Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Romanowski, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


ORCID: brak
ResearcherID: H-6379-2016Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
  • Potencjał generowania ropy i gazu dolnopaleozoicznych formacji łupkowych w świetle badań pirolizy wodnejOil and gas generation potential of Lower Palaeozoic shale formations based on hydrous pyrolysis data / Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Tomasz ROMANOWSKI // W: Geopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 = Cooperation of science and industry in hydrocarbon exploration and production / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 209 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65649-14-0. — S. 455–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Seismogeological image of petroleum traps in autochthonous miocene strata of the Polish part of Carpathian Foredeep / Tomasz ROMANOWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XV konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 20–22 maja 2015 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — ISBN: 978-83-937788-8-1. — S. 59–60. — Bibliogr. s. 60. — Publikacja dostępna online: {http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/mat_konf_2015.pdf}

  • keywords: Carpathian Foredeep, seismic, Autochthonous Miocene