Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Zabierowski, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Aparat i układ do sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Apparatus and system for controlling the flow and heat transfer of fluid phase particles into a device with limited fluidisation layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZABIEROWSKI Piotr. — Int.Cl.: B01J 8/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395170 A1 ; Opubl. 2012-12-17. — Zgłosz. nr P.395170 z dn. 2011-06-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 26, s. 8-9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395170A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Confined fluidised bed porosity in the light of bubbling-bed models / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2012 vol. 33 nr 3, s. 431–444. — Bibliogr. s. 443–444

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Dystrybutor płynu i cząstek ciała stałego do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Fluid and fine solid particles dystributor for apparatus with confined fluidised bed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr ZABIEROWSKI. — Int.Cl.: B01J 8/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208529 B1 ; Udziel. 2010-11-16 ; Opubl. 2011-05-31. — Zgłosz. nr P.379850 z dn. 2006-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208529B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Heat transfer of the adsorption process in a confined fluidized bedWymiana ciepła w procesie adsorpcji w złożu z ograniczoną fluidyzacją / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2008 vol. 29 z. 1, s. 191–200. — Bibliogr. s. 199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Hydrodynamika fluidyzacji w złożu stacjonarnym o różnym kształcie ziarenHydrodynamics of confined fluidization in a stationary bed with various particle shape / Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 11, s. 1977–1981. — Bibliogr. s. 1981

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Mass transfer in the adsorption process of water vapour in a confined fluidized bedWymiana masy w procesie adsorpcji pary wodnej w złożu z ograniczoną fluidyzacją / Piotr ZABIEROWSKI // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2009 t. 30 z. 3, s. 389–402. — Bibliogr. s. 400–401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ograniczona fluidyzacja w technice i technologii oraz w konstrukcjach aparatów do procesów adsorpcyjnychConfined fluidization in technique, technology and the adsorber constructions / Piotr ZABIEROWSKI, Bronisław BUCZEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 11, s. 1974–1977. — Bibliogr. s. 1977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego w złożu stałym z ograniczoną fluidyzacją[Method for conducting adsorption process in solid bed with limited fluidization] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bronisław BUCZEK, Piotr ZABIEROWSKI. — Int.Cl.: B01D 53/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202307 B1 ; Udziel. 2008-12-17 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.363819 z dn. 2003-12-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202307B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Układ z aparatem do sterowania przepływem i wymiany ciepła ziaren fazy fluidalnej do aparatu z warstwą z ograniczoną fluidyzacją[Apparatus and system for controlling the flow and heat transfer of fluid phase particles into a device with limited fluidisation layer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr ZABIEROWSKI. — Int.Cl.: B01J 8/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221034 B1 ; Udziel. 2015-04-07 ; Opubl. 2016-02-29. — Zgłosz. nr P.395170 z dn. 2011-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221034B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych