Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Wodnicka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602813017

PBN: 901154
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
  • Charakterystyka strukturalno-teksturalna wybranych dolomitów krajowych w aspekcie procesu ich dekarbonatyzacjiThe structural and textural characteristics of certain Polish dolostones affecting their decarbonatization / Małgorzata NIESYT, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI, Krystyna WODNICKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 121–129, [4] k.. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Dolomit dewoński z Brudzowic i jego wstępna ocena jako surowca przemysłu materiałów ogniotrwałychBrudzowice Devonian dolomite and its preliminary evaluation as a raw material for the production of refractories / Piotr WYSZOMIRSKI, Czesław Goławski, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2011 nr 81, s. 197–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.. — XXI konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 16–18 listopada 2011 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Opis wg obwol.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 1 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 6/7, s. 94–101. — Bibliogr. s. 101, Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Effect of the limestone fabric on the fabric development in burnt lime, Pt. 2 / Ryszard LECH, Krystyna WODNICKA, Zbigniew PĘDZICH // Zement, Kalk, Gips International ; ISSN 0949-0205. — 2009 vol. 62 no. 8, s. 63–66, 68, 70–72. — Bibliogr. s. 71–72, Summ., Zsfassung, Rés., Res.. — Tekst ang.-niem.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
  • Firing conditions and properties of the Roman Period grey ceramics / Halina Dobrzańska, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA // Archaeologia Polona ; ISSN 0066-5924. — 2008 vol. 46, s. 241–250. — Bibliogr. s. 250

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
  • Materiały budowlane z zabytkowego zamku „Ksar Metlili” (Sahara Algierska)Building materials from the historic castle “Ksar Metlili” (Algerian Sahara) / Messaoud Hamiane, Andrzej KIELSKI, Krystyna WODNICKA, Amina Bamoun, Salim Dressi // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 3, s. 130–131. — Bibliogr. s. 131. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/80

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
  • Mesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 169

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
  • Mikrostruktura stołowych wyrobów kamionkowychMicrostructure of the stoneware dinnerware products / Krystyna WODNICKA, Łukasz ZYCH, Łukasz GOŁEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 386–392. — Bibliogr. s. 392, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/347

  • słowa kluczowe: mikrostruktura, kamionka stołowa, mezopory, makropory

    keywords: microstructure, stoneware dinnerware, mesopores, macropores

11
  • Organobentonity w kompozytach polimerowychOrganobentonites in polimer composites / RAPACZ-KMITA A., DUDEK M., GOŁEK Ł., MANDECKA-KAMIEŃ L., WODNICKA K., Motyka P. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
  • Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinowych w funkcji uziarnienia / stopnia zdyspergowaniaRheological parameters of kaolin water suspensions as function of grain size dispersion and dispersion level / Janusz PARTYKA, Krystyna WODNICKA, Łukasz WÓJCIK // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 61

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
  • Parametry reologiczne wodnych zawiesin kaolinu KOCRheological parameters of kaolin KOC water suspensions / Janusz PARTYKA, Krystyna WODNICKA, Łukasz WÓJCIK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 2, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/313

  • słowa kluczowe: właściwości reologiczne, zawiesina wodna, kaolin, mielenie wysokoenergetyczne

    keywords: rheological properties, kaolin, high-energy milling, water slurry

14
  • Pharmaburst as a novel excipient for orodispersible tablets preparation / A. Krupa, R. Jachowicz, K. WODNICKA, Z PĘDZICH // W: PBP World meeting [Dokument elektroniczny] : 6th world meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical technology : Barcelona, Spain, 7–10 April 2008 : collection of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain] : APGI [etc.], cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
  • Pharmaburst ™ and F-Melt® as new granular excipient systems for ODTs preparation : poster presentations / A. Krupa, R. Jachowicz, K. WODNICKA, Z. PĘDZICH, W. MOZGAWA // Farmacevtski vestnik ; ISSN 0014-8229. — 2008 vol. 59 spec. iss., s. 243–245. — Bibliogr. s. 245. — 7th Central European symposium on Pharmaceutical technology and biodelivery systems : September 18–20, 2008, Ljubljana, Slovenia : proceedings from the symposium / guest eds. Aleš Mrhar, Saša Baumgartner. — Ljubljana : Slovenian Pharmaceutical Society, 2008

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
  • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 85

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
  • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments of fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 321–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
  • Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: EUCMOS 2012 : 31\textsuperscript{st} European congress on Molecular spectroscopy : Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012 : book of abstracts / eds. Katalin Nagy-Póra [et al.]. — [Cluj-Napoca] : Publishing House NAPOCA STAR, [2012]. — ISBN: 978-973-647-912-0. — S. [1]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
  • Properties of various starch types after multiple freezing and thawing / Joanna Szymońska, Krystyna WODNICKA, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Barbara Blicharska, Magdalena Witek // W: Starch : recent progress in biopolymer and enzyme technology / eds. Piotr Tomasik, Eric Bertoft, Andreas Blennow. — Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, cop. 2008. — Zawiera materiały z XVI International Starch Convention Kraków–Moskwa odbytego w 2008 r.. — ISBN: 978-83-902699-7-X. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
  • Przydatność dolomitu z Ząbkowic do produkcji materiałów ogniotrwałychSuitability of dolomite from Ząbkowice for refractory production / Czesław Goławski, Andrzej Kielski, Marta Pietrzykowska, Krystyna WODNICKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 210–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
  • Przygotowanie mezoporowatych warstw na drodze polikondensacji oktahydridosilseskwioksanów ($T_{8}^{H}$)Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / SITARZ M., PSZCZOŁA J., Odziomek M., WODNICKA K., Kowalewska A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
  • Struktura porowatości cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymiThe structure of ceramic brick porosity contaminated by chloride and sulfate ions / Stryszewska T., WODNICKA K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 105. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
  • Tekstura ceramicznych płytek porowatych i spieczonychTexture of porous and sintered tiles / K. WODNICKA, J. Gacki // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 106

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
  • Tekstura i mikrostruktura cegły ceramicznej skażonej jonami chlorkowymi i siarczanowymiThe texture and microstructure of ceramic brick contaminated by chloride and sulfate ions / Teresa Stryszewska, Krystyna WODNICKA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 87–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz.

  • słowa kluczowe: mikrostruktura, cegła ceramiczna, korozja chemiczna, tekstura

    keywords: microstructure, texture, chemical corrosion, ceramic brick

25
  • Tekstura i mikrostruktura ceramicznych płytek porowatych i spieczonychTexture and microstructure of porous and sintered ceramic tiles / Krystyna WODNICKA, Jakub Gacki // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 1, s. 46–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/179

  • słowa kluczowe: mikrostruktura, tekstura, płytki ceramiczne

    keywords: microstructure, texture, ceramic tiles