Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Sagan, mgr inż.

poprzednio: Czaja

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanegoAnalysis of phase preparatory demolition of a building / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 no. 2, s. 29–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: decyzje, obiekt budowlany, rozbiórki, przepisy prawne

  keywords: building, decisions, law, demolition

2
 • Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w GorzanowieAnalysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2015]. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: katastrofa budowlana, więźba dachowa, zespół pałacowy w Gorzanowie

  keywords: construction disaster, roof truss, Palace Complex in Gorzanow

3
 • Analiza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadkuAnalysis of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction / CZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14093, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of factors stimulating and conditioning the application of reverse logistics in construction / A. SOBOTKA, J. CZAJA // W: 15th German-Lithuanian-Polish colloquium and meeting of EURO working group OR in sustainable development and civil engineering : innovative solutions in civil engineering and management : 19th–21st June 2015, Poznań : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 3

 • keywords: waste management, reverse logistics, construction project, building's life cycle

5
6
 • Assessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [821]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Cost-saving environmental activities on construction site – cost efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 388–393. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/b0qqPw

 • keywords: sustainable development, waste management, construction site, C&D debris

8
 • Diagnostyka zabytkowych konstrukcji drewnianych w aspekcie badań sklerometrycznych na przykładzie stropów pałacu w GorzanowieDiagnostics of historic wooden structures using the palace complex at Gorzanów as an example - sclerometric method / JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, CZAJA Joanna, Rydkodym Jakub // W: XLIV Międzynarodowe seminarium kół naukowych [Dokument elektroniczny] : koła naukowe szkołą twórczego działania : Olsztyn, 27–28 kwietnia 2015 / pod red. Joanny A. Pawłowicz, Elżbiety Szafranko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olsztyn : KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, 2015. — e-ISBN: 978-83-63040-29-1. — S. 126–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mskn.pl/wp-content/uploads/2015/09/XLIV-MSKN-PUBLIKACJA.pdf [2015-09-15]. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildingsOcena środowiskowa w zintegrowanym procesie projektowania obiektów budowlanych / Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 143–151. — Bibliogr. s. 150–151, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25

 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, LCA, ILCD

  keywords: LCA, sustainable construction, ILCD

10
 • Environmental cost-saving activities on construction site - cost-efficiency of waste management: case study / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: sustainable development, waste management, construction site

11
 • Impact of Serpula lacrymans on the mechanical properties of woodWpływ grzyba domowego właściwego na parametry mechaniczne drewna / Daniel WAŁACH, Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2015 no. 92, s. 455–460. — Bibliogr. s. 460, Abstr., Streszcz.

 • keywords: corrosion, mold, wood

12
 • Intercultural management on construction site / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: Scientific problems in project management / ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger. — Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015. — ISBN: 978-83-65422-09-5. — S. 41–51. — Bibliogr. s. 50-51, Abstr.

 • keywords: civil engineering, multiculturalism, team management

13
 • Jak gospodarować odpadami na budowie?Principles and examples of effective waste management on site / Joanna SAGAN, Anna SOBOTKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2016 R. 20 nr 10, s. 84–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kierunki rozwoju technologii recyklingu betonuDevelopment of recykling concrete technologies / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN // W: Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa : IV Forum budowlane - Płock 2016 : [praca zbiorowa] / red. Anna Krawczyńska-Piechna ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa. — [Warszawa] : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2016. — ISBN: 978-83-946540-0-9. — S. 193–200. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologia recyklingu, recykling betonu

15
 • Logistyka odzysku w cyklu życia obiektu budowlanegoReverse logistics in the life cycle of buildings / SOBOTKA Anna, CZAJA Joanna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14744–14752. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14752, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanychReverse logistics in renovation of buildings / Anna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Artur Sikora // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 134–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, logistyka odzysku, roboty remontowe

  keywords: waste management, reverse logistics, renovation works

17
 • Ocena stanu technicznego zabytkowego kościoła w Podlegórzu[Evaluation of technical condition of the historic church in Podlegórze] / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna SAGAN, Maciej SZCZYGIELSKI // W: XLV Międzynarodowe seminarium kół naukowych : “Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. T. 4, Sekcja nauk o środowisku ; Sekcja kształtowania środowiska i rolnictwa ; Sekcja nauk technicznych ; Sekcja geodezji, inżynierii przestrzennej i budownictwa / red. nauk. Iwona Anna NDiaye. — Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016. — ISBN: 978-83-65171-29-0. — S. 145–149. — Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Reverse logistics in solutions of construction engineering – case study / Joanna CZAJA, Maciej SZCZYGIELSKI, Mateusz BLAJER, Łukasz Stopa // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 147

 • keywords: reverse logistics, construction waste, demolition waste, soil reinforcement

19
 • Reverse logistics in the restoration of historic buildings / Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 148

 • keywords: reverse logistics, construction and demolition waste, renovation works

20
 • Rola logistyki odzysku w rewaloryzacji obiektów zabytkowychRole of reverse logistics in the renovation of historical buildings / Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8760–8767. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8767, Abstr.

 • keywords: reverse logistics, construction and demolition waste, renovation works

21
 • Tasks and problems in the buildings demolition works: a case studyZadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2015 vol. 61 iss. 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-03

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, ryzyko, przedsięwzięcie budowlane, roboty rozbiórkowe

  keywords: legal regulations, demolition works, construction project, the risk

22
 • Technical condition assessment of historical buildings – flowchart development / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH, Joanna SAGAN // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/4, s. 1755–1768. — Bibliogr. s. 1767–1768, Abstr.

 • keywords: building and construction diagnostics, technical condition assessment

23
 • Wpływ wybranych zanieczyszczeń kruszywa z recyklingu na zmianę parametrów technicznych betonu[Impact of selected RCA pollutants on technical parameters changes of concrete] / Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 17, Ścieki i osady ściekowe / pod red. Iwony Skoczko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-72-3. — S. 45–67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz.

 • słowa kluczowe: recykling, logistyka odzysku, kruszywo wtórne

24
 • Zadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku : [streszczenie][Tasks and problems in the demolition of buildings: a case study] / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne / oprac. ed. Jerzy Rosłon ; Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Inżynierii Budowlanej. — Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, cop. 2015. — ISBN: 978-83-7814-455-7. — S. 158–161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowanie logistyki odzysku w rozwiązaniach inżynierskich – studium przypadkuReverse logistics in solutions of construction engineering – case study / Joanna CZAJA, Maciej SZCZYGIELSKI, Łukasz Stopa, Mateusz BLAJER // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8752–8759. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8759, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka odzysku, odpady budowlane, wzmacnianie gruntów

  keywords: reverse logistics, construction and demolition waste, ground strengthening