Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Woźniak, mgr

bibliotekarz

Biblioteka Główna
BG-ouz, Oddział Udostępniania ZbiorówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Biblioteka Centralna Uniwersytetu Karola w Pradze – wrażenia z pobytu w ramach programu Erasmus+[Central Library of Charles University in Prague – impressions of Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2015 nr 5, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/360/531 [2015-08-31]

  • słowa kluczowe: Erasmus+, Uniwersytet Karola w Pradze

2
  • Biblioteki Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem – relacja z wizyty w ramach programu Erasmus+[Libraries of Goethe University of Frankfurt - coverage of Erasmus+ visit] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2016 nr 4, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/440/602 [2016-06-22]

  • słowa kluczowe: Erasmus+, szkolenia biblioteczne, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg

3
  • Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu LLP Erasmus[Report on the training course under the LLP Erasmus] / Dominik WOŹNIAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2014 nr 2, s. 1–6. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/224/397 [2014-05-20]. — Streszcz.

  • słowa kluczowe: Lifelong Learning Programme Erasmus, Universität für Bodenkultur Wien Bibliothek