Full Search

Author name
Title
Source
Limit to years from   to 
Department/Unit
Type of publication
LF

Attention: to see the whole list of AGH' Authors publications use [easy search]


Search results: 1227.
 1. A new {Cu-Fe} alloy with high iron content / Tadeusz J. KARWAN, Janusz Król, Stanisław Księżarek // Erzmetall (Clausthal-Zellerfeld). — 2003 vol. 56 no. 11 s. 651–657. — Bibliogr. s. 657

  top page [top page]

 2. A new industrial-scale method of the manufacturing of the gradient structure materials and its applicationNowa technologia uzyskiwania materiałów o strukturze gradientowej na skalę przemysłową i jej aplikacje / P. ULIASZ, T. KNYCH, A. MAMALA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3 s. 711–721. — Bibliogr. s. 720–721. — VI Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals – the PLASTMET 2008 : Łańcut, Poland, November 25–28, 2008 / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science . — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 3. About the conditions of zinc selenide electrodeposition from aqueous solutionsWarunki elektrochemicznego osadzania selenku cynku z roztworów wodnych / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 2 s. 129–141. — Bibliogr. s. 140–141, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 4. Activity of Faculty of Non-Ferrous Metals in the field of metallurgy, protection of metals against corrosion and environmental protection / Jerzy NOWAKOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 37–38

  top page [top page]

 5. Adsorption of selected ions on the anatase {TiO_{2}(101)} surface: a density-functional study / Marta Kinga Bruska, Konrad SZACIŁOWSKI, Jacek Piechota // Molecular Simulation ; ISSN 0892-7022. — 2009 vol. 35 no. 7 s. 567–576. — Bibliogr. s. 574–576

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 6. Advances in materials plasticity 10–12 June 2002, Cracow / Marek S. SZCZERBA, Ha\"{e}l Mughrabi // Philosophical Magazine (2003. Print) ; ISSN 1478–6435. — 2004 vol. 84 nos. 3–5 s. 211–212

  IF

  top page [top page]

 7. Akredytacja kierunków[Accreditation of studies] / Henryk DYBIEC // W: Programy badań i kształcenie w inżynierii materiałowej : VIII [ósme] seminarium : Poznań–Będlewo, 5–8 maja 2002 / Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Poznań : Wydawnictwo PP, 2002. — S. 109–113

  top page [top page]

 8. {Al-Sc} master alloy prepared by mechanical alloying of aluminum with addition of {Sc_{2}O_{3}} / Hidenori Fujii [et al.], Ludwik BŁAŻ // Materials Transactions ; ISSN 1345-9678. — 2003 vol. 44 no. 5 s. 1049–1052. — Bibliogr. s. 1052

  IF

  top page [top page]

 9. {Al_{2}O_{3}-Co} and {Al_{2}O_{3}-Fe} composites obtained by the electrochemical methodOtrzymywanie kompozytów {Al_{2}O_{3}-Co} i {Al_{2}O_{3}-Fe} metodą elektrochemiczną / W. GUMOWSKA, I. DOBOSZ, M. Uhlemann, J. Koza // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 1119–1133. — Bibliogr. s. 1132–1133

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 10. Alternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych[An alternative method of processing zinc waste materials] / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2007]. — ISBN 978-83-920877-6-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 95

  top page [top page]

 11. Aluminiowe rury żebrowane – nowe rozwiązania i możliwości ich zastosowania w wydajnych wymiennikach ciepłaAluminium finned pipes, new solutions and possibilities of their use in effective heat exchangers / Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 4 s. 175–180. — Bibliogr. s. 180, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 12. Aluminium alloy matrix – {Al_{3}Ti} particles reinforced composite extruded in semi-solid stateKompozyt typu stop Al - cząstki {Al_{3}Ti} wyciskany w stanie półciekłym / Wojciech Szymański, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4 s. 224–227. — Bibliogr. s. 227, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

  top page [top page]

 13. Aluminium stopowe dla przemysłu samochodowegoAlloyed aluminum for automotive industry / T. KNYCH, B. SMYRAK, M. JABŁOŃSKI // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–2]

  top page [top page]

 14. Aluminum based materials containing low melting and high melting metals produced by mechanical alloying with addition of metal oxides / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 396–402 s. 161–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 15. Aluminum-low melting metal alloys prepared by mechanical alloying with addition of oxide / J. Kaneko, M. Sugamata, L. BŁAŻ, R. Kamei // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826 ; ISSN (online) 1662-9795. — 2000 vol. 188 s. 73–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Development in light metals : science, technology and applications : proceedings of the international conference : Il Ciocco, Italy, September 19–24, 1999 / ed. F. S. Froes, E. Evangelista. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications, 2000

  top page [top page]

 16. Amorphous {Co-Mo} cathodes for hydrogen evolution / Wojciech Gagatek, Remigiusz KOWALIK, Piotr ŻABIŃSKI // W: E-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — ISBN 83-89585-16-2. — S. 118, poster D11

  top page [top page]

 17. Amorphous {Co-Mo} cathodes for hydrogen evolution / P.\,R. ŻABIŃSKI, W.Gagatek, R. KOWALIK // W: The 58th annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : exploring frontiers of electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE. — Lausanne : ISE, cop. 2007 . — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 18. An application of an algebraic Reynolds stress model to 2-D parabolic and elliptic turbulent flows / Janusz SZMYD, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR, Zygmunt KOLENDA // W: Materiały IX sympozjum wymiany ciepła i masy : Augustów – 1995. T. 2 / Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Augustów ; [Warszawa] : KTiS PAN, 1995. — S. 327–336. — Bibliogr. s. 336, Abstr.

  top page [top page]

 19. An application of the Krupkowski's formalism for binary solutions with intermetallic compounds / Piotr JAROSZ, M. SUKIENNIK // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk, 2000]. — Opis częśc. wg okł.S. 51

  top page [top page]

 20. An electrochemical method of the composite coatings formation on aluminum surface / Iwona DOBOSZ, Wanda GUMOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-83-7271-459-6. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

  top page [top page]

 21. An investigation of mechanical instability of {Ni-Mn-Ga} single crystals compressed at room temperatureBadania niestabilności mechanicznej monokryształów {Ni-Mn-Ga} ściskanych w temperaturze otoczenia / M. J. Szczerba, J. ŻUKROWSKI, M. S. SZCZERBA, B. Major // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss. s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 22. An investigation on stabilisation of arsenic removed from blister copper / Marian KUCHARSKI, Barbara SZAFIRSKA // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

  top page [top page]

 23. An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process / J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7th ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama. Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [S. l.] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666. — Bibliogr. s. 666, Summ.

  top page [top page]

 24. An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering processBadania przemieszczeń i odkształceń w procesie walcowania na zimno rur w walcarce pielgrzymowej / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3 s. 269–276. — Bibliogr. s. 276

  IF

  top page [top page]

 25. Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniach struktury materiałów metalicznych[Analytical electron microscopy in the research of metallic materials structure] / Ludwik BŁAŻ // Fizyka w Szkole ; ISSN 0426-3383. — 2006 nr 6 s. 4–26. — Bibliogr. s. 24

  top page [top page]

 26. Analiza doświadczalna akomodacyjnych systemów poślizgu w rozciąganych monokryształach miedziExperimental analysis of accommodation slip systems in tensioned copper single crystals / Paweł PAŁKA, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł.S. 200–205. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

  top page [top page]

 27. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów metalurgicznych. Cz. 2, Obliczenia kosztu termoekologicznegoEnergy and exergy analysis of metallurgical processes. Pt. 2, Calculation of thermoecological cost / Bożena BORYCZKO, Jan NORWISZ, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 7 s. 412–417. — Bibliogr. s. 417

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 28. Analiza energetyczna i egzergetyczna procesów metalurgicznych. Cz. 1, Podstawy teoretyczneEnergy and exergy analysis of metallurgical processes. Pt. 1, Theoretical background / Bożena BORYCZKO, Jan NORWISZ, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 5 s. 269–275. — Bibliogr. s. 274–275

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 29. Analiza możliwości wykonania gęstych perforacji blach niekonwencjonalnymi technikami wysokoenergetycznymiAnalysis of the possibility to make dense perforations in sheet metal using unconventional high-energy techniques / Wacław MUZYKIEWICZ, Andrzej Łach // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2007 t. 18 nr 1 s. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 30. Analiza nieaktywnych faz procesu pełzania przewodów stopowych jako skutku ujemnych gradientów naprężeniaAnalysis of non-active phases of the creeping process of alloy conductors as a result of stress negative gradients / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 31. Analiza numeryczna i badania struktury prętów AlCu4Mg wyciskanych z małym współczynnikiem wydłużeniaNumerical and structural analysis of AlCu4Mg aluminium alloy rods extrudates with low extrusion ratios / Justyna GRZYB, Grzegorz Krupnik, Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 8 s. 493–497. — Bibliogr. s. 497

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 32. Analiza numeryczna odkształceń materiału i sił w procesie wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych elementów rurowychNumerical analysis of material strain and forces in the process of indirect extrusion of thin-walled tube items / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 542–545. — Bibliogr. s. 545. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 33. Analiza numeryczna procesu wyciskania trudno odkształcalnych stopów aluminium w zakresie małych współczynników wydłużeniaNumerical analysis of the extrusion process of hard deformable aluminium alloys in the range of small extrusion ratios / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 6 s. 336–340. — Bibliogr. s. 340

  top page [top page]

 34. Analiza numeryczna wpływu geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w wyrobie podczas wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasekNumerical analysis of the influence of the geometry of tools on the schedule of stresses in the product while indirect extrusion of thin-walled die stampings / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 731–733. — Bibliogr. s. 733. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 35. Analiza numeryczna wyciskania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przez matryce o różnym kształcie[Numerical analysis of extrusion of hard deformable aluminium alloys with different die geometry] / W. LIBURA, D. LEŚNIAK, A. RĘKAS, J. ZASADZIŃSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 595–600. — Bibliogr. s. 600, Abstr.

  top page [top page]

 36. Analiza obrotu osi rozciągania kryształu RSC w ramach kinematyki deformacji plastycznej z sekwencyjnością poślizgówAnalysis of the tensile axis rotation of a FCC single cryswtal within the framework of the kinematics of plastic deformation by sequential slip / Katarzyna KORBEL, Ryszard B. Pęcherski, Andrzej KORBEL // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 11 s. 542–545. — Bibliogr. s. 545, Summ., Streszcz.. — Odkształcalność metali i stopów : III konferencja : Łańcut-Zamek 22–25 listopada 1999 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Zakład Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA, 1999

  top page [top page]

 37. Analiza oddziaływań bliźniak-bliźniak w kryształach RSC metodą {\em ,,EBSD”}Analysis of twin-twin interactions in FCC single crystals by EBSD method / Małgorzata PEREK, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł.S. 194–199. — Bibliogr. s. 199, Streszcz.

  top page [top page]

 38. Analiza odkształceń plastycznych w procesach kształtowania końcówek rur ze stopu aluminium 2017Analysis of plastic deformations in the processes of forming ends of tubes from the 2017 aluminium alloy / Jan RICHERT, Adam Wołosz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 539–545. — Bibliogr. s. 545, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 39. Analiza parametrów procesu ciągnienia rur na korku swobodnym ze stali 1H18N10T pod kątem stanu i własności otrzymanych wyrobówAnalysis of floating-plug drawing process of 1H18N10T steel tubes with consideration of condition and properties of the obtained products / Krzysztof ŻABA, Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 514–517. — Bibliogr. s. 517. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 40. Analiza plastycznego płynięcia metalu wyciskanego w zmiennych warunkach obciążeniaThe analysis of the plastic flow of metal extruded in variable load conditions / Piotr DŁUGOSZ // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 593–597. — Bibliogr. s. 597, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 41. Analiza płynięcia MES wyciskania na gorąco stopów aluminium przez matryce czterootworoweFEM analysis of the metal flow during four-hole hot extrusion of aluminum alloys / Wojciech LIBURA, Artur RĘKAS, Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6 s. 362-367. — Bibliogr. s. 367

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 42. Analiza płynięcia metalu przez matryce z przedkomorą w procesie wyciskania profili pełnych o zróżnicowanej grubości ścianekAnalysis of metal flow through pre-chamber dies during extrusion of solid sections with different wall thickness / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11 s. 569–574. — Bibliogr. s. 573–574, Summ.

  top page [top page]

 43. Analiza procesów wyciskania promieniowego realizowanych w zmiennych warunkach kinematycznychAnalysis of radial extrusion processes realized in different kinematical conditions / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT, Jarosław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 602–609. — Bibliogr. s. 609. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 44. Analiza procesu odkształcania stali węglowej {0.158%C} w zakresie temperatury przemiany fazowej[Analysis of {0.158%C} carbon steel deformation at the phase transformation temperature range] / Andrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki, Jan Sieniawski // W: Forming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VSB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VSB – TU, 2005. — Dodatkowo tyt.: sborník referátů z 12. mezinárodní védecké konference na téma plasticity materiálu pořádané pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a dékana fakulty metalurgie a materiálového inzenýrství VSB – TUO Prof. Ing. Zdenka Jonšty, CSc.S. 193–198. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

  top page [top page]

 45. Analiza procesu rozcinania stalowych taśm z powłoką {Al-Si}, przeznaczonych na rury do elementów układów wydechowychAnalysis of slitting process of {Al-Si} coated steel strips to be used as tubes to elements of exhaust systems / Krzyszto ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 6 s. 363–366. — Bibliogr. s. 366

  top page [top page]

 46. Analiza przemysłowych warunków homogenizacji okresowej wlewków ze stopów aluminiumAnalysis of industrial conditions of periodic homogenization of billets from aluminium alloys / Marian BRONICKI, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 12 s. 907–909. — Bibliogr. s. 909

  top page [top page]

 47. Analiza przyczyn obecności srebra w miedzi katodowejHow to account for the presence of silver in the cathode copper – an analysis / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne = “Noble metals” : II krajowa konferencja = proceedings of the conference : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–19]. — Bibliogr. s. [19]

  top page [top page]

 48. Analiza przyczyn perforacji rur ze stopu Al z lutowniczą powłoką {Al-Si}Analysis of reasons of perforation of tubes made of Al alloy with {Al-Si} coating / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Marian BRONICKI, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 nr 10–11 s. 568–572. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 49. Analiza siły ciągnienia i odkształceń materiału w procesie wielooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/AlAnalysis of drawing force and material strains during multi-operation process of Cu/Al bimetallic sheet deep drawing / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 2 s. 64–69. — Bibliogr. s. 69

  top page [top page]

 50. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w komorze zgrzewania podczas wyciskania na gorąco stopów aluminiumAnalysis of the state of stresses and strains in the welding chamber during hot extrusion of aluminum alloys / Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT, Dariusz LEŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 2 s. 87–91. — Bibliogr. s. 91

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 51. Analiza strukturalnych i mechanicznych właściwości połączeń {AlTi6/Al_{2}O_{3}} oraz {AlSi11/Al_{2}O_{3}}Analysis of the structural and mechanical properties of the {AlTi6/Al_{2}O_{3}} and {AlSi11/Al_{2}O_{3}} joints / I. Sulima, B. MIKUŁOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 779–784. — Bibliogr. s. 784, Abstr.

  top page [top page]

 52. Analiza tendencji w ewolucji tekstury aluminium w warunkach naprężeń ściskającychThe analysis of tendency of texture evolution in aluminium defomed in compression state of stresses / Maria RICHERT, Andrzej BACZMAŃSKI, Andrzej KORBEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 1 s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 53. Analiza teoretyczna procesu przetwarzania bimetalu Al–Cu i AlMgSi–Cu na druty przeznaczone na przewodyTheoretical analysis of the process of metalworking Al–Cu and AlMgSi–Cu bimetals designed for conductor wires / Tadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 9 s. 431–434. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 54. Analiza termodynamiczna i strukturalna możliwości tworzenia stabilnych faz dla połączenia {AlTi6/Al_{2}O_{3}}Thermodynamic and structure analysis of the possibility of formation stable phases for {AlTi6/Al_{2}O_{3}} joint / Iwona Sulima, Borys MIKUŁOWSKI // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; AP im. KEN w Krakowie IT. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz.

  top page [top page]

 55. Analiza termodynamiczna i strukturalna możliwości tworzenia stabilnych faz dla połączenia {AlTi6/Al_{2}O_{3}}Thermodynamic and structure analysis of the possibility of formation stable phases for {AlTi6/Al_{2}O_{3}} joint / Iwona Sulima, Borys MIKUŁOWSKI // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] : Wersja do Windows. — Dane tekstowe / AP im. KEN w Krakowie IT. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 140–145. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz.

  top page [top page]

 56. Analiza termodynamiczna i strukturalna połączenia {AlSi11/Al_{2}O_{3}}The thermodynamic analysis of the {AlSi11/Al_{2}O_{3}} joint / Iwona Sulima, Borys MIKUŁOWSKI // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.

  top page [top page]

 57. Analiza termodynamiczna i strukturalna połączenia {AlSi11/Al_{2}O_{3}}The thermodynamic analysis of the {AlSi11/Al_{2}O_{3}} joint / Iwona Sulima, Borys MIKUŁOWSKI // W: XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 205–210. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.

  top page [top page]

 58. Analiza wad ograniczających produkcję drutów z metali nieżelaznychAnalyse of defects limiting process of non-ferrous wires manufacturing / Piotr ULIASZ, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 119–122. — Bibliogr. s. 122. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 59. Analiza warunków odkształcania plastycznego na gorąco i zimno kompozytu aluminiowego ALFA-30Analysis of the coditions of hot and cold deformation of the ALFA-30 aluminium composite / Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 10 s. 616–623. — Bibliogr. s. 623

  top page [top page]

 60. Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach {Cu-8%at.Al}An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in {Cu-8At.%Al} single crystals / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11 s. 693–697. — Bibliogr. s. 697. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 61. Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach {Cu-8%at.Al}[An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in {Cu-8At.%Al} single crystals] / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [S. l. : s. n, 2009]. — S. [1]

  top page [top page]

 62. Analiza wpływu domieszek zawartych w miedzi anodowej i elektrolicie na czystość miedzi katodowejThe analysis of influencing the purity of the cathode-copper by the admixtures of the anode-copper and of the electrolyte / Krzysztof GARGUL, Józef Gargul, Roman Urbanowicz, Stanisław Orzęcki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 5 s. 300–305. — Bibliogr. s. 305. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 63. Analiza wpływu parametrów pracy pieców szybowych na strumień strat Cu do odpadowego żużla szybowego[Analysis of the influence of shaft furnace parameters on copper losses in waste slag] / K. GARGUL, P. JAROSZ, W. Gąsior, J. Antczak, W. Styrna // W: Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych = theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes : Krynica 19–21 maja 2005 / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”, 2005. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-904497-9-X. — S. 47–59. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 64. Analiza wpływu pyłów IOS na proces zawiesinowego przetopu koncentratów w HM ,,Głogów”[The influence of IOS dusts on flash smelting process in Copper Plant “Głogów”] / M. SUKIENNIK, P. JAROSZ, K. GARGUL, G. Szwancyber // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 73–80. — Streszcz.

  top page [top page]

 65. Analiza wpływu składu fazy gazowej {(CO+CO_{2})} na przebieg reakcji redukcji {SrSO_{4}} oraz reakcji utleniania {SrS}[Analysis of the influence of {(CO+CO_{2})} gas-phase composition on the reaction course of {SrSO_{4}} reduction and on the reaction of {SrS} oxygenation] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 224–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

  top page [top page]

 66. Analiza wpływu techniki perforacji blach na jakość i właściwości wyrobuAnalysis of the influence of the sheet metal perforation technique on the quality and the properties of the product / Wacław MUZYKIEWICZ, Andrzej Łach // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2007 t. 18 nr 3 s. 13–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 67. Analiza wymagań stawianych drutom i przewodom z aluminium i ze stopów {AlMgSi}Analysis of the requirements to be met by wires and conductors from aluminum and the {AlMgSi} alloys / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Stanisław NOWAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 8 s. 375–392. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 68. Analiza zmian naprężeń w samonośnych przewodach ze stopów aluminium pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracy linii napowietrznejChanges of stress in aluminium alloys overhead line conductors due to safety exploitation of line / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: EUI'01 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia = Problems of high voltage insulation systems exploitation : VIII [ósme] sympozjum = VIII [eighth] symposium : Zakopane, 18–20 października 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasizca w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 2001. — Opis częśc. wg okł.S. 267–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 69. Analiza zmian własności drutów gatunku 6101 przeznaczonych na samonośne przewody w symulowanych warunkach ich eksploatacjiAAAC conductor mechanical and electrical properties analysis in simulated working conditions / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 4 s. 199–205. — Bibliogr. s. 205

  top page [top page]

 70. Analiza zużycia narzędzi w linii zgrzewania rur : ocena niezawodnościAnalysis of wearing tools out in the line of welding tubes : assessment of the reliability / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Grzegorz Sikorski, Marcin Szota, Paweł Góra // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 672–676. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 71. Analiza zużycia narzędzi w procesie perforacji taśm stalowych z powłoką {Al-Si}, przeznaczonych na elementy układów wydechowychAnalysis of tools wearing in of {Al-Si} coated steel strips perforating process to be used as elements of exhaust systems / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 2 s. 71–78. — Bibliogr. s. 78

  top page [top page]

 72. Analysis of ageing processes in squeeze cast {Al-Zn-Cu-Mg} alloysAnaliza procesów starzenia stopów {Al-Zn-Cu-Mg} otrzymanych metodą prasowania w stanie ciekłym / Małgorzata Warmuzek, Maria RICHERT, Grażyna Mrówka, Krzysztof Siwecki // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 942–945. — Bibliogr. s. 945, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 73. Analysis of finite plastic deformation due to the sequence of slips / K. KORBEL, R. B. Pecherski, A. KORBEL // Voprosy Materialovedeniâ = Problems of Materials Science. — 2003 no. 1 s. 349–356. — Bibliogr. s. 356, Abstr.

  top page [top page]

 74. Analysis of geometrical and structural factors determining plastic flow of twins in zinc crystalsAnaliza czynników geometrycznych i strukturalnych warunkujących plastyczne płynięcie bliźniaków w kryształach cynku / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2 s. 221–225. — Bibliogr. s. 225

  IF

  top page [top page]

 75. Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 76. Analysis of the composition and morphology of products of the anodic dissolution of {Cu_{2}}SAnaliza składu i morfologii produktów anodowego roztwarzania {Cu_{2}}S / Lidia BURZYŃSKA, Piotr ŻABIŃSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 3 s. 287–302. — Bibliogr. s. 301–302, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 77. Analysis of the mechanism for electrodeposition of the ZnSe phase on Cu substrate / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. — 2009 vol. 633 iss. 1 s. 78–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 78. Analysis of the perforation process of steel strips used in automotive industryAnaliza procesu perforacji taśm stalowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym / K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ, S. NOWAK // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2008 vol. 8 no. 3 s. 145–154. — Bibliogr. s. 153–154

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  LF

  top page [top page]

 79. Analysis of the perforation process of steel strips used in automotive industryAnaliza procesu perforacji taśm stalowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym / K. ŻABA, W. MUZYKIEWICZ, S. NOWAK // W: AutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1st international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT, 2008]. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 80. Anizotropia struktury i własności tytanu po procesie ECAPStructure and properties anisotrophy of titanium proceed by ECAP method / Bartłomiej BONARSKI, Borys MIKUŁOWSKI // W: Tytan i jego stopy : VIII ogólnopolska konferencja : Warszawa–Serock, 24–26 października 2005 : materiały konferencyjne / oprac. pod red. T. Wierzchonia, J. R. Sobieckiego ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Komitet Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : [PW], 2005. — S. 21–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz.

  top page [top page]

 81. Annealing and hot deformation of Al-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // W: 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2004]. — S. 8

  top page [top page]

 82. Annealing and hot deformation of {Al}-based composite hardened with niobium oxide dispersions / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata, Z. SIERPIŃSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2005 vol. 26 no. 1–2 s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr. — Spec. iss. contains papers presented during the 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization

  top page [top page]

 83. Annealing characteristics of supersaturated vacancies in copper and nickelCharakterystyki wyżarzania miedzi oraz niklu przesyconych wakancjami / Borys MIKUŁOWSKI, Viktor Gröger, Gerhard Krexner, Michael Hewarth // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 3 s. 237–245. — Bibliogr. s. 244–245, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 84. Anodic behaviour of iron in alcohol solutions of electrolytes / K. BANAŚ, M. STAROWICZ, J. BANAŚ // W: KSCS 2009 [Dokument elektroniczny] : 5th Kurt Schwabe Symposium : from corrosion to semiconductors : May 24–28, 2009 : Erlagen 2009 : programme & CD of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Friedrich-Alexander-Universität. — [S. l. : s. n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

  top page [top page]

 85. Anodic behaviour of titanium in methanol solutions of chloridesAnodowe roztwarzanie tytanu w metanolowych roztworach chlorków / Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 2 s. 123–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 86. Anodic behaviour of titanium in alcohol – {LiClO_{4}-LiCl} solutions / Kamila BANAŚ, Maria STAROWICZ, Jacek BANAŚ // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. S9\cdotP-6

  top page [top page]

 87. Anodic dissolution of metal powdersAnodowe roztwarzanie proszków metali / Irena HARAŃCZYK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 4 s. 347–373. — Bibliogr. s. 372–373, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 88. Anodic dissolution of Ni, Al and intermetallic phase {Ni_{3}Al} in {CH_{3}OH-LiCl} system / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: 55th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry ISE 2004 : electrochemistry: from nanostructures to power plants : 19–24 September 2004, Thessaloniki, Greece : book of abstracts [Pt]. 2 / ISE. — [Thessaloniki] : ISE, 2004. — S. 809

  top page [top page]

 89. Anodowe roztwarzanie proszków metali jako metoda odzysku pierwiastków z odpadów i półproduktów przemysłu metalurgicznego[Application anodic dissolution of metal powders as a method for recovery of elements from the wastes and the intermediate products of the metallurgical industry] / Irena HARAŃCZYK // W: II [Druga] krajowa konferencja naukowa na temat: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych” : Kraków 23–24 września 1999 r. / red. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ; Komitet Metalurgii PAN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH. — [Kraków : AGH. WMN, 1999]. — S. [33–43]. — Bibliogr. s. [43]

  top page [top page]

 90. Anodowe roztwarzanie tytanu w metanolowych roztworach kwasu fosforowego[Anodic dissolution of titanium in methanol solutions of phosphoric acid] / Jacek BANAŚ, Kamila BANAŚ // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH, 2005]. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 91. Anodowe własności cynku w etanolowych roztworach elektrolitówAnodic behavior of zinc in ethanol solutions of electrolytes / Jolanta ŚWIATOWSKA, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11 s. 556–558. — Bibliogr. s. 558. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 92. Anodowe właściwości żelaza w metanolowych roztworach elektrolitówAnodic behavior of iron in methanol solutions of electrolytes / Maria STAROWICZ, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11 s. 543–545. — Bibliogr. s. 545. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 93. Anody proszkowePowder anodes / Irena HARAŃCZYK // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR, 2002]. — S. 17–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 94. Anomalous photocathodic behavior of CdS within the urbach tail region / Agnieszka Podborska, Bartłomiej Gaweł, Łukasz Pietrzak, Iwona B. Szymańska, Jeremiasz K. Jeszka, Wiesław Łasocha, Konrad SZACIŁOWSKI // Journal of Physical Chemistry C ; ISSN 1932-7447. — 2009 vol. 113 s. 6774–6784. — Bibliogr. s. 6782–6784

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10.0

  IF

  top page [top page]

 95. Antykorozyjne powłoki krzemionkowo-glinowe[Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresis] / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch, R. Nowak // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 132

  top page [top page]

 96. Application of chemical thermodynamics in industrial silver production process / FITZNER Krzysztof // W: CALPHAD XXXIII : an international conference on Phase diagram calculation and computational thermochemistry : May 30–June 4, 2004, Krakow, Poland : program & abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science, Krakow. — [Kraków : PAS IMMS, 2004]. — Opis częśc. wg okł.S. 104

  top page [top page]

 97. Application of FEM modeling to simulate metal flow through porthole dies / Joachim GĄSIORCZYK, Jan RICHERT // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 2 : Billet process and equipment ; Die design and technology ; Value added ; Management issues. — [USA : Aluminum Association ; Aluminum Extruders Council, 2000]. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

  top page [top page]

 98. Application of model materials to simulation of metal working processes / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 1 s. 23–29. — Bibliogr. s. 29.— Streszcz.

  top page [top page]

 99. Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawing : [extended abstract] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8th international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 115–116. — Bibliogr. s. 116

  top page [top page]

 100. Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawingZastosowanie zmodyfikowanych narzędzi w procesie ciągnienia rur cienkościennych / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2 s. 193–197. — Bibliogr. s. 197

  IF

  top page [top page]

 101. Application of push-off shear test for evaluation of wetting-interface structure-bonding relationship of solder joints / N. Sobczak, J. Sobczak, R. Nowak, A. Kudyba, P. Darlak, B. MIKUŁOWSKI, A. Wojciechowski // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2005 vol. 40 no. 9/10 spec. iss.: Interface Science s. 2547–2551. — Bibliogr. s. 2551. — High temperature capillarity : proceedings of the IV international conference : [March 31–April 3, 2004, Sanremo, Italy] / guest eds. Alberto Passerone, Nicolas Eustathopoulos. — [New York : Springer, 2005]

  IF

  top page [top page]

 102. Arsenic removal from blister copper by soda injection into melts / Marian KUCHARSKI // W: Proceedings of the sixth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Stockholm, Sweden–Helsinki, Finland : 12–17 June, 2000. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Windows 95. — Dane tekstowe / ed. S. Seetharaman, Du Sichen. — Sweden : Division of Metallurgy, KTH, 2000. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–7. — Bibliogr. ekran 5–6, Abstr.

  top page [top page]

 103. Artificial intelligence based modelling of the direct copper flash smelting process / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House ,,Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 81–101. — Bibliogr. s. 100–101, Abstr.

  top page [top page]

 104. Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process / J. TALAR, T. KONDEK, P. JAROSZ, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak, L. Byszyński // W: 11th IFSC : International Flash Smelting Congress : 9–14 October 2005, Bulgaria & Spain : papers. — [S. l. : s. n., 2005]. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

  top page [top page]

 105. Association rules as an example of data mining in the analysis of copper flash smelting process – the metalurgist's point of viewReguły asocjacyjne jako przykład eksploracji danych w analizie zawiesinowego procesu wytopu miedzi – spojrzenie metalurga / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3 s. 392–399. — Bibliogr. s. 398–399, Abstr., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 106. Attempts of boron nitride deposition on different substrates under the influence of the electric field present in the reaction zone / Ewa Pawlas-Foryst, Witold Przybyło, Marek Kopyto, Krzysztof FITZNER // Materials Research Bulletin ; ISSN 0025-5408. — 2001 vol. 36 nos. 5–6 s. 915–923. — Bibliogr. s. 923, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 107. Automated stand for testing the mechanical characteristics of overhead power conductors / Tadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 583–586. — Bibliogr. s. 586, Abstr.

  top page [top page]

 108. Automation of the test stand for deep drawing of sheet metal / Wacław MUZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 591–594. — Bibliogr. s. 594, Abstr.

  top page [top page]

 109. Automatyzacja badań napowietrznych przewodów elektroenergetycznychAutomation of overhead power conductors testing / Tadeusz KNYCH, Piotr MICEK, Stanisław NOWAK, Janusz PLUTA, Andrzej PODSIADŁO // W: Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I [pierwsza] konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 439–448. — Abstr.

  top page [top page]

 110. Badania charakterystyk materiałowych przewodów jezdnych typu AC-100 z miedzi w gat. ETP oraz {CuAg0,10} w symulowanych warunkach eksploatacyjnychStudy of material characteristics of contact wires AC-100 made from copper of ETP type and {CuAg0,10} in simulated operational conditions / Artur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: MET'2005 : ,,Nowoczesna trakcja elektryczna w zintegrowanej Europie XXI wieku” = “Modern Electric Traction in integrated XXIst century Europe” : 7 międzynarodowa konferencja naukowa : Warszawa 29 września – 1 października 2005 : materiały konferencyjne / Politechnika Warszawska – EESEMC CoE [etc.]. — Warszawa : Instytut Maszyn Elektrycznych PW, 2005. — Opis częśc. wg okł.S. 42–49. — Bibliogr. s. 49, Abstr.

  top page [top page]

 111. Badania charakterystyk materiałowych przewodów jezdnych typu AC-100 z miedzi w gat. ETP oraz {CuAg}0,10 w symulowanych warunkach eksploatacyjnychStudy of material characteristics of contact wires AC-100 made from copper of ETP type and {CuAg0,10} in simulated operational conditions / Artur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: MET'2005 [Dokument elektroniczny] : ,,Nowoczesna trakcja elektryczna w zintegrowanej Europie XXI wieku” = “Modern Electric Traction in integrated XXIst century Europe” : 7 międzynarodowa konferencja naukowa : Warsaw, September 29 – October 1, 2005 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / [Politechnika Warszawska – EESEMC CoE [etc.]]. — [Warszawa : Instytut Maszyn Elektrycznych PW, 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [13], Abstr.

  top page [top page]

 112. Badania charakterystyk mechanicznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejMechanical characteristics research of high conductivity aluminium alloy conductors for overhead lines / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ, Ewa Dziedzic // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 8 s. 491–497. — Bibliogr. s. 497

  top page [top page]

 113. Badania efektów działania wysokiej temperatury, czasu i atmosfery na użytkowe własności powłoki {Al-Si} na stalowych rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowychResearches of results of performance of high temperature, time and atmosphere on application features of {Al-Si} coating on steel tubes provided for elements of exhaust systems / Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 694–704. — Bibliogr. s. 703–704. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 114. Badania eksperymentalne otrzymywania taśm z zaokrąglonymi brzegami w procesie cięcia wzdłużnego[Experimental investigations of production of strips with rounded edges in the slitting process] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. WIERZBICKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 380–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr.

  top page [top page]

 115. Badania grubości elektrolitycznie i ogniwowo nakładanych powłok cynkowych metodami niszczącymi i nieniszczącymiExaminations of thickness of electrolytic and dip zinc coating with destructive and non destructive testing / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 429–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.

  top page [top page]

 116. Badania jednooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej {Cu/Al}Tests with deep drawing of the bimetallic {Cu/Al} sheet under single operation / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 1 s. 18–22. — Bibliogr. s. 22


  top page [top page]

 117. Badania kalorymetryczne przemian fazowych zachodzących podczas starzenia stopów {Cu-Ni-Sn}Calorimeter investigations of phase transformations due to {Cu-Ni-Sn} alloys ageing / Marek TUMIDAJEWICZ, Janusz GRYZIECKI // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 118. Badania korozji atmosferycznej drutów na przewody ze stopów {AlMgSi}Investigations of the atmospheric corrosion of wires made of {AlMgSi} / A. MARASZEWSKA, S. NOWAK, Z. SIERPIŃSKI, T. KNYCH // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec. s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : ,,problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

  top page [top page]

 119. Badania laboratoryjne nakładek stykowych odbieraków prądu z kompozytów węglowo-metalicznychLaboratory investigation of metal-carbon composite sliding strips / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Artur Rojek, Wiesław Majewski // W: SEMTRAK 2004 : XI ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i III Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Kraków–Zakopane–Kościelisko, październik 2004 : materiały konferencyjne. T. 1, Sekcja 1, Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej, Sekcja 2, Napędy i energoelektronika w trakcji elektrycznej / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2004. — Na obwol. tyt.: XI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej. — Opis częśc. wg okł.S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Summ.

  top page [top page]

 120. Badania modelowe procesu wyciskania z małym stopniem odkształceniaModelling of extrusion process with low extrusion ratio / Justyna GRZYB, Wojciech LIBURA // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2007 z. 216 s. 47–52. — Bibliogr. s. 52. — FIMM 2007 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 17–19. 05. 2007 r. / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2007

  top page [top page]

 121. Badania możliwości kształtowania własności drutów {AlMgSi} pod kątem wymagań normy PN-EN 50183:2002The study of {AlMgSi} wires properties shaping according to requirements of the PN-EN 50183:2002 standard / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 58–61. — Bibliogr. s. 61. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 122. Badania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytuInvestigation of possiblity of iron precipitation from solution in the jarosite form / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga [et al.] // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4 s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

  top page [top page]

 123. Badania nad alternatywną metodą odzysku cyny z powierzchni blachy białejResearch of alternative method of tin recovery from the tinplate's surface / Paweł Jański, Marian KUCHARSKI // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / PCz. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

  top page [top page]

 124. Badania nad odmiedziowaniem żużli z procesu zawiesinowego za pomocą węglaStudy on copper recovery from the slag of direct–to copper process by means of carbon / Katarzyna ROGÓŻ, Marian KUCHARSKI // W: Metalurgia metali nieżelaznych = Metallurgy of non-ferrous metals : konferencja międzynarodowa : Kraków 19–21 października 2008 : materiały konferencyjne = conference proceedings. — [S. l. : s. n., 2008]. — ISBN 978-83-910092-8-4. — S. 174–181. — Abstr.

  top page [top page]

 125. Badania nad odzyskiem cyny z powierzchni blach białych[Investigation on tin recovery from tinned steel sheets] / Marian KUCHARSKI, Monika GLUZIŃSKA, Paweł Jański // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 276–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

  top page [top page]

 126. Badania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnegoInvestigations of new recycling technologies development with respect to natural environment protection / Cz. MALINOWSKI, R. OBŁĄKOWSKI, St. MAŁECKI, St. PIETRZYK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 129–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 127. Badania nad procesem ciągnienia drutów {Al} z walcówki w różnym stanie początkowym uzyskiwanej w linii Continuus ProperziDrawing proces research of {Al} wires of a rod in different mechanical state manufacture in Continuus Properzi / Tadeusz KNYCH, Michał JABŁOŃSKI, Piotr ULIASZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1 s. 20–29. — Bibliogr. s. 28–29

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 128. Badania nad procesem ciągnienia drutów z aluminium i jego stopówWire drawing process investigation of aluminium wires and its alloys / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Michał JABŁOŃSKI, Łukasz Dziduch, Tomasz Popis // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 50–52. — Bibliogr. s. 52. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 129. Badania nad procesem ciągnienia nadplastycznego stopu ZnAl15 przeznaczonego do metalizacji natryskowejWire drawing process researches of superplasticity ZnAl15 alloy assigned to the thermal metal spraying application / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Marek Spyra, Jacek Lejkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 782–789. — Bibliogr. s. 789. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 130. Badania nad procesem ciągnienia stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejAluminium alloys with increased electrical conductvity drawing proces analyses / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 806–812. — Bibliogr. s. 812. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 131. Badania nad procesem plastycznego odkształcania stopów aluminium o strukturze odlewniczej na przykładzie stopu {EN AC-42100}Investigation in plastic deformation process of {EN AC-42100} aluminium casting alloy / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ, Bolesław Popek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 4 s. 235–240. — Bibliogr. s. 240

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 132. Badania nad technologią wytwarzania odpornych cieplnie materiałów ze stopów AlZr przeznaczonych na przewody typu HTLS do napowietrznych linii elektroenergetycznychAlZr aluminium thermal resistant material making technology investigation designed for HTLS overhead line conductors / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ, Mieczysław Paciorek, Jan Kolasa, Bogusław Antos // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 3 s. 147–154. — Bibliogr. s. 154

  top page [top page]

 133. Badania nad uzyskaniem nowego materiału modelowego bazującego na plastelinieInvestigation aiming at obtaining a new modelling material based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2001 R. 60 nr 4 s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Rez.

  top page [top page]

 134. Badania naukowe w rozwoju technologii miedzi na przykładzie Huty Miedzi GłogówScientific investigations in the development of copper technology ; Copperworks Głogów for example / Jerzy NOWAKOWSKi // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 5–6 s. 210–211. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 135. Badania nowych sieci trakcyjnych YC120-2CS150 i YC150-2CS150New overheads contact line type YC120-2CS150 and YC150-2CS150 testing / Marek Kaniewski, Artur Rojek, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Elektrotechnika ; ISSN 1897-6301. — 2007 R. 104 z. 5 z. 1-E/2007 s. 81–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 136. Badania odporności cieplnej drutów ze stopu {AlMgSi} przeznaczonych na napowietrzne przewody elektroenergetyczneThermal resistance tests of wires of alluminium alloys {AlMgSi} for electroenergetical overhead conductors / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 137. Badania odporności cieplnej drutów ze stopu {AlMgSi} przeznaczonych na napowietrzne przewody elektroenergetyczneThermal resistance tests of wires of alluminium alloys {AlMgSi} for electroenergetical overhead conductors / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 2 s. 128–130. — Bibliogr. s. 130. — Międzynarodowa konferencja ciągarska : ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu” : Zakopane 2005 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce, Poland Chapter of Wire Association International. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2005. — Opis wg okł.

  top page [top page]

 138. Badania odporności korozyjnej rur z powłoką {Al-Si} przeznaczonych na elementy układów wydechowych : badania laboratoryjneExaminations of corrosion resistance {Al-Si} coated tubes to be used as elements of exhaust system : laboratory researches / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 12 s. 679–685

  top page [top page]

 139. Badania odporności na ścieranie przewodów jezdnych z miedzi elektrolitycznej {(CuETP)} oraz z miedzi srebrowej {(CuAg0,1)}Research wear resistance trolley wires maden from electrolytic copper {(CuETP)} and silver copper {(CuAg0,1)} / Artur KAWECKI // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2003]. — S. 607–614. — Bibliogr. s. 614, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 140. Badania porównawcze odporności cieplnej przewodów jezdnych Djp100 i DjpS100Heat resistance of Djp100 and DjpS100 trolley wire / Artur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Ewa Dziedzic // W: SEMTRAK 2004 : XI ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i III Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Kraków–Zakopane–Kościelisko, październik 2004 : materiały konferencyjne. T. 1, Sekcja 1, Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej, Sekcja 2, Napędy i energoelektronika w trakcji elektrycznej / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2004. — Na obwol. tyt.: XI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej. — Opis częśc. wg okł.S. 65–76. — Bibliogr. s. 76, Summ.

  top page [top page]

 141. Badania porównawcze odporności cieplnej i zużycie miedzi w gat. ETP i OFC z dodatkiem srebra w ilości 1000 ppmThermal and wear resistance comparative researches of copper ETP and OFC type with 1000 ppm silver addition / T. KNYCH, A. KAWECKI, A. MAMALA // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 142. Badania porównawcze parametrów obróbki cieplnej elementów ze stopu CuNi2Si kutych z prętów wyciskanych i odlewanych metodą ciągłą[Comparative researches of CuNi2Si alloy heating treatment variables die forged after extruding process and continuous casting process] / Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Grzegorz KIESIEWICZ, Andrzej NOWAK // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [S. l. : s. n, 2009]. — S. [1]

  top page [top page]

 143. Badania powłoki {Al-Si} na rurach, przeznaczonych na układy wydechoweTesting of {Al-Si} coat on tubes designed for exhaust systems / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC, Sławomir Starzykowski, Rafał Mazur // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 551–556. — Bibliogr. s. 556. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 144. Badania procesów wyżarzania drutów z aluminium przeznaczonych na przewody elektroenergetyczneInvestigation of the process of annealing aluminium wires designed for electric power cables / Stanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 556–563. — Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 145. Badania procesu ciągnienia miedzi beztlenowej gatunku {CuAg0,10} na przewody jezdne typu AC-150Research of the drawing of the oxygen-free copper in grade {CuAg0,10} genre to trolley wire of the AC-150 type / Tadeusz KNYCH, Artur KAWECKI, Grzegorz KIESIEWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 53–55. — Bibliogr. s. 55. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 146. Badania procesu uzupełniania powłoki {Al-Si} na stalowych rurach zgrzewanych, przeznaczonych na elementy układów wydechowychTesting the process of completing {Al-Si} coatings on welded steel tubes purposed for elements of exhaust systems / Marcin Szota, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1 s. 14–19

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 147. Badania procesu wyciskania metodą CONFORM w produkcji wyrobów i recyklingu aluminium i jego stopówThe investigation of the CONFORM extrusion process in the production and the recycling of aluminium and his alloys / Józef ZASADZIŃSKI, Tadeusz KNYCH, Ewa Dziedzic // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 757–767. — Bibliogr. s. 767. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 148. Badania procesu wyżarzania aluminium w piecu solnymResearch on aluminum annealing process in a salt bath furnace / Stanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6 s. 274–278. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 149. Badania przepływowe w rurach dwustronnie żebrowanychA study of the flow in the tubes on both sides / Lucjan PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 525–528. — Bibliogr. s. 528. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 150. Badania przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych w stanie stałymInvestigations of electrical conductivity of fluoride electrolytes in solid state / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 317–322. — Bibliogr. s. 321–322, Streszcz.

  top page [top page]

 151. Badania przewodnictwa elektrycznego elektrolitów fluorkowych : (przegląd literaturowy)Investigations of the electrical conductivity of fluoride electrolytes : (literature review) / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 1 s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

  top page [top page]

 152. Badania relaksacji naprężeń stosu metalicznego z gradientem reologicznymInvestigation of the relaxation of stresses in a metallic stack with rheological gradient / Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 595–602. — Bibliogr. s. 602. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 153. Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznychResearch of tension relaxations in materials about differentiated rheological features / Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2005]. — Opis częśc. wg okł.S. 215–222. — Bibliogr. s. 221, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 154. Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznychResearch of tension relaxations in materials about differentiated rheological features / Paweł KWAŚNIEWSKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 155. Badania stanu powłoki {Al-Si} na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, poddanej działaniu temperatury 150^{o}C i czasuResearch of {Al-Si} coating state on steel tapes and tubes used as elements of exhaust systems, heated in 150^{o}C in different time / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Sławomir KĄC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7 s. 410–418. — Bibliogr. s. 418

  top page [top page]

 156. Badania strukturalne warstw powierzchniowych ceramiki korundowej poddawanej kuleczkowaniu wykonane testem teksturowymStructural investigations of surface layers of corundum ceramics subjected to shot peening warried out in a texture test / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Godwod, Paweł Ostachowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 829–836. — Bibliogr. s. 836. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 157. Badania walidacyjne blachy w gatunku 6082 w stanie ,,0” pod kątem jej zastosowań do procesów tłoczeniaValidation tests for the 6082-grade sheet in the “0” state with an account of its application for deep drawing processes / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS, Grzegorz Kosmalski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 7 s. 422–427. — Bibliogr. s. 427

  top page [top page]

 158. Badania właściwości eksploatacyjnych przewodów jezdnych przeznaczonych do sieci trakcyjnych o wysokiej obciążalności prądowejResearch on exploitation properties of trolley wires intended for traction nets of current capacity / Artur KAWECKI, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : materiały : Augustów, 1–4 czerwca 2005 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2005. — S. 133–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 159. Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu {AlMgSi} (seria 6xxx) na elektryczno-mechaniczne własności drutu osiągane w procesie końcowej obróbki cieplnejThe influence of an {AlMgSi} alloy (series 6xxx) rod natural ageing process on electrical and mechanical properties of wire during its artificial ageing / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 9 s. 456–461. — Bibliogr. s. 461

  top page [top page]

 160. Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu {AlMgSi} (seria 6xxx) na własności reologiczne drutów po obróbce cieplno-mechanicznejThe examinations on the influence of {AlMgSi} rod's natural aging on rheological properties of wires after thermo-mechanical processing / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Anna TARASEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 2 s. 82–86. — Bibliogr. s. 86

  top page [top page]

 161. Badania wpływu czasu starzenia naturalnego na parametry siłowe procesu ciągnienia drutów ze stopu 6201The influence of a natural aging of en aw 6201 alloy wire on its force parameters during drawing process / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 2 s. 79–81. — Bibliogr. s. 81. — Międzynarodowa konferencja ciągarska : ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów wytwarzania drutu i wyrobów z drutu” : Zakopane 2005 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce, Poland Chapter of Wire Association International. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2005. — Opis wg okł.

  top page [top page]

 162. Badania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the mirowax additives influence on the stress-strain curves obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9 s. 533–536. — Bibliogr. s. 536

  top page [top page]

 163. Badania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the additives influence on the flow curve obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Artur RĘKAS, Ewelina Sido, Iwona Średniawa // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 5 s. 276–280. — Bibliogr. s. 279–280

  top page [top page]

 164. Badania wpływu nieaktywnych faz procesu pełzania drutów ze stopu {AlMgSi} na stan mechaniczny przewodów w napowietrznych liniach wysokich napięćResearch on the influence of inactive phases of {AlMgSi} wires' creeping process on mechanical state of conductors in overhead high voltage lines / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : materiały : Augustów, 1–4 czerwca 2005 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2005. — S. 389–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 165. Badania wpływu stanu początkowego walcówki, wielkości odkształcenia oraz parametrów starzenia sztucznego na własności drutów z przewodowych stopów AlMgSiResearch on the influence of the initial wire rod condition, strain value and artificial ageing parameters on the properties of AlMgSi wires / T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, P. ULIASZ // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 166. Badania wpływu starzenia sztucznego na zmianę własności wytrzymałościowych i elektrycznych stopu CuNi2Si przeznaczonego na osprzęt górnej sieci trakcyjnejResearch about impact age hardering on qualities of strength and electricity CuNi2Si alloy, which are destinated for high parts of railway traction / Tadeusz KNYCH, Paweł KWAŚNIEWSKI, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3 s. 140–145. — Bibliogr. s. 145

  top page [top page]

 167. Badania wpływu warunków obróbki cieplnej na własności mechaniczne blachy bimetalowej {Cu/Al}[Examination of the influence of heat treatment conditions on the mechanical properties of {Cu/Al} bimetalic sheet] / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 400–406. — Bibliogr. s. 406, Abstr.

  top page [top page]

 168. Badania wpływu zawartości tlenu w miedzi na kruchość wodorową kabli ognioodpornychEffect research of oxygen content in copper on the hydrogen embrittlement fireproof cables / T. KNYCH, B. SMYRAK, M. WALKOWICZ // W: XXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP, 2009]. — Na okł. dod.: Prace XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN 978-83-929445-0-8. — S. 110–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3.0


  top page [top page]

 169. Badanie geometrycznej stateczności przekroju poprzecznego rur bimetalowych wyciskanych na trzpieniuInvestigation of the cross-section geometry stability of bimetallic tubes extruded with a mandrel / Paweł KAZANOWSKI, Wojciech Z. Misiołek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 485–488. — Bibliogr. s. 488, Streszcz., Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 170. Badanie kinetyki i mechanizmu procesów redukcji kompleksów chlorkowych złota (III)[Investigations of the kinetics and mechanism of reactions of reduction gold (III) chloride complexes] / Krzysztof FITZNER, Krzysztof PACŁAWSKI // W: Metale szlachetne = “Noble metals” : II krajowa konferencja = proceedings of the conference : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9

  top page [top page]

 171. Badanie kinetyki przepływu ośrodków lepkich w schematach odwzorowujących wyciskanie metaliResearch of kinetic of flow of adhesive fluids in similar conditions to metals' extrusion / Piotr DŁUGOSZ // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 565–570. — Bibliogr. s. 570, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 172. Badanie stateczności poprzecznego przekroju cienkościennych rur z mosiądzu CuZn37 w procesie spłaszczaniaInvestigations of the stability of cross-section area in the flattening process of thin-walled pipes, made of CuZn37 alloy / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Dorota Sikora, Katarzyna Zbroja // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 549–552. — Bibliogr. s. 552, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 173. Badanie struktury i własności mechanicznych przechłodzonej fazy β w mosiądzach ołowiowych MO58 i MO59[The analysis of structure and mechanical properties of cooling β phase in MO58 and MO59 alloys] / Ewa WĘGLARCZYK // W: XXVIII [Dwudziesta ósma] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz.

  top page [top page]

 174. Badanie wpływu geometrii przedkomory na stateczność kształtu wyciskanych profili aluminiowychInvestigation of the influence of pocket die geometry on the shape stability of aluminium extruded profiles / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Klaus Mueller // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 549–553. — Bibliogr. s. 553, Streszcz., Summ.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 175. Badanie wpływu odkształcania na strukturę i teksturę rur mosiężnych pielgrzymowanych na zimnoExamination of the influence of the deformation state on structure and texture of brass pipes, cold-pilger processed / Jan OSIKA, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 540–545. — Bibliogr. s. 545, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 176. Badanie zjawiska pienienia żużla w procesie zawiesinowego wytopu miedziAn investigation of slag foaming phenomena in one-stage flash smelting process / Janusz DONIZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 8 s. 472–482. — Bibliogr. s. 482

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 177. Baza danych technologicznych i planistycznych jako podstawa zarządzania systemem produkcyjnymDatabase for technology and planning as a crucial tool for production system management / Stanisław NOWAK, Tadeusz KNYCH, Adam SURY, Bogusław ŚWIĄTEK, Andrzej MACIOŁ, Marek SIBIELAK, Krzysztof ŻABA, Agata LIS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 572–579. — Bibliogr. s. 579. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 178. Bezemisyjna technologia przerobu stopu {Cu-Fe-Pb}[No emission processing technology of {Cu-Fe-Pb} alloy] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 189–201. — Bibliogr. s. 200, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 179. Bezodpadowa rafinacja stopów lekkich[Non waste refining light alloys] / Antoni Nowakowski, Ryszard OBŁĄKOWSKI, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 182–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz.

  top page [top page]

 180. Bezpieczeństwo energetyczne PolskiEnergy security of Poland / Piotr ŻABIŃSKI, Jan NORWISZ // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2000 R. 48 nr 6 s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 181. Bieżące działania z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wybranych wydziałów AGH na rzecz zrównoważonego rozwoju[Currect activities in the selected AGH faculties within the scope of environmental protection and enginnering for sustainable development] / Mariusz HOLTZER, Sławomir LESZCZYŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN 83-89772-27-2. — S. 383–387

  top page [top page]

 182. Bilans energetyczny jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadamiEnergy balance as a rationalization tool in a wastes administration / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2007]. — ISBN 978-83-920877-6-2. — S. 37–43

  top page [top page]

 183. Bilans metali towarzyszących w piecu szybowym do wytopu kamienia miedziowego[The balance of accompanying elements in shaft furnace process during copper matte smelting] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Grzegorz Szwancyber, Roman Urbanowicz // W: ,,Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 136–140. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 184. Bilans procesu szybowego i konwertorowania kamienia {Cu} dla różnych mieszanek koncentratów miedzi w aspekcie utylizacji materiałów ołowionośnych w piecach Dörschla[Balance of shaft furnace and copper matte converter processes for different mixtures of copper concentrates in aspect of utilization lead-rich materials in Dörschel furnaces] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH, 2006]. — S. 12–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 185. Bond strength and microstructure investigation on {Al_{2}O_{3}/Al/Al_{2}O_{3}} joints with surface modification of alumina by titanium / M. Ksiazek, B. MIKUŁOWSKI // Materials Science and Engineering A : structural materials: properties, microstructure and processing ; ISSN 0921-5093. — 2008 vol. 495 s. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 186. Bond strength and microstructure investigation on {Al_{2}O_{3}/Al/Al_{2}O_{3}} joints / M. Ksiazek, N. Sobczak, B. MIKUŁOWSKI, W. Radziwill, B. WINIARSKI // Surface and Interface Analysis ; ISSN 0142-2421. — 2004 vol. 36 no. 8 s. 673–676. — Bibliogr. s. 676. — ECASIA'03 : proceedings of the 10th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis : 5–10 October 2003, Berlin, Germany / eds. W. E. S. Unger, [et al.]. — Guildford, [et al.] : Wiley, 2004

  IF

  top page [top page]

 187. Brykietowanie rafinatorów do eliminacji wapnia i magnezu ze stopów {Al-Si} otrzymywanych w procesie recyklingu[Briquetting of raffinate for elimination calcium and magnesium from {Al-Si} alloys received in recycling process] / Ryszard OBŁĄKOWSKI, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH, 2006]. — S. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89

  top page [top page]

 188. Calculation of slip system activity in deformed by tension magnesium single crystals (99,8at. %) / Bartosz SUŁKOWSKI, Borys MIKUŁOWSKI // W: Problems of modern techniques in engineering and education 2009 / eds.: Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow, Institute of Technology. — Cracow : PU, IoT, cop. 2009. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

  top page [top page]

 189. Cathodic deposition of metals and alloys : [prezentacja slajdów] / P. Żabiński // W: European Summer School on Magneto Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : Algiers, June 2 to 5, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S.\,l. : s.\,n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — Slajd [1–31]. — Wymagania systemowe: Microsoft Power Point ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 190. Cationic effect in the redox reaction between {[AuCl_{4}]^{-}} and {[HSO_{3}]^{-}} ionsKinetyczny efekt kationowy w reakcji redoks pomiędzy jonami {[AuCl_{4}]^{-}} oraz {[HSO_{3}]^{-}} / K. PACŁAWSKI, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4 s. 1003–1015. — Bibliogr. s. 1015

  IF

  top page [top page]

 191. Cechy strukturalne i właściwości kompozytów uzyskanych metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metaliMechanically alloyed aluminum-metal oxide composites / Ludwik BŁAŻ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8 s. 320–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 192. Cele i zadania podatków ,,ekologicznych” jako metody wspierania zasad racjonalnego użytkowania nieodnawialnych zasobów energetycznychEcological duties as a tools to support rational usage of non-renewable natural resources / BORYCZKO Bożena, NORWISZ Jan // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 133–135. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.

  top page [top page]

 193. Changes in the structure and strengthening of aged {CuNi13Sn5} alloy induced by microadditionsZmiany struktury i umocnienia starzonego stopu {CuNi13Sn5} spowodowane mikrododatkami / J. GRYZIECKI, A. ŁATKOWSKI, M. TUMIDAJEWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3 s. 623–640. — Bibliogr. s. 640

  IF

  top page [top page]

 194. Characterisation and properties of selected {(V_{1-x}(Cr, Ti)_{x})_{2}O_{3}} thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, A. KOZŁOWSKI, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, Z. TARNAWSKI, [et al.] // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings / Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. — [Kraków : AGH. FPACS, 2009]. — S. 112–114. — Bibliogr. s. 114

  top page [top page]

 195. Characterisation and properties of selected {V_{1-x}(Cr, Ti)_{x}O_{3}} thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, A. KOZŁOWSKI, Z. TARNAWSKI // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH, 2009]. — S. 61. — Bibliogr. s. 61

  top page [top page]

 196. Characteristic features of microstructure of ALMg5 deformed to large plastic strains / M. RICHERT, H. P. Stüwe, J. RICHERT, R. Pippan, Ch. Motz // Materials Science and Engineering A : structural materials: properties, microstructure and processing ; ISSN 0921-5093. — 2001 vol. 301 no. 2 s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 197. Characterization of microstructure and properties of bulk ultra-fine grained and nanocrystalline materials obtained by SPD methods / Maria RICHERT, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jan RICHERT, Andrzej Rosochowski // W: Foundation of materials design 2006 / eds.: Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba ; Research Signpost. — Trivandrum, Kerala, India : RS, 2006. — S. 261–284. — Bibliogr. s. 280–284, Abstr.

  top page [top page]

 198. Charakterystyczne cechy mikrostruktury ściskanych monokryształów aluminiumCharacteristic features of the microstructure of compressed aluminum monocrystals / Maria RICHERT, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Jan RICHERT, Henryk DYBIEC, Agnieszka Wusatowska-Sarnek, Beata DUBIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 4 s. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156. — Summ.

  top page [top page]

 199. Charakterystyczne cechy struktury metali i stopów odkształcanych metodą cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS)Characteristic features of structure of metals and alloys deformed by cyclic extrusion compression method (CEC) / Sonia HAWRYŁKIEWICZ, Maria RICHERT // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.

  top page [top page]

 200. Charakterystyka cech materiałowych i konstrykcyjnych nowej generacji wysokoprzewodzących samonośnych przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminiumNew generation self-supported power overhead line aluminium alloy conductors with improve electrical conductivity material and structural features analyses / T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, P. ULIASZ // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 201. Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa {Cr25-Ni32-Nb} modyfikowanego {Ti, Zr}, i {Ce}, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of {Cr25-Ni32-Nb} steel modified by {Ti, Zr, Ce} and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

  top page [top page]

 202. Charakterystyki wytrzymałościowe i reologiczne przewodu stopowego AAL 400 przeznaczonego do linii wysokiego napięciaThe mechanical and rheologic characteristics of alloy coductor AAL 400 designed for high voltage line / Ewa Dziedzic, Tadeusz KNYCH // W: Problemy eksploatacji układów izolacyjnych wysokiego napięcia EUI'99 : VII [siódme] sympozjum : Zakopane, 21–23 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zakład Elektroenergetyki. — Kraków : ZE AGH, 1999. — S. 71–79. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 203. Charakteryzacja miedzi beztlenowej z linii UpcastThe characterization of the oxygen-free copper wire rod produced with the Upcast® process / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 797–806. — Bibliogr. s. 806. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 204. Chęciński sposób otrzymywania ołowiu : próba rekonstrukcji[Lead production formula developed of Chęciny : reconstruction trial] / Tadeusz KARWAN, Ireneusz SULIGA // Kielecka Teka Skansenowska / Muzeum Wsi Kieleckiej. — 2002 t. 2 s. 165–176, fot. kolor.. — Zsfassung

  top page [top page]

 205. Ciągnienie rur mosiężnych na trzpieniu stożkowo-cylindrycznym zamocowanymBrass tube drawing with a fixed conical plug / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 505–508. — Bibliogr. s. 507–508. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 206. Ciągnienie rur rozetowych skręcanychDrawing of rosette twisted tubes / Roman Hatalak, Bronisław Besztak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 527–529. — Bibliogr. s. 529, Streszcz., Summ.. — Rury'2000 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : 22–24 listopada 2000 r., Niedzica / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2000

  top page [top page]

 207. Co można zbadać w procesie Kaldo?What can be investigated in Kaldo process / K. FITZNER, W. Cis, W. Przybyło, M. Kopyto // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 71–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

  top page [top page]

 208. {Co-W} alloys for hydrogen evolution electrodeposited under external magnetic field / P. R. ŻABIŃSKI, G. Fryc, R. KOWALIK // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. S5\cdotP-128

  top page [top page]

 209. Cobalt-tungsten alloys for hydrogen evolution in hot 8 M {NaOH}Wydzielanie wodoru w gorącym 8 M {NaOH} na stopach kobalt-wolfram / P. R. ŻABIŃSKI, R. KOWALIK, M. Piwowarczyk // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4 s. 627–634. — Bibliogr. s. 633–634

  IF

  top page [top page]

 210. Cobalt-tungsten alloys for hydrogen evolution in hot concentrated NaOH / P.\,R. ŻABIŃSKI, M. Piwowarczyk, R. KOWALIK // W: 8th international symposium on Electrochemical/Chemical reactivity of metastable materials : Szeged, Hungary, August 28–30, 2005. — [S.\,l. : s.\,n., 2005]. — S. [1]

  top page [top page]

 211. Codeposition of SiC particles with electrolytic cobalt in the presence of Cs^{+} ions / Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA, Jacek Jędruch, Ludwik BŁAŻ // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2009 vol. 255 s. 7164–7171. — Bibliogr. s. 7171, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20.0

  IF

  top page [top page]

 212. Comparative studies on the electroless deposition of {Ni-P, Co-P} and their composites with SiC particles / Ewa RUDNIK, Kinga Kokoszka, Joanna ŁAPSA // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 s. 2584–2590. — Bibliogr. s. 2589–2590, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 213. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost methodPorównanie technologii produkcji miedzi metodą kosztu termoekologicznego / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu = Modern methods and techniques in management / red. nauk. Jan T. Duda, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 214. Comparison of shaft and flash smelting processes of copper production using thermo-ecological cost method / Bożena BORYCZKO, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA, Jan NORWISZ // W: ECOS 2006 : proceedings of the 19th international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and environmental impact of energy systems : Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12–14 July 2006, Vol. 2 / eds. Christos A. Frangopoulos, Constantine D. Rakopoulos, George Tsatsaronis. — [Athens : National Technical University], cop. 2006. — ISBN 960-87584-1-6. — S. 663–668. — Bibliogr. s. 668, Abstr.

  top page [top page]

 215. Comparison of the spontaneous and anodic processes during dissolution of brass / L. BURZYŃSKA // Corrosion Science ; ISSN 0010-938X. — 2001 vol. 43 no. 6 s. 1053–1069. — Bibliogr. s. 1068–1069, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 216. Computer–aided cooling curve analysis applied to {Co-Cr-Mo} systemAnaliza numeryczna krzywej studzenia w zastosowaniu do badania krzepnięcia stopu {Co-Cr-Mo} / Jose C. Escobedo Bocardo, Marco A. Ramirez A., Janusz DONIZAK, Zygmunt KOLENDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2 s. 185–196. — Bibliogr. s. 195–196. — Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 217. Consolidation of metal powders during the extrusion process / Marek GALANTY, Paweł KAZANOWSKI, Panya Kansuwan, Wojciech Z. Misiolek // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2002 vol. 125–126 spec. iss. s. 491–496. — Bibliogr. s. 496, Abstr.. — Metal Forming 2002 : proceedings of the 9th international conference on Metal Forming : Birmingham, UK, 9–11 September 2002 / eds.: I. Pillinger [et al.] ; The University of Birmingham, Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier Science, 2002

  IF

  top page [top page]

 218. Controlled change in the plastic working conditions of metals in the plane state of strain / Włodzimierz BOCHNIAK // International Journal of Materials Research [dawniej: Zeitschrift für Metallkunde : International Journal of Materials Research and Advanced Techniques]. — 2003 vol. 94 iss. 11 s. 1217–1221. — Bibliogr. s. 1221, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 219. “Copper elimination from raw gold-bearing slime” / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: 6th Conference on Environment and mineral processing : 27. 6. – 29. 6. 2002, Ostrava Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VSB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VSB–TU, 2002]. — S. 571–575. — Bibliogr. s. 575, Abstr.

  top page [top page]

 220. Corrosion and passivity of metals in methanol solutions of electrolytes / J. BANAŚ, B. STYPUŁA, K. BANAŚ, J. ŚWIATOWSKA-MROWIECKA, M. STAROWICZ, U. LELEK-BORKOWSKA // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2009 vol. 13 s. 1669-1679. — Bibliogr. s. 1679, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 221. Corrosion behavior of low chromium {Fe-Cr} alloys in anhydrous methanol solutions of sulfuric acidKorozyjne właściwości niskochromowych stopów {Fe-Cr} w bezwodnych metanolowych roztworach kwasu siarkowego / K. BANAŚ, J. BANAŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2 s. 267–279. — Bibliogr. s. 278–279. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 222. Corrosion of Co and Ni alloys for hydrogen evolution / Piotr ŻABIŃSKI, Łukasz Kania, Remigiusz KOWALIK // W: 215th ECS Meeting [Dokument elektroniczny] : San Francisco, May 24–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ESC, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 223. Corrosion of titanium in methanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: Advances in corrosion science and application : Zakopane, Poland September 9–13, 2003 : Michal Smialowski international symposium on Corrosion and hydrogen degradation : proceedings / ed. T. Zakroczymski ; Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2003. — S. 177–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

  top page [top page]

 224. {Cr_{3}C_{2}} and {WC-Co} coatings on {Al-Si} substrate / Maria RICHERT, Marzanna Książek, Ilona Różycka // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2008. — ISBN 978-83-60958-15-5. — S. 138

  top page [top page]

 225. Crystallographic textures of single and polycrystalline pure {Mg} and {Cu} subjected to HPT deformationTekstura krystalograficzna mono- i polikryształów {Mg} oraz polikryształów {Cu} odkształconych metodą High Pressure Torsion (HPT) / B. J. BONARSKI, B. MIKUŁOWSKI, E. Schafler, Ch. Holzleithner, M. J. Zehetbauer // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss. s. 117–123. — Bibliogr. s. 123. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 226. Crystallographic textures of single and polycrystalline pure {Mg} and {Mg-Al-Zn} alloys subjected to HPT deformation / B. BONARSKI, B. MIKUŁOWSKI, E. Schafler, Ch. Holzleithner, M. Zehetbauer // W: SOTAMA 2007 : 2nd symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n., 2007]. — S. 22, P-06

  top page [top page]

 227. {Cu-Ni} alloys electrodeposition under external magnetic field / A. JAREK, A. Dabek, R. KOWALIK, P.\,R. ŻABIŃSKI // W: EPM 2009 : 6th international conference on Electromagnetic Processing of Materials : October 19–23, 2009, Dresden : proceedings. — Dresden : Forschungszentrum Dresden–Rossendorf, cop. 2009. — ISBN 978-3-936104-65-3. — S. 455–456. — Bibliogr. s. 456, Abstr.

  top page [top page]

 228. Cumulative energy and exergy analysis of shaft furnace and outocumpu process of copper production / KOLENDA Z., BORYCZKO B., NORWISZ J., HOŁDA A., Escobedo Bocardo Jose // W: REWAS 2008 : global symposium on Recycling, Waste treatment and clean technology : October 12–15, 2008 Cancun, Mexico : proceedings / eds. B. Mishra, C. Ludwig, S. Das. — Warrendale : The Minerals, Metals & Materials Society, [2008]. — ISBN 978-0-87339-726-1. — S. 1103–1108. — Bibliogr. s. 1108, Abstr.

  top page [top page]

 229. Cylindrical calibration inreases exit speed during extrusion / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT // Aluminium Solutions. — 2004 iss. 1 s. 38–40. — Bibliogr. s. 40. — Afiliacja AGH tylko przy nazwisku J. Zasadziński

  top page [top page]

 230. 40-lecie działalności naukowej i dydaktycznej Profesora Jana Osiki40 years of the research and teaching activity of Professor Jan Osika / Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 627. — Praca bez afiliacji AGH. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 231. 40 [Czterdzieści] lat działalności naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Zasadzińskiego40 [Forty] years of the scientific and teaching activity of Professor Józef Zasadziński / Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. [481]. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 232. Czy modelowanie matematyczne jest przydatne w technologii metalurgicznej?[Is the mathematical modelling useful in metallurgical processes?] / Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Zygmunt KOLENDA // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 151–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.

  top page [top page]

 233. Czy prawo wzrostu entropii jest nieuchronne? Tak, ale... [Is the law of entropy increase inevitable? Yes, but...] / KOLENDA Zygmunt, DONIZAK Janusz // W: Energia–Ekologia–Etyka : I konferencja : Kraków, 10–11 maja 2002 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Koło Naukowe Energetyków ,,Caloria”. — [Kraków : s. n., 2002]. — S. 63–66

  top page [top page]

 234. Czynniki wpływające na przebieg reakcji {Cu^{0}+Cu^{2+}=2Cu^{+}} w roztworach chlorkowychFactors influencing the course of {Cu^{0}+Cu^{2+}=2Cu^{+}} reaction in the chloride solutions / Kazimiera MALINOWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 12 s. 585–589. — Bibliogr. s. 589

  top page [top page]

 235. Dealloying corrosion of iron-group metal alloys for hydrogen evolution / Piotr ŻABIŃSKI, Łukasz Kania, Remigiusz KOWALIK // W: 60th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : emerging trends and challenges in electrochemistry : August 16 to 21, 2009, Beijing, China. — Lausanne : ISE, cop. 2009. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 236. Deformacja Lüdersa w polikrystalicznym cynkuLüders deformation in polycrystalline zinc / Krzysztof PIEŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika; ISSN 0239-4979. — 2000 [z.] 72 s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.. — Problemy metaloznawstwa w technice XXI wieku : konferencja / kom. nauk. Jan Adamczyk [et al.]. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000

  top page [top page]

 237. Deformation induced vacancies and work hardening of metalsWakancje indukowane odkształceniowo a umocnienie metali / Michael Zehetbauer, Borys MIKUŁOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 1 s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Summ., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 238. Dense {Fe-Co} and {Fe-Co-Ni} alloys {\em via} short distance infiltration / J. KARWAN-BACZEWSKA, I. Gotman, E. Y. Gutmanas // W: Euro PM2003 [Dokument elektroniczny] : European Powder Metallurgy conference on Meeting the challenges of a changing market place : Valencia, Spain October 20–22nd, 2003 : congress & exhibition : conference proceedings. Vol. 1, Plenary session ; Funtionally graded materials ; Hard materials ; High alloy steels ; Low alloy steels ; PM steels. Vol. 2, Aluminium alloys / Metal matrix composites ; Case studies ; Magnetic materials ; Mechanical alloying ; Porous materials ; Testing, measurements & control. Vol. 3, Modelling ; Powder injection moulding ; Powder compaction ; Powder production ; Rapid prototyping ; Sintering ; Thermal spraying. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / European Powder Metallurgy Association EPMA. — Bellstone, UK : EPMA, 2003. — 1 dysk optyczny. — Vol. 3 s. 420–425. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 425, Abstr.

  top page [top page]

 239. Density and viscosity of the binary {Hg-Tl} solutions / P. JAROSZ, K. GARGUL, W. GIERLOTKA // W: D&T'02 : proceedings of the VIII. seminar : Diffusion and Thermodynamics of Materials : Brno, September 4–6, 2002 / ed. J. Čermák, J. Vřešt'ál ; Institute of Physics of Materials AS CR Brno ; Masaryk University. Faculty of Science. — Brno : Masaryk University, 2002. — S. 225–228. — Abstr.

  top page [top page]

 240. Description of experimental data in thermodynamics analysis of binary solutions / Piotr JAROSZ, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Wojciech GIERLOTKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4 s. 392–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 241. Description of slags from the processes on non-ferrous metals metallurgy / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tadeusz KARWAN // W: Proceedings of the sixth international conference on Molten slags, fluxes and salts : Stockholm, Sweden–Helsinki, Finland : 12–17 June, 2000. [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Windows 95. — Dane tekstowe / ed. S. Seetharaman, Du Sichen. — Sweden : Division of Metallurgy, KTH, 2000. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat ; napęd CD-ROM. — Ekran 1–16. — Bibliogr. ekran 6–7, Abstr.

  top page [top page]

 242. Determination of the stability of {Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}} phase existing in the quaternary {Al–Fe–Mn–Si} systemOkreślenie stabilności fazy {Al_{11.8}FeMn_{1.6}Si_{1.6}} występującej w układzie czteroskładnikowym {Al-Fe-Mn-Si} / Bogusław Onderka, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof FITZNER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2 s. 119–132. — Bibliogr. s. 132, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 243. Development of nanograined {Ti-Al}-graphite {(Ni-P)} by mechanical alloying routeRozwój produkcji nanokrystalicznych proszków {Ti-Al}-grafit {(Ni-P)} metodą mechanicznej syntezy / R. C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss. s. 57–61. — Bibliogr. s. 60–61. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 244. Development of nanograined {TiAl}-graphite {(Ni-P)} by mechanical alloying route / R.-C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: SOTAMA 2007 : 2nd symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n., 2007]. — S. 15–16

  top page [top page]

 245. Digital simulation of gaseous pollutants transfer during ventilation by diffusion of mining blind headingsNumeryczna symulacja transportu zanieczyszczeń gazowych podczas przewietrzania przez dyfuzję kopalnianych wyrobisk ślepych / Andrzej PIOTROWSKI, Marian BRANNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 4 s. 469–485. — Bibliogr. s. 485. — Abstr.

  top page [top page]

 246. Dobór materiałów na cierne elementy tłumików drgań w zawieszeniach wagonówSelection of materials for elements of frictional dampers in freight car suspensions / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK, Artur KAWECKI, Janusz KRAWCZYK, Władysław Stanisławski, Przemysław Październiak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1 s. 8–14

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 247. Dobór warunków zgrzewania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowo-komorowychSelection of welding conditions for hard aluminium alloys assigned for extrusion of profiles through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 3 s. 148–152. — Bibliogr. 151–152

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 248. Doświadczalna analiza własności sprężystych monokryształów miedzi oraz stopu {Cu-8%} at.{Al}Experimental analysis of elastic properties of copper and {Cu-8%} at.{Al} alloy single crystals / Maciej MAZUR // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 337–341. — Bibliogr. s. 341, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 249. Doświadczalna i numeryczna analiza wpływu więzów w rozciąganych monokryształach miedziExperimental and numerical analysis of tensile test of copper single crystals accouting for the effect of grip constraints / Katarzyna KORBEL, Ryszard B. Pęcherski, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 1 s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 250. Doświadczalne określanie odkształcalności granicznej blach perforowanychExperimental determination of limiting formability of perforated sheet metal / W. MUZYKIEWICZ, A. RĘKAS // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 541–546. — Bibliogr. s. 546, Abstr.

  top page [top page]

 251. Double-billet incremental ECAP / Andrzej Rosochowski, Lech Olejnik, Maria RICHERT // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2008 vols. 584–586 s. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 252. II [Druga] krajowa konferencja na temat: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych” : Kraków 23–24 września 1999 r.[Second national conference: “Theoretical and practical problems of the management of metallurgical wastes”] / red. mater. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne ; Komitet Metalurgii PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — [Kraków : AGH. WMN, 1999]. — [78] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 253. Druty z cynku o wysokich własnościach mechanicznych[Zinc wire with high mechanical properties] / K. PIEŁA, W. BOCHNIAK, A. KORBEL, L. BŁAŻ, P. Ostachowski // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 254. 25 [Dwudziestopięcio]-lecie Koła SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie25 years of the SITPH-Set at the Non-Ferrous Metals Department of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Kraków / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 2 s. 55–61

  top page [top page]

 255. Dyslokacje bliźniaków odkształcenia w materiałach RSCDislocations of mechanical twins in FCC single crystals / Tomasz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł.S. 188–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz.

  top page [top page]

 256. Education of engineers in the area of metallurgy at University of Mining and Metallurgy in Kraków / Józef DAŃKO, Jan KUSIAK, Maria RICHERT // W: Third European Mining and Metallurgy Academies Rectors' conference : Cracow, Poland 30. 11. 2000–02. 12. 2000 on “Problems of education and scientific research in the mining and metallurgy areas, in the light of challenges of the 21st century”. — [Cracow : University of Mining and Metallurgy, 2000]. — K. [1–6]

  top page [top page]

 257. Educational activities aiding the curriculum education of students / Wacław MUZYKIEWICZ // W: 5th [Fifth] world congress : engineering education and training for 21st century requirements : [improving the innovative capacity of students and teachers and new educational techniques and technologies] : Warsaw, September 2000 r. / Polish Federation of Engineering Associations ; World Federation of Engineering Organizations. — [Warszawa : NOT, 2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152

  top page [top page]

 258. Efekt cieplny w procesie wyciskania aluminium metodą KOBOHeat effect in the process of aluminum extrusion with KOBO method / Anna WALOCHA, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Paweł OSTACHOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11 s. 773–777. — Bibliogr. s. 777. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 259. Efekt cieplny w procesie wyciskania aluminium metodą KOBO[Heat effect in the process of aluminum extrusion with KOBO method] / A. KORBEL, W. BOCHNIAK, A. WALOCHA, P. OSTACHOWSKI // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [S. l. : s. n, 2009]. — S. [1–2]

  top page [top page]

 260. Efekty badań odmiedziowania żużla z procesu zawiesinowegoResults of tests with decopperisation of slag from flash process / Adam Gierek, Tadeusz KARWAN, Joanna Rojek, Joanna Bzymek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 12 s. 670–674. — Bibliogr. s. 674

  top page [top page]

 261. Efektywność odmiedziowania żużla z produkcji miedzi blister w piecu zawiesinowymEfficiency of copper separation from slag obtained during blister copper production in a flash furnace / Tadeusz KARWAN, Adam Gierek, Joanna Bzymek, Joanna Rojek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 4 s. 178–180. — Bibliogr. s. 180

  top page [top page]

 262. Effect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed {Al-Mg-Nb_{2}O_{5}} composite / Anna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr. — toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 69–73. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 263. Effect of applied external magnetic field on electrodeposition of cobalt alloys for hydrogen evolution in {8M NaOH} / P.\,R. ŻABIŃSKI, A. JAREK, R. KOWALIK // Magnetohydrodynamics ; ISSN 0024-998X. — 2009 vol. 45 no. 2 s. 275–280. — Bibliogr. s. 280. — Fundamental and applied MHD : selected papers of the 7th PAMIR international conference : Giens, France, September 8–12, 2008 / guest eds. A. Alemany, J.-P. Chopart. — Salaspils : University of Latvia. Institute of Physics, cop. 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0

  IF

  top page [top page]

 264. Effect of applied external magnetic field on electrodeposition of cobalt alloys for hydrogen evolution in {8M NaOH} / ŻABIŃSKI Piotr R., JAREK Anna, KOWALIK Remigiusz // W: Fundamental and applied MHD ; COST P17 annual workshop 2008 : proceedings of the 7th international pamir conference : Presqu'Île de Giens, France, September 8–12, 2008, Vol. 1 / University of Latvia. Institute of Physics, Grenoble INP. — [Grenoble : INP, 2008] + CD-ROM. — Opis część. wg okł.S. 303–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.

  top page [top page]

 265. Effect of boron on microstructure and mechanical properties of PM sintered and nitrided steels / J. KARWAN-BACZEWSKA, M. Rosso // Powder Metallurgy ; ISSN 0032-5899. — 2001 vol. 44 no. 3 s. 221–227. — Bibliogr. s. 226–227

  IF

  top page [top page]

 266. Effect of carbon dust on the voltage drop in the electrolyte / S. PIETRZYK, R. OBŁĄKOWSKI, P. PALIMĄKA, G. M. Haarberg // W: Euchem 2004 : molten salts conference proceedings : 20–25 June 2004, Piechowice, Poland / eds. Jerzy Kaźmierczak, Grażyna Żabińska-Olszak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — Na s. tyt. dod.: In honour of Professor Adolf Kisza on the occasion of his 70th birthday. — S. 253–261. — Bibliogr. s. 261

  top page [top page]

 267. Effect of dynamic compression on microstructure of aluminium alloys, {AlCu_{4}Zr} and {AlMg_{5}}Wpływ dynamicznego ściskania na mikrostrukturę stopów aluminium, {AlCu_{4}Zr} i {AlMg_{5}} / Beata LESZCZYŃSKA, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3 s. 381–384. — Bibliogr. s. 384, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 268. Effect of heterogeneous deformation on precipitate distribution in {Al-3\cdot7Cu} and {Al-3\cdot8Cu-1\cdot8Mg} alloys / L. BŁAŻ, K. Piela // Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2007 vol. 23 no. 4 s. 400–406. — Bibliogr. s. 406

  IF

  top page [top page]

 269. Effect of homogenization cooling rate and microstructural features of {Al-Mg-Si} billets on extrudability and section properties in the T5 temper / Jan RICHERT, Maria RICHERT, Janina Woźnicka, Zygmunt Stec // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 2 : Billet process and equipment ; Die design and technology ; Value added ; Management issues. — [USA : Aluminum Association ; Aluminum Extruders Council, 2000]. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.

  top page [top page]

 270. Effect of large deformations on the microstructure of aluminium alloys / M. RICHERT, J. RICHERT, J. ZASADZIŃSKI, S. HAWRYŁKIEWICZ, J. DŁUGOPOLSKI // Materials Chemistry and Physics. — Tyt. poprz.: Materials Chemistry ; ISSN 0254-0584. — 2003 vol. 81 iss. 2–3 s. 528–530. — Bibliogr. s. 530, Abstr. — XI Conference on Electron microscopy of solids : Krynica'2002

  IF

  top page [top page]

 271. Effect of large deformations on microstructure of aluminium alloys / M. RICHERT, J. RICHERT, J. ZASADZIŃSKI, S. HAWRYŁKIEWICZ, J. DŁUGOPOLSKI // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS, 2002]. — S. 59

  top page [top page]

 272. Effect of large plastic strains accumulation on aluminum structure and properties / Maria RICHERT, Jan RICHERT // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 1 : Extrusion process ; Extrusion equipment. — [USA : Aluminum Extruders Council ; Aluminum Association, 2000]. — S. 241–247. — Bibliogr. s. 246–247, Abstr.

  top page [top page]

 273. Effect of localized flow on \Theta-particles distribution in {Al-Cu} alloys / O. Woznicka, L. BŁAŻ, E. Evangelista // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2004 vol. 378 s. 339–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 274. Effect of magnetic field on hydrogen evolution / P.\,R. ŻABIŃSKI // W: EPM 2009 : 6th international conference on Electromagnetic Processing of Materials : October 19–23, 2009, Dresden : proceedings. — Dresden : Forschungszentrum Dresden–Rossendorf, cop. 2009. — ISBN 978-3-936104-65-3. — S. 484–486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.

  top page [top page]

 275. Effect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 83-87331-48-1. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

  top page [top page]

 276. Effect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH // W: Intelligent Information Systems 2002 : proceeedings of the IIS' 2002 symposium : Sopot, Poland, June 3–6, 2002 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Maciej Michalewicz ; Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences. — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2002. — (Advances in Soft Computing). — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

  top page [top page]

 277. Effect of multidirectional deformation on microstructure of {AlMgSi} alloy / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Agnieszka Hotloś // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2008. — ISBN 978-83-60958-15-5. — S. 137

  top page [top page]

 278. Effect of non-conventional large deformations on the formation of nanostructure in materials / Krzysztof J. Kurzydłowski, Maria RICHERT, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Małgorzata Suś-Ryszkowska // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2005 vols. 101–102 s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.. — Bulk and graded nanometals : proceedings of symposium G European Materials Research Society : fall meeting 2003 : Warsaw 15th–19th September, 2003 / eds. K. J. Kurzydłowski, Z. Pakieła ; EMRS. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 279. Effect of sever plastic deformation method on microstructure and mechanical properties of Al and Cu / Krzysztof J. Kurzydłowski, Halina Garbacz, Maria RICHERT // W: E-MRS 2004 fall meeting : Warsaw (Poland), 6th–10th September, 2004 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland : Conference Engine, 2004]. — ISBN 83-89585-03-0. — S. 259–260, poster I-16

  top page [top page]

 280. Effect of temperature on microstructure stability of aluminium alloys / M. RICHERT, S. Boczkal, A. Białek, B. LESZCZYŃSKA // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2004 vol. 25 no. 4 s. 379–384. — Bibliogr. s. 384, Abstr. — Praca zawiera artykuły z konferencji: international conference on Fabrication and properties of metallic nanomaterials : Warsaw 17–19 June, 2004

  top page [top page]

 281. Effect of the annealing conditions on the mechanical properties of {Cu/Al} composite sheet / Wacław MUZYKIEWICZ, Artur RĘKAS // W: Technológia 2001 : 7. medzinárodná konferencia = 7th international conference : 11.–12. 9. 2001 Bratislava : zbornik prednášok = proceedings. 1. diel = vol. 1 / Strojnícka Fakulta STU v Bratislave. Katedra Materiálov a Technológií [et al.]. — Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2001. — S. 163–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

  top page [top page]

 282. Effect of the annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed {AlMg-Nb_{2}O_{5}} and {AlMg-ZrSi_{2}} composites / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2008. — ISBN 978-83-60958-15-5. — S. 95

  top page [top page]

 283. Effect of the convex die geometry on the process parameters during extrusion / Paweł Kazanowski, Wojciech LIBURA, Roman Śliwa // W: ET'04 [Dokument elektroniczny] : exploring innovations... in aluminum extrusion technology : proceedings of the eighth international aluminum extrusion technology seminar : May 18–21 2004 [Orlando, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : ET Foundation, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 143–150. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej (po wybraniu opcji: Authors). — Bibliogr. s. 150, Abstr.

  top page [top page]

 284. Effect of Titanium on wetting-bond strength relationship in {Al/Al_{2}O_{3}} system / I. SULIMA, M. Ksiazek, B. MIKUŁOWSKI, N. Sobczak, W. Radziwiłł // W: 5. Steinfurter Keramik-Seminar : Hochtemperatur-Supraleiter : Mi. 28. November–Sa. 01. Dezember 2001 : Keramische Materialien / Angewandte Materialwissenschaft / University of Applied Sciences. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. 1–3. — Bibliogr. s. 3

  top page [top page]

 285. Effect of TMPC parameters on the strength properties in modified V-Nb-Mo steels / T. Siwecki, L. BŁAŻ, S. Pettersson // W: International symposium on steel for fabricated structures : conference proceedings from Materials Solutions'99 : 1–4 November 1999 Cincinnati / eds. R. Asfahani, R. Bodnar. — Materials Park : ASM International, 1999. — S. 87–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

  top page [top page]

 286. Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six SigmaExpert system of improving manufacturing processes of aviation engine elements applying Six Sigma strategy / Tomasz Sieńko, Stanisław NOWAK, Adam Sury, Bogusław ŚWIĄTEK, Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA, Krzysztof ŻABA, Agata LIS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 841–846. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 287. Ekstrakcja magnezu ze stopów otrzymanych z przetopów złomów[Extraction magnesium from alloys received from melting of scraps] / Stanisław PIETRZYK, Ryszard OBŁĄKOWSKI, Piotr PALIMĄKA // W: ,,Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 129–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 288. Electrical conductivity of cryolite electrolytes during solid-solid phase transition / P. PALIMĄKA, S. PIETRZYK // W: Euchem 2004 : molten salts conference proceedings : 20–25 June 2004, Piechowice, Poland / eds. Jerzy Kaźmierczak, Grażyna Żabińska-Olszak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. — Na s. tyt. dod.: In honour of Professor Adolf Kisza on the occasion of his 70th birthday. — S. 247–252. — Bibliogr. s. 251–252

  top page [top page]

 289. Electrochemical analysis of {ZnSe} electrodeposition / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER, Piotr ŻABIŃSKI // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. S7\cdotP-34

  top page [top page]

 290. Electrochemical deposition of {Ni-Mo} alloys from citrate bath / Remigiusz KOWALIK, Michał Mucha, Piotr ŻABIŃSKI // W: 60th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : emerging trends and challenges in electrochemistry : August 16 to 21, 2009, Beijing, China. — Lausanne : ISE, cop. 2009. — S. [1]

  top page [top page]

 291. Electrochemical deposition of ZnSe thin films on copper / R. KOWALIK, P.\,R. ŻABIŃSKI, K. FITZNER // W: 210th meeting of the Electrochemical Society ; 21 Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquimica [Dokument elektroniczny] : October 29 – November 3, 2006 – Cancun, Mexico. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2006-02). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader : napęd CD-ROM

  top page [top page]

 292. Electrodeposited {Co-Mo} cathodes for hydrogen evolution modified by applied external magnetic field / P.\,R. ŻABIŃSKI, W. Gagatek, R. KOWALIK // W: 213th meeting of the Electrochemical Society [Dokument elektroniczny] : Phoenix, May 18–22, 2008 . — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2008-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 293. Electrodeposited {Co-P} alloys for hydrogen evolution / P.\,R. ŻABIŃSKI, M. Górski, R. KOWALIK // W: The 58th annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : exploring frontiers of electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE. — Lausanne : ISE, cop. 2007 . — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 294. Electrodeposited cobalt-boron alloys for hydrogen evolution in {8 M} hot {NaOH} / P. R. ŻABIŃSKI, M. Palarczyk, R. KOWALIK // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. S5\cdotP-127

  top page [top page]

 295. Electrodeposited {Ni-Co-Fe-C} cathodes for hydrogen evolution in hot 8 M NaOH / Piotr R. ŻABIŃSKI, Koji Hashimoto ; correspond. author Shinsaku Meguro // W: 55th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry from nanostructures to power plants : 19–24 September 2004, Thessaloniki, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE. — [S.\,l. : s\,n. : 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 296. Electrodeposition and heat treatment of nickel/silicon carbide composites / Lidia BURZYŃSKA, Ewa RUDNIK, Jakub Koza, Ludwik BŁAŻ, Wojciech Szymański // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2008 vol. 202 s. 2545–2556. — Bibliogr. s. 2556, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 297. Electrodeposition of {Ag-Se} coatingsElektroosadzanie cienkich warstw {Ag-Se} / T. S. Dobrovolska, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 iss. 4 s. 1017–1026. — Bibliogr. s. 1025–1026

  IF

  top page [top page]

 298. Electrodeposition of cobalt alloys for hydrogen evolution in presence of external magnetic field / P.\,R. ŻABIŃSKI, G. Fryc, M. Górski, R. KOWALIK // W: FDMP'2007 [Dokument elektroniczny]  : first international seminar on Fluid Dynamics and Materials Processing ; European summer school on Magneto-electrochemistry : June, 2-5, 2007, Algiers : abstracts proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / PAMIR CNRS, COST. — [S.\,l. : s.\,n., 2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 76–77. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 299. Electrodeposition of iron from molten salts / Geir Martin Haarberg, Eirin Kvalheim, Tsuyoshi Murakami, Stanisław PIETRZYK // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.S. S5\cdotO-12

  top page [top page]

 300. Electrodeposition of {Ni/SiC} composite coating on aluminiumElektrolityczne współosadzanie powłok kompozytowych {Ni/SiC} na aluminium / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, K. Ćwięka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3 s. 845–851. — Bibliogr. s. 851

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 301. Electrodeposition of semiconducting {Zn-Se} films from aqueous baths / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // W: Corrosion and materials : 3rd Baltic conference on Electrochemistry : Gdańsk–Sobieszewo 23–26 April 2003 : proceedings / Gdańsk University of Technology. Department of Anticorrosion Technology ; Electrochemical Section of Polish Chemical Society. — [Gdańsk : UT DAT, 2003]. — Opis częśc. wg okł.S. 76

  top page [top page]

 302. Electrodeposition of thin – layered ZnSe semiconductor on copper substrate / Remigiusz KOWALIK, Krzysztof FITZNER // W: 55th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry ISE 2004 : electrochemistry: from nanostructures to power plants : 19–24 September 2004, Thessaloniki, Greece : book of abstracts [Pt]. 1 / ISE. — [Thessaloniki] : ISE, 2004. — S. 523

  top page [top page]

 303. Electrodeposition of ZnSe / Remigiusz KOWALIK, Piotr ŻABIŃSKI, Krzysztof FITZNER // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2008 vol. 53 iss. 21 s. 6184–6190. — Bibliogr. s. 6190, Abstr.. — ICEI 2007 : international conference on Electrified interfaces : Sahoro, Japan, 24–29 June 2007

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 304. Electronic properties of anodic oxide films on titanium in phosphate buffered saline solution and artificial saliva determined by EIS methodsZastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do określenia właściwości elektronicznych anodowych warstw tlenkowych na tytanie w roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i sztucznej śliny / P. HANDZLIK, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4 s. 543–553. — Bibliogr. s. 552–553

  IF

  top page [top page]

 305. Electroplating of {Ni-Mo} alloys from alkaline bath / Remigiusz KOWALIK, Michał Mucha, Piotr ŻABIŃSKI // W: 215th ECS Meeting [Dokument elektroniczny] : San Francisco, May 24–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ESC, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2009-01). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 306. Electroplating of {Ni-W} alloys for hydrogen evolution in alkaline media / Remigiusz KOWALIK, Piotr HANDZLIK, Piotr ŻABIŃSKI // W: The 58th annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : exploring frontiers of electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE. — Lausanne : ISE, cop. 2007 . — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 307. Electrowinning of copper from copper sulphide / Lidia BURZYŃSKA, Piotr ŻABIŃSKI, Andrzej Rapacz // W: XL Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 22–26 września 1997 roku : streszczenia. — Gdańsk : Wydawnictwo Centrum Książki, 1997. — ISBN 83-90703-7-8. — S. [1] S-XIII, P-7

  top page [top page]

 308. Elektrochemiczne roztwarzanie tytanu w alkoholowych roztworach elektrolitówAnodic behaviour of titanium in alcohol solutions of electrolytes / K. BANAŚ, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec. s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

  top page [top page]

 309. Elektrohimično anodno raztvarâne na FeCuNiCoMn splav v cârna kiselinaElectrochemical anodic dissolution of FeCuNiCoMn alloy in sulphuric acid / Vladislava Stefanova, Cvetanka Koceva, Iliâ Gadzov, Marian KUCHARSKI // W: X-ta Nacionalna konferenciâ po metalurgiâ = X-th National conference on Metallurgy [Dokument elektroniczny] : 28–31 maj 2007 g., Varna = May 28–31-th, 2007, Varna : dokladi = reports : sbornik dokladi = book of proceedings. — Wersja do Windows. — Dane testowe / ed. Avram Avramov ; ass. Yavor Lukarski. — Sofiâ : S'ûz na metalurzite v B'lgariâ, [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  top page [top page]

 310. Elektrorafinacja miedzi[Electrorefining of copper] / Andrzej Rapacz, Tadeusz KARWAN, Piotr Romanowicz, Zbigniew Skrzek, Leszek Olewiński, Krzysztof Urbanowicz, Stanisław Nosal // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. — Wyd. 2 [zm. i uzup.] / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008 . — ISBN 978-83-922065-7-6. — S. 747–778. — Bibliogr. [dla całej części 6] s. 834–838

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3.0


  top page [top page]

 311. Eliminacja arsenu z kamienia miedziowego za pomocą {CaO}Arsenic removal from copper matte by {CaO} / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Wacław Styrna, Jan Antczak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 8 s. 461–465. — Bibliogr. s. 465

  top page [top page]

 312. Eliminacja arsenu ze szlamu kaskadowego w procesie oczyszczania elektrolitu porafinacyjnego miedzi[Elimination of arsenic from cascade sludge in the purification process of post-refining copper industry] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Recyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inzenýrství. — [Ostrava : VSB–TU, 2002]. — S. 389–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz.

  top page [top page]

 313. Eliminacja jonów chlorkowych z roztworu siarczanu cynkuElimination of chloride ions from zinc sulphate solution / Kazimiera MALINOWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2 s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 314. Eliminacja ołowiu ze stopu {Cu-Pb-Fe} za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu[Elimination of lead from {Cu-Pb-Fe} alloy by means gas of variable oxygen content] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Marian KUCHARSKI, Janusz KOWALCZYK, Wiesław MRÓZ, Wiesław KOPROWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

  top page [top page]

 315. Energy balance and macroscopic strain localization during plastic deformation of polycrystalline metals / Wiera Oliferuk, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // Materials Science and Engineering A : structural materials: properties, microstructure and processing ; ISSN 0921-5093. — 2001 vols. 319–321 s. 250–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.. — ICSMA-12 : 12th International Conference on the Strength of Materials : 27 August–1 September, 2000 Asilomar, CA, USA / eds. M. J. Mills [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2001

  top page [top page]

 316. Entropy generation minimization in steady state conjugated heat transfer processesMinimalizacja źródła entropii w stacjonarnych skoniugowanych procesach przepływu ciepła i prądu elektrycznego / Jacek Łatkowski, Zygmunt KOLENDA, Adam HOŁDA, Bożena BORYCZKO // W: XIII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Koszalin–Darłówko, 03–06 września 2007. T. 2 / red. Henryk Charun ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007. — ISBN 978-83-7365-128-9. — S. 691–698. — Bibliogr. s. 698, Abstr., Streszcz.

  top page [top page]

 317. Equilibrium of theromodynamical reduction of strontium sulphate gaseous phase {(CO+CO_{2})} / Maksymilian SUKIENNIK, Wojciech GIERLOTKA, Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, J. Mendez Nonell // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 881–883. — Bibliogr. s. 883, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 318. ESCO jako metoda wspierania działań termomodernizacyjnych[ESCO as a method of supporting thermo-modernization activities] / Bożena BORYCZKO, Jan NORWISZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo : ISSN 0137-2971. — 2003 nr 1 s. 86–88

  top page [top page]

 319. Estimation of energy storage rate during macroscopic non-homogeneous plastic deformation of polycrystalline materialsOszacowanie zdolności magazynowania energii podczas makroskopowo niejednorodnej deformacji plastycznej w polikryształach / Wiera Oliferuk, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2004 vol. 42 no. 4 s. 817–826. — Bibliogr. s. 825–826, Streszcz.

  top page [top page]

 320. EUR ING – inżynier europejskiEUR ING – European engineer / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 7 s. 342–343

  top page [top page]

 321. Evaluation of force parameters for aluminium powder extrusion / M. GALANTY, W. LIBURA, J. ZASADZIŃSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 1999 : proceedings of the 6th international conference on Technology of plasticity : Nuremberg, September 19–24, 1999. Vol. 3 / ed. M. Geiger. — Berlin, [etc.] : Springer, cop. 1999. — ISBN 3-540-66066-6. — S. 1871–1876. — Bibliogr. s. 1876, Summ.

  top page [top page]

 322. Ewolucja plastycznego płynięcia w stopie {Fe-Si} w różnych warunkach odkształcenia i jej wpływ na własności mechaniczne[Plastic flow evolution in FeSi alloy under different strain conditions and it's influence on mechanical properties] / Robert HANARZ // W: XXVII [Dwudziesta siódma] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń, 28.IX–1.X.1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : [s. n., 1999]. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz.

  top page [top page]

 323. Ewolucja struktury w wyciskanych hydrostatycznie stopach aluminium (AlCu4Zr0,5, AlZn6Mg3CuZr)Effect of hydrostatic extrusion process on structure evolution in aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr) / Beata LESZCZYŃSKA, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2008 R. 29 nr 5 s. 493–496. — Bibliogr. s. 496

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 324. Ewolucja tekstury miedzi w warunkach zmiany drogi odkształceniaEvolution of copper structure in conditions of a change of the deformation path / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Włodzimierz BOCHNIAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 6 s. 796–799. — Bibliogr. s. 799, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 325. Ewolucja własności drutów gat. 6201 poddanych ekspozycji czasu i temperaturyEvolution of the properties of 6201-grade wires under the influence of time and temperature / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 614–617. — Bibliogr. s. 617. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 326. Ewolucja własności w linii technologicznej formowania, zgrzewania oraz kalibrowania rurEvolution of properties of technological line for forming, welding, and calibrating of tubes / Stanisław NOWAK, Andrzej MAMALA, Artur RĘKAS, Krzysztof ŻABA, Marek Tumidajewicz, Sławomir Starzykowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 556–562. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 327. Experimental and numerical investigations of aluminum extrusion through pocket dies / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Klaus Müller, Jeffrey Fluhrer // W: ET'04 [Dokument elektroniczny] : exploring innovations... in aluminum extrusion technology : proceedings of the eighth international aluminum extrusion technology seminar : May 18–21 2004 [Orlando, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : ET Foundation, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 191–198. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej (po wybraniu opcji: Authors). — Bibliogr. s. 197–198, Abstr.

  top page [top page]

 328. Experimental data description in associated solutions / M. SUKIENNIK, K. GARGUL, W. GIERLOTKA // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk, 2000]. — Opis częśc. wg okł.S. 52

  top page [top page]

 329. Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile {Cu-6at%Al} single crystalsAnaliza doświadczalna zmiany dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach {Cu-6%at.Al} / M. S. SZCZERBA, P. PAŁKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1 s. 57–64. — Bibliogr. s. 64. — X Symposium on Deformation Inhomogeneities in Materials : French-Polish jointed meeting : 19–20 May, 2008, Orsay. — Warszawa ; Kraków : Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 330. Expert system application in modelling and controlling the copper flash smelting processZastosowanie systemu ekspertowego w modelowaniu i sterowaniu zawiesinowym procesem wytwarzania miedzi / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2009 vol. 9 no. 3 s. 379–391. — Bibliogr. s. 390–391, Abstr., Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 331. Extrusion of CuZn39Pb2 alloy by the KOBO method / W. BOCHNIAK, A. KORBEL // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie. — Tyt. poprz.: Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — 1999 vol. 47 iss. 3–4 s. 351–367. — Bibliogr. s. 366–367. — Abstr.

  top page [top page]

 332. Extrusion of rapidly solidified 6061+26 wt% {Si} alloy / A. KULA, M. Sugamata, J. Kaneko, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, W. BOCHNIAK // W: EMC 2008. Vol. 2, Materials science : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — ISBN 978-3-540-85225-4. — S. 455–456. — Bibliogr. s. 456

  top page [top page]

 333. Extrusion of sections with varying thickness through pocket dies / D. LEŚNIAK, W. LIBURA // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2007 vol. 194 iss. 1–3 s. 38–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 334. Features of cyclic extrusion compression method, structure & materials properties / Maria RICHERT // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2006 vol. 114 s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — High pressure technology of nanomaterials

  LF

  top page [top page]

 335. Fenomenologia reologicznej ekwiwalentności parametrów \sigma, T, \tau w procesie niskotemperaturowego pełzania drutów ze stopu {AlMgSi}Phenomenology of \sigma, T, \tau parameters' rheological equivalence in the process of low-temperature {AlMgSi} alloy wire creep / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 9 s. 502–512. — Bibliogr. s. 512

  top page [top page]

 336. Filtering of industrial data using the artificial neural networksFiltrowanie przemysłowych danych przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych / Andrzej STANISŁAWCZYK, Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tyt. poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2007 vol. 7 no. 2 s. 311–316. — Bibliogr. s. 315, Abstr., Streszcz. — The journal contain papers, which were presented during the 14th KomPlasTech conference : Zakopane, Poland, January 14–17, 2007 (inform. na podst.: Comput. Methods Mat. Sci. 2007 vol. 7 no. 1 s. 3)

  top page [top page]

 337. Flow softening during hot compression of Cu-3.45 wt.%Ti alloy / A. A. Hameda, L. BŁAŻ // Scripta Materialia ; ISSN 1359-6462. — 1997 vol. 37 no. 12 s. 1987–1993. — Bibliogr. s. 1992–1993, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 338. Formation of copper hydride during spontaneous dissolution of {Cu-Zn} and {Cu-Cd} alloys with hydrogen depolarizationPowstawanie wodorku miedzi podczas samorzutnego roztwarzania stopów {Cu-Zn} oraz {Cu-Cd} w warunkach depolaryzacji wodorowej / Lidia BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3 s. 309–320. — Bibliogr. s. 320

  IF

  top page [top page]

 339. Formation of the layer structures in the {Cu-Ni} based alloys / L. Ciura, Z. Śmieszek, W. Malec, L. BŁAŻ // W: EUROMAT 2001 [Dokument elektroniczny] : Rimini, 10–14 July 2001 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : AIM, 2001. — 1 dysk optyczny. — Ekran [1–8 ; numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. ekran [8], Abstr.

  top page [top page]

 340. From dislocation of “nano-twins” to macroscopic plasticity of FCC crystals / M. S. SZCZERBA, T. TOKARSKI // W: 5th Polish-Japanese symposium on Advanced methods of materials characterization : 29. 08.–2. 09. 2004 Niedzica, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : Polish Academy Of Science. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2004]. — S. 28–29

  top page [top page]

 341. Fundamentals of advanced aluminum extrusion processes / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT // W: ET'04 [Dokument elektroniczny] : exploring innovations... in aluminum extrusion technology : proceedings of the eighth international aluminum extrusion technology seminar : May 18–21 2004 [Orlando, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : ET Foundation, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 391–397. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej (po wybraniu opcji: Authors). — Bibliogr. s. 396–397, Abstr.

  top page [top page]

 342. Geometria deformacji ciągnionych przez walce monokryształów miedziDeformation geometry of copper single crystals tested in drawing through the rolls / Mariusz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 343. Geometria deformacji kryształów RSC w różnych schematach odkształceniaDeformation geometry of FCC single cristals in different modes of deformation / Mariusz TOKARSKI, Marek S. SZCZERBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 509–512. — Bibliogr. s. 512, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 344. Geometria martenzytycznej transformacji dyslokacji w kobalcieGeometry of martensitic transformation of dislocations in cobalt / Marek S. SZCZERBA, Tomasz TOKARSKI // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 345. Geometria martenzytycznej transformacji dyslokacji w kobalcieGeometry of martensitic transformation of dislocations in cobalt / Marek S. SZCZERBA, Tomasz TOKARSKI // W: XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 113–118. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 346. Geometria transformacji głównego systemu poślizgu w walcowanych kryształach miedzi[Geometrical aspect of the transformation of dominant slip system in copper single crystals deformed by rolling] / Marek S. SZCZERBA, Mariusz TOKARSKI // W: Forming'2000 : Ustroń, 19–22 wrzesień 2000 r. : materiały konferencyjne / Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoka v{S}kola Bánská Ostrava. Katedra Tváreni Materiálu. — Katowice : KMiTPP PŚ, 2000. — [Na obwol. dod. tyt. : Plastyczność materiałów]. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

  top page [top page]

 347. Geometria trzpienia swobodnego w procesie ciągnienia rur cienkościennych[Geometry of floating plug in the process of tube drawing] / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 368–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

  top page [top page]

 348. Gibbs free energy of formation of the {Nd_{2}BaCuO_{5}} phase determined by the e. m. f. method / Marek Kopyto, Edyta Kowalik, Krzysztof FITZNER // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2003 vol. 35 iss. 5 s. 733–746. — Abstr.

  IF

  top page [top page]

 349. Gibbs free energy of formation of {\em Ln}{Ba_{2}Cu_{3}O_{7-x}} phases determined by the EMF method ({\em Ln} = {Yb}, {Tm}, {Er}, {Ho}, {Dy}) / M. Kopyto, K. FITZNER // Journal of Solid State Chemistry (Print) ; ISSN 0022-4596. — 1999 vol. 144 iss. 1 s. 118–124. — Bibliogr. s. 124, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 350. Grain refinement in {AlMgSi} alloy during cyclic extrusion – compression: experiment and modellingRozdrobnienie ziarna w stopie {AlMgSi} podczas cyklicznego wyciskania – ściskającego: badania i modelowanie / M. RICHERT, H. Petryk, S. Stupkiewicz // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1 s. 49–54. — Bibliogr. s. 53–54

  IF

  top page [top page]

 351. High strenght (Re>550MPa) in modified {V-Nb-Mo} steels : projekt no 34 70 03 / Tadeusz Siwecki, Ludwik BŁAŻ, Stefan Pettersson. — Stockholm : Swedish Institute for Metals Research, 1999. — [6], 60 s. — (Forskningsrapport / Institutet för Metallforskning). — Bibliogr. s. 59–60

  top page [top page]

 352. High temperature deformation of aluminium bronze / L. BŁAŻ, A. NOWOTNIK // Materials Science and Technology ; ISSN 0267-0836. — 2001 vol. 17 s. 971–975. — Bibliogr. s. 974–975

  IF

  top page [top page]

 353. High-temperature inhomogeneous plastic flow of zinc single crystals with soft orientationWysokotemperaturowe niehomogeniczne plastyczne płynięcie kryształów cynku o miękkiej orientacji / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vol. 49 iss. 3 s. 705–718. — Bibliogr. s. 718

  IF

  top page [top page]

 354. Historia nienaturalna naukowca polskiego[A Polish scientist's unnatural history] / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI. — Myślenice : ARCH-LOGICA, 2008. — 80 s.. — Bibliogr. s. 79–80. — ISBN 978-83-9927280-0-9

  top page [top page]

 355. Hot extrusion of aluminium powders / H. DYBIEC, P. KOZAK // Aluminium (Düsseldorf). — 2004 vol. 80 iss. 1/2 s. 39–43. — Bibliogr. s. 43

  top page [top page]

 356. Hydrauliczna maszyna do badań charakterystyk wytrzymałościowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznychHydraulic machine for testing the strength characteristic of overhead power conductors / Andrzej PODSIADŁO, Janusz PLUTA, Piotr MICEK, Tadeusz KNYCH // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 1998 R. 16 nr 4/75 wyd. spec. s. 99–109. — Streszcz., Summ. — Referat wygłoszony na VIII ogólnopolską konferencję na temat Badanie, konstrukcja, wytwarzanie, eksploatacja układów hydraulicznych

  top page [top page]

 357. Hydrometallurgical recovery of cadmium and nickel from spent {Ni-Cd} batteries / Ewa RUDNIK, Marek Nikiel // Hydrometallurgy ; ISSN 0304-386X. — 2007 vol. 89 s. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 358. Hydrometallurgical recovery of copper and cobalt from reduction-roasted copper converter slag / Ewa RUDNIK, Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA // Minerals Engineering ; ISSN 0892-6875. — 2009 vol. 22 s. 88–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 359. HydrometalurgiaHydrometallurgy / Jerzy SĘDZIMIR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 8 s. 386–388. — Bibliogr. s. 388

  top page [top page]

 360. Idea zrównoważonego rozwojuIdea of sustanable development / Ewa RUDNIK, Jan NORWISZ // Gospodarka Paliwami i Energią. — 2000 R. 48 nr 7 s. 2–7. — Bibliogr. s. 7

  top page [top page]

 361. Ilościowa analiza zmiany dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach RSCQuantitative determination of change of dominant slip in FCC single crystals deformed in tension / M. S. SZCZERBA, P. PAŁKA // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–2]

  top page [top page]

 362. Import i eksport odpadów z obszaru Wspólnoty Europejskiej na przykładzie złomów miedzi, stopów miedzi i ołowiu[Import and export of wastes from European Union region on the example of copper scraps, copper and lead alloys] / Piotr JAROSZ, Jerzy NOWAKOWSKI, Waldemar Fortuniak, Ireneusz Cybulski // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2007]. — ISBN 978-83-920877-6-2. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25

  top page [top page]

 363. Improving properties in {V-Nb} microalloyed steels modified with {Mo} / T. Siwecki, L. BŁAŻ, S. Pettersson // W: HSLA Steels '2000 : the fourth international conference on HSLA Steels : October 30–November 2, 2000 Xi'an, China / eds. Liu Guoquan [et al.] ; The Chinese Society for Metals. — Beijing : Metallurgical Industry Press, 2000. — S. 504–510. — Bibliogr. s. 510

  top page [top page]

 364. Improving properties in V-Nb microalloyed steels modified with Mo : research report IM-2000-726 / Tadeusz Siwecki, Ludwik BŁAŻ, Stefan Pettersson. — Stockholm : Swedish Institute for Metals Research, 2000. — 12 s. — (Report / Institutet för Metallforskning). — Bibliogr. s. 12

  top page [top page]

 365. Inauguracja roku akademickiego 2003/2004 na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w KrakowieInauguration of the academic year 2003/2004 at the Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology in Cracow / Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 12 s. 595

  top page [top page]

 366. Incremental ECAP of plates / Lech Olejnik, Andrzej Rosochowski, Maria RICHERT // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2008 vols. 584–586 s. 108–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0


  top page [top page]

 367. Influence of {Cs^{+}} ions on codeposition of SiC particles with {Ni-Co} alloy / E. RUDNIK // Transactions of the Institute of Metal Finishing ; ISSN 0020-2967. — 2009 vol. 87 no. 5 s. 239–245. — Bibliogr. s. 245

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 368. Influence of electrolysis parameters on the silver content of cathodic copper / L. BURZYŃSKA // Hydrometallurgy ; ISSN 0304-386X. — 2000 vol. 55 iss. 1 s. 17–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 369. Influence of electrolysis parameters on the content of dispersion particles in {Co-SiC} compositesWpływ parametrów elektrolizy na zawartość cząstek dyspersyjnych w kompozycie {Co-SiC} / L. BURZYŃSKA, E. RUDNIK, L. BŁAŻ, W. Szymański, S. Jędras // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1 s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 370. Influence of extrusion ratio on microhardness distribution within aluminum powder extruded at room temperature / Marek GALANTY, Paweł KAZANOWSKI, Panya Kansuwan, Wojciech Z. Misiolek // P/M Science & Technology Briefs. — 2002 vol. 4 no. 1 s. 24–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.

  top page [top page]

 371. Influence of organic additives on morphology and purity of cathodic silverWpływ dodatków organicznych na morfologię i czystość srebra katodowego / E. RUDNIK, L. BURZYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss. s. 137–144. — Bibliogr. s. 143–144

  IF

  top page [top page]

 372. Influence of periodic current reversal (PCR) on the passivation of anodes in the process of electrochemical refining of copperWpływ okresowej zmiany kierunku prądu (PCR) na pasywację anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi / Wanda GUMOWSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 1 s. 93–110. — Bibliogr. s. 109–110. — Streszcz.

  top page [top page]

 373. Influence of pre-chamber die geometry on extrusion of solid sections with different wall thickness / D. LEŚNIAK, W. LIBURA, V. PIDVYSOTSKYY, A. Milenin // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House ,,Akapit”, 2002. — S. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Abstr.

  top page [top page]

 374. Influence of process parameters on the reaction course of {SrSO_{4}} to {SrS} and {SrS} to {SrSO_{4}} / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.

  top page [top page]

 375. Influence of process parameters on the reaction course of {SrSO_{4}} conversion into {SrS} and {SrS} into {SrSO_{4}}Wpływ parametrów procesu na przebieg reakcji {SrSO_{4}} do {SrS} i {SrS} do {SrSO_{4}} / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3 s. 297–305. — Bibliogr. s. 305

  IF

  top page [top page]

 376. Influence of superimposed external magnetic field onto electrodeposition of {Co-P} alloys for hydrogen evolutionWpływ zewnętrznego pola magnetycznego na katodowe osadzanie stopów {Co-P} do wydzielania wodoru / P. ŻABIŃSKI, M. Górski, R. KOWALIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 1157–1166. — Bibliogr. s. 1165–1166

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 377. Influence of surface modification of alumina with thin films of {Ti, Nb} and {Ti-Nb} on the bond strength – structure relationship in {Al/Al_{2}O_{3}} joints / M. Ksiazek, M. RICHERT // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2008. — ISBN 978-83-60958-15-5. — S. 93

  top page [top page]

 378. Influence of surface modification of alumnia on bond strength in {Al_{2}O_{3}/Al/Al_{2})_{3}} joints / M. Ksiazek, N. Sobczak, B. MIKUŁOWSKI, W. Radziwill, B. WINIARSKI, M. WÓJCIK // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2005 vol. 40 no. 9/10 spec. iss. Interface Science s. 2513–2517. — Bibliogr. s. 2517. — High temperature capillarity : proceedings of the IV international conference : [March 31–April 3, 2004, Sanremo, Italy] / guest eds. Alberto Passerone, Nicolas Eustathopoulos. — [New York : Springer, 2005]

  IF

  top page [top page]

 379. Influence of surface properties of ceramic particles on their incorporation into cobalt electroless deposits / Ewa RUDNIK // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tyt. poprz.: Applications of Surface Science. — 2008 vol. 255 s. 2613–2618. — Bibliogr. s. 2618, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20.0

  IF

  top page [top page]

 380. Influence of temperature on electroless deposition of {Co-P} / RUDNIK E., Skrzyniarz P. // Transactions of the Institute of Metal Finishing ; ISSN 0020-2967. — 2007 vol. 85 no. 2 s. 82–86

  IF

  top page [top page]

 381. Influence of the 0.01 {at.% Ti} addition on {Zn} single crystals hardening in the (0001)⟨ 11-20⟩ systemWpływ dodatku 0.01 {at.% Ti} na umocnienie monokryształów {Zn} odkształcanych w systemie (0001)⟨ 11-20⟩; / Borys MIKUŁOWSKI, Grzegorz BOCZKAL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2004 vo. 49 iss. 1 s. 37–54. — Bibliogr. s. 54

  IF

  top page [top page]

 382. Influence of the composition of {Cu-Co-Fe} alloys on their dissolution in ammoniacal solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Hydrometallurgy ; ISSN 0304-386X. — 2004 vol. 71 iss. 3–4 s. 447–455. — Bibliogr. s. 454–455, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 383. Influence of the thermal treatment and the semi-liquid-solid state extrusion on the properties of the composites made of the {Al_{3}Ti} reinforced {Al} alloysWpływ obróbki cieplnej i wytłaczania w stanie półciekło-stałym na właściwości kompozytów wykonanych ze stopów {Al} zbrojonych wydzieleniami {Al_{3}Ti} / Wojciech Szymański, Piotr DŁUGOSZ, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 916–919. — Bibliogr. s. 919, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 384. Influence of vacancy concentration and arrangement of critical resolved shear stress in zinc single crystals / Paweł Zbroja, Grzegorz BOCZKAL, Borys MIKUŁOWSKI // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 83-87331-48-1. — S. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Abstr.

  top page [top page]

 385. Instability of dislocation substructure and its effect on the mechanical properties of deformed metals / Włodzimierz BOCHNIAK // Zeitschrift für Metallkunde ; ISSN 0044-3093. — 1999 Bd. 90 H. 2 s. 153–158. — Bibliogr. s. 158

  IF

  top page [top page]

 386. Interaction of phase transformation and deformation process during hot deformation of {0.16%C} steel / Andrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Tadeusz Siwecki // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 2 s. 1240–1245. — Bibliogr. s. 1245, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 387. Investigation of retrogression and re-ageing in some {Al-Zn-Mg-Cu} alloysBadania retrogresji i powtórnego starzenia wybranych stopów {Al-Zn-Mg-Cu} / Andrzej Gazda, Małgorzata Warmuzek, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4 s. 337–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 388. Investigation of the stability arsenic compounds / Jerzy NOWAKOWSKI // W: 8th International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic. Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VSB–TU, 2004. — S. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

  top page [top page]

 389. Investigations of the reduction kinetics of gold from multicomponent chloride solutions / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ, Krzysztof PACŁAWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 2 s. 105–114. — Bibliogr. s. 114. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 390. Inżynieria nanomateriałów i struktur ultradrobnoziarnistych[Engineering of nanomaterials and ultrafine grained structures] / Maria RICHTER. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 92, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0218). — Bibliogr. s. 85–[93]

  top page [top page]

 391. Iron-molybdenum structural parts with boron addition / J. KARWAN-BACZEWSKA // W: AMME'2001 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 10th jubilee international scientific conference : Gliwice–Cracow–Zakopane, Poland, December 9–13, 2001 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2001. — S. 265–268. — Bibliogr. s. 268

  top page [top page]

 392. Is there a critical resolved shear stress for twinning in face-centred cubic crystals? / M. S. SZCZERBA, T. BAJOR, T. TOKARSKI // Philosophical Magazine (2003. Print) ; ISSN 1478–6435. — 2004 vol. 84 nos. 3–5 s. 481–502. — Bibliogr. s. 502, Abstr.. — Selected papers from the Z. S. Basinski symposium on Advances in materials plasticity : festschrift in honour of the late Professor Zbigniew Stanislaw Basinski : Cracow, Poland, 10–12 June, 2002 / eds. Marek Szczerba, Ha\"{e}l Mughrabi ; University of Cambridge. Department of Materials Science and Metallurgy. — Cambridge : DMSM, 2004.

  IF

  top page [top page]

 393. Izotermiczny rozpad przesyconego roztworu stałego stopu {AgCuAl}[Isothermal decomposition of supersaturated solid solution of {AgCuAl} alloy] / Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI // W: Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — ISBN 978-83-920877-8-6. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 394. Jakościowe aspekty kształcenia inżynierów materiałowców[Quantitative aspects of materials engineers education] / Henryk DYBIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 2 s. 81–84. — Bibliogr. s. 84

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 395. Jakość prętów ze stopów Al wyciskanych z małym stopniem odkształceniaThe quality of rods from aluminium alloys extruded with low extrusion ratio / Grzegorz Krupnik, Justyna GRZYB, Andrzej Oleksy, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 728–733. — Bibliogr. s. 733. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 396. Jakość procesu wyżarzania taśmy {Al} w kręgach  : badania symulacyjneQuality of the process of {Al} strip annealing in coils–simulation studies / Stanisłw NOWAK, Marcin MROCZKOWSKI, Joanna Wyrwa // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 7 s. 343–345. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 397. Jubileusz 30-lecia Koła SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych AGHJubilee of 30 years of activity of the SITMN Branch at the Faculty of Non-ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology in Cracow / Stanisław PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 5 s. 298–300

  top page [top page]

 398. KALIBER 3.0 – system komputerowego wspomagania projektowania narzędzi do walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychKALIBER 3.0 – system for computer-aided tool design for cold rolling of tubes in pilger process System for project of tools (dies and mandrels) of tube cold rolling on pilger mill) / J. OSIKA // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

  top page [top page]

 399. Kalibrowanie wykrojów rolkowych w procesie walcowania cienkościennych rur płaskichRoll pass design in the process of thin-walled flat tubes forming / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Jan JAROMINEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 521–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane-Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 400. Kalorymetryczna analiza przemian w stopach metali nieżelaznych[The calorimetric investigations of transformations in the non-ferrous metals alloys] / M. TUMIDAJEWICZ, Z. SIERPIŃSKI // W: SAT'02 : III [trzecia] Szkoła Analizy Termicznej : Zakopane 10–12 kwietnia 2002 : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 208

  top page [top page]

 401. Kierunki badań i optymalizacji procesu ciągnienia rur na trzpieniu swobodnymDirection of research and optimization of tube drawing process on floating plug / Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 3 s. 162–170. — Bibliogr. s. 169–170

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 402. Kinetics of gold (III) chloride complex reduction using sulfur (IV) / Krzysztof PACŁAWSKI, Krzysztof FITZNER // Metallurgical and Materials Transactions B : Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2004 vol. 35 no. 6 s. 1071–1085. — Bibliogr. s. 1084–1085

  IF

  top page [top page]

 403. Kinetics of reduction of gold (III) complexes using {H_{2}O_{2}} / Krzysztof PACŁAWSKI, Krzysztof FITZNER // Metallurgical and Materials Transactions B : Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 2006 vol. 37B no. 5 s. 703–714. — Bibliogr. s. 714

  IF

  top page [top page]

 404. Kinetics of {SrSO_{4}} reduction by means of {(CO+CO_{2})} gas mixturesKinetyka redukcji {SrSO_{4}} za pomocą mieszaniny gazów {(CO+CO_{2})} / Maksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1 s. 81–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 405. Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbonKinetyka adsorpcji jonów kompleksowych złota(III) na węglu aktywnym / K. PACŁAWSKI, M. WOJNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3 s. 853–860. — Bibliogr. s. 860

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 406. Knowledge – based method of metal forming / Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Piotr Snarski, Krzysztof Marszowski // W: Polish Science and Technology Forum : Paris, 15–16 September 2003 : catalogue / Ministry of Scientific Research and Information Technology, Poland. — Warsaw : s. n., 2003. — Opis częśc. wg okł.S. 109–111

  top page [top page]

 407. KOBO Type Forming: forging of metals under complex conditions of the process / Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej KORBEL // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2003 vol. 134 no. 1 s. 120–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 408. Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelazncyh w 80-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej[SITPH of Non-ferrous Metals Faculty in the 80th anniversary of University of Mining and Metallurgy] / Wacław MUZYKIEWICZ // W: Wydział Metali Nieżelaznych : 80-lat Akademii Górniczo-Hutniczej : Kraków 24–25 czerwiec 1999 r. — [Kraków : AGH. WMN, 1999]. — S. 28–31

  top page [top page]

 409. Kompozyt typu stop {Al}-cząstki {Al_{3}Ti} o różnej zawartości fazy zbrojącejAluminium matrix composite with different contents of {Al_{3}Ti} / Wojciech Szymański, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 4–5 s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 410. Kompozyty metaliczne na osnowie srebraMetal composites based on silver / Irena HARAŃCZYK, Stanisława GACEK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: Metale szlachetne = “Noble metals” : II krajowa konferencja = proceedings of the conference : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15

  top page [top page]

 411. Kompozyty metaliczne wytwarzane metodą mechanicznej syntezy – przykład układu {Al-Mg-ZrSi_{2}}Mechanically alloyed composites and {Al-Mg-ZrSi_{2}} example / Ludwik BŁAŻ, Anna KULA, Makoto Sugamata, Junichi Kaneko // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 823–828. — Bibliogr. s. 828. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 412. Kompozyty na osnowie srebra konsolidowane w wyniku intensywnego odkształcenia plastycznego[Silver based composites consolidated by high plastic deformation] / Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH // W: Metale szlachetne : IX międzynarodowa konferencja : 17–19 września 2008, Łopuszna / Fundacja Metale Nieżelazne, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Fundacja Metali Nieżelaznych, [2008]. — ISBN 978-83-920877-2-4. — S. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

  top page [top page]

 413. Kompozyty na osnowie srebra umacniane cząstkami dyspersyjnymi  : materiały stykoweSilver-based ceramic-reinforced matrix composites : electrical contact materials / Lidia BURZYŃSKA, Agata CIUMAN-KRZEMIEŃ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R 47 nr 9 s. 461–467. — Bibliogr. s. 466–467, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 414. Kompozyty wytwarzane metodą mechanicznej syntezy aluminium i tlenków metaliMechanically alloyed aluminium – metal oxide composites / Ludwik BŁAŻ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 1 s. 24–32. — Bibliogr. s. 32

  top page [top page]

 415. Komputerowa analiza struktur metalograficznychComputer-aided analysis of metallographic structures / Adam Szulc, Marian BRONICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 12 s. 590–594. — Bibliogr. s. 594

  top page [top page]

 416. Komputerowe wspomaganie kalibrowania wykrojów rolek profilujących do wytwarzania rur płaskich z mosiądzu CuZn37[Computer-aided role pass design in manufacturing of CuZn37 alloy flat tubes] / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Ryszard WIERZBICKI, Joachim GĄSIORCZYK // W: Walcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, [1999]. — S. 87–91. — Bibliogr. s. 91

  top page [top page]

 417. Komputerowe wspomaganie obsługi ciągów technologicznych na przykładzie walcowni blach karoseryjnych[Computer aiding the operation of production lines on the example of the rolling mill of sheet metals] / Stanisław NOWAK // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2005. — S. 179–184. — Abstr.

  top page [top page]

 418. Komputerowy system nadzorowania gospodarki narzędziamiComputer system for tools management supervision / S. NOWAK, A. SURY, T. KNYCH, B. ŚWIĄTEK // W: KomPlasTech'99 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały VI [szóstej] konferencji : Szczyrk 17–20 stycznia 1999 / ed. Antoni Piela [et al.]. — Kraków : ,,Akapit”, [1999]. — S. 213–220. — Abstr.

  top page [top page]

 419. Koncepcja przerobu odpadowych materiałów przemysłu miedziowego o podwyższonej zawartości arsenuA concept of processing copper industry waste materials with increasing arsenic content / Jerzy NOWAKOWSKI // W: ,,Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 42–48. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 420. Konsolidacja plastyczna metalicznych materiałów proszkowych : [abstrakt][Plastic consolidation of metallic powders] / Henryk DYBIEC // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada – 1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2006]. — S. 16–18

  top page [top page]

 421. Konsolidacja szybko-krystalizowanych proszków stopu Meso10Consolidation of rapidly solidified Meso10 alloy powders / L. BŁAŻ, M. Sugamata, G. WŁOCH, J. SOBOTA, A. KULA // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 422. Konsultacje społeczne w systemie ochrony środowiska i analiza wielokryterialna jako pomoc w ich przygotowaniu[Social consulting in environment system and multicriteria analysis as a help in their preparation] / Agnieszka Generowicz, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2008]. — ISBN 978-83-920877-9-3. — S. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz.

  top page [top page]

 423. Kontrolowanie warunków cieplnych w procesie wyciskania kształtowników ze stopów {AlMgSi}Control of thermal conditions in the process of extruding profiles from the {AlMgSi} alloys / Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2 s. 74–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 424. Korozja aluminium w wodnych roztworach kwasu azotowego : wpływ struktury elektrolitu[Corrosion of aluminium in the aqueous solutions of nitric acid : the influence of electrolyte structure] / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej : VI ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : 15–17 listopada 2000, Poraj / red. nauk. Henryk Bala. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Chemii, 2000. — Na k. tyt. także: 50 lat Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. — Na okł. tyt.: Materiały VI ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

  top page [top page]

 425. Korozja anod obojętnych w roztworach riolitowych. Część 1, Badania zanieczyszczenia elektrolituCorrosion of inert anodes in cryolite melts. Part 1, The bath contamination study / Stanisław PIETRZYK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11 s. 536–539. — Bibliogr. s. 539. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 426. Korozja anod obojętnych w roztworach riolitowych. Część 2, Badania zanieczyszczenia metaluCorrosion of inert anodes in cyrolite melts. Part 2, The metal contamination study / Stanisław PIETRZYK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11 s. 540–542. — Bibliogr. s. 542. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 427. Korozja fazy międzymetalicznej {Ni_{3}Al} w metanolowych roztworach chlorkówCorrosion of {Ni_{3}Al} intermetallic compound in methanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/ s. 30–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.. — ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk '2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

  top page [top page]

 428. Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne[Corrosion and protection of metals : laboratory exercises] / Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Irena HARAŃCZYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 224 s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1694). — Bibliogr. s. 224

  top page [top page]

 429. Koszt termoekologiczny jako kryterium minimalizacji zużycia nieodnawialnych bogactw naturalnych[Thermoecological cost as a minimalization criterion of nonrenewable natural resources consumption] / Bożena BORYCZKO, Wiesław WASZKIELEWICZ, Jan NORWISZ, Zygmunt KOLENDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : IX międzynarodowa konferencja naukowa = IX international scientific conference : Kraków, 23–24 listopada 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN 83-7464-098-7. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 430. Kryteria optymalizacji technologii walcowania rur o rozwiniętej powierzchni[The criteria for optimization of finned tubes rolling production technology] / Antoni PASIERB // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232

  top page [top page]

 431. Kształcenie kadr dla przemysłu : spotkanie menedżerów i kadry naukowo-dydaktycznej metali nieżelaznychEducation of the staff for the industry : meeting of the managers of the non-ferrous metals industry and the teaching staff / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 546–548. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 432. Kształt narzędzi a jakość wyrobów wyciskanych z aluminium i jego stopówShape of tools and quality of extrusions from aluminium and its alloys / Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Dariusz LEŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 2 s. 82–88. — Bibliogr. s. 88. Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 433. Kształtowanie własności plastycznych rur ze stopu 6082Obtaining high plastic properties of the 6082-alloy tubes / Marian BRONICKI, Janina Woźnicka, Antoni WOŹNICKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 682–685. — Bibliogr. s. 685. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 434. Kucie metalu w warunkach cyklicznej zmiany schematu obciążenia[Metal forming in conditions of cyclic change of load scheme] / Robert HANARZ, Włodzimierz BOCHNIAK // W: Forming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Strbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VSB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 81–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

  top page [top page]

 435. Lantan jako modyfikator siluminówLanthanum as a modifier for silumins / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 7 s. 339–343. — Bibliogr. s. 343. — Summ.

  top page [top page]

 436. Laserowe spawanie rurLaser welding tubes / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; AP im. KEN w Krakowie IT. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 267–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz.

  top page [top page]

 437. Laserowe spawanie rurLaser welding tubes / Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] : Wersja do Windows. — Dane tekstowe / AP im. KEN w Krakowie IT. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 266–274. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 274, Streszcz.

  top page [top page]

 438. Laserowe spawanie rur : problemy technologiczne i sterowanieLaser welding pipes : technological problems and control / Grzegorz Sikorski, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 677–681. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 439. Leachability and thermal stability of synthesised and natural svabiteŁugowalność i stabilność termiczna swabitu syntetycznego i naturalnego / Marian KUCHARSKI, Wiesław MRÓZ, Janusz KOWALCZYK, Barbara SZAFIRSKA, Monika GLUZIŃSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1 s. 119–126. — Bibliogr. s. 126, Summ., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 440. Lead removal from {Cu-Pb-Fe} alloys by gas injection into meltUsunięcie ołowiu ze stopów {Cu-Pb-Fe} w wyniku przepuszczania gazu przez stop / Marian KUCHARSKI, Wiesław MRÓZ, Janusz KOWALCZYK, Marian Warmuz, Piotr Romanowicz, Jerzy Garbacki, Grzegorz Szwancyber // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 2 s. 133–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 441. Least squares evaluation of the global entropy generation in the aluminium electrolysis cellOszacowanie globalnego źródła entropii w procesie elektrolizy aluminium / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 2 s. 183–199. — Bibliogr. s. 199

  IF

  top page [top page]

 442. Least-squares adjustment of mathematical model of heat and mass transfer processes during solidification of binary alloys / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, J. C. Escobedo Bocardo // Metallurgical and Materials Transactions B : Process Metallurgy and Materials Processing Science ; ISSN 1073-5615. — 1999 vol. 30B no. 3 s. 505–513. — Bibliogr. s. 512–513

  IF

  top page [top page]

 443. Lincz moralny na Podsądnym i Ministrze[Ethical lynch on defendant and minister] / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 64 s. 9

  top page [top page]

 444. Liquid phase vapor pressure measurment and thermodynamics assessment of the {Hg-In} binary system / Wojciech GIERLOTKA, Piotr JAROSZ, Sinn-wen Chen // Thermochimica Acta ; ISSN 0040-6031. — 2009 vol. 491 spec. iss. 1–2 s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr. — Dodatkowa afiliacja dla W. Gierlotki: Department of Chemical Engineering, National Tsing Hua University. — 10th Lähnwitz Seminar on Calorimetry : Rostock-Warnemünde, Germany, from June 8th to June 13th, 2008

  IF

  top page [top page]

 445. Liquidus projection and thermodynamic modeling of {Sn-Zn-Cu} ternary system / Yu-chih Huang, Sinn-wen Chen, Chin-yi Chou, Wojciech GIERLOTKA // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2009 vol. 477 s. 283–290. — Bibliogr. s. 290, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 446. Load parameters for consolidation of {AlSiNiFe} powders by hot extrusion process / DYBIEC H., KOZAK P. // W: DF PM 2002 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic September 15–18, 2002. Vol. 2 / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger ; Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic. Institute of Materials Research, European Powder Matallurgy Association EPMA, Vienna University of Technology TU, Austria. — Košice : IMR SAS, 2002. — S. 102–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr.

  top page [top page]

 447. Load parameters for consolidation of {AlSiNiFe} powders by hot extrusion process / DYBIEC H., KOZAK P. // W: DF PM 2002 [Dokument elektroniczny] : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Stará Lesná, Slovak Republic, September 15–18, 2002. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. L'udovít Parilák, Herbert Danninger ; Slovak Academy of Sciences, Košice, Slovak Republic. Institute of Materials Research, European Powder Matallurgy Association EPMA, Vienna University of Technology TU, Austria. — Košice : IMR SAS, 2002. — 1 dysk optyczny. — S. 2/102–105. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Content”). — Bibliogr. s. 105, Abstr.

  top page [top page]

 448. Lokalizacja odkształcenia w metalach poddanych walcowaniuStrain localization in metals after rolling / Katarzyna PANTOŁ // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 449. Ługowanie kobaltu z odpadowych surowców kobaltonośnychCobalt leaching from secondary cobalt-containing materials / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5 s. 225–230. — Bibliogr. s. 230

  top page [top page]

 450. Ługowanie kobaltu z rud kobaltonośnychCobalt leaching from cobalt-bearing ores / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6 s. 262–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 451. Macroscopic strain localization during uniaxial tensile deformation of prestrained {Fe-Si} alloy / Wiera Oliferuk, Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Leszek Urbański, Robert HANARZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 11 s. 531–536. — Bibliogr. s. 536, Summ., Streszcz.. — Odkształcalność metali i stopów : III konferencja : Łańcut-Zamek 22–25 listopada 1999 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Zakład Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA, 1999

  top page [top page]

 452. Magnesium removal from molten aluminum alloys using zeolite and zeolite-silica mixturesUsuwanie magnezu z ciekłych stopów aluminium przy użyciu zeolitu i mieszanin zeolitowo-krzemionkowych / R. Muñoz Arroyo, J. C. Escobedo Bocardo, D. A. Cortés Hernández, H. M. Hernández García, J. M. Almanza Robles, J. DONIZAK, Z. KOLENDA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4 s. 1003–1006. — Bibliogr. s. 1006

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 453. Magnetic field modification of {Co-W} alloys for hydrogen evolution in 8 M hot NaOH / P.\,R. ŻABIŃSKI, G. Fryc, R. KOWALIK // W: 4th international workshop on Electrodeposited nanostructures : March 16–18th 2006, Dresden. — [S.\,l. : s.\,n., 2006]. — S. [1]

  top page [top page]

 454. Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI / Krystyna SCHNEIDER, Paweł KWAŚNIEWSKI, Czesław KAPUSTA, Dariusz Zając, Ricardo Fernandez-Pacheco, Manuel Arruebo, Clara Marquina, Gerardo F. Goya, Ricardo M. Ibarra, Adam Świerczyna, Andrzej Urbanik // W: E-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — ISBN 83-89585-16-2. — S. 302, poster 7

  top page [top page]

 455. Makroskopowa niejednorodność odkształcenia plastycznego blach perforowanych[Macroscopic heterogeneity of plastic deformation of perforated sheets] / Wacław MUZYKIEWICZ // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 373–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

  top page [top page]

 456. Manufacturing of intermetallic alloys by conventional powder metallurgy technology and termochemical treatmentOtrzymywanie spieków międzymetalicznych technologią konwencjonalnej metalurgii proszków i obróbki cieplno-chemicznej / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tomasz Dymkowski, Seshadri Seetharaman // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 3 s. 261–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 457. Materiałooszczędny aluminiowy grzejnik centralnego ogrzewania[Aluminium material-saving heater of central heating system] / Lucjan PASIERB, Juliusz Senderski, Lucjan Pierewicz // W: Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych : materiały II [drugiej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 21–23 listopada 2001 r. / red. wyd. Jan Pawełek. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2001. — Na obwol. dod.: 100-lecie Wodociągu Krakowskiego 1901–2001. — S. 275–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz.

  top page [top page]

 458. Materiały lane na osnowie żelaza jako element pary ciernej[The cast materials on the iron matrix as the element of friction couple] / Janusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [S. l. : s. n, 2007]. — K. [39–45]. — Bibliogr. k. [45]

  top page [top page]

 459. Mathematical modeling of mass transfer processes for autocatalytic reactions / Marcin ZEMBURA, Janusz DONIZAK, Zygmunt KOLENDA, Zdzisław ZEMBURA // W: Materiały IX sympozjum wymiany ciepła i masy : Augustów – 1995. T. 2 / Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Augustów ; [Warszawa] : KTiS PAN, 1995. — S. 473–484. — Bibliogr. s. 483–484, Abstr.

  top page [top page]

 460. Mechanical alloying of magnesium and {Mg-Al} alloy with addition of {MnO_{2}} and {Fe_{2}O_{3}} / Akihiro Yamazaki, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tyt. poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2003 vols. 419–422 s. 829–836. — Bibliogr. s. 836, Abstr.. — Magnesium alloys 2003 : proceedings of the second Osaka international conference on Platform science and technology for advanced magnesium alloys 2003 : Osaka, Japan, 26–30 January, 2003. Pt. 2 / eds. Y. Kojima [et al.]. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications Ltd, 2003

  IF

  top page [top page]

 461. Mechanical properties of aluminum and {AlMgSi} wires produced by the “Kobo” method / W. BOCHNIAK // Aluminium : International Journal for Industry, Research and Application. — 2001 vol. 77 iss. 6 s. 486–489. — Bibliogr. s. 489

  top page [top page]

 462. Mechanical properties of aluminium wires produced by plastic consolidation of fine grained powders / Henryk DYBIEC, Paweł KOZAK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2005 vol. 101–102 s. 131–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Bulk and graded nanometals : proceedings of symposium G European Materials Research Society : fall meeting 2003 : Warsaw 15th–19th September, 2003 / eds. K. J. Kurzydłowski, Z. Pakieła ; EMRS. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 463. Mechanical properties of new generation light materials with refined structure / Henryk DYBIEC, Paweł KOZAK, Rafał PASTUSZEK, Ludwik BŁAŻ // W: Aluminium in transport 2003 : proceedings of IX international conference : Cracow–Tomaszowice, October 22–25, 2003 / CentrAL. — Kraków : FOTOBIT, 2003. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

  top page [top page]

 464. Mechanical, technological and structiral properties of pure {Ti} applied in medicine / R. Major, W. MUZYKIEWICZ, A. RĘKAS // W: Materiały i technologie XXI wieku : VI międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa : Katowice, 6 maja 2004 / red. Bartosz Urbański, Andrzej Mydla ; WIMiM PŚ. — [Gliwice : PŚ, 2004]. — Na k. tyt. dodatkowo: XXXV-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ; XXX-lecie Stowarzyszenia Absolwentów. — Opis częśc. wg okł. — Współopr. z: ,,Dziedzictwo przemysłowe elementem kształtowania świadomości narodowej". — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108

  top page [top page]

 465. Mechaniczna i strukturalna reakcja metalu poddanego walcowaniu w warunkach cyklicznie zmiennej drogi odkształcania[Mechanical and structural reaction of metal subjected to rolling in conditions of cyclic change of deformation path] / Katarzyna PANTOŁ, Włodzimierz BOCHNIAK // W: Forming 2004 : plasticita materiálov : XI. medzinárodná konferencia : Strbské Pleso, Vysoké Tatry, 09.–11. septembra 2004 / red.: Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra Tvárenia Materiálovotechnologická Fakulta Trnava, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, VSB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Tváření Materiálu. — Bratislava : STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.S. 192–197. — Bibliogr. s. 196–197, Abstr.

  top page [top page]

 466. Mechaniczna reakcja metalu na zmianę schematu obciążenia[Mechanical reaction of metal on change of loading] / Katarzyna PANTOŁ // W: XXVIII [Dwudziesta ósma] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 187–191. — Bibliogr. s. 191, Streszcz.

  top page [top page]

 467. Mechaniczne rozdrobnienie struktury i wydzielanie dynamiczne w stopie aluminium 7N01Mechanical refining of a structure and dynamic precipitation at 7N01 aluminum alloy / J. KOZIEŁ, L. BŁAŻ, A. KULA, M. Sugamata, G. WŁOCH // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 468. Mechanism of quasi-viscous flow of zinc single crystals / Krzysztof PIEŁA // International Journal of Materials Research. — Tyt. poprz.: Zeitschrift für Metallkunde ; ISSN 1862-5282. — 2006 vol. 97 no. 9 s. 1273–1278. — Bibliogr. s. 1278

  IF

  top page [top page]

 469. Mechanism of the anodic dissolution of {Cu70-Co4-Fe14-Pb7} alloy originated from reduced copper converter slag in an ammoniacal solution : recovery of copper and cobalt / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Jarosław PARTYKA // Hydrometallurgy ; ISSN 0304-386X. — 2008 vol. 92 s. 34–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 470. Mechanism of the anodic dissolution of {Fe70-Cu16-Co10} alloy originated from reduced copper converter slag in ammoniacal solutions : recovery of copper and cobaltMechanizm anodowego roztwarzania w roztworach amoniakalnych stopu {Fe70-Cu16-Co10} otrzymanego w wyniku redukcji żużla po procesie konwertorowania kamienia miedziowego : odzysk miedzi i kobaltu / L. BURZYŃSKA, W. GUMOWSKA, E. RUDNIK, J. PARTYKA, W. Szymański // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 4 s. 1007–1016. — Bibliogr. s. 1015–1016

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 471. Mechanizm korozji żeliwa szarego w wodzie surowej i modyfikowanej obiegu wodnego instalacji przeróbki olejuCorrosion mechanism of gray cast iron in tap and modified water of circulation system of oil processing / Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11 s. 472–475. — Bibliogr. s. 475. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : ,,Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4.0


  top page [top page]

 472. Mechanizm wzrostu efektywności procesu zawiesinowego w Hudzie Miedzi Głogów po zastosowaniu odpadowych związków wapniaThe mechanism of the fluidized-bed process effectivity increase, after use of waste calcium compounds, in Copperworks Głogów / Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Grzegorz Szwancyber, Stanisław Nosal, Zbigniew Gostyński, Jerzy Garbacki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 5–6 s. 214–218. — Bibliogr. s. 218, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 473. Mechanizm zużycia tribologicznego wybranych brązów w kontakcie ze stalą HadfieldaWear mechanism of chosen bronzes-Hadfield steel contact / Janusz KRAWCZYK, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Artur KAWECKI // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2007] + CD-ROM. — ISBN 978-80-87139-56-1. — Opis częśc. wg okł.S. 342–347. — Bibliogr. s. 346, Streszcz.

  top page [top page]

 474. Mechanizmy odkształcenia kryształów cynku w temperaturach podwyższonychDeformation mechanisms of {Zinc} single crystals at elevated temperatures / Krzysztof PIEŁA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 99 [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 133). — Bibliogr. s. 91–[100], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 475. Metal flow in billets of thin-walled extrusions / Steven R. Claves, Kinga Janiszewska, Wojciech Z. Misiołek, Wojciech LIBURA // W: ET'04 [Dokument elektroniczny] : exploring innovations... in aluminum extrusion technology : proceedings of the eighth international aluminum extrusion technology seminar : May 18–21 2004 [Orlando, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : ET Foundation, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 55–67. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej (po wybraniu opcji: Authors). — Bibliogr. s. 67, Abstr.

  top page [top page]

 476. Metal flow in extrusion / W. LIBURA // W: Metallurgy on the turn of the 20th [twentieth] century / ed. K. Świątkowski ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 391–412. — Bibliogr. s. 411–412, Summ.

  top page [top page]

 477. Metal forming technology for producing bulk nanostructured metals / Andrzej Rosochowski, Lech Olejnik, Maria RICHERT // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3 suppl. s. 35–44. — Bibliogr. s. 44. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds.: Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków, University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

  top page [top page]

 478. Metale szlachetne : konferencja : Niedzica 5–6 październik 2000Noble metals : proceedings of the conference / [oprac. i ed. mater. Jerzy NOWAKOWSKI] ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMNTiR, 2000. — [8], 130, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Summ.

  top page [top page]

 479. Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane-Kościelisko 3–5 października 2002[Noble metals] / oprac. i ed. mater. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMNTiR, 2002]. — 140, [2] s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 480. Metale szlachetne : II [druga] krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001“Noble metals” : proceedings of the conference : Niedzica 26–28 September 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN–TiR, 2001. — [89] k. [numeracja nieciągła]. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 481. Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane Kościelisko 16–18 września 2004[Noble metals] / oprac. i ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMNTiR, 2004. — 119, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 482. Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007[Noble metals] / ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — 79, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — ISBN 978-83-920877-8-6

  top page [top page]

 483. Metallic composites based on silver powder cathodically reduced from {AgCl} / I. HARAŃCZYK, S. GACEK, J. KARWAN-BACZEWSKA // Powder Metallurgy ; ISSN 0032-5899. — 2002 vol. 45 no. 4 s. 359–366. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 484. Metallurgy on the turn of the 20th [twentieth] century / ed. K. ŚWIĄTKOWSKI ; co-eds.: M. BLICHARSKI, K. FITZNER, W. KAPTURKIEWICZ, M. PIETRZYK, Z. Moser ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — 436 s. — Bibliogr. przy rozdz.

  top page [top page]

 485. Method of plastic forming of materials / wynalazca: Andrzej KORBEL, Wlodzimierz BOCHNIAK. — Int. Cl.^{6} : B21D 31/00. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 5737959 B1. — Zgłosz. nr 586818 z dn. 1996-04-07 ; Opubl. 1998-04-14. — Brak afiliacji AGH. — full text: US5737959B1.pdf.

  top page [top page]

 486. Method of plastic forming of materialsVerfahren zur plastischen verformung von materialien / wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Wlodzimierz. — Int. Cl.^{7} : B21C 23/00. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 0711210 B1. — Zgłosz. nr 959145913 z dn. 1995-04-07 ; Opubl. 2000-08-23. — Brak afiliacji AGH. — full text: EP0711210B1.pdf.

  top page [top page]

 487. Metoda określania udziału aktywnych systemów poślizgu w odkształcanych plastycznie monokryształach miedziQuantitative determination of shear of active slip systems in plastically deformed copper single crystals / Marek S. SZCZERBA, Paweł PAŁKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 541–544. — Bibliogr. s. 544. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 488. Metody charakteryzacji materiałów metalicznych odkształcanych plastycznie w zakresie dużych deformacji[Methods for characterization of metallic materials deformed within severe deformation range] / A. KORBEL, L. BŁAŻ, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, J. Bonarski, L. Tarkowski, J. Pospiech // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6]

  top page [top page]

 489. Metody hydrometalurgiczne otrzymywania kompozytów[Hydrometallurgical methods in composites production] / Lidia BURZYŃSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 317, [1] s. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1644). — Bibliogr. s. 311–[318]

  top page [top page]

 490. Metody rafinacji stopów srebraMethods of refining gold alloys / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Metale szlachetne = Noble metals : konferencja = proceedings of the conference : Niedzica 5–6 październik 2000 / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2000. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 491. Micro-extrusion of ultrafine grained copper / S. Gei\ss{}dörfer, A. Rosochowski, L. Olejnik, U. Engel, M. RICHERT // W: ESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]. — Abstr. — Pełny tekst W: ESAFORM 2008 [Dokument elektroniczny] : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25, 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — ESAFORM, INSA de Lyon, LaMCoS. — [France] : Springer, [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

  top page [top page]

 492. Microstructural evolution in mechanically alloyed {Al}-heavy-metal oxide composites / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata // Materials Chemistry and Physics. — Tyt. poprz.: Materials Chemistry ; ISSN 0254-0584. — 2003 vol. 81 s. 387–389. — Bibliogr. s. 389, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 493. Microstructural evolution in mechanically alloyed {Al}-heavy metal oxide composites / L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata // W: XI International conference on Electron microscopy of solids : Krynica, Poland, 19–23 May 2002 : abstracts / org.: Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, Microscopy Section of Committee on Materials Science of Polish Academy of Sciences, Polish Materials Society. — [Poland : PAS, 2002]. — S. 45

  top page [top page]

 494. Microstructural refinement under high plastic strain rates during hydrostatic extrusion / K. J. Kurzydłowski, M. RICHERT, B. LESZCZYŃSKA, H. Garbacz, W. Pachla // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2006 vol. 114 s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — High pressure technology of nanomaterials

  LF

  top page [top page]

 495. Microstructure and crystallographic textures of FCC-metals after High-Pressure Torsion / E. Schafler, B. BONARSKI, M. Kerber, M. Zehetbauer // W: SOTAMA 2007 : 2nd symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n., 2007]. — S. 16–17

  top page [top page]

 496. Microstructure and mechanical properties of iron aluminides (Fe–Al) modified with Cu,Cr,Ti and Zr additions / St. J. SKRZYPEK, F. Binczyk, J. Piątkowski, L. BŁAŻ // W: DF PM'99 : Deformation and Fracture in structural PM materials : proceedings of the international conference : Piešt'any, September 19–22, 1999. Vol. 1 / eds. L'. Parilák, H. Danninger. — Košice : Technical University, 1999. — S. 102–105. — Bibliogr. s. 105.— Abstr.

  top page [top page]

 497. Microstructure and mechanical properties of {SiC_{W}}-7039 {Al} composites / A. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, cop. 2008. — ISBN 978-83-60958-15-5. — S. 96

  top page [top page]

 498. Microstructure of heavily deformed materialsMikrostruktura silnie odkształcanych materiałów / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Sonia HAWRYŁKIEWICZ, Agnieszka Wusatowska // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5 s. 776–779. — Bibliogr. s. 779, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

  top page [top page]

 499. Mikrostruktura i właściwości stali węglowej odkształcanej plastycznie na gorącoMicrostructure and properties of hot-deformed carbon steel / Andrzej Nowotnik, Ludwik BŁAŻ, Jan Sieniawski // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 741–746. — Bibliogr. s. 746, Abstr.

  top page [top page]

 500. Mikrostruktura stopu {AlMg5} odkształcanego metodą cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS)Microstructure {AlMg5} alloy deformed by cyclic extrusion compression method (CEC) / Sonia HAWRYŁKIEWICZ, Maria RICHERT // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2002]. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.

  top page [top page]

 501. Mikrostruktura ściskanego stopu AlMg5The mictrostructure of the compressed alloy chem{AlMg5} / Maria RICHERT, Artur KONDRACKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 7 s. 388–392. — Bibliogr. s. 391–392. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 502. Mikrotwardość obszaru osnowa-bliźniak w monokryształach {Cu-Al}Microhardness of matrix-twin regions in {Cu-Al} single crystals / Marek S. SZCZERBA, Małgorzata PEREK // W: SIM 2006 : XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — Opis częśc. wg okł.S. 179–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 503. Mikrotwardość obszaru osnowa-bliźniak w monokryształach {Cu-Al}Microhardness of matrix-twin regions in {Cu-Al} single crystals / Marek S. SZCZERBA, Małgorzata PEREK // W: XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : Kraków–Krynica, 26–29 IX 2006 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH, 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 179–185. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 504. Minimal attainable wall thickness in aluminum extruded sections / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Wojciech Z. Misiołek // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 1 : Extrusion process ; Extrusion equipment. — [USA : Aluminum Extruders Council ; Aluminum Association, 2000]. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.

  top page [top page]

 505. Minimalizacja ciepła Joule'a oraz źródła entropii poprzez wykorzystanie anizotropii przewodnictwa cieplnego w ustalonych procesach równoczesnego przewodzenia ciepła i przepływu prądu elektrycznegoThe influence of the anisotropy of thermal conductivity on minization of Joule heat and entropy generation in simultaneous process of heat conducton and electric current / Zygmunt KOLENDA, Janusz DONIZAK, Adam HOŁDA // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 1 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Streszcz.

  top page [top page]

 506. ,,Minimalizacja ilości miedzi w żużlach z procesu konwertorowania kamienia miedziowego”[“Minimization of copper amount in slags with the copper matte converting process”] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2008]. — ISBN 978-83-920877-9-3. — S. 97–103

  top page [top page]

 507. Minimalizacja parametrów siłowych w procesach wyciskania metaliMinimalization of force parameters in metal extrusion processes / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 3 s. 136–142. — Bibliogr. s. 142

  top page [top page]

 508. Minimalne naprężenie bliźniakowania w monokryształach {Cu-8%at.Al}Minimum twinning stress in {Cu-8at.%Al} single crystals / Teresa BAJOR, Marek S. SZCZERBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 501–504. — Bibliogr. s. 504, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 509. Mission of Non-Ferrous Metals Faculty for development of knowledge, technology and staff for metallurgical industry / Henryk DYBIEC // W: “The European cooperation and transformation process in the mining, metallurgy and petroleum industry – the role of universities” [Dokument elektroniczny] : Kraków, 23–24 June 2005 : post-conference materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Network of Mining, Metallurgy and Petroleum Institutions of University and Economics Sector, AGH – University of Science and Technology. — [Kraków : AGH, 2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [227–282]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 510. Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych[Transborder mobility of students - challenge for Polish universities] / Henryk DYBIEC // W: Historia wychowania : misja i edukacja : Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 20). — ISBN 978-83-7338-359-3. — S. 557–562

  top page [top page]

 511. Model matematyczny transportu jonów {Cu^{2+}} podczas elektrolitycznej rafinacji miedziMathematical model of the {Cu^{2+}} ions transfer during electrochemical refining of copper / PIOTROWSKI Andrzej // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 309–310. — Abstr. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

  top page [top page]

 512. Model of deformation zone in extrusion through convex dies / P. KAZANOWSKI, W. LIBURA, G. Mishuris // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House ,,Akapit”, 2002. — S. 451–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.

  top page [top page]

 513. Modeling and experimental measurements of the surface tension of {Cu-Pb-Fe} alloysModelowanie i pomiar napiecia powierzchniowego stopów {Cu-Pb-Fe} / G. Siwiec, M. KUCHARSKI, J. Botor // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4 s. 1167–1172. — Bibliogr. s. 1172

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 514. Modelling of microstructure evolution and flow stress behaviour in association with hot working of Cu-P alloys : project “Control and effects of grain size in extruded copper” no. IM-1999-513 / Tadeusz Siwecki, Stefan Pettersson, Ludwik BŁAŻ. — Stockholm : Swedish Institute for Metals Research, 1999. — [4], 45 s. — (Forskningsrapport / Institutet för Metallforskning). — Bibliogr. s. 18

  top page [top page]

 515. Modellization of cycle extrusion compression using elastoplastic modelModelowanie procesu cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS) przy użyciu modelu elastoplastycznego / Maria RICHERT, Andrzej BACZMAŃSKI, Jan RICHERT // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 4 s. 382–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr., Streszcz.

  IF

  top page [top page]

 516. Modelowania fizyczne procesu wyciskania materiałów warstwowychPhysical modelling of extrusion process of laminar materials / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 8–9 s. 338–341. — Bibliogr. s. 341

  top page [top page]

 517. Modelowanie emisji {NO_{x}} w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi przy wykorzystaniu metody drzew regresyjnychModelling of {NO_{x}} emission in the copper flash smelting process using regression trees method / Jolanta TALAR, Piotr JAROSZ, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3 s. 129–135. — Bibliogr. s. 134–135

  top page [top page]

 518. Modelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno[Physical modelling of the tubes cold rolling pilgering process] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292

  top page [top page]

 519. Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 520. Modelowanie matematyczne wielofazowego przepływu z reakcjami chemicznymi – proces zawiesinowego wytopu miedziMathematical modeling of multiphase reacting flow – the copper flash smelting process / Janusz DONIZAK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 191, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 189). — Bibliogr. s. 185–[192], Streszcz., Summ.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 12.0


  top page [top page]

 521. Modelowanie numeryczne procesu wyciskania izotermicznegoNumerical modelling of the process of isothermal extrusion / Paweł KAZANOWSKI, Wojciech LIBURA, Wojciech Z. Misiołek, Juliusz Senderski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4 s. 176–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 522. Modelowanie numeryczne procesu osiowo-symetrycznego transportu metanu wewnątrz cylindrycznej przestrzeni zamkniętej wypełnionej nieruchomym powietrzemNumerical modelling of the axis-symmetrical methane transfer inside a cylindrical closed space filled up with immovable air / Andrzej PIOTROWSKI, Marian BRANNY // W: XII Sympozjum wymiany ciepła i masy : Kraków, 15–18 czerwca 2004. T. 2 / red.: Jan Norwisz, Marek Jaszczur ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [et al.]. — Kraków : KTiIPM AGH, 2004. — S. 667–677. — Bibliogr. s. 677, Streszcz.

  top page [top page]

 523. Modelowanie numeryczne procesu wyciskania przy użyciu matryc o różnym kształcieNumerical modelling of the extrusion process with the use of dies of different shape / W. LIBURA, D. LEŚNIAK, A. RĘKAS, J. ZASADZIŃSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A.Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2005. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.

  top page [top page]

 524. Modelowanie płynięcia materiału w procesie wyciskania niesymetrycznych kształtownikówModelling of material flow in extrusion of asymmetric shapes / D. LEŚNIAK, W. LIBURA // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2001. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

  top page [top page]

 525. Modelowanie pola odkształceń i naprężeń podczas wyciskania przez matryce o różnej geometriiModelling of stress and strain fields during extrusion through the die of different geometry / Paweł KAZANOWSKI, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 4 s. 262–266. — Bibliogr. s. 266. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 526. Modelowanie procesu wyciskania przy użyciu matryc z komorą wstępnąModelling of extrusion processes with the use of pocket dies / Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 11 s. 569–574. — Bibliogr. s. 574, Summ., Streszcz.. — Odkształcalność metali i stopów : III konferencja : Łańcut-Zamek 22–25 listopada 1999 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Zakład Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA, 1999

  top page [top page]

 527. Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

  top page [top page]

 528. Modelowanie właściwości termodynamicznych układów wieloskładnikowychOn the modelling of thermodynamic properties of multicomponent liquid metals solutions / Maksymilian SUKIENNIK, Robert KACZMARCZYK // W: XVII [Siedemnasty] Zjazd Termodynamików : Zakopane, 6–11 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 4 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. — [Kraków : PK, 1999]. — Opis częśc. wg okł. — S. 1383–1392. — Bibliogr. s. 1392

  top page [top page]

 529. Modelowanie wyciskania rur na trzpieniuModelling of the pipes extrusion on the mandrel / Paweł KAZANOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 532–536. — Bibliogr. s. 536, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 530. Modelowanie zawiesinowego stapiania koncentratu chalkozynowegoModelling of chalcocite concentrate flash smelting / Zdzisław Miczkowski, Maksymilian SUKIENNIK, Józef Czernecki // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 223–238. — Bibliogr. s. 237–238

  top page [top page]

 531. Modernizacja i optymalizacja układu chłodzenia transformatora 250 MVA z wykorzystaniem nowoczesnych konstrukcji chłodnic oraz regulatora TTMModernization and optimization of 250 MVA transformer cooling system using modern coolers and TTM regulator / Wojciech Nowak, Lucjan PASIERB, Dariusz Kamiński // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2007 z. temat. nr 11 s. 71–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.. — Transformatory w eksploatacji 2007 : nowe problemy i wyzwania : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg–Dźwirzyno, 25–27 kwietnia 2007 / oprac. red. Iwona Gajdowa, Tomasz E. Kołakowski ; ENERGO-COMPLEX, CZE, SEP. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2007. — Dodatkowo na s. tyt. i okł.: modernizacja, remonty, diagnostyka

  top page [top page]

 532. Modernizacja technologii produkcji miedzianych rur instalacyjnych : wybrane aspekty badawczeModernization of technology for the installation copper tubes manufacture : selected research aspects / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, JAN OSIKA, [et al.] // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 488–492. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 533. Modes of plastic flow of {Zn-Cu} single crystals compressed along the [11\bar{2}0] directionSposoby plastycznego płynięcia kryształów {Zn-Cu} ściskanych w kierunku [11\bar{2}0] / K. PIEŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 3 s. 475–480. — Bibliogr. s. 479–480

  IF

  top page [top page]

 534. Modification of electrodeposited {Co-W} alloys for hydrogen evolution by applied external magnetic field / P.\,R. ŻABIŃSKI, G. Fryc, R. KOWALIK // W: 210th meeting of the Electrochemical Society ; 21 Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquimica [Dokument elektroniczny] : October 29 – November 3, 2006 – Cancun, Mexico. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2006. — 1 dysk optyczny. — (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2006-02). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

  top page [top page]

 535. Modification of electrodeposited cobalt alloys for hydrogen evolution by superimposed external magnetic field / Gabriel Fryc, Marcin Górski, Remigiusz KOWALIK, Piotr ŻABIŃSKI // W: E-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — ISBN 83-89585-16-2. — S. 112

  top page [top page]

 536. Monitoring of WS-based applications / Lechosław TRĘBACZ, Piotr HANDZLIK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings. Pt. 2 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3992). — S. 549–556. — Bibliogr. s. 556, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 537. Monitoring of WS-based applications / Lechosław TRĘBACZ, Piotr HANDZLIK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Computational Science – ICCS 2006 [Dokument elektroniczny] : 6th International Conference reading : UK, May 2006 : proceedings. Pt. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3991 ; LNCS 3992 ; LNCS 3993 ; LNCS 3994). — S. 549–556, LNCS 3992. Pt. 2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”). — Bibliogr. s. 556, Abstr.

  LF

  top page [top page]

 538. Mono and bimetallic finned tubes produced in cold rolling process, with multibore increased inside surface area / Antoni PASIERB, Jan RICHERT, Lucjan PASIERB, Bogusław Pająk, Marek Krzyżanowski // W: Inpex^{SM} XIII : innovative technologies and products developed in Poland : official catalogue of the Polish national exhibition on Inpex : May 15–18, 1997, Pittsburgh, USA : Poland : from science to industry : symposium, May 15–16, 1997 / Hi-Tech Co., Warsaw. — [Warsaw : Hi-Tech Co., 1997]. — Na okł. dod.: Invention/new products exposition. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-902746-2-0. — S. [1–2]

  top page [top page]

 539. Monometaliczne rury obustronnie żebrowane – propozycje nowych rozwiązań w konstrukcji chłodnic oleju transformatorowego[Monometallic both-side finned tubes – propositions of new solutions of transformer oil heat exchangers construction] / Antoni PASIERB, Artur SZAJDING // W: Transformatory energetyczne i specjalne : rozwiązania, funkcje i trendy : VI konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny, 11–13 października 2006 : materiały konferencyjne. — [Kazimierz Dolny] : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2006]. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-921428-9-6. — S. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz.

  top page [top page]

 540. Morphology of functional {Ni-W} alloys coatings for hydrogen evolution in 8 {M NaOH} / Anna JAREK, Remigiusz KOWALIK, Piotr ŻABIŃSKI // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n., 2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  top page [top page]

 541. Możliwości minimalizacji strat srebra do żużla podczas przerobu koncentratów miedzi w procesie szybowym[The possibilities of bath silver into slag while conversion of copper concentrates in sheet process] / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR, 2006]. — S. 11–15. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 542. Możliwości stymulacyjne ustawy o biopaliwach – konieczne zmianyActual legal solution on Polish biofuels market – changes are needed / Jan NORWISZ, Przemysław FIMA, Piotr PALIMĄKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2006 nr 2 s. 2–11. — Bibliogr. s. 10–11, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 543. Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w procesach otrzymywania żelazomolibdenuPossibilities of waste material application to the ferromolybdenum alloys production process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof GARGUL, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XI konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane : 3–5 czerwca 2009 / Fundacja Metale Niezależne – Tradycja i Rozwój, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — [Kraków : FMN; AGH; SIiTMN], 2009. — S. [45–52]. — Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 544. Możliwości zastosowania systemów ekspertowych do analizy generowania odpadów w metalurgii miedziPossibilities of the expert systems application to the analysis of the generation of wastes in the copper metallurgy / Piotr JAROSZ, Jolanta TALAR, Andrzej STANISŁAWCZYK, Jan KUSIAK // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2007]. — ISBN 978-83-920877-6-2. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 545. Możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w modelowaniu procesów metalurgii miedziApplication of artificial intelligence techniques to modelling of copper metallurgy processes / A. STANISŁAWCZYK, P. JAROSZ, J. KUSIAK // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2008]. — ISBN 978-83-920877-9-3. — S. 45–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 546. Nadzorowanie jednostkowych procesów wytwarzania rur : działania zapobiegawczeSupervising of single processes of tubes manufacture : protective measures / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Łukasz KARAŚ, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 635–641. — Bibliogr. s. 641. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 547. Najkorzystniejsze warunki wyciskania stopów {AlMgSi} z przesycaniem na wybiegu prasyThe most advantageous conditions for extruding {AlMgSi} alloys with sollution heat treatment at the press output / Jan RICHERT, Antoni Woźnicki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 7 s. 320–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 548. Nanokrystaliczna miedź uzyskana na drodze niekonwencjonalnie dużych odkształceń plastycznychNonocrystalline copper obtained by exerting unconventional large plastic deformations / Maria RICHERT, Krzysztof J. Kurzydłowski // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały s. 561–570. — Bibliogr. s. 569–570, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 549. Nanomateriały metaliczne[Metallic nanomaterials] / Sonia HAWRYŁKIEWICZ, Maria RICHERT // W: XXVIII [Dwudziesta ósma] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Szczawnica, 3–6.X.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz.

  top page [top page]

 550. Nanomateriały metaliczne kształtowane dużymi odkształceniami plastycznymiMetallic nanomaterials formed by exerting large plastic strains / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Sonia HAWRYŁKIEWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 1 s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 551. Nanoscale optoelectronic switches and logic devices / Sylwia Gawęda, Agnieszka Podborska, Wojciech Macyk, Konrad SZACIŁOWSKI // Nanoscale ; ISSN 2040-3364. — 2009 vol. 1 s. 299–316. — Bibliogr. s. 314–316

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 552. Napięcie międzyfazowe na granicy stop {Cu-Pb-Fe}/żużel zawiesinowyInterfacial tension of {Cu-Pb-Fe} alloy in flash smelting slag / Marian KUCHARSKI, Przemysław FIMA // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V międzynarodowa sesja naukowa. Cz. 1 / kol. red. Henryk Bala [et al.] ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Seria Metalurgia ; nr 39). — S. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

  top page [top page]

 553. Napięcie powierzchniowe i gęstość stopów {Ag-Bi-Sn}[The surface tension and density of {Ag-Bi-Sn} alloys] / P. FIMA, M. KUCHARSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.

  top page [top page]

 554. Napięcie powierzchniowe stopów {Cu-Ag-Au}[Surface tension of {Cu-Ag-Au} alloys] / Marian KUCHARSKI, Monika GLUZIŃSKA, Władysława Przebinda-Stefanowa // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002. T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2002. — S. 139–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

  top page [top page]

 555. Naprężeniowo-temperaturowa degradacja własności wytrzymałościowych drutów ze stopu {AlMgSi} przeznaczonych na przewody napowietrznych linii elektroenergetycznychStress-temperature degradation of resistance properties of {AlMgSi} wires used for overhead electro-energetic lines / Anna TARASEK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji : materiały : Augustów, 1–4 czerwca 2005 / red. nauk. Andrzej Seweryn. — Białystok : Politechnika Białostocka, 2005. — S. 411–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 556. Nawrót i nieaktywność reologiczna drutów ze stopu {AlMgSi} jako skutek ujemnych gradientów obciążeniaRegress state and rheological inactivity of {AlMgSi} wires as the effect of negative stress gradients / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2005 R. 50 nr 10–11 s. 622–629. — Bibliogr. s. 629. — Odkształcalność metali i stopów : VI konferencja : 22–25 listopada 2005 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2005

  top page [top page]

 557. New aluminium alloys for electrical wires of fine diameter for automotive industryNowe stopy aluminium na przewody elektryczne o małych średnicach dla przemysłu samochodowego / M. JABŁOŃSKI, T. KNYCH, B. SMYRAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3 s. 671–676. — Bibliogr. s. 676. — VI Scientific seminar on Integrated study on the foundations of plastic deformation of metals – the PLASTMET 2008 : Łańcut, Poland, November 25–28, 2008 / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15.0

  IF

  top page [top page]

 558. New forging method of bevel gears from structural steel / W. BOCHNIAK, A. KORBEL, R. SZYNDLER, R. HANARZ, F. STALONY-DOBRZAŃSKI, L. BŁAŻ, P. Snarski // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2006 vol. 173 s. 75–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 559. New metal forming technologies / Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK // W: Inpex^{SM} XIII : innovative technologies and products developed in Poland : official catalogue of the Polish national exhibition on Inpex : May 15–18, 1997, Pittsburgh, USA : Poland : from science to industry : symposium, May 15–16, 1997 / Hi-Tech Co., Warsaw. — [Warsaw : Hi-Tech Co., 1997]. — Na okł. dod.: Invention/new products exposition. — Opis częśc. wg okł. — ISBN 83-902746-2-0. — s. [1–2]

  top page [top page]

 560. New non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process / K. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7th ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama. Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [S. l.] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672. — Bibliogr. s. 672, Summ.

  top page [top page]

 561. New possibilities for intense plastic deformation of aluminium alloys on a special CEC press / J. RICHERT, M. RICHERT, M. MROCZKOWSKI // W: ESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]. — Abstr. — Pełny tekst W: ESAFORM 2008 [Dokument elektroniczny] : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25, 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — ESAFORM, INSA de Lyon, LaMCoS. — [France] : Springer, [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

  top page [top page]

 562. New possibilities for intense plastic deformation of aluminium alloys on a special CEC press / J. RICHERT, M. RICHERT, M. MROCZKOWSKI // International Journal of Material Forming ; ISSN 1960-6206. — 2008 vol. 1 Suppl. 1 s. 479–482. — Bibliogr. s. 482, Abstr.. — Symposium MS08: Microforming and nanostructured materials

  top page [top page]

 563. Nieaktywność reologiczna przewodowych stopów {AlMgSi} w trendzie ujemnych gradientów naprężeniaRheological inactivity of {AlMgSi} conductor alloys in trend of negative stress and temperature gradients / Beata SMYRAK, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 10 s. 590–596. — Bibliogr. s. 596

  top page [top page]

 564. Nieakwiwalentność naprężenia płynięcia podczas rozciągania i ściskania szybkokrystalizowanych, konsolidowanych plastycznie siluminów nadeutektycznych[Unequivalence of flow stress at tension and compression of rapidly solidified hypereutectic silumins after plastic consolidation] / Henryk DYBIEC, Rafał PASTUSZEK // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH, 2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — S. 447–452. — Bibliogr. s. 452, Streszcz.

  top page [top page]

 565. Niekonwencjonalne metody wyciskania stopów aluminiumNon-conventional methods for extruding aluminium alloys / Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Maria RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 2 s. 80–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 566. Niestateczność plastycznego płynięcia metali w procesach wyciskania promieniowegoMetal flow instability in radial extrusion processes / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11 s. 486–491. — Bibliogr. s. 491, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

  top page [top page]

 567. Niskostopowe gatunki miedzi w kolejowych sieciach trakcyjnych różnych systemów zasilaniaLow-alloyed copper grades for kind of power supply systems in railways traction lines / Tadeusz KNYCH, Artur KAWECKI, Andrzej MAMALA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 61–64. — Bibliogr. s. 64. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 568. Non-uniformity of plastic deformation of perforated sheet metal / W. MUZYKIEWICZ // W: Metal Forming 2000 : proceedings of the 8th international conference : Kraków 3–7 September 2000 / eds.: Maciej Pietrzyk [et al.]. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — S. 397–404. — Bibliogr. s. 404, Abstr.

  top page [top page]

 569. Nowa generacja chłodnic ,,powietrze-olej” instalowanych przy transformatorach średniej i dużej mocy[New generation of “air-oil” coolers used in medium and high power electric transformers] / Antoni PASIERB, Lucjan PASIERB, Wojciech Nowak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 293–304. — Bibliogr. s. 304

  top page [top page]

 570. Nowa generacja samonośnych napowietrznych elektroenergetycznych przewodów ze stopów aluminium w liniach średnich i wysokich napięćThe new generation of self-supported overhead power conductors from aluminium alloys in the medium and high voltages lines / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Stanisław NOWAK, Józef ZASADZIŃSKI, Ewa Dziedzic // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN 83-904497-5-7. — S. 92–118. — Abstr.

  top page [top page]

 571. Nowa generacja samonośnych przewodów ze stopów aluminium do napowietrznych linii elektroenergetycznych : wykład inauguracyjnyNew generation of self-supporting conductor wires from aluminium alloys for the overhead electricity lines : inauguration lecture / Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 12 s. 596–601

  top page [top page]

 572. Nowa koncepcja procesu walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychNew concept of a cold pilger rolling process / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11 s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006. — Opis wg okładki

  top page [top page]

 573. Nowa technologia uzyskiwania materiałów o strukturze gradientowej na skalę przemysłową i jej aplikacjeNew method of manufacturing the gradient structure materials on the industrial scale and their application / P. ULIASZ, T. KNYCH, A. MAMALA // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 574. ,,Nowe kierunki wykorzystania koncentratów Zn – Pb w procesach hutniczych”[New directions in the utilization of Zn – Pb concentrates in metallurgical processes] / Jerzy NOWAKOWSKI // W: Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce : materiały konferencyjne : 29–30.09.1999 r. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]

  top page [top page]

 575. Nowe przewody elektroenergetyczne ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznejNew high conductivity aluminium alloy conductors for overhead lines / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK, Piotr ULIASZ, Ewa Dziedzic // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7 s. 419–426. — Bibliogr. s. 426

  top page [top page]

 576. Nowe rozwiązania rur obustronnie żebrowanych z wirowym przepływem medium wewnątrz ruryNew solutions of both side finned tubes with whirl flow of fluid inside the tube / Antoni PASIERB, Karl Heinz Schweitzer // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 521–524. — Bibliogr. s. 524. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 577. Nowe rozwiązania w technologii walcowania rur o rozwiniętej powierzchni[New solutions of finned tubes rolling production technology] / Antoni PASIERB // W: Nowoczesne wyroby hutnicze : rozwój produkcji oraz doświadczenia w kooperacji z odbiorcami : Dzień Hutnika'2000 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 25–26 maja 2000 r. / oprac. red. Merek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński, Kazimierz Latała ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 31

  top page [top page]

 578. Nowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanych intensyfikujące wymianę ciepła[New technological solutions in rolling finned tubes intensificating heat exchange] / A. PASIERB // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 583–588. — Bibliogr. s. 588, Abstr.

  top page [top page]

 579. Nowe rozwiązania w technologii walcowania rur żebrowanychNew technological solutions in rolling finned tubes / Antoni PASIERB // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11 s. 505–507. — Bibliogr. s. 507, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane–Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

  top page [top page]

 580. Nowoczesne metody ochrony powierzchni w technice : wykład inauguracyjny wygłoszony na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w dniu 08-10-2008 r.Modern methods for surface protection in technological practice : inauguration lecture delivered on 8 October 2008 at the Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH University of Science and Technology in Cracow / Maria RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 1 s. 31–35

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 581. Nowoczesne technologie produkcji miedzi beztlenowej do wysokozaawansowanych aplikacji elektrotechnicznychModern technologies of production of oxygen-free copper for high-advanced electrotechnical application / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN 978-83-927762-1-5. — S. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 582. Nowoczesny system izolowanych linii średniego napięcia  : problemy reologiczne : prezentacja zagadnieniaModern system of middle voltage isolation lines : rheological problems : topic presentation / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Robert Chrustek, Patrycjusz Kowalski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 8 s. 393–398. — Bibliogr. s. 398, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 583. Nowy sposób starzenia stopów {AlMgSi} wyciskanych w stanie T5A new aging method of extruded {AlMgSi} in T5 temper / Jan RICHERT, Marcin MROCZKOWSKI, Jerzy Gellner // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 12 s. 747–753. — Bibliogr. s. 753

  top page [top page]

 584. Numerical modeling and experimental investigation of {Co-Cr-Mo} alloys solidificationModelowanie numeryczne i badania eksperymentalne krzepnięcia stopów {Co-Cr-Mo} / Jose C. Escobedo Bocardo, Luz del Carmen Pedroza Cervantes, Janusz DONIZAK, Zygmunt KOLENDA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 1 s. 53–73. — Bibliogr. s. 72–73

  IF

  top page [top page]

 585. Numerical modelling of ventilation in blind headings in mines / Andrzej PIOTROWSKI // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. — 2004 no. 115 s. 5–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

  top page [top page]

 586. Numeryczna symulacja procesu mieszania ciekłej stali argonemNumerical simulation of liquid steel mixing by argon flow / PIOTROWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 vol. 5 no. 2/3 spec. iss. s. 337–342. — Bibliogr. s. 341–342, Abstr.. — Iron and steelmaking : XI. [jedenásta] medzinárodná vedecká konferencia : 17.–19.10.2001 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2001. — Na karcie tyt. dodatkowo: 50. výročie zalozenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  top page [top page]

 587. Numeryczne symulacje procesów uwzględniające zachowanie stateczności plastycznego płynięciaNumerical simulations of processes, considering the retention of plastic flow stability / Marcin MROCZKOWSKI, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 9 s. 426–432. — Bibliogr. s  432, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 588. O interpretacji procesów wydzielania w stopach miedziOn the interpretation of precipitation processes in the copper alloys / Zdzisław SIERPIŃSKI, Marek TUMIDAJEWICZ // W: CCTA 8 : 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa ,,CYTAT”, 2000. — S. 67–68. — Abstr.

  top page [top page]

 589. Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnejCurrent-carrying capacity of overhead contact line / Artur Rojek, Wiesław Majewski, Marek Kaniewski, Tadeusz KNYCH // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Seria: Elektrotechnika ; ISSN 1897-6301. — 2007 R. 104 z. 5 z. 1-E/2007 s. 147–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 590. Obróbka cieplna i cieplno-plastyczna stopów {AlCu} i {AlCuMg} z dodatkami bizmutu i ołowiuHeat treatment of the {AlCu} and {AlCuMg} alloys with additions of bismuth and lead / Andrzej ŁATKOWSKI, Marian BRONICKI, Janusz GRYZIECKI, Marek KUBICZEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4 s. 179–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 591. Obróbka plazmowa części konstrukcyjnych {Fe-Mo-C-B}[Plasma treatment of {Fe-Mo-C-B} structural parts] / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Mario Rosso // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 273–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

  top page [top page]

 592. Obrót informacją jako źródło zyskuInformation trafficing as a source of profit / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 1 s. 27–28

  top page [top page]

 593. Obserwacja płynięcia materiału w procesie prasowania kół zębatychObservation of plastic flow of the material during gear wheel pressing process / Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Robert HANARZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4 s. 201–206. — Bibliogr. s. 206

  top page [top page]

 594. Obserwacje bliźniakowania mechanicznego II rzędu w monokryształach Cu–8% at.AL metodą EBSDObservations of II order mechanical twinning in Cu–8% at.Al single crystals by EBSD method / M. S. SZCZERBA, M. PEREK // W: PLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN, 2008]. — S. [1–3]

  top page [top page]

 595. Obszary plastyczne i sprężyste w ciągnionych pełnych profilach okrągłychElastic and plastic strains in drawn circular sections / Tadeusz KNYCH. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 167, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 96). — Bibliogr. s. 165–[168]

  top page [top page]

 596. Ocena jakości instalacyjnych rur miedzianych gatunku {Cu}-DHPAssessment of the quality of installation copper tubes of the kind {Cu}-DHP / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 743–748. — Bibliogr. s. 748. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 597. Ocena jakości rur spawanych laserowoAssessment of the quality of laser welded tubes / Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Beata Krawczyk // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 3 s. 146–150

  top page [top page]

 598. Ocena jakości taśmy stalowej z powłoką {Al-Si}, przeznaczonej na rury zgrzewaneAssessment of quality of steel strip with {Al-Si} coating provided for welded tubes / Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 680–694. — Bibliogr. s. 694. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 599. Ocena metod wyciskania ciągłego aluminium i jego stopówEstimation of methods for continuous extrusion of aluminium and its alloys / Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 1 s. 26–30. — Bibliogr. s. 30. Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 600. Ocena możliwości kształtowania właściwości mechanicznych odlewniczego stopu magnezu AZ91 przez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnejAn assessment of the possibilities to shape the mechanical properties of cast AZ91 magnesium alloy through application of proper heat treatment / Tomasz Reguła, Marian BRONICKI, Marzena Lech-Grega, Edward Czekaj // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2008 t. 48 z. 1 s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 0.0


  top page [top page]

 601. Ocena możliwości odzysku chłodziw z wiórów po obróbce skrawaniem stopów aluminiowych na drodze obróbki termicznejAssesment of recovery potential of cooling emulsion from chips after aluminium alloys machining / Henryk DYBIEC, Anna Kabalak // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2009 R. 43 nr 4 s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz.

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2.0


  top page [top page]

 602. Ocena możliwości wykorzystania niemetalicznych materiałów modelowych w procesach przeróbki plastycznej metaliEstimation of utilization possibilities of non-metallic model materials in plastic working processes of metals / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 4 s. 167–171. — Bibliogr. s. 170–171. — Summ.

  top page [top page]

 603. Ocena możliwości zmiejszenia różnościenności rur w procesach ciągnieniaAppraisal of possibilities of reduction of eccentricity in tube drawing processes / Stanisław NOWAK, Marcin MROCZKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 517–521. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 604. Ocena wyników eksperymentów modelowania fizycznegoAssessment of the results of physical modelling experiments / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2003 t. 14 nr 4 s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 605. Oddziaływania bliźniak-bliźniak w monokryształach {Cu-8%at.Al} rozciąganych w temperaturze 4.2K[Twin-twin interactions at 4.2K in {Cu-8%at.Al} tensile single crystals] / Marek S. SZCZERBA, A. Piątkowski, P. PAŁKA, M. PEREK, T. TOKARSKI // W: Niejednorodności odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej i rekrystalizacji : seminarium poświęcone 70. rocznicy urodzin Profesora Zdzisława Jasieńskiego : Kraków, 21 stycznia 2005 / red. Henryk Paul ; Polska Akademia Nauk. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Kraków. — Kraków : PAN IMiIM im. Aleksandra Krupkowskiego, 2005. — S. 71–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.

  top page [top page]

 606. Oddziaływania edukacyjne wspomagające proces kształcenia programowego studentów i kształtowania osobowości inżynieraAssisting, instructive influence on the program education of students, and building of the individuality of the engineer / Wacław MUZYKIEWICZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 2 s. 53–56. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 607. Oddziaływania edukacyjne wspomagające proces kształcenia programowego studentów i kształcenia osobowości inżyniera[Assisting, instructive influence on the program education of students, and building of the individuality of the engineer] / Wacław MUZYKIEWICZ // W: Kształcenie i dokształcanie inżynierów na potrzeby XXI wieku : V [piąty] światowy kongres : Warszawa – wrzesień 2000 r. / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ; Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich. — [S.l. : s. n.], 2000. — Na obwol. tyt.: Doskonalenie zdolności innowacyjnych studentów i wykładowców oraz nowe techniki i technologie edukacyjne. — S. 160–169. — Bibliogr. s. 169

  top page [top page]

 608. Oddziaływania edukacyjne wspomagające proces kształcenia programowego studentów i kształtowania osobowości inżyniera[Assisting, instructive influence on the program education of students, and building of the individuality of the engineer] / Wacław MUZYKIEWICZ // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2000 nr 85 s. 26–28

  top page [top page]

 609. Oddziaływania odkształcany materiał – walce : wytyczne do badań zużycia[Influence deformed material – rolls : guidelines for using examinations of wear] / Stanisław NOWAK, Sławomir Starzykowski, Krzysztof ŻABA // W: Konferencja naukowo-techniczna : styczeń 2007 rok : referaty / Huta Buczek Sp. z o. o.. — [S. l. : s. n, 2007]. — K. [47–48]. — Brak afiliacji AGH

  top page [top page]

 610. Oddziaływanie lin nośnych na osprzęt sieci trakcyjnejCooperation of catenary ropes and traction accessories / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Artur KAWECKI, Artur Rojek, Wiesław Majewski // W: SEMTRAK 2004 : XI ogólnopolska konferencja naukowa Trakcji elektrycznej i III Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie : Kraków–Zakopane–Kościelisko, październik 2004 : materiały konferencyjne. T. 1, Sekcja 1, Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej, Sekcja 2, Napędy i energoelektronika w trakcji elektrycznej / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2004. — Na obwol. tyt.: XI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej. — Opis częśc. wg okł.S. 121–132. — Bibliogr. s. 132, Summ.

  top page [top page]

 611. Odkrywanie wiedzy z danych na przykładzie zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi blister. Cz. 1, Analiza korelacjiAnalysis of the copper flash smelting process using the data mining. Pt. 1, Correlation analysis / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Jolanta TALAR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 6 s. 333–337. — Bibliogr. s. 337

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 612. Odkształcalność graniczna w procesie pielgrzymowania rur na zimnoLimiting formability in cold pilger-processing of tubes / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11 s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Summ.

  top page [top page]

 613. Odkształcalność kompozytów aluminiowych wzmocnionych popiołami lotnymiDeformability of aluminium matrix composites strengthened by fly ashes / Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Marek GALANTY, Marcin MROCZKOWSKI, Piotr Tkaczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11 s. 656–664. — Bibliogr. s. 664. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

  top page [top page]

 614. Odkształcalność stopów {AlMgSi} w warunkach ciągnieniaDeformability of the {AlMgSi}-alloys in the drawing conditions / Stanisław NOWAK, Tadeusz KNYCH // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 3 s. 130–135. — Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 615. Odmiedziowanie ołowiu odpadowymi związkami siarki[Lead decopperization by sulphure waste products] / Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, Wojciech GIERLOTKA // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 66–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 616. Odmienne spojrzenie na równanie Gibbsa–DuhemaA different look at Gibbs–Duhem equation / Maksymilian SUKIENNIK, Wojciech GIERLOTKA // W: XVII [Siedemnasty] Zjazd Termodynamików : Zakopane, 6–11 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 4 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. — [Kraków : PK, 1999]. — Opis częśc. wg okł. — S. 1373–1382. — Bibliogr. s. 1382, Summ.

  top page [top page]

 617. Odnawialne źródła energii – polskie definicje i standardyRenevable energy resources – definitions and standards used by Polish legal acts / Jan NORWISZ, Tomasz MUSIELAK, Bożena BORYCZKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2006 nr 1 s. 10–20. — Bibliogr. s. 18–20, Streszcz., Summ.. — VI Konferencja naukowo-techniczna Rynek gazu 2006 : Kazimierz Dolny, 21–23 czerwca 2006 r.. — Lublin : Kaprint, 2006

  top page [top page]

 618. ,,Odpady 2003” = [“Wastes 2003”] : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [et al.]. — [S. l. : s. n.], 2003. — 260 s. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 619. ,,Odpady 2004” = [“Wastes 2004”] : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 27–29 maja 2004 / ed. J. NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [S. l. : s. n.], 2004. — 169, [3] s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 620. Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych[Wastes 2005 : theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes] : Krynica 15–21 maja 2005 / ed. J. NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne ”Tradycja i Rozwój”, Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — [Kraków : FMN ,,Tradycja i Rozwój”, 2005]. — 120 s.. — Bibliogr. przy rozdz. — Opis częśc. wg okł.

  top page [top page]

 621. Odpady przemysłu hutniczego w Polsce – charakterystyka i aktualne zagospodarowanieCharacteristic and waste management in Polish metallurgical industry / Jerzy NOWAKOWSKI // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2005 R. 39 nr 1 s. 24–28. — Bibliogr. s. 28

  top page [top page]

 622. Odpady przemysłu metali nieżelaznych w Polsce : wybrane zagadnienia[Non-ferrous metals industry wastes] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa = IV [fourth] international conference : 20–22.06.2002 Zakopane / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH ; SITPH [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego] – Oddział Metale. — [Kraków : FMN TiR ; WMN AGH ; SITPH – OM, 2002]. — Opis część. wg okł.S. 2–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 623. Odporne cieplnie druty ze stopu AlZr do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych typu HTLSThermal resistant {Al-Zr} alloy wires for overhead HTLS conductors / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Piotr ULIASZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 1–2 s. 46–48. — Bibliogr. s. 48. — II Międzynarodowa konferencja ciągarska : ,,Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” : Zakopane 2007 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, The Wire Association International, Inc. Poland Chapter. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2007

  top page [top page]

 624. Odzysk aluminium z puszek po napojachAluminium recovery from beverage container scrap / Marian KUCHARSKI, Barbara SZAFIRSKA, Monika GLUZIŃSKA // W: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II [druga] międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, czerwiec 2001 / kol. red. Henryk Bala [et al.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej, 2001. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / PCz. Seria: Metalurgia ; nr 19). — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112, Abastr.

  top page [top page]

 625. Odzysk cynku z pyłów stalowniczych przy zastosowaniu technologii ,,EZINEX” i ,,ZINCEX”[Zinc recovery from steel dusts the application of the “EZINEX” and “ZINCEX” technology] / Paweł Jański, Marian KUCHARSKI // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 czerwiec 2001 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2002. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 26). — ISBN 83-87745-56-1. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24

  top page [top page]

 626. Odzysk metali szlachetnych ze szlamów porafinacyjnych ołowiu / Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane – Kościelisko, 16–18 września 2004 / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, 2004. — S. 114–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 627. Odzysk metali z odpadów hutniczych pod kątem otrzymywania czystych składników wykorzystywanych do produkcji chelatów paszowych i nawozowych[Recovery of metals from metallurgical wastes in terms of obtaining the pure ingredients used in production of feed and fertilizers chelates] / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Kazimiera MALINOWSKA, Piotr JAROSZ // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2007]. — ISBN 978-83-920877-6-2. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

  top page [top page]

 628. Odzysk metali ze szlamów z mokrego odpylania gazów pieca fluidyzacyjnego do prażenia koncentratów cynkuRecovery of metals from the wet dust cleaning slimes of fluidized furnace gases to roasting of zinc concentrates / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH, 2006]. — S. 23–27

  top page [top page]

 629. Odzysk miedzi ze stopu {Cu-Co-Fe}. Cz. 1 : Ługowanie w roztworach amoniakalnychRecovery of copper from the {Cu-Co-Fe} alloy. Pt. 1 : Leaching in the ammonia solutions / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 4 s. 166–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 630. Odzysk miedzi ze stopu {Cu-Co-Fe}. Cz. 2 : odzysk miedzi z roztworu po ługowaniu amoniakalnymRecovery of copper from the {Cu-Co-Fe} alloy. Pt. 2 : copper recovery from a solution after ammonia leaching / Lidia BURZYŃSKA, Wanda GUMOWSKA, Ewa RUDNIK, Ewa Ziomek // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2 s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 631. Odzysk srebra wysokiej czystości z odpadowych rafinacyjnych roztworów azotanowychRecovery of high purity silver from the waste, refining, nitrate solutions / Jerzy SĘDZIMIR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 4 s. 190–194. — Bibliogr. s. 194, Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 632. Odzysk srebra wysokiej czystości z odpadowych rafinacyjnych roztworów azotanowych[Recovery of high purity silver from the waste, refining, nitrate solutions] / Jerzy SĘDZIMIR // W: Metale szlachetne = “Noble metals” : II krajowa konferencja = proceedings of the conference : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. 1–3. — Bibliogr. s. 3

  top page [top page]

 633. Ogniwa paliwowe jako źródło energii elektrycznej i ciepła[Fuel cells as source of heat and electricity] / Agnieszka KRZYŻAK, Jan NORWISZ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo : ISSN 0137-2971. — 2002 [nr] 10 s. 45–48

  top page [top page]

 634. Określenie ciśnień składników nad ciekłym roztworem {Cd-Pb-Zn}Determination of the pressure of components on a liquid {Cd-Pb-Zn} solution / Jerzy NOWAKOWSKI, Bogusław Onderka // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 277

  top page [top page]

 635. Określenie warunków wydzielania żelaza w postaci jarozytu w procesie kwaśnego ługowania szlamu cynkowegoDetermination of iron precipitation conditions in jarosite form during acid leaching process of zinc slime / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN, 2008]. — ISBN 978-83-920877-9-3. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 636. Ołów niskoaktywny jako osłona detektorów we współczesnej fizyceThe low-active lead as the shield for detectors in contemporary physics / Marcin Wójcik, Andrzej Bednarek, Jan Ciosek, Lesław Okoń, Tadeusz KARWAN // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 8–9 s. 397–402. — Bibliogr. s. 402. — Summ.

  top page [top page]

 637. On numerical analysis of thermal radiation in participating and scattering medium in metallurgical furnacesAnaliza numeryczna radiacyjnej wymiany ciepła w piecach metalurgicznych w obecności zawiesiny pyłów / J. DONIZAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3 s. 783–794. — Bibliogr. s. 794. — Błąd w nazwisku Autora

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10.0

  IF

  top page [top page]

 638. On the entropy generation minimization in steady state and transient heat conduction processesMinimalizacja źródła entropii w nieustalonych procesach dyfuzyjnego przepływu ciepła i masy / KOLENDA Zygmunt, DONIZAK Janusz, HOŁDA Adam, ZEMBURA Marcin // W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików = Proceedings of the 19th National Congress of Thermodynamicists : Gdańsk–Sopot, 5–8.09.2005 / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005 . — Na okł. tyt.: XIX Zjazd Termodynamików. — ISBN 83-60176-10-8. — S. 213–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr. — Pełny tekst W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików [Dokument elektroniczny] : Gdańsk-Sopot, 5–8.09.2005. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / kom. nauk. Jerzy Banaszek, [et al.] ; Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. — Pruszcz Gdański : AGNI, 2005. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.

  top page [top page]

 639. On the mechanisms of nanograins formation in cold-plastic deformation conditionsMechanizm kształtowania nanoziaren w warunkach plastycznego odkształcania na zimno / Krzysztof J. Kurzydłowski, Maria RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 4 s. 189–193. — Bibliogr. s. 192–193

  top page [top page]

 640. On the minimum entropy production in steady state heat conduction processes / Zygmunt S. KOLENDA, Janusz DONIZAK, Jerzy Hubert // W: ECOS 2002 : proceedings of the 15th international conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Berlin, July 3–5, 2002. Vol. 1 / ed. by George Tsatsaronis [et al.]. — Berlin : Technische Universität. Institute for Energy Engineering, 2002. — S. 523–530. — Abstr.

  top page [top page]

 641. On the minimum entropy production in steady state heat conduction processes / Z. KOLENDA, J. DONIZAK, J. Hubert // Energy ; ISSN 0360-5442. — 2004 vol. 29 s. 2441–2460. — Bibliogr. s. 2460, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 642. <100> Burgers vector dislocations inherited by second overshoot FCC twinningDyslokacje o wektorze Burgersa typu <100> powstałe podczas mechanicznego bliźniakowania w monokryształach RSC / M. S. SZCZERBA, T. TOKARSKI, M. PEREK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2 s. 193–201. — Bibliogr. s. 201, Summ.

  IF

  top page [top page]

 643. Odporne cieplnie niskozwisowe przewody elektroenergetyczne wysokiego napięciaThermally resistant low sag conductors for high voltage power lines / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 7 s. 344–349. — Bibliogr. s. 349

  top page [top page]

 644. Oporność elektryczna monokryształów oraz polikryształów miedzi zawierających duże gęstości dyslokacjiElectric resistance of cuprum mono- and polycrystals with high density dislocations / Marek SZCZERBA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 1998 [wyd. 1999] T. 42/1 styczeń-czerwiec s. 87

  top page [top page]

 645. Optimal conditions for extrusion processes of aluminum alloys in mushy state and composites in mushy-solid state / Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Maria RICHERT, Jan KUSIŃSKI // W: ET 2000 : shaping the future : proceedings of the seventh international aluminum extrusion technology seminar : May 16–19, 2000 Chicago. Vol. 1 : Extrusion process ; Extrusion equipment. — [USA : Aluminum Extruders Council ; Aluminum Association, 2000]. — S. 295–305. — Bibliogr. s. 305, Abstr.

  top page [top page]

 646. Optymalizacja procesu ciągnienia rur na korku swobodnym z materiałów trudno odkształcalnychOptimum conditions for drawing of pipes, from hard-deformable materials, on free plug / Antoni PASIERB, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11 s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 647. Optymalizacja procesu konwertorowania pod kątem zmniejszenia ilości powstającego żużla[Converting process optimization for slag mass decrease] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa = IV [fourth] international conference : 20–22.06.2002 Zakopane / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne ,,Tradycja i Rozwój” ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH ; SITPH [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego] – Oddział Metale. — [Kraków : FMN TiR ; WMN AGH ; SITPH – OM, 2002]. — Opis część. wg okł.S. 30–36. — Streszcz.

  top page [top page]

 648. Optymalizacja procesu pielgrzymowania na zimno rur z miedzi i jej stopówOptimization of the process of cold pilger rolling of tubes from copper and its alloys / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11 s. 500–505. — Bibliogr. s. 505. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

  top page [top page]

 649. Optymalizacja procesu wytwarzania rur na zimno z miedzi i jej stopów w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRKOptimisation of the process of cold rolling of tubes from copper and its alloys using the KPW75VMRK pilger mill / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Anna MARASZEWSKA, Artur RĘKAS, Antoni Woźnicki, Andrzej Pietrzak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6 s. 269–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 650. Optymalna szybkość chłodzenia po homogenizacji wlewków {AlMgSi} przeznaczonych do wyciskania w stanie T5Optimal cooling rate after homogenizing of the {AlMgSi} ingots designed for extrusion in the T5 state / Antoni WOŹNICKI, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 5 s. 242–246. — Bibliogr. s. 246

  top page [top page]

 651. Optymalne parametry wytrzymałościowe nanometali[The optimal parameters of strength of nanometals] / Henryk DYBIEC // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008]. — S. [1]

  top page [top page]

 652. Optymalne warunki odkształcenia plastycznego materiałów metodą cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS). Cz. 1The optimum conditions of plastic deformation of materials by using the cyclic extrusion compression ({\it CEC}) method. Pt. 1 / Jan RICHERT // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 4 s. 156–160. — Bibliogr. s. 160, Summ.

  top page [top page]

 653. Oscillatory structure of the {ZN-Cu-Ti} single crystals / G. BOCZKAL, B. MIKUŁOWSKI, W. Wolczynski // W: Solidification and gravity'08 : fifth international conference : Miskolc–Lillafüred, Hungary, September 1–4, 2008. — [Miskolc : s. n., 2008]. — S. 14

  top page [top page]

 654. Oszczędne przewody stopowe[Effective aluminium alloy conductors] / Andrzej MAMALA // Przegląd Eureka : Serwis Informacji Naukowo-Technicznej. — 2003 nr 1 s. 14. — Streszcz.

  top page [top page]

 655. Otrzymywanie jednowodnych siarczanów cynku i magnezuObtaining of monohydrated sulphates of zinc and magnesium / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Julian Kazibut, Adam Węglarz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 2 s. 66–70. — Bibliogr. s. 70. Summ., Streszcz.

  top page [top page]

 656. Otrzymywanie kompozytów {Cu/Al_{2}O_{3}} metodą współbieżnego wyciskania KOBOProduction of {Cu/Al_{2}O_{3}} composites by KOBO-type forming / Marek Kostecki, Włodzimierz BOCHNIAK, Andrzej OLSZYNA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2006 [R.] 6 nr 4 s. 29–34. — Bibliogr. s. 34

  top page [top page]

 657. Otrzymywanie miedzi z surowców wtórnych[Copper production from recycling materials] / Marian KUCHARSKI // W: Odzysk odpadów – technologie i możliwości / red. Zbigniew Wzorek [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 270–279. — Bibliogr. s. 279

  top page [top page]

 658. Otrzymywanie seleninów metaliRecovery of metals selenites / Julian Kazibut, Adam Ciura, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ // W: ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH, 2006]. — S. 20–22. — Bibliogr. s. 22

  top page [top page]

 659. Otrzymywanie stopów {Zn-Cu-Ti} oraz {Zn-Ti}Recovery of {Zn-Cu-Ti} and {Zn-Ti} alloys / MALINOWSKI C., MAŁECKI S., Lejkowski J., Orlicz J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (2/2) s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17.5.2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

  top page [top page]

 660. Otrzymywanie tlenku cynku oraz siarczanów cynku i magnezu z materiałów odpadowych hutnictwa cynku[Recovery of zinc oxide and of sulphates of zinc and of magnesium from materials waste-metallurgies of zinc] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Julian Kazibut, Adam Węglarz // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 7–18. — Bibliogr, s. 18, Streszcz.

  top page [top page]

 661. Parametry prasowania wstępnego wiórów po skrawaniu stopów aluminiowych oraz odzysk chłodziwa w procesie recyklinguParameters of preliminary pressing of chips from machining aluminium alloys and recovery of a coolant in the recycling process / Henryk DYBIEC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7 s. 416–421. — Bibliogr. s. 421

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 662. Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11 s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja ,,Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6.0


  top page [top page]

 663. Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej wykorzystywanej w elektronice i elektrotechniceParameterization of materials characteristic of Oxygen Free Copper used in electronics and electrotechnics / Tadeusz KNYCH, Beata SMYRAK, Monika WALKOWICZ, Sławomir Pabian // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 1 s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — III Międzynarodowa konferencja ciągarska = III International conference on drawing : ,,Nowoczesne technolgie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych” = “Modern technologies and modelling of drawing and manufacturing processes of metal products” : Zakopane 2009 r. / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6.0


  top page [top page]

 664. Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedziPassivation of anodes in the process of copper electrorefining / Wanda GUMOWSKA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 96, [1] s. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 88). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 665. Pb-nośne pyły : badania i technologiczne zagospodarowanie[Pb-carrying dusts : investigation and technological management] / A. Bednarek, L. Szkutnik, T. KARWAN, M. Wójcik // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 53–54

  top page [top page]

 666. Performance monitoring of Java Web service-based applications / Piotr HANDZLIK, Lechosław TRĘBACZ, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Cracow '04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 184–191. — Bibliogr. s. 191, Abstr.

  top page [top page]

 667. Perspective of nanomaterials production, by cyclic extrusion compression method of exerting unconventional, large plastic deformations / Maria RICHERT, Sonia HAWRYŁKIEWICZ, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Pt. B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2005 vols. 101–102 s. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Bulk and graded nanometals : proceedings of symposium G European Materials Research Society : fall meeting 2003 : Warsaw 15th–19th September, 2003 / eds. K. J. Kurzydłowski, Z. Pakieła ; EMRS. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005

  IF

  top page [top page]

 668. Perspektywy metalurgii miedzi[Perspectives of copper metallurgy] / M. KUCHARSKI // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. — S. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

  top page [top page]

 669. Phase diagram for the system {Nd-Mn-O} and thermodynamic properties of {NdMnO_{3}} and {NdMn_{2}O_{5}} / K. T. Jacob, Mrinalini Attaluri, K. FITZNER // Calphad : Computer Coupling and Phase Diagrams and Thermochemistry; ISSN 0364-5916. — 2002 vol. 26 no. 3 s. 313–325. — Bibliogr. s. 324, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 670. Phase equilibria of {Sn-Sb-Ag} ternary system (II): Calculation / Wojciech GIERLOTKA, Yu-Chih Huang, Sinn-Wen Chen // Metallurgical and Materials Transactions A : Physical Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1073-5623. — 2008 vol. 39 no. 13 s. 3199-3209. — Bibliogr. s. 3209

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 671. Phase equilibria of the {Sn-Sb} binary system / Sinn-Wen Chen, Chin-Chi Chen, Wojciech GIERLOTKA, An-Ren Zi, Po-Yin Chen, Hsin-Jay Wu // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2008 vol. 37 no. 7 s. 992–1002. — Bibliogr. s. 1001–1002

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 672. Phase equilibria of the {Sn-V} system and interfacial reactions in Sn/V couples / Chih-chi Chen, Wojciech GIERLOTKA, Sinn-wen Chen // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2008 vol. 37 no. 11 s. 1727–1733. — Bibliogr. s. 1732–1733

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24.0

  IF

  top page [top page]

 673. Phase relations near ternary eutectic point in the {Ag-In-Sb} system / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, D. Živkovi\'{c}, W. GIERLOTKA, D. Manasijevi\'{c}, K. FITZNR, D. Mini\'{c} // Journal of Mining and Metallurgy. Section B : Metallurgy ; ISSN 1450-5339. — 2007 vol. 43 s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Abstr.

  top page [top page]

 674. Phase transformation during hot deformation of {0.16%C} steelPrzemiana fazowa stali {0,16%C} w warunkach odkształcania wysokotemperaturowego / A. Nowotnik, L. BŁAŻ, T. Siwecki, J. Sieniawski // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2 s. 187–192. — Bibliogr. s. 192

  IF

  top page [top page]

 675. Phase transformations and strengthening during ageing of {CuNi10A13} alloy / Zdzisław SIERPIŃSKI, Janusz GRYZIECKI // Materials Science and Engineering A : structural materials: properties, microstructure and processing ; ISSN 0921-5093. — 1999 vol. 264 nos. 1–2 s. 279–285. — Bibliogr. s. 285, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 676. Phenomenology of the creep process of a precipitation-hardenable {AlMgSi} alloy wires for overhead power lines : experimental tests : simulation / Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Beata SMYRAK // Mechanics of Time-Dependent Materials : ISSN 1385-2000. — 2009 vol. 13 no. 2 s. 163–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.. — 6th International conference on Mechanics of time-dependent materials : Monterey, CA, March 30–April 4, 2008

  punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24.0

  IF

  top page [top page]

 677. Physical and numerical modeling of billet upsetting / Alexander R. Bandar, Leonard Negvesky, Wojciech Z. Misiołek, Paweł KAZANOWSKI