Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Saługa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


ORCID: brak
ResearcherID: brak



Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Ekonomiczno-finansowe aspekty implementacji rynków mocy w PolsceEconomic and financial effects of capacity market implementation in Poland / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński, Krzysztof Zamasz // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek mocy, koszt nowego wejścia, CONE

  keywords: capacity market, cost of new entry, CONE

2
 • Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic processWycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wycena, opcje rzeczowe, górnicze projekty inwestycyjne, procesy stochastyczne

  keywords: valuation, real options, stochastic processes, mineral projects

3
 • Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowychAn analysis of the lifetime of lignite power plants in the context of fuel supplies potential and environmental regulations / Marcin Malec, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 2, s. 79–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wytwarzanie energii elektrycznej, regulacje środowiskowe, dyrektywa IED

  keywords: brown coal, power generation, environmental regulations, Industrial Emissions Directive (IED)

4
5
 • Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczegoCapacity markets in the Polish power generation sector / Krzysztof Zamasz, Jacek Kamiński, Piotr SAŁUGA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 6, s. 10–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inwestycje, rynki mocy, regulacje

  keywords: investments, regulations, capacity markets

6
7
8
 • Wycena złóż kopalin dla potrzeb rachunków narodowych a szacowanie ich ceny rynkowej – podstawowe różnice[Valuation of mineral assets for national accounts vs. their market evaluation – basic differences] / Krzysztof Galos, Piotr SAŁUGA, Robert Uberman // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 446–449. — Bibliogr. s. 448–449. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Ekonomika, organizacja i zarządzanie w przemyśle surowców mineralnych. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 • słowa kluczowe: wycena złóż kopalin, statystyka narodowa, wycena komponentów środowiska, Grupa Londyńska, SEEA

9
10
 • Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne: stan obecny i perspektywy do 2050 r.Energy efficiency as one of the most significant attribute of energy security / Adam SZURLEJ, Jacek Kamiński, Piotr JANUSZ, Piotr SAŁUGA // W: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Gędek, Mariusz Ruszel. — Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. — ISBN: 978-83-62751-38-9. — S. 137–153. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych