Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 293.
 1. A policy-based management framework for wireless local area networks / Wojciech DZIUNIKOWSKI // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka ; ISSN 1897-0737. — 2007 iss. 54 s. 33–40. — Bibliogr. s. 40. — XI Poznan telecommunications workshop 2006 : Poznan, December 7–8, 2006 / eds. Andrzej Dobrogowski, Paweł Szulakiewicz ; PUT. — Poznan : PUT, 2007. — Under the auspices of Faculty of Electronics and Telecommunications. Poznan University of Technology, IEEE Communication Society. Chapter Communication Poznan. — Opis częśc. wg wstępu

  top page [top page]

 2. Acoustical data gathering, updating and distribution system – road noise module as an example of design methodology for database systems / BATKO Wojciech, BORKOWSKI Bartłomiej // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3 s. 365. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

  top page [top page]

 3. Aktualny stan rozpoznania geologicznego złóż soli kamiennej w PolsceThe present-day state of geological knowledge on rock salt deposits in Poland / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Michał Gientka // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429 s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 4. Algorytmy metaheurystyczne dla problemu harmonogramowania projektu z kamieniami milowymiMetaheuristic algorithms for project scheduling problem with milestones / Marcin Klimek, Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0434-0760 ; nr 1796. Seria: Automatyka. — 2008 z. 150 s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ., Abstr.. — XVI Krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych

  top page [top page]

 5. An example of mutual correlation of information – relations in secondary tables in acoustical data gathering, updating and distribution systems / BATKO Wojciech, BORKOWSKI Bartłomiej, GŁOCKI Krzysztof // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 1 s. 190, [abstr. 1]. — 35th Winter School on Vibroacoustical Hazards Suppressions : Wisła, Poland, February 26 – March 02, 2007 : [abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

  LF

  top page [top page]

 6. Analiza klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej przy PKE Elektrownia Siersza w TrzebiniAcoustical climate analysis in the dwelling building area near Electric Plant Siersza in Trzebinia / Wojciech BATKO, Jacek WIERZBICKI, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tyt. poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2007 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.. — Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem : IV miedzynarodowa konferencja naukowa : Słowacja, Terchova, Mala Fatra 2007

  top page [top page]

 7. Analiza klimatu akustycznego w rejonie zakładu produkcji kruszywa z wykorzystaniem autonomicznego systemu monitoringu danych akustycznych i pozaakustycznychAcoustic climate analysis in quarry area using autonomous system for acoustic and non-acoustic data monitoring / Wojciech BATKO, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI, Ryszard OLSZEWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tyt. poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2009 nr 5 s. 57–58. — Tekst pol.-ang.. — Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Czechy, Harrachov, 2009. — Pełny tekst W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 1–4 września 2009, Harrachov, Czechy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Politechnika Śląska. Katedra Podstaw Systemów Technicznych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 59–66. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 8. Analiza odpowiedzi częstotliwościowych uszkodzonych uzwojeń transformatorówAnalysis of frequency responses of damaged transformer windings / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2006 R. 4 nr 1 s. 326–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Abstr.. — IW 2006 : Inżynieria Wysokich napięć : VIII ogólnopolskie sympozjum : 8–10 maja 2006, Poznań – Będlewo / Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych ZWNiME, Instytut Elektroenergetyki IE. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

  top page [top page]

 9. Analiza procesów wyciskania promieniowego realizowanych w zmiennych warunkach kinematycznychAnalysis of radial extrusion processes realized in different kinematical conditions / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Jarosław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 602–609. — Bibliogr. s. 609. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 10. Analiza rozkładu wstrząsów górotworu w rejonie ściany B-1 pokładu 403/3 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznychAnalysis of rockbursts layout in the area of longwall B-1 in the seam 403/3 considering chosen mining and geological factors / Piotr MAŁKOWSKI, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1 s. 385–393. — Bibliogr. s. 392–393, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 11. Analiza uszkodzeń uzwojeń na podstawie obliczeń odpowiedzi częstotliwościowejAnalysis of winding failures based on calculations of frequency response / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1 s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

  top page [top page]

 12. Analiza warunków stateczności tunelu w masywie skalnym o strukturze blokowej dla sytuacji tunelu metra w Nowym Jorku (Rejon Manhattan)Tunnel stability analysis in blocky rock mass, for Manhattan underground tunnel conditions / Jacek JAKUBOWSKI, Jacek Stypulkowski // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3 s. 199–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 13. Analiza wybranych sposobów wykrywania uszkodzeń uzwojeń transformatorów badanych metodą częstotliwościowąAnalysis of selected criteria to detect transformer winding faults using the frequency response analysis method / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2007 z. temat. nr 11 s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Transformatory w eksploatacji 2007 : nowe problemy i wyzwania : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg–Dźwirzyno, 25–27 kwietnia 2007 / oprac. red. Iwona Gajdowa, Tomasz E. Kołakowski ; ENERGO-COMPLEX, CZE, SEP. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2007. — Dodatkowo na s. tyt. i okł.: modernizacja, remonty, diagnostyka

  top page [top page]

 14. Analysis and assessment of foundry moulding sand preparing process using the dynamic power measurement methodAnaliza i ocena procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich metodą dynamicznego pomiaru mocy / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3 s. 953–961. — Bibliogr. s. 961. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 20.0

  IF

  top page [top page]

 15. Analysis of phase-resolved images of partial discharges generated in compressed air at non-uniform electric fieldAnaliza fazowo-rozdzielczych obrazów wyładowań niezupełnych generowanych w sprężonym powietrzu w niejednorodnym polu elektrycznym / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Józef Roehrich, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3 s. 84–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 16. Analysis of selected methods for porous structure description of carbonaceous adsorbents / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2005 vol. 1 s. 591–594. — Bibliogr. s. 594. — Preliminary reports presented during XLVIII annual meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : Poznań, Poland September 18–22, 2005 / eds. Bogdan Skalski, Jerzy Konarski, Stefan Lis. — Warszawa : The Polish Chemical Society, 2005

  top page [top page]

 17. Application of CCTV in geodesic monitoring of displacements / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1 s. 123–127. — Bibliogr. s. 127. — ISBN 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

  top page [top page]

 18. Application of {TiN/Si_{3}N_{4}} nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steelsZastosowanie nano-kompozytowych wierzchnich warstw {TiN/Si_{3}N_{4}} w powłokach duplex na stalach austenitycznych i narzędziowych / Jerzy Morgiel, Ryszard MANIA, Wiesław RAKOWSKI, Tadeusz Wierzchoń, Justyna Grzonka, Małgorzata Pomorska // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4 s. 686–691. — Bibliogr. s. 691, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 19. Ar/Ar dating of hornblende samples from Carpathian igneous rocks / K. DUDEK, K. BUKOWSKI, A. Wójtowicz, T. Durakiewicz, St. Hałas // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 1999 vol. 50 spec. iss. s. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Numer ISSN w bazie Web of Science: 0016-7738. — Carpathian Geology 2000 : international geological conference : October 11–14, 1999, Smolenice, Slovak Republic. — Bratislava : Slovak Academic Press, [1999]

  IF

  top page [top page]

 20. Assortativity in random line graphs / Anna MAŃKA-KRASOŃ, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement ; ISSN 1899-2358. — 2010 vol. 3 no. 2 s. 259–266. — Bibliogr. s. 266. — Summer Solstice 2009 : international conference on Discrete models of complex systems : Gdańsk, Poland, June 22–24, 2009 / eds. of the proc. Anna T. Lawniczak, Danuta Makowiec, Bruno N. di Stefano. — Cracow : Jagiellonian University, 2010
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 0.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0


  top page [top page]

 21. Attempt at determination of an optimum disassembly sequence for electro-mechanical productsPróba wyznaczenia optymalnej sekwencji demontażu dla wyrobów elektromechanicznych / Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1727. Automatyka. — 2006 z. 144 s. 47–55. — Bibliogr. s. 54–55, Summ., Streszcz.. — XV Krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

  top page [top page]

 22. Azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej bezchromowej z wytworzoną warstwą martenzytu odkształceniowegoGlow discharge nitriding of chromium-free austenitic steel with a pre-formed deformation martensite layer / Jerzy Jeleńkowski, Tomasz Borowski, Stanisław J. SKRZYPEK, Tadeusz Wierzchoń // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika; ISSN 0239-4979. — 2005 z. 82 s. 169–177. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.. — III Szkoła letnia inżynierii powierzchni : zbiór wykładów i komunikatów : Kielce–Ameliówka, 23–25 września 2004 r. / Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : PŚw, 2005

  top page [top page]

 23. Badania eksperymentalne i teoretyczne funkcji przenoszenia zniekształcanego uzwojenia transformatoraExperimental and theoretical investigations of the transfer function of a deformed transformer winding / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1 s. 74–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003

  top page [top page]

 24. Badania eksploatacyjne stopnia zużycia łopatek w turbinach oczyszczarki wirnikowej zawieszkowejThe exploitive research on the wear degree of the blades in turbines of the hanger rotor cleaner / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI, M. ŚLAZYK // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19 s. 437–442. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Summ.. — VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: ,,Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” : Łódź, 5–7 czerwca, 2006 r. / Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Systemów Produkcji, Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. — Gliwice : KO PAN, 2006

  top page [top page]

 25. Badania frakcji ciężkich w świetle odbitymStudy of heavy fractions in a reflected light / Adam PIESTRZYŃSKI, Jacek RUTKOWSKI, Adam GAWEŁ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2) s. 361–370. — Bibliogr. s. 369–370, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 4.0


  top page [top page]

 26. Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczychGravimetric and geodetic survey in the mining and the preservation of mining area / Sławomir PORZUCEK, Tomasz LIPECKI, Janusz MADEJ, Wojciech JAŚKOWSKI, Monika ŁÓJ, Mikołaj SKULICH // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 405–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 27. Badania mechanizmów procesów erozyjnych powłok kabli ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaInvestigation of erosion processes mechanisms of ADSS cables sheaths in HV overhead lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. [nr] 1 s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003

  top page [top page]

 28. Badania mineralogiczno-gemmologiczne kości słoniowej na przykładzie ciosów słonia afrykańskiego i mamuta syberyjskiegoComparative mineralogical-gemmological studies of ivory from an African elephant and a Siberian mammoth / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jerzy FIJAŁ, Adam GAWEŁ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Tomasz Sito // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 49–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 29. Badania mineralogiczno-geochemiczne wybranych nawarswień Rynku Głównego na tle wyników z innych rejonów Krakowa[Mineralogical and geochemical investigation of selected sediments of Main Market in comparison with other areas of Cracow city] / Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny] = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska]. — Czasopismo elektroniczne / eds. Maciej Pawlikowski, Joanna Such, Stephen J. Bodnar ; AGH University of Science and Technology. Institute Mineralogy, Petrography and Geochemistry ; ISSN 1689-6742. — 2010 nr 8 film nr 21. — Artykuł w postaci filmu będącego zapisem wystąpienia podczas obrad konferencji. — Nawarstwienia historyczne miast : forum naukowe 2008 – wykłady. — Kraków : Maciej Pawlikowski, 2010

  top page [top page]

 30. Badania nad procesem ciągnienia nadplastycznego stopu ZnAl15 przeznaczonego do metalizacji natryskowejWire drawing process researches of superplasticity ZnAl15 alloy assigned to the thermal metal spraying application / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Marek Spyra, Jacek Lejkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 782–789. — Bibliogr. s. 789. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 31. Badania powłoki {Al-Si} na rurach, przeznaczonych na układy wydechoweTesting of {Al-Si} coat on tubes designed for exhaust systems / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski, Rafał Mazur // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 551–556. — Bibliogr. s. 556. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 32. Badania procesów wyżarzania drutów z aluminium przeznaczonych na przewody elektroenergetyczneInvestigation of the process of annealing aluminium wires designed for electric power cables / Stanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 556–563. — Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 33. Badania uzwojeń transformatorów i maszyn elektrycznych metodą analizy odpowiedzi częstotliwościowejInvestigations of transformer windings and electrical machine ones by use of the frequency response analysis method / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2004 R. 2 nr 1 s. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.. — IW 2004 : Inżynieria Wysokich Napięć : VII ogólnopolskie sympozjum : 26–28 maja 2004 Poznań–Będlewo / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroenergetyki. Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2004

  top page [top page]

 34. Badanie kinetyki utleniania dwuskładnikowych modelowych stopów tytanu w atmosferze {SO_{2}}Kinetics of oxidation of binary model Ti-based alloys in {SO_{2}} atmosphere / A. Stawiarski, A. GIL, A. KUC, B. Sulikowski, Z. Żurek // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/ s. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 35. Badanie pokrycia hydroksyapatytowego na podłożu metalicznym dla celów inżynierii ortopedycznejStudies of hydroxyapatite coatings on metallic foundation for the purposes of orthopaedic engineering / K. Skalski, M. Pawlikowski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Mikoś // Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2001 vol. 3 suppl. 2 s. 477–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Abstr.. — ,,Biomechanics' 2001” = ,,Biomechanika' 2001” : proceedings of the 17th scientific conference = materiały XVII [siedemnastej] konferencji naukowej : Gliwice–Zakopane, 3–6.09.2001 / ed. Józef Wojnarowski ; Department of Mechanics, Robots and Machines Silesian University of Technology [et al.]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — ISBN 83-7085-566-0

  top page [top page]

 36. Badenian evaporitic – clastic succession in the East Slovakian basin (Zbudza FM, the well P-7) / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Stanislav Karoli, Peter Kotul'ák // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2003 vol. 35 no. 1 s. 53–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — XVIIth [Seventeenth] congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1–4, 2002 : post-congress proceedings / eds. Ladislav Simon, Jozef Vozár, Jozef Michalík. — Bratislava : Geological Survey of Slovak Republic, 2003

  top page [top page]

 37. Badenian pyroclastic level from Gacki in Nida Valley, Carpathian Foredeep, Poland / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI // Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland. — 2004 z. 24 s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — 11th meeting of The Petrology Group of The Mineralogical Society of Poland : “hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians” : Ustroń, October 14–17, 2004 / red. z. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk ; Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

  top page [top page]

 38. Baza podziemnych magazynów gazu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich – stan obecny i perspektywy rozwojuThe base of underground gas storage in Poland on background of selected European countries – present condition and the scope of development / Adam Szurlej, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2002 nr 1 s. 46–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XXXIX [trzydziestej dziewiątej] Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego / zred. przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Orewczyk ; Stowarzyszenie – STN afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2002

  top page [top page]

 39. BRONCHOVID – zintegrowany system wspomagający diagnostykę bronchoskopowąBRONCHOVID – integrated system supporting bronchoscopic diagnostics / Mariusz Duplaga, Mikołaj LESZCZUK, Artur Przelaskowski, Lucjan JANOWSKI, Tomasz ZIELIŃSKI // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna s. 42–48. — Bibliogr. s. 48. — IV Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 17–18 maja 2007 roku. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2007

  top page [top page]

 40. Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie dziś i w przyszłościTunnel building, underground passages and car parks in Krakow today and in the future / Kazimierz Bujakowski, Jerzy CHWASTEK, Jerzy MIKOŁAJCZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3 s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 41. Business rules management system for enterprises in iron and steel industrySystem zarządzania regułami biznesowymi dla przedsiębiorstw z sektora hutniczego / Andrzej MACIOŁ, Bartłomiej GAWEŁ, Rafał JANKOWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 2 s. 335–340. — Bibliogr. s. 339–340, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2009 : 16th conference : Computer methods in materials technology : Krynica-Zdrój, January 11–14, 2009 / eds. Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 42. Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland) / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 2B s. 51–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — IX Conference on micropollutants in human environment : Poland, Częstochowa 28–30 April 2009 /Częstochowa University of Technology. Departament of Chemistry, Water and Wastewater Technology. — Olsztyn : HARD Publishing Company, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10.0

  IF

  top page [top page]

 43. Chaos of two particles in the {\it ding-a-ling} model / P. GAWROŃSKI, K. KUŁAKOWSKI // Computer Physics Communications ; ISSN 0010-4655. — 2002 vol. 147 nos. 1–2 s. 608–611. — Bibliogr. s. 611, Abstr.. — Computational modeling and simulation of complex systems : proceedings of the europhysics Conference on Computational Physics (CCP 2001) : Aachen, Germany September 5–8, 2001 / eds. N. Attig, R. Esser, M. Kremer. — Amsterdam [etc.] : North-Holland (Elsevier), 2002

  IF

  top page [top page]

 44. Characterization of thermoelectric properties of layers obtained by pulsed magnetron sputtering / Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS, Ryszard MANIA, Gabriele Karpinski, Paweł Ziolkowski, Christian Stiewe, Eckhard Müller // Vacuum : Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology ; ISSN 0042-207X. — 2008 vol. 82 iss. 10 spec. iss. s. 1003–1006. — Bibliogr. s. 1006, Abstr.. — Proceedings of the 9th Electron technology conference ELTE 2007 : Cracow, 4–7 September 2007 / guest eds. Tadeusz Pisarkiewicz, Barbara Dziurdzia. — [Dorchester] : Elsevier, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 45. Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na pracę i trwałość silników wysokoprężnychProfile of rape fuels and analysis of their influence on work and durability of high-pressure engines / Mirosław KWIATKOWSKI, Mateusz Babiarz // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 11 s. 119–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza ; współpr.: Jadwiga Orewczyk, Andrzej Gołdasz ; STN. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 46. Chemical composition of brine inclusions in halite from clayey salt (zuber) facies from the Upper Tertiary (Miocene) evaporite basin (Poland) / A. R. Galamay, K. BUKOWSKI, G. Czapowski // Journal of Geochemical Exploration ; ISSN 0375-6742. — 2003 vols. 78–79 spec. iss. s. 509–511. — Bibliogr. s. 511, Abstr.. — Geofluids IV : fourth international conference on Fluid evolution, migration and interaction in sedimentary basins and orogenic belts : Utrecht, 12–16 May, 2003 : proceedings of Geofluids IV / eds. J.  M. Verweij [et al.] ; Universiteit Utrecht. — Amsterdam [etc.] : ELSEVIER, 2003

  IF

  top page [top page]

 47. Ciągnienie rur mosiężnych na trzpieniu stożkowo-cylindrycznym zamocowanymBrass tube drawing with a fixed conical plug / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 505–508. — Bibliogr. s. 507–508. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 48. Ciągnienie rur rozetowych skręcanychDrawing of rosette twisted tubes / Roman Hatalak, Bronisław Besztak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 527–529. — Bibliogr. s. 529, Streszcz., Summ.. — Rury'2000 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : 22–24 listopada 2000 r., Niedzica / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2000

  top page [top page]

 49. Computer analysis of the carbonaceous adsorbents by employing the new thermodynamic adsorption models of LBET class / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1397–1400. — Bibliogr. s. 1400. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 50. Computer analysis of voice anomalies induced by dysarthria in isolated sounds / ORZECHOWSKI T., IZWORSKI A., CHMURZYŃSKA K., RADKOWSKI P., Gatkowska I. // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2005 vol. 30 no. 3 s. 433–434. — Applications of phonetic research to speech analysis, synthesis and recognition : second conference : Kraków, Poland 19–23 September, 2005 : [abstracts] / Polskie Towarzystwo Fonetyczne. — [Warszawa : Institute of Fundamental Technological Research PAS, 2005]

  top page [top page]

 51. Conference excurison 2 : Late Cretaceous-Neogene evolution of the Polish Carpathians / Nestor Oszczypko, Jan GOLONKA, Marek Cieszkowski, Michał KROBICKI, Marta Oszczypko-Clowes, Dorota Salata // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20 s. 165–183. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

  top page [top page]

 52. Construction of average unit cell for Penrose tiling / Janusz WOLNY, Bartłomiej Kozakowski, Przemysław Repetowicz // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2002 vol. 342 iss. 1 s. 198–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.. — Proceedings from the “Quasicrystals 2001” conference : September 24–28, 2001, Sendai, Japan / eds. A. Yamamoto, A.\,P. Tsai. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2002

  IF

  top page [top page]

 53. Corrosion of chromium alloyed steel and cast iron in aggressive geothermal water / J. BANAŚ, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, M. PAWLIKOWSKI // IP Inżynieria Powierzchni ; ISSN 1426-1723. — 2005 [nr] 2A s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Abstr.. — CORROSION 2005 : international conference science & economy : new challenges : Warsaw, Poland 8–10 June 2005 : proceedings. Vol. 2, Session 6, Corrosion of ferrous metals ; Session 7, Corrosion of non-ferrous metals ; Session 8, Electrochemical protection ; Session 9, Corrosion in concrete

  top page [top page]

 54. Crystals of human organism / Maciej PAWLIKOWSKI // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4 s. 75, O3.1. — EUROBIOTECH 2008 : central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

  IF

  top page [top page]

 55. Czytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczychRFID reader designed for uderground operation in mines / Cezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI, Łukasz KRZAK, Michał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2007 R. 83 nr 9 s. 94–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — EMC'07 : V krajowe sympozjum ,,Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice” : 04–05.10.2007, Łódź

  top page [top page]

 56. Decorated 2D quasicrystals: structure factor for clusters and average Patterson analysis / J. WOLNY, B. KOZAKOWSKI, A. Dąbrowska // Philosophical Magazine (2003. Print) ; ISSN 1478–6435. — 2006 vol. 86 nos. 3–5 spec. iss. s. 637–643. — Bibliogr. s. 642–643. — Proceedings of the 9th International Conference on Quasicrystals [ICQ9] : 22–26 May 2005. Pt. 1 / guest eds.: Cynthia J. Jenks, Daniel J. Sordelet, Patricia Thiel. — Abingdon, OX, UK. : Taylor & Francis Ltd., 2006

  IF

  top page [top page]

 57. Decorated quasicrystals and their diffraction patterns / B. KOZAKOWSKI, J. WOLNY // Philosophical Magazine (2003. Print) ; ISSN 1478–6435. — 2006 vol. 86 nos. 3–5 spec. iss. s. 549–555. — Bibliogr. s. 554–555. — Proceedings of the 9th International Conference on Quasicrystals [ICQ9] : 22–26 May 2005. Pt. 1 / guest eds.: Cynthia J. Jenks, Daniel J. Sordelet, Patricia Thiel. — Abingdon, OX, UK. : Taylor & Francis Ltd., 2006

  IF

  top page [top page]

 58. Deep lithosphere structure under Polish part of the Carpathians as a result of integrated magnetotelluric and gravity data interpretation / Czeslaw Krolikowski, Wojciech KLITYŃSKI, Zdzislaw Petecki, Michał STEFANIUK // Vijesti Hrvatskoga Geološkog Društva ; ISSN 1330–1357. — 2000 vol. 37 sv. 3 spec. iss. s. 70. — PANCARDI 2000 : PANnonian Basin, CARpathian and DInaride System : geological meeting on Dynamics of ongoing orogeny : 1.–3.10.2000. Dubrovnik, Croatia : abstracts / eds. Bruno Tomljenovič, Drazen Balen & Bruno Saftič. — Zagreb : Hrvatsko Geološko Društvo, 2000

  top page [top page]

 59. Devonian exotics in the Pieniny Klippen Belt Flysch and their significance for the Plate Paleozoic plate tectonic reconstruction of the West Carpathia / Anna Tomaś, Barbara Olszewska, Jan Golonka, Marek Cieszkowski, Michał KROBICKI // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2004 vol. 17 s. 93–94. — Bibliogr. s. 94. — Proceedings of the 9th meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 2nd meeting of the Central European Tectonic Group : Lučenec Slovakia, June 22–25, 2004 / ed. Martin Svojtka. — Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geology, 2004

  top page [top page]

 60. Diagnostyka powłok tribologicznych typu {Cr/CrN} wytworzonych techniką ablacji laserowejDiagnostic of the {Cr/CrN} type tribological coating produced by pulsed laser deposition technique / Łukasz Major [et al.], Wiesław RAKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 5 s. 324–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Abstr.. — ,,Obróbka powierzchniowa'2005” = “Surface treatment'2005” : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 20–23 września 2005 / pod red.: Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005. — Na okł. dodatkowo tyt.: 55 lat Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 61. Dobór właściwego zakresu eksploatacji w aspekcie ochrony obiektów powierzchniowych na przykładzie miasta Jastrzębie-ZdrójSelection of a proper range of mining in relation to the protection of surface objects: a case study of the town of Jastrzębie-Zdrój / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3 s. 161–176. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 62. Documentation of the location and directions of stay-cables pipes in road bridge pylons / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1 s. 129–134. — ISBN 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

  top page [top page]

 63. Dynamics of interacting wires / P. GAWROŃSKI, V. Zhukova, J. M. Blanco, K. KUŁAKOWSKI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 2002 vol. 249 nos. 1–2 s. 9–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — Proceedings of the International Workshop on Magnetic Wires (IWMW) : 20–22 June 2001 San Sebastian, Spain / eds. J. González, M. Vázquez. — Amsterdam : North-Holland (Elsevier Science), 2002

  IF

  top page [top page]

 64. Ecological aspects of solid waste incineration / Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 Pt. 3 s. 1156–1159. — Bibliogr. s. 1159. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004

  top page [top page]

 65. Efficiency of pair formation in a model society / M. Waśko, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2006 vol. 37 no. 11 s. 3171–3176. — Bibliogr. s. 3176. — 2nd Polish symposium on Econo- and sociophysics : Kraków, Poland, April 21–22, 2006 : [proceedings] / eds. of the proc.: Zdzisław Burda [et al.] ; Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University. M. Smoluchowski Institute of Physics. — Kraków, Poland : IP JU, 2006

  IF

  top page [top page]

 66. Efficiency of selected component technologies for parallel and distributed heat transfer modelling / A. KOWAL, A. PIÓRKOWSKI, A. PIĘTA, T. DANEK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník s. 361. — Herlandia 2009: 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0

  LF

  top page [top page]

 67. Electro-diffusion in multicomponent ion-selective membranes; numerical solution of the coupled Nernst-Planck-Poisson equations / Bartosz GRYSAKOWSKI, Bogusław BOŻEK, Marek DANIELEWSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2008 vols. 273–276 s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.. — Dostępny także w Internecie : tryb dostępu: http://www.scientific.net [2008-03-18]. — Diffusion in solids and liquids III

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 15.0


  top page [top page]

 68. Electrochemical impedance spectroscopy of single-layer filmsElektrochemiczna spektroskopia impedancyjna monowarstw / B. GRYSAKOWSKI, M. DANIELEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2007 R. 50 nr 11s/A/2007 wyd. spec. s. 340–347. — Bibliogr. s. 347, Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = New achievements in corrosion research and engineering : materiały XIII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 13th all-Polish corrosion symposium : 306 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 306th event of the European Federation of Corrosion : 21–23 listopada 2007, Poraj / red. nauk. Henryk Bala. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o, 2007

  top page [top page]

 69. Electron momentum density of hexagonal magnesium studied by high-resolution Compton scattering / M. Brancewicz, A. Andrejczuk, Y. Sakurai, M. Itou, L. Dobrzyński, E. Żukowski, S. KAPRZYK // Radiation Physics and Chemistry ; ISSN 0969-806X. — 2009 vol. 78 iss. 10 Suppl. s. S137–S139. — Bibliogr. s. S138–S139, Abstr. — Zastosowano procedurę peer review. — Proceedings of the 9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science(ISSRNS-9)
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 70. Eocene olistostrome in the Silesian nappe at the shore of Rożnów Lake, Outer Carpathians, Poland / M. Cieszkowski, A. Ślączka, A. WAŚKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník s. 508. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 71. Evaporitic facies within the Miocene Carpathian Foredeep basin (Poland) – new model based on reinterpreted seismic data / K. BUKOWSKI, P. Krzywiec // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Societ\`{a} di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tyt. poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2009 vol. 45 n. 1/4 s. 87–88. — Bibliogr. s. 88. — Earth system evolution and the Mediterranean area from 23 Ma to the present : 13th congress RCMNS : 2nd – 6th September 2009, Naples, Italy : abstract book / IAMC – CNR Instituto per l'Ambiente Marino Costiero, International Union of Geological Sciences Subcommission on Neogene Stratigraphy. RCMNS Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Universit\`{a} degli Studi di Parma. — Parma : l'Ateneo Parmense, [2009]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 72. Ewolucja własności w linii technologicznej formowania, zgrzewania oraz kalibrowania rurEvolution of properties of technological line for forming, welding, and calibrating of tubes / Stanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Artur RĘKAS, Krzysztof ŻABA, Marek Tumidajewicz, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 556–562. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 73. Experience in the field of partial discharge measurements in high voltage insulation / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Romuald WŁODEK, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2001 R. 77 zesz. spec. s. 54–57. — Bibliogr. s. 57. — APTADM'2001 : international conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials : September, 17–19, 2001 Wrocław. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o.o., 2001

  top page [top page]

 74. Ferrorezonans z udziałem przekładników napięciowych w sieci średniego napięciaFerroresonance involving voltage transformers in medium voltage networks / Marek Florkowski, Mariusz Luto, Wiesław NOWAK, Wojciech Piasecki // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1 s. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003

  top page [top page]

 75. Fluid inclusions in halite from the Middle Miocene Badenian salts of the Carpathian region : problems of the reconstruction of seawater chemistry / K. BUKOWSKI, V. M. Kovalevych [et al.] // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2002 vol. 53 spec iss. s. 102–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — XVIIth congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1–4, 2002 : proceedings / eds. Jozef Michalík, Ladislav Simon, Jozef Vozár. — Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2002

  IF

  top page [top page]

 76. Fluid inclusions in halite from the Middle Miocene Badenian salts of the Carpathian region : problems of the reconstruction of seawater chemistry / K. BUKOWSKI, V. M. Kovalevych [et al.] // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2002 vol. 53 spec. iss. ekran [1–4]. — Bibliogr. ekran [2], Abstr.. — Proceedings of the XVII. congress of Carpathian-Balkan Geological Association : Bratislava, September 1st–4th 2002 : guide to geological excursions / eds. Michalík J., Simon L., Vozár J. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — Slovakia : VEDA–Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  IF

  top page [top page]

 77. Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemuCreation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method / Bogusław Rajchel [et al.], Wiesław RAKOWSKI, Janusz Otfinowski [et al.] // Przegląd Lekarski (1945). — 2002 t. 59 supl. 4 s. 91–94. — Bibliogr. s. 94. — II Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej : 25–26 kwietnia 2002 / Organ Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego – Oddziału PTL. — Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 2002

  top page [top page]

 78. Fotowoltaika drugiej i trzeciej generacjiSecond and third generation photovoltaics / Tadeusz PISARKIEWICZ, Lidia J. MAKSYMOWICZ, Henryk JANKOWSKI, Elżbieta SCHABOWSKA-OSIOWSKA // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2003 R. 44 nr 8–9 s. 19–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Krajowa Konferencja Elektroniki : Kołobrzeg 9–12.06.2003 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003

  top page [top page]

 79. Gas substitutes of {SF_{6}} for voltage testing of medium voltage equipmentGazy zastępcze do {SF_{6}} dla prób napięciowych urządzeń średnich napięć / Marek Florkowski [et al.], Barbara FLORKOWSKA, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1 s. 104–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

  top page [top page]

 80. Gel electrophoresis at high fields / P. PAŚCIAK, M. J. KRAWCZYK, M. KOPEĆ, J. Dulak, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2003 vol. 34 no. 7 s. 3533–3539. — Bibliogr. s. 3539, Abstr.. — XV [Fifteenth] Marian Smoluchowski symposium on Statistical physics : Zakopane, Poland, September 7–12, 2002 / Polish Academy of Arts and Sciences [etc.]. — Cracow : Jagiellonian University, 2003

  IF

  top page [top page]

 81. Generalized uniBET model of multilayer adsorption / Jan T. DUDA, Janina MILEWSKA-DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 pt. 3 s. 1401–1404. — Bibliogr. s. 1404. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 82. Geochemical evaluation of the Veřovice Shales in the western part of the Carpathians / KOSAKOWSKI P., Wójcik-Tabol P. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2 s. 205. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 83. Geodynamic evolution of the Subsilesian realm / Jan GOLONKA, Marek Cieszkowski, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20 s. 39–40. — Bibliogr. s. 40. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

  top page [top page]

 84. Geological attractions of the Melsztyn Castle hill (Silesian nappe, Outer Carpathians, Poland) / M. Cieszkowski, J. GOLONKA, A. Ślączka, A. WAŚKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník s. 509. — A. Waśkowska – podano błędną afiliację. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 85. Gossip in random networks / K. MALARZ, Z. Szvetelszky, B. Szekf\ {u}, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2006 vol. 37 no. 11 s. 3049–3058. — Bibliogr. s. 3057–3058. — 2nd Polish symposium on Econo- and sociophysics : Kraków, Poland, April 21–22, 2006 : [proceedings] / eds. of the proc.: Zdzisław Burda [et al.] ; Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University. M. Smoluchowski Institute of Physics. — Kraków, Poland : IP JU, 2006

  IF

  top page [top page]

 86. Harmonogramowanie odporne procesu technologicznego montażuRobust scheduling of technological assembly process / Marcin KLIMEK, Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; ISSN 0209-2689 ; nr 251. Seria: Mechanika. — 2008 z. 72 s. 183–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.. — TTMM'08 : Technika i technologia montażu maszyn : materiały VI Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kalnica k/Cisnej 2008. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 87. High pressure and high temperature transformation of ethernite at laboratory conditions / Maciej PAWLIKOWSKI, Ewa Benko, Piotr Klimczyk // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2007 vol. 31 s. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.. — “Orogenic and platform granitoids” : 14th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Bukowina Tatrzańska, October 18–21, 2007 : extended abstracts / eds. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk, Jolanta Burda

  top page [top page]

 88. Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — 2010 nr 441 z. 10 s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Groundwater quality sustainability / sci. eds. Stanisław Witczak, Anna Żurek. — XXXVIII IAH Congress : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : PIG, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 4.0


  top page [top page]

 89. Hydrogeologiczne skutki eksploatacji oraz likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu na przykładzie olkuskiego rejonu rudnegoHydrogeological effects of exploitation and closure of zinc and lead mines by example of the Olkusz ore region / Andrzej Kowalczyk, Hanna Rubin, Andrzej Witkowski, Jacek MOTYKA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 3 wyd. spec. s. 27–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.. — Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych : I konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce–Podlesice, 3–5 października 2007 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2007

  top page [top page]

 90. Hysteresis loop of interacting wires / G. KRUPIŃSKA, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physicae Superficierum ; ISSN 0867-2997. — 2004 vol. 7 s. 151–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.. — “From thin films to nanostructures” : jubilee conference : 30 August to 2 September 2004, Łódź / eds. Leszek Wojtczak, Henryk Puszkarski. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004

  top page [top page]

 91. Identyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej[Prospecting for lithologic-structural traps in the autochthonous Miocene strata in the area of Radymno] / Wojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Henryk Trygar // Polish Journal of Mineral Resources. — 2004 vol. 8 s. 203–211. — Bibliogr. s. 210–211. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 92. Implementacja systemu bezpieczeństwa typu Firewall dla potrzeb sieci Ethernet w oparciu o układy reprogramowalne FPGAImplementation of the Ethernet Firewall security system in FPGA programmable logic / Grzegorz SUŁKOWSKI, Maciej TWARDY, Kazimierz WIATR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 5 s. 114–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.. — KNWS'07 : informatyka – sztuka czy rzemiosło : czwarta Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : Szklarska Poręba, 22–25 maja 2007 r. / pod red. nauk. Mariana Adamskiego ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Informatyki i Elektroniki. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007

  top page [top page]

 93. Implementation of cellular automata framework dedicated to digital material representationImplementacja framework'u do automatów komórkowych dedykowanego cyfrowej reprezentacji materiałów / Patryk Spytkowski, Tomasz Klimek, Łukasz RAUCH, Łukasz MADEJ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 2 s. 283–288. — Bibliogr. s. 288, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2009 : 16th conference : Computer methods in materials technology : Krynica-Zdrój, January 11–14, 2009 / eds. Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 94. Inclusion brine chemistry of the Badenian salt from Wieliczka / K. BUKOWSKI, A. R. Galamay, M. GÓRALSKI // Journal of Geochemical Exploration ; ISSN 0375-6742. — 2000 vols. 69–70 s. 87–90. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.. — Geofluids III : third international conference on fluid evolution,migration and interaction in sedimentary basins and orogenic belts : Barcelona, July 12–14, 2000 : proceedings / eds. J. J. Pueyo [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2000

  IF

  top page [top page]

 95. Inclusions in crystals of halite from Badenian salts from Wieliczka / Krzysztof BUKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387 s. 16–18. — Evaporates and carbonate – evaporate transitions : international symposium : Lviv, 11–12. 09. 1999 : abstracts. Part 1. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

  top page [top page]

 96. Indifferents as an interface between Contra and Pro / K. MALARZ, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2010 vol. 117 no. 4 s. 695–699. — Bibliogr. s. 698–699. — Proceedings of the 4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, Poland, May 7–9, 2009 / eds. Stanisław Drożdż [et al.]. — Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 97. Influence of indium dilution level on magnetic properties and photoconductivity of {Cd_{1-y}Cr_{2-2x}In_{2x+y}Se_{4}} magnetic semiconductors / B. T. CIĘCIWA, L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, H. JANKOWSKI, J. SOKULSKI, Z. SOBKÓW // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2003 vol. 21 no. 1 s. 99–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.. — 7th Korean-Polish joint seminar on Physical properties of magnetic materials : Warszawa, Poland, 1–5 December 2002 / eds. Henryk K. Lachowicz, Jang-Roh Rhee, Wojciech Suski ; Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003

  top page [top page]

 98. Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowychInjectory rock mass firming during rebuilding of headings junctions / Tadeusz REMBIELAK, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3 s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 99. Integrated control system for acoustic and non-acoustic data measurement devices / BATKO Wojciech, BORKOWSKI Bartłomiej, GŁOCKI Krzysztof, Dzierko Mirosław, Kapustka Dariusz, Stoliński Marek // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2007 vol. 32 no. 3 s. 784, [poz.] 62. — The 54-th Open Seminar on Acoustics OSA 2007 : [Rzeszów–Przemyśl, 10–14 września 2007 r. : abstracts] / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee on Acoustics, Polish Acoustical Society. — Warszawa : PAS IFTR, 2007

  LF

  top page [top page]

 100. [Inteligentny system diagnostyczny cięgien stalowo-poliuretanowych]Intelligent diagnostic system of flexible polyurethane – coated steel belts / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // Transport & Logistics = Transport i Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss. s. 210–215. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 215, Abstr.. — Výskum, výroba a pouzitie ocel'ových lán, dopravníkov a tazných zariadení = Investigation, production and use of steel wire ropes, conveyers and hoisting macines : XVI. medzinárodná konferencia = 16th international conference : 21.–24. september 2010, Vysoké Tatry – Podbanské

  top page [top page]

 101. Interaction between liquid aluminium and {NiO} single crystals / N. Sobczak, J. OBŁĄKOWSKI, R. Nowak, A. Kudyba, W. Radziwill // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2005 vol. 40 no. 9/10 spec. iss.: Interface Science s. 2313–2318. — Bibliogr. s. 2318. — High temperature capillarity : proceedings of the IV international conference : [March 31–April 3, 2004, Sanremo, Italy] / guest eds. Alberto Passerone, Nicolas Eustathopoulos. — [New York : Springer, 2005]

  IF

  top page [top page]

 102. Internetowy system monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanychThe Internet system of monitoring of displacements and the deformation of building objects / Piotr WITAKOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2007 nr 12 s. 44. — 36 KKBN : 36 Krajowa Konferencja badań nieniszczących : Karkonosze 23–25 października 2007 r. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-83-87982-47-8. — Pełny tekst w: 36 KKBN [Dokument elektroniczny] : 36 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Karkonosze, 23–25 października 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. 270–275, Bibliogr. s. 275

  top page [top page]

 103. Investigations of the geometry and kinematics of displacements of the head board structure in a headgear / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK, Tomasz LIPECKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2005 no. 3 s. 227–238. — Bibliogr. s. 238. — Proceedings of the 7th scientific-technical conference “Current problems in engineering surveying” : Warsaw, Poland, 31 March 1 April 2005 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2005

  top page [top page]

 104. Ising model of a nanocrystalline system – effect of annealing / B. KAWECKA-MAGIERA, M. Magdoń, A. Z. MAKSYMOWICZ, T. SITKOWSKI, G. R. Aranda, J. Gonzalez, K. KUŁAKOWSKI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 1999 vol. 203 s. 91–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.. — Proceedings of the International Conference on Magnetism of Nanostructured Phases (MNP) : 4–6 September 1998 San Sebastián, Spain / ed. J. González. — North-Holland : Elsevier, 1999

  IF

  top page [top page]

 105. Kalibrowanie wykrojów rolkowych w procesie walcowania cienkościennych rur płaskichRoll pass design in the process of thin-walled flat tubes forming / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Jan JAROMINEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 521–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane-Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 106. Komputerowe modelowanie stanu równowagi segmentu łożyska wzdłużnego wspartego na zespole elementów sprężystychComputer aided modelling of stability of thrust bearing pad supported on a set of helical springs / Piotr GRĄDKOWSKI, Józef SALWIŃSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 nr 1 Supl. s. 69–77. — Bibliogr. s. 76, Summ. — W czasopiśmie informacja: Artykuły w wersji elektronicznej są równoważne artykułom wydrukowanym w miesięczniku. — XVII Konf. nt “Metod i środków projektowania wspomaganego komputerowo” [Dokument elektroniczny] : Krasiczyn, październik 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2009. — 1 dysk optyczny. — Zawiera pełne teksty artykułów w wersji autorskiej pozytywnie zaopiniowane i zaprezentowane podczas obrad konferencji. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 107. Komputerowe systemy identyfikacji automatycznej oporowych i indukcyjnych pieców odlewniczychComputer systems of the automatic identification of the resistance and induction foundries furnaces / ZIÓŁKOWSKI E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2 s. 549–554. — Bibliogr. s. 554, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

  top page [top page]

 108. Komputerowy system analizy optymalnych kierunków rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych i działań w zakresie efektywnego wykorzystania energiiComputer system of analyzing of the optimal directions for the development of the power industry from renewable sources and actions aimed at effective use of energy / Tomasz Bobrowski, Mirosław KWIATKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15 s. 45–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 109. Koncepcja logistyki stosowanej jako inżynierii systemów logistycznychConception of applied logistics as logistic systems engineering / Lech A. BUKOWSKI // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN 978-83-60560-07-5. — 2007 nr 4 s. 9–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — X Konferencja Logistyki Stosowanej = Total Logistic Management : Zakopane 7–9 grudnia 2006. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2007. — ISBN 978-83-60560-07-5. — Toż. Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2007 nr 5 dod.: Logistyka–nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny

  top page [top page]

 110. Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznymConception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4 s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 111. Koncepcja rozproszonego ESM jako narzędzia modułowej technologii montażu i demontażu[Fuzzy FAS conception as a tool for modular technologies of assembly and disassembly operations] / Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2002 nr 4 s. 8–11. — Bibliogr. s. 11. — MTK'02 : III międzynarodowa konferencja ,,Modułowe technologie i konstrukcje w budowie maszyn” : 15-18.10.2002, Olszanica k. Ustrzyk Dolnych. — Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, 2002

  top page [top page]

 112. Koncepcja systemu oceny pracy urządzeń odlewniczych w czasie rzeczywistymA conception of assessment system of foundry devices working in real-time / R. WRONA, E. ZIÓŁKOWSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19 s. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz., Summ.. — VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: ,,Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” : Łódź, 5–7 czerwca, 2006 r. / Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Systemów Produkcji, Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. — Gliwice : KO PAN, 2006

  top page [top page]

 113. Kontrola dostępu do usług wykorzystujących intrfejs Parlay/OSA z wykorzystaniem polityk[Access control to services using policy-based Parlay/OSA interface] / Wojciech DZIUNIKOWSKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja ; ISSN 1898-0066. — 2007 nr 1 s. 359–362. — Bibliogr. s. 362, Streszcz. — Toż. W: KKRRiT 2007 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 13–15 czerwca 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. wyd. Dominik Rutkowski. — Gdańsk : GUT FETI, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Seria: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja ; nr 1). — S. [1–4], S13.4. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Streszcz.. — KKRRiT 2007 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 13–15 czerwca 2007 / red. wyd. Dominik Rutkowski. — Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Faculty of Electronic, Telecommunicatios and Informatics, cop. 2007

  top page [top page]

 114. Korozja rur miedzianych w wodzie geotermalnejCorrosion of copper tubes in geothermal water / J. BANAŚ, M. DANIELEWSKI, M. PAWLIKOWSKI, M. Balcer, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, H. Wood, H. KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 nr 11A wyd. spec. s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.,Abstr.. — PORAJ'2002 : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały VIII [ósmego] ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : 20–22 listopada 2002. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.-o, 2002

  top page [top page]

 115. Korozja stali zawierających chrom w wodzie geotermalnejCorrosion of chromium alloyed steel in geothermal water / J. BANAŚ, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, M. PAWLIKOWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/ s. 235–239. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.-o., 2004

  top page [top page]

 116. Krzywe spadku wydobycia i kwantyfikacja stopnia sczerpania ,,starych” karpackich złóż ropy naftowejProduction-decline curves and quantification of the recovery factor for “old” Carpathian oil fields / Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Roman SEMYRKA, Artur Marcinkowski, Józef Sobolewski, Elżbieta Szewczyk // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3 s. 129–135. — Bibliogr. s. 135. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego ,,POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 117. Litologia górotworu karbońskiego a skuteczność pracy kotwi strunowychCarboniferous rock mass lithology and strand bolts effectiveness / Piotr MAŁKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 2/1 s. 144–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.. — Perspektywy stosowania obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego : międzynarodowa konferencja szkoleniowa : Jaworze, 22–23 kwietnia 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 118. Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (propozycja do dyskusji)Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of the Outer Carpathians (discussion proposition) / Jan GOLONKA, Zdeněk Vašíček, Petr Skupien, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Tadeusz SŁOMKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3/1 s. 9–31. — Bibliogr. s. 24–29, Streszcz., Abstr.. — JURASSICA VII : Żywiec/Stramberk, 27–29.09.2008 : artykuły wprowadzające i objaśnienia do wycieczki terenowej / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — Na k. tyt. dod.: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4.0


  top page [top page]

 119. Logistyka budowy: studium przypadkuLogistics of a construction project: a case study / Anna SOBOTKA, Piotr Jaśkowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej ; nr 605. Budownictwo Lądowe ; ISSN 0373-8671. — 2007 nr 61 s. 111–118. — Bibliogr. s. 118. — Zarządzanie realizacją inwestycji budowlanych : wyzwania i perspektywy : konferencja naukowa : Gdańsk–Sopot, 11–13 października 2007. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007

  top page [top page]

 120. Lower Palaeogene sediments of the Subsilesian Unit in the Wiśniowa tectonic window (Outer Carpathians, Poland) / Marek Cieszkowski, Tadeusz LEŚNIAK, Anna Waśkowska-Oliwa // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 nr 396 s. 34–35. — Bibliogr. s. 35. — Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach : 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 : Kraków, 8–15 September 2001 : abstracts / scientific ed. Witold Zuchiewicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

  top page [top page]

 121. Macierzystość utworów starszego paleozoiku w rejonie Tarnogród–Rudki (podłoże zapadliska przedkarpackiegoSource-rock characteristics of Early Paleozoic strata in the Tarnogród–Rudki area (basement of the Carpathian Foredeep) / Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Magdalena WRÓBEL // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf. s. 461–466. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 122. Magnetic parameters of diluted magnetic semiconductors {CdCr_{2}Se_{4}} / L. J. MAKSYMOWICZ, M. LUBECKA, R. Szymczak, W. POWROŹNIK, H. JANKOWSKI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 2002 vols. 242–245 Pt. 2 spec. iss. s. 924–927. — Bibliogr. s. 927, Abstr.. — JEMS'01 : proceedings of the Joint European Magnetic Symposia : 28 August–1 September 2001 Grenoble, France. Pt. 2 / eds. B. Rodmacq [et al.]. — Amsterdam : Elsevier, 2002

  IF

  top page [top page]

 123. Magnetism of amorphous {FeB} in the Bennett model / T. SITKOWSKI, L. Dominguez, K. KUŁAKOWSKI, A. Z. MAKSYMOWICZ // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 2003 vols. 254–255 s. 287–289. — Bibliogr. s. 289, Abstr.. — Proceedings of the 15th international symposium on Soft Magnetic Materials (SMM 15) : 5–7 September 2001 Bilbao, Spain / eds. J. M. Barandiarán, F. Plazaola. — North-Holland : Elsevier, 2003

  IF

  top page [top page]

 124. Magnetism of frustrated regular networks / Anna MAŃKA-KRASOŃ, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2009 vol. 40 no. 5 s. 1455–1461. — Bibliogr. s. 1461. — XXI Marian Smoluchowski symposium on Statistical physics : Zakopane, Poland, September 13–18, 2008 / eds. Paweł F. Góra, Ewa Gudowska-Nowak, Aleksander Weron. — Cracow : Jagiellonian University, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 125. Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnychMathematical identification of industrial copper ore grinding and classification process by application of regressive models / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1 s. 279–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 126. Matrix representation of evolving networks / Krzysztof MALARZ, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2005 vol. 36 no. 8 s. 2523–2536. — Bibliogr. s. 2534–2536. — First Polish symposium on Econo- and sociophysics : Warsaw, Poland, November 19–20, 2004 / eds. Ryszard Kutner, Janusz Hołyst ; Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University. M. Smoluchowski Institute of Physics. — Cracow : Institute of Physics of the Jagiellonian University, 2005

  IF

  top page [top page]

 127. Metastable magnetic structures in the blume-capel model / K. KUŁAKOWSKI, M. ANTONIUK, A. Del Moral, P. GAWROŃSKI // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2000 vol. 97 no. 5 s. 893–896. — Bibliogr. s. 896. — Proceedings of the European Conference “Physics of Magnetism'99” : Poznań, June 21–25, 1999. Pt. 3 / ed. R. Micnas [et al.]. — Warszawa : Instytut Fizyki PAN, 2000

  IF

  top page [top page]

 128. Metoda badania właściwości powłok ceramicznych stosowanych na modele z polistyrenu spienionego w technologii pełnej formyA method to examine the properties of ceramic coatings applied on foamed polystyrene patterns in the lost foam process / Zygmunt FALĘCKI, Wiesław JANKOWSKI, Artur WOJTASZEK, Jacek Żurakowski // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys. — 2000 R. 2 nr 43 s. 147–156. — Bibliogr. s. 153–154. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000

  top page [top page]

 129. Microstructure and properties of the protective {Ti-Al-Si-Ag} coating on Timetal 834Mikrostruktura i właściwości ochronnej warstwy {Ti-Al-Si-Ag} na stopie Timetal 834 / Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan RUTKOWSKI, Bogdan Wendler, Federico Smeacetto, Milena Salvo, Heinz-Josef Penkalla, Aleknsadra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4 s. 698–701. — Bibliogr. s. 701, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 130. Mineral and thermal waters of Poland / Wojciech Ciężkowski, Józef Chowaniec, Wojciech GÓRECKI, Arkadiusz Krawiec, Lucyna RAJCHEL, Andrzej Zuber // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 vol. 58 no. 9/1 s. 762–773. — Bibliogr. s. 773, Abstr. — Do czasopisma dołączone 2 mapy. — IAH 2010 : XXXVIII IAH world congress on Groundwater quality sustainability : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 7.0

  LF

  top page [top page]

 131. Mineralogy of pyroclastic sediments from the Wieliczka and Bochnia salt mines (S Poland) / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2006 vol. 28 s. 63–65. — Bibliogr. s. 65. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006

  top page [top page]

 132. Modele matematyczne wybranych procesów oczyszczania ściekówMathematical models of chosen sewage treatment processes / Kazimierz TRYBALSKI, Małgorzata Pająk, Damian KRAWCZYKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 5 s. 604–607. — Bibliogr. s. 607. — ,,Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska” : Szkoła Jakości Wody'2008 : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg 28–31 maja 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopim i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 133. Modele nieliniowości systemu elektroenergetycznegoThe models of power system nonlinearity / Dariusz BORKOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe s. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.. — MiSSP '2006 : XVI sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych : Krynica, 17–21 września 2006 r. / pod red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

  top page [top page]

 134. Modelling of multilayer adsorption in heterogenous micropores / Janina MILEWSKA-DUDA, Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2001 s. 90. — Bibliogr. s. 90. — XLIV [Fortieth fourth] scientific conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : preliminary reports presented during annual meeting of the Polish Chemical Society : Katowice, September 9–13, 2001 / Polskie Towarzystwo Chemiczne. — Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 135. Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 136. Modelowanie wydobycia z przodka ścianowego dla niestabilnej prędkości posuwu kombajnu w technologii jednokierunkowego urabianiaModelling of longwall face output for cutter-loader advance instable speed in one-way coal cutting technology / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9 s. 114–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 137. Modular process control system for photovoltaic thin films manufacturing / M. WARZECHA, H. JANKOWSKI, L. MAKSYMOWICZ, T. PISARKIEWICZ // Vacuum : Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology ; ISSN 0042-207X. — 2008 vol. 82 iss. 10 spec. iss. s. 1107–1110. — Bibliogr. s. 1110, abstr.. — Proceedings of the 9th Electron technology conference ELTE 2007 : Cracow, 4–7 September 2007 / guest eds. Tadeusz Pisarkiewicz, Barbara Dziurdzia. — [Dorchester] : Elsevier, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 138. [Moduł egzaminacyjny w procesie certyfikacji personelu MTR]Examination module in the MTR personnel certification process / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // Transport & Logistics = Doprava a Logistika [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss. s. 17–27. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — Výskum, výroba a pouzitie ocel'ových lán, dopravníkov a tazných zariadení = Investigation, production and use of steel wire ropes, conveyers and hoisting macines : XVI. medzinárodná konferencia = 16th international conference : 21.–24. september 2010, Vysoké Tatry – Podbanské

  top page [top page]

 139. Monitoring położenia zwierciadła wody w procesie zatapiania likwidowanych wyrobisk górniczych w aspekcie oceny stanu bezpieczeństwa górniczego i powszechnegoMonitoring of water level location in the process of abandoned mine workings flooding from the aspect of assessment of the mining and common safety state / Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS, Andrzej Muniak // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 3 wyd. spec. s. 127–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.. — Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych : I konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce–Podlesice, 3–5 października 2007 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2007

  top page [top page]

 140. Monitoring przemieszczeń rurociągu na nasuwkach kompensacyjnychThe monitoring of pipeline displacements on compensation nipples / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 175–180. — Bibliogr. s. 180, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 141. Morfologia powłok AlSn10 otrzymanych metodą rozpylania magnetronowegoThe morphology of AlSn10 films prepared by magnetron sputtering / M. DREWNOWSKA, E. TASAK, H. JANKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 nr 5 s. 582–584. — Bibliogr. s. 584, Streszcz., Abstr.. — Obróbka powierzchniowa'99 : IV [czwarta] ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 5–8 październik 1999 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza ; Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Warszawa ; Wydawnictwo Ksiązek i Czasopism Technicznych, 1999

  top page [top page]

 142. Możliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiegoPetroleum prospects of Lower Paleozoic strata in the western, onshore part of Baltic Basin / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Magdalena WRÓBEL, Wacław BURZEWSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf. s. 73–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 143. Narażenia eksploatacyjne kabli światłowodowych ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaThe exploitation exposure of ADSS cables in overhead HV transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1 s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

  top page [top page]

 144. New approach to surface layer characterisation after mechanical and thermo-chemical treatment of high nickel austenitic alloyNowa charakterystyka warstw powierzchniowych po mechanicznej i cieplno-chemicznej obróbce wysokoniklowego stopu austenitycznego / J. Jeleńkowski, S. J. SKRZYPEK, W. RATUSZEK, T. Wierzchoń // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 spec. iss. 1 s. 251–259. — Bibliogr. s. 259. — SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : October 3–7, 2004, Kraków, Poland / eds. Elżbieta Bielańska, Jan T. Bonarski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science. — Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2005

  IF

  top page [top page]

 145. New cellular automaton designed to simulate geometration in gel electrophoresis / M. J. KRAWCZYK, K. KUŁAKOWSKI, A. Z. MAKSYMOWICZ // Computer Physics Communications ; ISSN 0010-4655. — 2002 vol. 147 nos. 1–2 s. 354–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr.. — Computational modeling and simulation of complex systems : proceedings of the europhysics Conference on Computational Physics (CCP 2001) : Aachen, Germany September 5–8, 2001 / eds. N. Attig, R. Esser, M. Kremer. — Amsterdam [etc.] : North-Holland (Elsevier), 2002

  IF

  top page [top page]

 146. New chronostratigraphic data on the Central Paratethys Middle Miocene / A. de Leeuw, A. Briceag, K. BUKOWSKI, S. Filipescu, K. Kuiper, W. Krijgsman, M. Stoica, I. Vasiliev // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Societ\`{a} di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tyt. poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2009 vol. 45 n. 1/4 s. 89. — Bibliogr. s. 89. — Earth system evolution and the Mediterranean area from 23 Ma to the present : 13th congress RCMNS : 2nd – 6th September 2009, Naples, Italy : abstract book / IAMC – CNR Instituto per l'Ambiente Marino Costiero, International Union of Geological Sciences Subcommission on Neogene Stratigraphy. RCMNS Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Universitá degli Studi di Parma. — Parma : l'Ateneo Parmense, [2009]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 147. New data on the Bochnia Tuff from Chodenice, Forecarpathians, Poland / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI // Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland. — 2002 z. 20 s. 85–87. — Bibliogr. s. 87. — 9th [Ninth] meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : 50th [fiftieth] anniversary of the Faculty of Geology of the Warsaw University. Mineralogical Sciences : Szklarska Poręba, October 17–20, 2002 / MSP. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii, 2002]

  top page [top page]

 148. New ideas of solutions in building of monitoring systems for noise hazards in environment – construction examples : [abstract] / BATKO Wojciech, BORKOWSKI Bartłomiej, GŁOCKI Krzysztof // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 2 s. 277–278. — [XV international confererence Noise Control 2010 : 6–9 June 2010 Książ, Wałbrzych]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 149. New possibilities for intense plastic deformation of aluminium alloys on a special CEC press / J. RICHERT, M. RICHERT, M. MROCZKOWSKI // International Journal of Material Forming ; ISSN 1960-6206. — 2008 vol. 1 Suppl. 1 s. 479–482. — Bibliogr. s. 482, Abstr.. — Symposium MS08: Microforming and nanostructured materials

  top page [top page]

 150. Niestateczność plastycznego płynięcia metali w procesach wyciskania promieniowegoMetal flow instability in radial extrusion processes / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 486–491. — Bibliogr. s. 491, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 151. Novel strategy for finding the optimal parameters of ion selective electrodes / J. J. Jasielec, B. WIERZBA, B. GRYSAKOWSKI, T. Sokalski, M. DANIELEWSKI, A. LEWENSTAM // ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. — 2010 vol. 33 iss. 26 s. 19–29. — Bibliogr. s. 29. — 218th ECS meeting : Physical and analytical electrochemistry (general), Las Vegas, NV, October 10 – October 15, 2010 / ed. S. Minteer. — Pennington, N.J. : The Electrochemical Society, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0


  top page [top page]

 152. Numerical and experimental examination of swirl flow in a cylindrical container with rotating lids / Michael J. Doby, Andrzej F. Nowakowski, Edward NOWAK, Tom Dyakowski // Minerals Engineering ; ISSN 0892-6875. — 2007 vol. 20 iss. 4 spec. iss. s. 361–367. — Bibliogr. s. 367, Abstr.. — Ultrafine Grinding '06 and Hydrocyclones '06 : Falmouth, UK, June 2006

  IF

  top page [top page]

 153. Numerical study of new mathematical models for heterogeneous adsorption / J. MILEWSKA-DUDA, J. T. DUDA, M. KWIATKOWSKI // Annals of the Polish Chemical Society. — 2003 vol. 2 Pt. 3 s. 1130–1134. — Bibliogr. s. 1134. — Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15-18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. — Warszawa : PCS, 2003

  top page [top page]

 154. Numerical study of new thermodynamical {\em LBET} models for adsorption on heterogeneous surfaces of carbonaceous materials / Jan T. DUDA, Mirosław KWIATKOWSKI, Janina MILEWSKA-DUDA // Annals of the Polish Chemical Society. — 2004 vol. 3 Pt. 2 s. 919–922. — Bibliogr. s. 922. — Preliminary reports presented during XLVII meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 12–17 September 2004, Wrocław, Poland / Polskie Towarzystwo Chemiczne, SITP Chem. — Warszawa : PTCh, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 155. O rozpraszaniu sterowania grupami robotów mobilnych[On distributing control of multiple mobile robots] / Stanisław Ambroszkiewicz, Adam Borkowski, Krzysztof CETNAROWICZ // PAR Pomiary Automatyka Robotyka ; ISSN 1427-9126. — 2007 R. 11 nr 2 s. 7, Sesja plenarna ; [nr] 3. — automation 2007 : XI konferencja naukowo-techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy : 14–16 marca 2007, Warszawa : [spis referatów i ich streszczenia] / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. — Warszawa : PIAP, 2007. — Zapowiedź konferencji

  top page [top page]

 156. Obudowa kotwiowa w warunkach zagrożeń dynamicznychRoof bolting in terms of dynamic hazards / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3 s. 305–316. — Bibliogr. s. 314–315, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 157. Ocena możliwości zmiejszenia różnościenności rur w procesach ciągnieniaAppraisal of possibilities of reduction of eccentricity in tube drawing processes / Stanisław NOWAK, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 517–521. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 158. Ocena przemieszczeń górotworu wokół wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem parametrów empirycznychEvaluation of rock mass displacement around a heading using empiric parameters / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2006 nr 6 s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz.. — X Warsztaty Górnicze 2006 : zagrożenia naturalne w górnictwie : jubileusz 10. lecia = 10 Years jubilee of Mining Workshop : rozwiązania inżynierskie i badania naukowe w rozpoznawaniu i ograniczaniu zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice 12–14 czerwca 2006 / WUG. — Katowice : WUG, 2006. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia niektórych referatów

  top page [top page]

 159. Ocena rozwiązania 2D i 3D równania dyfuzji z ruchomą granicą w zastosowaniu do modelowania przemian fazowychEvaluation of possibilities for application of the solution for diffusion equation with moving boundary for phase transformation modelling / Monika SULIGA, Maciej PIETRZYK, Paweł Mitkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 517–521. — Bibliogr. s. 521, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 160. Ocena uszkodzeń uzwojeń na podstawie odpowiedzi częstotliwościowychAssessment of winding failures on base of frequency responses / Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2007 R. 5 nr 3 s. 92–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — EUI 2007 : problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia : XI sympozjum : Krynica, 25–28 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Katedra Elektroenergetyki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 161. Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego – przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowychFrom deterministic to stochastic model – examples of the methods analyze of productions processes in longwalls / Ryszard SNOPKOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 239–254. — Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : ,,efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  LF

  top page [top page]

 162. Od przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnegoFrom analogue apparatus to virtual laboratory / Dorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9 s. 130–133. — Bibliogr. s. 133. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 163. Odkształcalność kompozytów aluminiowych wzmocnionych popiołami lotnymiDeformability of aluminium matrix composites strengthened by fly ashes / Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Marek GALANTY, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Tkaczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 656–664. — Bibliogr. s. 664. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 164. Określenie czasu trwania poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu dla warunków jednej z kopalń GZWDetermination of the land surface movement duration due to underground mining / Mirosław Chudek, Piotr Strzałkowski, Wiesław PIWOWARSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1715. Górnictwo. — 2006 z. 271 s. 7–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.. — Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna / PŚ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni [etc.]. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

  top page [top page]

 165. Określenie lokalizacji chodnika przyścianowego w warunkach oddziaływania zrobów w pokładzie niżej leżącymThe influence of the underlaying goaf on the gangway location / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3 s. 299–307. — Bibliogr. s. 307, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

  top page [top page]

 166. Olistostromes of the Pieniny Klippen Belt, Northern Carpathians / GOLONKA J., Cieszkowski M., WAŚKOWSKA A., KROBICKI M., Ślączka A. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2 s. 137–138. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 167. Olistostroms as indicator of the geodynamic process (Northern Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20 s. 27–28. — Bibliogr. s. 28. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

  top page [top page]

 168. Optimization of parameters of dispersed liquid microstructure in view of obtainment of maximum possible efficiency of dust extraction from coal mine atmosphereOptymalizacja parametrów mikrostruktury rozpylonej cieczy pod kątem uzyskania maksymalnie możliwej efektywności strącania pyłów z powietrza kopalnianego / Tadeusz SZPONDER, Mariusz KAPUSTA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 3 s. 246–254. — Bibliogr. s. 253–254. — 33rd Conference of safety in mines research institutes : September 15–18, 2009 Wisła, Poland / ed. Adam Lipowczan ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 169. Optymalizacja namiaru wsadu do pieców odlewniczych z zastosowaniem materiałów wsadowych o niepewnych cenachThe burden optimization for foundry furnaces using charge materials with the fuzzy costs / Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tyt. poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 3 spec. s. 203–212. — Bibliogr. s. 212, Summ.. — ,,Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” : III międzynarodowa konferencja. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004

  top page [top page]

 170. Origin of olistolits in alternating evolutionary stages of the Northern Outer Carpathians, Poland / M. Cieszkowski, J. GOLONKA, M. KROBICKI, A. Ślączka, N. Oszczypko, A. WAŚKOWSKA-OLIWA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník s. 232. — ESSE WECA Conference : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Bratislava, 4.–5. 12. 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0

  LF

  top page [top page]

 171. Origin of the Badenian salts from Wieliczka as indicated by stable isotope composition of fluid inclusions / Krzysztof BUKOWSKI, M. DULIŃSKI, K. RÓŻAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2001 nr 396 s. 27–29. — Bibliogr. s. 28–29. — Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach : 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 : Kraków, 8–15 September 2001 : abstracts / scientific ed. Witold Zuchiewicz. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001

  top page [top page]

 172. Ostravice Sandstones in Poland (Outer West Carpathians, Silesian nappe) / M. Cieszkowski, J. GOLONKA, J. Kowal, M. Mika, A. WAŚKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 vol. 42 no. 4 dod. Geovestník s. 508–509. — ESSE WECA : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians = Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát : conference : Bratislava, 2.–3.12.2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 173. Otrzymywanie stopów {Zn-Cu-Ti} oraz {Zn-Ti}Recovery of {Zn-Cu-Ti} and {Zn-Ti} alloys / MALINOWSKI C., MAŁECKI S., Lejkowski J., Orlicz J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2) s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

  top page [top page]

 174. Paleogeography of the algae-bearing Jurassic-Paleogene limestones and sandstones in the Polish Outer Carpathians / J. Golonka, M. Cieszkowski, J. RAJCHEL, A. Ślączka // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2002 vol. 53 spec. iss. ekran [1–6]. — Bibliogr. ekran [4], Abstr.. — Proceedings of the XVII. congress of Carpathian-Balkan Geological Association [Dokument elektroniczny] : Bratislava, September 1st–4th 2002 : guide to geological excursions / eds. Michalík J., Simon L., Vozár J. — Wersja dla Windows. — Dane tekstowe. — Slovakia : VEDA – Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2002. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  IF

  top page [top page]

 175. Paleogeography of the Outer Carpathian carbonate platforms in Poland / Jan GOLONKA, Marek Cieszkowski, Michał KROBICKI, Jacek MATYSZKIEWICZ, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Jacek RAJCHEL // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2005 vol. 19 s. 41–42. — Bibliogr. s. 42. — Proceedings of the 3rd meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 10th meeting of the Czech Tectonic Studies Group : Felsötárkány, Hungary, April 14–17, 2005 / ed. Martin Svojtka ; Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geology. — Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geology, 2005

  top page [top page]

 176. Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 177. Patina on the bedrocks of the Giza, Abu Rowasz region, Egipt / Franc ZALEWSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2007 vol. 31 s. 315–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.. — “Orogenic and platform granitoids” : 14th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Bukowina Tatrzańska, October 18–21, 2007 : extended abstracts / eds. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk, Jolanta Burda

  top page [top page]

 178. Permian hydrothermal karst in the Kraków region, Southern Poland / Anna Lewandowska, Mariusz Paszkowski, Michał Gradziński, Marek DULIŃSKI, Jerzy Nawrocki, Michał Żywiecki // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1896-2203 [poprz. Mineralogia Polonica – Special Papers]. — 2009 vol. 34 s. 17. — Bibliogr. s. 17. — VENTS 4 : Volcanic systems within the Central Europe Permo-Carboniferous in termontane basins and their basement : Fourth VENTS field workshop : Permo-Carboniferous volcanism of the Kraków region : Miękinia, Poland, May 21st to 24th, 2009 : abstract volume and field trip guide / eds. Anna Lewandowska, Mariusz Rospondek. — Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 2009

  top page [top page]

 179. Podstawy teoretyczne algorytmu bilansowania parametrów wsadu zestawianego z materiałów wsadowych o nieprecyzyjnym składzie chemicznymTheoretical basis of the parameters balance algorithm of the charge combined the charge materials with imprecise chemical constitution / E. ZIÓŁKOWSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 19 s. 443–448. — Bibliogr. s. 448, Streszcz., Summ.. — VI Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: ,,Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” : Łódź, 5–7 czerwca, 2006 r. / Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Systemów Produkcji, Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa. — Gliwice : KO PAN, 2006

  top page [top page]

 180. Polsko-ukraińska współpraca w prospekcji naftowej transgranicznej strefy Karpat: perspektywy i zamierzeniaPolish-Ukrainian cooperation in prospecting for petroleum in the transfrontier zone of the Carpathians: purposes and perspectives / Marek CAPIK, Wojciech GÓRECKI, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Oleg Karpash, Aleksey Karpenko, Valeriy Omelchenko, Zbigniew Machula // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2 s. 108–108. — Bibliogr. s. 107–108. — Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH : streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 06. 05. 2005 r.–02. 06. 2006 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 2006

  top page [top page]

 181. Pomiar wibracji z wykorzystaniem układu ADXL250Vibration measurement with the aid of ADXL250 / Marcin SZCZURKOWSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4 s. 233–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 182. Porównanie efektywności algorytmów sterowania urządzeniami pola wsadowego w odlewniComparison of effectiveness of the control algorithms for the charge field devices in a foundry / ZIÓŁKOWSKI E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2 s. 154–159. — Bibliogr. s. 159, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

  top page [top page]

 183. Porównanie metod wyznaczania wielkości krystalitów nanomateriałów do zastosowań katalitycznychComparison of the calculated methods the crystalline size of nanomaterials for catalytic application / Agnieszka KOPIA, Ireneusz SULIGA, Paweł Nowakowski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5 s. 1077–1080. — Bibliogr. s. 1080, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 184. Porównanie statystycznych wskaźników oceny pracy chłodziarki TS-300BComparison of statistic indices of refrigerator evaluation work TS-300B / Bernard NOWAK, Marian BRANNY, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1 s. 203–211. — Bibliogr. s. 211, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 185. Porównanie własności katalitycznych nanokrystalicznych tlenków ceru {CeO_{2}} i rutenu {RuO_{2}}Comparison of the catalytic properties the nanocrystalline oxides {CeO_{2}} and {RuO_{2}} / Agnieszka KOPIA, Paweł Nowakowski, Ireneusz SULIGA, Sylvie Villain, Jean Raymond Gavarri // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5 s. 1069–1072. — Bibliogr. s. 1072, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 186. Porównanie wyników obserwacji wysokościowych z pomiarem szerokości szczelin pikotażowych w szybie L-IV O/ZG ,,Lubin”Comparison of at height observations results with measurements of wedge-coulking fissure width in shaft L-IV O/ZG “Lubin” / Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA. Grzegorz Patykowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10 s. 48–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 7.0


  top page [top page]

 187. Powłoki hybrydowe przeznaczone do ochrony ekranów wodnych w niskotemperaturowych kotłach grzewczychHybrid protective coatings for protection of water walls in low temperature fired boilers / M. DANIELEWSKI, Z. Żurek, R. GAJERSKI, A. MAŁECKI, A. GIL, J. Lalak, A. Jankowski, M. Homa // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A s. 222–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 188. Practical use of clay minerals and zeolites / W. Franus, A. Derkowski, E. ŁOJAN, M. WDOWIN // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník s. 7. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Státny geologický ústav Dionýza Stúra, 2007

  LF

  top page [top page]

 189. Present situation of geothermal energy development in Poland / Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Roman NEY // Bulletin d'Hydrogéologie ; ISSN 1421-4946. — 1999 no. 17 spec. iss. s. 29–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — Proceedings of the European Geothermal conference Basel'99 : September 28–30, 1999–Basel. Vol. 1 / ed. F.-D. Vuataz. — Berne : Centre d'Hydrogéologie Université de Neuchâtel, 1999

  top page [top page]

 190. Problem identyfikacji strukturalnej jednostek perykarpackich w strefie sigmoidy przemyskiejProblem of structural identification of peri-Carpathian units in the area of the Przemyśl Sigmoid / Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz, Monika SZCZYGIEŁ // Technika Poszukiwań Geologicznych : Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2 s. 96–97. — Bibliogr. s. 97. — Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH : streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 06. 05. 2005 r.–02. 06. 2006 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 2006

  top page [top page]

 191. Problemy dydaktyki metrologii. [Cz.] 1[The problems of metrology didactics. [Pt.] 1] / Janusz GAJDA, Brunon Szadkowski, Adam Kowalczyk, Robert Hanus // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 207. [Seria] Elektrotechnika. — 2003 z. 25 s. 389–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz.. — Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych = Methods and technics of signal processing in physical measurements : materiały XI międzynarodowego seminarium metrologów : Rzeszów 17–20. 09. 2003. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003

  top page [top page]

 192. Problemy korozji rur wydobywczych w instalacjach geotermalnychProblems of corrosion of casing and tubing in the geothermal systems / J. BANAŚ, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, M. PAWLIKOWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2005 R. 48 nr 11s/A wyd. spec. s. 253–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XI ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 11th all-Polish corrosion symposium : 288 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 288th event of the European Federation of Corrosion : Szczyrk'2005 : 23–25 listopada 2005, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 193. Procesy zachodzące na froncie krystalizacji eutektyki {Fe}-grafit i {Al-Si}Phenomena existence on {Fe-C} and {Al-Si} eutectic solid-liquid interface / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Radosław BORKOWSKI // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys. — 2000 R. 2 nr 43 s. 233–241. — Bibliogr. s. 238. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000

  top page [top page]

 194. Projekt komputerowego wspomagania obiegu dokumentów i informacji dedykowany Laboratorium WibroakustykiComputer aided document flow control for The Laboratory of Vibroacoustics / Wojciech BATKO, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tyt. poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2006 R. 57 nr 7 s. 96. — III Międzynarodowa konferencja naukowa Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem = The third international scientific conference “Supporting systems in the environmental management” : Słowacja, Demianowska Dolina 2006, [06 – 08 września 2006] : [streszczenia] / IOiZP ,,ORGMASZ”. — Warszawa : IOiZP ,,ORGMASZ”, 2006

  top page [top page]

 195. Projekt mobilnego robota kroczącegoProject of mobile walking robot / Michał Filipkowski, Michał Romek, Mariusz GIBIEC // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17 s. 73–78. — Bibliogr. s. 78. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 196. Projektowanie i wdrażanie procesów wytwarzania rur z powłoką {Al-Si}, przenzaczonych na elementy układów wydechowychDesigning and implementation of production process of {Al-Si} coated tubes to be use as elements of exhaust systems / Stanisław NOWAK, Tadeusz KNYCH, Krzysztof ŻABA, Zdzisław Sierpiński, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 545–551. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 197. Próba oceny wpływu niestabilności efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie na podstawie badań modelowychEvaluation attempt of instability of effective worktime in longwall influence on obtained output – on basis of model research / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9 s. 111–114. — Bibliogr. s. 113–114. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 198. Próba wyznaczenia optymalnej sekwencji demontażu dla wyrobów elektromechnicznych[An attempt at the determination of optimum disassembly sequence for electromechanical products] / Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2006 nr 2 s. 38–41. — Bibliogr. s. 41. — Brak afiliacji AGH. — MTK'06 : Modułowe Technologie i Konstrukcje w budowie maszyn : IV międzynarodowa konferencja : 7–9.06.2006 Bezmiechowa, Bieszczady

  top page [top page]

 199. Próżniowa selenizacja warstw {Cu-In-Se} do zastosowań fotowoltaicznych[Selenization vacuum of {Cu-In-Se} layers for photovoltaic purposes] / H. JANKOWSKI, T. PISARKIEWICZ, C. WOREK, M. Warzecha, J. Budzioch, Zb. Pindel // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika ; ISSN 0137-2343. — 2002 z. 143 s. 143–147. — Bibliogr. s. 147, Summ.. — Techniki próżni i technologie próżniowe : wybrane materiały VI [szóstej] krajowej konferencji techniki próżni i VII [siódmego] polsko-białoruskiego sympozjum technologii próżniowych / PW. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2002

  top page [top page]

 200. Przygotowanie powierzchni do lutowania twardegoThe preparation of the surfaces for the brazing process / Kamil Rutkowski, Marek WOJTASZEK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2008 nr 15 s. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza przy współpr. Jadwigi Orewczyk i Agnieszki Cebo. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2.0


  top page [top page]

 201. Real space structure refinement of the basic Ni-rich decagonal {Al-Ni-Co} phase / P. KUCZERA, B. Kozakowski, J. WOLNY, W. Steurer // Journal of Physics: Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2010 vol. 226 article no. 012001 s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — APERIODIC'09 : 6th international conference on aperiodic crystals : Liverpool, 13–18 September 2009
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0


  top page [top page]

 202. Relacyjna baza danych do generowania sekwencji operacji dla elastycznych systemów montażowychRelational database for generating assembly sequences for FAS / Marek MAGIERA, Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1339. Automatyka. — 1996 z. 119 s. 43–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — X Krajowa konferencja Automatyzacji dyskretnych procesów przemysłowych : Zakopane, 18–21.09.1996 r. : referaty sekcji III i IV: Sekcja III: Komputerowo zintegrowana produkcja, Sekcja IV: Sztuczna inteligencja i robotyka

  top page [top page]

 203. Results of the mineralogical investigation of feldspars from Karkonosze granite / Mirosław Kotowski, Maciej PAWLIKOWSKI // Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland. — 2005 z. 25 s. 126–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

  top page [top page]

 204. Results of the mineralogical investigation of the pottery from Pitten (Austria) / Maciej PAWLIKOWSKI, Jakub BAZARNIK // Mineralogia Polonica – Special Papers. — Tyt. poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 1896-2203. — 2007 vol. 28 s. 172–174. — Bibliogr. s. 173–174. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006

  top page [top page]

 205. Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnegoThe role of INSPIRE in development of information society / Kazimierz BUJAKOWSKI, Krystian PYKA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2009 t. 7 z. 6 zesz. spec. s. 7–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — V Ogólnopolskie sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE na temat Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego : Kraków, 21–23 maja 2009 r. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2009

  top page [top page]

 206. Role of the olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Outer West Carpathians / Cieszkowski M., GOLONKA J., Ślączka A., WAŚKOWSKA-OLIWA A. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2 s. 75–76. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 207. Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieśćIdentification of historic layers and underground infrastructure of Cracow and Kazimierz cities and their suburbs / Marta WARDAS, Emil Zaitz, Maciej PAWLIKOWSKI // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec. s. 235–247. — Bibliogr. s. 245–246, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

  top page [top page]

 208. {RuO_{2}} thin films deposited by spin coating on silicon substrates: pH-dependence of the microstructure and catalytic properties / P. Nowakowski, A. KOPIA, S. Villain, M.-A. Fremy, J. KUSIŃSKI, J.-R. Gavarri // Journal of Microscopy ; ISSN 0022-2720. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss. s. 246–252. — Bibliogr. s. 251–252, Summ. — Zastosowano procedurę peer review. — EM 2008 : XIII international conference on Electron Microscopy

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 27.0

  IF

  top page [top page]

 209. Rury o małych średnicach na termopary płaszczowe typu ESmall diameter tubes for the type E jacket thermocouples / Stanisław NOWAK, Marcin MROCZKOWSKI, Andrzej Adamiec, Sławomir Starzykowski, Rafał Mazur, Rafał Domińczyk // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 512–516. — Bibliogr. s. 516, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 210. Salt facies and their geochemistry – a review of the Upper Permian and the Middle Miocene examples of from Poland / Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Krzysztof BUKOWSKI // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Societ\`{a} di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tyt. poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2006 vol. 42 (n.) 2 s. [1], A.17SS.2, preprint. — Bibliogr. s. [1]. — R. C. M. N. S. interim colloquium “The Messinian salinity crisis revisited-II” : Parma (Italy), 7th–9th September 2006 : abstract book / Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Universit\`{a} Degli Studi di Parma, Italian Association for Sedimentary Geology. — Parma : SMSN, 2006

  top page [top page]

 211. Salt Mines Wieliczka – Bochnia : excursion 7, 16 September 1999 / leaders : Aleksander GARLICKI, Krzysztof BUKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 387 s. 1–8. — Bibliogr. s. 6–7. — Carpathian foredeep basin – its evolution and mineral resources : international conference : Kraków, 17–18. 09. 1999 : abstracts. Part 2. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999

  top page [top page]

 212. Sedimentary basins evolution and olistoliths formation: the cases of Carpathian and Sicilian regions / Cieszkowski M., GOLONKA J., Nigro F., Renda P., Ślączka A. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2 s. 76–77. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 213. Selective mixing of a symphonic orchestra recording : [abstract] / KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 3 s. 387. — The 55th Open Seminar on Acoustic OSA 2008 : Piechowice–Szklarska Poręba, Poland, September 8–12, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 214. Sezonowe zmiany koncentracji żelaza i manganu w osadach dennych studzienek wodościekowych na obszarze miasta KrakowaSeasonal changes of iron and manganese concentrations in sewage effluent from sediment well-traps in the city of Cracow / Marta WARDAS, Maciej PAWLIKOWSKI, Robert Szota, Tomasz Czapliński, Dorota CHRAPKIEWICZ, Joanna FIGIEL // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. — 2004 t. 55 supl. s. 233–239. — Bibliogr. s. 239, Summ.. — Pierwiastki śladowe w środowisku : żelazo i mangan w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne = iron and manganese in the environment – ecological and analytical problems : [VIII sympozjum] / Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN [etc.]. — Warszawa : PZH, 2004

  top page [top page]

 215. Sieci Petri – narzędzie analizy przepływów materiałów w systemach montażu mechanicznego[Petri nets as an analysis tool for materials flow in mechanical assembly systems] / Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2007 nr 2, 3, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9. — Połączenia montażowe : konfrencja naukowo-techniczna : 20–22.06.2007 Nozdrzec k/Dynowa

  top page [top page]

 216. Sieci Petri narzędziem analizy łańcucha dostaw[Petri nets as a tool for supply chain analysis] / Piotr ŁEBKOWSKI // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN 978-83-60560-07-5. — 2007 nr 4 s. 395–401. — Bibliogr. s. 401, Streszcz., Abstr.. — X Konferencja Logistyki Stosowanej = Total Logistic Management : Zakopane 7–9 grudnia 2006. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2007. — ISBN 978-83-60560-07-5. — Toż. Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2007 nr 5 dod.: Logistyka-nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 1 dysk optyczny

  top page [top page]

 217. Silicide formation on silicon by dense compression plasma treatmentPowstawanie krzemków na krzemie pod wpływem działania gęstej plazmy kompresyjnej / Victor Anishchik, Vladimir Uglov, Nicolai Kvasov, Yury Petukhou, Valyantsin Astashynski, Anton Kuzmitski, Paweł Zhukowski, Czesław Karwat, Jan ŻUKROWSKI, Julia Fedotova // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 7 s. 311–313. — Bibliogr. s. 313, Abstr., Streszcz.. — XXXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich : Katowice, 25–26 czerwca 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 218. Simple model of {Mg_{2}Al_{3}}: β and β' phases / J. WOLNY, M. DUDA, B. Kozakowski // Journal of Physics: Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2010 vol. 226 article no. 012035 s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — APERIODIC'09 : 6th international conference on aperiodic crystals : Liverpool, 13–18 September 2009
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0


  top page [top page]

 219. Simulated catalytic properties of {CeO_{2}} and {RuO_{2}} nanostructured dioxides under air-{CH_{4}} gas flowSymulacja właściwości katalitycznych nanostrukturalnych tlenków {CeO_{2}} i {RuO_{2}} podczas ciągłej ekspozycji w środowisku przepływającej mieszanki gazów: {CH_{4}} plus powietrze / NOWAKOWSKI Paweł, Villain Sylvie, Gavarri Jean-Raymond, KOPIA Agnieszka, KUSIŃSKI Jan // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4 s. 313–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 220. Skuteczność odpylania w warunkach zagrożenia metanowegoEfficiency of dust separation in headings with methane hazard / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Ryszard Krzykowski // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 4 wyd. spec. s. 241–252. — Bibliogr. s. 251–252, Streszcz., Abstr.. — GZN 2007 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2007 : systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych – prawo, nauka, praktyka : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 6–9.11.2007, Ustroń / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : GIG, 2007

  top page [top page]

 221. Skuteczność pracy kotwi strunowych w warunkach aktywności sejsmicznej – analiza przypadkuEfficiency of a strand bolts work in rockburst hazard conditions – a case study / Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy Borecki, Ryszard Skatuła, Tomasz Chiliński // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/2 s. 224–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Abstr.. — GzN 2009 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009 : technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 3–6 listopada 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 222. Some aspects of monitoring of foundry moulding sands preparation processWybrane aspekty monitoringu procesu sporządzania odlewniczych mas formierskich / E. ZIÓŁKOWSKI, R. WRONA, K. SMYKSY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2 s. 399–411. — Bibliogr. s. 410–411. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 223. Some computational problems with magnetic structure of {YMn_{2}} / K. KUŁAKOWSKI, M. ANTONIUK, J. Deskur, P. GAWROŃSKI // Journal of Magnetism and Magnetic Materials ; ISSN 0304-8853. — 1999 vol. 196–197 s. 824–827. — Bibliogr. s. 827, Abstr.. — EMMA'98 : proceedings of the seventh European Magnetic Materials and Applications Conference : 9–12 September 1998 Zaragoza, Spain / eds. J. Bartolomé, J. I. Arnaudas. — North-Holland : Elsevier, 1999

  IF

  top page [top page]

 224. Some practical procedures for use when preparing data for GPS vector solutions time series analysis / Daniel JASIURKOWSKI // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tyt. poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2007 vol. 4 no. 4 s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — 8th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Kłodzko, Poland, March 29–31, 2007. — Prague, 2007

  LF

  top page [top page]

 225. Sorpcja zanieczyszczeń ze zużytego oleju smażalniczego na modyfikowanym za pomocą KOH węglu aktywnymThe sorption of frying-oil degradation products on KOH-modified activated carbon / Wojciech Chwiałkowski, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2006 [nr] 8–9 s. 1260–1262. — Bibliogr. s. 1262. — TECHEM 5 : ochrona środowsika = environmental protection : V kongres technologii chemicznej : Poznań 11–15 września 2006 r. Cz. 2 / Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

  IF

  top page [top page]

 226. Specyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod nasunięciem karpacko-stebnickim[Specificity of petroleum exploration in the autochthonous Miocene and its basement under the Carpathian-Stebnik overthrust] / Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Krzysztof Karol Śliż, Leszek SMOLARSKI, Krzysztof Pieniądz, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej Maksym, Janusz Siupik // Polish Journal of Mineral Resources. — 2004 vol. 8 s. 115–124. — Bibliogr. s. 124. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 227. Sposób oceny przepuszczalności i wytrzymałości powłok ochronnych stosowanych na modele z tworzyw spienionychA means to evaluate the permeability and strength of ceramic protective coatings appled on lost foam patterns / Wiesław JANKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6 s. 681–683. — Bibliogr. s. 683, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : II [druga] krajowa konferencja = II [second] domestic conference : Międzyzdroje, 7–10 września 2003 / pod red. Jerzego Nowackiego i Mieczysława Wysieckiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2003

  top page [top page]

 228. Stan zagrożenia metanowego w strefie przyprzodkowej w wyrobiskach z wentylacją kombinowanąMethane hazard in a face zone in headings with an overlap ventilation system / Jan SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Ryszard Krzykowski // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 2 wyd. spec. s. 365–377. — Bibliogr. s. 377, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy, Kraków 2007. Sesja 6 : Wentylacja i klimatyzacja kopalń : 19–21 września 2007 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego — Katowice : GIG, 2007

  top page [top page]

 229. Sterowanie radiacyjnym transportem energii cieplnej w próżniowych systemach do wytwarzania materiałów fotowoltaicznych[Radiative heat transfer steering in vacuum systems for manufacturing photovoltaic materials] / H. JANKOWSKI, M. SZCZURKOWSKI, T. PISARKIEWICZ, M. WARZECHA, C. WOREK // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika ; ISSN 0137-2343. — 2005 z. 153 s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — Wybrane materiały VII krajowej konferencji techniki próżni : technika próżni i technologie próżniowe : 18–21 września 2005 r., Cedzyna / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. — Opis częśc. wg wstępu i okł.

  top page [top page]

 230. Stochastyczne sieci współbieżnej realizacji procesów technologicznych montażu[Stochastic networks of concurrent engineering assembly process performance] / Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2004 nr 3, 4 s. 38–41. — Bibliogr. s. 41. — Technika i technologia montażu maszyn : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 12-15.X.2004 [Cedzyna k. Kielc] / red nauk. Jerzy Łunarski. — Warszawa : Ośrodek Badawczo Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, 2004. — Opis częśc. wg okładki

  top page [top page]

 231. Stochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla jednokierunkowej technologii urabiania kombajnemStochastic model of output from longwall face for unidirectional technology of shearer-loader breaking / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9 s. 84–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 7.0


  top page [top page]

 232. Structure and Miocene evolution of the frontal Polish Carpathians: a synthesis / Krzywiec P., Aleksandrowski P., Oszczypko N., BUKOWSKI K., Wysocka A., PIETSCH K., Pisaniec K., Sieniawska I. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2 s. 222–223. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2.0

  LF

  top page [top page]

 233. Structure and properties of grain-refined {Al-20}wt% {Zn} sand cast alloyStruktura i właściwości zmodyfikowanego stopu {Al-20} wag. % {Zn} odlanego do formy piaskowej / W. K. KRAJEWSKI, J. BURAŚ, M. Żurakowski, A. L. Greer // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2 s. 329–334. — Bibliogr. s. 334. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 234. Structures in multicomponent polymer films: their formation, observation and applications in electronics and biotechnology / A. Budkowski, A. BERNASIK, E. Moons, M. Lekka, J. Zemła, J. Jaczewska, J. HABERKO, J. Raczkowska, J. Rysz, K. Awsiuk // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2009 vol. 115 no. 2 s. 435–440. — Bibliogr. s. 440. — Proceedings of tyhe international symposium Breaking frontiers: submicron structures in physics and biology : XLII Zakopane School of Physics : May 19–24, 2008, Zakopane, Poland / eds. Wojciech M. Kwiatek, Marta Marszałek, Zbigniew Stachura. — Warsaw : Polish Academy of Sciences. Institute of Physics, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10.0

  IF

  top page [top page]

 235. Struktura i właściwości mechaniczne powłok BN wytworzonych na stali 316L azotowanej jarzeniowo w temperaturach 450°C i 550°CStructure and mechanical properties of boron nitride layers produced on AISI 316L steel after glow discharge nitriding at 450°C and 550°C / Emilia Skołek, Wiesław RAKOWSKI, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Sylwia Burdyńska, Waldemar Mróz, Tadeusz Wierzchoń // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 6 s. 576–579. — Bibliogr. s. 579, Streszcz., Abstr.. — INPO2008 : Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering : Wisła–Jawornik, 2–5.XII.2008 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego. — Katowice : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 236. Study of {Ti_{3}SiC_{2}} matrix composite reinforced with {TiB_{2}}Badania kompozytu o osnowie {Ti_{3}SiC_{2}} wzmacnianego {TiB_{2}} / Gabriela GÓRNY, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI, Krzysztof Rożniatowski, Paweł RUTKOWSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 4 s. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr., Streszcz.. — STERMAT 2008 : VIII international conference on Stereology and image analysis in materials science : Zakopane, Poland, 2–6 September, 2008 / eds. Jacek Chrapoński, Leszek Wojnar. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 237. Synergia energetyki węglowej i jądrowejSynergy of nuclear and carbon power / Kazimierz JELEŃ, Jerzy CETNAR, Ludwik Pieńkowski, Mariusz KOPEĆ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2007 t. 10 z. spec. 1 s. 135–145. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości : Kraków, 19–21 września 2007 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

  top page [top page]

 238. Synthesis and characterization of alumina- and zirconia-based powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / W. KUCZA, J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tyt. poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN 0368-4466. — 2007 vol. 88 no. 1 s. 65–69. — Bibliogr. s. 69. — ESTAC 9. First iss., Thermal reactivity of solids : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August, 2006, Cracow, Poland / guest eds. A. Małecki, B. Małecka ; Budapest University of Technology and Economics. Budapest, Hungary. — Budapest ; Dordrecht : Akadémiai Kiadó ; Kluwer Academic Publisher, 2007

  IF

  top page [top page]

 239. System informacji o terenie KGHM Polska Miedź SA jako narzędzie do analiz zagrożeń powierzchni terenu oraz zarządzania informacją – GIS w KGHM Polska Miedź SAGeograhic information system for KGHM Polska Miedź SA as a tool for surface damages analysis and for information management / Ryszard HEJMANOWSKI, Grzegorz Patykowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 240. System pomiaru parametrów środowiskowych na potrzeby monitorowania instalacji fotowoltaicznychEnvironmental parameters measurements in the photovoltaic system monitoring service / Jerzy CHOJNACKI, Tadeusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 338–341. — Bibliogr. s. 341, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii ,,Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 1 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

  top page [top page]

 241. System z procesorem sygnałowym do koherentnego repróbkowania sygnałów z systemu energetycznego w czasie rzeczywistymThe DSP system for realtime coherent resampling of power system signals / Dariusz BORKOWSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 vol. 53 nr 9bis s. 661–664. — Bibliogr. s. 664, Streszcz., Abstr.. — Kongres Metrologii ,,Metrologia – narzędzie poznania i droga rozwoju” : Kraków 9–13 września 2007, T. 2 / SIiTMP SM, PSPAiR POLSPAR. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2007 + CD-ROM. — Na okł. dodatkowo: 50 Lat Katedry Metrologii AGH, 55 Lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

  top page [top page]

 242. Sześć ,,Krakowskich Spotkań z INSPIRE” – próba podsumowaniaSix “Krakow Meetings with INSPIRE” – an attempt at summary / Kazimierz BUJAKOWSKI, Krystian PYKA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 8 z. spec. s. 7–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr. — Pierwsza afiliacja dla K. Bujakowski: Urząd Miasta Krakowa. — VI Ogólnopolskie sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE na temat: Polska infrastruktura informacji przestrzennej jako komponent INSPIRE. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Przetrzennej, 2010

  top page [top page]

 243. Świadomość zagrożeń a zagrożenia świadomością : dylematy wielkiej zmianyAwareness of threats and threats of awareness : dilemmas of a great change / Robert BORKOWSKI // Studia i Materiały WSP w Olsztynie. — 1999 nr 150 s. 30–36. — Ekologia a procesy transformacji : materiały na V [piąte] olsztyńskie sympozjum ekologiczne / pod red. nauk. Jana Dębowskiego. — Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

  top page [top page]

 244. Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju energetyki wiatrowejTechnical, economic and legal aspects of development of wind power / Mirosław KWIATKOWSKI, Paweł Płachecki, Mirosław Połeć // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4 s. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 245. Texture and mechanical properties of electrodeposited copper thin films / A. BUNSCH, S. J. SKRZYPEK, J. KOWALSKA, W. RATUSZEK, W. RAKOWSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2010 vol. 163 s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — XXI conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2009 Zakopane, Poland
  Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 10.0


  top page [top page]

 246. The clayey salts of epicontinental and foredeep basins (examples of the Upper Permian and the Middle Miocene from Poland) / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Hanna Tomassi-Morawiec // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Societ\`{a} di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tyt. poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2006 vol. 42 (n.) 2 s. [1], A.16SS.2, preprint. — Bibliogr. s. [1]. — R. C. M. N. S. interim colloquium “The Messinian salinity crisis revisited-II” : Parma (Italy), 7th–9th September 2006 : abstract book / Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Universit\`{a} Degli Studi di Parma, Italian Association for Sedimentary Geology. — Parma : SMSN, 2006

  top page [top page]

 247. The effect of removal of local noise masker on the perception of time envelope in short sounds / PLUTA Marek, KLECZKOWSKI Piotr, PLEWA Magdalena // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 3 s. 470. — OSA'2010 : 57th Open Seminar on Acoustics : Gliwice, Poland, November 20–24, 2010 : abstracts

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13.0

  IF

  top page [top page]

 248. The evaluation of chosen properties of ashes created by thermal utilization of hazardous and communal wastes / Waldemar KĘPYS, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz NIEDOBA // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1 s. 197–203. — Bibliogr. s. 203. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

  top page [top page]

 249. The fault tectonics of the Middle Skawa River Valley (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20 s. 29–30. — Bibliogr. s. 29. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

  top page [top page]

 250. The Heider balance and social distance / P. GAWROŃSKI, P. GRONEK, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica B / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego. Kraków, Polskie Towarzystwo Fizyczne. — Tyt. poprz.: Acta Physica Polonica ; ISSN 0587-4254. — 2005 vol. 36 no. 8 s. 2549–2558. — Bibliogr. s. 2557–2558. — First Polish symposium on Econo- and sociophysics : Warsaw, Poland, November 19–20, 2004 / eds. Ryszard Kutner, Janusz Hołyst ; Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University. M. Smoluchowski Institute of Physics. — Cracow : Institute of Physics of the Jagiellonian University, 2005

  IF

  top page [top page]

 251. The interdomain mechanisms supporting QOS and mobility for roaming users in the next generation networks / Wojciech DZIUNIKOWSKI, Janusz GOZDECKI // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja ; ISSN 1898-0066. — 2007 nr 1 s. 177–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr. — Toż. W: KKRRiT 2007 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 13–15 czerwca 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / red. wyd. Dominik Rutkowski. — Gdańsk : GUT FETI, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — (Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Seria: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja ; nr 1). — S. [1–4], S5.6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — KKRRiT 2007 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 13–15 czerwca 2007 / red. wyd. Dominik Rutkowski. — Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Faculty of Electronic, Telecommunicatios and Informatics, cop. 2007

  top page [top page]

 252. The phenomena of one sound obscuring another / KLECZKOWSKI Piotr // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 3 s. 354. — The 53-rd Open Seminar on Acoustic OSA'06. — Warszawa : [Polish Scientific Publishers], 2006

  top page [top page]

 253. The redeposition of halite in the Middle Miocene basins of Central Paratethys (Poland and Slovakia) / Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz Czapowski, Stanislav Karoli // Acta Naturalia de l'Ateneo Parmenese / Societ\`{a} di Medicina e Scienze Naturali di Parma ; ISSN 0392-419X. — Tyt. poprz.: Ateneo Parmenese. Acta Naturalia. — 2006 vol. 42 (n.) 2 s. [1], A.10SS.2, preprint. — Bibliogr. s. [1]. — R. C. M. N. S. interim colloquium “The Messinian salinity crisis revisited-II” : Parma (Italy), 7th–9th September 2006 : abstract book / Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Universit\`{a} Degli Studi di Parma, Italian Association for Sedimentary Geology. — Parma : SMSN, 2006

  top page [top page]

 254. The Sznajd dynamics on a directed clustered network / K. MALARZ, K. KUŁAKOWSKI // Acta Physica Polonica A / Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki, Warszawa ; ISSN 0587-4246. — 2008 vol. 114 no. 3 s. 581–588. — Bibliogr. s. 588. — Proceedings of the 3rd Polish symposium on Econo- and sociophysics : Wrocław, Poland, November 22–24, 2007 / eds. Dariusz Grech [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Physics. — Warsaw : IP PAS, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 255. The technology of selective mixing of sounds / Piotr KLECZKOWSKI // Mechanics and Control [poprz. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch] ; ISSN 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 4 s. 200. — Brak afiliacji AGH. — The chair of mechanics and vibroacoustics today and tomorrow : seminar : 6–7 November 2010

  top page [top page]

 256. Titanium nitride with silicon additions for tribological applications / S. ZIMOWSKI, W. RAKOWSKI, J. Grzonka // Surface and Interface Analysis ; ISSN 0142-2421. — 2010 vol. 42 iss. 6–7 s. 1364–1367. — Bibliogr. s. 1367. — ECASIA'09 : European Applications of Surface and Interface Analysis / eds. Marie-Laure Abel, Sefik Suzer, John F. Watts. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., cop. 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20.0

  IF

  top page [top page]

 257. Trójetapowa heurystyka znajdowania sekwencji montażowej[Three-stage heuristics of assembly sequence identification] / Piotr ŁEBKOWSKI // Technologia i Automatyzacja Montażu ; ISSN 1230-7661. — 2001 nr 2 s. 10–13. — Bibliogr. s. 13. — IV Międzynarodowa konferencja ,,Technika i technologia montażu maszyn” : 22–25.05.2001, Bystre k/Baligrodu. — Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA, 2001

  top page [top page]

 258. Utlenianie stopu {Ti-5Nb} w atmosferze powietrza i {SO_{2}}Oxidation of {Ti-5Nb} alloy in air and {SO_{2}} atmosphere / A. KUC, A. GIL, A. Stawiarski, B. Sulikowski, Z. Żurek // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/ s. 98–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 istopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 259. Wall paintings of the Holy Virgin Coptic monastery, Deir-el-Souriani, Wadi Natrum, Egypt: mineralogical research of plasters and pigments / Maciej PAWLIKOWSKI, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA, Ewa Parandowska // Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland. — 2001 z. 19 s. 138–140. — Bibliogr. s. 140. — 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : in memory of Kazimierz Smulikowski on the centennial anniversary of his birth and 300 years of the Wrocław University : Lądek Zdrój, 19–21. 10. 2001 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — [Kraków : PTM, 2005]

  top page [top page]

 260. Warstwy tlenku glinu na węglikach spiekanych otrzymywane metodą MOCVDAlumina layers synthesized by the MOCVD method on cemented carbides / SAWKA Agata, KWATERA Andrzej, JUDA Wiesław, RAKOWSKI Wiesław // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2002 R. 23 nr 5 s. 387–389. — Bibliogr. s. 389, Streszcz., Abstr.. — Obróbka powierzchniowa'2002 = Surface treatment'2002 : V ogólnopolska konferencja naukowa = V Polish scientific conference : Częstochowa Kule, 18–20 wrzesień 2002 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza ; Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, 2002

  top page [top page]

 261. What Polish mining owes to Polish hydrogeology? / Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski, Andrzej Różkowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Marek Rogoż, Jan Przybyłek, Stanisław Staśko // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 vol. 58 no. 9/1 s. 774–786. — Bibliogr. s. 786, Abstr. — Do czasopisma dołączone 2 mapy. — IAH 2010 : XXXVIII IAH world congress on Groundwater quality sustainability : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 7.0

  LF

  top page [top page]

 262. Wiek mineralizacji kruszcowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i jego powiązanie z tektoniką południowej części monokliny przedsudeckiejThe timing of ore mineralization based on thermal maturity modelling of Kupferschiefer strata and its relation to tectonics of southern part of the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland) / Paweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tyt. poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423 s. 139–150. — Bibliogr. s. 146–148, Abstr., Summ.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007

  top page [top page]

 263. Wieloagentowy system generowania sekwencji montażowych dla FASMulti-agent assembly sequence generation system for FAS / Piotr ŁEBKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1338. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 1996 z. 118 s. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.. — X Krajowa konferencja Automatyzacji dyskretnych procesów przemysłowych : Zakopane, 18–21.09.1996 r. : referaty sesji II: Modelowanie i sterowanie. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 1996

  top page [top page]

 264. Wielookresowy model planowania i sterowania produkcją oraz rozwoju elektrociepłowniA multi-period model for production planning, control and capacity expansion problem of a thermal-electric plant / Antoni KORCYL, Piotr ŁEBKOWSKI, Tadeusz SAWIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1475. Automatyka. — 2000 z. 130 s. 75–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Abstr.. — XII [Dwunasta] krajowa konferencja Automatyzacji procesów dyskretnych : Zakopane 13–16.09.2000 r. / red. Anna Błażkiewicz. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000

  top page [top page]

 265. Wirtualne laboratorium projektu PL-Grid a nauki przyrodniczeThe PL-Grid virtual laboratory for the life sciences domain / Maciej MALAWSKI, Eryk CIEPIELA, Tomasz GUBAŁA, Piotr NOWAKOWSKI, Daniel HARĘŻLAK, Marek KASZTELNIK, Joanna KOCOT, Tomasz BARTYŃSKI, Marian BUBAK // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1 s. 117–120. — Bibliogr. s. 118, 120. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010

  top page [top page]

 266. Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenieImpact of lignite mining on its surroundings / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2 s. 227–243. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 6.0


  top page [top page]

 267. Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publicznyThe influence of lignite mining activity on the public sector / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4 s. 327–338. — Bibliogr. s. 338, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 268. Wpływ gęstości modelu polistyrenowego na emisję gazów w procesie pełnej formyEffect of the density on the rate of gas emission from polistyrene pattern in the lost foam process / Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław JANKOWSKI // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys. — 2000 R. 2 nr 43 s. 553–560. — Bibliogr. s. 557–558. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000

  top page [top page]

 269. Wpływ wyższych harmonicznych na mechanizm wyładowań niezupełnych w izolacji żywicznejInfluence of higher harmonic components on partial discharge mechanism in resins insulation / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Paweł ZYDROŃ // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1 s. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2003

  top page [top page]

 270. Wpływ zawartości gazów resztkowych na parametry pracy cyklotronu AIC-144Influence of residual gas content on working parameters of the cyclotron AIC-144 / Jacek Sulikowski, Konrad Guguła, Krzysztof Daniel, Artur Sroka, Konstanty MARSZAŁEK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 — Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 1 s. 74–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.. — IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni : Janów Lubelski, 21–24 września 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 271. Wybrane aspekty technologii produkcji drutów ze stopu ZnAl15 przeznaczonych do metalizacji natryskowejSome technological aspects of ZnAl15 alloy wire production for thermal spray metallization / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Marek Spyra, Jacek Lejkowski // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 1–2 s. 39–42. — Bibliogr. s. 42. — II Międzynarodowa konferencja ciągarska : ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” : Zakopane 2007 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, The Wire Association International, Inc. Poland Chapter. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2007

  top page [top page]

 272. Wybrane metale ciężkie w środowisku przyrodniczym gmin graniczących z północną częścią KrakowaZinc, lead and cadmium in soils and vegetables in three communes north of Cracow / Jan TARKOWSKI, Piotr Bożęcki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3 s. 263–275. — Bibliogr. s. 274–275, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa ,,Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

  top page [top page]

 273. Wybrane problemy związane z rekultywacją wyrobisk w kierunku wodnymSelected problems connected with water reclamation of post-mining open-pits / Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof POLAK, Marek CAŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4 s. 517–525. — Bibliogr. s. 524–525, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 274. Wybrane przykłady badań nieniszczących elementów urządzeń i narzędzi wiertniczychChosen examples of non-destructive testing of elements of drill fittings and drilling tools / Bogusław ŁADECKI, Wojciech Gwoździewicz, Andrzej Fijałkowski // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2009 nr 14 s. 31. — Streszcz., Abstr.. — 38 KKBN : 38 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Poznań–Licheń 20–22 października 2009 r. — Poznań : PTBNiDTSIiTMP przy współpracy oddziału Poznańskiego PTBNiDT oraz Politechniki Poznańskiej, ITMat, 2009 + CD-ROM. — ISBN 978-83-929752-0-5. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. [1–4], Bibliogr. s. 4

  top page [top page]

 275. Wybrane zagadnienia związane z emisją gazów w procesie pełnej formyChosen problems connected with the rate of gas emission in full mould process / Żółkiewicz Z., JANKOWSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2 s. 254–259. — Bibliogr. s. 258–259, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

  top page [top page]

 276. Wykorzystanie badań kalorymetrycznych w zagadnieniach metaloznawczychThe application of calorimetric investigation in the physical metallurgy / Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI, Andrzej ŁATKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Mechanika ; ISSN 1897-2683. — 2000 [z.] 72 s. 185–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

  top page [top page]

 277. Wyniki badań skanera z dalmierzem laserowym DISTOResults of scanner DISTO laser distance meter investigation / Wojciech JAŚKOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; ISSN 0372-9508 ; nr 1752. Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 165–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Summ.. — IX dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Wisła, 20–22 czerwca 2007 / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007

  top page [top page]

 278. Wyniki ciągłej rejestracji przemieszczeń i wychyleń budynku w czasie wstrząsów górniczychResults of continuous registered displacements and building displacements induced by mining tremors / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Janusz JURA, Tomasz LIPECKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2002 nr 5 s. 31–33. — Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis część. wg wstępu

  top page [top page]

 279. Wytwarzanie rur ze szwem metodą laserowago spawania : opis przedsięwzięciaProduction of laser welded seamed tubes : description of the undertaking / Stanisław NOWAK, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK, Krzysztof ŻABA, Agata LIS, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 563–567. — Bibliogr. s. 567. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 280. Wyznaczanie pól odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur miedzianych i aluminiowychStrain field calculations in cold pilger aluminium and copper tubes rolling process / Heinz Palkowski, Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 11 s. 770–775. — Bibliogr. s. 774–775. — RURY'2010 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XVI konferencja naukowo-techniczna : 17–19 listopada 2010 r., Zakopane

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9.0


  top page [top page]

 281. XAFS study and crystallographic structure of Ti and Y doped {BaCeO_{3-δ}} protonic conductors / P. SEREMAK-PECZKIS, W. Zajączkowski, J. PRZEWOŹNIK, Cz. KAPUSTA, M. SIKORA, D. A. Zając, P. PASIERB, M. BUĆKO, M. RĘKAS // Synchrotron Radiation in Natural Science : Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society ; ISSN 1644-7190. — 2009 vol. 8 nr 1–2 s. 63. — Bibliogr. s. 63. — 8th National meeting of Synchrotron radiation users (KSUPS-8) : Podlesice, Poland, 24–26 September, 2009 : Cracow : Polish Synchrotron Radiation Society, 2009

  top page [top page]

 282. Zapobieganie zjawisku ferrorezonansu z udziałem przekładników napięciowych w sieciach ŚN z izolowanym punktem neutralnymPrevention of ferroresonance involving voltage transformers in MV ungrounded networks / Wojciech Piasecki, Marek Florkowski, Marek Fulczyk, Wiesław NOWAK, Mariusz Luto // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1 s. 197–200. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

  top page [top page]

 283. Zastosowanie arytmetyki rozmytej w obliczaniu namiaru wsadu dla pieców odlewniczychUsing fuzzy arithmetic in burden calculations for foundry furnaces / ZIÓŁKOWSKI E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2) s. 185–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

  top page [top page]

 284. Zastosowanie koparek kompaktowych w kopalniach odkrywkowychThe use of compact bucket wheel excavators in opencast mines / Zbigniew KASZTELEWICZ, Szymon SYPNIOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4 s. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.0
  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 5.0


  top page [top page]

 285. Zastosowanie płaskich pasów linowych w modernizacji zabytkowych dźwigów osobowych – możliwości diagnostyczneApplication of flat flexible cables in modernisation of old passenger lifts – potentials for diagnistics / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // Transport & Logistics = Doprava a Logistika [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 5 mimoriadne = spec. iss. s. 84–89. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 89, Abstr. — Abstrakt W: Výskum, výroba a pouzitie ocel'ových lán, dopravníkov a t'azných zariadení 2008 = Investigation, production and use of steel ropes, conveyors and hoisting machines 2008 : zborník abstraktov = book of abstracts : 15.medzinárodnej konferencie = 15th international conference : 7.–10. október 2008 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická univerzita v Košicach. Fakulta BERG. \'{U}stav logistiky priemyslu a dopravy. — Košice : Technická univerzita. Fakulta BERG, 2008. — ISBN 978-80-553-0074-0. — S. 22. — W czasopiśmie pełne teksty powyższej konferencji

  top page [top page]

 286. Zastosowanie systemów bazo-danowych w kształtowaniu środowiska akustycznegoThe application of the database software for shaping the acoustic environment / Wojciech BATKO, Bartłomiej BORKOWSKI, Krzysztof GŁOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tyt. poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2005 R. 56 nr 7 s. 93. — {\it II Międzynarodowa konferencja naukowa} Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem = Second international scientific conference “Supporting systems in the environmental management” : Słowacja, Zuberec 2005, [01 – 03 września 2005] : [streszczenia] / IOiZP ,,ORGMASZ”. — Warszawa : IOiZP ,,ORGMASZ”, 2005

  top page [top page]

 287. Zastosowanie technologii LonWorks w systemach automatyki budynków i monitoringu mediówLonWorks technology applications to building automation and utilities monitoring systems / Paweł KWASNOWSKI, Henryk ZYGMUNT, Jacek SEŃKOWSKI, Grzegorz HAYDUK, Marcin JACHIMSKI // Studia Informatica. — Tyt. poprz. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN 0208-7286. — 2001 vol. 22 no. 3 s. 291–309. — Bibliogr. s. 307–308, Streszcz., Abstr.. — Sieci komputerowe = Computer networks : VIII [ósma] konferencja = proceedings of the 8th conference : 18–20 czerwca 2001 r., Krynica. — Gliwice : Silesian University of Technology Press, 2001

  top page [top page]

 288. Złoża soli w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowaniaSalt deposits un Poland – the current state and perspectives for management of the resources / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 9 s. 798–811. — Bibliogr. s. 810–811, Abstr.. — XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne {\it Quo Vadis Sal} : bezpieczeństwo energetyczne Polski: magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) : Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 / pod red. Grzegorza Czapowskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0

  LF

  top page [top page]

 289. Zmiana zawartości węgla w odlewach wykonanych technologią modeli cieplnie zgazowanychCarbon content variations in castings made by the technology of evaporative patterns / Żółkiewicz Z., JANKOWSKI W. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2) s. 378–382. — Bibliogr. s. 381–382, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

  top page [top page]

 290. Zmienność litofacjalna przystropowych piaskowców kambru środkowego na wyniesieniu Łeby w świetle najnowszych badań sejsmicznych[Lithofacial variability of the uppermost sandstones of Middle Cambrian on the Łeba Elevation in the light of the latest seismic survey] / Beata REICHER, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz, Jan Wojtowicz // Polish Journal of Mineral Resources. — 2004 vol. 8 s. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz.. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji] / ed. Wojciech Górecki ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : GS “GEOS”, 2004. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 291. Zmodyfikowana ocena źródeł zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennegoThe characteristics of water hazard in mines in the Upper Silesian Coal Basin in the connection with the restructurisation of coal mine industry / Andrzej HAŁADUS, Przemysław Bukowski, Mirosława Bukowska // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tyt. poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 1230-3631. — 2005 nr 6 s. 45–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2005 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [IX edycja] : Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla Bogdanka S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą 20–22 czerwca 2005 roku / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2005. — Opis częśc. wg wstępu. — Praca zawiera omówienia referatów

  top page [top page]

 292. Zmodyfikowana strategiczna karta wyników (BSC) jako informatyczne narzędzie wspomagające logistyczne zarządzanie wyższą uczelnią : [streszczenie]The modified balanced score card as a computer tool aiding university logistic management / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 4 s. 80. — Pełny tekst W: LS&TP'09 [Dokument elektroniczny] : Systemy Logistyczne : teoria i praktyka : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 9–11 września 2009 r. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Referaty). — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 293. Zróżnicowanie tempa deformacji pionowych rejestrowanych w rejonie osadnika zlokalizowanego na terenie prowadzonej podziemnej eksploatacji górniczej[Differentiation of vertical deformation rates registered in a sedimentation reservoir neighbourhood located in the active underground mining area] / Jacek Bańskowski, Bogusław Włodarczyk, Bogusław CISŁO, Władysław BOROWIEC, Małgorzata ULMANIEC, Anna SZAFARCZYK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2006 spec. ed. s. 9–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.. — Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych – szkody górnicze : Ustroń, 20–21 listopada 2006 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2006

  top page [top page]