Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Olszak, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


ORCID: brak
ResearcherID: brakOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • 1005 – Błażowa (M-34-81-A) : 1 : 50 000 / oprac. M. Rauch, T. SOKOŁOWSKI, J. OLSZAK // W: Szczegółowa mapa geologiczna Polski / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : Ministerstwo Środowiska, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7863-549-9. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • 186 – Sztabin (N-34-83-C) : 1 : 50 000 / oprac. Joanna ŚWIĄDER, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Katarzyna KRÓL // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2012. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • 490 – Jadów (N-34-128-C) : 1 : 50 000 / oprac. Janusz OLSZAK // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2010. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • 787 – Piaski (M-34-34-D) : 1 : 50 000 / oprac. Janusz OLSZAK // W: Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A / Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2011. — 1 mapa kolor.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Dated deposits on the terraces of the Wielki Rogoznik Stream (Podhale region) in the Orava fault zone / Józef Kukulak, Janusz OLSZAK, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: Role of fieldwork in geomorphology : annual conference of the Czech Association of Geomorphologists : March 10–13, 2015, Plzeň, CZ / eds. Pavel Mentl\'{i}k, Václav Stacke. — Plzeň : Zápodočeská univerzita, 2015. — ISBN: 978-80-261-0496-4. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A (N-33-91-A)[Polish geoenvironmental map] / oprac. Joanna ŚWIĄDER, Janusz OLSZAK ; Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2009. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Mapa geośrodowiskowa Polski : plansza A (N-33-90-B)[Polish geoenvironmental map] / oprac. Joanna ŚWIĄDER, Janusz OLSZAK ; Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG, MŚ, cop. 2009. — 1 mapa kolor.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Łukowica : powiat limanowski : województwo małopolskie[The map of landslides and landslide-prone areas : scale 1:10 000 : Łukowica commune : Limanowa administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — 1 mapa na 9 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Kamienica : powiat limanowski : województwo małopolskie[The map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000 : Kamienica commune : Limanowa administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011. — 1 mapa na 15 ark.. — Afiliacja autorów: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 : gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[The map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000 : Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2010. — 1 mapa na 11 ark.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Jadów (490)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Jadów (490)] / Janusz OLSZAK, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec, Krystyna Wojciechowska ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2010. — 38 s.. — Bibliogr. s. 36–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski : 1 : 50 000 : arkusz Sztabin (186)[Explanation to geoenvironmental (land-use) map of Poland : 1 : 50 000 : sheet Sztabin (186)] / Katarzyna KRÓL, Janusz OLSZAK, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Joanna ŚWIĄDER, Izabela Bojanowska, Paweł Kwecko, Hanna Tomassi-Morawiec, Jerzy Król ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : PIG ; MŚ, cop. 2012. — 55 s.. — Bibliogr. s. 49–55. — K. Król, J. Olszak, T. Sokołowski, J. Świąder – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Lubień : powiat myślenicki : województwo małopolskie[Explanation to the map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000. Lubień commune : Myślenice administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Piotr OLCHOWY, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : MŚ, cop. 2010. — 25 s.. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000. Gmina Kamienica : powiat limanowski : województwo małopolskie[Explanation to the map of landslides and landslide-prone areas : 1:10 000. Kamienica commune : Limanowa administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK, Robert KACZMARCZYK ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. — Warszawa : MŚ, cop. 2011. — 25 s.. — Bibliogr. s. 18–19. — Afiliacja autorów: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi : skala 1:10 000 : gmina Łukowica : powiat limanowski : województwo małopolskie[Explanation to the map of landslides and landslide-prone areas : scale 1:10 000 : Łukowica commune : Limanowa administrative district : Małopolska Province] / Janusz OLSZAK ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — 23 s.. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Osady chaotyczne u czoła podjednostki bystrzyckiej między Kamienicą a Bardejovem[Chaotic sediments at the front of the Bystrica Subunit, between Kamienica and Bardejov] / Jan BROMOWICZ, Janusz OLSZAK // W: Kompleksy chaotyczne Karpat polskich : Kraków–Polańczyk, 24.09–27.09.2008. — [Kraków] : Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, [2008]. — K. 10–13. — Bibliogr. k. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • OSL-based chronostratigraphy of river terraces in mountainous areas, Dunajec basin, West Carpathians: a revision of the climatostratigraphical approach / Janusz OLSZAK, Grzegorz Adamiec // Boreas ; ISSN 0300-9483. — 2016 vol. 45 iss. 3, s. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493. — Publikacja dostępna online od: 2016-01-25. — tekst: https://goo.gl/BQPXpP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Płusy koło Podegrodzia, NW obramowanie Kotliny Sądeckiej[Site Płusy near Podegrodzie, NW margin of the Nowy Sącz Basin] / Antoni K. Tokarski, Witold ZUCHIEWICZ, Anna ŚWIERCZEWSKA, Janusz OLSZAK // W: Neotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — Opis wg okł.. — S. 75–77 [w ramach: Konferencja terenowa]. — Bibliogr. s. 75–76. — Dod. afiliacja W. Zuchiewicz, A. Świerczewska: Galicia Tectonic Group

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Poziomy teras rzecznych jako zapis ewolucji dolin Kamienicy i Ochotnicy (Gorce)Fluvial terraces levels as a record of the Kamienica and Ochotnica Valleys evolution (Gorce Mountains) / Janusz OLSZAK // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2012 t. 6, s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Revision of river terrace geochronology in the Orawa-Nowy Targ Depression, south Poland: insights from OSL dating / Janusz OLSZAK, Józef Kukulak, Helena Alexanderson // Proceedings of the Geologists Association ; ISSN 0016-7878. — 2016 vol. 127 iss. 5, s. 595–605. — Bibliogr. s. 604–605, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: https://goo.gl/cMlkm7

 • keywords: Carpathians, river terraces, Orawa-Nowy Targ Depression, morphostratigraphy, OSL dating