Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Stępień, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali NieżelaznychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Electrochemical synthesis of oxide nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2016 vol. 20 iss. 10, s. 2651–2661. — Bibliogr. s. 2660–2661, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02. — tekst: https://goo.gl/b82V2V

 • keywords: Ti6Al7Nb alloy, electrochemical measurements, oxide nanotubes, apatite formation

2
 • Electrochemical synthesis of $TiO_{2}$ nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // W: AST 2014 [Dokument elektroniczny] : 2nd international symposium on Anodizing Science and Technology : Sapporo, Japan, June 4–6, 2014 : meeting abstract / ARS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. [1], poz. O-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/78c6fy94t5lpq0y/AST2014-forUSB.pdf?dl=0 [2015-03-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ługowanie ultradźwiękowe w recyklingu induUltrasound assisted leaching in indium recovery / Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 2, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20. — M. Stępień, S. Pietrzyk, P. Palimąka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: recykling, ind, odpady LCD

  keywords: recycling, indium, LCD waste

4
 • Nanostructures synthesis on titanium, zirconium and niobium using electrochemical oxidation / Piotr HANDZLIK, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof FITZNER // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Odzysk cyny ze zgrarów pochodzących z rafinacji ołowiuRecovery of tin from the lead refinning dross / Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Stanisław PIETRZYK // W: Metale towarzyszące kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce cyrkulacyjnej : 4. konferencja międzynarodowa metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych : Wrocław, Poland 15–17.06.2016 : streszczenia referatów = By-product metals as a key to resource efficiency in circular economy : 4. conference international by-product metals in non-ferrous metals industry : abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Odzysk metali nieżelaznych z popiołów dennych ze spalania odpadówRecovery of non-ferrous metals from waste incineration bottom ash / Michał STĘPIEŃ, Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: Metale towarzyszące kluczem do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce cyrkulacyjnej : 4. konferencja międzynarodowa metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych : Wrocław, Poland 15–17.06.2016 : streszczenia referatów = By-product metals as a key to resource efficiency in circular economy : 4. conference international by-product metals in non-ferrous metals industry : abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 27. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Recycling of zinc from the steelmaking dust in the sintering process / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ // W: Energy Technology 2017 : carbon dioxide management and other technologies / ed. Lei Zhang, [et al.]. — Cham : Springer, 2017. — (The Minerals, Metals & Materials Series ; ISSN 2367-1181). — ISBN: 978-3-319-52191-6 ; e-ISBN: 978-3-319-52192-3. — S. 181–189. — Bibliogr. s. 188–189, Abstr.. — Monografia zawiera materiały z konferencji TMS 2017 : Energy Technologies Symposium - 146th Annual Meeting and Exhibition : 26.02.2017–02.03.2017, San Diego, USA

 • keywords: zinc recovery, dust recycling, steelmaking dust utilization

8
 • Recykling aluminium z aseptycznych opakowań kartonowychAluminium recycling from aseptic cardboard packages / Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof Rogala // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 24. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Recykling aluminium z wielomateriałowych aseptycznych opakowań kartonowychAluminium recycling from multilayered aseptic carton packaging / Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK, Michał STĘPIEŃ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 1, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30

 • słowa kluczowe: recykling, opakowania aseptyczne, folia aluminiowa

  keywords: recycling, aseptic beverage cartons, aluminium foil

10
 • Recykling indu ze zużytych ekranów LCDRecycling of indium from waste LCD screens / Michał STĘPIEŃ, Piotr PALIMĄKA, Stanisław PIETRZYK // W: Recykling metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków, 2–4.03.2016 : streszczenia referatów = Recycling of non-ferrous metals : international conference : abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych - Gliwice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN ; Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu ; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. — Kraków : [s. n.], [2016]. — S. 37. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Synthesis of $ZrO_{2}$ nanotubes by anodization in inorganic and organic electrolytes / M. STĘPIEŃ, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Zastosowanie ogniw słonecznych w procesie elektrolizy cynkuSolar cells application in zinc electrolysis process / Michał STĘPIEŃ, Iwona DOBOSZ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 490–496. — Bibliogr. s. 496

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektroliza cynku, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy

  keywords: renewable energy sources, solar cells, zinc electrolysis, economics of electrolysis process