Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Jaśkowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: R-7761-2017

Scopus: brak

PBN: 900569

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Application of 2D laser scanner to the inventory taking of selected engineering structures / Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 151–160. — Bibliogr. s. 160. — ISBN: 978-83-85287-86-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of laser scanners to determine the shape of mine excavations for safety assessment, using the example of the cross-cut mina in the Salt Mine Wieliczka / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2009 no. 2: Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007–2008, s. 239–250. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Assess the usefulness of the video monitoring system for inventory of housing and reinforcement of mine shaft / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 54–55. — Bibliogr. s. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Autonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wiekuAutonomous measuring system of lifts long guide rails deformations - telemonitoring as a challenge for geodesy of XXI century / Henryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI, Piotr Gołuch // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 2, s. 3–6. — Bibliogr. s. 6

 • słowa kluczowe: autonomiczny monitoring, wieżowce, wieże telewizyjne, prowadnice wind, teletransmisja WiFi, strategia pomiarowa

  keywords: autonomous monitoring, skyscrapers, television towers, lift guide rails, teletransmission WiFi, measurements strategy

5
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of ”Kościuszko” mine shaft in Salt Mine ”Wieliczka” caused by sealing of the housing / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, KS Wieliczka, deformacje szybu

  keywords: Salt Mine "Wieliczka", shaft deformation, shaft housind

6
 • Dokładność wyznaczenia azymutu giroskopowego przyrządem GYROMAT 2000, w warunkach polskich kopalń podziemnychThe accuracy of determination of the gyroscopic azimuth by means of the GYROMAT 2000 instrument, in conditions of Polish underground mines / Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Inklinometr szybowy[Shaft inclinometer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAŚKOWSKI Wojciech, JÓŹWIK Mieczysław. — Int.Cl.: E21D 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381685 A1 ; Opubl. 2008-08-18. — Zgłosz. nr P.381685 z dn. 2007-02-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 17, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381685A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kompleksowe wyznaczanie geometrii szybów górniczych za pomocą Modularnego Systemu PomiarowegoComprehensive determination of the geometry of mine shafts with the help of Modular Measuring System / Wojciech JAŚKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 118, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 276). — Bibliogr. s. 117–[119], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-601-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Lasergestützte Messsystem für kontinuierliche Überwachungsmessungen von Schachteinrichtungen und AufzügenLaser measuring systems for continuous monitoring measurements in mining shafts and lifts / Henryk Bryś, Wojciech JAŚKOWSKI // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 2014 [Jg.] 121 [H.] 10, s. 339–346. — Bibliogr. s. 346

 • keywords: guides, laser plumbing, automated instruments, continuous method, digital measuring, mine shaft

13
 • Laser scanning and modeling of underground city Osówka / Mateusz JABOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Metoda uszczelniania otoczenia głowicy szybu Kościuszko w Kopalni Soli „Wieliczka”Method for sealing the surrounding area of the Kościuszko shaft collar in the „Wieliczka” salt mine / Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Michał ŹRÓBEK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 7, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, zaczyny uszczelniające, dopływ wody, monitoring geodezyjny, ekran przeciwfiltracyjny

15
 • Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia[Mining surveying and mining areas protection in the current extraction conditions of mineral resources in Poland] / pod red. nauk. Wojciecha JAŚKOWSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Modularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów górniczych[Modular measurement system for mine shaft inventory] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 139–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Modular measurement system for mine shaft inventoryModularny system pomiarowy do inwentaryzacji szybów górniczych / Wojciech JAŚKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 81–90. — Bibliogr. s. 90

 • keywords: laser systems, laser scanner, mining surveying, control survey, profiling, range finders

18
 • Monitoring przemieszczeń powierzchni i obiektów w rejonie „Dziećkowice” ZG „Sobieski”Monitoring of surface and objects displacements in the “Dziećkowice” area of the “Sobieski” mine / Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 178–187. — Bibliogr. s. 187, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Monitoring przemieszczeń terenu i obiektów budowlanych położonych na terenach górniczych metodami telemetrycznymi opracowanymi w KOTG, GiGG AGH KrakówMonitoring of displacements of terrain and structures in mining areas by means of telemetric methods developed by the Chair of Mining Areas protection, geoinformatics and Mine Surveying of AGH UST in Kraków / Wojciech JAŚKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 76–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Monitoring wychyleń i przemieszczeń budynku mieszkalnego na terenie górniczymMonitoring of deflections and displacements of an apartment building in a mining area / JAŚKOWSKI Wojciech, Mieczysław JÓŹWIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 92–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Możliwości wykorzystania komputerowego systemu detekcji wiązki laserowej w pomiarach geometrii szybów górniczych[The use of the computer system of detection of the laser beam in the measurements of geometry of mine shafts] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Pomiary prostoliniowości prowadników szybowych i geometrii obudowy szybów górniczych[Measurements of shaft guides linearity and geometry of shaft support] / Wojciech JAŚKOWSKI // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XVI konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie Zdrój – 16 października 2009 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2009. — ISBN: 978-86-927613-0-3. — S. 209–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Projekt wykonania instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczego : [abstrakt][The project of implementing the monitoring system of the mine shaft sealing process] / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 20. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Projekt wykonania instalacji monitorującej przebieg uszczelniania szybu górniczegoExecution design of a monitoring installation for the mining shaft sealing process / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring geodezyjny, pomiary deformacji

25
 • Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowejThe usage of telemetry measurements methods in order to determine shaft tube / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 3, s. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja, telemetria, rura szybowa

  keywords: telemetry, shaft tube, inventory