Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 109.
 1. A new approach to BER estimation for ISI corrupted baseband transmission systems / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI // International Journal of Communication Systems. — 2001 vol. 14 no. 5 s. 513–520. — Bibliogr. s. 520, Summ.

  IF

  top page [top page]

 2. Air pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphiteEmisja zanieczyszczeń powietrza podczas mieszania surowców stosowanych do produkcji drobnych wyrobów węglowych i grafitowych / Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2008 vol. 34 no. 4 s. 119–127. — Bibliogr. s. 127

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 3. Algorytm korygujący podpikselowe przesunięcia międzywierszowe w kamerze skanującejAn algorithm for correction of subpiksel horizontal shifts in the scanning camera / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 3 s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 4. Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowo-mózgowych u dzieci : rola konsultacji neurologicznejManagement in minor and mild head injury in children (algorithm) : the role of the neurological examination/consultation / Stanisław Kwiatkowski, Marek VALENTA, Teresa Grodzicka, Grzegorz Klauz, Przemysław Grzegorzewski, Zdzisław Kawecki // Neurologia Dziecięca / Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych ; ISSN 1230-3690. — 2007 vol. 16 nr 31 s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 5. Analiza i badanie zależności wyników procesu walcowania rur w klatkach grupy ciągłej od sposobu sterowania trzpieniemInfluence of the mandrel /roll velocity ratio control system on the continuous seamless tube rolling process / Przemysław SOBKOWIAK // Mechanika (Kraków) / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 1 s. 99–105. — Bibliogr. s. 105. — Summ.

  top page [top page]

 6. Analiza wrażliwościowa wyznaczanego optymalizacyjnie klirensu komórkowego w modelu dwuprzedziałowymSensitivity analysis for the obtained after optimisation cellular clearance of the two-compartmental model / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 7. Application of BOOT statistical package in calculating pollutant spreading in airZastosowanie pakietu statystycznego BOOT w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2008 vol. 34 no. 4 s. 151–156. — Bibliogr. s. 155–156

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 8. Badania eksperymentalne weryfikujące wpływ drgań na zmianę charakterystyki pasma w kotlinie odkształceniaAn experimental verification of the change of spring characteristic of the rolled strip when vibration occurrence / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Problemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2004 z. 23 s. 113–121. — Bibliogr. s. 121, Summ.

  top page [top page]

 9. Badania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG ,,Janina”Model research for forecasting of mine flooding – Mine “Janina” as example / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski, Michał Świstak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 7–8 s. 57–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

  top page [top page]

 10. Cienkie warstwy tlenków metali na podłożach ceramicznych LTCC jako mikrosensory gazówThin film metal oxides deposited onto LTCC substrates as gas sensors / Aneta SUTOR, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Piotr WÓJCIK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 3 s. 21–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 11. Circuit forms random-bit-sequence generator / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI // EDN : the design magazine of the electronics industry. — 2001 no. 10 s. 132–134. — Bibliogr. s. 134

  IF

  top page [top page]

 12. Contributory study on error estimation measurements of stress distrbutions on the contact surface for plastically deformed metal / Jerzy MISCHKE, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Andrzej PIETRZYKOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 1999 vol. 95 no. 1–3 s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106.— Abstr.

  IF

  top page [top page]

 13. Correlation between fat mass and blood pressure in healthy children / Dorota Drozdz, Przemko Kwinta, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Maciej Drozdz, Krystyna Sancewicz-Pach // Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association ; ISSN 0931-041X. — 2009 vol. 24 iss. 9 s. 1735–1740. — Bibliogr. s. 1739–1740, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 14. Czy porównanie skuteczności hemodializy i dializy otrzewnowej jest możliwe?Is comparative assessment of hemodialysis and peritoneal dialysis efficiency possible? / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2009 t. 13 nr 3 s. 132–137. — Bibliogr. s. 137

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 15. Design and testing of CMOS asynchronous flash analog-to-digital converterProjekt i testy asynchronicznego przetwornika analogowo-cyfrowego CMOS typu flash / Maciej Frankiewicz, Przemysław Mroszczyk, Adam GOŁDA, Andrzej KOS // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 12 s. 19–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz. — Artykuł opracowany w oparciu o referat przedstawiony na konferencji MIXDES 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 16. Digital filtering by discrete trigonometric transforms realized with generalized convolutionFiltracja cyfrowa oparta na dyskretnych transformatach trygonometrycznych, realizowana za pomocą splotu uogólnionego / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2008 R. 49 nr 4 s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 17. Directly modulated lasers in chromatic dispersion limited 10 Gb/s links / Przemysław KREHLIK // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji = Electronics and Telecommunications Quarterly ; ISSN 0867-6747. — 2007 vol. 53 no. 2 s. 177–191. — Bibliogr. s. 191

  top page [top page]

 18. Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonówSelection of materials for elements of frictional dampers in freight car suspensions / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1 s. 8–14

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 19. Dyskusja możliwości dostosowania opisu algorytmów filtracji adaptacyjnej do wybranej dyskretnej transformacjiDiscussion of possible adjustment of the adaptive filtering algorithms description to selected discrete transformation / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2005 t. 9 z. 3 s. 401–407. — Bibliogr. s. 406–407, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 20. Efektywność wykrywania punktów charakterystycznych w obrazach stereoskopowych za pomocą wartości własnych hesjanuEfficiency of the keypoint detection in the stereoscopic images with use of the Hessian matrix eigenvalues / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 2 s. 1233–1243. — Bibliogr. s. 1242–1243, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 21. Efficient image watermarking in the transform domain with the discrete trigonometric transformsZagadnienie efektywnego oznaczania obrazów znakami wodnymi za pomocą transformacji trygonometrycznych / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 3 s. 39–42. — Bibliogr. s. 42

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 22. Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu metalu i walcówExperimental investigation of friction phenomena on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2003 vol. 8 spec. iss. s. 511–519. — Bibliogr. s. 518–519, Summ. — Artykuł był prezentowany na XVII konferencji naukowej ,,Problemy rozwoju maszyn roboczych” : 19–22 stycznia 2004, Zakopane

  top page [top page]

 23. Elektrody jonoselektywne w analizie specjacyjnej wapnia i magnezu w mleku[Application of ion selective electrodes for speciation analysis of calcium and magnesium in milk] / Bożena Zdrodowska, Katarzyna Czerwińska, Agata Rączyńska, Przemysław Bieganowski, Elżbieta Wagner-Czauderna, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Żurawska // Journal of Elementology : quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research and University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; ISSN 1644-2296. — 2008 vol. 13 no. 3 suppl. s. 67–68

  LF

  top page [top page]

 24. Emisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowymEmission of hydrogen chloride from coal combustion in a pulverized coal boiler / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marek BOGACKI // Inżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2 s. 169–177. — Bibliogr. s. 176–177, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 25. Emisja zanieczyszczeń z pieca Achesona do grafityzacji wyrobów drobnychPollutant emissions from the Acheson furnace for graphitising of fine products / Maria MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Inżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 2 s. 145–159. — Bibliogr. s. 158–159, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 26. Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 1, Wybrane substancje gazoweAir pollutant emissions from the graphite process of coal electrodes in the LWG (Castenr) stoves. Pt. 1, Selected gaseous substances / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Inżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2 s. 149–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 27. Emisja zanieczyszczeń z procesu grafityzacji elektrod węglowych w piecach LWG (Castnera). Cz. 2, Wybrane substancje pyłoweAir pollutant emissions from the graphite process of coal electrodes in the LWG (Castner) stoves. Pt. 2, Selected particulate matter substancese / Marian MAZUR, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Przemysław SZCZYGŁOWSKI // Inżynieria Środowiska. — 2006 t. 11 z. 1 s. 27–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 28. Evaluation of nanostructure in reused cuprophane and polysulfone dialysis membranesBadanie mikrostruktury reutylizowanych kuprofanowych i polisulfonowych błon dializacyjnych / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja, Dorota Drożdż, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Władysław Sułowicz, Marek Szymoński // Advances in Clinical and Experimental Medicine : bimonthly ; ISSN 1230-025X. — 2008 vol. 17 no. 2 s. 173–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 29. Examination of engineering construction kinematics using RTK GPS / Przemysław KURAS // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008 s. 201–207. — Bibliogr. s. 207

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 30. Experimental determination of relation between helical anisotropy and torsion stress in amorphous magnetic microwires / Alexander Chizhik, Arcady Zhukov, Juan Mari Blanco, Julian Gonzalez, Przemysław GAWROŃSKI, Krzysztof KUŁAKOWSKI // IEEE Transactions on Magnetics ; ISSN 0018-9464. — 2008 vol. 44 no. 11 s. 3938–3941. — Bibliogr. s. 3940–3941

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 31. Experimental investigation of friction phenomena on the roll-material contact surface / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2004 vols. 155–156 s. 1519–1525. — Bibliogr. s. 1525, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 32. Finite element approximation for image and video coding / Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 1996 vol. 2 no. 4 s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Abstr.

  top page [top page]

 33. Fizyczne modelowanie procesu walcowania blach i taśm na gorąco z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of strip and sheet hot rolling process with application of a torsion plastometer / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Przemysław Śmiały // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 10 s. 444–449. — Bibliogr. s. 449

  top page [top page]

 34. Generalized convolution as a tool for the multi-dimensional filtering tasks / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Multidimensional Systems and Signal Processing ; ISSN 0923-6082. — 2008 vol. 19 s. 361–377. — Bibliogr. s. 376–377, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 35. Generalized convolution for extraction of image features in the primary domain / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Machine Graphics & Vision : international journal ; ISSN 1230-0535. — 2008 vol. 17 no. 3 s. 279–297. — Bibliogr. s. 296–297, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 36. High-speed peak detector uses ECL comparator / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI // EDN : the design magazine of the electronics industry. — 2002 Sept. 26 s. 98–100

  IF

  top page [top page]

 37. Hydrogeologiczne skutki zakończenia eksploatacji złoża piasków na obszarze górniczym ,,Szczakowa III”Hydrological effects of termination of sand deposit exploitation on mine field “Szczakowa III” / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Jarosław KANIA, Przemysław Bukowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 12 s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

  top page [top page]

 38. Image compression technique based on the linear autoassociative backpropagation neural network / Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 1996 vol. 2 no. 2 s. 45–60. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.

  top page [top page]

 39. Influence of external tensile stress on the stray field of bistable Fe-rich wires / Przemysław GAWROŃSKI, Alexander Chizhik, Julian Gonzalez // Physica Status Solidi. A, Application and Materials Science ; ISSN 1862-6300. — 2009 vol. 206 no. 4 s. 630–634. — Bibliogr. s. 633–634

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 40. Influence of the laser turn-on delay jitter on BER performance in telecommunication linksWpływ opóźnienia włączenia lasera na bitową stopę błędu w łączach telekomunikacyjnych / Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji = Electronics and Telecommunications Quarterly ; ISSN 0867-6747. — 2006 t. 52 z. 1 s. 7–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz.

  top page [top page]

 41. Interaction of trapped domain walls in ferromagnetic wires / Grażyna KRUPIŃSKA, Przemysław GAWROŃSKI, Julian González, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science ; ISSN 0031-8965. — Tyt. poprz.: Physica Status Solidi. — 2004 vol. 201 no. 14 s. 3142–3147. — Bibliogr. s. 3147

  IF

  top page [top page]

 42. Investigation of white standards by means of bidirectional reflection distribution function and integrating sphere methods / Janusz Jaglarz, Ryszard Duraj, Przemysław Szopa, Jan Cisowski, Halina CZTERNASTEK // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2006 vol. 36 no. 1 s. 97–103. — Bibliogr. s. 103

  IF

  top page [top page]

 43. Isotopic composition of dissolved inorganic carbon in a large polluted river: the Vistula, Poland / Przemysław WACHNIEW // Chemical Geology ; ISSN 0009-2541. — 2006 vol. 233 s. 293–308. — Bibliogr. s. 306–308, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 44. Kamienne obiekty Drogi Krzyżowej w Kalwarii ZebrzydowskiejThe stone structures of the Way of the Cross in Kalwaria Zebrzydowska / Przemysław NOWAK, Marek REMBIŚ // Geoturystyka = Geoturism / Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1731-0830. — 2008 nr 4 s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 45. Kinematic model of solute transport in stream networks: example with phosphate retention in Morsa watershed, Norway / Anders Wörman, Bjørn Kløve, Przemysław WACHNIEW // Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. — 2004 vol. 51 no. 1 s. 41–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.

  top page [top page]

 46. Kształtowanie właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających za pomocą pyłów cementowychDeveloping technological properties of sealing slurries with the use of cement dust / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Przemysław Czapik // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2 s. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ. — toż. Na CD-ROM-ie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 47. Laser driver with subthreshold laser bias and turn-on-delay compensation by prejittering of the modulating current / Przemysław KREHLIK, Łukasz ŚLIWCZYŃSKI // AEÜ. International Journal of Electronics and Communications ; ISSN 1434-8411. — 2006 vol. 60 s. 331–337. — Bibliogr. s. 336, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 48. Magnetically induced dynamical stability of a Fe monolayer on W(110) / Jan Łażewski, Przemysław Piekarz, Andrzej M. Oleś, Józef KORECKI, Krzysztof Parlinski // Physical Review B : condensed matter and materials physics / American Physical Society, American Institute of Physics ; ISSN 1098-0121. — Tyt. poprz.: Physical Review B : condensed matter. — 2007 vol. 76 s. 205427-1–205427-7. — Bibliogr. s. 205427-7. — Brak afiliacji AGH

  IF

  top page [top page]

 49. Methods of image compression by PHL transform / Andrzej DZIECH, Przemysław Ślusarczyk, Bernd Tibken // Journal of Intelligent and Robotic Systems. — 2004 vol. 39 s. 447–458. — Bibliogr. s. 458, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 50. Model kompartmentowy w wyznaczaniu przesączania kłębuszkowego nerek za pomocą wstrzykniętej dawki markeraCompartmental model for the GFR assessment with the injected dose of marker / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1 s. 1117–1127. — Bibliogr. s. 1126–1127, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 51. Model populacji dziecięcej do weryfikacji metod analizy bioimpedancyjnejA children population model for verification of bioimpedance analysis methods / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2006 t. 10 z. 3 s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 52. Modelling dispersion of air pollutants over the area of diversified relief based on the Calmet/Calpuff modelModelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu według modelu Calmet/Calpuff w warunkach zróżnicowanej rzeźby terenu / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2006 vol. 32 no. 4 s. 73–77. — Bibliogr. s. 77

  top page [top page]

 53. Modelowanie hemodializoterapii. Cz. 1, Model dwuprzedziałowyHemodialysis modeling. Pt. 1, Double compartmental model / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2004 t. 8 nr 2 s. 45–53. — Bibliogr. s. 53

  top page [top page]

 54. Modelowanie hemodializy na podstawie danych pomiarowych – procedura optymalizacyjna dla modelu dwuprzedziałowegoHemodialysis modelling based on the measurement data – optimization procedure for the two-compartmental model / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3 s. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 55. Modelowanie w hemodializoterapii. Cz. 2, Model przepływowyModeling in hemodialysis. Pt. 2, The flow model / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2004 t. 8 nr 2 s. 54–59. — Bibliogr. s. 59

  top page [top page]

 56. Możliwości stymulacyjne ustawy o biopaliwach – konieczne zmianyActual legal solution on Polish biofuels market – changes are needed / Jan NORWISZ, Przemysław FIMA, Piotr PALIMĄKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2006 nr 2 s. 2–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 57. Nowe techniki syntaktycznego opisu struktur przestrzennych i ich wykorzystanie w diagnostyce medycznejNew techniques of spatial structures syntactic description and their application in medical diagnosis / Marek R. OGIELA, Przemysław KOROHODA // Przegląd Lekarski (1945). — 2004 t. 61 wyd. spec. s. 117–120. — Bibliogr. s. 120. — Praca zawiera materiały pokonferencyjne III Krakowskich Warsztatów Inżynierii Medycznej : Kraków, 13–14 maja 2004 roku

  top page [top page]

 58. Odpowiednik pojęcia odpowiedzi impulsowej dla wybranych transformacji dyskretnychEquivalent to impulse response notion for selected discrete transformations / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2004 t. 8 z. 3 s. 351–359. — Bibliogr. s. 359, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 59. Optimisation of vibration damping for a driver's seat / Bogdan SAPIŃSKI, Przemysław GORCZYCA // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2003 vol. 27 no. 1 s. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78, Abstr.

  top page [top page]

 60. Pole elektromagnetyczne w środowisku człowieka i metoda jego obliczaniaElectromagnetic field in human environment and method of its determination / Katarzyna STRZAŁKA-GOŁUSZKA, Przemysław SYREK // Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute ; ISSN 0032-6216. — 2008 t. 55 z. 239 s. 189–203. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 61. Porównanie dwóch metod trójwymiarowego modelowania obrazu za pomocą szeregu Taylora drugiego rzęduComparison of two 3-D digital image modelling techniques based on Taylor second order series / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 683–693. — Bibliogr. s. 693, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 62. Porównanie metod prognozowania zatapiania kopalń węgla kamiennegoComparison of methods for prediction of flooding processes in hard coal mines / Robert ZDECHLIK, Andrzej HAŁADUS, Przemysław Bukowski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2008 nr 431 s. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 63. Porównanie różnych metod wyznaczania przesączania kłębuszkowego (GFR) u dzieci – doświadczenie jednego ośrodkaA comparison of various methods of GFR estimation in children; the experience of a single center / Katarzyna Zachwieja, Przemysław KOROHODA, Joanna Kwinta-Rybicka, Monika Miklaszewska, Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Jacek Pietrzyk // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2009 t. 13 nr 4 s. 234–240. — Bibliogr. s. 239–240

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 64. Porównawcze studium wzorów referencyjnych do wyznaczania przesączania kłębuszkowego nerek na podstwie stężenia cystatyny CComparative study of the GFR reference formulas based on cystatin C / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 793–804. — Bibliogr. s. 803–804, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 65. Pośredni pomiar bioimpedancji kończyn i tułowia człowiekaIndirect measurement in human limbs and trunk bioimpedance / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2008 t. 12 z. 3 s. 781–792. — Bibliogr. s. 791–792, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 66. Precyzyjne pomiary drgań budowli przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznegoPrecise structure vibration measurement using a ground-based interferometric radar / Jan GOCAŁ, Adam BAŁUT, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Agata Rączka, Michał STRACH, Robert Szpyra // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19 s. 123–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-61576-09-9

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 67. Probabilistic anomaly detection based on system calls analysisProbabilistyczne rozpoznawanie anomalii bazujące na analizie wywołań systemowych / Przemysław MACIOŁEK, Paweł Król, Jarosław KOŹLAK // Computer Science : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1508-2806. — 2007 vol. 8 spec. ed. s. 93–108. — Bibliogr. s. 107–108

  top page [top page]

 68. Probabilistyczne wykrywanie anomalii z wykorzystaniem analizy odwołań systemowych[A probabilistic anomaly detection using analysis of system calls] / Paweł Król, Przemysław MACIOŁEK, Jarosław KOŹLAK // Informatyka Teoretyczna i Stosowana = Computer Science / Politechnika Częstochowska. Instytut Matematyki i Informatyki ; ISSN 1643-2355. — 2006 R. 6 nr 10 s. 243–255. — Bibliogr. s. 255

  top page [top page]

 69. Processing of sequential thermographic (TG) scans in vascular access evaluation / Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Jacek Pietrzyk // Thermology International [poprzed. European Journal of Thermology]. — 2002 vol. 12 no. 4 s. 158–159. — Bibliogr. s. 159

  top page [top page]

 70. Prognozy hydrogeologiczne dla potrzeb planowanej eksploatacji złoża siarki ,,Osiek”Hydrogeological forecast for “Osiek” sulphur ore extraction near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard, Zbigniew Pantula, Przemysław Bukowski // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2009 nr 9 s. 28–34. — Bibliogr. s. 34

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 71. Projektowanie banków filtrów wyższych rzędów dla potrzeb transmultipleksacjiHigher order filter bank design for transmultiplexation / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2005 t. 9 z. 3 s. 409–417. — Bibliogr. s. 417, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 72. Propozycja nowej poprawki do wyliczania wyrównawczego (equilibrated) wskaźnika dializy eqKt/V w warunkach klinicznychProposal for novel correction to calculate equilibrated dialysis index eqKt/V in clinical circumstances / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2007 t. 11 nr 4 s. 146–151. — Bibliogr. s. 150–151

  top page [top page]

 73. Random turn-on jitter a single-mode laser – modeling and measurements / Przemysław KREHLIK // Photonics Letters of Poland ; ISSN 2080-2242. — 2009 vol. 1 s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

  top page [top page]

 74. Reach scale and evaluation methods as limitations for transient storage properties in streams and rivers / Anders Wörman, Przemysław WACHNIEW // Water Resources Research ; ISSN 0043-1397. — 2007 vol. 43 no. 10, W10405 s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13

  IF

  top page [top page]

 75. Remanence and switching sensitivity in nanodot magnetic arrays / Przemysław GAWROŃSKI, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; ISSN 1533-4880. — 2008 vol. 8 no. 6 s. 2897–2900. — Bibliogr. s. 2899–2900

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 76. Robustness of transmultiplexed images / Przemysław SYPKA, Mariusz ZIÓŁKO // VLSI Design [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2007 Q2 ID 59493 s. 1–7. — Tryb dostępu : http://www.hindawi.com/GetArticle.aspx?doi=10.1155/2007/59493 [2008-02-07]. — Bibliogr. s. 6–7

  top page [top page]

 77. Samochody napędzane wodorem[Cars hydrogen-driven] / Henryk FIGIEL, Przemysław Gondek, Marcin ZIAREK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych ; ISSN 1896-7205. — 2009 nr 4 s. 14–23. — Bibliogr. s. 23

  top page [top page]

 78. Semi-active suspension system with an MR rotary damperPółaktywny system zawieszenia z rotacyjnym tłumikiem MR / Maciej ROSÓŁ, Przemysław GORCZYCA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2009 vol. 28 no. 2 s. 60–64. — Bibliogr. s. 64, Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 79. Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania parametrów termodynamicznych sprężarki tłokowejLaboratory stand for determining piston compressor thermodynamic parameters / Wacław GAWĘDZKI, Artur Dziekan, Przemysław Hajto // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2008 vol. 54 nr 12 s. 883–886. — Bibliogr. s. 886, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 80. Static thermography (TG) in studies of vascular access in hemodialyzed subjects / Jacek A. Pietrzyk, Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja // Thermology International [poprzed. European Journal of Thermology]. — 2002 vol. 12 no. 4 s. 157–158

  top page [top page]

 81. Study of hydraulic parameters in heterogeneous gravel beds: constructed wetland in Nowa Słupia (Poland) / Piotr Małoszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr CZUPRYŃSKI // Journal of Hydrology (Amsterdam) / European Geophysical Society ; ISSN 0022-1694. — 2006 vol. 331 s. 630–642. — Bibliogr. s. 641–642, Summ.

  IF

  top page [top page]

 82. Study on the concept of the generalized convolutionStudium pojęcia splotu uogólnionego / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2007 R. 48 nr 4 s. 16–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 83. Synteza nanocząstek złota w roztworach wodnych, bez dodatku i w obecności PVA, Część 1Synthesis of gold nanopowders in water solutions, without and with an addition of PVA, Part 1 / Krzysztof PACŁAWSKI, Przemysław Antos, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 4 s. 200–207. — Bibliogr. s. 206–207

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 84. Synteza nanocząstek złota w roztworach wodnych, bez dodatku i w obecności PVA, Cz. 2Synthesis of gold nanopowders in water solutions, without and with an addition of PVA, Pt. 2 / Krzysztof PACŁAWSKI, Przemysław Antos, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6 s. 339–344. — Bibliogr. s. 344

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 85. Termografia jako wstępna metoda diagnostyki dostępu naczyniowego u chorych hemodializowanychThermography as an introductory method for evaluation of vascular access in hemodialysed subjects / Jacek A. Pietrzyk, Przemysław KOROHODA, Lidia KRAWENTEK, Dorota Drożdż, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska // Przegląd Pediatryczny. — Tyt. poprz.: Biuletyn – Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. — 2004 vol. 34 nr 2 s. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 86. The Heider balance: a continuous approach / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Przemysław GAWROŃSKI, Piotr GRONEK // International Journal of Modern Physics C ; ISSN 0129-1831. — 2005 vol. 16 no. 5 s. 707–716. — Bibliogr. s. 716

  IF

  top page [top page]

 87. The surface tension and density of liquid {Ag-Bi}, {Ag-Sn} and {Bi-Sn} alloys / Marian KUCHARSKI, Przemysław FIMA // Monatschefte für Chemie = Chemical Monthly. — 2005 vol. 136 no. 11 s. 1841–1846

  IF

  top page [top page]

 88. To cooperate or to defect? : altruism and reputation / Krzysztof KUŁAKOWSKI, Przemysław GAWROŃSKI // Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2009 vol. 388 s. 3581–3584. — Bibliogr. s. 3584, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 89. Tracer tests in constructed wetlands: application of one-dimensional convective-dispersive equation for modelling / Przemysław WACHNIEW // Publications of the Institute of Geophysics. E. — 2006 vol. E-6 (390) s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

  top page [top page]

 90. Tracking control algorithms for a laboratory aerodynamical system / Przemysław GORCZYCA, Krystyn HAJDUK // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ; ISSN 1641-876X. — 2004 vol. 14 no. 4 spec. iss.: Issues in modelling, optimization and control s. 469–475. — Bibliogr. s. 475

  top page [top page]

 91. Traffic simulation using cellular automata and continuous models / Marian BUBAK, Przemysław Czerwiński // Computer Physics Communications ; ISSN 0010-4655. — 1999 vol. 121–122 s. 395–398. — Bibliogr. s. 398

  IF

  top page [top page]

 92. Transimpendance amp covers dc to gigahertz range / Łukasz ŚLIWCZYŃSKI, Przemysław KREHLIK // EDN / Reed Business Information ; ISSN 0012-7515. — 1999 vol. 44 iss. 14 s. 104–106

  IF

  top page [top page]

 93. Trendy zużycia paliw pierwotnych w Polsce w latach 1989–2000Trends in primary energy consumption in Poland, 1989–2000 / Przemysław Kątny, Wojciech SUWAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2003 t. 6 z. 2 s. 5–22. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 94. {^{210}Pb} dating of young Holocene sediments in high-mountains lakes of the Tatra Mountains / Adam Kotarba, Edyta ŁOKAS, Przemysław WACHNIEW // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2002 vol. 21 s. 73–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

  top page [top page]

 95. Tygodniowy wskaźnik dawki hemodializy KT/V : nowa możliwość oceny skuteczności dializy w niekonwencjonalnych schematach leczeniaWeekly hemodialysis intex KT/V : a new approach to unconventional hemodialysis treatment schedules efficacy / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2009 t. 13 nr 3 s. 138–142. — Bibliogr. s. 142

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 96. Uproszczona metoda analizy sieci kolejowych Kelly'egoSimplified Kelly networks of queues analysis / Przemysław POTEMPA, Mirosław WILCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tyt. poprz.: Elektrotechnika. — 1999 t. 18 z. 1 s. 17–23. — Bibliogr. s. 23. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 97. Uproszczony przepływowy model hemodializy – porównanie z klasycznym modelem dwuprzedziałowymSimplified flow model of hemodialysis – a comparison with the classical two-compartment model / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1 s. 1129–1140. — Bibliogr. s. 1139–1140, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 98. Wpływ parametrów reologicznych modelu Herschela-Bulkleya na wynoszenie zwiercinInfluence of rheological parameters of the Herschel-Bulkley model on cuttings removal / Rafał WIŚNIOWSKI, Przemysław Stęperski // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2 s. 783–789. — Bibliogr. s. 789, Streszcz., Summ. — toż. Na CD-ROM-ie

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 99. Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na nanostrukturę powierzchni błon dializacyjnych ocenianą techniką mikroskopii sił atomowychInfluence of dialysers reprocessing with peracetic acid on dialysis membranes' nanostructure based on atomic force microscopy / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Marek Szymoński, Lidia KRAWENTEK // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2007 t. 11 nr 3 s. 100–105. — Bibliogr. s. 105

  top page [top page]

 100. Wpływ reutylizacji dializatorów kwasem nadoctowym na stopień biozgodności wybranych błon dializacyjnychEvaluation of dialysers reprocessing techniques with peracetic acid on dialysis membranes' biocompatibility / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Marek Szymoński, Lidia KRAWENTEK // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2007 t. 11 nr 3 s. 106–111. — Bibliogr. s. 111

  top page [top page]

 101. Wychwytywanie {CO_{2}} i produkcja biomasy w układach fotobioreaktorów[Trapping of {CO_{2}} and biomass production in photobioreactor systems] / Przemysław Ogrodowczyk, Mariusz FILIPOWICZ // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2007 R. 15 [nr] 11 s. 39–41. — Bibliogr. s. 41

  top page [top page]

 102. Wykorzystanie {^{210}Pb} i metali ciężkich do oceny tempa współczesnej sedymentacji zanieczyszczonych osadów fluwialnych w dolinie górnej WartyUsing {^{210}Pb} and heavy metals to estimate recent sedimentation rates of polluted fluvial deposits in Upper Warta River Valley / Edyta ŁOKAS, Dariusz Ciszewski, Przemysław WACHNIEW, Piotr Owczarek // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 vol. 54 nr 10 s. 888–894. — Bibliogr. s. 894, Summ.

  top page [top page]

 103. Wykorzystanie transformacji log-Hough'a do tworzenia reprezentacji obrazu dla klasyfikatora neuronowegoLog-Hough based image representation for the neural classifier / Przemysław Piekarski, Zbigniew MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b s. 639–647. — Bibliogr. s. 646, Streszcz., Summ. — ISBN 978-83-920594-9-2

  top page [top page]

 104. Wyznaczanie GFR na podstawie stężenia cystatyny C jako substancji markerowej – propozycja nowego wzoruGFR estimation based upon cystatin C concentration as a substance marker – proposal of a new formula / Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2009 t. 66 nr 12 s. 1020–1026. — Bibliogr. s. 1026

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 105. Wyznaczanie reprezentacji zastępczej dla dyskretnej filtracji niestacjonarnej – rozważania wstępneComputation of the equivalent representation for nonstationary discrete filtering – introductory study / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3 s. 185–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 106. Zagadnienie doboru samochodowego środka transportu w kopalniach mineralnych materiałów budowlanych[Problem of vehicle selection of transportation means in the mineral building materials mines] / Przemysław BODZIONY // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4 s. 38–44. — Bibliogr. s. 44

  top page [top page]

 107. Zastosowanie modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pochodzących z wysokich emitorów punktowychApplication Calmet/Calpuff model to calculating polutant concentration from high point sources / Przemysław SZCZYGŁOWSKI, Marian MAZUR // Inżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 2 s. 195–205. — Bibliogr. s. 205, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 108. Zastosowanie operatora Top-Hat do kompensowania przemieszczeń obiektu w pomiarach termicznych przedramieniaTop-Hat operator application for compensating object movements during infrared measurements of the forearm / Przemysław KOROHODA // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2003 t. 7 z. 3 s. 351–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 109. Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako instrument polityki ochrony środowiskaEnvironment use permits a tool in environmental policy / Przemysław Szczygłowski, Marian MAZUR // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 2 s. 161–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Summ.

  top page [top page]