resonance scattering of synchrotron radiation / Svetoslav Stankov, [et al.], Tomasz ŚLĘZAK, Józef KORECKI // Review of Scientific Instruments ; ISSN 0034-6748. — 2008 vol. 79 iss. 4 s. 045108-1–045108-6. — Bibliogr. s. 045108-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 87. An unprecedented cooper(I,II)–octacyanotungstate(V) 2-D network: crystal structure and magnetism of {[Cu^{II}(tren)]{Cu^{I}[W^{V}(CN)_{8}]}\cdot1.5H_{2}O} / Tomasz Korzeniak [et al.], Kazimierz KOWALSKI, Barbara Sieklucka // Chemical Communications. — 2005 no. 23 s. 2939–2941. — Bibliogr. s. 2941

  IF

  top page [top page]

 88. Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 89. Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 10 s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 90. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów biomedycznychTime-frequency analysis of biomedical signals / Tomasz ZIELIŃSKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II [drugiego] sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — S. 44–96. — Bibliogr. s. 82, 88–96, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 91. Analiza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)Analysis of precision of various mineral raw materials granulometric measurements results given by Infrared Particle Sizer / Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Jacek KORDEK, Damian KRAWCZYKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 19–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 92. Analiza drżenia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZYŃSKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN 978-83-7464-168-5. — S. 173–178. — Bibliogr. s. 178. — Tekst na dołączonym VCD-ROMie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 93. Analiza drżenia[Tremor analysis] / Katarzyna CHMURZYŃSKA, Tomasz ORZECHOWSKI, Piotr RADKOWSKI // W: Podstawy inżynierii biomedycznej : [podręcznik akademicki], T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0352). — ISBN 978-83-7464-263-7. — S. 175–185. — Bibliogr. s. 185

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 94. Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartosciowych na przykładzie polskich spółek giełdowych[Market effectiveness analysis based on securities portfolio management – examples of Polish listed companies] / Stanisław URBAŃSKI, Tomasz Czuchra // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : Kraków–Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami WZ AGH, 2000. — S. 346–362. — Bibliogr. s. 361–362, Streszcz.

  top page [top page]

 95. Analiza eksperymentalna konwekcji mieszanej w procesie wytwarzania kryształów metodą CzochralskiegoExperimental analysis of mixed convection in the process of single crystal growth by Czochralski method / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Zygmunt KOLENDA, Tomasz A. Kowalewski // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84

  top page [top page]

 96. Analiza falkowa i jej zastosowanie do identyfikacji wad w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowychThe wavelet analysis and its use to the identification of defects in sheet metals of perennial exploited bridge constructions / Artur BLUM, Adam KRUK, Tomasz ŁATA // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22nd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, 2006]. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 97. Analiza formowania stopów aluminium i magnezu w stanie stało-ciekłym przy użyciu zaawansowanego modelowania komputerowegoAnalysis of forming of aluminium and magnesium alloys in semi-solid state by advanced computer modelling / Krzysztof SOŁEK, Andrzej Białobrzeski, Tomasz Stuczyński, Zbigniew MITURA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2003 t. 3 nr 3-4 s. 126–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr.

  top page [top page]

 98. Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach jury środkowej i górnej oraz triasu na Niżu PolskimGeological analysis and evaluation of water and geothermal energy resources for the middle and Upper Jurassic and Triassic formations on the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 373–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

  top page [top page]

 99. Analiza i ocena wyników badań przemysłowych ruchomych belek odbojowych[Analysis and evaluation of results of industrial tests of movable fender beams] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK, Marek PŁACHNO // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 58–70

  top page [top page]

 100. Analiza i ocena wyników badań przemysłowych ruchomych belek odbojowych[Analysis and evaluation of results of industrial tests of movable fender beams] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 71–86

  top page [top page]

 101. Analiza i projektowanie oprogramowania systemów czasu rzeczywistegoAnalysis and design of software for real-time systems / Tomasz SZMUC // W: Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — S. 32–87. — Bibliogr. s. 85–87, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 102. Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 103. Analiza istotności czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca przy użyciu sieci neuronowej[Analysis of the risk factor significance in the Coronary Artery Disease by application of neural network] / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Tomasz LECH, Aldona Dembinska-Kiec // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XII krajowa konferencja naukowa : sekcja 3. – Sztuczne narządy, sekcja 4 – Biomechanika, sekcja 5 – Informatyka medyczna, sekcja 6 – Sieci neuronowe, T. 2 / Polska Akademia Nauk. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki. — Warszawa : [s. n.], 2001. — ISBN 83-901334-5-8. — S. 800–804. — Bibliogr. s. 804, Streszcz.

  top page [top page]

 104. Analiza jakości prognozowania przerzutów do węzłów chłonnych u chorych z rakiem krtani[Analysis of quality of proliferation to lymph glands for patient with larynx cancer] / Tomasz LECH, Andrzej IZWORSKI, Wiesław Dobroś // W: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych MCSB : V [piąta] krajowa konferencja : Kraków 19–20 maja 2000 / Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laboratorium Biocybernetyki. — [Kraków : s. n., 2000]. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 105. Analiza mechanizmów języka UML 2.0 do modelowania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego[Analysis of UML 2.0 properties for a modeling of real time software] / Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Współczesne problemy systemów czasu rzeczywistego : praca zbiorowa / pod red.: Andrzeja Kwietnia i Piotra Gaja. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 45–60. — Bibliogr. s. 59–60

  top page [top page]

 106. Analiza metod detekcji dyfrakcyjnych linii Kikuchiego : rozprawa doktorska[Analysis of Kikuchi lines detection algorithms : doctoral thesis] / Rafał FRĄCZEK ; promotor: Tomasz Zieliński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Wyd. 2 uwzględniające uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — 118 s.. — Bibliogr. s. 111–118. — Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2007. — ISBN 83-918624-9-6

  top page [top page]

 107. Analiza możliwości obniżenia drgań stołu diagnostycznego pomp wtryskowych SPP-312[Possibility of reducing the level of vibration of a fuel pomp testing device – SPP-312] / Tomasz KORBIEL, Paweł KOWALCZYK // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 147–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 108. Analiza możliwości stosowania prasy ślimakowej do scalania odpadów pochodzenia roślinnegoPossibilities of using of screw press for briquetting the agricultural waste / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-83-60691-31-1. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 143–151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 150, Summ.

  top page [top page]

 109. Analiza możliwości zastosowania rur z włókien szklanych w odwiertach eksploatacyjnych z dopływem siarkowodoruAnalysis of fiberglass tubing and casting use for exploitation wells with hydrosulphide inflow / Sławomir WYSOCKI, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1 s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 110. Analiza naprężeń i przemieszczeń w strefie roboczej endoprotezy stawu biodrowegoThe analysis of stresses and translations in working zone endoprosthesis of hip joint / Anna M. RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: VI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 6). — S. 127–134. — Bibliogr. s. 133

  top page [top page]

 111. Analiza niepewności wyniku identyfikacji parametrycznej[Analysis of the uncertainty of parameters identification] / Tomasz TWARDOWSKI // W: Metrologia wspomagana komputerowo MWK'99 : IV [czwarta] szkoła–konferencja : Rynia k/Warszawy 7–10 czerwca 1999. T. 2 : Referaty. — Stare Babice k. Warszawy : ,,Bilgraf”, [1999]. — S. 31–36. — Bibliogr. s. 36

  top page [top page]

 112. Analiza numeryczna elektrodynamicznej obróbki blach z wykorzystaniem pośredniego elementu sprężystego[Numerical analysis of the electrodynamic production of metal sheet details with use of intermediate resilient pad] / Józef BEDNARCZYK, Tomasz ZAŁUSKI // W: MES 2009 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : XI konferencja naukowo-techniczna : odporność udarowa konstrukcji : V konferencja naukowo-techniczna : Pisz, 20–23 października 2009 : streszczenia referatów / red. nauk. Wiesław Krasoń. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. — S. 15

  top page [top page]

 113. Analiza numeryczna rozwoju pęknięć lamelarnych w strukturze ferrytyczno-perlitycznej z wtrąceniami niemetalicznymi[Numerical analysis of laminar tearing in the ferrite-pearlite structure with non-metallic inclusions] / Tomasz ŁATA // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2006 t. 78 nr 1 s. 18–22. — Bibliogr. s. 22

  top page [top page]

 114. Analiza opłacalności wprowadzenia nowych modułów do programu rozwiązującego zagadnienie rozkroju [Profit analysis of new modules implementation in cutting optimization software] / Tomasz LECH // W: Program XXXIX [trzydziestej dziewiątej] sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica : 9 maja 2002 r. Kraków / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002]. — S.251

  top page [top page]

 115. Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C[Analysis of elastic wave field in simple anisotropic media with applications in 3C seismic] / Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 116. Analiza pola temperatury i naprężeń cieplnych w czasie nagrzewania i ochładzania rurociągu parowegoTemperature field and thermal stresses analysis in steam pipeline during heating and cooling process / Szczepan Lubecki, Dawid TALER, Tomasz Sobota // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ; ISSN 1429-1533 ; nr 315. Seria Elektryka. — 2006 z. 56 s. 429–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.. — GRE 2006 : X Forum Energetyków : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bielsko-Biała, 12–14 czerwca 2006, T. 2. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006

  top page [top page]

 117. Analiza polaryzacji trójskładowych zapisów sejsmicznych na przykładzie rejestracji z kopalni ,,Rudna”Polarization analysis of three-components seismic records – examples from copper mine “Rudna” / Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 575–588. — Bibliogr. s. 587–588, Summ.

  top page [top page]

 118. Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych układach rozdrabniania skał bazaltowychThe comparative analysis of crushers in basalt rocks comminution multiple stage systems / Alicja NOWAK, Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1 s. 267–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 119. Analiza postępu odwadniania Kopalni Węgla Brunatnego ,,Bełchatów” – stan dotychczasowy i prognozowanyThe analysis of the dewatering progression of the Brown Coal-Mine “Belchatow” – so far and project condition / Tomasz Rychliński, Andrzej SZCZEPAŃSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 203–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

  top page [top page]

 120. Analiza procesu mieszania płynów newtonowskich w mikserze statycznym[Analysis of flow-mixing process in a static mixer] / Marek JASZCZUR, Tomasz Bednarz, Janusz SZMYD, Zygmunt KOLENDA // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 147–158. — Bibliogr. s. 158

  top page [top page]

 121. Analiza rozchodzenia się energii w reduktorze pod kątem jego diagnostyki[Transfer path analysis of the gear box in terms of its diagnostics] / Krzysztof MENDROK, Jerzy Tomaszewski, Jacek CIEŚLIK, Tadeusz UHL // W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn, 2003. — ISBN 83-916598-4-4. — S. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz.

  top page [top page]

 122. Analiza rzędów w diagnostyce niestacjonarnych procesów wibroakustycznych : streszczenie[Orders analysis in diagnostic of nonstationary vibroacoustic processes] / Tomasz KORBIEL // W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIV ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 05 – 10. 03. 2007 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 123. Analiza rzędów w diagnostyce niestacjonarnych procesów wibroakustycznychOrder analysis in the diagnostic nonstationary vibroacoustic process / Tomasz KORBIEL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 3 s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 124. Analiza stanu dynamicznego maszyn wirnikowych na przykładzie stanowiska laboratoryjnego[Dynamic condition analysis of rotating machinery – a laboratory case study] / Jarosław BEDNARZ, Tomasz BARSZCZ, Tadeusz UHL // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN 83-7204-489-9. — S. 144–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

  top page [top page]

 125. Analiza strukturalna wielowarstw na przykładzie magnetycznych złącz tunelowych[Structure analysis of magnetic tunnel junction multilayers] / Jarosław KANAK, Tomasz STOBIECKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-914179-7-3. — S. 56

  top page [top page]

 126. Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnychAnalysis of tectonic subsidence and sediment deposition rate for the sedimentary basins of the Western Outer Carpathians / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — ISBN 83-912870-2-5. — S. 179–199. — Bibliogr. s. 194–199, Abstr.

  top page [top page]

 127. Analiza symulacyjna przepustowości i opóźnień pakietów w sieci standardu Bluetooth[Simulation analysis of throughput and time delay for Bluetooth networks] / Tomasz Horaček, Wiesław LUDWIN // W: KKRRiT 2004 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Warszawa, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. — [Warszawa : FWRRiTM, 2004]. — S. 139–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz.

  top page [top page]

 128. Analiza średnicy rur wydobywczych otworowego wymiennika ciepła pod kątem oporów przepływu nośnika ciepłaAnalysis of exploitation casing diameter in the borehole heat exchanger at an angle of heat carrier flow resistance / Tomasz ŚLIWA, Krzysztof KOWALCZYK, Dariusz KNEZ // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 3 s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 129. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań systemu wentylacji z chłodzeniem dla zespołu pomieszczeń o zmiennym zapotrzebowaniu powietrza i chłodu[Technical and economic analysis of solutions for the ventilation system with cooling for the compartment complex of variable air and cool demands] / Tomasz Strąk, Witold SZEWCZYK // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materiały XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk Żywioł]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — S. 473–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz.

  top page [top page]

 130. Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowychTectonic activity of sediment source areas for the Western Outer Carpathians basins – constraints from analysis of sediment deposition rate / Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Nestor Oszczypko, Tadeusz SŁOMKA, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 t. 54 nr 10 s. 878–887. — Bibliogr. s. 886–887, Summ.

  top page [top page]

 131. Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym : streszczenieTheoretical analysis of fiber biomass comminution process in knife mill / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12 s. 53–54. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 132. Analiza własności silnika indukcyjnego synchroniziwanego LSPMSM metodą obliczeń polowychAn analysis of linear starting permanent magnet synchronous machine (LSPMSM) with the help of field calculations / Marcin Bajek, Tomasz Bąk, Wiesław JAŻDŻYŃSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7 s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005. — Dod. tyt.: Publikacje laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 133. Analiza wpływu wielkości uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowychAnalysis of the grain's size of the feed influence on comminution effects in cylindrical crushers / Tomasz GAWENDA, Andrzej Skotnicki // W: Kruszywa mineralne = Mineral aggregates : surowce – rynek – technologie – jakość = natural resources – market – technology – quality : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 121. Seria: Konferencje ; nr 50). — S. 59–68. — Bibliogr. s. 68

  top page [top page]

 134. Analiza wrażliwości modelu układu klatka-przeciwciężar podlegającego zderzeniu z ruchomymi belkami odbojowymiAnalysis of sensitivity of the cage-counterweight model colliding with movable fender beams / Tomasz ROKITA // W: Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wyciągowych współpracujących z tymi belkami : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 14). — S. 71–86. — Bibliogr. s. 86. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 135. Analiza wtórnego zginania w mimośrodowych połączeniach nitowychAnalysis of secondary bending for riveted joints with eccentricities / Małgorzata SKORUPA, Adam KORBEL, Tomasz MACHNIEWICZ // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 58 nr 2 s. 137–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 136. Analiza wybranych metod opisu struktur mikroporowatych adsorbentów węglowych[Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents] / Mirosław KWIATKOWSKI, Tomasz Gągor // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–P23. — Bibliogr. s. S5–P23

  top page [top page]

 137. Analiza wydajności technologii serwletowej w wybranych zastosowaniach bazodanowychEfficiency analysis of servlet technology in selected database operations / Arkadiusz Gabiga, Adam PIÓRKOWSKI, Tomasz DANEK // Studia Informatica. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN 0208-7286. — 2009 vol. 30 no. 2B s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 138. Analiza wymagań użytkowników w tworzeniu systemów wspierających samodzielne życie osób starszych – koncepcja ,,inteligentnego domu” w projekcie MPOWER[Analysis of users' requirements in making the systems supporting self-depended life of elders – “intelligent house” concept in MPOWER project] / Lucjan Stalmach, Tomasz Włoch, Mariusz Duplaga, Mirosław SOCHA, Mirosława Dzikowska, Krzysztof Gajda // W: Kongres 2007 Telemedycyna : medycyna w zasiegu telefonu i internetu : Warszawa, 20–21 czerwca 2007 r. : informator / Centrum Systemów Informacyjnych Ovhrony Środowiska [etc.]. — [Warszawa : s. n., 2007]. — S. 11

  top page [top page]

 139. Analiza wyników badań laboratoryjnych procesu hamowania w ruchomych belkach odbojowych[Analysis of the laboratory test results of braking process in movable fender beams] / Tomasz ROKITA // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 20–38

  top page [top page]

 140. Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]Analysis of well log data interpretation using SATUN computer program for different set of input data from thin-bedded formations in Carpathian Foredeep / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne s. 399. — Tekst pol.-ang. — Praca bez afiliacji AGH. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 141. Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]Analysis of well log data interpretation using SATUN computer program for different set of input data from thin-bedded formations in Carpathian Foredeep / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne s. 399. — Tekst pol.-ang. — Praca bez afiliacji AGH. — GEOPETROL 2006 [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki : Zakopane 18–21. 09. 06. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / INiG. — Kraków : INiG, 2006. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 142. Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych[Analysis of irregular particles contents in aggregates originated from coal was given by jaw crushers] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 [nr] 1 s. 22–27. — Bibliogr. s. 27

  top page [top page]

 143. Analiza, klasyfikacja i ocena wybranych problemów i rozwiązań reprezentacji i weryfikacji danych i wiedzy[Analysis, classification and evaluation of selected problems and solutions for knowledge representation and verification] / Antoni LIGĘZA, Radosław KLIMEK, Tomasz SZMUC // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II krajowa konferencja : Kraków, 25–27 października 1999 : materiały konferencyjne / red.: R. Tadeusiewicz [et al.] ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej = Cracow Centre for Advanced Training in Information Engineering. — Kraków : KCIS, 1999. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266. — Streszcz.

  top page [top page]

 144. Analogowo-cyfrowy mostek do pomiaru rezystancjiAnalog-digital bridge for resistance measurement / Andrzej ZATORSKI, Tomasz Sworzeniowski // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 227–228. — Bibliogr. s 228, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 145. Analysis and possibilities of geothermal recovery during natural gas extraction in watered fields, on example of the Tarnów gas field / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK // W: Mineral raw materials and mining activity of the 21st century : November 25–27, 2003 Ostrava, Czech Republic. Pt. 1 / [ed. Fečko Peter] ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. — Ostrava : VSB –TU, 2003. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

  top page [top page]

 146. Analysis of a heat pump system based on borehole heat exchangers for a swimming pool complex in Krynica, S-Poland / Tomasz ŚLIWA // W: Geothermal Training in Iceland 1999 : reports of the United Nations University Geothermal Training Programme in 1999 : [21st annual session of the UNU/GTP : Reykjavík, April–October 1999] / ed. Lúdvík S. Georgsson ; UNU ; Orkustofnun. — [Reykjavík : UNU, 1999]. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 357–384. — Bibliogr. s. 377–378, Abstr.

  top page [top page]

 147. Analysis of channel holding time in wireless mobile systems: does the probability distribution of cell residence time matter? / Edward Chlebus, Tomasz ZBIEŻEK, Wiesław LUDWIN // W: Teletraffic Engineering in a Competitive World : proceedings of the International Teletraffic Congress–ITC-16 : Edinburgh, 7–11 June 1999 / ed. P. Key, D. Smith. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1999. — (Teletraffic Science and Engineering ;ISSN 1388-3437 ; vol. 3a). — S. 117–128. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr.

  top page [top page]

 148. Analysis of Fast Kurtogram performance in case of high level non-Gaussian noise / Tomasz BARSZCZ, Adam JABŁOŃSKI // W: ICSV 16 [Dokument elektroniczny] : the 16th International Congress on Sound and Vibration : Recent developments in acoustics, noise and vibration : Kraków, Poland, 5–9 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Marek Pawelczyk, Dariusz Bismor. — [S. l. : International Institute of Acoustics and Vibration, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60716-71-7. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Abstr. W: ICSV16 : the sixteenth International Congress on Sound and Vibration : Kraków, Poland, 5–9 July, 2009 : program and book of abstracts / eds. Dariusz Bismor, [et al.]. — [Poland : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-60716-72-4. — S. 176. — Tyt.: Analysis of Kurtogram performance in case of high-level non-Gaussian noise

  top page [top page]

 149. Analysis of precipitation kinetics in {Al-Li-Cu-Mg-Zr} alloys by the differential scanning calorimetry (DSC)Badania przebiegu procesów wydzielania/rozpuszczania w stopie {Al-Li-Cu-Mg-Zr} za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) / Agnieszka TWARDOWSKA, Tomasz Czeppe, Jan KUSIŃSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3 s. 452–455. — Bibliogr. s. 455, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 150. Analysis of social data dynamics / Jarosław KOŹLAK, Anna ZYGMUNT, Tomasz Grabiec, Anna Pietraszko // W: Selected contemporary problems of information systems / eds. Kapczyński Adrian, Brückner Adrian ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. — Katowice : Wydawnictwo PTI. Oddział Górnośląski, 2009. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-60810-28-6. — S. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 151. Analysis of thermodynamic losses in regeneration systems of the extraction back-pressure power unit in a combined heat and power plantAnaliza strat termodynamicznych w układach regeneracji bloku upustowo-przeciwprężnego elektrociepłowni / Tadeusz TOKARZ, Tomasz Karpiel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2007 vol. 26 no. 3 s. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Summ.

  top page [top page]

 152. Analysis of vocal folds movement in high speed videoendoscopy based on level set segementation and image registration / Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Dimitar Deliyski // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr. — Toż W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 153. Analysis, verification and design of tabular systems : logical, algebraic and graphical methodsAnaliza, weryfikacja i projektowanie systemów tablicowych : metody logiczne, algenraiczne i graficzne / Antoni LIGĘZA, Grzegorz J. NALEPA, Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Piotr SZWED, Igor WOJNICKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2001 t. 5 z. 1/2 s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 154. Analytical TEM and AFM studies of nitrided multilayer titanium-base biomaterialsAnalityczna TEM i AFM w badaniach azotowanych wielowarstwowych biomateriałach tytanowych / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Philippe-André Buffat, Mariusz ŁUCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Tadeusz Wierzchoń // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3 s. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 155. Analytical TEM and SFM studies of the multilayered titanium biomaterials / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Krystyna Spiradek-Hahn, Philippe A. Buffat // Microscopy and Microanalysis ; ISSN 1431-9276. — 2003 vol. 9 suppl. 3 s. 322–323. — Bibliogr. s. 323. — MC 2003 : Microscopy Conference 2003 : Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie 31st Conference : Dresden, Germany, September 7–12, 2003 : proceedings / eds. Thomas Gemming, [et al.]. — [Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2003]. — Opis częśc. wg okł.

  IF

  top page [top page]

 156. Analytical TEM investigation of the multilayered {Ti-1Al-1Mn} and {Ti-6Al-4V} alloys for medicine / Mariusz ŁUCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Proceedings of the 1st [First] Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June–5th July 2003 Kraków, Poland. Pt. 1: Advanced sample preparation techniques for TEM / eds. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Metallurgy and Material Science [etc.]. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

  top page [top page]

 157. Ancient salt mine in Bochnia : as the pattern of attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA, Michał STEFANIUK // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2nd international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. 51–54. — Bibliogr. s. 54

  top page [top page]

 158. Ancient salt mining in the Bochnia region as a pattern of geoheritage preservation and attractive geotouristic object / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Michał STEFANIUK, Tomasz TOBOŁA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33rd International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 159. Anisotropic 2D meshes in finite element modelling / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Paweł J. MATUSZYK, Maciej PIETRZYK // W: ECCM-2001 : 2nd European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : Cracow, Poland, June 26–29, 2001. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Adobe Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Cracow : Datacomp : Cracow University of Technology. Institute of Computer Methods in Civil Engineering, 2001. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–14. — Bibliogr. ekran 13–14, Abstr.

  top page [top page]

 160. Anisotropic 2D meshes in finite element modelling / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Paweł J. MATUSZYK, Maciej PIETRZYK // W: ECCM-2001 : 2nd European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : Cracow, Poland, June 26–29, 2001 : abstracts. Vol. 1 / eds. Z. Waszczyszyn, J. Pamin. — Kraków : Fundacja Zdrowia Publicznego ,,Vesalius” Publisher, 2001. — S. 258–259. — Bibliogr. s. 259, Summ.

  top page [top page]

 161. Anisotropic volume mesh generation controlled by adaptive metric space / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: NUMIFORM'07 [Dokument elektroniczny] : materials processing and design: modeling, simulation and applications : proceedings of the 9th international conference on Numerical methods in industrial forming processes : Porto, Portugal, 17–21 June 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Jose M. A. César de Sá, Abed D. Santos. — [S. l.] : American Institute of Physics, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (AIP Conference Proceedings ; 908) ; (Materials Physics and Applications). — ISBN 978-0-7354-0416-8. — S. 233–238. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

  top page [top page]

 162. Anisotropic volume mesh generation controlled by adaptive metric space / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: NUMIFORM'07 : the 9th international conference on Numerical methods in industrial forming processes : June 17–21, 2007, Porto, Portugal : conference program ; book of abstracts. — [Portugal] : Publindústria, Produção de Comunicação, [2007]. — ISBN 978-972-8953-17-1. — S. 11

  top page [top page]

 163. Aplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowychPC based application of data collecting from distributed measured objects / Grzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 164. Aplikacja radiowej akwizycji danych z rozproszonych obiektów pomiarowych[PC based application of data collecting from distributed measured objects] / Grzegorz CHMAJ, Tomasz BOJKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — ISBN 83-7204-565-8. — S. 24–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

  top page [top page]

 165. Appea : a platform for development and execution of Grid applications / Marian BUBAK, Daniel Harężlak, Piotr NOWAKOWSKI, Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI // W: Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, Pt. 1 / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, cop. 2007. — (Information and Communication Technologies and the Knowledge Economy ; ISSN 1574-1230 ; vol. 4). — ISBN 978-1-58603-801-4. — S. 123–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

  top page [top page]

 166. Appea: a framework for the design and development of business applications on the Grid / Marian BUBAK, Daniel Harężlak, Piotr NOWAKOWSKI, Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 220–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

  top page [top page]

 167. Applicability of the ASTM compliance offset method to determine crack closure levels for structural steel / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA // International Journal of Fatigue ; ISSN 0142-1123. — 2007 vol. 29 s. 1434–1451. — Bibliogr. s. 1450–1451, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 168. Application monitoring in CrossGrid and other Grid projects / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller // W: Grid computing : second European AcrossGrids conference, AxGrids 2004 : Nicosia, Cyprus, January 28–30, 2004 : revised papers / ed. Marios D. Dikaiakos. — Belin, [et al.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3165). — S. 212–219. — Bibliogr. s. 218–219, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 169. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Tomasz Kozłowski // W: EUSIPCO 2004 [Dokument elektroniczny] : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004, Vienna, Austria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. F. Hlawatsch [et al.] ; EURASIP ; Technische Universität Wien. — [Wien : TU, 2004]. — 1 dysk optyczny + Abstract book. — Organizator konf.: EURASIP. — S. 545–548. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 548, Abstr.

  top page [top page]

 170. Application of 1-D filters to image transmultiplexing / Mariusz ZIÓŁKO, Przemysław SYPKA, Tomasz Kozłowski // W: EUSIPCO 2004 : XII. European Signal Processing Conference : September 6–10, 2004 Vienna, Austria : abstract book. — Wien : Suvisoft LTD, 2004. — S. 55

  top page [top page]

 171. Application of 2D and 3D computer models to construction and presentation of selected geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2007]. — ISBN 978-80-227-2734-1. — Opis częśc. wg. okł.S. 27–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

  top page [top page]

 172. Application of amorphous a-{Si:C:H} antireflective coatings for silicon solar cells for the 22nd EU PVSEC / Barbara SWATOWSKA, Tomasz STAPIŃSKI // W: Twenty second European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds. G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN 3-936338-22-1. — S. 1213–1215. — Bibliogr. s. 1215, Abstr.

  top page [top page]

 173. Application of advanced image processing techniques to automatic Kikuchi lines detection / Rafał FRĄCZEK, Tomasz ZIELIŃSKI // W: EUSIPCO 2006 [Dokument elektroniczny] : 14th European Signal Processing Conference : September 4–8, 2006, Florence, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / CD by Enrico Bagnoli, Michele Casula ; EURASIP European Association for Signal Processing, Universitá di Pisa, INCOR-DGMP. — [Italy] : EUSIPCO, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

  top page [top page]

 174. Application of an open environment for simulation of power plant unit operation under steady and transient conditions / Tomasz BARSZCZ, Piotr Czop // Schedae Informaticae ; ISSN 1732-3916. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne. — 2009 vol. 17/18 s. 87–116. — Bibliogr. s. 113–116, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 175. Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek, LEŚNIAK Andrzej, Baran Grzegorz // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n., 2008]. — S. 454

  top page [top page]

 176. Application of B-spline to representation of selected lines and surfaces / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = Vol. 13 / Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

  top page [top page]

 177. Application of CFdesign software to visualization of flow suspension in a prototype settling tank / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: CADSM 2003 : dosvìd rozrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì = the experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : materìali VII mìznarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï = proceedings of the VIIth international conference : 18–22 lûtogo 2003 L'vìv–Slavs'ke, Ukraïna = 18–22 February 2003 Lviv–Slavske, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2003. — S. 473–477. — Bibliogr. s. 477, Abstr.

  top page [top page]

 178. Application of diagnostic algorithm for wind turbines / Tomasz BARSZCZ // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM, 2008] + CD-ROM. — ISBN 978-83-927690-0-2. — Opis częśc. wg okł.S. 33. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: Application of diagnostic algorithms for wind turbines = Dobór algorytmów diagnostycznych dla turbin wiatrowych. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

  top page [top page]

 179. Application of diagnostic algorithms for wind turbinesDobór algorytmów diagnostycznych dla turbin wiatrowych / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2009 nr 2 s. 7–11. — Bibliogr. s. 10–11, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 180. Application of existing wells as ground heat source for heat pumps in Poland / Tomasz ŚLIWA, Jarosław Kotyza // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 s. 3–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 181. Application of {Fe-16Cr} ferritic alloy to interconnector for a solid oxide fuel cell / Tomasz BRYLEWSKI, Makoto Nanko, Toshio Maruyama, Kazimierz PRZYBYLSKI // Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. — 2001 vol. 143 iss. 2 s. 131–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr. — Tomasz Brylewski – dod. afiliacja: Tokyo Institute of Technology

  IF

  top page [top page]

 182. Application of Grazing Incidence X-Ray Analysis (GIXA) for multilayer systems / Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Jarosław KANAK, Tomasz STOBIECKI, Piotr Kuświk // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN 83-88309-46-3. — S. 74

  top page [top page]

 183. Application of hardware-in-the-loop for virtual power plant / Tomasz BARSZCZ, Michał MAŃKA // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM, 2008] + CD-ROM. — ISBN 978-83-927690-0-2. — Opis częśc. wg okł.S. 34. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Streszcz., Summ. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

  top page [top page]

 184. Application of Hardware-In-The-Loop for Virtual Power PlantZastosowanie technologii Hardware-In-The-Loop w projekcie Wirtualnej Elektrowni / Tomasz BARSZCZ, Michał MAŃKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 4 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 185. Application of human factor cepstral coefficients to robust recognition of pathological pronunciation in noisy environment / Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł Gajda, Marcin Stachura [et al.] // W: ICSES'06 : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, Łódź, Poland : conference proceedings. Vol. 1 / eds.: Michał Tadeusiewicz [et al.]. — Łódź : Technical University of Łódź. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — S. 241–244. — Bibliogr. s. 244, Abstr.

  top page [top page]

 186. Application of human factor cepstral coefficients to robust recognition of pathological pronunciation in noisy environment / Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł Gajda, Marcin Stachura [et al.] // W: ICSES'06 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Signals and Electronic Systems : September 17–20, 2006, Łódź, Poland : conference proceedings. Vol. 1. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Michał Tadeusiewicz [et al.]. — Łódź : Technical University of Łódź. Institute of Circuit Theory, Metrology and Materials Science, 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 241–244. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 244, Abstr.

  top page [top page]

 187. Application of Kalman filter to noise reduction in multichannel data / Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK, Marek Wojdyła // Schedae Informaticae ; ISSN 1732-3916. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne. — 2009 vol. 17/19 s. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 188. Application of Kalman filter to noise reduction of magnetotelluric recordings / LEŚNIAK Andrzej, DANEK Tomasz, Wojdyla Marek // W: The 19th international workshop on Electromagnetic induction in the Earth : Beijing, China, October 23–29, 2008 : abstracts, Vol. 1 / China Eartquake Administration. Institute of Geology, Chinese Geophysical Society. Geo-Electromagnetic Committee. — [Beijing : s. n., 2008]. — S. 453

  top page [top page]

 189. Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008 s. 239–250. — Bibliogr. s. 250

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 190. Application of modern glass fertilizers for in situ immobilization of Pb pollution in acidic soils / Anna Figuła, Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: IXth International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n., 2008]. — ISBN 978-83-60958-10-0. — S. 26

  top page [top page]

 191. Application of modular diagnostics system in power generation industry / Tomasz BARSZCZ, Lucjan MIĘKINA, Tadeusz UHL // W: International Carpathian Control Conference : ICCC'2001 : Krynica, May 22–25, 2001. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2001. — (,,Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki”). — Opis częśc. wg. okł. — S. 491–496. — Bibliogr. s. 496, Abstr.

  top page [top page]

 192. Application of Nernst-Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space / Tomasz Sokalski, Peter Lingenfelter, Andrzej LEWENSTAM // W: Electrochemistry in molecular and microscopic dimensions : 53rd annual meeting of the International Society of Electrochemistry jointly organised with GDCh-Fachgruppe Angewandte Elektrochemie : 15–20 September 2002 Düsseldorf, Germany : book of abstracts / ISE [etc.]. — Frankfurt am Main : DECHEMA e. V., 2002. — S. 51

  top page [top page]

 193. Application of Nernst-Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space domains / Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // Electrochemistry Communications ; ISSN 1388-2481. — 2001 vol. 3 iss. 3 s. 107–112. — Bibliogr. s. 112

  IF

  top page [top page]

 194. Application of neural networks to mathematical modeling of sedimenation processesZastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu matematycznym procesu sedymentacji / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN 0324-8461. — 2002 vol. 28 no. 2 s. 59–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 195. Application of non-standard methods of georadar data processing : a case study of landslide investigations at KamionkaZastosowanie niestandardowych metod przetwarzania danych georadarowych na przykładzie badań osuwiska w Kamionce / BIELECKA Marzena, DANEK Tomasz, KARCZEWSKI Jerzy, ZIĘTEK Jerzy // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH, 2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 47, Z1–1. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 196. Application of nonlinear methods to inversion of 1D magnetotelluric sounding data based on very fast simulated annealing / Juliusz MIECZNIK, Marek WOJDYŁA, Tomasz DANEK // Acta Geophysica Polonica. — 2003 vol. 51 no. 3 s. 307–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.

  top page [top page]

 197. Application of position-sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction of thin films and multilayers / Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Jarosław KANAK, Piotr MAJ, Tomasz STOBIECKI, Paweł GRYBOŚ, Władysław DĄBROWSKI // W: E-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology, 2006]. — S. 48, Poster A/PII.28

  top page [top page]

 198. Application of probabilistic neural networks for detection of mechanical faults in electric motorsZastosowanie probabilistycznych sieci neuronowych do wykrywania mechanicznych uszkodzeń silników elektrycznych / Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Tomasz Romaniuk // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 8 s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 199. Application of probabilistic neural networks for fault detection in rotating machinery / Tomasz BARSZCZ, Andrzej Bielecki, Tomasz Romaniuk // W: Diagnosis of processes and systems / ed. Zdzisław Kowalczuk. — Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009. — (Control and Computer Science : information technology, control theory, fault and system diagnosis ; vol. 7). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-926806-3-5. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 200. Application of selected balance methods to the evaluation of performance parameters of the extraction back-pressure power unit in a combined heat and power plantZastosowanie wybranych metod bilansowych do oceny efektywności pracy bloku upustowo-przeciwprężnego elektrociepłowni / Tadeusz TOKARZ, Tomasz Karpiel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2008 vol. 27 no. 1 s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 201. Application of spectral kurtosis for detection of a tooth crack in the planetary gear of a wind turbine / Tomasz BARSZCZ, Robert B. Randall // Mechanical Systems and Signal Processing ; ISSN 0888-3270. — 2009 vol. 23 s. 1352–1365. — Bibliogr. s. 1364–1365, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 202. Application of spectral kurtosis for diagnostics of machinary : [abstract] / Tomasz BARSZCZ // W: GAMM 2009 [Dokument elektroniczny] : 80th annual meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics : Gdańsk, Poland, 9–13 February 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Gdańsk University of Technology. — [Gdańsk : UT, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 203. Application of the AutoCAD graphic program to the construction of the computer matrix of the solar line geometrical diagram / Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : September [21–23], 2005, Kočovce. Roč. 14 = Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

  top page [top page]

 204. Application of the AutoCad program to determination of the solar layers and visualization of the limits of terrain isolation / Krzysztof PAŁAC, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 120–123. — Bibliogr. s. 123

  top page [top page]

 205. Application of the CABRI computer program to geometrical presentations / PAŁAC Krzysztof, WIEJA Tomasz // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = Vol. 13 / Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 89–96. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 206. Application of the co-current and counter-current sedimentation devices to the simultaneous suspension clarifying and sediments thickening / Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2004. — 102 s. — (Monographs / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics ; no. 26) ; (Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Bibliogr. s. 93–102

  top page [top page]

 207. Application of the {\em Flash MX} program to visualization of selected metric problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2005 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of Symposium on Computer Geometry : September [21–23], 2005, Kočovce. Roč. 14 = Vol. 14 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

  top page [top page]

 208. Application of the Flash MX program to computer visualization of the conics constructions in the Monge and Mapping projections / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: 28. Konference o geometrii a grafice : sborník příspěvk\uu : Lednice, 8.–11. září 2008 / Mendelova Zemědělská a Lesnická Univerzita v Brně. — [Brno : Karel Kovařík, nakladatelství Littera, 2008]. — ISBN 978-80-85763-41-6. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

  top page [top page]

 209. Application of the liquid miscibility gap in metallic glasses / Tomasz KOZIEŁ, Zbigniew KĘDZIERSKI, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Krzysztof Ziewiec // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr. — toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 244–248. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 210. Application of the sequential extraction procedure for speciation of selected heavy metals in airborne particulate matter / Ewa Dzik, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 63. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Poręba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 211. Application of thick film technology in solar charge controllers / Wojciech Grzesiak, Michał Cież, Tomasz Maj, Wiesław Zaraska, Jan KOPROWSKI // W: IMAPS Poland : XXX international conference of IMAPS Poland Chapter 2006 : Kraków 24–27 September 2006 : proceedings / eds. Wiesław Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak ; Institute of Electron Technology. Cracow Division. — Kraków : IET CD, 2006 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.S. 413–416. — Bibliogr. s. 416, Abstr.

  top page [top page]

 212. Application of thick film technology in solar charge controllersZastosowanie technologii grubowarstwowej w fotowoltaicznych regulatorach ładowania akumulatorów / Wojciech Grzesiak, Michał Cież, Tomasz Maj, Wiesław Zaraska, Jan KOPROWSKI // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2006 R. 47 nr 12 s. 36–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.. — XXX International conference of IMPAS Poland Chapter : the International Microelectronics and Packaging Society : Kraków, 24–27 September 2006. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

  top page [top page]

 213. Application of virtual power plant for condition monitoring of power generation unitZastosowanie wirtualnej elektrowni do diagnostyki bloku energetycznego / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4 s. 91–98. — Bibliogr. s. 98, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 214. Application of wavelet series to speech analysis / Mariusz ZIÓŁKO, Tomasz Drwięga // W: Proceedings of the fourteenth national conference on Application of mathematics in biology and medicine = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie : Leszno n. Warsaw, 17–20 September 2008 / eds. Marek Bodnar, Urszula Foryś ; Department of Mathematics, Informatics and Mechanics. Institute of Applied Mathematics and Mechanics. University of Warsaw. — Warsaw : UW. IAMM, [2008]. — ISBN 83-903893-4-7. — S. 146–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

  top page [top page]

 215. Applications of dust and gas air pollutants spreading stochastic models / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Jarosław Siewior, Tadeusz TUMIDAJSKI // W: EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18th–19th September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n., 2006]. — Opis wg okł.S. 84

  top page [top page]

 216. Application of existing wells as ground heat source for heat pumps in Poland / Tomasz ŚLIWA, Jarosław Kotyza // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 42

  top page [top page]

 217. Applications of the Nernst-Planck-Poisson model: strong interference and unbiased selectivity coefficients in ion-selective electrode membranes / Peter Lingenfelter, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6–10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. — [Galway : ESEAC, 2004]. — S. 194. — Bibliogr. s. 194

  top page [top page]

 218. Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą różnych metod statystycznychThe approximation of grain composition curves by various statistical methods / Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 125–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 219. Aproksymacja krzywych składu ziarnowego za pomocą bayesowskich estymatorów parametrów w rozkładzie WeibullaApproximation of particle size composition curves by Bayesian estimators for Weibull distribution function parameters / Tomasz NIEDOBA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1795. Górnictwo. — 2008 z. 284 s. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 220. Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznychProximation of wind velocity distribution function by non-parametric statistical methods / Bartosz SOLIŃSKI, Tomasz NIEDOBA // W: Konwersja odnawialnych źródeł energii / red. nauk. Aleksander Lisowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Inżynierii Produkcji. — Warszawa : Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009. — ISBN 83-89503-79-4. — S. 52–58. — Bibliogr.s. 58, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 221. Architectural patterns for the adaptable SOA solution stackWzorce architektoniczne dla adaptowalnego stosu rozwiązań SOA / Krzysztof ZIELIŃSKI, Marek PSIUK, Tomasz SZYDŁO, Robert SZYMACHA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 222. Architecture and performance of RPC-based distributed vibration monitoring and diagnostic system / Tomasz BARSZCZ // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2009 vol. 42 s. 532–541. — Bibliogr. s. 540–541, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 223. Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWinProcessing and interpretation of well log data using the Geo-Win system / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg [et al.] // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 191–192. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 224. Artificial neural networks application to calculate parameter values in the magnetotelluric method / Andrzej Bielecki, Tomasz DANEK, Janusz Jagodziński, Marek Wojdyła // W: Computational Science – ICCS 2007 : 7th international conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 2 / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4488). — ISBN-10 3-540-72585-7 ; ISBN-13 978-3-540-72585-5. — S. 558–561. — Bibliogr. s. 561, Abstr. — toż. W: Computational Science – ICCS 2007 [Dokument elektroniczny] : 7th International Conference : Beijing, China, May 27–30, 2007 : proceedings, Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Yong Shi [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 4487, LNCS 4488, LNCS 4489, LNCS 4490). — ISBN 978-3-540-72583-1 ; ISBN 978-3-540-72585-5 ; ISBN 978-3-540-72587-9 ; ISBN 978-3-540-72589-3. — S. 558–561. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 561, Abstr. — Publikacja zawarta w Pt. 2

  top page [top page]

 225. Aspekty fizyczne i rozwój obrazowania magnetyczno-rezonansowego[Physical aspects and development of magnetic and resonance imaging] / Henryk FIGIEL, Tomasz Skórka // W: XL Zjazd fizyków polskich = 40th General meeting of Polish physicists : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [S. l. : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-924262-3-3. — S. 32

  top page [top page]

 226. Aspekty metodyczne integracji danych teledetekcyjnych w oparciu o metodę IHS i jej modyfikacjeMethodical aspects of remote sensing data integration based on IHS method and its modifications / Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 317–332. — Bibliogr. s. 330–332, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 227. Aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa informacji cyfrowej[Legal aspects of ensuring digital information security] / Tomasz PEŁECH // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2004 R. 4 nr 6 s. 99–106. — Bibliogr. s. 106

  top page [top page]

 228. Assaying arsenate and phosphate concentrations using the blue molybdate method / Eliza Kaltenberg, Anna KLESZCZEWSKA, Justyna FLIS, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // W: IXth International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3rd–6th April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n., 2008]. — ISBN 978-83-60958-10-0. — S. 40

  top page [top page]

 229. Assessement of the properties of the Flash MX program in presentation of solid geometry problems / Sylwia CICHACZ, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics. Sborník příspěvk\uu. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [S. l. : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička, cop. 2007]. — ISBN 978-80-7375-249-1. — S. 37–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

  top page [top page]

 230. Assessment of application of the AutoCad graphic program in the record of architectonic survey of antique objects by means of the triangulation method / Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 176–179. — Bibliogr. s. 179

  top page [top page]

 231. Assessment of diagnostic features in the Coronary Artery Disease (CAD) by application of statistical methods and neural networks / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Aldona Dembińska-Kieć, Ryszard TADEUSIEWICZ, Tomasz LECH // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2004 vol. 8 no. 2 s. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

  top page [top page]

 232. ATAMS 2001 : advanced technologies, applications and market strategies for 3G : Cracow, Poland June 17–20, 2001 : proceedings / ed. Wiesław LUDWIN, Andrzej R. PACH, Tomasz ZBIEŻEK. — Cracow : Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2001. — IV, 356 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 233. ATLAS Data Challenges in GRID environment on CYFRONET cluster / Tomasz BOŁD, Anna Kaczmarska, Tadeusz Szymocha // W: Grid computing : first European across grids conference : Santiago de Compostela, Spain, February 13–14, 2003 : revised papers / eds. Francisco Fernández Rivera, [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science / eds. G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen ; 2970). — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 234. Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermanych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku

  top page [top page]

 235. Atrakcje geoturystyczne Geostrady ŚrodkowosudeckiejGeotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada / Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 43–60. — Bibliogr. s. 58–60, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 236. Atrakcje geoturystyczne Geostrady WschodniosudeckiejGeotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada / Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ, Marek ŁODZIŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 61–72. — Bibliogr. s. 70–72

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 237. Atrakcje geoturystyczne Geostrady ZachodniosudeckiejGeotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada / Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MAYER, Michał STEFANIUK, Tomasz BARTUŚ, Wojciech MASTEJ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 4 s. 19–42. — Bibliogr. s. 39–42, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 238. Attractors of iterated function systems and Markov operators / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Abstracts and Applied Analysis. — 2003 vol. 8 s. 479–502. — Bibliogr. s. 501–502

  top page [top page]

 239. AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficznąAutoCAD applications to selected problems related to topographic surface / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 z. 7 s. 19–24. — Summ.. — Materiały seminarium geometrii i grafiki inżynierskiej : czerwiec 1999. — Gliwice : PTGiGI, 1999

  top page [top page]

 240. Automatic estimation of the intima-media thickness of the common carotid artery / Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Aimé Lay-Ekuakille // W: SPA 2009 : signal processing : algorithms, architectures, arrangements, and applications : Poznań, 24–26th{} September 2009 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section, Chapters Signal Processing, Circuits and Systems. — Poznań : University of Technology, 2009 + CD-ROM. — ISBN-13 978-83-62065-00-4. — S. 47–51. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.

  top page [top page]

 241. Automatic flow building for component Grid applications / Marian BUBAK, Kamil Górka, Tomasz Gubała, Maciej MALAWSKI, Katarzyna ZAJĄC // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th international conference, PPAM 2003 : Częstochowa, Poland, September 7–10, 2003 : revised papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3019). — S. 804–811. — Bibliogr. s. 811, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 242. Automatic recognition of pathological phoneme production / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Tomasz Woźniak, Stanisław Grabias, Daniel Król // Folia Phoniatrica et Logopaedica ; ISSN 1021-7762. — 2008 vol. 60 no. 6 s. 323–331. — Bibliogr. s. 331, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 243. Automatyczna detekcja elementów asymetrii w dynamicznych mapach CBF perfuzji mózgowejAutomatic detection of asymmetry elements in dynamic CBF brain perfusion maps / Tomasz HACHAJ // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tyt. poprz.: Elektrotechnika. — 2008 t. 27 z. 2 s. 76–83. — Bibliogr. s. 82–83, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 244. Automatyczna ocena zaburzeń emisji głosu będących wynikiem procesów neurodegeneracyjnych w oparciu o analizę wyizolowanych głosekAutomatic classification of voice disorders induced by neurodegenerative disease based on isolated sounds analyses / Tomasz ORZECHOWSKI, Katarzyna CHMURZYŃSKA, Piotr RADKOWSKI // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 91–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 245. Automatyczna ocena zaburzeń realizacji głosek w dyzartriiAutomatic assessment of distortions in isolated sounds in dysarthia disease / Tomasz ORZECHOWSKI, Katarzyna CHMURZYŃSKA, Piotr RADKOWSKI, Andrzej IZWORSKI // Speech and Language Technology = Technologia Mowy i Języka / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1895-0434. — 2008 vol. 11 s. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 0.0


  top page [top page]

 246. Awaryjność transformatorów energetycznych – na przykładzie elektrowni ŁagiszaEmergency problems of transformers – based on power station Łagisza / Marek Krzyżowski, Tomasz Kuczek, Michał Kyrcz, Barbara FLORKOWSKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15 s. 139–145. — Biobliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 247. Azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej bezchromowej z wytworzoną warstwą martenzytu odkształceniowegoGlow discharge nitriding of chromium-free austenitic steel with a pre-formed deformation martensite layer / Jerzy Jeleńkowski, Tomasz Borowski, Stanisław J. SKRZYPEK, Tadeusz Wierzchoń // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika; ISSN 0239-4979. — 2005 z. 82 s. 169–177. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.. — III Szkoła letnia inżynierii powierzchni : zbiór wykładów i komunikatów : Kielce–Ameliówka, 23–25 września 2004 r. / Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : PŚw, 2005

  top page [top page]

 248. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena[Diagnostic research with use of Barkhausen efect] / Tomasz KORBIEL // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2007 nr 1 s. 20–21

  top page [top page]

 249. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena[Diagnostic research with use of Barkhausen efect] / Tomasz KORBIEL // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2007 nr 2 s. 41–43. — Bibliogr. s. 43. — Dokończenie art. z nru 1

  top page [top page]

 250. Badania dynamiki wyciągu szybowegoTesting of shaft hoist dynamics / Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-922183-88. — S. 287–296. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 251. Badania eksperymentalne i modelowanie wzrostu pęknięć zmęczeniowych po przeciążeniu w stali konstrukcyjnejExperimental tests and modelling of fatigue crack growth after overloads on structural steel / Andrzej SKORUPA, Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesiąta] konferencja naukowa. T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 237–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 252. Badania eksploatacyjne nowej generacji zmechanizowanej ścianowej obudowy Glinik-13/22-POz w kopalni ,,Murcki”Exploitation investigations on new generation of longwall powered support Glinik-13/22-PZOz at ,,Murcki” / Adam KLICH, Jan PTAK, Tomasz Czapik, Waldemar Lisiecki // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 7–8 s. 307–313. — Bibliogr. s. 313. — Summ., Streszcz., Rez.

  top page [top page]

 253. Badania eksploatacyjne ruchomych belek odbojowych górniczych wyciągów szybowychExploitation tests of movable fender beams of mine shaft hoists / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: ,,Modelowanie w mechanice” : XXXIX [trzydziesty dziewiąty] sympozjon PTMTS : 14–18.02.2000 Wisła : streszczenia referatów / kol. red. Witold Gutkowski [et al.] ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice ; Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000. — S. 131. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 254. Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 255. Badania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.[Investigations of the aluminium alloys quality produced in Alumetal Kęty Company] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2004]. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67

  top page [top page]

 256. Badania kompakcji pokrywy osadowej środkowej i północnej PolskiInvestigations of compaction of sedimentary cover of central and northern Poland / Michał STEFANIUK, Maciej BOROWIEC, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 215–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

  top page [top page]

 257. Badania koncentracji bromu w solach kamiennych złoża bocheńskiegoStudy of bromine contents in salt deposit of Bochnia (Badenian, southern Poland) / Tomasz TOBOŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 8 s. 688–693. — Bibliogr. s. 693. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 258. Badania kwasowości modyfikowanych materiałów warstwowych jako katalizatorów DeNOxA comparison of acidity of modified montmorillonites / Danuta OLSZEWSKA, Tomasz Obrochta // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

  top page [top page]

 259. Badania laboratoryjne ruchomych belek odbojowychLaboratory tests of movable fender beams / Tomasz ROKITA, Paweł Kot // W: Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wyciągowych współpracujących z tymi belkami : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 14). — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 260. Badania laboratoryjne wpływu siarkowodoru na rury okładzinowe z włókien szklanych w symulowanych warunkach otworowychLaboratory research in simulated well conditions of hydrogen sulphide impact on fiberglass casing / Tomasz ŚLIWA, Sławomir WYSOCKI // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 1 s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 261. Badania lamelowego wymiennika ciepłaExperimental study of plate-fin-and-tube heat exchangers / Dawid TALER, Tomasz Sobota // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Mechanika ; ISSN 1897-6328. — 2001 R. 98 z. 5-M s. 239–247. — Bibliogr. s. 247, Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 262. Badania magnetotelluryczne w KarpatachMagnetotelluric surveys in the Carpathians / Tomasz Czerwiński, Andrzej Gajewski, Wojciech KLITYŃSKI, Juliusz MIECZNIK, Michał STEFANIUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 543–559. — Bibliogr. s. 558–559, Summ.

  top page [top page]

 263. Badania magnetotelluryczne w Karpatach : zarys historii, stan aktualny i perspektywyMagnetotelluric survey in the Carpathians : [an outline of history, state of the art and prospects] / Tomasz Czerwiński, Michał STEFANIUK // Geofizyka : biuletyn informacyjny / Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych ; ISSN 1733-9197. — 2005 nr 1 s. 40–65. — Bibliogr. s. 62–65, Abstr., Summ. — Tytuł ang. s. 57

  top page [top page]

 264. Badania magnetotelluryczne w rozpoznawaniu wgłębnej budowy wysadu[Magnetotelluric survey to study the deep structure of salt domes] / Tomasz Czerwiński, Michał STEFANIUK // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN 83-89174-71-5. — S. 93–102

  top page [top page]

 265. Badania martwic wapiennych w obrębie źródliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce[Studies in calcareous tufa in spring peat bogs of Eastern Poland] / Radosław Dobrowolski, Stefan W. ALEXANDROWICZ, Krystyna Bałaga, Tomasz Durakiewicz, Anna Pazdur // W: Geochronologia Górnego Czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego / Anna Pazdur [et. al.]. — Wrocław : WIND – J. Wojewoda, 1999. — S. 179–197. — Bibliogr. s. 196–197

  top page [top page]

 266. Badania mezostruktur tektonicznych w Kopalni Soli ,,Bochnia”Study of tectonic mesostructures in the “Bochnia” Salt Mine, South Poland / Katarzyna CYRAN, Tomasz TOBOŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2 s. 85–98. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 267. Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego[Calibration of well logs using mineralogical data: example from the Carpathian Foredeep] / Jan Środoń, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN 978-83-924869-4-7. — S. 122

  top page [top page]

 268. Badania mineralogiczno-gemmologiczne kości słoniowej na przykładzie ciosów słonia afrykańskiego i mamuta syberyjskiegoComparative mineralogical-gemmological studies of ivory from an African elephant and a Siberian mammoth / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jerzy FIJAŁ, Adam GAWEŁ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Tomasz Sito // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 49–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 269. Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło TarnobrzegaModelling of hydrogeological consequences of the closure of native sulphur open-pit mine Piaseczno near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2 s. 75–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

  LF

  top page [top page]

 270. Badania nad oddziaływaniem emisji komunikacyjnych na otaczające środowisko na przykładzie lotniska w Balicach koło KrakowaInvestigation of transport emission on the surrounding environment – an example of the Kraków Balice airport / Jan TARKOWSKI, Marek SIKORA, Wiesława Mucha, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 405–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

  top page [top page]

 271. Badania nad procesem ciągnienia drutów z aluminium i jego stopówWire drawing process investigation of aluminium wires and its alloys / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Michał JABŁOŃSKI, Łukasz Dziduch, Tomasz Popis // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 50–52. — Bibliogr. s. 52. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 272. Badania napędów kolei linowychTestings of drive systems of cableway installations / Marian WÓJCIK, Jarosław KONIECZNY, Andrzej PODSIADŁO, Tomasz ROKITA // Zeszyty Naukowo-Techniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — 2006 z. 38 s. 98–104. — Streszcz., Summ.. — Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych = Current problems of erection and exploitation of cableway installations / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — Publikacja zawiera prace prezentowane na XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Aktualne problemy budowy i eksploatacji kolei linowych” : Krynica 28–29 listopada 2006 r.

  top page [top page]

 273. Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-HutniczejScientific research and education of petroleum geologists in the history of development of the petroleum-geology speciality at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, University of Mining and Metallurgy / Wacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4 s. 741–791. — Bibliogr. s. 768–788, Summ.

  top page [top page]

 274. Badania nowych konstrukcji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnychThe investigations of new constructions of lamella settlers / Józef GĘGA, Włodzimierz Piotr KOWALSKI, Rafał MIĘSO, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: Problemy utylizacji odpadów w hutnictwie żelaza i stali : II [druga] konferencja naukowo-techniczna : Raba Niżna k/Rabki 7–9 czerwca 2000 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Oddział w Krakowie [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2000. — Opis wg okł. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 275. Badania odporności na zużycie powłok otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe research of resistance on abrasive wear of films have been obtained by chemical vapour deposition (CVD) / Tomasz MADEJ, Anna RYNIEWICZ // W: Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach : materiały konferencji naukowo-technicznej : Rzeszów–Bystre, 2001 / red. Mieczysław Korzyński ; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL Rzeszów”. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001. — ISBN 83-7199-175-4. — S. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84

  top page [top page]

 276. Badania promieniotwórczości ośrodka skalnego w celu rozpoznania geologicznego oraz oceny bezpieczeństwa radiacyjnego środowiskaGeological exploration and assessment of radiation hazard as reason of radioactivity analysis in geological environment / Jan Swakoń, Tomasz ZORSKI // W: Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej : konferencja : Dębe, marzec 2001 / red. Jadwiga Jarzyna ; Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : [s. n., wyd. 2000]. — S. 191–211. — Bibliogr. s. 210–211, Abstr.

  top page [top page]

 277. Badania przemysłowe ruchomych belek odbojowych oraz trzonu wieży wyciągowej w szybie Bartosz II KWK ,,Katowice–Kleofas”[Industrial testing of movable fender beams and the overwind structure in the shaft Bartosz II in the coal mine Katowice–Kleofas] / Józef HANSEL, Tomasz ROKITA, Marian WÓJCIK // W: Ruchome belki odbojowe górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 17). — S. 39–57

  top page [top page]

 278. Badania przepływowo-cieplne krzyżowo-prądowego wymiennika ciepła o powierzchni rozwiniętej[Thermal-hydraulic investigation of the cross-flow heat exchanger with enhanced heat transfer surface] / Stanisław GUMUŁA, Dawid TALER, Tomasz Sobota // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materiały XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk Żywioł]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

  top page [top page]

 279. Badania rurociągów i walczaków w Elektrowni Turów S. A. metodą szumu Barkhausena z wykorzystaniem transformaty falkowej i trójwymiarowych obrazów magnetycznych IBNInspection of pipelines and boilers in Turów Power Plant by the three dimensional magnetic imaging – IBN obtained from the wavelet transform of the Barkhausen noise signal : new analysis – new paradigms / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI, Janusz Jabłoński, Jan Wyszyński // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2000 nr 5 s. 241–246. — Bibliogr. s. 243–244, Summ.. — 29 KKBN : 29 [Dwudziesta dziewiąta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Krynica 07–09 listopad 2000 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2000

  top page [top page]

 280. Badania rzeczoznawcze prowadzone przez Katedrę Transportu Linowego AGH na przykładzie rozwiązań technicznych urządzeń hamujących na wolnych drogach przejazduExpertise tests carried out by the Department of Rope Transport on the example of new technical solutions of emergency braking devices at overwind travels / Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA // W: Wybrane problemy bezpieczeństwa w górnictwie polskim = Selected problems of safety in Polish mining / red. Józef Kuleczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; z. 39). — Publikacja zawiera prace prezentowane na XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu ,,Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” pt. ,,Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych” : Kraków, 26–27 czerwca 2007 r.S. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 281. Badania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowymStructural investigations of surface layers of corundum ceramics subjected to shot peening warried out in a texture test / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Paweł Ostachowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 829–836. — Bibliogr. s. 836. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 282. Badania symulacyjne modelu transmisji szerokopasmowej PLC w domowych instalacjach elektrycznych 230/400 VThe simulation research of the model of broadband PLC transmission in home's electrical systems 230/400 V AC / Łukasz ZBYDNIEWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii ,,Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

  top page [top page]

 283. Badania tribologiczne biokompatybilnych warstw otrzymywanych przez chemiczne osadzanie z fazy gazowejThe tribology tests of biocompatible layers have been obtained by chemical vapour deposition / Anna RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ // W: V Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie : zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka. — Rzeszów : [s. n.], 2000. — (Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374 ; [nr] 5). — S. 203–210. — Bibliogr. s. 210

  top page [top page]

 284. Badania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznychThe tribological research of the dental materials used in prosthetic reconstructions / Anna M. RYNIEWICZ, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2005 R. 36 nr 6 s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 285. Badania tribologiczne materiałów stomatologicznych stosowanych w rekonstrukcjach protetycznych[Tribological studies of dental materials used in prosthetic reconstructions] / Anna Ryniewicz, Andrzej Gala, Wojciech Ryniewicz, Tomasz MADEJ // W: EPA 2005 : a vision of modern prosthodontics : 29th annual conference of the European Prosthodontic Association ; 23rd annual conference of the Polish Prosthodontic Association : September 1–3, 2005, Poznań, Poland. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, [2005]. — ISBN 83-60187-13-4. — S. 30

  top page [top page]

 286. Badania tribologicznych właściwości mono- i dwuwarstwowych napoin z brązu {CuSn6}Tribological tests of properties of mono- and two- layer weld pads of bronze {CuSn6} / Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 225–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

  top page [top page]

 287. Badania wielostrumieniowej sedymentacji współprądowejThe investigations of a lamella concurrent sedimentation process / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2001 t. 22 z. 3C s. 777–782. — Bibliogr. s. 782

  IF

  top page [top page]

 288. Badania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej przedgórza KarpatA study of neutron properties of rock samples taken from Miocen formation of foreland of Carpathians / Andrzej BOLEWSKI, Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 713–716. — Bibliogr. s. 716, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 289. Badania własności tribologicznych napoin wielowarstwowych z brązu {CuSn6} nakładanych na podłoże stalowe metodą MIGTribological tests of multilayer {CuSn6} bronze welds padded on the steel base by the MIG method / Andrzej SKORUPA, Stanisław KRAWCZYK, Tomasz GÓRAL // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2007 [R.] 79 nr 8 s. 28–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.. — Nowe materiały i technologie w spajaniu : 49. krajowa konferencja spawalnicza : Szczecin, 4–7 września 2007 / pod red. Jerzego Nowackiego ; Politechnika Szczecińska. Instytut Inżynierii Materiałowej. Zakład Spawalnictwa. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007

  top page [top page]

 290. Badania wpływu kąta pochylenia przewodów wielostrumieniowych na prędkość sedymentacji w procesie zagęszczania zawiesinResearch of the influence of the angle of inclination of the multi flux lamella on the sedimentation velocity in process of sedimentation concentration / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2002 z. 9 s. 261–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 291. Badania wychyleń wysokich budynków mieszkalnych w filarze ochronnym miasta PolkowiceThe investigation of high apartment buildings inclinations on protection pillar of Polkowice City / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 271–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 292. Badania zawartości bromu w badeńskich solach kamiennych złoża Siedlec–MoszczenicaStudy of bromine contents in the Badenian salts of Siedlec–Moszczenica deposit / Tomasz TOBOŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 1 s. 5–22. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.

  top page [top page]

 293. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS[Research of dependence heavy metals contents in soil with applying GIS methods in Oświęcim district] / Tomasz BARTUŚ // W: Spatial information management in the new millennium = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme / Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie Silgis Center. — Katowice : [s. n.], 1999. — S. 86–96

  top page [top page]

 294. Badania zawartości metali ciężkich w glebach gminy Oświęcim przy użyciu GIS[Research of dependence heavy metals contents in soil with applying GIS methods in Oświęcim district] / Tomasz BARTUŚ // W: Spatial information management in the new millennium = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 96

  top page [top page]

 295. Badania zbrojenia szybowego w oparciu o globalny współczynnik tłumieniaTesting of shaft reinforcement using global attenuation coefficient / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 1 s. 27–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 296. Badanie (weryfikacja) własności baz wiedzy z wykorzystaniem kolorowanych sieci Petriego[Knowledge base analysis (verification) with use of coloured Petri nets] / Marcin SZPYRKA, Antoni LIGĘZA, Tomasz SZMUC // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126

  top page [top page]

 297. Badanie dokładności instrumentów RTK GNSS w oparciu o standard ISO 17123-8Examination of the accuracy of RTK GNSS receivers based on ISO 17123-8 standard / Tomasz OWERKO // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19 s. 341–350. — Bibliogr. s. 349, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61576-09-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 298. Badanie drgań konstrukcji inżynierskich przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznegoExamination of engineering construction vibration using ground-based interferometric radar / Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX konferencja naukowa doktorantów = IX PhD students' scientific conference : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 126. Konferencje ; nr 53 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology ; no. 126. Conferences ; no. 53). — S. 162–171. — Bibliogr. s. 170–171

  top page [top page]

 299. Badanie koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych złoża BochniStudy of potassium and magnesium contents in salt deposit Bochnia (southern Poland) / Tomasz TOBOŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 12 s. 1163–1168. — Bibliogr. s. 1168, Summ.

  top page [top page]

 300. Badanie procesu kruszenia z zamkniętym obiegiem materiałuResearch of crushing process with closed material cycle / Zdzisław Naziemiec, Tomasz GAWENDA // W: Kruszywa mineralne = Mineral aggregates : surowce – rynek – technologie – jakość = natural resources – market – technology – quality : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 119. Seria: Konferencje ; nr 48). — S. 107–116. — Bibliogr. s. 116

  top page [top page]

 301. Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5DThe investigation of color space of digital camera Minolta Dynax 5D / Tomasz PIROWSKI, Regina TOKARCZYK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1 s. 363–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 302. Badanie stabilności określenia współrzędnych punktu w pomiarach GPS-RTKTesting the stability of determination of point coordinates in GPS-RTK measurements / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2001 R. 73 nr 6 s. 18–22. — Bibliogr. s. 21–22

  top page [top page]

 303. Betony ogniotrwałe na spoiwie ilasto-hydraulicznym[Refractory castables with clay-hydraulic bond] / Andrzej KLOSKA, Halina MIĄCZYŃSKA, Tomasz Kozłowski // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 86

  top page [top page]

 304. Betony ogniotrwałe na spoiwie ilasto-hydraulicznymRefractory castables with clay-hydraulic bond / Andrzej KLOSKA, Halina MIĄCZYŃSKA, Tomasz Kozłowski // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference] : Zakopane 20–23 września 2001. [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — S. 317–320. — Bibliogr. s. 320, Abstr.

  top page [top page]

 305. BETX removal from motorway runoff on constructed weltlands / Tomasz BERGIER, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2 s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ. — toż. Na CD-ROM-ie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 306. Bezpośrednie i pośrednie czynniki kształtujące wielkość kapitału[Direct and indirect elements formative capital size] / Tomasz DZIUBIŃSKI, Stanisław MYSZA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 26–28 czerwca Kraków–Zakopane 2000 / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF AGH, 2000. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

  top page [top page]

 307. Bezprzewodowe systemy pomiarowe dla potrzeb diagnostyki strukturalnejWireless measuring systems for SHM / Tomasz BOJKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 308. Bezprzewodowy system monitorowania mostów[Wireless system of bridge monitoring] / Tadeusz UHL, Piotr KUROWSKI, Artur Hanc, Krzysztof Tworkowski, Tomasz Wróblewski // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2006. — ISBN 83-7204-577-1. — S. 234–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz.

  top page [top page]

 309. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostyczny[Wireless measurement system] / Tomasz BOJKO, Grzegorz Chmaj // W: diag'2006 : diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : VI krajowa konferencja : Ustroń 17–20 października 2006 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : ISE WE WAT, 2006. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 36

  top page [top page]

 310. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostycznyWireless measurement system / Tomasz BOJKO, Grzegorz Chmaj // W: DIAG'2006 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja Diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : Ustroń, 17–20. 10. 2006 : materiały konferencyjne na prawach rękopisu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : [WAT], 2006. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 311. Bezprzewodowy system pomiarowo-diagnostycznyWireless measurement system / Tomasz BOJKO, Grzegorz CHMAJ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 3 s. 291–296. — Bibliogr. s. 296, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 312. Bezstratna kompresja sygnałów biomedycznych[Lossless compression of biomedical signals] / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Roman RUMIAN, Jacek STĘPIEŃ, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2002 nr 5/6 s. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.. — VI [Szósta] konferencja automatyków : Rytro 2002 : jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki / Zakład Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. — Warszawa : Agencja Wydawnicza SIMP, 2002. — Zeszyt poświęcony działalności naukowej Zakładu Metrologii AGH – Kraków

  top page [top page]

 313. Bezstratna kompresja ultrasonograficznych obrazów medycznych z wykorzystaniem predykcyjnej wersji transformacji falkowejLossless medical ultrasound image compression using lifting version of wavelet transform / Jacek STĘPIEŃ, Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2001 : materiały III [trzeciego] sympozjum : Krynica, 7–11 maja 2001 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2001. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 314. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 1999-2003. — Bibliograficzna baza danychBibliographic list of staff publications, AGH University of Science and Technology in Cracow : 1999-2003 / oprac.: Maria GARCZYŃSKA, Małgorzata ŁABNO, Stefania MAYERHOFER, Małgorzata MUSIAŁ ; oprac. systemu oprogramowania: Bogusława MACHETA, Jacek KMIECIK, Tomasz DUNIN-WĄSOWICZ ; wersja elektroniczna PDF Jacek KMIECIK ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Biblioteka Główna AGH, 2005. — 1 dysk optyczny. — Różna numeracja stron. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 315. Bilans wodny dla zamkniętego składowiska odpadówWater balance of closed landfill / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2 s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 316. Biomass as the basic source of renewable energy sources in Poland / Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1526–1529. — Bibliogr. s. 1529, Abstr.

  top page [top page]

 317. Bitrate optimization of multicarrier transmission via copper wire in the presence of RFI interferences / Jarosław BUŁAT, Tomasz ZIELIŃSKI, Tomasz TWARDOWSKI // W: ICSES'04 : proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems : 13–15 September, Poznań, Poland / eds. Maciej Bartkowiak [et al.]. — [S. l. : Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2004]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

  top page [top page]

 318. Bitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine) / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Tomasz TOBOŁA, Hieronim ZYCH, Adam KOWALSKI, Sebastian Ptak // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 s. 447–461. — Bibliogr. s. 460–461

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 319. Blok ograniczeń termicznych turbiny w systemie monitoringu i diagnostyki AIDA II[Turbine thermal stress limiter in monitoring and diagnostic system AIDA II] / Mariusz Banaszkiewicz, Tomasz BARSZCZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6055 ; nr 280. Seria: Elektryka ; ISSN 1429-1533. — 2002 z. 51 s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr., Rez. — Brak afiliacji AGH. — GRE 2002 : VIII forum energetyków : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, T. 1. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2002. — ISBN 8388492047

  top page [top page]

 320. Boosting the Fisher Linear Discriminant with random feature subsets / Tomasz ARODŹ // W: Computer Recognition Systems : proceedings of the 4th international conference on Computer Recognition Systems CORES'05 : [May 22–25, 2005, Rydzyna, Poland] / eds. Marek Kurzyński [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. — (Advances in Soft Computing). — S. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Summ.

  top page [top page]

 321. Bronchovid – zintegrowany system wspomagający diagnostykę bronchoskopową[Bronchovid – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics] / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Tomasz ZIELIŃSKI // W: IV Krakowskie warsztaty Inżynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, 2007]. — S. 19

  top page [top page]

 322. BRONCHOVID – zintegrowany system wspomagający diagnostykę bronchoskopowąBRONCHOVID – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Lucjan JANOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna s. 42–48. — Bibliogr. s. 48. — IV Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2007

  top page [top page]

 323. Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej, Cz. 1[Creation of geochemical and mineralogic rock models using the advanced methods of nuclear well logging, Pt. 1] / Urszula Woźnicka (koordynator) ; współaut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespołem, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]. — Kraków : IFJ, 2008. — 14 s. — (Raport / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; nr 2008/AP). — Bibliogr. s. 14, Abstr. — Dostępny w Internecie. — Tryb dostępu: {www.ifj.edu.pl/publ/reports/2007/} [2009-06-17]

  top page [top page]

 324. Budowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnychGeologic features of deep-seated structures in the Przemyśl sigmoid area: review of interpretation models / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2 s. 31–34, [3] k. tabl.. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 325. Budowanie kultury zaufania w społecznościach lokalnych : problemy trzeciego sektora[Building a culture of trust in local communities : problems of the third sector] / Tomasz PIRÓG // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN 978-83-7688-000-6. — S. 300–310

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 326. Building collaborative applications for system-level science / Marian BUBAK, Tomasz GUBAŁA, Marek KASZTELNIK, Maciej MALAWSKI // W: High speed and large scale scientific computing / eds. Wolfgang Gentzsch, Lucio Grandinetti, Gerhard Joubert. — Amsterdam : IOS Press, cop. 2009. — (Advances in Parallel Computing ; ISSN 0927-5452 ; vol. 18). — ISBN 978-1-60750-073-5. — S. 299–310. — Bibliogr. s. 309–310, Abstr. — M. Bubak – dod. afiliacja: Informatics Institute, University of Amsterdam

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 327. Calcium ion selective electrodes under galvanostatic current control / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // W: The 10th international meeting on Chemical Sensors [Dokument elektroniczny] : July 11–14, 2004, Tsukuba, Japan. Vol. 2. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society of Japan ; Japan Association of Chemical Sensors. — Tsukuba : CS, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Technical Digest. Chemical Sensors ; vol. 20 suppl. B). — S. 85–86, 2P048 [różna numeracja stron]. — Bibliogr. s. 86, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 328. Calcium ion-selective electrodes under galvanostatic current control / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // Sensors and Actuators B: Chemical ; ISSN 0925-4005. — 2005 vol. 108 s. 836–839. — Bibliogr. s. 838–839, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 329. Calibration of the strip yield model for fatigue crack growth predictions in structural steelKalibracja modelu pasmowego płynięcia do prognozowania rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stali konstrukcyjnej / Tomasz MACHNIEWICZ // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 2 s. 46–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 330. Calibration the SY model for structural steel based on crack closure measurements / Tomasz MACHNIEWICZ // W: Engineering structural integrity: research, development and application. Vol. 1, Oral papers : ninth international conferenece on Engineering structural integrity assessment : proceedings of the UK forum for engineering structural integrity's : Beijing, PRC, 15–19 October 2007 / eds. S. J. Wu [et al.]. — [China] : EMAS Publishing, cop. 2007. — ISBN 978-7-111-05002-5. — S. 304–307. — Bibliogr. s. 306–307

  top page [top page]

 331. Capacity of invariant measures related to Poisson-driven stochastic differential equations / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Nonlinearity ; ISSN 0951-7715. — 2003 vol. 16 s. 441–455. — Bibliogr. s. 455, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 332. Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland) / Dariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Paweł KOSAKOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33rd International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 333. CEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009 / eds. Tomasz SZMUC, Marcin SZPYRKA, Jaroslav Zendulka. — [Kraków : AGH, 2009]. — 297, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks

  top page [top page]

 334. Centrum diagnostyczne maszyn – propozycja architekturyMachine diagnostic center – proposal of the architekture / Tomasz BARSZCZ, Adam JABŁOŃSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 9 s. 711–714. — Bibliogr. s. 714, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 335. Centrum diagnostyczne maszyn – propozycja architekturyMachinery diagnosis center – an architecture proposal / Tomasz BARSZCZ // W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Zdzisław Kowalczuk. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. — (Automatyka i Informatyka : technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka ; vol. 6). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-926806-2-8. — S. 313–320. — Bibliogr. s. 320, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 336. Centrum Doskanałości Charakteryzowania Materiałów Metodami Mikroskopii ElektronowejThe Centre of Excellence for Materials Characteristic by Electron Microscopy (CoE-MEM) / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4 s. 166–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 337. Changes in microstructure and texture during deformation and recrystallization of {Al} single crystals with initial orientation (110)[001]Zmiany mikrostruktury i tekstury podczas odkształcania i rekrystalizacji monokryształów {Al} z początkową orientacją (110)[001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 655–658. — Bibliogr. s. 658, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 338. Changes of selected biochemical parameters of rats under low frequency vibration Zmiany wybranych biochemicznych parametrów u młodych szczurów pod wpływem ekspozycji drgań niskoczęstotliwościowych / Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Tomasz Majchrzak, Maciej RUMIŃSKI, Małgorzata Żychowska, Zbigniew Dąbrowski // W: Structures – waves – biomedical engineering. Vol. 11 / ed. Ryszard Panuszka. — Kraków : Polish Acoustical Society. Division Kraków with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2002. — S. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 339. Charakterystyka azotowanych warstw powierzchniowych na stopie {Ti-1Al-1Mn}Characterization of the nitride surface layers on {Ti-1Al-1Mn} alloy / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Mariusz ŁUCKI, Magdalena BIEL, Krystyna Spiradek-Hahn, Tadeusz Wierzchoń // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 4 s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 340. Charakterystyka geochemiczna badeńskich soli kamiennych rejonu przykarpackiego[Geochemical characteristics of the Badenian salts in the Carpathian Region] / Hanna Tomassi-Morawiec, Tomasz TOBOŁA, Krszysztof BUKOWSKI // W: ,,Mioceńskie złoża soli w rejonie przykarpackim” = “Miocene salt deposits in the Carpathian region” : 11–12. 02. 2004 Kraków / Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Kraków : AGH, 2004. — S. 29–30

  top page [top page]

 341. Charakterystyka i wykorzystanie karpackich wód leczniczychCharacteristic and existence of Carpathian curative waters / Bogusław Porwisz, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2006 t. 80 nr 11 s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

  top page [top page]

 342. Charakterystyka mikroprocesorowego przyrządu do pomiaru twardości powierzchniowej form odlewniczych[The characteristics of the microprocessor meter for the foundry mould hardness measurement] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Krzysztof SMYKSY // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH, 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6

  top page [top page]

 343. Charakterystyka mikrostruktury biomateriałów tytanowych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowejMicrostructure characterisation of titanium biomaterials using transmission electron microscopy methods / Magdalena BIEL, Mariusz ŁUCKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Tytan i jego stopy : przetwórstwo i zastosowanie w technice i medycynie : VII [siódme] ogólnopolskie seminarium : 14–16 października 2002 r. Częstochowa–Podlesice / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii ; Polskie Towarzystwo Biomechaniki w Warszawie. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 344. Charakterystyka przepływu materiałów w odlewniczych urządzeniach fluidyzacyjnychCharacteristics of granular foundry material flow in fluidised bed devices / Aleksander FEDORYSZYN, Tomasz FEDORYSZYN // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesiąta] konferencja naukowa. T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 345. Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznychPetroleum play of the Upper Palaeozoic deposits in the Lublin Trough according to the results of modelling of petrophysical parameters / Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 9 s. 797–798. — Bibliogr. s. 798

  top page [top page]

 346. Charakterystyka systemu RTLinux względem wybranych systemów operacyjnych czasu rzeczywistegoProfile of RTLinux system over existing real-time operating systems / Tomasz SZMUC, Piotr Matyasik, Rafał Mrówka // W: Systemy czasu rzeczywistego : VII [siódma] konferencja : Kraków, 25–28 września 2000 : materiały konferencyjne / red. Tomasz Szmuc i Radosław Klimek ; Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Kraków : KA AGH, 2000. — S. 283–295. — Bibliogr. s. 295. — Summ.

  top page [top page]

 347. Chemical and biological analysis of chromium waste / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4 s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 348. Chemiczna infiltracja porowatych grafitów węglikiem krzemuChemical infiltration of porous graphites by silicon carbide / Edward WALASEK, Stanisława JONAS, Andrzej KIELSKI, Stanisława KLUSKA, Jan PIEKARCZYK, Grażyna KRUPA, Tomasz STAPIŃSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 1 s. 36–40. — Bibliogr. s. 38–40, Streszcz., Summ., Rez., Reś

  top page [top page]

 349. Choosing length of eigenfilter time equalizer in discrete multitone modems / Jarosław BUŁAT, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

  top page [top page]

 350. Chromatite {Ca[CrO_{4}]} in soil polluted with electroplating effluents (Zabierzów, Poland) / Tomasz BAJDA // The Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2005 vol. 336 s. 269–274. — Bibliogr. s. 274, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 351. Chromium (III) oxidation in a reservoir impacted by tannery discharges / Davide Vignati, Ewa Szalinska, Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka Smolicka, Tomasz Haziak, Janusz Dominik // W: GÖTEBORG 2009 SWEDEN : SETAC Europe: 19th annual meeting : 31 May – 4 June 2009, Göteborg, Sweden : protecting ecosystem health: Facing the challenge of a globally changing environment : abstract book. — S. l. : s. n., [2009]. — S. [1], MO 005

  top page [top page]

 352. Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanegoCast shadows of geometrical objects on a topographic surface in the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii 2 ; ISSN 1506-2864. — 2007 z. 27 s. 55–64. — Bibliogr. s. 63, Summ.

  top page [top page]

 353. City traffic modeling and optimization using agent environment / Mateusz Bukowski, Jarosław KOŹLAK, Tomasz Zawada // W: CMS'09 : Computer Methods and Systems : 7th conference : 26–27 November 2009, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Wojciech Mitkowski, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2009. — ISBN 83-916420-5-4. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

  top page [top page]

 354. Clinical and radiological outcome of bone grafting with {HAp-TCP} in hip and knee revison arthroplasty / Jacek Kowalczewski, Anna ŚLÓSARCZYK, Marcin Milecki, Aleksander Wielopolski, Dariusz Marczk, Tomasz Okoń // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4 s. 78, O3.7. — EUROBIOTECH 2008 : central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

  IF

  top page [top page]

 355. Clustering organisms using metabolic networks / Tomasz ARODŹ // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 2 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5102). — Pełne teksty referatów z pt. 2 zamieszczone na CD-ROM-ie dołączonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-386-6 ; ISBN-13 978-3-540-69386-4. — S. 527–534. — Bibliogr. s. 534, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 356. CMOS SOI technology characterization and verification of device models for analogue design : abstract / Mirosław Grodner, [et al.], Wojciech KUCEWICZ, Krzysztof Kucharski, Jacek Marczewski, Halina NIEMIEC, Maria SAPOR, Michał SZELŹNIAK, Daniel Tomaszewski // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 259–260. — Bibliogr. s. 260

  top page [top page]

 357. Co z tą pracą? : społeczne konsekwencje przemian na rynku pracy[Who works? : social consequences of changes in the local market] / Tomasz PIRÓG // W: Od robotnika do internauty = From the factory hand to the Internet surfer : w kierunku społeczeństwa informacyjnego = towards the information society : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN 978-83-7464-214-9. — S. 479–490. — Bibliogr. s. 489–490

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 358. Co-combustion of coal and biomass – Polish experiences in environment protection aspect / Tomasz MIROWSKI, Justyna PYSSA, Adam SZURLEJ, Grzegorz Wielgosz // W: 14th European biomass conference & exhibition : biomass for energy industry and climate protection : Paris, France 17–21 October 2005. — [S. l. : s. n, 2005]. — Opis częśc. wg programu konf.S. 1495–1498. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.

  top page [top page]

 359. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4 s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 360. Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

  top page [top page]

 361. Coal-mine and metallurgy industry restructuring in Poland towards the European Union access / Tomasz DZIUBIŃSKI, Joanna WOJANOWSKA // W: 2nd international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.

  top page [top page]

 362. Coatings on metallic interconnects for high temperature FC: to protect or to react? / Paolo Piccardo, Pietro Genocchio, Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRAŻUCH, Tomasz BRYLEWSKI, Robert Ruckdäschel, Sébastien Chevalier, Giles Caboche, Sébastien Fontana // W: Solutions for high temperature corrosion protection in energy conversion systems : European Federation of Corrosion workshop : September 30–October 2, 2009, Frankfurt am Main, Germany : book of abstracts. — [Germany : EFC, 2009]. — (EFC-Event ; no. 321). — S. 50–51

  top page [top page]

 363. Coincidental figures in selected double-image projections / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2002 : proceedings of Symposium on Computational Geometry : Bratislava, September 2002, Kočovce, SR. Vol. 11 / ed. Daniela Velichová ; Slovak University of Technology in Bratislava. — Bratislava : SUT. Department of Mathematics, Mechanical Engineering Faculty. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

  top page [top page]

 364. Collaborative virtual laboratory for e-health / Marian BUBAK, Tomasz GUBAŁA, Marek KASZTELNIK, Maciej MALAWSKI, Piotr NOWAKOWSKI, Peter M. A. Sloot // W: Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, Pt. 1 / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Amsterdam, [etc.] : IOS Press, cop. 2007. — (Information and Communication Technologies and the Knowledge Economy ; ISSN 1574-1230 ; vol. 4). — ISBN 978-1-58603-801-4. — S. 537–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.

  top page [top page]

 365. Comments to the paper: Fatigue crack growth and life predictions under variable amplitude loading for a cast and wrought aluminum alloy [Glancey CD and Stephens RR. Int J Fatigue, 2006;28:53-60] : [discussion] / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // International Journal of Fatigue ; ISSN 0142-1123. — 2007 vol. 29 s. 587–588. — Bibliogr. s. 588

  IF

  top page [top page]

 366. Communication between end-users and databases using mobile agent technology / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // W: Internet and multimedia systems and applications : proceedings of the IASTED international conference : August, 13–16, 2001, Honolulu, Hawaii, USA / ed. M. H. Hamza. — Anheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2001. — (A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED). — ISBN 0-88986-299-0. — S. 433–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

  top page [top page]

 367. Comparison of advanced signal analysis techniques for bearing fault detection / Andrzej KLEPKA, Tomasz BARSZCZ, Adam JABŁOŃSKI // W: ICSV 16 [Dokument elektroniczny] : the 16th International Congress on Sound and Vibration : Recent developments in acoustics, noise and vibration : Kraków, Poland, 5–9 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Marek Pawelczyk, Dariusz Bismor. — [S. l. : International Institute of Acoustics and Vibration, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60716-71-7. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Abstr. W: ICSV16 : the sixteenth International Congress on Sound and Vibration : Kraków, Poland, 5–9 July, 2009 : program and book of abstracts / eds. Dariusz Bismor, [et al.]. — [Poland : s. n., 2009]. — ISBN 978-83-60716-72-4. — S. 176. — Aut.: Andrzej KLEPKA

  top page [top page]

 368. Comparison of HMM and DTW methods in automatic recognition of pathological phoneme pronunciation / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Paweł Świętojański, Piotr Żołądź, Daniel Król, Tomasz Woźniak, Stanisław Grabias // W: Interspeech 2007 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8th annual conference of the International Speech Communication Association : Antwerp, Belgium, August 27–31, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Universiteit Antwerpen, Katholieke Universiteit Leuven, Radboud Universiteit Nijmegen. — [Grenoble] : ISCA, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Interspeech / International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 1705–1708. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 1708, Abstr.

  top page [top page]

 369. Comparison of hybrid programming models for the GMRES method / Joanna Płażek, Tomasz JURCZYK, Jacek KITOWSKI // W: SYmbolic and Numeric Algorithms for Scientific COmputation : SYNASC03 : 5th international workshop : Timişoara, Romania, October 1–4, 2003 : proceedings / eds. Dana Petcu [et al.]. — Timişoara : Editura MIRTON, 2003. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

  top page [top page]

 370. Comparison of iron oxides from different hypergenic formations using the methods of selective chemical extraction / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Izabela KRACZKOWSKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník s. 10–11. — Abstrakt referatu z: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

  top page [top page]

 371. Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: PEMT'06 : 5th Pan-European conference on Planning for minerals and transport infrastructure: the way forward : [Sarajevo, May 18th–20th, 2006] : proceedings. Book 2 / eds. Muris Osmanagi\'{c}, Ešref Gačanin. — Sarajevo : MAUNA-Fe, 2006 + CD-ROM. — S. 361–372. — Bibliogr. s. 371–372, Abstr.

  top page [top page]

 372. Comparison of methods determining grain composition on base of various materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // AI Aggregates International. — 2006 iss. 4 s. 16–22. — Bibliogr. s. 22. — Toż. éd. française. — s. 16–23, w j. ros. — s. 24–30. — Bibliogr. s. 30, Deutsche Ausgabe. — s. 16–23, ed. española

  top page [top page]

 373. Comparison of some properties of {MgB_{2}} doped with nano {SiC} made by hot isostatic pressing / Tomasz Łada [et al.], Kazimierz PRZYBYLSKI // W: Zastosowania Nadprzewodników ZN-6 = Applications of Superconductors AoS-6 : VI seminarium i warsztaty = 6th seminar & workshop : streszczenia = book of abstracts : Kazimierz Dolny, 16–18. 06. 2005 / [Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. — [Lublin : OLPTETiS, 2005]. — Opis wg okł.S. 6

  top page [top page]

 374. Comparison of specific surface measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 10th Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VSB–TU, 2006]. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

  top page [top page]

 375. Comparison of the mechanical response of HSLA steel deformed under static and dynamic loading conditions / Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Tomasz ŚLEBODA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl. s. 747–752. — Bibliogr. s. 752, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds.: Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

  top page [top page]

 376. Comparison of the results of the evolution laminar movement calculation with use CFD methods and analytical equation / Włodzimierz P. KOWALSKI, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Tomasz ZACHARZ // W: TCSET'2004 : sučasnì problemi radìoelektronìki, telekomunìkacìj, komp'ûternoï ìnzenerìï = modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : materìali mìznarodnoï konferencìï = proceedings of the international conference : 24–28 lûtogo 2004 L'vìv–Slavs'ko, Ukraïna = February 24–28, 2004 Lviv–Slavsko, Ukraine / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2004. — S. 278–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

  top page [top page]

 377. Compensation law – again / Jan NORWISZ, Tomasz MUSIELAK // W: ESTAC 9 : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.S. 187. — Bibliogr. s. 187

  top page [top page]

 378. Complex modelling platform based on digital material representation / Łukasz RAUCH, Łukasz MADEJ, Tomasz JURCZYK, Maciej PIETRZYK // W: Complex systems concurrent engineering : collaboration, technology innovation and sustainability : [14th ISPE international conference on Concurrent engineering : 2007, Sao Paulo, Brazil] / eds. Geilson Loureiro, Richard Curran. — London : Springer-Verlag, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-1-84628-975-0 ; e-ISBN 978-1-84628-976-7. — S. 403–410. — Bibliogr. s. 410, Abstr.

  top page [top page]

 379. Complex-network-based methodology for analysis of biomedical dataMetodologia analizy danych biomedycznych bazująca na sieciach złożonych / Sławomir Goryczka, Tomasz ARODŹ // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2006 vol. 2 no. 3 s. 17–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 380. Component-based system for Grid application workflow composition / Marian BUBAK, Kamil Górka, Tomasz Gubała, Maciej MALAWSKI, Katarzyna ZAJĄC // W: Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 10th European PVM/MPI User's Group Meeting : Venice, Italy, September 29–October 2, 2003 : proceedings / eds. Jack Dongarra, Domenico Laforenza, Salvatore Orlando. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2003. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2840). — S. 611–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.

  top page [top page]

 381. Computational tasks in bronchoscope navigation during computer-assisted transbronchial biopsy / Jarosław BUŁAT, Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pełne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie dołączonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 178–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 382. Computationally simple Super-Resolution algorithm for video from endoscopic capsule / Krzysztof DUDA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: ICSES'2008 : ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — ISBN 978-83-88309-52-6. — S. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr. — Toż W: ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems [Dokument elektroniczny] : Kraków, September 14–17, 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Stanisław Kuta, Witold Machowski. — Kraków : Department of Electronics, AGH University of Science and Technology, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88309-52-6

  top page [top page]

 383. Computer – assisted diagnosis system for detection, measure and description of dynamic computer tomography perfusion maps / Tomasz Hachaj, Marek R. OGIELA // W: Image processing & communications challenges / eds. Ryszard S. Choraś, Antoni Zabłudowski. — Warsaw : Academy Publishing House EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii: Leonard Bolc). — ISBN 978-83-60434-62-8. — S. 350–357. — Bibliogr. s. 357, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 384. Computer aided analysis of types of a specifically determined conic with application of the CABRI program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii = Proceedings of Seminars on Computational Geometry. Ročnik 8 = Vol. 8 : September 1999, Kočovce / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76. — Abstr.

  top page [top page]

 385. Computer aided solution of spatial geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Tomasz SULIMA SAMUJŁŁO // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 40–43. — Bibliogr. s. 43

  top page [top page]

 386. Computer aided teaching descriptive geometry / Marek GAWRON, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice : [geometry and computer graphics 2006] : 11. – 15. září 2006, Nové Město na Moravě / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká společnost pro geometrii a grafiku JČMF. — [České Budějovice : JU, 2006]. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

  top page [top page]

 387. Computer aided teaching of central projection in the Flash MX program / CICHACZ Sylwia, WIEJA Tomasz // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2007]. — ISBN 978-80-227-2734-1. — Opis częśc. wg. okł.S. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.

  top page [top page]

 388. Computer aided visualization of problems related to polyhedra / Sylwia CICHACZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2006 : Zborník Sympózia o Počítačovej Geometrii = Proceedings of Symposium on Computer Geometry : [18 – 20] Október 2006, Kočovce, Slovakia. Roč. 15 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre geometriu a grafiku, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. 24–27. — Bibliogr. s. 27

  top page [top page]

 389. Computer visualization of the polar-stereographic projection / Marek GAWRON, Jerzy DIETRICH, Adam LANKOSZ, Tomasz WIEJA // W: SCG'2008 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2008, Kočovce, Roč. 17 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská spoločnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2008]. — ISBN 978-80-227-2952-9. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr

  top page [top page]

 390. Concepts of systems for information retrieval / Tomasz ORZECHOWSKI // W: SIBCOM-2001 : modern communication technologies : the IEEE-Siberian workshop of students and young researches : Russia, Tomsk, November 28–29, 2001 : proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The Tomsk IEEE Chapter & Student Branch. — [New York : IEEE, 2001]. — S. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr.

  top page [top page]

 391. Concepts of systems for information retrieval / Tomasz ORZECHOWSKI // W: CEEMAS'01 : proceedings of the second international workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems : Kraków, 26–29 September 2001 / eds. Barbara Dunin-Kęplicz, Edward Nawarecki ; University of Mining and Metallurgy. Department of Computer Science ; Jagiellonian University. Institute of Computer Science ; Polish Information Processing Society. — [Kraków : UMM, DCS, 2001]. — ISBN 83-915953-0-7. — S. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.

  top page [top page]

 392. Conservation of edge essentiality profiles in metabolic networks across species / Tomasz ARODŹ // W: Complex sciences : first international conference, Complex 2009 : Shanghai, China, February 23–25, 2009 : revised papers, Part 2 / ed. Jie Zhou. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009. — (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering / ed. Imrich Chlamtac ; ISSN 1867-8211). — ISBN-10 3-642-02468-8 ; ISBN-13 978-3-642-02468-9. — S. 1865–1876. — Bibliogr. s. 1875–1876, Abstr.
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 393. Constructing abstract workflows of applications with workflow composition tool / Tomasz GUBAŁA, Daniel Harezlak, Marian BUBAK, Maciej MALAWSKI // W: Cracow'06 Grid Workshop : K-Wf Grid : the knowledge-based workflow system for Grid aaplications : October 15–18, 2006 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Steffen Unger. — [Kraków] : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — ISBN 978-83-915141-8-4. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.

  top page [top page]

 394. Context dissemination and aggregation for ambient networks: Jini based prototype / Kazimierz BAŁOS, Tomasz SZYDŁO, Robert SZYMACHA, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Smart sensing and context : first European conference, EuroSSC 2006 : Enschede, Netherlands, October 25–27, 2006 : proceedings / eds. Paul Havinga [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 4272). — S. 54–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 395. Context dissemination for ambient networks composition and decomposition / Tomasz SZYDŁO, Robert SZYMACHA, Kazimierz BAŁOS, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: ISCIT 2007 [Dokument elektroniczny] : 2007 International Symposium on Communications and Information Technologies : 16–19 October 2007, Sydney, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 1-4244-0977-2. — S. 91–96. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przyjęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

  top page [top page]

 396. Convection of a paramagnetic fluid in a cubic enclosure under the strong magnetic field – visualization / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: TFEC 6 [Dokument elektroniczny] : the sixth KSME-JSME thermal and fluids engineering conference : Jeju City, Korea, March 20–23, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jeju : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 397. Convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from side walls and placed below a superconducting magnet – comparison between experiment and numerical computations / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // Thermal Science and Engineering ; ISSN 0918-9963. — 2006 vol. 14 no. 4 s. 107–114. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr.

  top page [top page]

 398. Computer visualisation of same geometrical problems / Jerzy DIETRICH, Marek GAWRON, Tomasz WIEJA // W: GCG 2007 : Geometry & ComputerGraphics. Sborník příspěvk\uu. 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice : Nedvědice, 10.–14.9.2007. — [S. l. : Lenka Pospíšilová, Marie Provazníková, Petr Rádl, Miroslav Lávička, cop. 2007]. — ISBN 978-80-7375-249-1. — S. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

  top page [top page]

 399. Correlation between exchange bias dynamics and magnetization reversal asymmetry in {[Pt/Co]_{3}/Pt/IrMn} multilayers / Gregory Malinowski, Sebastiaan van Dijken, Maciej CZAPKIEWICZ, Tomasz STOBIECKI // Applied Physics Letters ; ISSN 0003-6951. — 2007 vol. 90 s. 082501-1–082501-03. — Bibliogr. s. 082501-03

  IF

  top page [top page]

 400. Correlation between measurements and Monte-Carlo calculations for the NNTE logging-tool / Andrzej Drabina, Tomasz ZORSKI, Urszula Woźnicka. — Kraków : INP, 2003. — 10 s. — (Report / The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics ; no. 1926/AP). — Bibliogr. s. 7–8, Abstr. — Dostępny w Internecie. — Tryb dostępu: {www.ifj.edu.pl/reports/2003.html} [2009-06-17]

  top page [top page]

 401. CT data processing and visualization aspects of virtual colonoscopy / Andrzej SKALSKI, Mirosław SOCHA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: EUSIPCO 2007 [Dokument elektroniczny] : 15th European signal processing conference : September 3–7, 2007, Poznań, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marek Domański, Ryszard Stasiński, Maciej Bartkowiak ; European Association for Signal Processing, Poznań University of Technology, PTETiS. Poznań Section. — [S. l.] : EURASIP, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-921340-2-2. — S. 2509–2513. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 2513, Abstr.

  top page [top page]

 402. Current controlled ion transport through a solvent polymeric membrane / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Magdalena Maj-Zurawska, Andrzej LEWENSTAM // W: Mátrafüred 02 : international conference on Electrochemical sensors : October 13–18, 2002 Mátrafüred, Hungary : book of abstracts. — [S. l. : s. n., 2002]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

  top page [top page]

 403. Cyberprzestrzeń a obywatelska deliberacjaCyberspace and a civic deliberation / Tomasz MASŁYK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN 83-60637-23-7 ; ISBN 978-83-60637-23-4. — S. 146–156. — Bibliogr. s. 155–156, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 404. Cyclic oxidation of (La, Sr) (CR, V){O_{3}} coated crofer 22 APU alloy for SOFC interconnects / Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRAŻUCH, Tomasz BRYLEWSKI, Bartłomiej Jastrzębski // W: European fuel cell forum 2009 [Dokument elektroniczny] : 29 June – 2 July 2009 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : s. n.], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd Cd-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

  top page [top page]

 405. CYFRONET contribution to coreGRID: problem solving environments, tools and GRID systems / Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Bartosz BALIŚ, Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI, Marcin RADECKI, Katarzyna RYCERZ, Marcin SMĘTEK, Tomasz SZEPIENIEC // W: Cracow '04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 45–57. — Bibliogr. s. 54–57, Abstr.

  top page [top page]

 406. Cyfrowa analiza uciążliwości migotania światła w dziedzinie częstotliwościowejDigital analysis of Flicker severity in frequency domain / Andrzej BIEŃ, Krzysztof DUDA, Tomasz P. ZIELIŃSKI // W: XXXV MKM 2003 : XXXV [trzydziesta piąta] Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 407. Cyfrowa łączność radiowa w wyrobniskach ścianowych i drogach transportowych z wykorzystaniem promieniującego kabla wraz z monitoringiem na powierzchni kopalni[Leaking cable signal digital radio communication in underground mine exploitation and transport areas and their connection to surface monitoring system] / Jacek Stankiewicz, Tomasz Kruszec, Cezary WOREK // W: ,,Łączność i automatyzacja w górnictwie – 2004” : III sympozjum naukowo-techniczne : Ustroń, 28–29 października 2004 r.. — [Katowice : Główny Urząd Górnictwa, 2004]. — S. 48–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

  top page [top page]

 408. Cyfrowa regulacja temperatury pracy sensora gazu[Digital control of gas sensor working temperature] / Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Michał Wyroba, Tomasz Gajos // W: COE 2002 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : VII [siódma] konferencja naukowa : Rzeszów, 5–8 czerwca 2002 : materiały konferencyjne. T. 2 / Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej ; Politechnika Rzeszowska. — [Rzeszów : s. n., 2002]. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 409. Cyfrowa rewolucja w poszukiwaniach węglowodorów[Digital revolution in hydrocarbon exploration] / Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI // Rynek Polskiej Nafty i Gazu : raport Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 1896-4702. — 2006 nr 1 s. 45–48

  top page [top page]

 410. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELIŃSKI. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2005. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 411. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań[Digital signal processing : from theory to applications] / Tomasz P. ZIELIŃSKI. — Wyd. 2 popr.. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007. — XVI, 832 s.. — Bibliogr. s. 813–822, Indeks

  top page [top page]

 412. Cyfrowy podział w świetle obywatelskiego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnymDigital divide in the perspective of civil participation in the information society / Tomasz MASŁYK // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego = From the industrial society to the information society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN 978-83-7464-133-3. — S. 235–247. — Biblliogr. s. 245–247

  top page [top page]

 413. Cyfrowy pomiar prędkości obrotowej – problemy realizacji praktycznej[The digital measure of rotational speed – the practical realization problems] / Marcin BASZYŃSKI, Tomasz SIOSTRZONEK // W: SENE 2007 : VIII krajowa konferencja naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym = 8th national conference on Control in Power Electronics & Electrical Drives : Łódź, 21–23 listopada 2007 r. : materiały konferencyjne, T. 1 / Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji SENE, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. — Łódź : KNiO SENE ; PTETiS. Oddział, 2007 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-912711-4-8. — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz.

  top page [top page]

 414. ,,Czarne dęby” z aluwiów Wilii w rejonie Smorgoni (Białoruś)[,,Black oaks” from alluvium of the river Wilia in Smorgon region] / Marek KRĄPIEC, Jonas Karpavicius, Tomasz Kalicki // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 1998 [wyd. 1999] T. 62 s. 178–179

  top page [top page]

 415. Czasooptymalny odporny algorytm sterowania serwonapędu elektrycznegoThe time-optimal robust control algorithm of electric servodrive / Tomasz DRABEK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tyt. poprz.: Elektrotechnika. — 2007 t. 26 z. 1–2 s. 14–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

  top page [top page]

 416. Czynniki warunkujące atrakcyjność usług administracji elektronicznej dla polskich przedsiębiorstwFactors affecting attractivity of electronic administration services for Polish enterprises / Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI, Jan T. DUDA // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej = Organisation management in free market economy / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN 978-83-7464-153-1. — S. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 417. D-nets – Petri net form of rule-based systems / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // Foundations of Computing and Decision Sciences. — 2006 vol. 31 no. 2 s. 175–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

  top page [top page]

 418. Data acquisition system for long-term measurements in photovoltaic arrays / Wojciech Grzesiak, Michał Cież, Tomasz Maj, Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA // W: IMAPS Poland : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Darłówko 18–21 September 2005 : proceedings / eds. Piotr Majchrzak [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

  top page [top page]

 419. Data acquisition system for long-term measurements in photovoltaic arrays / Wojciech Grzesiak, Michał Cież, Tomasz Maj, Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA // W: IMAPS Poland [Dokument elektroniczny] : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Darłówko, 18–21 September  2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Zbigniew Suszyński [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. 183–186. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

  top page [top page]

 420. Data acquisition, monitoring and control software for DETNI / Bartosz MINDUR, Tomasz FIUTOWSKI, Burckhard Gebauer, Christian Schulz, Piotr WIĄCEK // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 81

  top page [top page]

 421. Data challenges in ATLAS Monte Carlo production in GRID environment / Tomasz BOŁD, Anna Kaczmarska, Tadeusz Szymocha // W: Cracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — S. 104–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.

  top page [top page]

 422. Data processing tasks in wireless GI endoscopy: image-based capsule localization & navigation and video compression, [Pt.] 1 / BUŁAT Jarosław, DUDA Krzysztof, Duplaga Mariusz, FRĄCZEK Rafał, SKALSKI Andrzej, SOCHA Mirosław, TURCZA Paweł, ZIELIŃSKI Tomasz // W: EMBC 2007 : “sciences and technologies for health” : 29th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; the biennial conference of the French Society of Biological and Medical Engineering (SFGBM) : August 23–26, 2007, Lyon, France : final program and abstract book / IEEE EMB, SFGBM. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — (Conference proceedings / IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ; ISSN: 1557-170X). — ISBN: 1-4244-0788-5. — S. 359

  top page [top page]

 423. DataGrid tutorial report / Steven Fisher, Katarzyna ZAJĄC, Tomasz BOŁD, Marek Garbacz, Tadeusz Szymocha, Maciej MALAWSKI, Robert PAJĄK // W: Cracow '02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — S. 226–227. — Bibliogr. s. 227

  top page [top page]

 424. Datowanie radiowęglowe[Radiocarbon dating] / Adam WALANUS, Tomasz Goslar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 146, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0347). — Bibliogr. s. 143–[147], Indeks. — ISBN 978-83-7464-257-6

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 12.0


  top page [top page]

 425. DC/AC and DC/DC inverters / Wojciech Grzesiak, Tomasz Maj, Jerzy Początek, Jan KOPROWSKI // W: XXIV [Twenty fourth] International Conference IMAPS – Poland 2000 : Rytro 25–29 September 2000 : proceedings / [eds. Wiesław Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak]. — Kraków : Research and Development Centre for Hybrid Microelectronics and Resistors, 2000. — S. 329–334. — Abstr.

  top page [top page]

 426. Decision tables in Petri net models / Marcin SZPYRKA, Tomasz SZMUC // W: Rough sets and intelligent systems paradigms : international conference, RSEISP 2007 : Warsaw, Poland, June 28–30, 2007 : proceedings / eds. Marzena Kryszkiewicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2007. — (Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 4585). — S. 648–657. — Bibliogr. s. 657, Abstr.

  top page [top page]

 427. Decomposition of vibration signals into deterministic and nondeterministic components and its capabilities of fault detection and identification / Tomasz BARSZCZ // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2009 vol. 19 no. 2 s. 327–335. — Bibliogr. s. 334–335

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 428. Decrease of {Pb} bioavailability in soils by addition of phosphate ions / Maciej MANECKI, Anna BOGUCKA, Tomasz BAJDA, Olaf Borkiewicz // Environmental Chemistry Letters. — 2006 vol. 3 s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 429. Deep magnetotelluric soundings in the Carpathians / Juliusz MIECZNIK, Tomasz Czerwiński // W: EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] 61st [Sixty first] conference and technical exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999 : extended abstracts book. Vol. 2. — [Zeist : EAGE, 1999]. — S. P188

  top page [top page]

 430. Definiowanie polskiej polityki rozwoju odnawialnych źródeł energiiFormulations of Polish of renewable energy sources / Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA, Aleksander D. Panek, Tomasz Miernik // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2003 nr 5–6 s. 5–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.. — ,,Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska” : dziesiąta jubileuszowa konferencja : 14–16 października 2002 Dobieszków k. Łodzi. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o. o., 2003. — Opis częśc. wg wstępu

  top page [top page]

 431. Definition and interpolation of discrete metric for mesh generation on 3D surfacesDefinicja i interpolacja dyskretnej metryki dla tworzenia siatek na powierzchniach trójwymiarowych / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK // Computer Science = Informatyka / University of Mining and Metallurgy, Kraków ; ISSN 1508-2806. — 2005 vol. 7 s. 89–103. — Bibliogr. s. 102–103

  top page [top page]

 432. Deformable image registration – a critical evaluation: Demons, B-spline FFD and spring mass system / Jian-Kun Shen, Bogdan J. Matuszewski, Lik-Kwan Shark, Andrzej SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Chirstopher J. Moore // W: MediVis 2008 : fifth international conference BioMedical Visualization : information visualization in medical and biomedical informatics : 9–11 July 2008 London, United Kingdom : proceedings / eds. Chris Moore, [et al.]. — Piscataway : IEEE Computer Society, cop. 2008. — ISBN 978-0-7695-3284-4. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

  top page [top page]

 433. Deformacja struktury krystalicznej a spektroskopowe właściwości w zakresie UV-VIS niebieskiego halitu z Kłodawy i kryształów soli cechsztyńskiej z Niemiec naświetlanej promieniowaniem izotopu radioaktywnego {^{60}Co}[Crystal structure deformation and spectroscopic properties in UV-VIS range of blue halite from Klodawa Salt Mine and the crystals of Zechstein Salt from Germany irradiated by {^{60}Co} radioactive isotope / Sylwia Zelek, Katarzyna Studnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA // W: 51 Konwersatorium Krystalograficzne = Polish Crystallographic Meeting : III sesja naukowa i warsztaty PTK : Wrocław, 25–27 VI 2009 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n., 2009]. — Opis częśc. wg okł.S. 80–81. — Bibliogr. s. 81

  top page [top page]

 434. Dekonwolucja w geofizyce wiertniczejDeconvolution in well logging / Tomasz ZORSKI // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 157–161. — Bibliogr. s. 161, Abstr.

  top page [top page]

 435. Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzyści i ograniczenia w praktycznym zastosowaniuDeconvolution in well logging methods – advantages and disadvantages of practical application / Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne s. 205. — Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2002 : konferencja naukowo-techniczna nt. Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych – innowacje i osiągnięcia : Zakopane, 16-19.09.2002 / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2002. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 436. Demokracja deliberatywna a Internet[Deliberative democracy and Internet] / Tomasz MASŁYK // W: Media a polityka / pod red. Magdaleny Szpunar. — Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2007. — ISBN 978-83-60583-06-7. — S. 253–265

  top page [top page]

 437. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals / Stanisław Skompski, Mariusz Paszkowski, Michał KROBICKI, Kostya Kokovin, Dieter Korn, Anna Tomaś, Tomasz Wrzołek // Acta Geologica Polonica ; ISSN 0001-5709. — 2001 vol. 51 no. 3 s. 217–236, [20]. — Bibliogr. s. 231–233, Abstr.

  top page [top page]

 438. Depth dependence of iron diffusion in {Fe_{3}Si} studied with nuclear resonant scattering / Daniel Kmiec, Bogdan Sepiol, Marcel Sladecek, Marcus Rennhofer, Svetoslav Stankov, Gero Vogl, Bart Laenens, Johan Meersschaut, Tomasz ŚLĘZAK, Marcin ZAJĄC // Physical Review B : condensed matter and materials physics / American Physical Society, American Institute of Physics ; ISSN 1098-0121. — Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2007 vol. 75 s. 054306-1–054306-5. — Bibliogr. s. 054306-4–045306-5

  IF

  top page [top page]

 439. Description of Linux computing cluster for MCB / Piotr GRONEK, Tomasz WOLAK // W: AGH contribution to EURATOM Project: Preliminary Design Studies of an Experimental Accelerator-Driven Systems / ed. Jerzy Cetnar ; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — Kraków : WFiIS AGH, 2005. — S. 17-1–17-4 [numeracja całości nieciągła]

  top page [top page]

 440. Description of the homogeneity of materials microstructure: using the computer aided analysis / Krzysztof Rożniatowski, Tomasz Wejrzanowski, Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA // W: Proceedings of 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th international conference on Stereology and image analysis in materials science STERMAT : Zakopane, Poland, May 10–13, 2005. Vol. 1 / eds. Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar ; Polish Society for Stereology. — [Katowice] : Polish Society for Stereology, 2005. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: 9th ECSIA & 7th STERMAT. — S. 400–406. — Bibliogr. s. 406, Abstr.

  top page [top page]

 441. Design and implementation of the electronic programme guides for the MPEG2–based DVB system / Tomasz Dajda, Marcin Ciślak, Grzegorz Hełdak, Piotr PACYNA // W: PROMS 2000 : Protocols for Multimedia Systems : Cracow, Poland October 22–25, 2000 : proceedings / eds. Piotr Pacyna, Zdzisław Papir ; University of Mining and Metallurgy. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Telecommunications. — Cracow : Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2000. — S. 274–281. — Bibliogr. s. 280–281. — Abstr.

  top page [top page]

 442. Design of a low noise, low power, high dynamic range amplifier-filter circuit for recording neural signals using multielectrode arrays / Przemysław RYDYGIER, Tomasz FIUTOWSKI, Władysław DĄBROWSKI // W: MIXDES 2009 : mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of the 16th international conference : Łódź, Poland, 25–27 June, 2009 / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of Łódź, 2009. — ISBN 978-83-928756-0-4. — S. 242–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr. — Toż: MIXDES 2009 [Dokument elektroniczny] : mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of the 16th international conference : Łódź, Poland 25–27 June, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ed. Andrzej Napieralski. — [Poland] : Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Łódź, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-928756-0-4. —Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 443. Design of distributed Grid workflow composition system / Marian BUBAK, Tomasz Gubała, Michał Kapałka, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Cracow '03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 115–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

  top page [top page]

 444. Design of Lerner prototype filters for communication filter banks / Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // W: BAC'99 : Broadband Access Conference : Cracow, Poland October 11–13, 1999 : proceedings / ed. Andrzej R. Pach, Zdzisław Papir. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999. — S. 42–47. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

  top page [top page]

 445. Design of Lerner prototype filters for audio cosine-modulated filter banks / Tomasz ZIELIŃSKI // W: ICSES'2000 : proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems : Ustroń, 17–20 October 2000 / [ed. Jacek Konopacki]. — Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Electronics, 2000. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 115, Abstr.

  top page [top page]

 446. Design of Lerner prototype filters for audio cosine-modulated filter banks / Tomasz P. ZIELIŃSKI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2002 vol. 50 no. 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

  top page [top page]

 447. Design of pneumatic active suspension system for vehicles – mechatronic approach / Tomasz SALAMON, Tadeusz UHL, Janusz KOWAL // W: Proceedings of ACTIVE 99 : the 1999 international symposium on Active control of sound and vibration : an international INCE symposium : Fort Lauderdale, Florida, USA 1999 December 02–04. Vol. 1 / ed. Scott Douglas. — Washington DC, USA : Institute of Noise Control Engineering of the USA, Inc., 1999. — Dołączony CD-ROM. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 166

  top page [top page]

 448. Design of prototype filters for cosine-modulated filter banks / Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI // W: IWSSIP'99 : 6th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : June 2–4, 1999 Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. Jaroslav Polec [et al.]. — [Bratislava : s. n., 1999]. — S. 169–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

  top page [top page]

 449. Design, fabrication and characterization of SOI pixel detectors of ionizing radiation / D. Tomaszewski [et al.], M. KOZIEŁ, W. KUCEWICZ, K. Kucharski, S. KUTA, J. Marczewski, H. NIEMIEC, M. SAPOR, M. SZELEŹNIAK // W: Science and technology of semiconductor on Insulator structures devices operating in a harsh environment [Dokument elektroniczny] : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop : Kiev, Ukraine, 26–30 April 2004. — Dane tekstowe / eds. Flandre Denis [et al.]. — Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 2005. — (Series: NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry ; vol. 185). — Ekran 291–296. — Tryb dostępu: http://www.springeronline.com/sgw/cda/ [2005-04-04]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. ekran 296, Abstr. — Pełny tekst tylko dla autorów

  top page [top page]

 450. Detailed computer simulations of manufacturing of test incomplete casts / Krzysztof SOŁEK, Tomasz Stuczyński, Andrzej Białobrzeski, Roman Kuziak, Zbigniew MITURA // W: S2P 2004 [Dokument elektroniczny] : Semi-Solid Processing : 8th international conference on Semi-Solid Processing of alloys and composites : September 21–23, 2004, Limassol, Cyprus. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : ABE, 2004]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

  top page [top page]

 451. Detection of clustered microcalcifications in small field digital mammography / Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL, Tadeusz J. Popiela, Erik O. D. Sevre, David A. Yuen // Computer Methods and Programs in Biomedicine. — 2006 vol. 81 s. 56–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 452. Detekcja atmosfer Cottrella i martenzytu : ocena degradacji stali na walczaki metodą spektroskopii mechanicznejDetection of Cottrell atmospheres and martensite : degradation of steel used for boilers by mechanical spectroscopy / Leszek MAGALAS, Tomasz MALINOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2001 nr 6 s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Abstr.. — 30 KKBN : 30 [trzydziesta] Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Szczyrk 23–25 października 2001 r / kom. red. Leonard Runkiewicz [et al.]. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, 2001

  top page [top page]

 453. Determination of crack closure for structural steel from local compliance recordsWyznaczanie poziomu zamykania się pęknięcia w stali konstrukcyjnej na podstawie lokalnych pomiarów podatności / Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2004 vol. 51 no 3 s. 391–414. — Bibliogr. s. 413–414, Streszcz.

  top page [top page]

 454. Determination of parameters of the rheological model of aluminum alloys with thixotropic microstructure in the high temperature range in the solid state / Krzysztof SOŁEK, Zbigniew MITURA, Tomasz Stuczyński, Roman Kuziak // W: Aluminium 2005 : conference papers = materiały konferencyjne : 12–14 October 2005, Kliczków, Poland / Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Oddział Metali Lekkich w Skawinie. — [S. l. : s. n., 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. [1]. — Tekst ang.-pol.

  top page [top page]

 455. Determination of parameters of the rheological model of aluminum alloys with thixotropic microstructure in the high temperature range in the solid state / Krzysztof SOŁEK, Zbigniew MITURA, Tomasz Stuczyński, Roman Kuziak // W: Aluminium 2005 [Dokument elektroniczny] : conference papers = materiały konferencyjne : 12–14 October 2005, Kliczków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Oddział Metali Lekkich w Skawinie. — [S. l. : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10

  top page [top page]

 456. Determination of the quaternary groundwater quality in the Skawina region / B. TOMASZEWSKA // W: SECOTOX 2001 : Ecotoxicology and environmental safety on the verge of the third millennium: trends, threats and challenges : SECOTOX world congress and sixth European conference on Ecotoxicology and environmental safety : Kraków – Poland, 20–24 August 2001 : congress proceedings / eds. I. Twardowska, E. Kmiecik. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ,,ART-TEKST”, 2001. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 74

  top page [top page]

 457. Development and execution of collaborative application on the ViroLab Virtual Laboratory / Marek KASZTELNIK, Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI, Marian BUBAK // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.

  top page [top page]

 458. Development and implementation of drill rig hydraulic drivesKierunki rozwoju hydraulicznych napędów w urządzeniach wiertniczych / Jan ARTYMIUK, Stanisław BEDNARZ, Giuseppe Falbo, Tomasz Małozięć // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1 s. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Summ. — toż. CD-ROM

  top page [top page]

 459. Development of a new method of inspecting wire ropes in belt conveyorsRozwój metody badania linek stalowych taśm przenośnikowych / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz Machula // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2006 vol. 51 iss. 2 s. 231–240. — Bibliogr. s. 240

  top page [top page]

 460. Development of microstructure and texture as a result of a change in the path of plastic flow in {Cu} and {Cu-5%Al}Rozwój mikrostruktury i tekstury wywołany zmianą kierunku plastycznego płynięcia w {Cu} i {Cu-5%Al} / Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Jarosław GAZDOWICZ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 3 s. 201–212. — Bibliogr. s. 212, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 461. Development of microstructure and texture during recrystallization of a {Cu-Al} single crystal with (1 0 0)[0 1 1] orientation / Mirosław WRÓBEL, Tomasz MOSKALEWICZ, Janusz KRAWCZYK, Marek BLICHARSKI, Stanisław DYMEK // Materials Chemistry and Physics. — Tyt. poprz.: Materials Chemistry ; ISSN 0254-0584. — 2003 vol.  81 s. 524–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 462. Development of microstructure and texture during deformation and recrystallization of {CuAl5}(110)[001] single crystalRozwój mikrostruktury i tekstury podczas odkształcenia i rekrystalizacji monokryształu {CuAl5} o orientacji (110)[001] / Tomasz MOSKALEWICZ, Mirosław WRÓBEL, Stanisław DYMEK, Marek BLICHARSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 2 s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 463. Development of monolithic active pixel sensor in SOI technology fabricated on the wafer with thick device layer / W. KUCEWICZ, B. M. Armstrong, H. S. Gamble, P. Grabiec, K. Kucharski, J. Marczewski, W. MAZIARZ, H. NIEMIEC, F. H. Ruddell, M. SAPOR, D. Tomaszewski // W: 2008 IEEE NSS/MIC/RTSD conference record [Dokument elektroniczny] : Nuclear Science Symposium (NSS) ; Medical Imaging Conference (MIC) ; 16th international workshop on Room-Temperature Semiconductor X- and Gamma-Ray Detectors (RTSD) : 19–25 October 2008 Dresden, Germany. — Wersja dla Windows. — Dane tekstowe / guest ed. Paul Sellin ; Nuclear & Plasma Sciences Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [New York] : IEEE, 2008. — 1 dysk optyczny. — (IEEE conference record - Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference ; ISSN 1082-3654). — ISBN 978-1-4244-2715-4. — S. 1123–1125. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1125, Abstr.

  top page [top page]

 464. Development of readout circuit for monolithic active pixel sensors in SOI technology / Tomasz Klatka, Michał KOZIEŁ, Wojciech KUCEWICZ, Halina NIEMIEC, Maria SAPOR // W: Proceedings of the 16th European Conference on Circuits Theory and Design, ECCTD'03 : September 1st–4th, 2003 Cracow, Poland. Vol. 2 / eds. Z. Galias [et al.]. — Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics, 2003. — S. II-9–II-12. — Bibliogr. s. II-12, Abstr.

  top page [top page]

 465. Development of very high rate and resolution hybrid Micro-Strip Gas Chamber Detectors in DETNI / Christian Schulz, S. S. Alimov, Władysław DĄBROWSKI, Tomasz FIUTOWSKI, Burckhard Gebauer, Bartosz MINDUR, Piotr WIĄCEK, Thomas Wilpert // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 82

  top page [top page]

 466. Development of very high rate and resolution neutron detectors in DETNI / Burckhard Gebauer, Svyatoslav S. Alimov, Andrea Borga, Andrea Brogna, Siro Buzzetti, Francesco Casinini, Władysław DĄBROWSKI, Tomasz FIUTOWSKI, Günter Kemmerling, Martin Klein // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 78

  top page [top page]

 467. Development of wireless sensors for experimental modal analysis of civil engineering structures / Tomasz BOJKO, Jarosław BEDNARZ, Wojciech LISOWSKI // W: Smart structures and materials : III ECCOMAS thematic conference : July 9–11, 2007, Gdansk, Poland : book of abstracts / eds. W. Ostachowicz, J. Holnicki-Szulc, C. Mota Soares ; ECCOMAS, Polish Academy of Science, Gdansk. Institute of Fluid-Flow Machinery – IFFM-PAS. — Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, 2007. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-88237-02-7. — S. 25. — Bibliogr. s. 25. — Pełny tekst W: Smart structures and materials [Dokument elektroniczny] : III ECCOMAS thematic conference : 9–11 July 2007, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polish Academy of Science, Gdansk. Institute of Fluid-Flow Machinery – IFFM-PAS [etc.]. — [Gdańsk : Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, 2007]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN 978-83-88237-03-4. — S. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Proceedings”). — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.

  top page [top page]

 468. Diagnostics of steam turbines control system and possibilities of its future development / Tomasz BARSZCZ // W: MMAR 2002 : proceedings of the 8th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 2–5 September 2002 Szczecin. Vol. 1 : Control theory ; Identification and signal processing ; Neural networks and fuzzy logic / eds. S. Domek, R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2002]. — Opis częśc. wg okł. — S. 619–624. — Bibliogr. s. 623–624, Abstr.

  top page [top page]

 469. Diagnostics of turbines' control systemDiagnostyka układów regulacji turbin / Tomasz BARSZCZ // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Exploitation Problems of Machines. — Tyt. poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 3 s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 470. Diagnostyka aktywna w układach regulacji turbin[Active diagnostics in turbines control systems] / Tomasz BARSZCZ // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2004 vol. 30 t. 1 s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.. — DIAGNOSTICS'2004 : 3rd international congress of Technical diagnostics : September 6–9, 2004 Poznań, Poland. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, 2004]

  top page [top page]

 471. Diagnostyka konstrukcji stalowych na przykładzie zbrojenia szybowegoSteel construction diagnosis on typical example pit shaft construction / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI // Vìsnik Hmel'nic'kogo nacìonal'nogo unìversitetu : naukovij zurnal. Tehnìčnì nauki. — 2006 t. 2 No. 2 s. 187–190. — Bibliogr. s. 190. — Ûvìlejnij specvipusk do 40-rìččâ zasnuvannâ Ìnstitutu mehanìki ta ìnformatiki

  top page [top page]

 472. Diagnostyka maszyn wirnikowych oparta na metodzie OMAX[Rotating machinery diagnostics based on OMAX method] / Jarosław BEDNARZ, Tadeusz UHL, Tomasz BARSZCZ // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2008. — Opis częśc. wg okł. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XII Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2007. — ISBN 978-83-7204-683-3. — S. 29–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 473. Diagnostyka przekładni planetarnej pracującej w trudnych warunkach eksploatacyjnych[Diagnosis of hard working planetary gear] / Wojciech BATKO, Henryk Madej, Tomasz KORBIEL // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 39. — Streszcz. — toż. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8, ref. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji ,,Spis treści”). — Bibliogr. s. 8

  top page [top page]

 474. Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowychThermal imaging diagnostics in nonstationary boundary conditions / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN 978-83-88499-26-5. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88499-27-2. — S. 71–72. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 475. Diagnostyka zbrojenia szybowego w oparciu o estymacje współczynników tłumienia[Pit shaft construction diagnostic using attenuation coefficient] / Tomasz KORBIEL, Robert BARAŃSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06. 03. – 11. 03. 2006 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — S. 67. — toż. W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXIII ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 06 – 11 marca 2006. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. Janusz Gardulski ; oprac. elektron. Rafał Burdzik ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2006. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9, ref. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji ,,Spis treści”). — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 476. Digital signature security : the present and the futureBezpieczeństwo podpisu elektronicznego : teraźniejszość i przyszłość / Tomasz PEŁECH, Marcin Paprzycki // W: Internet 2005 / red. Daniel J. Bem [et al.]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. — (Biblioteka Teleinformatyki ; t. 1). — Na okł.: Biblioteka Teleinformatyczna. — S. 159–172. — Bibliogr. s. 171–172

  top page [top page]

 477. Dissolution of vanadinite at pH= 2.0–6.0 and 25°C / Justyna FLIS, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tyt. poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers. — 2008 vol. 32 s. 66. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Poręba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [2008]

  top page [top page]

 478. Distribution of volume on the American stock market / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Tomasz WÓJTOWICZ // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1 s. 143–163. — Bibliogr. s. 159–162, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 479. Distribution of volume on the German stock market / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 2005 vol. 31 no. 4 s. 117–133. — Bibliogr. s. 131–133

  top page [top page]

 480. Długa pamięć wolumenu obrotów : porównanie giełd w Warszawie i FrankfurcieLong memory of trading volume : comparison of Warsaw and Frankfurt stock exchange / Tomasz WÓJTOWICZ, Henryk GURGUL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818 ; nr 462. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2007 nr 6 s. 571–580. — Bibliogr. s. 579–580, Summ.. — Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Kołobrzeg, 5–7 kwietnia 2006, Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński ; US. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US, 2007

  top page [top page]

 481. Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIALong-run properties of trading volume and volatility of equities listed in DJIA index / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions : kwartalnik = quarterly ; ISSN 1230-1868. — 2006 [wyd. 2007] nr 3–4 s. 29–56. — Bibliogr. s. 52–55

  top page [top page]

 482. Dobór cech diagnostycznych w chorobie niedokrwiennej serca za pomocą metody statystycznej i metody sztucznych sieci neuronowych[Determination of the diagnostic features in the Coronary Artery Disease (CAD) by application of statistical methods and neural networks] / Krystyna Stanisz-Wallis, Andrzej IZWORSKI, Tomasz LECH, Aldona Dembinska-Kiec // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–13 wrzesień 2003. T. 1, Biosystemy / red. Antoni Nowakowski ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Gdańska. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Inżynierii Biomedycznej. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2003]. — S. 488–493. — Bibliogr. s. 493, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 483. Dobór optymalnego otworowego wymiennika ciepła w otworze Jachówka 2K do głębokości 2870 m[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well to a depth 2870 m] / Tomasz ŚLIWA, Jarosław Kotyza // W: Metodyka i technologia uzyskiwania użytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego. [Cz. 1] : Tekst ; [Cz. 2] : Załączniki / oprac. zespół pod kier. Juliana Sokołowskiego ; Urząd Miejski Sucha Beskidzka [etc.]. — Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o. ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Pracownia Geosynoptyki i Geotermii, 2000. — Opis częśc. wg okł. — S. 251–284. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 484. Dobór optymalnego otworowego wymiennika ciepła w otworze Jachówka 2K do głębokości 3950 m[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well to a depth 3950 m] / Jarosław Kotyza, Tomasz ŚLIWA // W: Metodyka i technologia uzyskiwania użytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego. [Cz. 1] : Tekst ; [Cz. 2] : Załączniki / oprac. zespół pod kier. Juliana Sokołowskiego ; Urząd Miejski Sucha Beskidzka [etc.]. — Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o. ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Pracownia Geosynoptyki i Geotermii, 2000. — Opis częśc. wg okł. — S. 284–301. — Bibliogr. s. 301

  top page [top page]

 485. Dobór optymalnego wymiennika ciepła w otworze Jachówka 2K w Suchej Beskidzkiej[Selection of optimal construction of borehole heat exchangers based on Jachówka 2K well in Sucha Beskidzka] / Jarosław Kotyza, Tomasz ŚLIWA // W: VIII [Ósmy] kurs Polskiej Szkoły Geotermalnej na temat: Metodyka i technologia uzyskiwania użytecznej energii geotermicznej z pojedynczego otworu wiertniczego : Sucha Beskidzka 8–9 czerwca 2000 r. / Polska Geotermalna Asocjacja [etc.]. — [Kraków : POLGEOTERMIA Sp. z o. o., 2000]. — S. 39–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz.

  top page [top page]

 486. Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnej[The choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [S. l. : s. n., 2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

  top page [top page]

 487. Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnejThe choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9 s. 429–433. — Bibliogr. s. 433. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 488. Domain decomposition coupled with Delaunay mesh generation / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT // W: Computational Science – ICCS 2002 : International Conference : Amsterdam, The Netherlands, April 21–24, 2002 : proceedings. Pt. 1 / eds. Peter M. A. Sloot [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2002. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 2329). — S. 353–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 489. Domain decomposition techniques for parallel generation of tetrahedral meshes / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Dołączony CD-ROM zawiera pełne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 641–650. — Bibliogr. s. 649–650, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 490. Dr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tributeDr Tomasz Sulima Samujłło - wspomnienie pośmiertne / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 2009 vol. 19 s. 93–94. — Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 491. Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo- i gazonośności wschodniej części Karpat polskich s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 492. Dwuwymiarowe modelowania konturów stref ekspulsji węglowodorów w obszarze centralnej depresji karpackiejTwo-diomensional modelling of contours of hydrocarbon expulsion zones in the central Carpathian depression / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ // W: ,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 233–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

  top page [top page]

 493. Dyfrakcja światła widzialnego na tkaninach – analogie do dyfrakcji na kryształach[Diffraction of the visible light on fabrics : analogies to the diffraction on crystals] / Magdalena Makarewicz, Tomasz Kluj, Andrzej ZIĘBA // W: XLVI Konwersatorium krystalograficzne = 46th Polish crystallographic meeting : Wrocław, 24–25 czerwca 2004. — [S. l. : s. n., 2004]. — S. 27, O-16

  top page [top page]

 494. Dynamics of water at membrane surfaces: Efect of headgroup structure / Krzysztof Murzyn, Wei Zhao, Mikko Karttunen, Marcin KURDZIEL, Tomasz Róg // Biointerphases (online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1559-4106. — 2006 vol. 1 nr 3 s. 98–104. — Bibliogr. s. 104. — Pierwsza afiliacja: Jagiellonian University

  top page [top page]

 495. Dyskusja panelowa poświęcona zagadnieniom terminologicznym geoinformatykiInformation about a panel discussion on terminology and vocabulary organised by the Geoinformatics Commission PAU / Janusz KOTLARCZYK, Zbigniew SITEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT, Wojciech Pachelski, Stanisław MULARZ, Wojciech Widacki, Jan R. Olędzki, Stefan Witold ALEXANDROWICZ, Zbigniew KASINA, Henryk MARCAK, Józef JACHIMSKI, Andrzej LEŚNIAK, Wojciech MASTEJ, Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Jakub Bodziony, Jakub SIEMEK, Andrzej OLAJOSSY, Tomasz SZMUC, Marian Flasiński, Mariusz Flasiński, Ryszard ŚLUSARCZYK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2001 nr 3 s. 57–79. — Bibliogr. w różnych częściach tekstu, Abstr.

  top page [top page]

 496. Dyslokacje bliźniaków odkształcenia w materiałach RSCDislocations of mechanical twins in FCC single crystals / Tomasz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł.S. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz.

  top page [top page]

 497. Dystrybucja poprawek RTK GNSS za pomocą protokołu NTRIPDistribution of RTK GNSS corrections via NTRIP protocol / Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej = VIII PhD students scientific conference : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 0324-9670 ; nr 122. Konferencje ; nr 51 = Scientific Papers of the Insitute of Mining of the Wrocław University of Technology ; no. 122. Conferences ; no. 51). — S. 174–184. — Bibliogr. s. 183–184

  top page [top page]

 498. Działalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej[Activity of Division and Team of Descriptive Geometry and Engineering] / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN 978-83-92319-14-6. — S. 124–128

  top page [top page]

 499. Dzienne rozliczanie kredytu a amortyzacja prowizji[Daily accounting of credits and commission amortization] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6 s. 7–19

  top page [top page]

 500. EEG-GEO – narzędzie do obliczania położenia elektrod EEG i ich wizualizacji[EEG-GEO – a tool for EEG electrodes position calculation and for their visualisation] / Tomasz Zyss, Andrzej STANISŁAWCZYK, Bartosz Sawicki // W: KOmputerowe Wspomaganie BAdań Naukowych : [materiały XIII krajowej konferencji KOWBAN'2006 : Polanica Zdrój, 25–27. 10. 2006 r.]. T. 13 / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. — Wrocław : Wydawnictwo WTN, 2006. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz.

  top page [top page]

 501. Efekt redukcji wtórnej w starożytnych żużlach dymarskichEffect of secondary reduction in ancient bloomary slag / Ireneusz SULIGA, Tomasz KARGUL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11 s. 615–622. — Bibliogr. s. 621–622

  top page [top page]

 502. Efekty interakcji obciążeń we wzroście pęknięć zmęczeniowych w stopie aluminium D16Cz[Load interaction effects in fatigue crack growth in aircraft aluminium alloy D16Cz] / Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // W: Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX sympozjum Zmęczenie i mechanika pękania : Bydgoszcz–Pieczyska, kwiecień 2004 / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 387–394. — Bibliogr. s. 394

  top page [top page]

 503. Efektywna estymacja parametrów obiektów dynamicznych w dziedzinie częstotliwości[Efficient dynamic parameter estimation in frequency domain] / Tomasz TWARDOWSKI // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały Kongresu, T. 3 / red. i skład Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., [2001]. — S. 903–906. — Bibliogr. s. 906, Streszcz.

  top page [top page]

 504. Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym[Effective interest rate - a decision criterion] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Rachunkowość (Warszawa) : pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ; ISSN 0481-5475. — 2004 R. 55 nr 7 s. 13–18

  top page [top page]

 505. Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji falEfficiency of programs for seismic modeling based on wave and ray theory of wave propagation / Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Kaja PIETSCH, Tomasz DANEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 506. Efektywność rozdrabniania brył skalnych spadającą kuląEffectiveness of disintegration of rock solids by the falling ball / BĘBEN Artur, WIERZBA Tomasz // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2002 = II [second] international conference Mining Techniques 2002 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 693–703. — Bibliogr. s. 703, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 507. Efficiency aspects of control space definition for the generation of surface meshes / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK // W: SIAM conference on Computational Science & Engineering CSE05 : February 12–15, 2005, Orlando, Florida : final program and abstracts / Society for Industrial and Applied Mathematics. — [Philadelphia, PA : SIAM, 2005]. — Opis wg okł.S. 90, CP 45

  top page [top page]

 508. Efficiency of the GSI secured network transmission / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Wojciech Rząsa, Tomasz SZEPIENIEC // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036). — S. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 509. Efficiency of the GSI secured network transmission / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Wojciech Rząsa, Tomasz SZEPIENIEC // W: Computational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 107–115, LNCS 3036. Pt. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 114–115, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 510. Eignung des vorhandenen Nivellementnetzes auf dem Gebiet des Oberschlesischen Steinkohlenreviers sowie der GPS-Technik zum Anschluss der Messungen von residualen Deformationen in der Umgebung der stillgelegten Bergwerke[The usefulness of the existing levelling network in the Upper Silesia Coal Mining Area and the GPS techniques for the reference of the measurements of residual deformations in the area of liquidated mines] / Zygmunt NIEDOJADŁO, Andrzej KWINTA, Tomasz STOCH // W: 6. Altbergbau-Kolloquium : 09.  bis 11.  November 2006, Aachen / Alsdorf / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2006. — Opis częśc. wg okładki. — S. 238–256. — Bibliogr. s. 256, Zsfassung. — Kwinta A. – brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 511. Ekologiczne ogrzewanie Szkoły w RożnowieEcological heating in the Rożnów School / Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 62 z. 1–2 s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 512. Ekologiczne źródło energii : [rozmowa][Ecological energy source] / Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA ; rozm. Mariusz Karwowski // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2004 R. 11 nr 9 s. 45–47. — [Luźne wypowiedzi: prof. zw. dr. hab. inż. Andrzeja Goneta, dr. inż. Tomasza Śliwy]

  top page [top page]

 513. Ekonomiczne i funkcjonalne aspekty zastosowania stojaków typu SV z nowym zamkiemEconomical and functional aspects of application of the SV type props with new lock / KRAUZE Krzysztof, KOTWICA Krzysztof, WYDRO Tomasz, MAZIARZ Michał // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — ISBN 83-915742-9-6. — Na okł. dod.: TUR 2007. — S. 643–655. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 514. Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six SigmaExpert system of improving manufacturing processes of aviation engine elements applying Six Sigma strategy / Tomasz Sieńko, Stanisław NOWAK, Adam Sury, Bogusław ŚWIĄTEK, Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA, Krzysztof ŻABA, Agata LIS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 841–846. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 515. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodzących w wysokociśnieniowych prasach walcowych za pomocą innych urządzeń[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 1 s. 48–52. — Bibliogr. s. 52

  top page [top page]

 516. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodzących w wysokociśnieniowych prasach walcowych za pomocą innych urządzeń, Cz. 2[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance, Pt. 2] / Tomasz GAWENDA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2 s. 39–41. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 517. Eksperymentalna symulacja procesów rozdrabniania zachodzących w wysokociśnieniowych prasach walcowych za pomocą innych urządzeń, Cz. 3[Experimental simulation of comminution processes run in high pressuer grinding rollers with using of other appliance, Pt. 3] / Tomasz GAWENDA, Andrzej Skotnicki // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4 s. 82–85. — Bibliogr. s. 85

  top page [top page]

 518. Eksperymentalne badania własności zmęczeniowych zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwieAn experimental investigation on the fatigue performance of the aircraft riveted lap joints / Małgorzata SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ, Andrzej SKORUPA, Adam KORBEL // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 12 s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 519. Eksperymentalne wyznaczanie składowych współczynnika wnikania ciepła w wymiennikach o powierzchni rozwiniętejExperimental determination of components of heat transfer coefficient in heat exchanges with extended surface / Tomasz Sobota, Dawid TALER // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Mechanika ; ISSN 1897-6328. — 2001 R. 98 z. 5-M s. 167–175. — Bibliogr. s. 174, Summ. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 520. Eksploatacja pomp wielotłoczkowych w oparciu o analizę trajektorii fazowych[Exploitation criterion of multipiston pumps base on phase trajectories analysis] / Tomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita, 2008]. — S. [72–74]

  top page [top page]

 521. Eksploatacja zbrojenia szybu górniczego w oparciu o globalny współczynnik tłumieniaMaintenance of mining shaft reinforcement based on global damping coefficient / Wojciech BATKO, Tomasz KORBIEL // Eksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne = Maintenance and Reliability ; ISSN 1507-2711. — 2008 nr 1 s. 44–48. — Bibliogr. s. 48

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 522. Elastic wave-field modeling in seismic exploration / Tomasz DANEK // W: Science and supercomputing in Europe : report 2005 / eds. Paola Alberigo, Giovanni Erbacci, Francesca Garofalo ; CINECA, HPC-Europa, Pan-European Research Infrastructure on High Performance Computing. — Bologna, Italy : CINECA Centro di Calcolo Interuniversitario dell'Italia Nord-Orientale, 2006. — (Transnational Access). — S. 321–325. — Bibliogr. s. 325., Abstr.

  top page [top page]

 523. Elektroencefalografia[Electroencephalography] / Zbigniew DAMIJAN, Cezary KASPRZAK, Tomasz Zyss // W: Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008 + CD-ROM. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ; KU 0290). — ISBN 978-83-7464-168-5. — S. 128–140. — Bibliogr. s. 139–140. — Tekst na dołączonym CD-ROMie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 524. Elektrodynamiczne formowanie blach z wykorzystaniem ośrodka sprężystegoA method of electrodynamic pressing of metal sheets using a resilient medium / Józef BEDNARCZYK, Tomasz ZAŁUSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2009 R. 82 nr 10 s. 828–830, 832, 834. — Bibliogr. s. 834

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 525. Elektronika[Electronics] / Stanisław KUTA, Jacek JASIELSKI, Jan KOPROWSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Jerzy KRAL, Witold MACHOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // W: Poradnik inżyniera elektryka, T. 1 / aut.: Jan Baran [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009. — wyd. 3 zm. i rozsz. — ISBN 978-83-204-2937-4. — S. 409–645. — Bibliogr. s. 644-645

  top page [top page]

 526. Elektronika spinowaSpin electronics / Tomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Jarosław KANAK, Piotr MIETNIOWSKI, Wiesław POWROŹNIK, Witold SKOWROŃSKI, Zbigniew SZKLARSKI, Piotr WIŚNIOWSKI, Jerzy WRONA, Aliaksandr ZALESKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-88309-87-8. — S. 85–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 527. Elektrownie na zielonymPower plants on the green / Tomasz MIROWSKI // W: Polskie Elektrownie 2009 = Polish Power Plants 2009 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET, [2009]. — S. 54–58, 154–158. — Bibliogr. s. 58, 158. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 528. Elementy i układy elektroniczne. Cz. 1[Electronic devices and circuits] / pod red. Stanisława KUTY ; [zesp. aut. Stanisław KUTA, Tomasz JANUSZEWICZ, Jacek JASIELSKI, Jan KOPROWSKI, Marek KSIĄŻKIEWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Jan PORĘBSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 450, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0017). — Bibliogr. s. 449–[451]

  top page [top page]

 529. Eliminacja przeników obcych w transmisji ADSL – porównanie algorytmówAlien crosstalk cancellation in ADSL transmission-evaluation of algorithms / Tomasz TWARDOWSKI, Jarosław BUŁAT // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 530. ELTE'07 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowa ,,Technologia elektronowa” ELTE 2007 : Kraków 4–7.09.2007 materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. nauk. Tomasz STAPIŃSKI, Barbara SWATOWSKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Wojciech MAZIARZ ; Katedra Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w  Krakowie. — [Kraków : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — 214 s. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. przy ref. — ISBN 83-88309-51-X

  top page [top page]

 531. Energetyka geotermalna jako element zrównoważonego rozwojuGeothermal as an element of sustained development / Dariusz KNEZ, Tomasz ŚLIWA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2004 R. 21/1 s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 532. ,,Energia dla przyszłych pokoleń – odnawialne źródła energii”,,Energy for the future generations – renewable sources of energy” / Mirosław KWIATKOWSKI, Krzysztof Altman, Wiesław Acela, Urszula Babiarz, Rafał Brotkiewicz, Grzegorz Ćwikłak, Katarzyna Dreja, Tomasz Laszczyk, Marcin Miska, Arkadiusz Rymarz, Rafał Zając // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.29. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 533. Energia geotermalna: odnawialna i ekologiczna opcja dostępna dla każdego kraju[Geothermal energy: the domestic, renewable, green option] / Tomasz ŚLIWA // GlobEnergy. — 2005 R. 4 nr 01–02 s. 12

  top page [top page]

 534. Energia ze źródeł odnawialnych alternatywą dla gmin, powiatów, województw i całej Polski : sprawozdanie i wnioski z VIII Ogólnopolskiego Forum OŹE : Międzybrodzie Żywieckie, 15–17 maja 2002[Energy from renewable sources as an alternative for counties, districts, voivodeships and the whole Poland] / oprac. Julian Sokołowski, Jacek ZIMNY, Tomasz FISZER, Michał KARCH, Aleksandra WOLCZKO. — Kraków : Komitet Organizacyjny i Naukowy VIII Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, cop. 2002. — 32 s.. — Brak afiliacji dla Redaktorów: T. Fiszer, M. Karch, A. Wolczko

  top page [top page]

 535. Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

  top page [top page]

 536. Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149 s. 416–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0


  top page [top page]

 537. Energy storage systems the flywheel energy storage / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI // W: EPE–PEMC 2008 : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : September 1 – 3, 2008 Poznań–Polska : abstracts / Poznań University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering Poznań Section, EPE – PEMC Council and European Power electronics and Drives Association. — Poznań : PTETiS Publishers, 2008. — ISBN 978-83-921340-6-0. — S. 69. — Index. — Pełny tekst W: EPE–PEMC 2008 [Dokument elektroniczny] : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : 1–3 September 2008 Poznań–Polska : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : [Poznań], 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-1-4244-1742-1. — S. 1802–1806 D11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1806, Abstr.

  top page [top page]

 538. Ensemble of linear models for predicting drug properties / Tomasz ARODŹ, David A. Yuen, Arkadiusz Z. Dudek // Journal of Chemical Information and Modeling / American Chemical Society. — Tyt. poprz.: Journal of Chemical Information and Computer Sciences. — 2006 vol. 46 s. 416–423. — Bibliogr. s. 422–423

  IF

  top page [top page]

 539. Equalizer design for discrete multitone systems combining response shortening and spectral shaping / Tomasz TWARDOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI, Paweł TURCZA // W: ECCTD'05 [Dokument elektroniczny] : 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : Ireland, 29 August–2 September 2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / University College Cork, Ireland. — [S. l.] : IEEE, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

  top page [top page]

 540. Estimates of capacity of self-similar measures / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // Annales Polonici Mathematici ; ISSN 0066-2216. — 2002 78 [nr] 2 s. 141–157. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.

  top page [top page]

 541. Estymacja ciśnień porowych na podstawie wolumenu prędkości sejsmicznychEstimation of pore pressures based on the volume of seismic velocities / Wojciech GÓRECKI, Tomasz Marecik // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo- i gazonośności wschodniej części Karpat polskich s. 95–107. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 542. Estymacja parametrów ruchu kamery bronchofiberoskopu metodą geometrii epipolarnej i przepływu optycznego z wykorzystaniem szybkiej zespolonej transformacji falkowejEstimation of bronchoscope egomotion parameters using epipolar geometry and optical flow calculed via fast complex wavelet transform / Tomasz ZIELIŃSKI, Jarosław BUŁAT, Mirisław SOCHA, Mariusz Duplaga // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5bis wyd. spec. dodatkowe s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.. — MPM 2006 : VIII sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie : Krynica, 14–18 maja 2006 r. / pod. red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 543. Estymacja ruchu bronchoskopu na podstawie sekwencji obrazów – analiza dokładności algorytmuEstimation of bronchoscope motion from wideo sequences – analysis of accuracy / Tomasz TWARDOWSKI, Krzysztof DUDA, Mirosław SOCHA, Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5 bis wyd spec. dodatkowe s. 119–125. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Abstr.. — MPM 2006 : VIII sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie : Krynica, 14–18 maja 2006 r. / pod. red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 544. Evaluation of an ADS lead target activation: comparison of computations and measurements / Władysław POHORECKI, Jerzy JANCZYSZYN, Stefan TACZANOWSKI, Igor V. Mirokhin, Aleksander G. Molokanov, Grażyna DOMAŃSKA, Tomasz HORWACIK // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 562 s. 750–754. — Bibliogr. s. 754, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 545. Evaluation of eligible jobs maximization algorithm for DAG scheduling in grids / Tomasz SZEPIENIEC, Marian BUBAK // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Dołączony CD-ROM zawiera pełne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 254–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 546. Evaluation of granulometric analyses of narrow particle fractions for chosen materials / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 15th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE) in conjunction with the 22nd Symposium on Malaysian Chemical Engineer (SOMChE) [Dokument elektroniczny] : “Innovation for sustainable future” : Kuala Lumpur, Malaysia 2nd & 3rd December 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Malaysia : Department of Chemical & Process Engineering, Faculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan, 2008]. — 1 dysk optyczny. — S. 19–25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji Vol. 2 – content). — Bibliogr. s. 25, Abstr.

  top page [top page]

 547. Evaluation of mineral raw materials on base on porosimetry investigations / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA // W: 10th Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VSB–TU, 2006]. — S. 201–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.

  top page [top page]

 548. Event detection in financial time series by immune-based approach / Tomasz PEŁECH, Jan T. DUDA // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM'06 conference : Ustroń, Poland, June 19–22, 2006 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2006. — (Advances in Soft Computing). — S. 365–369. — Bibliogr. s. 369, Abstr.

  top page [top page]

 549. Ewolucja basenu śląskiego i podśląskiegoEvolution of the Silesian and Subsilesian basins / Tadeusz SŁOMKA, Tomasz Malata, Tadeusz LEŚNIAK, Nestor Oszczypko // W: Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego = Paleotectonic evolution of the Outer Carpathian and Pieniny Klippen Belt Basin / red. Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ewa Malata. — Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. — ISBN 83-912870-2-5. — S. 111–126. — Bibliogr. s. 121–126, Abstr.

  top page [top page]

 550. Examination of coincidential conic in certain double – image projection method with the use of the Cabri program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2000 : proceedings of seminars on computational geometry : September 2000, Kočovce. Vol. 9 / Slovak University of Technology in Bratislava. Civil Engineering Faculty ; Mechanical Engineering Faculty. — Bratislava : Vydavatel'stve STU, 2000. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

  top page [top page]

 551. Examination of engineering objects vibration using ground-based interferometric radar / Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO // W: InterTech 2009 : II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : 20–22 May 2009, Poznań, Poland : proceedings / eds. Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2009. — ISBN 978-83-926896-1-4. — S. 270–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

  top page [top page]

 552. Examples of low frequency magnetic sources activity of household utilities / Zbigniew DAMIJAN, Justyna Panuszka, Ryszard PANUSZKA, Tomasz Rosiński // W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society. Cracow Division. — Cracow : PAS in cooperation of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University of Mining and Metallurgy, 2000. — (Structures – Waves – Biomedical Engineering). — S. 157–162. — Bibliogr. s. 162. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 553. Existence of solutions of the Dirichlet problem for an infinite system of nonlinear differential-functional equations of elliptic type / Tomasz S. ZABAWA // Opuscula Mathematica : rocznik [od 2005 r. semiannual] Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; ISSN 1232-9274. — Tyt. poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2005 vol. 25 no. 2 s. 333–343. — Bibliogr. s. 342–343, Abstr.

  top page [top page]

 554. Experience in configuration, implementation and commissioning of a large scale control system (based on LHC Cryogenic Distribution Control System) / Czesław FLUDER, Juan Casas-Cubillos, Marek CIECHANOWSKI, Wawrzyniec M. Gaj, Paulo Gomes, Paweł JODŁOWSKI, Michał Klisch, Tomasz WOLAK, Łukasz Zwaliński // W: ICCC'2008 : 9th International Carpathian Control Conference : XXXIIIrd seminary Asr'2008 “Instruments & control” (Asr 2008) ; 22nd Automated systems of control of technological processes (ASR TP 2008) ; 10th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Sinaia, Romania, May 25–28, 2008 / eds. Emil Petre, Eugen Bobaşu, Dan Popescu ; University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics, IEEE Romanian Section – Control System Society. — Romania : University of Craiova. Faculty of Automation, Computers and Electronics. Department of Automatic Control, [2008]. — ISBN 978-973-746-897-0. — S. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 555. Experience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation / Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK // W: 11th international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000. Vol. 2. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 353–359. — Bibliogr. s. 359, Summ.

  top page [top page]

 556. Experience of physical modeling application for conductance anisotropic investigation / Valentyna M. Kobzova, Borys T. Ladanivskyy, Tomasz Ernst, Michał STEFANIUK // W: 15th [Fifteenth] workshop on Electromagnetic induction in the earth : August 19–26, 2000 Cabo Frio, Brazil. — [S. l. : s. n., 2000]. — S. 132

  top page [top page]

 557. Experimental analysis of magnetic convection in a cubical enclosure / Elżbieta FORNALIK, Tomasz Bednarz, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: ExHFT-6 : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics 2005 : extended abstracts of the sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005 / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — Opis częśc. wg. okł.S. 476–477. — Bibliogr. s. 477. — Pełny tekst W: ExHFT-6 [Dokument elektroniczny] : sixth world conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics : Matsushima, Miyagi, Japan, April 17–21, 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds: N. Kasagi, S. Maruyama, H. Yoshida, T. Inoue. — [Matsushima, Miyagi : s. n., 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s.[4], Abstr.

  top page [top page]

 558. Experimental and numerical analyses of magnetic convection of paramagnetic fluid in a cube heated and cooled from opposing verticals walls / Tomasz Bednarz, Elżbieta FORNALIK, Toshio Tagawa, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // International Journal of Thermal Sciences ; ISSN 1290-0729. — 2005 vol. 44 s. 933–943. — Bibliogr. s. 943, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 559. Experimental simulation of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski // W: Advanced in heat transfer engineering : proceedings of the fourth Baltic heat transfer conference : August 25–27, 2003 / eds. Bengt Sundén, Jurgis Vilemas. — New York; Kaunas : Begell House, Inc.; Lithuanian Energy Institute, cop. 2003. — ISBN 1-56700-198-1 ; ISBN 9986-492-78-5. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 345–346, Summ.

  top page [top page]

 560. Extension on finite length signals in linear-phase sine/cosine-modulated filter banks / Paweł TURCZA, Tomasz P. ZIELIŃSKI // W: IWSSIP'99 : 6th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing : June 2–4, 1999 Bratislava, Slovakia : proceedings / ed. Jaroslav Polec [et al.]. — [Bratislava : s. n., 1999]. — S. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.

  top page [top page]

 561. Extraction double-replicas for phase identifications / Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Krystyna Spiradek-Hahn // W: Proceedings of the 1st [First] Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June–5th July 2003 Kraków, Poland. Pt. 1: Advanced sample preparation techniques for TEM / eds. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Metallurgy and Material Science [etc.]. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Summ.

  top page [top page]

 562. Fabrication, characterization and modeling of thin silicon tandem cell on foil in four terminal configuration / Andrzej KOŁODZIEJ, Paweł KREWNIAK, Witold BARANOWSKI, Tomasz KOŁODZIEJ // W: PVSC 34 [Dokument elektroniczny] : 34th IEEE Photovoltaic Specialist Conference : Philadelphia, Pennsylvania, USA : June 7 – 12, 2009 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IEEE. — [New York] : IEEE, 2009. — 1 dysk optyczny. — (Photovoltaic Specialists Conference ; ISSN 0160-8371). — ISBN 978-1-4244-2950-9. — S. 001742–001747. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 001746–001747, Abstr. — Toż. W: 2009 34Th IEEE Photovoltaic Specialists Cconference, Vols. 1–3. — S. 397-402. — ISBN 978-1-4244-2949-3
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 0.0


  top page [top page]

 563. Factors affecting the potentiometric response of all-solid-state solvent polymeric membrane calcium-selective electrode for low-level measurements / Anna Konopka, Tomasz Sokalski, Agata Michalska, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. — 2004 vol. 76 no. 21 s. 6410–6418

  IF

  top page [top page]

 564. Fast and robust endoscopic motion estimation in high-speed laryngoscopy / Dimitar Deliyski, Szymon Cieciwa, Tomasz ZIELIŃSKI // W: AQL 2006 [Dokument elektroniczny] : advances in quantitative laryngology, voice and speech research : 7th international conference : 6–7 October, 2006, Groningen, the Netherlands. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Groningen Voice Research Lab. — [Netherlands : s. .n., 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis część. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [12]. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: Abstract

  top page [top page]

 565. Fast scintillator strip position detector with R7400 photomultiplier readout used in ZEUS experiment at HERA II / Tomasz BOŁD, Janusz Chwastowski [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2007 vol. 573 s. 268–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 566. Fatigue crack growth behaviour of 18G2A steel under constant amplitude loading anf following a single overloadWzrost pęknięć zmęczeniowych w stali 18G2A przy obiążeniach stałoamplitudowych i po pojedynczych przeciążeniach / Małogorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Jaap Schijve, Tomasz MACHNIEWICZ, Paweł KORBUT // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2000 vol. 47 no. 2 s. 139–163. — Bibliogr. s. 162–163, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 567. Fault tolerance and data synchronization in Grid registry for workflow applications : [abstract] / Marian BUBAK, Marek Kasztelnik, Cezary Górka, Maciej MALAWSKI, Tomasz GUBAŁA // W: Cracow '05 Grid Workshop : November 20–23, 2005 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Tyrała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2006. — S. 57

  top page [top page]

 568. Fault tolerant Grid registery / Marek KASZTELNIK, Marian BUBAK, Cezary Górka, Maciej MALAWSKI, Tomasz GUBAŁA // W: Distributed and parallel systems : from cluster to Grid computing / eds. Péter Kacsuk, Thomas Fahringer, Zsolt Németh. — New York : Springer Science+Business Media, LLC, cop. 2007. — ISBN-13 978-0-387-69857-1 ; ISBN-10 0-387-69857-4. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

  top page [top page]

 569. Ferromagnetyczne tworzywa szklanokrystaliczne z układu {BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}}[Ferromagnetic glass-ceramic from the system {BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}}] / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Tomasz Zduniewicz, Sebastian Bielecki, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika. — Tyt. poprz.: Przemysł Szklarski ; ISSN 0039-8144. — 2001 nr 2 s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

  top page [top page]

 570. FIGARCH models and long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2008 vol. 9 no. 2 s. 297–310. — Bibliogr. s. 309–310

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 0.0


  top page [top page]

 571. Filter design for adaptive lifting schemes / Tomasz P. ZIELIŃSKI, Jacek STĘPIEŃ, Krzysztof DUDA // W: Eusipco 2000 CD-ROM proceedings : X [tenth] European signal processing conference : September 4–8, 2000 Tampere, Finland [Dokument elektroniczny]. — Dane tekstowe / eds. Moncef Gabbouj, Pauli Kuosmanen. — [S. l. : The European Association for Signal Processing, 2000]. — Napęd CD-ROM. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [3], Abstr.

  top page [top page]

 572. Filtering of the industral data for the artificial neural network / Jan FALKUS, Piotr PIETRZKIEWICZ, Tomasz KARGUL // W: EOSC 2006 : 5th European Oxygen Steelmaking Conference : 26–28 June 2006, Aachen, Germany : proceedings. — [Germany : Steel Institute VDEh, 2006] + CD-ROM. — ISBN-10 3-514-00727-6 ; ISBN-13 978-3-514-00727-7. — S. 467–474. — Bibliogr. s. 474

  top page [top page]

 573. Filtrowanie danych obciążenie-deformacja w pomiarach zamykania się pęknięciaSmoothing load-strain data for crack closure measurements / Małgorzata SKORUPA, Andrzej SKORUPA, Tomasz MACHNIEWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika; ISSN 0239-4979. — 2001 z. 73 s. 219–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz., Summ.. — VIII [Ósma] krajowa konferencja Mechaniki pękania : Kielce-Cedzyna, 17–19 września 2001 / kom. nauk. Andrzej Bochenek [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001

  top page [top page]

 574. Filtry dla próbek skończonychFinite sample filters / Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne = Technical and Economical Problems : kwartalnik = quarterly. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 3 : Informatyka, s. 981–991. — Bibliogr. s. 991

  top page [top page]

 575. Finite element and experimental analyses of fatigue crack closure for structural steel / Manuela Sander, Małgorzata SKORUPA, Matthias Grond, Tomasz MACHNIEWICZ, Hans Albert Richard, Andrzej SKORUPA // Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ; ISSN 1429-6055 ; nr 304. Seria: Mechanika. — 2005 z. 82 s. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Summ.. — X Konferencja Mechaniki pękania (XKMP) = 10th Conference on Fracture mechanics : Opole–Wisła, 11–14.09.2005. T. 1 / red. Tadeusz Łagoda. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005

  top page [top page]

 576. Fizyka : encyklopedia szkolna[Physics] / autorzy haseł: Ewa Batóg, Artur Błachowski, Tomasz Dobrowolski, Monika Marzec, Jacek MARZEC, Jerzy Wojciech Mietelski, Barbara Winiarska, Krzysztof Włodarczyk. — Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. — 776, [16] s.. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 577. Fizykochemiczne właściwości materiałów kompozytowych w układzie metal/ceramika przewidzianych do konstrukcji metalicznych interkonektorów w SOFCPhysicochemical properties of composite materials in the metal/ceramic system for construction of SOFC metallic interconnect / Tomasz BRYLEWSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-89541-96-3. — S. 70

  top page [top page]

 578. Fizykochemiczne właściwości materiałów kompozytowych w układzie metal/ceramika przewidzianych do konstrukcji metalicznych interkonektorów w SOFCPhysicochemical properties of the composite materials in metal/ceramic system for construction of SOFC metallic interconnect / Tomasz BRYLEWSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/1). — Opis częśc. wg okł.S. 203–210. — Bibliogr. s. 210

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 579. Flotation as an factor of clean coal technology program / Marian Kurzac, Tomasz Kaletka, Barbara TORA // W: 13th Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VSB-TU, 2009. — ISBN 978-80-248-1995-2. — S. 191–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.

  top page [top page]

 580. Flow visualization in the region of mixed convection / Elżbieta FORNALIK, Wolfgang Leiner, Janusz S. SZMYD, Tomasz A. Kowalewski, Hiroyuki Ozoe // W: Trans-discipline and innovation of approach to turbulent phenomena : reports of RIAM symposium No. 15 ME–S5 : proceedings of a symposium held at Research Institute for Applied mechanics, Kyushu University, Kasuga, Fukuoka, Japan, December 3–5, 2003 / ed. Yoshiyuki Tsuji. — [Kyushu : Research Institute for Applied Mechanics. Kyushu University, 2004]. — S. 68–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr.

  top page [top page]

 581. Fluid temperature measurement under transient conditions / Jan Taler, Magdalena Jaremkiewicz, Dawid TALER, Tomasz Sobota // Archives of Thermodynamics ; ISSN 1231-0956. — 2009 vol. 30 no. 3 s. 75–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 582. Foreign exchange speculation and wavelets / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne = Technical and Economical Problems : kwartalnik = quarterly. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie s. 431–439. — Bibliogr. s. 439

  top page [top page]

 583. Formal model for contract negotiation in knowledge-based Virtual Organizations / Mikołaj Zuzak, Marek Talik, Tomasz Świerczyński, Cezary Wiśniewski, Bartosz Kryza, Łukasz Dutka, Jacek KITOWSKI // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — (Lecture Notes in Computer Science; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5103). — Pełne teksty referatów z pt. 3 zamieszczone na CD-ROM-ie dołączonym do pt. 1. — ISBN-10 3-540-69-388-2 ; ISBN-13 978-3-540-69388-8. — S. 409–418. — Bibliogr. s. 418, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 584. Fotokatalityczne właściwości {TiO_{2}} na powierzchni cegły elewacyjnejPhotocatalytic properties of {TiO_{2}} thin films deposited on the brick surface / Tomasz Kasza [et al.], Jan OBŁĄKOWSKI, Stanisław KOMORNICKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały V konferencji ceramicznej = proceedings of the 5th ceramic conference : Zakopane [14–18 września] 2005 / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.S. 535–542. — Bibliogr. s. 542

  top page [top page]

 585. Fotokatalityczne właściwości {TiO_{2}} na powierzchni cegły elewacyjnejPhotocatalytic properties of {TiO_{2}} on the surface of facade bricks / Tomasz Kasza [et al.], Jan OBŁĄKOWSKI, Stanisław KOMORNICKI // W: V Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 142

  top page [top page]

 586. Fourier spectra in nonlinear time scales / Tomasz KORBIEL // W: 7th International seminar of technical systems degradation : Liptovský Mikuláš : 26–29 March 2008 / ed. in chief Radosław Pakowski ; Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology, [et al.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksloatacyjne, 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-83-911726-4-3. — S. 82–83

  top page [top page]

 587. Fractionally integrated GARCH models versus long memory / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Modelling economies in transition 2008 / eds. Władysław Welfe, Aleksander Welfe, Piotr Wdowiński. — Łódź : AMFET, 2009. — (AMFET Monographs). — ISBN 978-83-926579-8-9. — Na s. tytułowej dodatkowo: MACROMODELS 2008. — s. 181–205. — Bibliogr. s. 204–205, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 7.0


  top page [top page]

 588. Franciszek Sapalski ”{\em Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney}”The first descriptive geometry textbook in Poland – analysis of the time methodology and didactics of the subject in the context of the contemporary teaching methods / KOCH Andrzej, WIEJA Tomasz // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = proceedings of symposium on Computer geometry : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnost pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2007]. — ISBN 978-80-227-2734-1. — Opis częśc. wg. okł.S. 48–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.

  top page [top page]

 589. Frezujące kombajny ścianowe dla cienkich pokładów – wymagania konstrukcyjne i ruchoweCutting longwall shearers for low seams – design and operational requirements / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2006 R. 24 nr 3 s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 590. Frezujące organy maszyn urabiającychMilling cutting heads of winning machines / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 7–8 s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 591. Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów[Milling mining sheared particularly well suited for low seams] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz. — Int.Cl.: E21C 27/00 ^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381945 A1. — Zgłosz. 2007-03-09 ; Opubl. 2008-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. — 2008 nr 19 s. 16. — full text: PL381945A1.pdf.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 592. Frezujący kombajn ścianowy[Milling longwall shearer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz. — Int.Cl.: E21C 27/00 ^{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381944 A1. — Zgłosz. 2007-03-09 ; Opubl. 2008-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. — 2008 nr 19 s. 15–16. — full text: PL381944A1.pdf.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 593. Full-size monolithic active pixel sensors in SOI technology – design considerations, simulations and measurements results / H. NIEMIEC, M. JASTRZĄB, W. KUCEWICZ, K. Kucharski, J. Marczewski, M. SAPOR, D. Tomaszewski // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2006 vol. 568 s. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 594. Fully depleted monolithic active pixel sensor in SOI technology / W. KUCEWICZ, A. Bulgheroni [et al.], M. JASTRZĄB, A. Kociubinski, K. Kucharski, S. KUTA, J. Marczewski, H. NIEMIEC, M. SAPOR, D. Tomaszewski // W: Nuclear science symposium ; Medical imaging conference ; International workshop on room-temperature semiconductor X- and Gamma-ray detectors [Dokument elektroniczny] : [Roma, Italy, October 16–22, 2004]. — Dane tekstowe / IEEE, Nuclear & Plasma Sciences Society. — [S. l. : IEEE, 2004]. — Ekran 1–4, N28–2. — Tryb dostępu: http://www.nss-mic.org/2004/conferencerecord/ [2005-01-14]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. ekran 4, Abstr. — toż. W: 2004 IEEE [Dokument elektroniczny] : NSS'04 Sessions ; MIC'04 Sessions ; RTSD'04 Sessions ; SNPS'04 Sessions : 16–22 October 2004, Rome, Italy : [special focus workshop]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / guest ed. Tony Seibert ; IEEE, Nuclear & Plasma Sciences Society. — Piscataway, NJ : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2004. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — (IEEE Conference Record – Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference ; ISSN 1082-3654). — ISBN 0-7803-8701-5 (CD-ROM)

  top page [top page]

 595. Galwanomagnetyczne głowice odczytowe[Galvanomagnetics read-heads] / Tomasz STOBIECKI, Maciej CZAPKIEWICZ // Przegląd Eureka : Serwis Informacji Naukowo-Technicznej. — 2001 z. 3 s. 21–22

  top page [top page]

 596. Genauigkeit der Azimutbestimmungen bei anwendung von kreiselgeräten GAK-1 und GIB.. aus praktischen erfahrungen des Betriebes für Markscheidemessungen (PMG) in KatowiceAccuracy of determining gyro-azimuths using GAK-1 and GIB... devices, in the light of experience of Mine Survey Company in Katowice / Tomasz Białożyt, Jan PIELOK, Andrzej Sławicki // W: 11th international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000. Vol. 2. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 399–405. — Bibliogr. s. 405, Abstr.

  top page [top page]

 597. General structure of T-lymphocyte applied to immune-based event detection in financial time series / Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI, JAN T. DUDA // W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Vol. 1, XXII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society [Dokument elektroniczny] : [main sessions]: 1st International symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA '06) dedicated to the memory of professor Zdzislaw Pawlak ; Workshop on Agent Based Computing III (ABC '06) ; 6th International interdisciplinary conference on Electronic COMmerce (ECOM '06) ; 2nd Workshop on Large Scale Computations on Grids (LaSCoG '06) ; Workshop on Real-Time Safety-Critical Software (RTSCS '06) ; 1st International workshop on Secure Information Systems (SIS '06) ; First IMCSIT co-located with the XXII Autumn Meeting PIPS : November 6–10, 2006, Wisła, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: M. Ganzha [et al.] ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski. Katowice, TP S. A., PROKOM SOFTWARE S. A.. — Katowice : PTI. Oddział Górnośląski, 2006. — 1 dysk optyczny. — XXV Anniversary PTI. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 169–177, (159–167). — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.

  top page [top page]

 598. Generation of good quality quadrilateral elements for anisotropic surface meshes : [abstract] / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT // W: Adaptive modeling and simulation : proceedings of the first international conference : Göteborg, Sweden 29 September–1 October 2003 / eds. N.-E. Wiberg, P. Díez. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2003. — S. 113–114 + CD-ROM. — Bibliogr. s. 114

  top page [top page]

 599. Generation of triangular meshes for complex domains on the planeGenerowanie trójkątnych siatek dla złożonych obszarów na płaszczyźnie / Tomasz JURCZYK, Barbara GŁUT // Computer Science = Informatyka / University of Mining and Metallurgy, Kraków ; ISSN 1508-2806. — 2001 vol. 3 s. 71–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 600. Generic properties of Markov operators / Józef MYJAK, Tomasz Szarek // W: IV [Fourth] international conference in “Stochastic geometry, convex bodies, empirical measures & applications to engineering science” : Tropea, September 24–29, 2001. Vol. 2. — [Palermo : s. n., 2002]. — (Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie 2 ; 2002 no. 70 suppl.). — S. 191–200. — Bibliogr. s. 199–200, Abstr.

  top page [top page]

 601. Generowanie map spadków i ekspozycji pod nadzorem różnych systemów GIS [Systemów Informacji Geograficznej]Generating slope and aspect maps using different GIS packages / Wojciech DRZEWIECKI, Stanisław MULARZ, Tomasz PIROWSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1 s. 101–122. — Bibliogr. s. 122. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 602. Generowanie siatek adaptacyjnych dla metody elementów skończonych[Generation of adaptive meshes for finite element method] / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK // W: PTSK : VIII [ósme] Warsztaty Naukowe PTSK ,,Symulacja w badaniach i rozwoju” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej, Centrum Informatyczne TASK, Politechnikę Gdańską : Gdańsk–Sobieszewo 30 sierpnia–1 września 2001 : program i streszczenia referatów. — [Warszawa : PTSK, 2001]. — S. A-23[1–2]. — Bibliogr. s. A-23[2]

  top page [top page]

 603. GenFoSS – Java application for presentation of coding stretches of never born proteins / Monika Piwowar, Ewa Matczyńska, Piotr Ochlawski, Mateusz Kosibowicz, Damian Kość, Michał Swatowski, Piotr Więcek, Tomasz SZEPIENIEC // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2008 vol. 4 no. 7 s. 9–17. — Bibliogr. s. 16, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 604. Geochemical characteristic of the Badenian salt in “Bochnia” deposit / Tomasz TOBOŁA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 nr 396 s. 153–154. — Bibliogr. s. 154. — Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach : 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 : Kraków, 8–15 September 2001 : abstracts / scientific ed. Witold Zuchiewicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

  top page [top page]

 605. Geochemical, mineralogical and petrological diversification of Upper Jurassic limestones of the Zakrzówek horst, Kraków region, southern Poland / Tomasz BAJDA, Marcin KRAJEWSKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2001 vol. 33 no. 2 dod.: Geovestník s. 10. — Abstrakt referatu z: Konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Herl'any 23.–24. apríla 2001

  top page [top page]

 606. Geodezyjne metody określania charakterystyki ilosciowej wydobytego lub deponowanego surowca na przykładzie wybranych obiektów testowychMethods of estimating the amount of collected raw material / Paweł ĆWIĄKAŁA, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Tomasz OWERKO // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 91–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 607. Geofizyczna ocena mioceńskich skał zbiornikowych – stan obecny i najbliższe zamierzeniaGeophysical evaluation of Miocene reservoir rocks: state-of-art and forthcoming projects / Wiktor Gądek, Władysław Twaróg, Tomasz ZORSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2002 R. 58 nr 2 s. 83–94. — Bibliogr. S. 94, Streszcz., Summ., Rez.

  top page [top page]

 608. Geofizyczne i mineralogiczne aspekty identyfikacji składu mineralnego w cienkowarstwowych kompleksach piaszczysto-ilastych na podstawie jądrowych profilowań otworówGeophysical and mineralogical aspects of identification of mineral components of thin-layers and shaly-sand complexes on the base of nuclear logs / Tomasz ZORSKI, Karol PAŁKA, Jan Środoń // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110 s. 265–270. — Bibliogr. s. 269, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25-28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

  top page [top page]

 609. Geologiczna interpretacja zmienności parametrów petrofizycznych w obszarze wschodniej części Karpat polskich Geological interpretation of variability in petrophysical parameters in the Eastern part of the Polish Carpathians / Jan BROMOWICZ, Jan KUŚMIEREK, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians : praca zbiorowa / pod red. Jana Kuśmierka . — Kraków : Geosynoptics Society ,,GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 147–156. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 610. Geometria martenzytycznej transformacji dyslokacji w kobalcieGeometry of martensitic transformation of dislocations in cobalt / Marek S. SZCZERBA, Tomasz TOKARSKI // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 611. Geometria martenzytycznej transformacji dyslokacji w kobalcieGeometry of martensitic transformation of dislocations in cobalt / Marek S. SZCZERBA, Tomasz TOKARSKI // W: XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 113–118. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 612. Geometry and topology of manifolds : proceedings of the 5th conference : Krynica–Zdrój, Poland, April 27–May 3, 2003 / eds. Grigoriy Margulis, Monika Sperling, Włodzimierz Jelonek ; coeds. Jan Kubarski, Tomasz RYBICKI, Robert Wolak. — Warsaw : Central European Science Journals, 2004. — [16], 615–898 s. — (Central European Journal of Mathematics / Central European Science Journals ; vol. 2 iss. 5). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 613. Geometry and topology of manifolds : the mathematical legacy of Charles Ehresmann on the occasion of the hundredth anniversary of his birthday (Będlewo, Poland, may 8–15, 2005) / eds. Jan Kubarski, Jean Pradines, Tomasz RYBICKI, Robert Wolak. — Warszawa: Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, 2007. — 532 s. — (Banach Center Publications. Banach Center Publications / Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics ; ISSN 0137-6934 ; 76). — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 614. Geometry decomposition strategies for parallel 3D mesh generation / Barbara GŁUT, Tomasz JURCZYK, Piotr Breitkopf, Alain Rassineux, Pierre Villon // W: CMS'05. Vol. 1, Plenary lectures and special session papers : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 443–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

  top page [top page]

 615. Geophysical and geological interpretation of regional magnetotelluric survey in the Western Polish Carpathians / Tomasz Czerwiński, Radosław Florek, Wojciech KLITYŃSKI // Naukovij Vísnik Ivano-Frankivs'kogo Nacíonal'nogo Tehničnogo Universitetu Nafti i Gazu ; ISSN 1993-9965. — 2002 no. 3 s. 97–103. — Bibliogr. s. 103. — The Carpathian Geodata : international conference : Yaremcha, Ukraine May 27–31, 2002 . — [Ivano-Frankivs'k : s. n.], 2002

  top page [top page]

 616. Geostatystyczna estymacja parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów wykorzystująca znajomość zmienności lokalnejGeostatistical estimation of lignite qualitative parameters using knowledge of local variability on example of Bełchatów area / Tomasz BARTUŚ, Tadeusz SŁOMKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2 s. 5–22. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0

  IF

  top page [top page]

 617. Geotermiczne warunki południowo-wschodniej SłowacjiGeothermal conditions of S-E Slovakia / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA, Jan Pinka // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 618. Geothermal conditions of the Lódz Synclinorium Early Cretaceus reservoir / Paweł WOJNAROWSKI, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Tomasz ŚLIWA // W: EGC 2007 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : May 30 – June 1, 2007, Unterhaching, Germany : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / IGA European Branch [etc.]. — [Germany] : Geothermische Vereinigung e. V. – Bundesverband Geothermie, cop. [2007]. — 1 dysk optyczny. — Dodatkowo CD-ROM zawiera: Key issues for K4RES-H : renevable heat in Europe. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author Index”). — Bibliogr. s. 3–4, Abstr.

  top page [top page]

 619. Geothermal energy resources in the Polish Lowlands and possibility of their industrial utilisation / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9th international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 31

  top page [top page]

 620. Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilization / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2003 vol. 74 s. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 621. Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilizationOcena zasobów energii geotermalnej w utworach mezozoiku na Niżu Polskim / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7th, 2003 and April 1th, 2005 = Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH – streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 7. 11. 2003 r. – 1. 04. 2005 r. / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 622. GeoWin – system for processing and intepreting well logs / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Wiktor Gądek, Irena Gąsior, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Marek Stadtmüller, Władysław Twaróg, Tomasz ZORSKI // W: 8th Meeting EEGS-ES [Dokument elektroniczny] : environmental and engineering geophysics : 8–12 September 2002, Aveiro, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. M. Senos Matias, C. Grangeia ; European Section of the Environmental and Engineering Geophysical Society, University of Aveiro. — [Aveiro, Portugal : University of Aveiro. Department of Geosciences, 2002]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 497–500. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Poster presentations”). — Bibliogr. s. 500

  top page [top page]

 623. Gigabit Ethernet readout interface for DETNI / Bartosz MINDUR, Tomasz FIUTOWSKI, Burckhard Gebauer, Christian Schulz, Piotr WIĄCEK // W: 4th European conference on Neutron scattering : 25–29 June 2007 Lund, Sweden : poster presentations. — [Uppsala : Department of Physics University of Uppsala, 2007]. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

  top page [top page]

 624. Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowychMain aspects of hard mineral raw materials comminution in high pressure grinding rolls / Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4 s. 89–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 625. Górniczy uchwyt dyskowy[Mining disc grip] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof [et al.], WYDRO Tomasz, Bochenek Mirosław, Sprzypiec Andrzej. — Int.Cl.: E21C 35/138 ^{2006.01}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379470 A1. — Zgłosz. 2006-04-14 ; Opubl. 2007-10-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. — 2007 nr 21 s. 14. — full text: PL379470A1.pdf.

  top page [top page]

 626. Górotwór jako rezerwuar ciepła[Rockmass as heat reservoir] / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Albert Złotkowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne ; ISSN 1734-6681. — 2007 nr 6 s. 12–14. — Bibliogr. s. 14

  top page [top page]

 627. Gradient based dense stereo matching / Tomasz TWARDOWSKI, Bogusław CYGANEK, Jan BORGOSZ // W: Image Analysis and Recognition : International Conference, ICIAR 2004 : Porto, Portugal, September 29–October 1, 2004 : proceedings. Pt. 1 / eds. Aurélio Campilho, Mohamed Kamel. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3211). — S. 721–728. — Bibliogr. s. 728, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 628. Grain refinement of {Fe-40a%Al} alloy by thermomechanical processing / Tomasz ŚLEBODA, Jason Kane, Roger Wright, David Duquette // JOM / The Minerals, Metals & Materials Society ; ISSN 1047-4838. — 2003 vol. 55 no. 11 s. 249–250. — Publikacja zawarta w materiałach konferencyjnych: TMS2004 : 133rd annual meeting & exhibition : March 15–18, 2004 Charlotte, North Carolina

  IF

  top page [top page]

 629. Granulatory do produkcji biopaliwa stałego z drewnaPelet mills to solid biofuel production from wood / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 630. Grid as a bazaar of resources / Tomasz SZEPIENIEC, Anna Pagacz // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 251–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

  top page [top page]

 631. Grid environment for on-line application monitoring and performance analysis / Bartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Roland Wismüller, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL // Scientific Programming ; ISSN 1058-9244. — 2004 vol. 12 no. 4 s. 239–251. — Bibliogr. s. 250–251, Abstr.

  top page [top page]

 632. Grid resource allocation framework / Tomasz SZEPIENIEC, Jacek KITOWSKI // W: KU KDM 2009 : druga konferencja użytkowników komputerów dużej mocy : Zakopane, March 12–13, 2009 : abstracts / ACK Cyfronet AGH. — Kraków : ACK Cyfronet AGH, 2009. — Opis częśc. wg okł.S. 97–98. — Bibliogr. s. 98

  top page [top page]

 633. Grid service registry for workflow composition framework / Marian BUBAK, Tomasz GUBAŁA, Michał Kapałka, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3038). — S. 34–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 634. Grid service registry for workflow composition framework / Marian BUBAK, Tomasz GUBAŁA, Michał Kapałka, Maciej MALAWSKI, Katarzyna RYCERZ // W: Computational Science – ICCS 2004 [Dokument elektroniczny] : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Marian Bubak [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3036. Pt. 1 ; LNCS 3037. Pt. 2 ; LNCS 3038. Pt. 3 ; LNCS 3039. Pt. 4). — S. 34–41, LNCS 3038. Pt. 3. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 41, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 635. Grid systems and their applications to biomedical scienceSystemy gridowe i ich zastosowania w naukach biomedycznych / Maciej MALAWSKI, Tomasz SZEPIENIEC, Irena Roterman-Konieczna // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2006 vol. 2 no. 3 s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 636. GridSpace – semantic programming environment for the Grid / Tomasz GUBAŁA, Marian BUBAK // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 6th international conference, PPAM 2005 : Poznań, Poland, September 11–14, 2005 : revised selected papers / eds. Roman Wyrzykowski [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; 3911). — S. 172–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 637. GridSpace Engine of the ViroLab Virtual Laboratory / Eryk Ciepiela, Joanna Kocot. Tomasz GUBAŁA, Maciej MALAWSKI, Marek KASZTELNIK, Marian BUBAK // W: Cracow'07 Grid Workshop : October 15–17, 2007 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimerz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2008. — ISBN 978-83-915141-9-1. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.

  top page [top page]

 638. Groups of C^{r,s}-diffeomorphisms related to a foliation / Jacek LECH, Tomasz RYBICKI // W: Geometry and topology of manifolds : the mathematical legacy of Charles Ehresmann on the occasion of the hundredth anniversary of his birthday (Będlewo, Poland, May 8–15, 2005) / eds. Jan Kubarski [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics. — Warszawa : Instytut Matematyczny PAN, cop. 2007. — (Banach Center Publications ; ISSN 0137-6934 ; vol. 76). — S. 437–450. — Bibliogr. s. 450, Abstr.

  top page [top page]

 639. Grupa autonomicznych robotów mobilnych współpracujących przy realizacji zadań transportowychThe autonomous group of robot cooperating by transport tasks / Tomasz BURATOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2005 nr 5 s. 9–11. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 640. Halit z Kłodawy: próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VISHalite from Kłodawa: an attempt at correlation between the degree of crystal structure deformation and the spectroscopic properties in UV-VIS range / Sylwia Zelek, Katarzyna Stadnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review s. 159–171, [2]. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 641. Halit z Kłodawy: próba korelacji stopnia deformacji struktury krystalicznej i właściwości spektroskopowych w zakresie UV-VISHalite from Kłodawa: an attempt of correlation between the degree of crystal structure deformation and the spectroscopic properties in UV-VIS range / Sylwia Zelek, Katarzyna Stadnicka, Janusz Szklarzewicz, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Tomasz TOBOŁA // W: Quo vadis sal : przemysł solny w gospodarce = salt industry in economy : XII miedzynarodowe sympozjum solne = international salt symposium : Kłodawa, 11–12 października 2007 r. / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS, 2007]. — S. 61–62. — Tekst pol.-ang.

  top page [top page]

 642. Hall efect in semiconductor gas sensors / Wojciech MAZIARZ, Grzegorz Platko, Tadeusz PISARKIEWICZ, Tomasz STAPIŃSKI // W: Proceedings of 22-nd conference of the International Microelectronics and Packaging Society : Poland Chapter : Zakopane, 1–3 October,1998 / ed. Marian Łukaszewicz, Małgorzata Kramkowska. — Kraków : IMAPS, 1999. — S. 255–258. — Bibliogr. s. 258

  top page [top page]

 643. {HAp-TCP} in orthopaedic practice / Jacek Kowalczewski, Anna ŚLÓSARCZYK, Marcin Milecki, Aleksander Wielopolski, Dariusz Marczak, Tomasz Okoń // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4 s. 78, O3.6. — EUROBIOTECH 2008 : central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

  IF

  top page [top page]

 644. Hardware implementation aspects of new low complexity image coding algorithm for wireless capsule endoscopy / Paweł TURCZA, Tomasz ZIELIŃSKI, Mariusz Duplaga // W: Computational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008 + CD-ROM. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 5101). — Dołączony CD-ROM zawiera pełne teksty referatów z pt. 1, pt. 2, pt. 3. — ISBN-10 3-540-69383-1 ; ISBN-13 978-3-540-69383-3. — S. 476–485. — Bibliogr. s. 485, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 645. Heat transfer phenomena in a cubic and thermosyphon – like enclosures placed in a strong magnetic field / Elżbieta FORNALIK, Piotr Filar, Tomasz Bednarz, Hiroyuki Ozoe, Janusz S. SZMYD // W: Advances in heat transfer : proceedings of the Baltic heat transfer conference : September 19–21, 2007 Saint-Petersburg, Russia, vol. 2 / eds.: E. Fedorovich, B. Sudén. — St. Petersburg : Publishing house of Polytechnical University, 2007. — ISBN 5-7422-1592-4. — S. 143–151. — Bibliogr. s. 151, Summ.

  top page [top page]

 646. Heating agent pressure losses in a borehole heat exchanger / Andrzej GONET, Tomasz ŚLIWA, Stanisław STRYCZEK // W: World Geothermal Congress 2005 [Dokument elektroniczny] : WGC 2005 : “Geothermal energy: the domestic, renewable, green option” : Antalya, Turkey, 24–29 April 2005 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Roland Horne, Eder Okandan ; IGA International Geothermal Association, TGA Turkish Geothermal Association. — [S. l.] : IGA, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–7, 1001. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author list”, “Table of contents”). — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

  top page [top page]

 647. HFCC based pathological speech recognition / Robert Wielgat, Tomasz ZIELIŃSKI, Łukasz Hołda, Daniel Król, Tomasz Woźniak, Stanisław Grabias // W: AQL 2006 [Dokument elektroniczny] : advances in quantitative laryngology, voice and speech research : 7th international conference : 6–7 October, 2006, Groningen, the Netherlands. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Groningen Voice Research Lab. — [Netherlands : s. .n., 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis część. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [16–17]. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: Abstract (autorzy: Robert Wielgat, Tomasz ZIELIŃSKI)

  top page [top page]

 648. HFCC based recognition of bird species / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Tomasz Potempa, Agnieszka Lisowska-Lis, Daniel Król // W: SPA 2007 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : workshop proceedings : Poznan, 7th September 2007 / IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section, Poznan University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology, 2007]. — ISBN-10 83-913251-8-0 ; ISBN-13 978-83-913251-8-6. — S. 129–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

  top page [top page]

 649. HFCC based recognition of bird speciesRozpoznawanie gatunków ptaków na podstawie współczynników HFCC / Robert Wielgat, Tomasz P. ZIELIŃSKI, Tomasz Potempa, Agnieszka Lisowska-Lis, Daniel Król // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2008 R. 49 nr 4 s. 90–94. — Bibliogr. s. 94

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 650. Hg and Tl HTS single crystals and thin films and their morphology examined by scanning electron mocroscopy / Andrzej Morawski, Tomasz Łada, Andrzej Paszewin, Adam Presz, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: EM'99 : proceedings of X Conference on Electron Microscopy of Solids : Warsaw–Serock, Poland September 20–23, 1999 / ed. E. Jezierska, J. A. Kozubowski. — Kraków : FOTOBIT, [1999]. — S. 371–375. — Bibliogr. s. 375

  top page [top page]

 651. Hierarchiczna reprezentacja reguł decyzyjnych w specyfikacji systemów czasu rzeczywistego[Hierarchical representation of decision rules in specification of real-time systems] / Tomasz SZMUC, Rafał Mrówka // W: CMS'05. Vol. 2, Regular sessions : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 283–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz.

  top page [top page]

 652. High temperature corrosion of {Fe-Cr} steels in {H_{2}/H_{2}O} gas mixture and air atmospheres for the planar SOFC application / Tomasz BRYLEWSKI, Janusz PRAŻUCH, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids : materiały XII [dwunastego] seminarium francusko-polskiego = proceedings of the 12th [twelfth] French-Polish seminar : Kraków 2000 / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 61). — S. 221–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

  top page [top page]

 653. High temperature corrosion of {TiAl - 2–5 at.-%X (X=Ag,Cr,Nb)} alloys in {SO_{2}} and {H_{2}S-H_{2}} atmospheres / Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Adam Stawiarski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2004 vols. 461–464 s. 497–504. — Bibliogr. s. 504, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 654. High-level scripting approach for building componet-based applications on the Grid / Maciej MALAWSKI, Tomasz GUBAŁA, Marek KASZTELNIK, Tomasz Bartyński, Marian BUBAK // W: Making Grids Work : proceedings of the CoreGRID workshop on Programming models Grid and P2P system architecture Grid systems, tools and environments : 12–13 June 2007, Heraklion, Crete, Greece / eds. Marco Danelutto, Paraskevi Fragopoulou, Vladimir Getov. — New York : Springer Science+Business Media, cop. 2008. — ISBN-13 978-0-387-78447-2. — S. 309–321. — Bibliogr. s. 319–321, Abstr.

  top page [top page]

 655. High-volume return premium: an event study approach / Henryk GURGUL, Tomasz WÓJTOWICZ // Statistics in Transition ; ISSN 1234-7655. — 2009 vol. 10 no. 1 s. 129–151. — Bibliogr. s. 149–151, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 656. Highly dynamic workflow orchestration for scientific applications / Tomasz GUBAŁA, Andreas Hoheisel // W: CoreGRID Integration Workshop 2006 : [(CGIW'2006)] : {\it integrated research in Grid computing} : October 19–20, 2006, Kraków, Poland : proceedings / eds.: Sergei Gorlatch, Marian Bubak, Thierry Priol ; Information Society Technologies, CoreGRID. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2006. — Opis częśc. wg okł. i wstępu. — S. 309–320. — Bibliogr. s. 319–320, Abstr.

  top page [top page]

 657. HTCPNs-based modelling and evaluation of dynamic computer cluster reconfiguration / Sławomir Samolej, Tomasz SZMUC // W: CEE-SET 2009 : preprint of the proceedings of the 4th IFIP TC2 Central and East European conference on Software Engineering Techniques : Kraków, Poland, October 12–14, 2009 / eds. Tomasz Szmuc, Marcin Szpyrka, Jaroslav Zendulka. — [Kraków : AGH, 2009]. — S. 114–125. — Bibliogr. s. 124–125, Abstr.

  top page [top page]

 658. Hybrid active pixel sensors and SOI inspired option / M. Amati [et al.], W. KUCEWICZ, K. Kucharski, S. KUTA, W. MACHOWSKI, J. Marczewski, H. NIEMIEC, M. SAPOR, D. Tomaszewski // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment (Print) ; ISSN 0168-9002. — 2003 vol. 511 nos. 1–2 s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, Abstr.. — VERTEX 2002 : proceedings of the 11th international workshop on Vertex detectors : Kailua-Kona, HI, USA, November 3–8, 2002 / eds. Stephen L. Olsen, Daniela Bortoletto. — Amsterdam [etc.] : ELSEVIER, 2003

  IF

  top page [top page]

 659. Hybrid modeling approach to the diagnosis of a turbine control system / Tomasz BARSZCZ, Piotr Czop, Tadeusz UHL // W: MMAR 2004 : proceedings of the 10th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Control theory, Control engineering, Modeling and simulation : 30 August – 2 September 2004, Międzyzdroje, Poland. Vol. 1 of 2 / eds. S. Domek, R. Kaszyński ; IEEE, IEEE Robotics & Automation Society, IEEE Control Systems Society. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004 + CD-ROM. — S. 613–618. — Bibliogr. s. 618, Abstr.

  top page [top page]

 660. Hydrogeochemiczny stan środowiska gruntowowodnego w rejonie SkawinyHydrogeochemical state of the groundwaters environment in the Skawina region / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999. T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — S. 493–496. — Bibliogr. s. 496. — Abstr.

  top page [top page]

 661. Identification of a human respiratory model by using the switched flow resistance method / Gabriel BUCHAŁA, Tomasz TWARDOWSKI // W: Proceedings of the fifth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : Ustrzyki Górne, September 14–17 1999 / Institute of Electronics, University of Mining and Metallurgy ; Department of Forest Engineering, Agricultural University of Cracow. — Kraków : POLDEX, [1999]. — S. 26–31. — Bibliogr. s. 31. — Abstr.

  top page [top page]

 662. Identification of local heat flux to membrane water-walls in steam boilers / Jan Taler, Piotr Duda, Bohdan Węglowski, Wiesław Zima, Sławomir Grądziel, Tomasz Sobota, Dawid TALER // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2009 vol. 88 s. 305–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 663. Identification of parameters of phase transformation models for steels / Tomasz KONDEK, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2003 no. 1 s. 59–66. — Bibliogr. s. 66

  top page [top page]

 664. Identification of seismic anomalies caused by gas saturation on the basis of theoretical P and PS wavefield in the Carpathian Foredeep, SE Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Marcin KOBYLARSKI, Tomasz DANEK, Andrzej LEŚNIAK, Artur TATARATA, Edward Gruszczyk // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tyt. poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2007 vol. 55 no. 2 s. 191–208. — Bibliiogr. s. 206–208, Abstr.