Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Stencel, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909849

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza sygnałów reprezentujących składowe impedancji czujnika indukcyjnego pętlowegoAnalysis of signals representing the components of the inductive loop sensor impedance / Zbigniew MARSZAŁEK, Ryszard SROKA, Tadeusz ŻEGLEŃ, Marek STENCEL // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 8, s. 242–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, fuzja danych, profil magnetyczny rezystacyjny i reaktancyjny pojazdu

  keywords: inductive loop sensor, data fusion, resistance and reactance magnetic profile of vehicle

2
 • Analysis of the temperature influences on the metrological properties of polymer piezoelectric load sensors applied in weigh-in-motion systems / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS // W: 2012 IEEE I2MTC [Dokument elektroniczny] : International Instrumentation and Measurement Technology Conference : Graz, Austria, May 13–16, 2012 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4577-1771-0. — S. 772–775. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 775, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • A comparison of the properties of conditioning systems cooperating with the eddy-current inductive loop sensorPorównanie właściwości układów kondycjonowania współpracujących z wiroprądowymi czujnikami indukcyjnymi / Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 11, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, profil magnetyczny pojazdu, układ kondycjonowania, mostek zmiennoprądowy

  keywords: conditioning system, inductive loop sensor, impedance, vehicle magnetic profile, ac-bridge

5
 • A highly selective vehicle classification utilizing dual-loop inductive detector / Janusz GAJDA, Marek STENCEL // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 3, s. 473–484. — Bibliogr. s. 484, Abstr.

 • keywords: vehicle classification, inductive loop detectors, magnetic signature

6
 • A new method of inductive sensor impedance measurement applied to the identification of vehicle parameters / Zbigniew MARSZAŁEK, Ryszard SROKA, Marek STENCEL // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2011 vol. 18 no. 1, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • keywords: inductive loop sensor, substitute parameters, magnetic profile, measurement of traffic parameters

7
 • Design and accuracy assessment of the multi-sensor weigh-in-motion system / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK // W: $I^{2}MTC$ [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 1036–1041. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1041, Abstr.

 • keywords: MS-WIM systems, load sensors, weighing of vehicles

8
9
 • Metody oceny dokładności systemów WIMMethods of WIM systems accuracy assessment / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr PIWOWAR, Piotr BURNOS // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy WIM, systemy MS-WIM, ważenie pojazdów w ruchu, niepewność pomiaru, charakterystyka niezawodności

  keywords: measurement uncertainty, WIM systems, MS-WIM systems, weighing vehicles in motion, reliability characteristic

10
 • Model i badania czujnika wiroprądowegoEddy current sensor – model and sensitivity analysis / Marek STENCEL, Piotr PIWOWAR // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 9, s. 1092–1095. — Bibliogr. s. 1095, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Model i badania czujnika wiroprądowegoEddy current sensor – model and sensitivity analysis / Marek STENCEL, Piotr PIWOWAR // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 132–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz., Abstr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Model obwodowy czujnika wiroprądowegoCircuit model of eddy current sensor / Marek STENCEL // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — ISBN: 978-83-61528-28-9. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Multi-sensor weigh-in-motion system / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: HVParis2008 – ICWIM5 : proceedings of the International conference on Heavy Vehicles : 5th International Conference on Weigh-in-Motion of Heavy Vehicles / eds. Bernard Jacob [et al.] ; iste. — [S.  l.] : Wiley, [2008]. — ISBN: 978-18-48210-59-2. — S. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pomiary parametrów ruchu drogowego[Measurements of road traffic parameters] / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr BURNOS, Piotr PIWOWAR. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s., 2 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-492-1. — Na okł. dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Porównanie właściwości układów kondycjonowania współpracujących z wiroprądowymi czujnikami indukcyjnymi[A comparison of the properties of conditioning systems cooperating with the eddy-current inductive loop sensor] / Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: czujnik indukcyjny pętlowy, profil magnetyczny pojazdu, układ kondycjonowania

17
 • Przestrzenna funkcja przejścia czujników pętlowych wyznaczana metodą PRBS i skoku prostokątnegoSpatial transfer function of loop sensors determined by PRBS and step response methods / Marek STENCEL, Janusz GAJDA, Piotr BURNOS // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: indukcyjnościowe czujniki pętlowe, czujniki wiroprądowe, przestrzenna funkcja przejścia, PRBS

  keywords: inductive loop sensors, eddy current sensors, spatial transfer function, PRBS

18
 • Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowegoA measurement system of road traffic parameters with flexible structure / Piotr BURNOS, Janusz GAJDA, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 213–214. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Road traffic parameters measuring system with variable structure / Piotr BURNOS, Janusz GAJDA, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2011 vol. 18 no. 4, s. 659–666. — Bibliogr. s. 666, Abstr.

 • keywords: vehicle classification, traffic parameters measurements, weigh-in-motion systems

20
 • Selektywna klasyfikacja pojazdów samochodowych z wykorzystaniem pętli indukcyjnychSelective vehicle classification based on inductive loop detectors / Janusz GAJDA, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ, Piotr BURNOS, Zbigniew MARSZAŁEK // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 109-110, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: klasyfikacja pojazdów samochodowych, profile magnetyczne, pomiary parametrów ruchu drogowego, indukcyjnościowe detektory pętlowe

  keywords: vehicle classification, inductive loop detectors, magnetic signature, traffic parameters measurements

21
 • Skaner wiroprądowy 3DEddy current 3D scanner / Piotr BURNOS, Andrzej SKALSKI, Marek STENCEL // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum = XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011 / pod red. Janusza Gajdy ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2011. — ISBN: 978-83-61528-28-9. — S. 131–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sposób akomodacji indukcyjnego systemu detekcji obiektów mobilnych do lokalnych warunków środowiskowych[Method for accommodation of inductive detection system of mobile objects to the local environmental conditions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GAJDA, Marek STENCEL, Piotr BURNOS. — Int.Cl.: G08G 1/042\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400351 A1 ; Opubl. 2014-02-17. — Zgłosz. nr P.400351 z dn. 2012-08-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 4, s. 46-47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400351A1.pdf

 • słowa kluczowe: przestrzenna funkcja przejścia, pomiary, pętlowe detektory indukcyjne, ruch drogowy

  keywords: inductive loop detectors, spatial transfer function, measurements, road traffic

23
 • Sposób akomodacji indukcyjnego systemu detekcji obiektów mobilnych do lokalnych warunków środowiskowych[Method for accommodation of inductive detection system of mobile objects to the local environmental conditions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAJDA Janusz, STENCEL Marek, BURNOS Piotr. — Int.Cl.: G08G 1/042\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222602 B1 ; Udziel. 2015-10-22 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.400351 z dn. 2012-08-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222602B1.pdf

 • słowa kluczowe: przestrzenna funkcja przejścia, pomiary, pętlowe detektory indukcyjne, ruch drogowy

  keywords: inductive loop detectors, spatial transfer function, measurements, road traffic

24
 • Sposób zbierania informacji o ruchu drogowym i układ do zbierania informacji o ruchu drogowym[Method for gathering traffic information and a system for gathering traffic information] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GAJDA Janusz, SROKA Ryszard, STENCEL Marek, ŻEGLEŃ Tadeusz. — Int.Cl.: G08G 1/01\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394281 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394281 z dn. 2011-03-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 20, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394281A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • System o zmiennej strukturze do pomiaru parametrów ruchu drogowegoA flexible structure system for measuring road traffic parameters / Janusz GAJDA, Zbigniew MARSZAŁEK, Piotr PIWOWAR, Ryszard SROKA, Marek STENCEL, Tadeusz ŻEGLEŃ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 9, s. 1039–1042. — Bibliogr. s. 1042, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych