Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szczypka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków WielkocząsteczkowychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Electronic structure and electron density topology of In-doped $CoSb_{3}$ / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
  • Theoretical studies of electronic structure and transport properties of locally ordered ternary chalcogenides / W. SZCZYPKA, A. KOLEŻYŃSKI // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 277. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 277

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Towards band gap engineering in skutterudites: the role of $X_{4}$ rings geometry in $CoSb_{3}-RhSb_{3}$ system / Andrzej KOLEŻYŃSKI, Wojciech SZCZYPKA // Journal of Alloys and Compounds ; ISSN 0925-8388. — 2017 vol. 691, s. 299–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-24. — tekst: https://goo.gl/gZORpI

  • keywords: electronic structure, Bader's QTAiM analysis, skutterudites, WIEN2k DFT calculations