Wykaz publikacji wybranego autora

Ksenia Płatek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki MetaliOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Rolling of conventional and economical sections using integrated roll pass design / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC, Ksenia PŁATEK // W: Rolling 2016 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} international Rolling conference and the 7\textsuperscript{th} European Rolling conference : 6–9 June 2016, Graz, Austria : programme / ASMET The Austrian Society for Metallurgy and Materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : ASMET], [2016]. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-200-04613-9. — S. 709–718. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 718, Abstr.

 • keywords: roll pass design, metal flow, groove filling, rolling of channels and beams

2
 • Wielofazowe stale TRIP na blachy walcowane dla przemysłu motoryzacyjnegoMultiphase TRIP steel for strip rolling for automotive industry / Ksenia PŁATEK, Stanisław TURCZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 7, s. 298–301. — Bibliogr. s. 301

 • słowa kluczowe: stale TRIP, walcowanie taśm, stale TPN z nanowydzieleniami węglików

  keywords: TRIP steel, strip rolling, TPN steel with nanoprecipitations of carbides

3
 • Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali Complex Phase (CP)Influence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of Complex Phase (CP) steel / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Ksenia PŁATEK, Damian Baran // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 10, s. 441–443. — Bibliogr. s. 443

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

4
 • Zaprojektowanie procesu kształtowania implantu płytki zespalającej ze stopu Ti6Al4VForming of the fixation plate implant of Ti6Al4V alloy / Ksenia PŁATEK, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175

 • słowa kluczowe: implant zespalający, stop tytanu Ti6Al4V, kształtowanie matrycowe, symulacje MES

  keywords: FEM simulation, fixation plate, titanium alloy Ti6Al4V, forming die