Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Polczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki WodorowejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ jako elektrolit stały dla akumulatorów Li-ion$La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ as a solid electrolyte for Li-ion batteries / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Przewodnik jonów $Li^{+} Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – wpływ domieszek na właściwości elektrochemiczne materiałuLithium ion conductor $Li_{3x}La_{2/3-x}TiO_{3}$ – effect of substitution on materials electrochemical properties / Tomasz POLCZYK // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 18

  • słowa kluczowe: magnez, Li-ion, perowskit

3
  • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonowe $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznego przewodnika jonów litu o strukturze perowskituImpact of chemical composition on the sinterability and ionic conductivity of $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - perovskite structured ceramic conductor of lithium ions / POLCZYK T., ZAJĄC W., ŚWIERCZEK K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Wpływ składu chemicznego na spiekalność i przewodnictwo jonów litu w $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ - ceramicznym elektrolicie stałym o strukturze perowskituEffect of chemical composition on sinterability and lithium-ion conductivity in $La_{2/3-x}Li_{3x}TiO_{3}$ – perovskite-structure ceramic solid electrolyte / Tomasz POLCZYK, Wojciech ZAJĄC, Konrad ŚWIERCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2017 t. 69 nr 1, S. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz.

  • słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, elektrolit stały, ogniwa litowe all-solid-state, La2/3-xLi3xTiO3, spiekanie reaktywne

    keywords: ionic conductivity, all-solid-state lithium-ion battery, solid electrolite, La2/3-xLi3xTiO3, reactive sintering