Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Zdziebko, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Finite element analysis of adhesive bonds using the cohesive zone modeling methodAnaliza MES połączeń klejonych z wykorzystaniem modelu kohezyjnego / Jakub KORTA, Andrzej MŁYNIEC, Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2014 vol. 33 no. 2, s. 51–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/mech/article/view/1519/1419

 • słowa kluczowe: modelowanie, adhezja, kleje, CZM, zmniejszanie masy

  keywords: modeling, glues, adhesives, CZM, lightweighting

2
 • Finite element analysis of pantograph-catenary dynamic interaction : streszczenie / Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // W: Pojazdy szynowe 2016 : XXII konferencja naukowa : 30 maja – 1 czerwca 2016 r. Bydgoszcz, Gniew / Politechnika Warszawska. — [Bydgoszcz : s. n.], [2016] + CD. — S. 24. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.

 • keywords: FEM, interaction, pantograph, catenary, EN50318

3
 • Finite element analysis of pantograph-catenary dynamic interaction / Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2016 vol. 39 iss. 3, s. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.. — tekst: http://zlist.webd.pl/eaot/2016/03/006.pdf

 • keywords: FEM, pantograph, catenary, EN50318, interaction

4
 • High temperature impact assessment on the shear strength of adhesively bonded joints in multi-material designOcena wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość na ścinanie połączeń klejonych w konstrukcjach wielomateriałowych / Paweł ZDZIEBKO, Jakub KORTA, Tadeusz UHL // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2015 vol. 16 no. 3, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14–15, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wysoka temperatura, adhezja, kleje, klejenie, złącza wielomateriałowe

  keywords: high temperature, glues, adhesives, bonding, multi-material joints

5
 • Modelling and simulating the pantograph-catenary interactionModelowanie i symulacja współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną / Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 223–234. — Bibliogr. s. 233–234, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, pantograf, symulacja, sieć trakcyjna

  keywords: modelling, simulation, pantograph, catenary

6
 • Simulation methods for pantograph-catenary dynamic interaction / Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 171–183. — Bibliogr. s. 182–183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • The use of the modal superposition method in simulating pantograph-catenary dynamic interaction / P. ZDZIEBKO, T. UHL // W: Proceedings of the third international conference on Railway technology: research, development and maintenance / ed. by J. Pombo. — Kippen : Civil-Comp Press, 2016. — (Civil-Comp Proceedings ; ISSN 1759-3433 ; 110). — ISBN: 978-1-905088-65-2. — [S. 104]. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, interaction, validation, superposition, pantograph, catenary, modal

8
 • Wpływ podwyższonej temperatury na wytrzymałość wielomateriałowych połączeń klejonych[The influence of the elevated temperature on the strength of adhesively bonded joints in multi-material design] / Paweł ZDZIEBKO, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 169–170, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych